Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan. mengawal pembolehubah . tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. • Apabila kesediaan (kekuatan otot.Pra-operasi: 2 . isipadu. berat. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. Zaman persekolahan. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Berfikir secara logik dan konkrit. Penggunaan simbol dan bahasa. tidak faham hukum keabadian jisim. tulang. menyelesaikan masalah. luas. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. boleh membuat klasifikasi. • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. Operasi konkrit: 7-11 tahun. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. nombor. mental dan fizikal. emosi. Boleh membuat penakulan abstrak. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. reversibiliti. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman.menguji hipotesis. hukum keabadian. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. 15-16 tahun: Masa penyetuan. keperluan sekolah.7 tahun. . Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2.

membuang najis dan pengubahsuaian emosi. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. mengira. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. belajar tanpa bantuan. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Menguasai kemahiran menulis. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi). Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. bercakap. berjalan. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. sikap. benbuat konsep “betul” & “salah”. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. membentuk konsep diri yang sihat. membaca.Belajar tentang perbezaan jantina.Jika tidak. kefahaman. Boleh menguruskan kewangan sendiri. emosi dan sosial. iaitu faktor kendiri. 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. . Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu.

kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. politik dan agama. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. 4. 3. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 5. 2. 3. 2.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. 4. 6.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. kegagalan dan tidak cekap. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. 5. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . peranan jantina. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. menggenggam dsbnya. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan.

Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. nilai tradisional. undang-undang masyuarakat. . dan kesetiaan kepada Negara. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. 7. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. 8. harapan keluarga. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan.

. Membantu murid memahami emosi mereka. 6. tekun & sbgnya. 7. 3. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. ketakutaan. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. tanggungjawab. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. 4. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. 8. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. 2. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka. Memupuk nilai murni dalam diri murid. yang ditentukan oleh sosialnya. 5.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. bekerjasama. marual insan dan kesamaan.

Selain itu. . Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. Hasil daripada kajian beliau. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. hukuman dan keadilan. 2. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir. berbohong.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai.

.

Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. Oleh itu. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap.Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. . Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful