Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. tandas awam. • seperti telefon awam. .

• Bertimbang rasa dengan pengguna lain. .Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

• Membantu ketika kecemasan.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. . • Menjamin kesejahteraan hidup.

Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi. .

. • Meningkatkan ekonomi.Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan.

• Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. .Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya.

• Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. .Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. • Mengadakan kempen kesedaran. • Menguatkuasakan undang-undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful