PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

Mengapa perlu

berubah?

Penekanan kepada Intelek (JERI) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Pentaksiran untuk pembelajaran diabaikan kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya

Meningkatkan martabat profesyen keguruan guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran beberapa Negara Maju telah berubah tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah

3

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid
Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual INVENTORI • Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid
Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

6

COMPANY LOGO

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Aktiviti Jasmani

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

•Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

COMPANY LOGO

direkod dan dilapor oleh guru di sekolah ) COMPANY LOGO . diperiksa.PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang. dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir.

PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung 1 8 2 Tugasan berbeza setiap tahun Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT 3 Dilaksana di sekolah Skor berdasarkan 6 Rubrik pemarkahan (LP) 4 5 Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif Ditaksir oleh guru mata pelajaran COMPANY LOGO .

semester atau tahun. ditadbir. dibina. diperiksa.Pentaksiran yang dirancang. BACK COMPANY LOGO . ibu bapa dan organisasi luar. direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran.

tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif Sumatif Apabila makanan telah dihidang. tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif COMPANY LOGO .Formatif Apabila makanan sedang dimasak.

Proses Pembentukan Assessment for learning What Proses Merumuskan Assessment of learning What Sepanjang P & P Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Untuk memperbaiki pembelajaran murid Why Why Pelbagai kaedah pentaksiran Pentaksiran FORMATIF How Pentaksiran SUMATIF How Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi QA Report Report QA Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan COMPANY LOGO .

Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS) Pelaporan Verbal / Bertulis Dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran Bentuk Sumatif Sepanjang tahun Bentuk Formatif Semua mata pelajaran 13 COMPANY LOGO .

Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran 3 Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 4 Mengubahsuai strategi pengajaran COMPANY LOGO .

PS 1 2 3 4 Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO 5 6 .

faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6 dokumen kurikulum COMPANY LOGO .PS 5 Merujuk Standard Prestasi Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu.

PS PENTAKSIRAN Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO .

APA yang murid BOLEH AMALKAN .PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui .APA yang murid BOLEH BUAT .APA yang murid TAHU .

Ujian Respons Markah / Gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai COMPANY LOGO .

PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard .

Rujukan Norma Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Rujukan Kriteria Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier) Rujukan Standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard .

• Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard • • Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI • Matlamat • Objektif MP • Standard Kandungan • Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN • • • • Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid .

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Dokumen Standard Prestasi .

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) COMPANY LOGO .

STANDARD PRESTASI 6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali 5 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji 4 3 2 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham Tahu COMPANY LOGO 1 .

Band 4. Band 2. Band 6 COMPANY LOGO . Band 3.STANDARD PRESTASI (Performance Standard) Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. Band 5.

menjelaskan apa yang murid tahu peringkat murid-murid tahu perkara asas. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari COMPANY LOGO .Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi.

dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik COMPANY LOGO . bersikap positif dan berupaya menjadi contoh Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik.Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.

Deskriptor. Eviden dan Instrumen Band 6 5 4 3 2 1 Standard Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Deskriptor Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Evidens Pernyataan tentang bagaimana murid menunjuk kan tahu dan boleh buat Instrumen Alat untuk digunakan untuk mentaksir •Paper & pencil •Pemerhatian •Kerja Kursus •Scrapt Book •Folio •ULBS •Ujian Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •Demo •Simulasi •dll ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 COMPANY LOGO . Standard.Band.

(Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) Band 2 Band 1 ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 COMPANY LOGO .

Band Pernyataan Standard Tahun 1 2011 Tahun 2 2012 Tahun 3 2013 Tahun 4 2014 Tahun 5 2015 Tahun 6 2016 6 5 4 B6 B5 B4 D D D D D D E E E E E E D D D D D D E E E E E E D D D D D D E E E E E E D D D D D D E E E E E E D D D D D D E E E E E E D D D D D D E E E E E E 3 2 1 B3 B2 B1 Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk DSK tahun-tahun berkenaan .

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 .

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 D E D D E E D E 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E D D D D E E E E D D E E D E D E Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band. TETAPI untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6 .

Band Pernyataan Standard Tahun 1 2011 B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 6 5 4 B6 B5 B4 3 B3 B3D2 B3D3 B2D1 2 1 B2 B1D1 B1 B1D2 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran .

Band B1 (Bahasa Melayu) Standard Deskriptor D1 D1 D2 Evidens D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1 B1 (Matematik) B1 (Pendidikan Moral) D1 D2 D3 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3 .

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran T&F&BBM matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 6 Band 5 T&F&BBT Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing. penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik. penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Tahu pengetahuan asas matematik Band 4 T&F&BB Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T COMPANY LOGO .

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur. menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara T&F&BBM daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur. Band 6 Band 5 T&F&BBT Memahami. memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. Band 4 T&F&BB Mengetahui. Mengetahui. Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T Mengetahui asas mendengar-bertutur. dibaca dan ditulis.CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA Memahami. dibaca dan ditulis. menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur. membaca dan menulis COMPANY LOGO . dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur.

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal.PENDIDIKAN MORAL BAND PERNYATAAN STANDARD Mengetahui nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi COMPANY LOGO 1 2 3 4 5 6 . nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib dan terpuji Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal.

Standard Deskriptor (APA) B3D1 Penyelesaian operasi tambah dan tolak Evidens (BAGAIMANA) B3D1E1 Melakukan operasi tambah dan tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen. RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat Instrumen Band 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik. 10 sen. 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1. penukaran asas dan menyelesaika n masalah yang melibatkan perkataan •Paper B3D2 Pembundaran nombor bulat & pencil •Pemerhatian •Kerja Kursus •Scrapt Book •Folio •ULBS •Ujian Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •dll (Guru harus memilih instrumen paling sesuai ) ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 COMPANY LOGO .

Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan .

Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara COMPANY LOGO .

kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji COMPANY LOGO .Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir Kejayaan dalam mendapatkan ilmu.

Pelaporan Pencapaian Murid COMPANY LOGO .

Lembaga Peperiksaan .

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH .

Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3.Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. Sumber Maklumat COMPANY LOGO . JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2.

Melayu B.1 Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi Tahun Tahun Tahun 1 2 3 Penambahbaikan UPSR Tahun Tahun 4 5 Tahun 6 Pemulihan Pengukuhan Persediaan / Tingkatan 1 UPSR B. Sukan dan Kokurikulum. Pentaksiran Sekolah.Tamil Sains Matematik Tidak melepasi standard minimum APTITUD Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu DIAGNOSTIK LINUS PBS Arus Perdana Sukan SJKC/SJKT 100% UJIAN PBP/PBS 60:40 Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Cina/B.Jasmani Kesihatan PBS 100% PEMULIHAN Seni PBS Kemahiran dan vokasional 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat. COMPANY LOGO .Inggeris B. Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang Peperiksaan Pentaksiran Pusat Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif Kerja Kursus Projek Lisan 40% PAJSK Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah UJIAN APTITUD Inventori Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP COMPANY LOGO .

Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% Ting 1 Ting 2 Ting 3 Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100% Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100% Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100% 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat. Pentaksiran Sekolah. Sukan dan Kokurikulum COMPANY LOGO .

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif) Ujian Aptitud Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK Inventori Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah COMPANY LOGO .

memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 56 COMPANY LOGO .Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu.

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’ Integriti Guru diragui C Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan Penyelesaian • Pemantauan • Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan COMPANY LOGO .

gov.http://www.moe.my/lp/ COMPANY LOGO .

PBS COMPANY LOGO .Laman Web .

Laman Web .PBS COMPANY LOGO .