SHALAT

PENGERTIAN SHALAT
Menurut bahasa : shalat dalam pengertian bahasa” berarti Do’a firman allah swt.

“ Dan do’akanlah’ mereka, sesunggunya do’amu ketenangan bagi mereka ( s. At taubah : 103) Sabda nabi saw’

“ Bila di antara kamu diundang maka datanglah bila ia tidak berpuasa hendaklah ia memakan (hidangannya), dan bila ia berpuasa maka cukuplah mendo’akan (orang yang mengundangnya’. ( H.R Muslim) menurut ( syar’i) ; adalah ibadah yang terdiri dari kata-kata dan perbuatan , Di awali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu’

HUKUM SHOLAT
shlat lima waktu hukumnya wajib, berdasarkan al-Qur’an dan hadits rasulullah saw. Dalam alQur’an allah swt berfirman’

“ Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dpat mencegah perbuatan keji dan mungkar ( S. An nisa)

menyuruah hambahnya untuk tetap menjaga sholatnya’ . Ath-Thabrani ) oleh sebab itu Allah swt.Sabda rasulullah : “ Islam dibangun atas lima (sendi) : Kesaksian bahwa tiada tuhan ( yang berhak di sembah ) kecuali “ ALLAH “ dan ( kesaksian ) bahwasanya Muhammad adalah rasul “ Allah . Muslim dan termizi ) sholat merupakan syarat di terimahnya amal ibadah yang lain. dan merupakan amal yang pertama kali di tnyakan di akhirat kelak’ sabda rasulullah . “ Sesuatu yang di tanyakan pertama kali kepada seorng hambah pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya.R. “ Pokok segalah urusan adalah islam. mengeluarkan zakat. Mendirikan sholat. dan berpuasa di bulan Ramadhan (H. . haji dan baitullah . . Bukhari) KEUTAMAAN SHOLAT Sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. dan ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah’ ( H. karena sholat adalah tiang agama. tiangnya adalah sholat.R. Rasululah saw bersabda” . apabila sholatnya baik maka baik pula swgala amalnya” Bila rusak maka rusak pula segalah amalnya’ (H.R.

dan bagi yang hilang akal hingga ia sadar .Firman Allah swt . > Sampai umur ( BALIGH) tanda-tanda balik bagi laki-laki 1. Termasuk orang tidak berakal adalah orangtua yang sudah pikun . “ Maka datanglah sesudah mereka. Keluar mani yang disertai syahwat 3. 59) KEWAJIBAN SHOLAT Sholat di wajibkan kepada setiap . selain 3 tanda-tanda di atas. bukan kafir. pengganti(yang jelek) yang menyianyiakan sholat.. ditambah tanda lain yaitu keluar darah “haid” Nabi saw bersabda .baQarah . “ peliharalah semua sholatmu’. > Berakal bukan orang gila. ia tidak diwajibkan menqadha (mengganti) sholat yang di tinggalkan. “ Pena diangkat (dimaafkan) kepada tiga (golongan) Bagi yang tidur hingga ia terjaga. Tumbuh rambut disekitar kemaluan Ada pun tanda-tanda bagi wanita. dan bagi aank-anak hinggah iya baligh . al. Apabila seseorang masuk islam. dan memperturunkan hawa nafsu. Maryam . dan berdirilah (di dalam sholatmu) dalam keadaan taat kerena Allah” (S. maka kelak mereka menemui kesesatan’ (S. . Mencapai umur 15 tahun 2. > Muslim. tidak mampu membedakan sesuatu. 238) Allah membenci orang yng menyenyiakan sholatnya’ bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja.

bahwa banyak orang meninggalkan sholatnya’ karena harta. (H. dan ath Thabrani’) Ibnu Qayyin menjelaskan maksud hadist di atas. niscaya ia akan menjadi cahaya. kedudukan. dan pukullah (bila mereka tidak sholat) pada usia sepuluh tahun. ‘ Dan barangsiapa tidak menjaganya tiada cahaya. dan pisakanlah di antara mereka tempat tidurnya” (H. Ahmad. dianjurkan kepada walinya untk mengajarinya Nabi saw bersabda . . Firaun. Haman da Ubay Bin Khaf” (H. dalam urusan perniagaan.’ ( keluar dari agama islam) sabda Rasulullah saw . Orang yang disibukkan dengan kedudukan akan bersama dengn Haman. Abu daud. Muslim. kekuasaan. Ahmad dan al-hakim) HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya’ kafir. Tirmizi dan Ibnu majah) dalam hadits lain beliau berkata . “ batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. “ Suruhlah anakmu sholat bila telah berusia tujuh tahun.R Ahmad. bukti dan keselamatan untuknya’ dan pada hari kiamat ia akan bersama karun. bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. dan kesibukan.R. Ibnu Hibban. Orang yang disibukan dengan kekuasaan akan bersama dengan fir’aun. dan Orang yang disibukkan dengan perniagaan akan bersama dengan Ubay Bin Khalf..R. Orang yang disebutkan dengan harta akan bersama dengan Qarun.Sedangkan bagi anak yang belum baligh. “ Barangsiapa yang menjaga sholatnya.

Puasa. Al-Baqarah . Haji dan lain-lain Adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili” (terperinci) yaitu setiap dalil yangmengjlaskan secara terperinci suatu amal ibadah dalam Al-Qur’an. Pemahaman tentang hukum amaliyah. seperti waktu pelaksanaan. berdasarkan dalil tahsili’ (terprinci) besunber dari Al-Qur’an dan hadist rasulullah saw. Adapun princihanya. Zakat. dan segalah hal yang terkait dengan sholat. Hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal ibadah yang di perintahkan di dalam agama. 43) Perintah sholat dlam ayat tersebut masih bersifat umum. terkait perintah yang bersifat umum (global).44) Adapun fiqh dalam istilah para ulama adalah . jumlh rakaat. dalam hadits-haditsnya’ . seperti perintah Sholat.PENDAHULUAN FiQih menurut bahasa bermaknah pemahaman (Al-fahm) di sebutkan dalam Al-Qur’an “ Dan tiada sesustu pun dari mahluk Allah kecuali bertasbih dengan memujinya’ tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbinya (S. dijelaskan terperinci oleh rasulullah saw. Al-isra . seperti perintah sholat yang di sebutkan dalam Al-Qur’an secara GLOBAL’ “ Dan dirikanlah sholat “ (S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful