SHALAT

PENGERTIAN SHALAT
Menurut bahasa : shalat dalam pengertian bahasa” berarti Do’a firman allah swt.

“ Dan do’akanlah’ mereka, sesunggunya do’amu ketenangan bagi mereka ( s. At taubah : 103) Sabda nabi saw’

“ Bila di antara kamu diundang maka datanglah bila ia tidak berpuasa hendaklah ia memakan (hidangannya), dan bila ia berpuasa maka cukuplah mendo’akan (orang yang mengundangnya’. ( H.R Muslim) menurut ( syar’i) ; adalah ibadah yang terdiri dari kata-kata dan perbuatan , Di awali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu’

HUKUM SHOLAT
shlat lima waktu hukumnya wajib, berdasarkan al-Qur’an dan hadits rasulullah saw. Dalam alQur’an allah swt berfirman’

“ Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dpat mencegah perbuatan keji dan mungkar ( S. An nisa)

tiangnya adalah sholat.R.R.Sabda rasulullah : “ Islam dibangun atas lima (sendi) : Kesaksian bahwa tiada tuhan ( yang berhak di sembah ) kecuali “ ALLAH “ dan ( kesaksian ) bahwasanya Muhammad adalah rasul “ Allah . karena sholat adalah tiang agama. dan merupakan amal yang pertama kali di tnyakan di akhirat kelak’ sabda rasulullah .R. Ath-Thabrani ) oleh sebab itu Allah swt. . Muslim dan termizi ) sholat merupakan syarat di terimahnya amal ibadah yang lain. Mendirikan sholat. Rasululah saw bersabda” . apabila sholatnya baik maka baik pula swgala amalnya” Bila rusak maka rusak pula segalah amalnya’ (H. Bukhari) KEUTAMAAN SHOLAT Sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. “ Sesuatu yang di tanyakan pertama kali kepada seorng hambah pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. “ Pokok segalah urusan adalah islam. mengeluarkan zakat. menyuruah hambahnya untuk tetap menjaga sholatnya’ . haji dan baitullah . dan berpuasa di bulan Ramadhan (H. . dan ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah’ ( H.

ditambah tanda lain yaitu keluar darah “haid” Nabi saw bersabda . Mencapai umur 15 tahun 2. maka kelak mereka menemui kesesatan’ (S. > Muslim.Firman Allah swt . Apabila seseorang masuk islam. bukan kafir. Maryam . 59) KEWAJIBAN SHOLAT Sholat di wajibkan kepada setiap .. > Sampai umur ( BALIGH) tanda-tanda balik bagi laki-laki 1. dan memperturunkan hawa nafsu. ia tidak diwajibkan menqadha (mengganti) sholat yang di tinggalkan. tidak mampu membedakan sesuatu. “ Pena diangkat (dimaafkan) kepada tiga (golongan) Bagi yang tidur hingga ia terjaga. “ Maka datanglah sesudah mereka. pengganti(yang jelek) yang menyianyiakan sholat. Keluar mani yang disertai syahwat 3. Termasuk orang tidak berakal adalah orangtua yang sudah pikun .baQarah . Tumbuh rambut disekitar kemaluan Ada pun tanda-tanda bagi wanita. dan bagi yang hilang akal hingga ia sadar . dan berdirilah (di dalam sholatmu) dalam keadaan taat kerena Allah” (S. 238) Allah membenci orang yng menyenyiakan sholatnya’ bahkan mengancam orang yang meninggalkannya dengan sengaja. . dan bagi aank-anak hinggah iya baligh . selain 3 tanda-tanda di atas. “ peliharalah semua sholatmu’. > Berakal bukan orang gila. al.

R. dan pisakanlah di antara mereka tempat tidurnya” (H. niscaya ia akan menjadi cahaya. Ahmad dan al-hakim) HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya’ kafir. ‘ Dan barangsiapa tidak menjaganya tiada cahaya. “ batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat.R. Haman da Ubay Bin Khaf” (H. (H. Ibnu Hibban. Firaun. Tirmizi dan Ibnu majah) dalam hadits lain beliau berkata . Orang yang disibukkan dengan kedudukan akan bersama dengn Haman.. dan pukullah (bila mereka tidak sholat) pada usia sepuluh tahun. bahwa banyak orang meninggalkan sholatnya’ karena harta. Orang yang disebutkan dengan harta akan bersama dengan Qarun. . bukti dan keselamatan untuknya’ dan pada hari kiamat ia akan bersama karun. dan kesibukan.’ ( keluar dari agama islam) sabda Rasulullah saw . kekuasaan. Orang yang disibukan dengan kekuasaan akan bersama dengan fir’aun. “ Suruhlah anakmu sholat bila telah berusia tujuh tahun.R Ahmad. Muslim. dan ath Thabrani’) Ibnu Qayyin menjelaskan maksud hadist di atas. dianjurkan kepada walinya untk mengajarinya Nabi saw bersabda . dan Orang yang disibukkan dengan perniagaan akan bersama dengan Ubay Bin Khalf. Abu daud. dalam urusan perniagaan. kedudukan. “ Barangsiapa yang menjaga sholatnya.Sedangkan bagi anak yang belum baligh. Ahmad. bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat.

44) Adapun fiqh dalam istilah para ulama adalah . terkait perintah yang bersifat umum (global). Puasa. seperti waktu pelaksanaan. seperti perintah Sholat. Al-Baqarah . seperti perintah sholat yang di sebutkan dalam Al-Qur’an secara GLOBAL’ “ Dan dirikanlah sholat “ (S. Pemahaman tentang hukum amaliyah. Zakat. Al-isra . Haji dan lain-lain Adapun yang dimaksud dengan dalil tafsili” (terperinci) yaitu setiap dalil yangmengjlaskan secara terperinci suatu amal ibadah dalam Al-Qur’an. jumlh rakaat. dalam hadits-haditsnya’ . berdasarkan dalil tahsili’ (terprinci) besunber dari Al-Qur’an dan hadist rasulullah saw. dijelaskan terperinci oleh rasulullah saw.PENDAHULUAN FiQih menurut bahasa bermaknah pemahaman (Al-fahm) di sebutkan dalam Al-Qur’an “ Dan tiada sesustu pun dari mahluk Allah kecuali bertasbih dengan memujinya’ tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbinya (S. Hukum amaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal ibadah yang di perintahkan di dalam agama. Adapun princihanya. dan segalah hal yang terkait dengan sholat. 43) Perintah sholat dlam ayat tersebut masih bersifat umum.