Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

boleh membuat klasifikasi. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. luas. berat.Pra-operasi: 2 . rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan. hukum keabadian.menguji hipotesis. Zaman persekolahan. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. menyelesaikan masalah. nombor. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. tidak faham hukum keabadian jisim. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar. tulang. 15-16 tahun: Masa penyetuan. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. . Penggunaan simbol dan bahasa. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Operasi konkrit: 7-11 tahun. keperluan sekolah. Berfikir secara logik dan konkrit. mental dan fizikal. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. isipadu. reversibiliti. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. mengawal pembolehubah . • Apabila kesediaan (kekuatan otot. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. emosi. Boleh membuat penakulan abstrak.7 tahun.

Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. Menguasai kemahiran menulis. emosi dan sosial. Boleh menguruskan kewangan sendiri. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. iaitu faktor kendiri. belajar tanpa bantuan.Belajar tentang perbezaan jantina. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. membaca. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. sikap. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. kefahaman. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya.Jika tidak. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. benbuat konsep “betul” & “salah”. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi). 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. membentuk konsep diri yang sihat. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. . mengira. berjalan. bercakap.

kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. 2. 5. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. 2. 4. 4. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. 3. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. kegagalan dan tidak cekap. politik dan agama. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. menggenggam dsbnya. 6. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 3. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. peranan jantina. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. 5.

Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. . nilai tradisional. 7. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5. harapan keluarga. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. dan kesetiaan kepada Negara. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. undang-undang masyuarakat. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. 8.

3. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. Membantu murid memahami emosi mereka. yang ditentukan oleh sosialnya. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. . ketakutaan.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. tekun & sbgnya. 6. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. tanggungjawab. 2. 8. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. 4. 7. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. Memupuk nilai murni dalam diri murid. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. bekerjasama. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. marual insan dan kesamaan. 5. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu.

Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. berbohong. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. . Hasil daripada kajian beliau. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. 2.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai. Selain itu. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. hukuman dan keadilan. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir.

.

Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya. .Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful