SHALAT

PENGERTIAN SHALAT
Menurut bahasa : shalat dalam pengertian bahasa” berarti Do’a firman allah swt.

“ Dan do’akanlah’ mereka, sesunggunya do’amu ketenangan bagi mereka ( s. At taubah : 103) Sabda nabi saw’

“ Bila di antara kamu diundang maka datanglah bila ia tidak berpuasa hendaklah ia memakan (hidangannya), dan bila ia berpuasa maka cukuplah mendo’akan (orang yang mengundangnya’. ( H.R Muslim) menurut ( syar’i) ; adalah ibadah yang terdiri dari kata-kata dan perbuatan , Di awali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu’

HUKUM SHOLAT
shlat lima waktu hukumnya wajib, berdasarkan al-Qur’an dan hadits rasulullah saw. Dalam alQur’an allah swt berfirman’

“ Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dpat mencegah perbuatan keji dan mungkar ( S. An nisa)

. dan berpuasa di bulan Ramadhan (H. Mendirikan sholat. haji dan baitullah . . Muslim dan termizi ) sholat merupakan syarat di terimahnya amal ibadah yang lain. menyuruah hambahnya untuk tetap menjaga sholatnya’ . Ath-Thabrani ) oleh sebab itu Allah swt.R.Sabda rasulullah : “ Islam dibangun atas lima (sendi) : Kesaksian bahwa tiada tuhan ( yang berhak di sembah ) kecuali “ ALLAH “ dan ( kesaksian ) bahwasanya Muhammad adalah rasul “ Allah . “ Sesuatu yang di tanyakan pertama kali kepada seorng hambah pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya.R. mengeluarkan zakat. Rasululah saw bersabda” . tiangnya adalah sholat. dan ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah’ ( H.R. apabila sholatnya baik maka baik pula swgala amalnya” Bila rusak maka rusak pula segalah amalnya’ (H. dan merupakan amal yang pertama kali di tnyakan di akhirat kelak’ sabda rasulullah . Bukhari) KEUTAMAAN SHOLAT Sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. karena sholat adalah tiang agama. “ Pokok segalah urusan adalah islam.

selain 3 tanda-tanda di atas. dan bagi aank-anak hinggah iya baligh . “ Maka datanglah sesudah mereka. > Muslim. Termasuk orang tidak berakal adalah orangtua yang sudah pikun .Firman Allah swt . 59) KEWAJIBAN SHOLAT Sholat di wajibkan kepada setiap . > Berakal bukan orang gila. 238) Allah membenci orang yng menyenyiakan sholatnya’ bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Keluar mani yang disertai syahwat 3. Maryam . Mencapai umur 15 tahun 2. Tumbuh rambut disekitar kemaluan Ada pun tanda-tanda bagi wanita. tidak mampu membedakan sesuatu. maka kelak mereka menemui kesesatan’ (S.. pengganti(yang jelek) yang menyianyiakan sholat. Apabila seseorang masuk islam. . ia tidak diwajibkan menqadha (mengganti) sholat yang di tinggalkan. “ Pena diangkat (dimaafkan) kepada tiga (golongan) Bagi yang tidur hingga ia terjaga. al. > Sampai umur ( BALIGH) tanda-tanda balik bagi laki-laki 1. dan bagi yang hilang akal hingga ia sadar .baQarah . dan memperturunkan hawa nafsu. bukan kafir. dan berdirilah (di dalam sholatmu) dalam keadaan taat kerena Allah” (S. ditambah tanda lain yaitu keluar darah “haid” Nabi saw bersabda . “ peliharalah semua sholatmu’.

dianjurkan kepada walinya untk mengajarinya Nabi saw bersabda . Abu daud. “ batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. “ Suruhlah anakmu sholat bila telah berusia tujuh tahun.. bahwa banyak orang meninggalkan sholatnya’ karena harta.R. bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Orang yang disebutkan dengan harta akan bersama dengan Qarun. (H. Orang yang disibukan dengan kekuasaan akan bersama dengan fir’aun. Ahmad dan al-hakim) HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya’ kafir. dan ath Thabrani’) Ibnu Qayyin menjelaskan maksud hadist di atas. dan kesibukan. Tirmizi dan Ibnu majah) dalam hadits lain beliau berkata . dan pisakanlah di antara mereka tempat tidurnya” (H.Sedangkan bagi anak yang belum baligh. dan Orang yang disibukkan dengan perniagaan akan bersama dengan Ubay Bin Khalf. niscaya ia akan menjadi cahaya. ‘ Dan barangsiapa tidak menjaganya tiada cahaya. bukti dan keselamatan untuknya’ dan pada hari kiamat ia akan bersama karun. Ibnu Hibban. Orang yang disibukkan dengan kedudukan akan bersama dengn Haman. kekuasaan. Haman da Ubay Bin Khaf” (H. dalam urusan perniagaan. kedudukan. dan pukullah (bila mereka tidak sholat) pada usia sepuluh tahun. . Firaun.R. Ahmad. “ Barangsiapa yang menjaga sholatnya.’ ( keluar dari agama islam) sabda Rasulullah saw .R Ahmad. Muslim.

PENDAHULUAN FiQih menurut bahasa bermaknah pemahaman (Al-fahm) di sebutkan dalam Al-Qur’an “ Dan tiada sesustu pun dari mahluk Allah kecuali bertasbih dengan memujinya’ tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbinya (S. Pemahaman tentang hukum amaliyah. dan segalah hal yang terkait dengan sholat. Hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal ibadah yang di perintahkan di dalam agama. terkait perintah yang bersifat umum (global). dalam hadits-haditsnya’ . Haji dan lain-lain Adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili” (terperinci) yaitu setiap dalil yangmengjlaskan secara terperinci suatu amal ibadah dalam Al-Qur’an.44) Adapun fiqh dalam istilah para ulama adalah . Adapun princihanya. seperti waktu pelaksanaan. jumlh rakaat. seperti perintah Sholat. Zakat. Puasa. 43) Perintah sholat dlam ayat tersebut masih bersifat umum. Al-isra . Al-Baqarah . berdasarkan dalil tahsili’ (terprinci) besunber dari Al-Qur’an dan hadist rasulullah saw. dijelaskan terperinci oleh rasulullah saw. seperti perintah sholat yang di sebutkan dalam Al-Qur’an secara GLOBAL’ “ Dan dirikanlah sholat “ (S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful