ILMU FARAID

Ilmu berkenaan kaedah-kaedah fiqh dan hisab untuk mengetahui habuan setiap ahli waris dari harta peninggalan si mati.  Ilmu untuk mengetahui siapa yang mewarisi dan yang tidak mewarisi serta kadar perwarisan bagi setiap ahli waris.

ILMU FARAID

w.a. Dia akan dilupakan dan dia akan menjadi perkara pertama yang dicabut dari umatku” ( Riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah r. ) .a..a. kepada Abu Hurairah r. “Wahai Abu Hurairah! Belajarlah kamu ilmu Faraid dan ajarkanlah kepada orang lain kerana ia adalah separuh ilmu. Sabda Rasulullah s.

ILMU FARAID .

 Untuk mengetahui bahagian atau habuan yang bakal diperolehi oleh setiap ahli waris dari harat peninggalan si mati atau harta pusaka.  . Perkara yang dibincangkan ialah al-Tarikah atau harta peningglan si mati.

ILMU FARAID .

.

ILMU FARAID .

.Wasiat berkaitan harta boleh diertikan sebagai pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain yang mana pemberian tersebut akan berkuat kuasa setelah pewasiat meninggal dunia.

ILMU FARAID .

perkahwinan atau wala’. . 2.1. Mengetahui hubungan al-Warith dgn si mati sama ada dgn ikatan kekeluargaan. Telah matinya al-Muwarrith (org yg mewariskan harta peningglan). Al-Warith (org yg mewarisi) dipastikan masih hidup selepas kematian al-Muwarith walaupun seketika. 3.

. p/s: Wala’ -> perwarisan seseorang disebabkan dengan ikatan antaranya dengan hamba yg telah dibebasnya. 4. + ini tanggungjawab Qadhi atau hakim.Mengetahui segi atau aspek (sebab yg membawa kpd perwarisan secara terperinci.

ILMU FARAID .

al.Muwarith (si mati yg diwarisi hartanya) al-Warith (org yg bakal mewarisi harta si mati dgn sebab) al-Mauruth (harta peningglan yg ditinggalkan si mati) .

ILMU FARAID .

Keluarga/ nasab Perkahwinan/ nikah Al-Wala’ • perwarisan dgn sebab pertalian hubungan darah • perwarisan dgn sebab akad perkahwinan yg sah • perwarisan antara hamba dgn bekas tuannya .

Islam • perwarisan dgn sebab seorang Islam .Sambungan….

ILMU FARAID .

Berada dlm kedudukan hamba • seorang hamba akan menjadi milik tuannya Membunuh orang yang mewariskan harta • org yg terlibat membunuh org yg mewariskan harta kpdnya diharamkan mewarisi harta tersebut Berbeza agama • Muslim tidak akan mewarisi harta seorang kafir dan begitu juga sebaliknya .

ILMU FARAID .

. Saudara kandung lelaki seibu sebapa 6. Bapa kpd bapa (datuk dr sebelah bapa) dan seterusnya ke atas 5. Bapa 4.15 ORANG Anak lelaki 2. Saudara lelaki sebapa 1. Anak lelaki kpd anak lelaki (cucu lelaki dr sebelah anak lelaki) dan seterusnya ke bawah 3.

Anak lelaki kpd saudara lelaki seibu sebapa 9. Saudara lelaki seibu 8. Anak lelaki kpd bapa saudara yg seibu sebapa (dgn bapa) 7. Anak lelaki kpd saudara lelaki sebapa 10. Bapa saudara yg seibu sebapa (dgn bapa) 11. Bapa saudara yg sebapa (dgn bapa) 12.Sambungan…. .

14. Anak lelaki kpd bapa saudara yg sebapa (dgn bapa) Suami Lelaki yang membebaskan hamba .Sambungan…. 13. 15.

ILMU FARAID .

Saudara perempuan seibu sebapa 1. Nenek sebelah ibu (ibu kpd ibu) 5. Anak perempuan kpd anak lelaki (cucu perempuan dr sebelah anak lelaki) dan seterusnya ke bawah 3.10 ORANG Anak perempuan 2. . Nenek sebelah bapa (ibu kpd bapa) 6. Ibu 4.

Saudara perempuan sebapa 8. Perempuan yang membebaskan hamba 7.Sambungan…. Isteri 10. Saudara perempuan seibu 9. .

ILMU FARAID .

barulah bakinya diberikan kepada yang berhak menerima Asabah. kemudian dicari siapakah yang layak. Jalan untuk melakukan pembahagian pusaka ialah dengan terlebih dahulu meneliti siapakah di antara waris yang berhak menerima pusaka dengan jalan Ashabul-Furud. .

2/3. 1/6 atau 1/8. bapa atau datuk. saudara perempuan kandung. Ashabul-Furud Golongan ini mengambil pusaka menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu sama ada 1/2.1. anak perempuan atau cucu perempuan. 1/4. ibu atau nenek. saudara perempuan sebapa dan saudara seibu. . 1/3. Mereka terdiri daripada isteri atau suami.

Asabah Merupakan golongan yang akan terima baki setelah semua golongan (1) mendapat bahagian golongan asabah. Terdapat 3 jenis asabah iaitu: a) Asabah Binafsih b) Asabah Bil Ghoir c) Asabah Maal Ghoir .2.

atau mengambil semua sisa untuk sekelian orang lelaki.Asabah Binafsih  Pembahagian pusaka dengan jalan menghabisi semua harta. Mereka terdiri daripada 12 orang lelaki iaitu bapa. bapa saudara sebapa. anak lelaki saudara lelaki sebapa. anak lelaki saudara lelaki kandung. anak lelaki bapa sudara kandung dan anak lelaki bapa saudara sebapa. saudara lelaki kandung. bapa saudara kandung. anak lelaki. cucu lelaki anak lelaki. tidak bersebab atau beserta orang lain. . saudara lelaki sebapa. datuk.

Asabah Bil Ghoir  Pembahagian pusaka dengan jalan menghabiskan semua harta. saudara sebapa atau lelaki perempuan. . cucu perempuan atau lelaki. Terdiri daripada 4 orang iaitu: anak perempuan atau lelaki. saudara kandung perempuan atau lelaki. atau pengambilan semua baki untuk semua perempuan dengan sebab adanya orang lelaki lain.

Asabah Maal Ghoir  Pembahagian pusaka dengan jalan menghabisi semua harta. . atau mengambil semua sisa untuk sekelian orang perempuan sebab beserta orang perempuan lain. Terdiri daripada 2 orang perempuan iaitu: saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa (berkongsi dengan anak atau cucu perempuan).

Tetapi biasanya golongan ini akan terhalang menerima harta.3. . Dhawil-Arham Golongan ini akan menggantikan golongan (1) dan (2) setelah kedua-duanya tiada kecuali suami atau isteri tidak menghalang golongan ini mengambil bahagian harta. Keadaan ini disebut hijab iaitu dinding yang menjadi penghalang seseorang daripada ahli waris untuk menerima pusaka kerana masih ada ahli waris yang masih dekat hubungan kekeluargaannya dengan simati.

Terdapat 4 golongan Dhawil-Arham (masih ada hubungan kerabat) iaitu: golongan datuk dan nenek. . golongan cucu dan cicit (anak dari cucu). golongan anak saudara dari saudara perempuan dan golongan bapa saudara atau emak saudara atau saudara lelaki atau perempuan ibu.

ILMU FARAID .

Bahagian yang diperoleh ½ ¼ Suami kepada si mati Tidak mempunyai anak ATAU Tidak mempunyai cucu dari anak lelaki Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki Bahagian yang diperoleh ¼ 1/8 Isteri kepada si mati Tiada anak ATAU Tiada cucu dari anak lelaki Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki .

Bahagian diperoleh ½ 2/3 ASABAH BI GHAIRI Anak perempuan si mati Hanay seorang sahaja DAN tidak ada anak lelaki 2 orang anak perempuan dan tiada anak lelaki Mempunyai anak lelaki.mendapat separuh dari bahagian anak lelaki .

mendapat separuh dari bahagian cucu lelaki daripada anak lelaki Terhalang disebabkan mempunyai anak lelaki ATAU 2 anak perempuan atau lebih ASABAH BI-GHAIRI .Bahagian diperoleh Cucu perempuan anak lelaki si mati ½ Mempunyia seorang sahaja DAN tiada anak 2/3 1/6 Mempunyai 2 orang atau lebih DAN tiada anak Mempunyai seorang atau lebih jika bersamasama dengan seorang anak perempuan Mempunyai cucu lelaki.

Tidak mempunyai anak ATAU cucu dari anak lelaki atau tiada dua saudara kandung ATAU saudara sebapa Mempunyai bapa serta suami ATAUisteri 1/3 1/3 dari baki .Bahagian diperoleh 1/6 1/6 dan Asabah Asabah Bahagian diperolehi Bapa si mati Mempunyai anak lelaki ATAU cucu lelaki dari anak lelaki Mempunyai anak perempuan ATAU cucu perempuan dari anak lelaki Tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki Ibu kepada simati 1/6 Mempunyai anak ATAU cucu dari anak lelaki ATAU mempunyai dua saudara kandung atau saudara sebapa .

bapa DAN ahli yang menjadikannya Asabah ASABAH terhalang oleh Mempunyai saudara lelaki kandung atau datuk.Bahagian diperolehi Datuk kepada simati Sama seperti bapa Hanya mandapat bahagian sekiranya tiada bapa.tiada anak.cucu. Saudara perempuan seibu sebapa kepada simati Bahagian diperolehi 1/2 2/3 Tiada anak.atau anak lelaki ATAU cucu lelaki dari anak lelaki . Disebabkan adanya bapa.cucu.bapa DAN tiada waris yang menjadikannya Asabah Dua orang atau lebih.

bapa DAN tiada ahli yang menjadikannya Asabah Dua orang atau lebih dengan syarat tiada cucu lelaki. cucu.tiada anak.Bahagian diperolehi 1/2 2/3 Saudara perempuan sebapa Hanya seorang. Bapa 2. Seorang saudara perempuan kandung dan mempunyai anak perempuan dan cucu perempuan 4. bapa DAN tiada ahli yang menjadikannya Asabah Seorang atau lebih mempunyai saudara perempuan seibu sebapa Disebabkan oleh saudara lelaki sebapa ATAU datuk 1.saudara kandung. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung 3. saudara lelaki kandung 1/6 Asabah Terhalang oleh . saudara kandung.

tiada bapa.datuk.datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki Disebabkan adanya bapa. datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki Dua atau lebih.anak dan cucu dari anak lelaki .Bahgian diperolehi 1/6 1/3 Terhalang oleh Saudara seibu(lelaki/perempuan) Hanya seorang. tiada bapa.

“Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. dan orangorang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”.FIRMAN ALLAH. (An-Nisa’:7) . sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu.

Sambungan…. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. jika anak perempuan itu seorang sahaja. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. bagi masing-masingnya satu perenam dari harta yang ditinggalkan. maka ibunya mendapat satu perenam. (Pembahagian-pembahagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. jika yang meninggal itu mempunyai anak. “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (sahaja). Dan untuk dua orang ibu bapa.” (An-Nisa’: 11) . Ini adalah ketetapan dari Allah. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. maka ibunya mendapat satu pertiga. maka ia memperolehi separuh harta.

maka mereka bersekutu dalam yang satu pertiga itu. jika mereka tidak mempunyai anak. Para isteri memperoleh satu perempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak. tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu sahaja) atau seorang saudara perempuan (seibu sahaja). sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris).Sambungan…. maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. maka para isteri memperolehi satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. (Allah menetapkan yang sedemikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. “Dan bagimu (para suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Jika seseorang mati. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. maka bagi masing-masing dari kedua-dua jenis saudara itu satu perenam harta. baik lelaki mahupun perempuan yang tidak meninggalkan bapa dan tidak meninggalkan anak. Jika isteriisterimu itu mempunyai anak.” (An-Nisa’: 12) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful