P. 1
KAEDAH STRUKTURAL 2

KAEDAH STRUKTURAL 2

|Views: 1,803|Likes:

More info:

Published by: Abdul Majid Abdullah on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

latar dan sudut pandangan (Mana Sikana. gaya bahasa dan sudut pandangan.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. Struktur ini adalah perkara. watak dan perwatakan. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel.1983:82-83). klimaks aksi memuncak. nada. Aspek yang dikaji meliputi tema. persoalan. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. pengajaran.pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. perwatakan. . teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. 1999:89). latar. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. cerpen dan drama. bahasa. Secara umumnya. DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. latar belakang. plot. tema.menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler. maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. perwatakan. suasana. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. perutusan. plot. selain bahasa itu sendiri.

makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan. antaranya 1. keseluruhan.CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. • penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik. bukannya terpisah. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata. .

Jenis perbualan seperti diolog. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. Isi karya sastera iaitu persoalan. makna terhasil daripada satu proses transformasi.. Binari oposisi. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. antikrologi. plot mudah.aspek di luar teks. plot kompleks dan tanpa plot. watak bulat dan sebagainya. Regulasi diri. tema .2. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui.latar cerita seperti latar tempat. antagnis. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. Jenis plot seperti kronologi. watak pipih. dan latar waktu. . 3. latar budaya. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan. Karya sastera seperti novel. drama. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. 4. Perkaitan. monolog dan multilog. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist. Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali. hikayat. pengajaran dan nilai. neutral. 5. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Transformasi. latar peralatan.

1 . urutan plot. Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara. jenis plot yang dimilik karya tersebut. 4. 2. 2.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema. hentian dan pernyataan perasaan yang betul.Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 . Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1.

Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2. Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. 8. Soalan-soalan yang sesuai: 1. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3. Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5. Penutup 1. .

sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. tema.KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. . monolog dan multilog. drama. Dari segi . perwatakan. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . aksi memuncak. Jenis perbualan seperti diolog. suasana. klimaks.latar cerita seperti latar tempat. hikayat. dan latar waktu. Karya sastera seperti novel. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan. latar belakang. Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. latar peralatan. nada. latar budaya. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->