Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. tandas awam. . • seperti telefon awam. dan dewan orang ramai.

Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. . • Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .

• Menjamin kesejahteraan hidup.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. • Membantu ketika kecemasan. .

• Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi. .Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat.

.Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. • Meningkatkan ekonomi.

• Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. .Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya.

• Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Menguatkuasakan undang-undang. .Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. • Mengadakan kempen kesedaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful