Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

. • seperti telefon awam.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. tandas awam.

• Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. . • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .

• Membantu ketika kecemasan. • Menjamin kesejahteraan hidup.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. .

• Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi. .Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat.

Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. . • Meningkatkan ekonomi.

. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba.

• Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. .Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. • Menguatkuasakan undang-undang. • Mengadakan kempen kesedaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful