B6D6E1

Gambar di bawah menunjukan contoh sumber-sumber tenaga yang terdapat di muka bumi.

Tenaga angin

Tenaga hidro

Tenaga solar

Tenaga nuklear

Pelajar dikehendaki menulis satu sajak atau pantun atau karangan pendek mengenai kepentingan memulihara serta penggunaan sumber tenaga dengan cekap. Ciri-ciri penulisan yang dipilih perlu : 1. Sajak tidak kurang daripada 6 rangkap. 2. Pantun tidak kurang daripada 6 rangkap. 3. Karangan pendek tidak kurang daripada 30 patah perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful