Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. tandas awam. • seperti telefon awam.

Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. . • Bertimbang rasa dengan pengguna lain. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. • Membantu ketika kecemasan. • Menjamin kesejahteraan hidup. .

. • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat.

Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. • Meningkatkan ekonomi. .

• Menconteng papan-papan tanda jalan raya. . • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi.

. • Mengadakan kempen kesedaran. • Menguatkuasakan undang-undang. • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful