Manual Pengguna Langkah 1 : Login

eKehadiran Online

Masukkan Id pengguna: Kod Sekolah , Contoh id Pengguna : jea2033 Masukkan Katalaluan: 123 Klik Masuk Langkah 2 : Klik Menu Merekodkan kehadiran

Klik menu : Merekodkan Kedatangan Murid

Langkah 3: Masukkan Tarikh Kehadiran

a. b. c. d.

Klik pada ruangan Tarikh, kemudian pilih tarikh yang berkenaan, Masukkan Jumlah Murid Yang Hadir / Masukkan Jumlah Keseluruhan Murid Pilih Sesi: Pagi atau Petang Kemudian Klik butang Simpan

Langkah 4 : Merekodkan Kehadiran Sesi Petang Sila gunakan Langkah 1 hiingga Langkah 3 Langkah 5: Kemaskini dan Padam Rekod
Klik Butang Untuk Padam Klik Butang Untuk Kemaskini

Nota: Sekiranya ada pertanyaan sila emailkan ke admin mazlan.husin@moe.gov.my

ONE STEP AHEAD