P. 1
doa iftitah

doa iftitah

|Views: 287|Likes:
Published by eriagustian

More info:

Published by: eriagustian on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

“2 Macam Do'a Iftitah, Mana yang Seharusnya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipakai?”

ketegori

Muslim.

Pak Ustadz, semenjak kecil saya telah mengenal 2 macam do‟a Iftitah yaitu yang diajarkan oleh guru saya di SD memakai kabirou… dan yang diajarkan oleh guru ngaji saya di kampung memakai allahumma baid baini… Menurut pak Ustadz, mana yang seharusnya dipakai? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heri Setyadi Jawaban Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh, Doa iftitah itu sesungguhnya bukan terbatas pada dua yang Anda sebutkan, akan tetapi ada banyak sekali versinya. Yang penting, semua versi itu bersumber dari petunjuk nabi Muhammad SAW. Sebab doa iftitah itu bagian dari rangkaian ibadah shalat, sedangkan shalat itu harus merujuk kepada yang dicontohkan oleh beliau SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam perkara shalat, setiap muslim harus merujuk kepada contoh dari beliau, sebagaimana sabda beliau: ً‫ص لىا م ما رأٌ تمىو ً أ ص ل‬ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Beberapa di antara bentuk contoh doa ifititahyang paling populer adalah yang kami tuliskan berikut ini: ‫س بحاو ل ال لهم وب حمذك وت بارك ا سمل وت عال ى جذك وال إل ه غ ٍزك‬ Maha suci Engaku dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau. Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah ra. dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny. Selain itu juga ada doa yang mungkin Anda sudah menghafalnya, seperti yang berikut ini: ً‫وجهت وجهً ل لذي ف طز ال سماوات واألرض ح ى ٍ فا م س لما وما أو ا مه ال م شزم ٍه. إن ص الت ً وو س ن‬ ‫ومح ٍاي وممات ً هلل رب ال عال م ٍه ال شزٌ ل ل ه وب ذال ل أمزت وأو ا مه ال م س لم ٍه‬ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy

Bolehlah setiap kita menguatkan satu hadits dari hadits lainnya. yaitu pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Hadits-hadits yang berbeda itu tidak boleh dijadikan bahan perpecahan atau saling menyalahkan di kalangan umat Islam.Semoga kita bisa banyak belajar bukanm hanya dari ilmu para ulama.w. sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Lc. sedangkan hadits-hadits nabi tentang doa iftitah sudah ada sejak abad ke-7.a. Amien. salju dan embun. Selain itu juga ada lafdz lainnya seperti di bawah ini: ‫ال لهم ب اعذ ب ٍ ىً وب ٍه خطاٌ ا م ما ب اعذت ب ٍه ال م شزق وال م غزب، ال لهم و ق ىً مه ال خطاٌ ا م ما و ق ٍت‬ ‫و ً ب ال ماء وال ث لج وال بزدال ثىب األب ٍض مه ال ذو س ، ال لهم اغ ٍل‬ Ya Allah. Ketiga ormas itu baru lahir di abad ke-20. Ya Allah. sehingga ia bertakbir. Baginda s. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Ahmad Sarwat.dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tiga lafaz doa ifititah ini dan beberapa versi lainnya lagi adalah pilihan-pilihan yang secara bebas boleh kita pakai.Rasulullah s.a. bersabda:Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia. sucikanlah aku . tetapi sekaligus juga akhlaq mereka yang sangat mengagumkan itu. Ya Allah. Perbuatan seperti jelas diharamkan Allah SWT. Tanpa harus menyebutkan bahwa kalau versi tertentu adalah lafadz milik NU atau Muhammadiyah atau milik Persis. mandikan aku dengan air.Wallahu A`lam Bish-shawab. terutama bila dia seorang muhaddits yang layak berbicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya.w. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi) Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s.a. Namun penilaian dan kritik sanad hadits itu bukan untuk bahan saling mencaci sesama kaum muslimin. sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engaku mensucikan pakaian dari kotoran. Maksudnya : Ya Allah. kita tidak pernah menyaksikan mereka saling menzalimi di antar mereka. Ya Allah. Sebab ketiga ormas Islam itu tidak dibedakan berdasarkan perbedaan lafadz doa iftitahnya. Apalagi berkembang sampaisaling menuduh sebagai tukang bid‟ah dan semua tudingan yang bukan-bukan. Namun meski ada perbedaan di kalangan ulama.w. Paling tidak ada pendapat Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an….Bahkan sebenarnya kesunnahan doa ifititah pun tidak mutlak disepakati oleh semua ulama. Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT. adalah : 1. kecuali bagian terakhir tanpa kata awwalu. oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama hadits itu sendiri.

a. Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata. lalu Rasululluh s. 2. Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s. Baginda s. (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh AdzDzahabi). Pencipta Langit dan Bumi.w. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau.w. 5. seterusnya sama dengan nombor 2. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x). Do’a ini dibaca dalam sholat wajib.w. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah).a. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). (Bukhari. bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. bersabda.w. aku mensucikan Engkau.a. mengatakan hal itu dalam solat sunnat. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). Mika’il dan Isrofil. Maksudnya : Ya Allah. kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.dari kesalahan-kesalahanku. dan senantiasa memuji Engkau. nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi. (Ibnu Mandah –> sahih. (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan) 4. Dan di dalam solat lail/malam. . menambahkan dengan : 3. Maksudnya : Ya Allah.a. Ya Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah s. segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya. dengan salju dan embun. Tuhan Malaikat Jibril. bersabda.. Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x). Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini. Nasa’i —>mauquf dan marfu’). Sama dengan nombor 2. dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma….

Maksudnya : Baginda s. Engkau Maha Benar. tahmid 10x.a. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan. tasbih 10x. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih. Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar. Do‟a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orangorang yang ada di dalamnya.w. janjiMu . 9.a. Kebesaran dan Keagungan. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x. (Muslim dan Abu ‘Uwanah).w.. Maka bersabdalah Rasulullah s. Dan segala puji bagi Engkau. Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih). Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). Abu Maksudnya : Ya Allah.[Dan segala puji bagi Engkau.Dan segala puji bagi Engkau. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih). 8. 7.6. Kemudian beliau bersabda : (Ahmad dan Ibnu Syaibah. mengucapkan takbir 10x. tahlil 10x dan ber-istighfar 10x. Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya]. Kekuasaan.

Abu Dawud. hidupku dan matiku. Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu. Baginda s. para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. Abu „Uwanah. Engkau Robbku dan Aku hambaMu.w. kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu. kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. maka ampunilah seluruh dosaku. Ibnu Hibba. ampunilah dosa-dosaku. dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah. pertemuan denganMu adalah benar. aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. Nasa’i. (Muslim. Ya Allah Engkau adalah Raja. (Bukhari. Sesungguhnya solatku.w. kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau.a. Syafi’i. Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir. dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. Aku denganMu dan kepadaMu. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. dan jauhkanlah aku dari yang buruknya. [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku]. Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi. Thobrani). tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. Tidak ada sekutu bagiNya. mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat.a. Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau. Muslim. Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s. Ahmad. firmanMu benar. dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau.w. Abu Dawud. kepadaMu aku beriman. kepadaMu aku bertaubat.a.Benar. 11. Do‟a ini dibaca Rasulullah s. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu. baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. kepadaMu aku bertawakkal. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. dalam sholat malam (Muslim). Tidak ada Robb selain Engkau. dengan keadaan lurus dan berserah diri. Ibnu Nashr dan Ad-Darimi). kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali. Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. neraka itu benar. Abu ‘Uwanah. kepadaMu aku berserah diri. Beliau menambahnya dengan kalimat : . Ya Allah. hari kiamat itu benar. Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin . syurga itu benar. demikianlah yang diperintahkan kepadaku. di dalam solat lail. ibadahku. Maka. kecuali kepadaMu.

kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau. tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber. Walloohu a’lamu bish-showaab. Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s.w. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do‟a yang dibenarkan oleh Rasulullah s.w. Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s.a. maka sudah tidak boleh dibuat lagi do‟a iftitah yang baru. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk.w. .11.a. tersebut. Catatan 1.. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a‟lamu bish-showaab. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih).: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik. kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau.a. wafat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->