P. 1
Apakah Maksud Teori an

Apakah Maksud Teori an

|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: Ahmad Hazli Ganu Prudential on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

• Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. Boleh membuat penakulan abstrak. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi.7 tahun. Berfikir secara logik dan konkrit. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. nombor. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. emosi. hukum keabadian. keperluan sekolah. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. mengawal pembolehubah . luas. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar.menguji hipotesis. 15-16 tahun: Masa penyetuan. . Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. boleh membuat klasifikasi. • Apabila kesediaan (kekuatan otot. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. Penggunaan simbol dan bahasa. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. tidak faham hukum keabadian jisim. berat. tulang. Operasi konkrit: 7-11 tahun. mental dan fizikal. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya.Pra-operasi: 2 . reversibiliti. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. Zaman persekolahan. menyelesaikan masalah. Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. isipadu. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan.

Menguasai kemahiran menulis. mengira. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi). benbuat konsep “betul” & “salah”. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. emosi dan sosial. iaitu faktor kendiri. kefahaman.Belajar tentang perbezaan jantina. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. sikap. membaca. bercakap. 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. membentuk konsep diri yang sihat. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. belajar tanpa bantuan. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. Boleh menguruskan kewangan sendiri.Jika tidak. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. berjalan. .

setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. 2. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 4. 2. politik dan agama. 3. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. menggenggam dsbnya. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. 3. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. 5. 5. 6.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. 4. kegagalan dan tidak cekap. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. peranan jantina.

Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. harapan keluarga. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. undang-undang masyuarakat. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. dan kesetiaan kepada Negara. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5. . Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. 8. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. 7. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan.Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. nilai tradisional.

Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. 4. 3. 5. yang ditentukan oleh sosialnya. 6. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. marual insan dan kesamaan. tanggungjawab. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. bekerjasama. Membantu murid memahami emosi mereka. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. Memupuk nilai murni dalam diri murid. 7. 2. tekun & sbgnya. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. ketakutaan. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. . 8.

Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. Selain itu. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir. 2. . berbohong.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. hukuman dan keadilan. Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. Hasil daripada kajian beliau.

.

Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya. . Oleh itu.Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->