Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

Operasi Formal: 12 tahun ke atas. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan.7 tahun. nombor. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. berat. Boleh membuat penakulan abstrak. emosi. mental dan fizikal. 15-16 tahun: Masa penyetuan. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. tidak faham hukum keabadian jisim. Zaman persekolahan. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar. boleh membuat klasifikasi. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. Berfikir secara logik dan konkrit. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. luas. • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. mengawal pembolehubah . hukum keabadian. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. reversibiliti. Penggunaan simbol dan bahasa.menguji hipotesis. rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan. isipadu. Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. • Apabila kesediaan (kekuatan otot. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. Operasi konkrit: 7-11 tahun. .Pra-operasi: 2 . menyelesaikan masalah. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. keperluan sekolah. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. tulang.

berjalan. 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi). iaitu faktor kendiri. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. membaca. bercakap. Menguasai kemahiran menulis. Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. belajar tanpa bantuan. Boleh menguruskan kewangan sendiri.Jika tidak. sikap. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. membentuk konsep diri yang sihat. benbuat konsep “betul” & “salah”. kefahaman. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. . Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. emosi dan sosial. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain.Belajar tentang perbezaan jantina. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. mengira. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan.

5. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. 2.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. peranan jantina. 6. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. 2. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . 4. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. politik dan agama. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. kegagalan dan tidak cekap. 4. menggenggam dsbnya. 5. kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. 3. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. 3. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan.

.Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. harapan keluarga. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. undang-undang masyuarakat. 8. nilai tradisional. dan kesetiaan kepada Negara. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. 7. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan.

7. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. tekun & sbgnya. Memupuk nilai murni dalam diri murid. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka. 6. marual insan dan kesamaan. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. 3. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. 4. tanggungjawab.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. 8. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. yang ditentukan oleh sosialnya. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. . 2. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. 5. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. ketakutaan. bekerjasama. Membantu murid memahami emosi mereka.

Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. 2. . Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. berbohong. Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. hukuman dan keadilan. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. Hasil daripada kajian beliau.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai. Selain itu.

.

Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. .Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. Oleh itu. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya.