P. 1
Apakah Maksud Teori an

Apakah Maksud Teori an

|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: Ahmad Hazli Ganu Prudential on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

menguji hipotesis.Pra-operasi: 2 . luas. nombor. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan. boleh membuat klasifikasi. mengawal pembolehubah . hukum keabadian. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. tulang. • Apabila kesediaan (kekuatan otot. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. 15-16 tahun: Masa penyetuan. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. reversibiliti. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. . • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. berat. Boleh membuat penakulan abstrak. Penggunaan simbol dan bahasa. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. isipadu. mental dan fizikal. menyelesaikan masalah. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar.7 tahun. keperluan sekolah. Zaman persekolahan. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. emosi. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. tidak faham hukum keabadian jisim. Operasi konkrit: 7-11 tahun. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya.

dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. benbuat konsep “betul” & “salah”. kefahaman. membaca. iaitu faktor kendiri. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. mengira. Menguasai kemahiran menulis.Jika tidak. . Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. emosi dan sosial.Belajar tentang perbezaan jantina. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. sikap. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. Boleh menguruskan kewangan sendiri. bercakap. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. berjalan. 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. membentuk konsep diri yang sihat. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. belajar tanpa bantuan. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi).

kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. 6. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. 2. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 4. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. kegagalan dan tidak cekap. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. peranan jantina. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. 3. 5. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. politik dan agama. menggenggam dsbnya. 4. 2. 3.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. 5. inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1.

• Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5.Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. . Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. 7. harapan keluarga. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. dan kesetiaan kepada Negara. nilai tradisional. 8. undang-undang masyuarakat. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya.

Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Memupuk nilai murni dalam diri murid. 2. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. ketakutaan. marual insan dan kesamaan. bekerjasama. 5. Membantu murid memahami emosi mereka. . Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. 4. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka. 8. tanggungjawab. 6. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. 3. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. yang ditentukan oleh sosialnya. 7. tekun & sbgnya. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka.

. Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Hasil daripada kajian beliau. berbohong. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. Selain itu. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. hukuman dan keadilan. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. 2. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri.

.

Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. Oleh itu.Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. . Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->