P. 1
KEMAHIRN LISAN

KEMAHIRN LISAN

|Views: 38|Likes:
Published by IDa DAyah

More info:

Published by: IDa DAyah on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

PENGENALAN
Kemahiran mendengar ialah kemahiran lisan yang paling asas dan kemahiran ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengarnya. Kemahiran mendengar melibatkan kemahiran menerima maklumat secara lisan. Proses mendengar merupakan satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan, kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang itu memahami apa yang didengarnya dan membuat tindak balas yang sesuai.

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menguasai konsep konsep penting di dalam kemahiran mendengar. Mengenal pasti jenis dan proses kemahiran mendengar Menyatakan peringkat peringkat kemahiran mendengar Mengetahui konsep kemahiran bertutur. Merancang aktiviti kemahiran berttur dan mendengar di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

OUM

37

pengetahuan dan maklumat. (a) Membuat jangkaan Apabila kita mendengar kita akan membuat jangkaan dalam fikiran terhadap apa yang akan kita dengar seterusnya. Mendengar melibatkan dua proses. 3. Menentukan Tujuan Untuk menjadi pendengar yang berkesan. 38 OUM . iaitu.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 3. apa yang didengar itu tidak bermakna. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Bincangkan contoh-contoh lain yang melibatkan proses membuat jangkaan. apabila kita mendengar berita tentang banjir kilat yang melanda Kuala Lumpur. kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan estetika. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. Pendengaran merupakan gabungan daripada segala yang didengar difaham dan diingat. kita akan membuat jangkaan tentang kemungkinan lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Aspek fizikal. hujah-hujah dan bukti-bukti. Sekiranya kita mendengar tanpa tujuan. Pendengaran berlaku berperingkat-peringkat. Tujuan mendengar mungkin untuk mendapat hiburan. iaitu. 2. Contohnya.1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) KONSEP PENTING DI DALAM PENDENGARAN Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik. melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara Beberapa konsep penting tentang pendengaran. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan.2 JENIS DAN PROSES MENDENGAR Mendengar adalah satu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. (b) Aktiviti 1 1. Jelaskan konsep mendengar mengikut pemahaman anda. seseorang itu perlu mempunyai tujuan tertentu untuk mendengar.

Kemahiran mendengar boleh juga dibahagikan kepada tiga peringkat mengikut perkembangan individu tertentu. Untuk memahami bunyi bahasa. OUM 39 . Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama. b – p bagi baba jambi bawang dari ladang dentum beras kelas keras gali geli garang pagi bapa jampi pawang lari lalang lentum berat kelat kerat kali keli karang kibas betis bajak lobal daki dayang dagu sari surat kabus tegak guli gaya kipas petis pajak lopak laki layang lagu tari tulat kabut tekak kuli kaya 2. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam. klausa dan ayat. pengalaman budaya dan sikap pendengar itu. seperti fakta dan budaya bahasa yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat awal. Pengetahuan yang sedia ada pada pendengar. Pengetahuan tentang situasi berlakunya pertuturan yang didengar. g – k Peringkat kedua ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan. s – t 4. frasa.3 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar melibatkan dua peringkat kemahiran.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. d – l 3. Menjalankan perintah dan permintaan. Contoh : 1. rangkai kata dan ayat-ayat. Pada peringkat ini beberapa kemahiran mendengar yang perlu dikuasai ialah. (a) (b) (c) Pengetahuan tentang sistem bahasa. Mendengar dan mengecam makna perkataan. mengajuk dan memilih bunyi. Melakukan sesuatu yang disuruh. seseorang itu perlu mempunyai unsur-unsur kefahaman yang berikut.

Mengenal sebab dan akibat. 3. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Mentafsirkan maksud orang yang bercakap. peringkat pramendengar peringkat semasa mendengar peringkat selepas mendengar Peringkat pramendengar • • • Guru memberi tugasan atau soalan kepada murid sebelum mereka mula mendengar. tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur Pelaksanaan aktivtii pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar Dalam melaksanakan aktiviti mendengar. 2. Guru memberi gambaran yang menyeluruh atau penerangan ringkas tentang apa yang hendak diperdengarkan.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan. Perancangan boleh dilakukan mengikut tiga peringkat yang berikut. guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pengajaran berjalan dengan berkesan. Mengetahui peranan dan perhubungan orang yang bercakap. Pada peringkat ini beberapa kemahiran yang perlu dikuasai ialah. • 40 OUM . (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mengenal isi-isi penting. Mengenal maklumat khusus. Mengenal perhubungan orang–orang yang berinteraksi. 1. Guru memberi arahan yang jelas tentang tugasan dan memastikan bahan rangsangan dalam keadaan baik serta mencukupi untuk digunakan dalam aktiviti berkenaan. Guru memastikan murid dalam keadaan bersedia untuk mengikuti aktiviti. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Peringkat ketiga ialah peringkat maju. Pada peringkat ini kemahiran yang perlu dikuasai ialah. Mengesan urutan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. Mentafsirkan tatabahasa. 1. Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap.

Unsur prosodi ialah intonasi. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan atau dikenali juga sebagai artikulator.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 2. Guru memastikan murid menyempurnakan tugasan dan membuat pengukuhan. Peringkat semasa mendengar • • Guru memastikan murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. persekitaran. Bertutur merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada peringkat produksi. tekanan. Guru hendaklah mengatasi sebarang gangguan atau masalah yang secepat mungkin semasa aktiviti mendengar dijalankan.4. struktutr. Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. (a) (b) (c) (d) (e) Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Beberapa konsep pertuturan. kemahiran lisan melibatkan kemahiran yang berkaitan dengan aktiviti yang berikut. Guru memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bahan itu. Oleh sebab itu.1 Konsep bertutur Bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. Guru menjalankan aktiviti tindakan susulan yang bersesuaian dengan aktiviti berkenaan. seseorang itu akan menggunakan unsur-unsur prosodi dan cara paralinguistik semasa bertutur bagi menguatkan maksud pertuturan. Aspek fizikal. kesihatan.4 KEMAHIRAN BERTUTUR 3. nada. timbul 3. Manakala unsur para linguistik ialah bahasa isyarat dan pergerakan badan. Berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Melayu. Ia berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Di samping penghasilan bunyi bahasa. dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. model-model yang diperdengar haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. 3. Peringkat selepas mendengar • • • • Guru menghuraikan tentang apa yang dikemukakan oleh murid dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan pemahaman mereka. sebutan dan jeda. OUM 41 . intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.

2 Tujuan bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Perbincangan dan perbahasan iaitu kemahiran mengeluarkan pendapat di samping mempertikaikan pendapat orang lainsecara serentak. Aspek-aspek penting dalam kemahiran bertutur (a) Sebutan (b) Tekanan (c) Mora (panjang-pendek) (d) Jeda (persendian) (e) Intonasi (f) Nada (g) Tatabahasa (h) Kelancaran (i) (j) Kefasihan Laras bahasa 3. 42 OUM . gaya di samping suara yang baik dan jelas maksudnya. Kemahiran bersyarah dengan menggunakan bahasa. Bercerita sebagai cara untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan individu.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Berkaitan dengan kemahiran mendengar dan menyebut atau mengajuk bunyi dan suara. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Kemahiran yang berhubung dengan arahan dan permintaan terutama yang berkaitan dengan diri dan masyarakat setempat. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. guru. Dalam menguasai kemahiran tersebut. Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi. Berita dan laporan iaitu kemahiran melahirkan semula pengalaman dan pengamatan secara lisan dalam struktur ayat dan frasa yang baik.4. Lakonan dan puisi iaitu kemahiran menyampaikan pendapat dalam gaya yang menarik dan serentak. Menunjukkan arah. intonasi. sosialisasi dan berkomunikasi. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. Soal jawab dengan tujuan untuk berinteraksi. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid. Pengucapan yang berunsur sosial dan bermoral. (a) (b) (c) Menyebut dengan jelas.

(a) (b) Mendeskripsikan sesuatu peristiwa. Membaca iklan dan peraturan. Membuat ulasan.4. rakan. Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Membina soalan untuk mencari maklumat. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. masa bersekolah. Membuat ayatr-ayat mengenai diri sendiri. Memberi ucapan pendek dan mudah. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Aktiviti bagi peringkat pertengahan: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. ibu bapa dan sebagainya. Membuat ayat-auyat daripada gambar. Aktiviti bagi peringkat maju. Memberi arahan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Bertutur secara bertatasusila. Menyoal untuk mendapatkan maklumat.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bertemu ramah. OUM 43 . Bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. proses dan sebagainya. di rumah dan sebagainya. objek. persekitaran. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bertatasusila. 3. Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar bersiri Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.3 Peringkat-peringkat Kemahiran Bertutur Aktiviti yang boleh dijalankan pada peringkat awal ialah. Memberi komen secara mudah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi tertentu. permainan. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi penerangan dan memberi alasan. Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar.

Menerangkan proses. Mendeklamasi puisi.2 Peringkat Pelaksanaan Aktiviti Dua perkara yang berlaku semasa peringkat pelaksanaan aktiviti iaitu.1 Peringkat Persediaan Tiga perkara yang boleh dilakukan oleh guru ialah. Tiga peringkat perancangan aktiviti lisan ialah. Guru menyelia dan mengambil bahagian. Memberikan ceramah atau syarahan. membimbing kelas. (i) (ii) Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan. Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti. bahan stensilan dan peralatan lain yang mungkin diperlukan.5. puisi. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. kumpulan atau pasangan yang 44 OUM . laporan atau ulasan. (i) (ii) (iii) Guru menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta memberi contoh. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. seminar dan lain-lain. kejadian. pendapat. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. novel dan sebagainya.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbincangan. perbualan atau dialog. Contohnya.5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LISAN Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat. prosedur dan peraturan. perbincangan. 3. Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan. 3. (a) (b) (c) Peringkat persediaan Peringkat pelaksanaan aktiviti Peringkat susulan dan penilaian 3. diskusi. forum. kad kiu. Mengkritik cerpen.5. Menyampaikan komen.

alami atau mendengar daripada orang lain. iaitu membaca dan menghayati puisi berkenaan. Penggabungjalinan juga penting dijalankan untuk mengukuhkan pembelajaran murid. misalnya di dewan sekolah. maka murid akan membuat persediaan yang lebih rapi dan bersungguh-sungguh. Beberapa aktiviti yang boleh dirancang dalam kemahiran bertutur ialah. Aktiviti bercerita Guru memberikan garis panduan bagi memudahkan murid bercerita. Oleh itu. Guru juga boleh menyediakan tempat yang sesuai supaya aktiviti itu menjadi menarik dan dapat menggalakkan murid untuk bercerita. Guru juga boleh melaksanakan aktiviti dengan secara berdua ataupun secara berkumpulan. guru perlu menggalakkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Sebagai pengukuhan guru digalakkan memberi kerja rumah yang berkaitan untuk aktiviti susulan.3 Peringkat Susulan dan Penilaian Dalam sesuatu waktu pengajaran dan pembelajaran. melihat. Aktiviti berlakon Aktiviti berlakon dapat meningkatkan kemahiran lisan murid. Guru boleh menyediakan pelbagai gambar yang menarik minat murid untuk bercerita atau menerangkan sesuatu perkara yang terdapat dalam gambar berkenaan. Aktiviti melaporkan berita Guru meminta murid melaporkan sesuatu berita tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang mereka pernah terbaca. misalnya tema dan masa yang diperuntukkan. Aktiviti bercakap berdasarkan gambar Aktiviti ini dijalankan mengikut prestasi murid. Aktiviti berpuisi Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu ataupun kumpulan. Contoh aktiviti susulan dan penilaian yang boleh dijalankan ialah seperti mengadakan perbincangan dan kemudian guru memberi maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid. Kemahiran bertutur ini harus digabung jalin dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain untuk melahirkan satu kesepaduan yang bermakna. Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menggunakan gambar tunggal ataupun gambar bersiri. aktiviti susulan dan penilaian perlu dilakukan oleh guru untuk mendapatkan maklum balas bagi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid. Guru menyediakan puisi sama ada puisi moden ataupun puisi tradisional dan meminta murid membacanya. Aktiviti ini menjadi lebih menarik sekiranya tajuk puisi yang digunakan itu dimaklumkan lebih awal kepada murid. Sekiranya aktiviti itu dijalankan di luar kelas.5. Langkah ini dapat memberi peluang kepada murid untuk berlatih. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) OUM 45 . (a) (b) Aktiviti berbual Dalam melaksanakan aktiviti ini guru menyediakan beberapa tajuk yang sesuai dengan tahap kebolehan berbahasa serta persekitaran murid. Aktiviti berlakon boleh dijalankan di dalam kelas ataupun di luar kelas.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. Penilaian yang dimaksudkan bukanlah dalam bentuk penilaian formal tetapi lebih merupakan penilaian berterusan. guru digalakkan membentuk kumpulankumpulan kecil supaya ramai murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam masa yang terhad. Dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur.

murid dan bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Guru.5. Dalam aktiviti ini. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. (a) (b) (c) bahan yang sedia ada kesesuaian dengan objektif pengajaran keberkesanannya.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (m) Aktiviti berbahas atau bersyarah (n) Guru memberi tajuk syarahan atau perbahasan kepada murid. misalnya. anda diminta membincangkan aktiviti di atas dan rancang satu aktiviti yang berkaitan. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan. Syarahan boleh dijalankan secara individu sementara perbahasan dijalankan secara kumpulan.4 Memilih dan Menggunakan Bahan Pengajaran Kemahiran Lisan Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kriteria yang berikut. 46 OUM . Guru menjelaskan syarat-syarat syarahan dan bahasa kepada murid. Perbincangan boleh dijalankan secara kelas ataupun secara kumpulan. 3.murid-murid berasa seronok apabila guru menjalankan aktiviti menyanyi. Aktiviti perbincangan Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan bagi murid yang berada di sekolah menengah ataupun bagi murid tahap dua di sekolah rendah. Guru membahagikan murid mengikut kumpulan tertentu dan perbincangan bermula dengan membincangkan sesuatu tajuk dalam kumpulan masing-masing. guru boleh menyanyikan lagu kanak-kanak yang mengandungi perkataan yang mudah untuk disebut dan difahami bagi kanak-kanak pada peringkat rendah. Aktiviti menyanyi Pada kebiasaannya. (i) (ii) (iii) guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakkan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan . Langkah seterusnya ialah hasil perbincangan itu akan dilaporkan oleh ketua kumpulan kepada kelas untuk disoal jawab. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. Aktiviti menyanyi boleh meningkatkan kebolehan murid dalam sebutan dan intonasi. (o) (p) (q) (r) Aktiviti 2 Secara kumpulan.

TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. bapa membaca surat khabar. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. pemandangan di pasar dan sebagainya) Contoh gambar bersiri (misalnya: pergi berkelah. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. 5 Berkemas untuk setelah hari petang pulang OUM 47 . majalah. berlakon. bunyi pelbagai kenderaan. butang baju pelbagai warna dan saiz. buku. sukan sekolah. (i) Mengaitkan konsep dengan bunyi. berpuisi dan berdialog. majlis hari jadi dan lain-lain. Bahan sebenar seperti tiket bas. menu. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti televisyen. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contohnya. 1 Satu keluarga bertolak dari rumah untuk pergi berkelah 2 Dalam perjalanan melalui jalan di tepi pantai 3 Mereka duduk di tepi pantai sambil makan 4 anak-anak mandi di laut. video. untuk membolehkan murid. (ii) (iii) (c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segi saiz. terang dan jelas. Contoh gambar trunggal (misalnya: pemandangan di sekolah. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. contohnya. filem dan transperansi.

Permainan bahasa yang dirancang secara teliti akan dapat membantu pencapaian objektif bertutur. Jadual yang mengandungi maklumat untuk aktiviti pertuturan.untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru dan penting bagi digunakan dalam pertuturan. carta lingkaran dan carta organisasi seperti carta keluarga. seperti. misalnya jadual waktu. (i) kad perkataan. Pelan dan peta yang menunjukkan arah perjalanan atau kedudukan sesuatu tempat. (ii) (f) Bahan nyanyian. carta palang.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (d) Grafik Pelbagai grafik boleh digunakan sebagai bahan rangsangan yang baik untuk bertutur. Contohnya. puisi dan permainan Bahan ini dapat mewujudkan suasana gembira dalam kalangan murid. (g) 48 OUM . (i) (ii) (iii) Pelbagai jenis carta misalnya carta pai. (e) Kad Pelbagai jenis kad boleh digunakan sebagai bahan rangsangan. Kad arahan atau kad peranan – mengandungi arahan tentang peranan yang harus dimainkan oleh murid dalam situasi tertentu semasa berlakon atau main peranan. (i) (ii) (iii) makmal bahasa untuk melatih murid dari segi sebutan. Penggunaan kad sebagai alat dan bahan bantuan mengajar akan lebih licin dan kemas sekiranya guru menggunakannya di atas papan flanel dan carta poket. Penggunaannnya harus diawasi supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tidak diabaikan. seperti. rancangan televisyen dan plastik lutsinar/ transperansi. Permainan bahasa dapat menambah kepelbagaian situasi pembelajaran. Filem. memberi motivasi dan peluang kepada murid mempelajari bahasa. Melalui permainan murid dapat menggunakan kemahiran bertutur dalam keadaan bersahaja. Komputer. Alat dan bahan ini agak mahal dan penggunaannya bergantung pada kemudahan fizikal yang disediakan di sekolah. intonasi dan perbualan. Alat dan bahan yang dibeli Alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kategori ini terdiri daripada perkakasan dan perisian. jadual perjalanan dan jadual tugas.

(v) Berinteraksi Contoh: • • • Berinteraksi menggunakan telefon Berinteraksi dalam perbincangan tentang sesuatu rancangan televisyen. Mencari perkataan dan idea yang sengaja ditinggalkan dan menyusun sehingga menjadi cerita yang lengkap untuk disampaikan kepada rakanrakan. Mengelompokkan pelbagai jenis warna. Menyusun semula perkataan sehingga menjadi ayat dan seterusnya menjadi sebuah cerita yang diperdengarkan semula. Mengelompok kegunaannya. dan menerangkan jenis-jenis kenderaan dan (iii) Menyusun dan melengkapkan Contoh: • • • Menyusun maklumat mengikut saiz. seperti memilih ketua darjah.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. Berbincang dan membuat keputusan tentang apa yang perelu dilakukan. Berbincang untuk memilih orang yang paling layak bagi memikul sesuatu tugas. seperti kehilangan adik di pusat membeli-belah. umur dan kepentingan serta melaporkan dalam bentuk pertuturan. (iv) Menyelesaikan masalah Contoh: • • • Menerangkan cara untuk sampai ke sesuatu destinasi dengan selamat.5. OUM 49 . Berinteraksi menyampaikan maklumat yang berupa pesanan. arahan dan permintaan. (a) Tugasan dalam ujian bertutur (i) Memadankan Contoh : memadankan objek dengan tulisan memadankan gambar dengan tempatnya memadankan harga dengan objek (ii) Mengelompok Contoh: • • • Mengelompokkan haiwan mengikut jenis dan habitatnya.5 Penilaian Ujian bertutur boleh dilakukan melalui.

(vii) Projek Contoh: • Berbincang untuk mengelolakan satu persembahan kelas bagi majlis Penyampaian Hadiah sekolah. Kadangkala teragak-agak dan melakukan kesalahan kecil yang boleh dimaafkan. Pemarkahan kemahiran bertutur Peringkat Cemerlang Penerangan Dapat bertutur dan berhubung dengan lancar dan berkesan. berkeupayaan menggunakan dialog dengan berkesan. Menyambut tetamu di rumah. Melakukan kesalahan besar. Banyak melakukan kesalahan besar dan kadang-kadang pertuturan sukar difahami sehinggalah dibantu. • • Berbincang bagi menyediakan rancangan siaran radio kanak-kanak. Dilaksanakan secara ringkas. Secara keseluruhan dapat berinteraksi dengan berkesan walaupun kadangkala terhenti-henti sewaktu bertutur. • • Berbincang untuk membeli-belah bagi mengadakan jamuan hari jadi. Boleh menjawab soalan dan menjelaskan isi-isi penting dengan bantuan sekali-sekala. Dapat menggunakan bahasa dengan baik. Dapat berbincang dengan fasih dan cekap. Terdapat kesalahan kecil yang tidak merosakkan makna bahasa seperti dialek. namun masih boleh difahami. Berbincang untuk mengelolakan lawatan kelas ke kilang.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (vi) Simulasi Contoh: • Bermain peranan sebagai pemandu dan penumpang teksi. Walaupun dapat berinteraksi. Amat baik Sederhana baik Sederhana Sederhana lemah 50 OUM . Tidak dipengaruhi oleh dialek dan gangguan bahasa yang lain. masih memerlukan banyak sokongan. mengulang-ulang dan melakukan beberapa kesalahan besar. Pengendalian Ujian Bertutur (a) Ujian secara kumpulan Terdiri daripada 4 – 6 orang murid Panjang masa perbualan tidak lebih dari 30 minit. Baik Dapat memberi sumbangan idea secara positif dalam perbincangan dan dapat menutup beberapa kelemahan dalam pertuturan. Kadang-kadang dapat memberi sumbangan idea yang menarik. Namun interaksi berjalan lancar. (b) Ujian secara individu Panjang masa menguji yang sesuai.

kemahiran bertutur dan pembelajaran pengajaran lisan. Perlu diingat bahawa kemahiranmendengar berkait rapat dengan kehiran bertutur. Pelajar telah diperkenalkan dengan beberapa konsep penting di dalam kemahiran mendengar. Tidak dapat menjawab. antaranya dinyatakan bahawa pendengaran melibatkan aspek fizikal. peringkat peringkat kemahiran mendengar. menyeleweng dan tidak difahami. Jawapan kadangkala tidak tepat. soalan terpaksa diulang dan jawapan kurang tepat. Selain itu pelajar juga telah didedahkan dengan beberapa proses dan jenis mendengar. soalan terpaksa diulang banyak kali dan dipermudahkan. apakah bentuk penilaian yang sesuai untuk menilai tahap kemahiran bertutur yang dimiliki oleh murid anda.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN Lemah Interaksi kerap kali terputus. boleh memperkatakan perkara yang mudah-mudah dan asas sahaja. OUM 51 . Amat lemah Tiada tindak balas Berdasarkan kepada kriteria yang disediakan di atas. markah bagi setiap peringkat adalah seperti yang berikut. RUMUSAN Topik 3 ini telah menghuraikan dengan panjang lebar kemahiran lisan. asas bagi semua kemahiran. Sebagai contoh. Banyak gangguan dialek. Apa yang didengar perlu difaham dan diingat sebelum boleh bertindak balas seperti yang dikehendaki. guru hendaklah menentukan markah bagi setiap peringkat. PERINGKAT Cemerlang Sangat baik Baik Lulus Lemah Sangat lemah MARKAH (100%) 90-100 75-89 65-74 50-64 30-49 0-29 GRED A+ A B C D E Aktiviti 3 Pada pendapat anda. Interaksi berlaku pada peringkat asas sahaja. psikologi dan neurologi yang mempengaruhi pendengaran dan pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Tidak dapat meneruskan interaksi.

Kemahiran Bertutur. Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn bhd. Mora – UJIAN 1 Mengapakah kemahiran mendengar asas bagi segala kemahiran? Adakah kemahiran ini perlu diajar oleh guru di dalam bilik darjah? UJIAN 2 Kenapakah kemahiran bertutur disifatkan sebagai suatu kemahiran yang kompleks? Apakah hubungannya antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur? RUJUKAN Abd. Kamarudin Hj. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Husin. 1992. Pedagogi Bahasa Melayu. 1998. jadual.1985. Kemahiran Mendengar. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Aziz Abd. Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. 2000. Raminah Hj. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. plan. Rahman. Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Radiah Nordin dan Maimunah Samat. Talib. peta yang boleh membantu dan/atau menghidupkan dan mengukuh proses pengajaran dan pembelajaran. Zainon Zainalabidin & Fatimah Abd. Zuariah Yusoff. keadaan dan isi pengajaran yang diajar. Sabran & Rahim Syam. 1992. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. mora merupakan keadaan panjang pendek sebutan/ujaran yang boleh membezakan makna.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 GLOSARI Grafik – grafik merupakan pelbagai jenis carta. 52 OUM . Setiap grafik dibina berdasarkan minat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->