ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TT00103 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

NAMA NOMBOR MATRIK TAJUK

: GERALD JOEL BIN BILLIH : BT10110058 : UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 SESI 2011/12

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA FALSAFAH UMUM YANG MENJADI FALSAFAH PENDIDIKAN DILIHAT DARI SEGI KEFALSAFAHAN DAN ILMU PSIKOLOGI.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN DAN FALSAFAH UMUM. Dan menurut pendidikan setiap falsafah yang diketengahkan mempunyai maksud-maksud tertentu seiring dengan falsafah-falsafah umum yang diperkenalkan sebelumnya. : Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan. : Kurikulum dan guru adalh faktor penting dalam pembelajaran. esensialisme. Pragmatisme 4. Progresivisme : Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir. perenialisme dan rekonstruksianisme (Imam Barnadib. Essensialisme 6. . Falsafah pendidikan moden jugak adalah hasil penambahan daripada falsafah tradisional dan moden dimana progresivisme dan rekonstruktivisme dan eksistensialisme adalah tergolong dalam falsafah moden dan dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme manakala esensialisme dan perenialisme adalah tergolong dalam falsafah tradicional dan dipengaruhi kuat oleh falsafah idealisme dan realisme. : Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat. Perenialisme 5. Mohammad Noor Syam. Falsafah pendidikan moden secara amnya terdpt 4 aliran utama iaitu progresivisme. Realisme 3. Idealisme 2. Rekonstruktionalisme : Penerapan tanggungjawab sosial dan lahir masyarakat berilmu. : Pendidikan berada dalam keadaan tetap. 7. 1. Falsafah pendidikan moden adalah merupakan hasil penerapan daripada falsafah umum (falsafah tradicional dan falsafah moden) yang diubah fokusnya untuk menjurus lebih kepada pendidikan dan secara dasarnya menggunakan cara kerja ahli-ahli falsafah dan menggunakan hasil-hasil dari falsafah yang diwujudkan atau diterbitkan iaitu produk pemikiran manusia tentang realiti. 1982. Antaranya. 1986). pengetahuan dan nilai-nilai murni. : Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar.

Praktikalnya. falsafah perenialisme pula dipengaruhi oleh falsafah idealisme kerana pada awalnya kewujudan perenialisme ini akibat kekacauan yang berlaku pada masa dulu. hal ini melibatkan guru-guru untuk mengajar kemanusiaan . : Pendidikan melalui persekitaran dimana guru membantu murid Falsafah pertama yang digunakan adalah essensialisme dianggap sebagai conservative of culture di kalangan para ahli falsafah lama di mana masyarakat kembali kepada yang paling dasar iaitu kebudayaan lamadan warisana sejarah. Manakala pula dalam bidang pendidikan. Dari segi pendidikan pula. Aliran falsafah ini lebih kepada mengajar masyarakat untuk menjadi lebih rasional dimana aliran ini lebih fokus kepada perkembangan peribadi dan manusia itu sendiri. pengajaran konsep-konsep dalam sesuatu matapelajaran. kemahiran asas dan lain-lain lagi.usaha-usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan keseniaan serta kebudayaan Purbakala. fleksibiliti dalam segala keadaan dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang bersifat tidak tetap dan tidak menentu. Sumber utama ajaran kebudayaan adalah falsafah itu sendiri di mana nilainilai ilmu itu bersifat kekal dan monumental. Pembawakan diri seorang guru itu juga melambangkan asal usul dan sekali gus berkait rapat dengan unsur tradisonal dan adat istiadat asal usul seorang guru justeru itu guru menjadi ledan kepada murid-murid. Eksistensialisme untuk meneroka. Hal ini memperlihatkan bahawa pendidikan haruslah bertunjangkan nilai-nilai yang mendatangkan kestabilan dan nilai-nilai itu harus datang dari kebudayaan dan falsafah. Selain itu. Pada masa yang sama.8.

Seterusnya. Oleh itu. Ia melihat pengasasan corak budaya baru serta penghapusan masalah sosial sebagai tujuan utama pendidikan. Hal ini disebabkan pengetahuan dan ilmu boleh menerangkan realiti masa kini. Contohnya disekolah. cara untuk mematangkan pemikiran pelajar terlaksana tetapi memerlukan bantuan guru dengan menggunakan pendekatan yang induktif seperti meminta mereka menjelaskan dan memberi penerangan. Justeru funsgsi-fungsi sekolah termasuklah: . Ahli-ahli falsafah progresivisme mempercayai bahawa kebenaran adalah tentatif dan relatif. falsafah progresivisme ini berkembang melalui falsafah pragmatisme yang dikembangkan lagi oleh John Dewey. Oleh sebab itu. Hal ini.ataupun sastera sama ada secara langsung atau tidak langsung. mengajarkan konsep tertentu dan sekaligus mendisiplinkan murid-murid untuk pemahaman dan menggalakkan murid untuk mencari maklumat tambahan ataupun belajar lebih. ahli progresivisme percaya bahawa individu akan memilih sesuatu yang dirasa terbaik untuk diri sendiri. Para pemikir dan ahli falsafah rekonstruktivisme melihat konteks sekola sebagai pemangkin yang penting untuk meningkatkan keadaan dan kualiti manusia (modal insan) melalui pembaharuan pendidikan dan sosial di mana sekolah dilihat sebagai salah satu usaha untuk emcipta masyarakat baharu. pelajar akan memilih cara pembelajaran dan pemilihan aliran yang mereka minati dan yang mereka fikir baik untuk mereka. menunjukkan bahawa kanakkanak harus diajar untuk berfikir selain hal yang perlu difikirkan. Selain itu. Yang terakhir sekali adalah rekonstruktivisme yang merupakan hasil progresivisme di mana falsafah ini mengesyorkan untuk membaiki dan membina semula masyarakat. Kepentingan aliran ini adalah perkembangan intelektual dan pemikiran individu.

Kemahiran dan mata pelajaran yang diajarkan adalah yang dapat mengenal pasti dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Pembelajaran adalah aktif dan ada hubungan dengan masyarakat hari ini dan masa depan. Mereka juga membantu pelajar menyedari masalah yang dihadapi umat manusia. 2. . serta pada isu kebangsaan dan antarabangsa. Mereka harus bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan.1. Guru tidak harus takut tentang komitmen untuk membantu membina sebuah masyarakat baru. Kurikulum rekonstruktivisme menekankan sains sosial dan kaedah kajian sosial. Ia berfokus pada kecenderungan masa sekarang dan masa hadapan. Untuk mengenal pasti masalah sosial yang memberi sumbangan kepada krisis budaya. Untuk mewujudkan kemahiran dan sikap yang akan menyelesaikan masalah-masalah.

Hlm. 1976. Filsafat Pendidikan (sistem dan metode). Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan. . 21.RUJUKAN Imam Barnadib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful