13.

Perangkaan Asas Dalam Pendidikan – Latihan Pengukuhan

Wong Mei Shing KPLI PC-KH-MU 2008

Contoh 1: Skor-skor Ujian Lisan Bahasa Melayu daripada 50 orang calon  8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 .

Jadual kekerapan himpunan peratusan Skor (x) 8 9 Kekerapan (f) 3 5 Hasil tambah kekerapan (cf) 3 8 Kekerapan himpunan peratusan (cf%) 6 16 10 11 12 13 5 4 5 7 13 17 22 29 26 34 44 58 14 15 16 17 5 11 3 2 34 45 48 50 68 90 96 100 .

Lengkung kekerapan himpunan peratusan 100 90 80 70 60 cf% 50 40 30 20 10 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Skor (x) .

2. 4. mod. median dan julat 1. 3.Pengiraan min.62 Median = 13 Mod = 15 Julat = 9 Skor (x) Kekerapan (f) Hasil tambah kekerapan (cf) Hasil Darab (fx) 8 9 10 11 3 5 5 4 3 8 13 17 24 45 50 44 12 13 14 15 5 7 5 11 22 29 34 45 60 91 70 165 16 17 3 2 ∑ f = 50 48 50 48 34 ∑ fx = 631 . Min = 12.

62 2 0 8 9 10 Median = 13 Mod = 15 11 12 13 14 15 16 17 .Lengkung kekerapan 12 10 8 6 4 Lengkung pencong negatif Min = 12.

Membuat interpretasi dan tafsiran   Pencapaian baik Sebaran heterogen dan berbeza Membuat kesimpulan dan cadangan   Pelajar boleh bertutur dengan baik dalam Bahasa Melayu Mempelbagaikan topik ujian lisan .

Contoh 2: Skor-skor Ujian Matematik daripada 60 orang calon  51 52 53 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 65 67 67 67 68 68 69 69 71 71 74 74 75 77 78 81 82 83 84 85 .

Jadual taburan kekerapan Skor Bilangan murid (f) 3 23 Kekerapan himpunan (cf) 3 26 Nilai tengah (x) 53 58 Hasil Darab (fx) 159 1334 51 – 55 56 – 60 61 – 65 66 – 70 71 – 75 76 – 80 81 – 85 15 7 5 2 5 41 48 53 55 60 63 68 73 78 83 945 476 365 156 415 ∑ f = 60 ∑ fx =3850 .

17 = 55. Min 2.5 + (23 – 3) (23 – 3) + (23 – 15) = 59.07 x5 . Mod = 3850 / 60 = 64.Pengiraan min dan mod 1.

5   Median ≈ 61 Julat semi antara kuartil = 68 – 58.5 85.5 70.5 65.5 60.5 skor Q1 Q2 Q3 .5 75.5 2 = 4.Ogif 70 60 50 40 cf% 30 20 10 0 50.75 55.5 80.

Membuat interpretasi dan tafsiran   Pencapaian kurang memuaskan Mod < median < min Membuat kesimpulan dan cadangan   Ujian ini terlalu sukar Menambahkan bilangan soalan yang lebih senang .

Contoh 3: Pengiraan skor piawai Z dan T Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Min Sisihan piawai Skor 89 6 83 75 4 83 .

• Skor piawai Z(Bahasa Melayu) = 83 – 89 6 = -1 • Skor piawai T(Bahasa Melayu) = 50 + 10 (-1) = 40 • Skor piawai Z(Bahasa Inggeris) = +2 • Skor piawai T(Bahasa Inggeris) = 70 .

14 m/s 495) . (Rujuk Rajah 13. Walaupun kedua-dua skor adalah sama tetapi pencapaian dalam Bahasa Inggeris lebih baik daripada pencapaian Bahasa Melayu.

Sekian. terima kasih. .