Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

dan dewan orang ramai. . tandas awam. • seperti telefon awam.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai.

• Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. . • Bertimbang rasa dengan pengguna lain.Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan.

Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .

. • Membantu ketika kecemasan. • Menjamin kesejahteraan hidup.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu.

Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. . • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.

. • Meningkatkan ekonomi.Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan.

• Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. . • Menconteng papan-papan tanda jalan raya.

Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. . • Menguatkuasakan undang-undang. • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Mengadakan kempen kesedaran.