UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TT00103 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

NAMA NOMBOR MATRIK TAJUK

: GERALD JOEL BIN BILLIH : BT10110058 : UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 SESI 2011/12

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA FALSAFAH UMUM YANG MENJADI FALSAFAH PENDIDIKAN DILIHAT DARI SEGI KEFALSAFAHAN DAN ILMU PSIKOLOGI.

Progresivisme : Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir.FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN DAN FALSAFAH UMUM. : Kurikulum dan guru adalh faktor penting dalam pembelajaran. Idealisme 2. Essensialisme 6. Rekonstruktionalisme : Penerapan tanggungjawab sosial dan lahir masyarakat berilmu. perenialisme dan rekonstruksianisme (Imam Barnadib. Antaranya. 7. : Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan. Falsafah pendidikan moden adalah merupakan hasil penerapan daripada falsafah umum (falsafah tradicional dan falsafah moden) yang diubah fokusnya untuk menjurus lebih kepada pendidikan dan secara dasarnya menggunakan cara kerja ahli-ahli falsafah dan menggunakan hasil-hasil dari falsafah yang diwujudkan atau diterbitkan iaitu produk pemikiran manusia tentang realiti. Realisme 3. . Mohammad Noor Syam. : Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat. Falsafah pendidikan moden secara amnya terdpt 4 aliran utama iaitu progresivisme. Pragmatisme 4. pengetahuan dan nilai-nilai murni. Falsafah pendidikan moden jugak adalah hasil penambahan daripada falsafah tradisional dan moden dimana progresivisme dan rekonstruktivisme dan eksistensialisme adalah tergolong dalam falsafah moden dan dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme manakala esensialisme dan perenialisme adalah tergolong dalam falsafah tradicional dan dipengaruhi kuat oleh falsafah idealisme dan realisme. 1982. Perenialisme 5. 1. : Pendidikan berada dalam keadaan tetap. Dan menurut pendidikan setiap falsafah yang diketengahkan mempunyai maksud-maksud tertentu seiring dengan falsafah-falsafah umum yang diperkenalkan sebelumnya. : Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar. esensialisme. 1986).

hal ini melibatkan guru-guru untuk mengajar kemanusiaan .8. falsafah perenialisme pula dipengaruhi oleh falsafah idealisme kerana pada awalnya kewujudan perenialisme ini akibat kekacauan yang berlaku pada masa dulu. kemahiran asas dan lain-lain lagi. Praktikalnya. Manakala pula dalam bidang pendidikan. Aliran falsafah ini lebih kepada mengajar masyarakat untuk menjadi lebih rasional dimana aliran ini lebih fokus kepada perkembangan peribadi dan manusia itu sendiri. Hal ini memperlihatkan bahawa pendidikan haruslah bertunjangkan nilai-nilai yang mendatangkan kestabilan dan nilai-nilai itu harus datang dari kebudayaan dan falsafah. Pada masa yang sama. pengajaran konsep-konsep dalam sesuatu matapelajaran. fleksibiliti dalam segala keadaan dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang bersifat tidak tetap dan tidak menentu. Sumber utama ajaran kebudayaan adalah falsafah itu sendiri di mana nilainilai ilmu itu bersifat kekal dan monumental. : Pendidikan melalui persekitaran dimana guru membantu murid Falsafah pertama yang digunakan adalah essensialisme dianggap sebagai conservative of culture di kalangan para ahli falsafah lama di mana masyarakat kembali kepada yang paling dasar iaitu kebudayaan lamadan warisana sejarah. Selain itu. Pembawakan diri seorang guru itu juga melambangkan asal usul dan sekali gus berkait rapat dengan unsur tradisonal dan adat istiadat asal usul seorang guru justeru itu guru menjadi ledan kepada murid-murid. Eksistensialisme untuk meneroka. Dari segi pendidikan pula.usaha-usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan keseniaan serta kebudayaan Purbakala.

falsafah progresivisme ini berkembang melalui falsafah pragmatisme yang dikembangkan lagi oleh John Dewey. Hal ini disebabkan pengetahuan dan ilmu boleh menerangkan realiti masa kini. Hal ini. Oleh sebab itu. pelajar akan memilih cara pembelajaran dan pemilihan aliran yang mereka minati dan yang mereka fikir baik untuk mereka. Selain itu. Oleh itu. Seterusnya. cara untuk mematangkan pemikiran pelajar terlaksana tetapi memerlukan bantuan guru dengan menggunakan pendekatan yang induktif seperti meminta mereka menjelaskan dan memberi penerangan. Para pemikir dan ahli falsafah rekonstruktivisme melihat konteks sekola sebagai pemangkin yang penting untuk meningkatkan keadaan dan kualiti manusia (modal insan) melalui pembaharuan pendidikan dan sosial di mana sekolah dilihat sebagai salah satu usaha untuk emcipta masyarakat baharu. Kepentingan aliran ini adalah perkembangan intelektual dan pemikiran individu. Justeru funsgsi-fungsi sekolah termasuklah: .ataupun sastera sama ada secara langsung atau tidak langsung. Yang terakhir sekali adalah rekonstruktivisme yang merupakan hasil progresivisme di mana falsafah ini mengesyorkan untuk membaiki dan membina semula masyarakat. mengajarkan konsep tertentu dan sekaligus mendisiplinkan murid-murid untuk pemahaman dan menggalakkan murid untuk mencari maklumat tambahan ataupun belajar lebih. Contohnya disekolah. ahli progresivisme percaya bahawa individu akan memilih sesuatu yang dirasa terbaik untuk diri sendiri. Ia melihat pengasasan corak budaya baru serta penghapusan masalah sosial sebagai tujuan utama pendidikan. Ahli-ahli falsafah progresivisme mempercayai bahawa kebenaran adalah tentatif dan relatif. menunjukkan bahawa kanakkanak harus diajar untuk berfikir selain hal yang perlu difikirkan.

Mereka harus bertugas sebagai agen perubahan dan pembaharuan. serta pada isu kebangsaan dan antarabangsa. Kemahiran dan mata pelajaran yang diajarkan adalah yang dapat mengenal pasti dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat. . Untuk mewujudkan kemahiran dan sikap yang akan menyelesaikan masalah-masalah. 2. Mereka juga membantu pelajar menyedari masalah yang dihadapi umat manusia. Pembelajaran adalah aktif dan ada hubungan dengan masyarakat hari ini dan masa depan. Kurikulum rekonstruktivisme menekankan sains sosial dan kaedah kajian sosial. Untuk mengenal pasti masalah sosial yang memberi sumbangan kepada krisis budaya. Guru tidak harus takut tentang komitmen untuk membantu membina sebuah masyarakat baru. Ia berfokus pada kecenderungan masa sekarang dan masa hadapan.1.

Hlm. 21. 1976. Filsafat Pendidikan (sistem dan metode).RUJUKAN Imam Barnadib. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan. .