SHALAT

PENGERTIAN SHALAT
Menurut bahasa : shalat dalam pengertian bahasa” berarti Do’a firman allah swt.

“ Dan do’akanlah’ mereka, sesunggunya do’amu ketenangan bagi mereka ( s. At taubah : 103) Sabda nabi saw’

“ Bila di antara kamu diundang maka datanglah bila ia tidak berpuasa hendaklah ia memakan (hidangannya), dan bila ia berpuasa maka cukuplah mendo’akan (orang yang mengundangnya’. ( H.R Muslim) menurut ( syar’i) ; adalah ibadah yang terdiri dari kata-kata dan perbuatan , Di awali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu’

HUKUM SHOLAT
shlat lima waktu hukumnya wajib, berdasarkan al-Qur’an dan hadits rasulullah saw. Dalam alQur’an allah swt berfirman’

“ Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dpat mencegah perbuatan keji dan mungkar ( S. An nisa)

. “ Sesuatu yang di tanyakan pertama kali kepada seorng hambah pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Bukhari) KEUTAMAAN SHOLAT Sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. apabila sholatnya baik maka baik pula swgala amalnya” Bila rusak maka rusak pula segalah amalnya’ (H.R. Mendirikan sholat.R.Sabda rasulullah : “ Islam dibangun atas lima (sendi) : Kesaksian bahwa tiada tuhan ( yang berhak di sembah ) kecuali “ ALLAH “ dan ( kesaksian ) bahwasanya Muhammad adalah rasul “ Allah . Rasululah saw bersabda” . “ Pokok segalah urusan adalah islam. menyuruah hambahnya untuk tetap menjaga sholatnya’ . dan merupakan amal yang pertama kali di tnyakan di akhirat kelak’ sabda rasulullah . dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.R. haji dan baitullah . Muslim dan termizi ) sholat merupakan syarat di terimahnya amal ibadah yang lain. mengeluarkan zakat. dan ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah’ ( H. . Ath-Thabrani ) oleh sebab itu Allah swt. tiangnya adalah sholat. karena sholat adalah tiang agama.

dan berdirilah (di dalam sholatmu) dalam keadaan taat kerena Allah” (S. al. Tumbuh rambut disekitar kemaluan Ada pun tanda-tanda bagi wanita. maka kelak mereka menemui kesesatan’ (S.. ditambah tanda lain yaitu keluar darah “haid” Nabi saw bersabda . > Muslim. ia tidak diwajibkan menqadha (mengganti) sholat yang di tinggalkan.baQarah . dan bagi aank-anak hinggah iya baligh . Termasuk orang tidak berakal adalah orangtua yang sudah pikun .Firman Allah swt . “ Pena diangkat (dimaafkan) kepada tiga (golongan) Bagi yang tidur hingga ia terjaga. pengganti(yang jelek) yang menyianyiakan sholat. > Berakal bukan orang gila. . Keluar mani yang disertai syahwat 3. Maryam . 59) KEWAJIBAN SHOLAT Sholat di wajibkan kepada setiap . dan bagi yang hilang akal hingga ia sadar . Mencapai umur 15 tahun 2. bukan kafir. selain 3 tanda-tanda di atas. 238) Allah membenci orang yng menyenyiakan sholatnya’ bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Apabila seseorang masuk islam. tidak mampu membedakan sesuatu. dan memperturunkan hawa nafsu. “ peliharalah semua sholatmu’. > Sampai umur ( BALIGH) tanda-tanda balik bagi laki-laki 1. “ Maka datanglah sesudah mereka.

.Sedangkan bagi anak yang belum baligh. Firaun. kedudukan. “ Suruhlah anakmu sholat bila telah berusia tujuh tahun. Abu daud. Ahmad. Orang yang disebutkan dengan harta akan bersama dengan Qarun. Ibnu Hibban. bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. dan kesibukan. Orang yang disibukkan dengan kedudukan akan bersama dengn Haman. dalam urusan perniagaan. “ Barangsiapa yang menjaga sholatnya. kekuasaan. dan pisakanlah di antara mereka tempat tidurnya” (H. Orang yang disibukan dengan kekuasaan akan bersama dengan fir’aun. Ahmad dan al-hakim) HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya’ kafir. Haman da Ubay Bin Khaf” (H. dan pukullah (bila mereka tidak sholat) pada usia sepuluh tahun..R. bahwa banyak orang meninggalkan sholatnya’ karena harta.R. (H. dianjurkan kepada walinya untk mengajarinya Nabi saw bersabda .’ ( keluar dari agama islam) sabda Rasulullah saw . Tirmizi dan Ibnu majah) dalam hadits lain beliau berkata . Muslim. bukti dan keselamatan untuknya’ dan pada hari kiamat ia akan bersama karun. dan ath Thabrani’) Ibnu Qayyin menjelaskan maksud hadist di atas. “ batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat.R Ahmad. niscaya ia akan menjadi cahaya. dan Orang yang disibukkan dengan perniagaan akan bersama dengan Ubay Bin Khalf. ‘ Dan barangsiapa tidak menjaganya tiada cahaya.

Haji dan lain-lain Adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili” (terperinci) yaitu setiap dalil yangmengjlaskan secara terperinci suatu amal ibadah dalam Al-Qur’an. Al-Baqarah . berdasarkan dalil tahsili’ (terprinci) besunber dari Al-Qur’an dan hadist rasulullah saw. dan segalah hal yang terkait dengan sholat. dalam hadits-haditsnya’ .44) Adapun fiqh dalam istilah para ulama adalah . seperti perintah sholat yang di sebutkan dalam Al-Qur’an secara GLOBAL’ “ Dan dirikanlah sholat “ (S.PENDAHULUAN FiQih menurut bahasa bermaknah pemahaman (Al-fahm) di sebutkan dalam Al-Qur’an “ Dan tiada sesustu pun dari mahluk Allah kecuali bertasbih dengan memujinya’ tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbinya (S. terkait perintah yang bersifat umum (global). seperti perintah Sholat. jumlh rakaat. Hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal ibadah yang di perintahkan di dalam agama. Zakat. Adapun princihanya. dijelaskan terperinci oleh rasulullah saw. Pemahaman tentang hukum amaliyah. seperti waktu pelaksanaan. Al-isra . 43) Perintah sholat dlam ayat tersebut masih bersifat umum. Puasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful