SHALAT

PENGERTIAN SHALAT
Menurut bahasa : shalat dalam pengertian bahasa” berarti Do’a firman allah swt.

“ Dan do’akanlah’ mereka, sesunggunya do’amu ketenangan bagi mereka ( s. At taubah : 103) Sabda nabi saw’

“ Bila di antara kamu diundang maka datanglah bila ia tidak berpuasa hendaklah ia memakan (hidangannya), dan bila ia berpuasa maka cukuplah mendo’akan (orang yang mengundangnya’. ( H.R Muslim) menurut ( syar’i) ; adalah ibadah yang terdiri dari kata-kata dan perbuatan , Di awali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu’

HUKUM SHOLAT
shlat lima waktu hukumnya wajib, berdasarkan al-Qur’an dan hadits rasulullah saw. Dalam alQur’an allah swt berfirman’

“ Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dpat mencegah perbuatan keji dan mungkar ( S. An nisa)

Mendirikan sholat.R.R. “ Pokok segalah urusan adalah islam. menyuruah hambahnya untuk tetap menjaga sholatnya’ .R. apabila sholatnya baik maka baik pula swgala amalnya” Bila rusak maka rusak pula segalah amalnya’ (H. Bukhari) KEUTAMAAN SHOLAT Sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. tiangnya adalah sholat. karena sholat adalah tiang agama. Muslim dan termizi ) sholat merupakan syarat di terimahnya amal ibadah yang lain.Sabda rasulullah : “ Islam dibangun atas lima (sendi) : Kesaksian bahwa tiada tuhan ( yang berhak di sembah ) kecuali “ ALLAH “ dan ( kesaksian ) bahwasanya Muhammad adalah rasul “ Allah . Rasululah saw bersabda” . mengeluarkan zakat. dan ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah’ ( H. haji dan baitullah . “ Sesuatu yang di tanyakan pertama kali kepada seorng hambah pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. . . dan merupakan amal yang pertama kali di tnyakan di akhirat kelak’ sabda rasulullah . Ath-Thabrani ) oleh sebab itu Allah swt. dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.

Firman Allah swt . Tumbuh rambut disekitar kemaluan Ada pun tanda-tanda bagi wanita. Keluar mani yang disertai syahwat 3. dan memperturunkan hawa nafsu. ia tidak diwajibkan menqadha (mengganti) sholat yang di tinggalkan. dan berdirilah (di dalam sholatmu) dalam keadaan taat kerena Allah” (S. “ Pena diangkat (dimaafkan) kepada tiga (golongan) Bagi yang tidur hingga ia terjaga. 59) KEWAJIBAN SHOLAT Sholat di wajibkan kepada setiap . bukan kafir. > Sampai umur ( BALIGH) tanda-tanda balik bagi laki-laki 1. ditambah tanda lain yaitu keluar darah “haid” Nabi saw bersabda . dan bagi yang hilang akal hingga ia sadar .baQarah . 238) Allah membenci orang yng menyenyiakan sholatnya’ bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja. “ peliharalah semua sholatmu’. selain 3 tanda-tanda di atas. Termasuk orang tidak berakal adalah orangtua yang sudah pikun . . “ Maka datanglah sesudah mereka. Maryam . > Berakal bukan orang gila. tidak mampu membedakan sesuatu. maka kelak mereka menemui kesesatan’ (S. al. pengganti(yang jelek) yang menyianyiakan sholat.. dan bagi aank-anak hinggah iya baligh . Apabila seseorang masuk islam. > Muslim. Mencapai umur 15 tahun 2.

niscaya ia akan menjadi cahaya. dan pisakanlah di antara mereka tempat tidurnya” (H. Orang yang disibukan dengan kekuasaan akan bersama dengan fir’aun. dianjurkan kepada walinya untk mengajarinya Nabi saw bersabda . (H. “ batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. dan pukullah (bila mereka tidak sholat) pada usia sepuluh tahun. kekuasaan. dalam urusan perniagaan. .. Ahmad dan al-hakim) HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya’ kafir. Ibnu Hibban. dan kesibukan. dan Orang yang disibukkan dengan perniagaan akan bersama dengan Ubay Bin Khalf.R.’ ( keluar dari agama islam) sabda Rasulullah saw . “ Barangsiapa yang menjaga sholatnya. ‘ Dan barangsiapa tidak menjaganya tiada cahaya. bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Muslim. Orang yang disibukkan dengan kedudukan akan bersama dengn Haman. Tirmizi dan Ibnu majah) dalam hadits lain beliau berkata . Haman da Ubay Bin Khaf” (H. “ Suruhlah anakmu sholat bila telah berusia tujuh tahun.Sedangkan bagi anak yang belum baligh. bahwa banyak orang meninggalkan sholatnya’ karena harta. Ahmad. Orang yang disebutkan dengan harta akan bersama dengan Qarun.R. bukti dan keselamatan untuknya’ dan pada hari kiamat ia akan bersama karun. Firaun. dan ath Thabrani’) Ibnu Qayyin menjelaskan maksud hadist di atas. kedudukan.R Ahmad. Abu daud.

44) Adapun fiqh dalam istilah para ulama adalah . seperti waktu pelaksanaan. seperti perintah sholat yang di sebutkan dalam Al-Qur’an secara GLOBAL’ “ Dan dirikanlah sholat “ (S. 43) Perintah sholat dlam ayat tersebut masih bersifat umum. Al-isra . dan segalah hal yang terkait dengan sholat. Puasa. berdasarkan dalil tahsili’ (terprinci) besunber dari Al-Qur’an dan hadist rasulullah saw. dalam hadits-haditsnya’ . Pemahaman tentang hukum amaliyah. Adapun princihanya. terkait perintah yang bersifat umum (global).PENDAHULUAN FiQih menurut bahasa bermaknah pemahaman (Al-fahm) di sebutkan dalam Al-Qur’an “ Dan tiada sesustu pun dari mahluk Allah kecuali bertasbih dengan memujinya’ tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbinya (S. dijelaskan terperinci oleh rasulullah saw. jumlh rakaat. Zakat. seperti perintah Sholat. Haji dan lain-lain Adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili” (terperinci) yaitu setiap dalil yangmengjlaskan secara terperinci suatu amal ibadah dalam Al-Qur’an. Al-Baqarah . Hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal ibadah yang di perintahkan di dalam agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful