P. 1
KEMAHIRN LISAN

KEMAHIRN LISAN

|Views: 38|Likes:
Published by IDa DAyah

More info:

Published by: IDa DAyah on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

PENGENALAN
Kemahiran mendengar ialah kemahiran lisan yang paling asas dan kemahiran ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengarnya. Kemahiran mendengar melibatkan kemahiran menerima maklumat secara lisan. Proses mendengar merupakan satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan, kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang itu memahami apa yang didengarnya dan membuat tindak balas yang sesuai.

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menguasai konsep konsep penting di dalam kemahiran mendengar. Mengenal pasti jenis dan proses kemahiran mendengar Menyatakan peringkat peringkat kemahiran mendengar Mengetahui konsep kemahiran bertutur. Merancang aktiviti kemahiran berttur dan mendengar di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

OUM

37

melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara Beberapa konsep penting tentang pendengaran. apabila kita mendengar berita tentang banjir kilat yang melanda Kuala Lumpur. (b) Aktiviti 1 1. iaitu. 2. Tujuan mendengar mungkin untuk mendapat hiburan. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan.1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) KONSEP PENTING DI DALAM PENDENGARAN Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Aspek fizikal. Mendengar melibatkan dua proses. 3. Contohnya. kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan estetika. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. seseorang itu perlu mempunyai tujuan tertentu untuk mendengar. Pendengaran berlaku berperingkat-peringkat. Bincangkan contoh-contoh lain yang melibatkan proses membuat jangkaan. (a) Membuat jangkaan Apabila kita mendengar kita akan membuat jangkaan dalam fikiran terhadap apa yang akan kita dengar seterusnya. hujah-hujah dan bukti-bukti. kita akan membuat jangkaan tentang kemungkinan lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Jelaskan konsep mendengar mengikut pemahaman anda. iaitu.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 3. Sekiranya kita mendengar tanpa tujuan. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. pengetahuan dan maklumat. Pendengaran merupakan gabungan daripada segala yang didengar difaham dan diingat. apa yang didengar itu tidak bermakna. Menentukan Tujuan Untuk menjadi pendengar yang berkesan.2 JENIS DAN PROSES MENDENGAR Mendengar adalah satu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. 38 OUM .

Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. pengalaman budaya dan sikap pendengar itu. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat awal. seperti fakta dan budaya bahasa yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan. Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan. rangkai kata dan ayat-ayat. Pada peringkat ini beberapa kemahiran mendengar yang perlu dikuasai ialah. klausa dan ayat. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam. s – t 4. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama. Melakukan sesuatu yang disuruh. Pengetahuan tentang situasi berlakunya pertuturan yang didengar. frasa. Kemahiran mendengar boleh juga dibahagikan kepada tiga peringkat mengikut perkembangan individu tertentu. Pengetahuan yang sedia ada pada pendengar. (a) (b) (c) Pengetahuan tentang sistem bahasa.3 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar melibatkan dua peringkat kemahiran. Contoh : 1. mengajuk dan memilih bunyi. OUM 39 . g – k Peringkat kedua ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan. b – p bagi baba jambi bawang dari ladang dentum beras kelas keras gali geli garang pagi bapa jampi pawang lari lalang lentum berat kelat kerat kali keli karang kibas betis bajak lobal daki dayang dagu sari surat kabus tegak guli gaya kipas petis pajak lopak laki layang lagu tari tulat kabut tekak kuli kaya 2.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. d – l 3. seseorang itu perlu mempunyai unsur-unsur kefahaman yang berikut. Mendengar dan mengecam makna perkataan. Menjalankan perintah dan permintaan. Untuk memahami bunyi bahasa.

Mentafsirkan tatabahasa. peringkat pramendengar peringkat semasa mendengar peringkat selepas mendengar Peringkat pramendengar • • • Guru memberi tugasan atau soalan kepada murid sebelum mereka mula mendengar. Mengenal perhubungan orang–orang yang berinteraksi. Perancangan boleh dilakukan mengikut tiga peringkat yang berikut. guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pengajaran berjalan dengan berkesan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Mengesan urutan. Pada peringkat ini kemahiran yang perlu dikuasai ialah. Pada peringkat ini beberapa kemahiran yang perlu dikuasai ialah. tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur Pelaksanaan aktivtii pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar Dalam melaksanakan aktiviti mendengar. Guru memberi gambaran yang menyeluruh atau penerangan ringkas tentang apa yang hendak diperdengarkan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mengenal isi-isi penting. Mengenal maklumat khusus.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan. Peringkat ketiga ialah peringkat maju. Guru memastikan murid dalam keadaan bersedia untuk mengikuti aktiviti. 3. Guru memberi arahan yang jelas tentang tugasan dan memastikan bahan rangsangan dalam keadaan baik serta mencukupi untuk digunakan dalam aktiviti berkenaan. 1. Mentafsirkan maksud orang yang bercakap. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. Mengetahui peranan dan perhubungan orang yang bercakap. 2. Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Mengenal sebab dan akibat. 1. • 40 OUM . Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi.

Peringkat semasa mendengar • • Guru memastikan murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan. Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. Guru menjalankan aktiviti tindakan susulan yang bersesuaian dengan aktiviti berkenaan. kesihatan. Di samping penghasilan bunyi bahasa. Aspek fizikal. dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan atau dikenali juga sebagai artikulator. Beberapa konsep pertuturan. Oleh sebab itu. nada. tekanan. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 2. Unsur prosodi ialah intonasi. persekitaran. Guru memastikan murid menyempurnakan tugasan dan membuat pengukuhan. model-model yang diperdengar haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. Ia berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya.4. sebutan dan jeda. seseorang itu akan menggunakan unsur-unsur prosodi dan cara paralinguistik semasa bertutur bagi menguatkan maksud pertuturan. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. kemahiran lisan melibatkan kemahiran yang berkaitan dengan aktiviti yang berikut. OUM 41 . Bertutur merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada peringkat produksi.4 KEMAHIRAN BERTUTUR 3.1 Konsep bertutur Bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. (a) (b) (c) (d) (e) Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Guru hendaklah mengatasi sebarang gangguan atau masalah yang secepat mungkin semasa aktiviti mendengar dijalankan. Manakala unsur para linguistik ialah bahasa isyarat dan pergerakan badan. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Guru memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bahan itu. 3. Berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Melayu. timbul 3. struktutr. Peringkat selepas mendengar • • • • Guru menghuraikan tentang apa yang dikemukakan oleh murid dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan pemahaman mereka.

Perbincangan dan perbahasan iaitu kemahiran mengeluarkan pendapat di samping mempertikaikan pendapat orang lainsecara serentak. Kemahiran bersyarah dengan menggunakan bahasa. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Menunjukkan arah. Pengucapan yang berunsur sosial dan bermoral. intonasi. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. (a) (b) (c) Menyebut dengan jelas. 42 OUM . Kemahiran yang berhubung dengan arahan dan permintaan terutama yang berkaitan dengan diri dan masyarakat setempat. Aspek-aspek penting dalam kemahiran bertutur (a) Sebutan (b) Tekanan (c) Mora (panjang-pendek) (d) Jeda (persendian) (e) Intonasi (f) Nada (g) Tatabahasa (h) Kelancaran (i) (j) Kefasihan Laras bahasa 3. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Dalam menguasai kemahiran tersebut.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Berkaitan dengan kemahiran mendengar dan menyebut atau mengajuk bunyi dan suara. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid. Bercerita sebagai cara untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan individu. gaya di samping suara yang baik dan jelas maksudnya.2 Tujuan bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Lakonan dan puisi iaitu kemahiran menyampaikan pendapat dalam gaya yang menarik dan serentak.4. guru. Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi. sosialisasi dan berkomunikasi. Soal jawab dengan tujuan untuk berinteraksi. Berita dan laporan iaitu kemahiran melahirkan semula pengalaman dan pengamatan secara lisan dalam struktur ayat dan frasa yang baik.

Bertukar-tukar pendapat dan maklumat. masa bersekolah. Memberi ucapan pendek dan mudah.3 Peringkat-peringkat Kemahiran Bertutur Aktiviti yang boleh dijalankan pada peringkat awal ialah. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. objek. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bertatasusila. permainan. persekitaran. Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. OUM 43 . proses dan sebagainya. Bertutur secara bertatasusila. Membaca iklan dan peraturan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar bersiri Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bertemu ramah. Memberi arahan. (a) (b) Mendeskripsikan sesuatu peristiwa. Membina soalan untuk mencari maklumat. Aktiviti bagi peringkat maju. Membuat ayat-auyat daripada gambar. Melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Memberi komen secara mudah. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. rakan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi tertentu. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Membuat ayatr-ayat mengenai diri sendiri. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. di rumah dan sebagainya. Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. Aktiviti bagi peringkat pertengahan: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Memberi penerangan dan memberi alasan.4. ibu bapa dan sebagainya. Membuat ulasan. 3.

pendapat. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Tiga peringkat perancangan aktiviti lisan ialah. 3. novel dan sebagainya. kad kiu. laporan atau ulasan. Mendeklamasi puisi.5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LISAN Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat. perbincangan. membimbing kelas. Mengkritik cerpen. perbualan atau dialog. (i) (ii) (iii) Guru menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta memberi contoh. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Menerangkan proses. (a) (b) (c) Peringkat persediaan Peringkat pelaksanaan aktiviti Peringkat susulan dan penilaian 3. Guru menyelia dan mengambil bahagian. Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan. prosedur dan peraturan. (i) (ii) Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan. diskusi. Contohnya. seminar dan lain-lain. bahan stensilan dan peralatan lain yang mungkin diperlukan. Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan.5. kejadian. Memberikan ceramah atau syarahan. puisi. kumpulan atau pasangan yang 44 OUM .2 Peringkat Pelaksanaan Aktiviti Dua perkara yang berlaku semasa peringkat pelaksanaan aktiviti iaitu. forum. Menyampaikan komen.5.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbincangan. 3. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat.1 Peringkat Persediaan Tiga perkara yang boleh dilakukan oleh guru ialah. Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti.

misalnya tema dan masa yang diperuntukkan. Sekiranya aktiviti itu dijalankan di luar kelas. Aktiviti melaporkan berita Guru meminta murid melaporkan sesuatu berita tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang mereka pernah terbaca. Kemahiran bertutur ini harus digabung jalin dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain untuk melahirkan satu kesepaduan yang bermakna. Aktiviti berlakon Aktiviti berlakon dapat meningkatkan kemahiran lisan murid.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) OUM 45 . Oleh itu. maka murid akan membuat persediaan yang lebih rapi dan bersungguh-sungguh. Guru juga boleh melaksanakan aktiviti dengan secara berdua ataupun secara berkumpulan. Aktiviti bercerita Guru memberikan garis panduan bagi memudahkan murid bercerita. Aktiviti bercakap berdasarkan gambar Aktiviti ini dijalankan mengikut prestasi murid. Aktiviti berpuisi Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu ataupun kumpulan. (a) (b) Aktiviti berbual Dalam melaksanakan aktiviti ini guru menyediakan beberapa tajuk yang sesuai dengan tahap kebolehan berbahasa serta persekitaran murid. Penggabungjalinan juga penting dijalankan untuk mengukuhkan pembelajaran murid. Aktiviti berlakon boleh dijalankan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Guru menyediakan puisi sama ada puisi moden ataupun puisi tradisional dan meminta murid membacanya. iaitu membaca dan menghayati puisi berkenaan. Langkah ini dapat memberi peluang kepada murid untuk berlatih. aktiviti susulan dan penilaian perlu dilakukan oleh guru untuk mendapatkan maklum balas bagi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid.3 Peringkat Susulan dan Penilaian Dalam sesuatu waktu pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menyediakan pelbagai gambar yang menarik minat murid untuk bercerita atau menerangkan sesuatu perkara yang terdapat dalam gambar berkenaan.5. alami atau mendengar daripada orang lain. Penilaian yang dimaksudkan bukanlah dalam bentuk penilaian formal tetapi lebih merupakan penilaian berterusan. Guru juga boleh menyediakan tempat yang sesuai supaya aktiviti itu menjadi menarik dan dapat menggalakkan murid untuk bercerita. misalnya di dewan sekolah. Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menggunakan gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Aktiviti ini menjadi lebih menarik sekiranya tajuk puisi yang digunakan itu dimaklumkan lebih awal kepada murid. melihat. guru digalakkan membentuk kumpulankumpulan kecil supaya ramai murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam masa yang terhad. Beberapa aktiviti yang boleh dirancang dalam kemahiran bertutur ialah. Sebagai pengukuhan guru digalakkan memberi kerja rumah yang berkaitan untuk aktiviti susulan. guru perlu menggalakkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Contoh aktiviti susulan dan penilaian yang boleh dijalankan ialah seperti mengadakan perbincangan dan kemudian guru memberi maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid.

Dalam aktiviti ini. anda diminta membincangkan aktiviti di atas dan rancang satu aktiviti yang berkaitan. (a) Guru. Aktiviti perbincangan Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan bagi murid yang berada di sekolah menengah ataupun bagi murid tahap dua di sekolah rendah.murid-murid berasa seronok apabila guru menjalankan aktiviti menyanyi. (o) (p) (q) (r) Aktiviti 2 Secara kumpulan. Guru menjelaskan syarat-syarat syarahan dan bahasa kepada murid. Aktiviti menyanyi Pada kebiasaannya.4 Memilih dan Menggunakan Bahan Pengajaran Kemahiran Lisan Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kriteria yang berikut. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan. Syarahan boleh dijalankan secara individu sementara perbahasan dijalankan secara kumpulan. murid dan bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. Langkah seterusnya ialah hasil perbincangan itu akan dilaporkan oleh ketua kumpulan kepada kelas untuk disoal jawab. (a) (b) (c) bahan yang sedia ada kesesuaian dengan objektif pengajaran keberkesanannya. Guru membahagikan murid mengikut kumpulan tertentu dan perbincangan bermula dengan membincangkan sesuatu tajuk dalam kumpulan masing-masing. misalnya. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. guru boleh menyanyikan lagu kanak-kanak yang mengandungi perkataan yang mudah untuk disebut dan difahami bagi kanak-kanak pada peringkat rendah. (i) (ii) (iii) guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakkan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan . 46 OUM . Aktiviti menyanyi boleh meningkatkan kebolehan murid dalam sebutan dan intonasi. 3. Perbincangan boleh dijalankan secara kelas ataupun secara kumpulan.5.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (m) Aktiviti berbahas atau bersyarah (n) Guru memberi tajuk syarahan atau perbahasan kepada murid.

berpuisi dan berdialog. contohnya. majlis hari jadi dan lain-lain. filem dan transperansi. majalah. terang dan jelas. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. (i) Mengaitkan konsep dengan bunyi. 5 Berkemas untuk setelah hari petang pulang OUM 47 . Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. bapa membaca surat khabar. (ii) (iii) (c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. pemandangan di pasar dan sebagainya) Contoh gambar bersiri (misalnya: pergi berkelah.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. Contoh gambar trunggal (misalnya: pemandangan di sekolah. butang baju pelbagai warna dan saiz. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segi saiz. Contohnya. bunyi pelbagai kenderaan. menu. untuk membolehkan murid. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti televisyen. video. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. sukan sekolah. berlakon. 1 Satu keluarga bertolak dari rumah untuk pergi berkelah 2 Dalam perjalanan melalui jalan di tepi pantai 3 Mereka duduk di tepi pantai sambil makan 4 anak-anak mandi di laut. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. buku. Bahan sebenar seperti tiket bas. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman.

Filem. Alat dan bahan yang dibeli Alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kategori ini terdiri daripada perkakasan dan perisian. Penggunaan kad sebagai alat dan bahan bantuan mengajar akan lebih licin dan kemas sekiranya guru menggunakannya di atas papan flanel dan carta poket. Penggunaannnya harus diawasi supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tidak diabaikan. jadual perjalanan dan jadual tugas. rancangan televisyen dan plastik lutsinar/ transperansi. Jadual yang mengandungi maklumat untuk aktiviti pertuturan. (i) (ii) (iii) makmal bahasa untuk melatih murid dari segi sebutan. (i) kad perkataan. seperti. Komputer. Kad arahan atau kad peranan – mengandungi arahan tentang peranan yang harus dimainkan oleh murid dalam situasi tertentu semasa berlakon atau main peranan. Pelan dan peta yang menunjukkan arah perjalanan atau kedudukan sesuatu tempat.untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru dan penting bagi digunakan dalam pertuturan. misalnya jadual waktu. carta palang. Permainan bahasa dapat menambah kepelbagaian situasi pembelajaran. seperti. carta lingkaran dan carta organisasi seperti carta keluarga. puisi dan permainan Bahan ini dapat mewujudkan suasana gembira dalam kalangan murid. Melalui permainan murid dapat menggunakan kemahiran bertutur dalam keadaan bersahaja. Permainan bahasa yang dirancang secara teliti akan dapat membantu pencapaian objektif bertutur. Alat dan bahan ini agak mahal dan penggunaannya bergantung pada kemudahan fizikal yang disediakan di sekolah. intonasi dan perbualan. (g) 48 OUM . memberi motivasi dan peluang kepada murid mempelajari bahasa. Contohnya.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (d) Grafik Pelbagai grafik boleh digunakan sebagai bahan rangsangan yang baik untuk bertutur. (ii) (f) Bahan nyanyian. (e) Kad Pelbagai jenis kad boleh digunakan sebagai bahan rangsangan. (i) (ii) (iii) Pelbagai jenis carta misalnya carta pai.

5. (a) Tugasan dalam ujian bertutur (i) Memadankan Contoh : memadankan objek dengan tulisan memadankan gambar dengan tempatnya memadankan harga dengan objek (ii) Mengelompok Contoh: • • • Mengelompokkan haiwan mengikut jenis dan habitatnya. umur dan kepentingan serta melaporkan dalam bentuk pertuturan. seperti memilih ketua darjah. Mencari perkataan dan idea yang sengaja ditinggalkan dan menyusun sehingga menjadi cerita yang lengkap untuk disampaikan kepada rakanrakan. (v) Berinteraksi Contoh: • • • Berinteraksi menggunakan telefon Berinteraksi dalam perbincangan tentang sesuatu rancangan televisyen. Berbincang dan membuat keputusan tentang apa yang perelu dilakukan. dan menerangkan jenis-jenis kenderaan dan (iii) Menyusun dan melengkapkan Contoh: • • • Menyusun maklumat mengikut saiz. Mengelompok kegunaannya. Berbincang untuk memilih orang yang paling layak bagi memikul sesuatu tugas.5 Penilaian Ujian bertutur boleh dilakukan melalui. arahan dan permintaan. Berinteraksi menyampaikan maklumat yang berupa pesanan. seperti kehilangan adik di pusat membeli-belah.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. Menyusun semula perkataan sehingga menjadi ayat dan seterusnya menjadi sebuah cerita yang diperdengarkan semula. OUM 49 . Mengelompokkan pelbagai jenis warna. (iv) Menyelesaikan masalah Contoh: • • • Menerangkan cara untuk sampai ke sesuatu destinasi dengan selamat.

Amat baik Sederhana baik Sederhana Sederhana lemah 50 OUM .KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (vi) Simulasi Contoh: • Bermain peranan sebagai pemandu dan penumpang teksi. Kadangkala teragak-agak dan melakukan kesalahan kecil yang boleh dimaafkan. Kadang-kadang dapat memberi sumbangan idea yang menarik. Secara keseluruhan dapat berinteraksi dengan berkesan walaupun kadangkala terhenti-henti sewaktu bertutur. Banyak melakukan kesalahan besar dan kadang-kadang pertuturan sukar difahami sehinggalah dibantu. Menyambut tetamu di rumah. Pengendalian Ujian Bertutur (a) Ujian secara kumpulan Terdiri daripada 4 – 6 orang murid Panjang masa perbualan tidak lebih dari 30 minit. Baik Dapat memberi sumbangan idea secara positif dalam perbincangan dan dapat menutup beberapa kelemahan dalam pertuturan. berkeupayaan menggunakan dialog dengan berkesan. Dapat berbincang dengan fasih dan cekap. Berbincang untuk mengelolakan lawatan kelas ke kilang. Namun interaksi berjalan lancar. (vii) Projek Contoh: • Berbincang untuk mengelolakan satu persembahan kelas bagi majlis Penyampaian Hadiah sekolah. masih memerlukan banyak sokongan. mengulang-ulang dan melakukan beberapa kesalahan besar. (b) Ujian secara individu Panjang masa menguji yang sesuai. Dapat menggunakan bahasa dengan baik. Pemarkahan kemahiran bertutur Peringkat Cemerlang Penerangan Dapat bertutur dan berhubung dengan lancar dan berkesan. namun masih boleh difahami. Tidak dipengaruhi oleh dialek dan gangguan bahasa yang lain. • • Berbincang untuk membeli-belah bagi mengadakan jamuan hari jadi. Terdapat kesalahan kecil yang tidak merosakkan makna bahasa seperti dialek. Walaupun dapat berinteraksi. • • Berbincang bagi menyediakan rancangan siaran radio kanak-kanak. Melakukan kesalahan besar. Boleh menjawab soalan dan menjelaskan isi-isi penting dengan bantuan sekali-sekala. Dilaksanakan secara ringkas.

Pelajar telah diperkenalkan dengan beberapa konsep penting di dalam kemahiran mendengar. Interaksi berlaku pada peringkat asas sahaja. soalan terpaksa diulang banyak kali dan dipermudahkan. PERINGKAT Cemerlang Sangat baik Baik Lulus Lemah Sangat lemah MARKAH (100%) 90-100 75-89 65-74 50-64 30-49 0-29 GRED A+ A B C D E Aktiviti 3 Pada pendapat anda. Perlu diingat bahawa kemahiranmendengar berkait rapat dengan kehiran bertutur. Amat lemah Tiada tindak balas Berdasarkan kepada kriteria yang disediakan di atas. kemahiran bertutur dan pembelajaran pengajaran lisan.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN Lemah Interaksi kerap kali terputus. peringkat peringkat kemahiran mendengar. RUMUSAN Topik 3 ini telah menghuraikan dengan panjang lebar kemahiran lisan. apakah bentuk penilaian yang sesuai untuk menilai tahap kemahiran bertutur yang dimiliki oleh murid anda. asas bagi semua kemahiran. Sebagai contoh. Tidak dapat menjawab. Jawapan kadangkala tidak tepat. Selain itu pelajar juga telah didedahkan dengan beberapa proses dan jenis mendengar. boleh memperkatakan perkara yang mudah-mudah dan asas sahaja. OUM 51 . guru hendaklah menentukan markah bagi setiap peringkat. soalan terpaksa diulang dan jawapan kurang tepat. Apa yang didengar perlu difaham dan diingat sebelum boleh bertindak balas seperti yang dikehendaki. markah bagi setiap peringkat adalah seperti yang berikut. Banyak gangguan dialek. psikologi dan neurologi yang mempengaruhi pendengaran dan pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. menyeleweng dan tidak difahami. antaranya dinyatakan bahawa pendengaran melibatkan aspek fizikal. Tidak dapat meneruskan interaksi.

Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Sabran & Rahim Syam. Pedagogi Bahasa Melayu. 2000. Rahman. Kemahiran Mendengar. 1992. Kemahiran Bertutur. Mora – UJIAN 1 Mengapakah kemahiran mendengar asas bagi segala kemahiran? Adakah kemahiran ini perlu diajar oleh guru di dalam bilik darjah? UJIAN 2 Kenapakah kemahiran bertutur disifatkan sebagai suatu kemahiran yang kompleks? Apakah hubungannya antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur? RUJUKAN Abd. Kamarudin Hj. keadaan dan isi pengajaran yang diajar. Raminah Hj. Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Zuariah Yusoff. Aziz Abd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn bhd. Setiap grafik dibina berdasarkan minat. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. 1992. 1998. Husin. mora merupakan keadaan panjang pendek sebutan/ujaran yang boleh membezakan makna. Zainon Zainalabidin & Fatimah Abd. jadual. Talib. Radiah Nordin dan Maimunah Samat.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 GLOSARI Grafik – grafik merupakan pelbagai jenis carta. 52 OUM . Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. peta yang boleh membantu dan/atau menghidupkan dan mengukuh proses pengajaran dan pembelajaran.1985. plan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->