P. 1
Sejarah Dunia- Pendidikan

Sejarah Dunia- Pendidikan

|Views: 117|Likes:
Published by RhaZes Zy

More info:

Published by: RhaZes Zy on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.

cc
TEMA 5 (PENDIDIKAN) 1. Jelaskan kaedah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah (saw) ketika berada di Makkah dan Madinah.

Pendahuluan  Pendidikan Islam sering kali dikaitkan dengan beberapa istilah iaitu tarbiyyah, ta’dib, ta’lim, irsyad dan tadris. Kesemua istilah ini memiliki maksud tersendiri yang melambangkan taraf dan tahap pendidikan itu sendiri.  Tujuan pendidikan Islam ialah membentuk keperibadian yang sempurna sehingga sampai ke tahap manusia dapat berhubung dengan pencipta.  Pendidikan pada zaman permulaan Islam bermula selepas turunnya surah al-Alaq yang bermula dengan “ bacalah”. Ayat ini menuntut umat manusia agar mempelajari ilmu tanpa mengira usia dan jantina. Perkataan “bacalah” menjadi asas permulaan yang baik dalam proses pembelajaran.  Pendidikan pada zaman Rasululah (saw) merangkumi tiga perkara asas iaitu pendidikan akidah,pendidikan akhlak dan pendidikan syariah. Isi i.)

Pendidikan di Makkah. a) Rasulullah (saw) telah menyampaikan ilmu secara sulit kepada ahli keluarga terdekat seperti isterinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Talib dan beberapa orang yang rapat dengan baginda. b) Kaedah yang digunakan ketika penyampaian ilmu adalah secara lemah lembut supaya orang ramai tertarik untuk belajar. c) Rumah al-Arqam ialah tempat pendidikan Islam pertama. Baginda dan sahabatnya sering bermesyuarat bagi mengatur kaedah dan strategi berdakwah. d) Hampir tiga tahun baginda menyampaikan ilmu secara sulit, lalu diturunkan ayat yang meminta baginda menyampaikannya secara terbuka. Rasulullah (saw) telah menggunakan kaedah berpidato dan berceramah di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai seperti di pasar Ukaz dan di sekitar Kaabah ketika musim haji. e) Pendidikan di Makkah lebih tertumpu kepada perkara akidah dan akhlak. Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan penciptanya. Rasulullah (saw) menyampaikan segala perintah Allah (swt) kepada manusia dan menyeru mereka menyembah Allah (swt) semata-mata tanpa melakukan penyekutuan terhadapNya. Selain itu perkara lain yang menyentuh akidah ialah kepercayaan kepada hari pembalasan, mempercayai malaikat, dan kepercayaan kepada untung nasib seseorang samada baik atau buruk. f) Manakala, aspek akhlak yang diberi penekanan oleh Rasulullah (saw) ialah menganjurkan manusia agar berakhlak mulia kerana akhlak terpuji sahaja dapat berdamping Allah (swt). g) Baginda mengajar manusia supaya mengamalkan sifat sederhana, tolong menolong, dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah (swt).

1

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
ii.) Pendidikan di Madinah a) Setelah terbina masjid Quba’ dan Masjid Nabawi, sistem pendidikan Islam mengalami perubahan. Masjid telah menjadi sekolah yang pertama dalam sistem pendidikan lslam. b) Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada perkara ibadat dan syariah tanpa melupakan soal-soal yang lain. c) Dalam pendidikan ibadah, terdapat perkara yang diwajibkan seperti solat Jumaat. Selain itu, terdapat juga perkara yang disunatkan seperti solat hari raya. d) Pendidikan berpuasa telah bermula pada tahun ke dua Hijrah dan ibadat Haji pula bermula pada tahun keenam Hijrah. Selain itu, pendidikan zakat dan hukum perkahwinan turut diperkenalkan. e) Selain itu pendidikan membaca dan menulis telah diperkembang. Rasullulah s.a.w telah memerintahkan para sahabat yang pandai menulis dan membaca supaya mencatit dan menulis ayat-ayat al-Quran yang diwahyukan. Mereka juga di minta supaya mengajar umat Islam yang tidak tahu menulis dan membaca.

Kesimpulan  Pendidikan pada zaman Rasullulah s.a.w bersumberkan Wahyu yang menjadi tunggak utama kepada perkembangan sistem pendidikan Islam.  Kemajuan dalam pendidikan Islam telah menjadikan orang Islam sebagai satu umat yang terulung dan dihormati.

2

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
2. Huraikan peranan pusat pendidikan Islam awal di Alam Melayu.

Pengenalan  Alam Melayu pada tahap awal penerimaan Islam masih terikat dengan asas pendidikan tidak formal yang berasaskan kepada pola kehidupan tradisional.  Pendidikan lebih ditekankan kepada keperluan kehidupan semasa dan berkembang kepada pendidikan sebagai asas kehidupan.  Asas permulaan pendidikan di alam Melayu adalah dengan mempelajari al-Quran dan juga hukum agama.  Perkembangan pendidikan ini turut dimainkan oleh beberapa kerajaan Islam Melayu utama seperti Pasai, Acheh dan Melaka. Isi i.) Sistem pendidikan tidak formal  Pendidikan awal di alam Melayu adalah tidak formal.  Ilmu diturunkan melalui proses pengalaman melalui kerja-kerja pertukangan dan pertanian. Anak lelaki akan mempelajari dengan cara mengikut orang tua dan ilmu dipelajari secara tidak langsung.  Seni mempertahankan juga dipelajari.  Anak perempuan diasuh dengan kerja-kerja berasaskan kepada pembentukan peribadi bersopan, lemah-lembut dan persediaan sebagai seorang suri rumah dan ibu. Mereka diasuh dengan pendidikan memasak. Mengemas rumah dan kerja-kerja kraf tangan. ii.) Sistem pendidikan Islam secara formal. a. Sistem sekolah pondok  Sistem sekolah pondok merupakan tempat pembelajaran agama yang berasingan daripada petempatan masyarakat. Di sini pelajar akan diajar dengan ilmu agama secara aktif dan menghafal al-Quran secara insentif selama beberapa tahun. Lulusan sekolah pondok ini akan menjadi pendakwah Islam dan apabila kembali ke kampung masing-masing akan bertindak sebagai guru.  Terdapat juga pelajar yang akan meneruskan pengajiannya ke sekolah pondok lainnya setelah tamat di sesebuah sekolah pondok untuk mendalami ilmu agama dengan guru lain.  Kitab agama karangan tokoh Islam dan ulama digunakan sebagai bahan pendidikan.  Sekolah pondok dapat dianggap sebagai sebuah sekolah berasrama pada waktu sekarang kerana dilengkapi dengan rumah murid, rumah guru agama, tempat beribadat dan tempat untuk menghadiri kuliah agama.  Sistem sekolah pondok yang terawal di alam Melayu adalah di Perak yang dikenali sebagai Dayah dan yang terkenal seperti Dayah Cot Kuala.  Di alam Melayu sekolah pondok dikenali dengan beberapa nama seperti di Tanah Melayu dan di selatan Thai dikenali dengan pondok, di Minangkabau dikenali sebagai surau, di Jawa dikenali sebagai pesantren, di Sulawesi dikenali sebagai pengajian, di Acheh dan Pasai dikenali sebagai dayah

3

 Sultan Alauddin Riayat Shah.  Pendidikan Islam di alam Melayu berkembang dengan kesedaran terhadap pentingnya penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga wujud sistem pendidikan Islam berteraskan kepada sistem pondok. Sultan Melaka pernah menjadikan istana Melaka sebagai pusat pendidikan bukan sahaja kepada kerabat diraja tetapi juga kepada wakil di jajahan takluknya untuk mempelajari agama di istana Melaka. 4 . d. Madrasah al-Ahmadiyah di Riau. Madrasah Iqbal di Singapura.  Kerja menyalin sastera asing telah dilakukan terutama terhadap kitab Hikayat Amir Hamzah.co. Madrasah al-Mashur al-Islamiyyah di Pulau Pinang dan Madrasah Ma’ahad Mahmud di Kedah. e.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Peranan masjid  Masjid juga berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu di Alam Melayu seperti yang terdapat di dalam catatan Ibn Battuta yang menjelaskan masjid di Pasai berperanan sebagai tempat pengajian pelbagai ilmu dan Sultan Pasai sendiri datang ke masjid untuk memperdalami ilmu agama. Madrasah Muhammadiyah Melayu di Kelantan. Sistem pendidikan madrasah  Perkembangan sistem pendidikan Islam di Alam Melayu berkembang dengan wujudnya madrasah. Pengajian Islam di Istana  Peranan Istana sebagai pusat perbincangan pelbagai ilmu termasuk ilmu agama banyak disentuh di dalam kitab sastera Melayu. Hal ini terbukti dalam sejarah Melayu apabila Sultan Mahmud Syah telah mendatangi rumah Maulana Yusuf untuk mempelajari agama. Kesimpulan  Sistem pendidikan awal Islam di Alam Melayu berkembang mengikut masa. dan peranan masjid yang bertindak sebagai pusat pengajian.Modul Soalan Sejarah 1.cc b. Peranan rumah ulama  Ulama turut menjadikan mereka sebagai tempat untuk menyampaikan pengajaran agama. c.  Tahap awal pendidikan lebih bersifat tidak formal dengan pendidikan lebih didasarkan kepada pengalaman dan bersifat tradisional dengan lelaki akan belajar untuk menjadi seorang petani atau sebagai tukang sementara wanita pula persediaan sebagai suri rumahtangga.  Pelajar masih dikekalkan dengan sistem pelajaran agama dan teras pendidikan adalah sebagai asas sebelum pelajar melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah.  Sultan Mansur Syah juga telah menjemput ulama untuk ke istana bagi menyampaikan ajaran termasuk Tasawuf. Baginda sendiri telah memerintahkan agar kitab Darul Mazlum yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar dari Jeddah dihantar ke Pasai untuk diterjemahkan bagi memudahkan dibaca oleh golongan yang tidak memahami bahasa Arab. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. seperti sejarah Melayu. sistem madrasah.  Madrasah terkenal adalah seperti madrasah al-Masriyyah di Bukit Mertajam. pengajian agama di Istana.

b.  Untuk orang awam yang dikenakan yuran pengajian. Tenaga pengajar a. g. iii. dan murid beliau yang terkenal ialah Wasil bin Ata’ iaitu pengasas mazhab Mu’tazillah. Guru-guru di masjid mpunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan memiliki pelbagai pengetahuan lain. Sistem pendidikan zaman Umaiyah i. Bahan bacaan Yunani diterjemahkan dalam kesusasteraan Arab d.Modul Soalan Sejarah 1. Isi a. 5 . Semasa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Guru-guru di Istana di gelar Muaddib dan kurang berpengetahuan berbanding guru-guru di masjid. Masjid dijadikan institusi pndidikan utama seperti masjid Kufah dan Basrah. Hadis. dan puisi menjadi subjek yang utama untuk menyampaikan propaganda kerajaan Bani Umaiyah. ilmu falsafah telah diajar. f.iaitu seseorang guru duduk di tengah dan dikelilingi oleh murid-murid.  Terdapat persamaan dan perbezaan di dalam sistem pendidikan zaman Umaiyah dan Abbasiyah antaranya institusi pendidikan.  Abdullah bin Abbas . Pengajian al-Quran dan asas ilmu agama ditekankan di khuttab. Fekah dan Sastera. Pengajian kesusasteraan dan ilmiah berpusat di Kufah dan Basrah. syarahan. Terdapat dua jenis khuttab . ahli fekah. Terdapat juga Khuttab iaitu sekolah permulaan. c.  Hassan al-Basri . b. e.  Antara faktor yang membawa kepada perkembangan pesat ini termasuklah sokongan pemerintah. Mereka mengajar dengan ikhlas tanpa mengharapkan gaji. c.cc 3.co. tenaga pengajar. e. Antara ulama yang terkenal yang menjadi guru di masjid . Istana khalifah dijadikan tempat belajar dan perpustakaan yang menyimpan segala bahan bacaan. usuluddin.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Khutbah. c. Mereka bukan sahaja mengajar ilmu tetapi mendidik anak-anak khalifah. d. ahli tafsir. Kaedah pengajian berbentuk Halaqah. Pengajian seni muzik dan puisi berpusat di Makkah dan Madinah. ii. Bandingkan sistem pendidikan pada zaman Umaiyah dan Abbasiyah Pendahuluan  Zaman Bani Umaiyah dan zaman Abbasiyah merupakan zaman yang berlangsung selepas zaman kulafah Al-Rasyidin dan berlaku perkembangan pesat dalam pendidikan. dasar Islam yang mementingkan ilmu dan sebagainya. mata pelajaran dan sistem pengajaran. b. Institusi pendidikan a.  Khuttab al-Sabil untuk kanak-kanak miskin yang tidak dikenakan yuran pengajian. Mata pelajaran yang diajar a.

Tenaga pengajar  Guru dipandang tinggi oleh masyarakat serta diberi gaji yang tinggi. Kemunculan ilmu falsafah yang menjadi senjata untuk mematahkan hujah orang Yahudi dan Nasrani. membaca. Ilmu sejarah juga membantu perkembangan sistem pendidikan untuk memahami ilmu ketatanegaraan. Ilmu Qiraat (ilmu membaca al-Quran) dikembangkan. Kufah. dan Basrah. Sistem pendidikan zaman Abbasiyah Institusi pendidikan  Pada zaman khalifah Al-Makmun. d.  Terdapat juga pusat pengajian yang lebih rendah disekitar Baghdad seperti Khuttab dan tempat pengajian umum seperti perpustakaan.co.  Pada zaman ini lahir beberapa orang tokoh ulamak seperti Imam Abu Hanifah( 150 Hijrah). Baghdad menjadi pusat pendidikan yang masyhur di dunia.) iv. 6 i.  Kebanyakan Khalifah Bani Abbasiyyah mencintai ilmu pendidikan dan kesusasteraan serta menjadi penaung.  Pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid. Tugas tersebut dilakukan oleh Nasir bin Asim iv. dan astronomi. Mata pelajaran yang diajar  Di Khuttab.  Pada tahun 459 Hijrah. istana.Modul Soalan Sejarah 1.  Murid-murid di peringkat sekolah rendah menggunakan batu tulis dan pena batu. c. Imam Malik( 178 Hijrah). di dirikan Baitulhikmah pusat pengajian dan terjemahan. Madinah. mengira serta mengaji dan membaca Al-Quran  Di peringkat menengah. iaitu Madrasah Nizamiyyah yang didirikan di zaman pemerintahan Bani Saljuk di bawah pimpinan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk. diajar menulis. Al-Quran juga diletak titik dan tanda serta tanda tanwin dan syaddah. b.) iii. semua bidang diajar seperti falsafah. b. sebuah institusi pendidikan tinggi di Naisabur. e.cc d.kimia.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.) ii. f. Imam Syafie ( 204 Hijrah).  Di Kaherah terdirinya Dar Al-Hikmah. Imam Ahmad ( 241 Hijrah) dan lain-lain. Sistem pengajaran  Terbahagi kepada dua. Sistem pengajaran a. Penyebaran agama Islam telah meluas dan perlu kepada sistem pendidikan bagi mengajar penganut-penganut baru agama Islam. Ilmu diajar di masjid-masjid di Damsyik. Pendidikan secara terbuka di Khuttab dan masjid telah menjadikan rakyat berlumba-lumba mengejar ilmu pengetahuan. sistem pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peristiwa masa lalu. kedai-kedai buku dan sebagainya. iaitu sistem bersekolah dan sistem halaqah.) . matematik. Di Syria wujudnya madrasah Nuriyah Al-Kubra.

cc   Kesimpulan    Zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyah telah memperlihatkan kepentingan sistem pendidikan Islam hingga Islam terus berada dalam zaman kecemerlangannya. Perkembangan tersebut banyak dibantu oleh sikap khalifahnya yang cinta akan ilmu malah mereka juga telah memperuntukkan satu perbelanjaan yang besar untuk memajukan sektor pendidikan. 7 . Bahan bacaan ialah Al-Quran. beberapa rangkap syair.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Pendidikan pada kedua-dua zaman ini telah mencakupi pelbagai disiplin ilmu samada berkaitan keagamaan ataupun keduniaan. Peringkat menengah. peralatan pengajian lebih moden. dan bahan-bahan yang mudah serta kitab nahu dan sastera.Modul Soalan Sejarah 1.co.

) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki. pendeta dan arkitek. matematik. madrasah.co. istana.  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah . agama.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan.  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru.  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala.falsafah.  Subjek agama dan sekular diajar.cc 4. 8 . c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam .  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama. Ash. Isi i. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja. ii. sekolah. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar.) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran. al Mansur dan Masjid Jam.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional. undangundang. istana dan universiti.  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan.ah Amru b. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan. masjid. kolej atau akademi. pendidikan . c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam. astronomi dan perubatan.  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan.  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun.  Antara masjid penting ialah Jami. perpustakaan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Modul Soalan Sejarah 1. sejarah.jurutulis. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik. e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan.

e) f) g) Kesimpulan    Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan .co. d) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah. istana di gunakan untuk pembelajaran. penerbitan. Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang. 9 .  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama. Mustansiriyah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Sevilla.  Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad. universiti  Universiti seperti Nizamiyah.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran . Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu.  Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah. penulisan. penterjemahan dan penjilidan.cc  Rumah Nabi Muhamad S. Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains. Al-Azhar.  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku.Modul Soalan Sejarah 1. Malaga dan Granada. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan.A.

Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. ii. Menurut Hassan Langgulung. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna.cc 5. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. agama dan negara. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. beriman. keluarga. 10 . bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil. d. c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni. Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam. Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad. g. e) Pada zaman pertengahan awal. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. a. f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. psikologikal. f. b.Modul Soalan Sejarah 1. d) Pendidikan di Rom.a. bertakwa dan beramal soleh. bermanafaat dan berakhlak mulia. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri. Isi i. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. e.w. intelektual. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat.co. bertanggungjawab kepada diri. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati. c.  Dalam tamadun Eropah.

Modul Soalan Sejarah 1.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. beriman dan membuat persiapan bagi menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat.cc Kesimpulan   Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam adalah melahirkan insan yang sempurna.co. berakhlak mulia. 11 . Dalam tamadun Eropah matlamat pendidikan mengalami perubahan selaras dengan kehendak negara.

Isi -proses pengislaman bawa perubahan besar dalam konteks pendidikan islam di Nusantara khususnya di Acheh -Terdapat persamaan dgn perkembangan pendidkan islam di asia barat -Sejarahnya bermula sejak zaman kerajaan Perlak & Pasai. tauhid. Dayah Terungku Chik c) Rangkang -Pondok-pondok didirikan di sekeliling masjid sebagai asrama & dinamakan sangkang -Di Acheh pendidikan peringkat menengah pertama = sangkang -Ilmu-ilmu yg diajar fiqh.adat resam masyarakat 2. sejarah islam -Kitab-kitab bahasa melayu & Arab d) Meunsah @ Madrasah -sekolah permulaan @ sekolah dasar 12 . tasawuf. tasawuf. ta’dib. Terdapat pelbagai istilah dalam pengertian terhadap pendidikan islam – contohnya tasbiyyah. Proses bermula sejak kelahiran berterusan hingga akhir hayat 3. tauhid. Pendahuluan Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia 1.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. ibadat. Terangkan sistem pendidikan Islam di Acheh abad ke 18. ta’lim .co.cc 6. kemuncaknya pada abad 17M & 18M -Institut pendidikan di Acheh -organisasi yg di rancang. irsyad. di susun baik oleh pemerintah a) Zaman kerajaan islam Perak -Tempat-tempat pendidikan didirikan & dinamakan Zawiyah pd awal abad ke 10M -Tujuan mengajar rakyat Perlak untuk mendalami ilmu pengetahui mengenai islam -Pusat pendidikan tinggi Dayak Cot Kala -Pusat pendidikan islam tinggi yg pertama di Asia Tenggara b) Dayah -Disamakan dgn sekolah mengah atas -Terhadap hampir di setiap daerah -Berpusat di masjid bersama sangkang -Kebanyakannya di luar masjid :  Semua pelajaran dlm bahasa arab  Bersifat umum @ khusus (untuk wanita sahaja)  Ilmu yang di ajar seperti fiqh. pertanian. pertukangan  Contohnya Dayak Cot Kala. Bentuk dan corak sistem pendidikan berbeza ikut masa tempat. & tadris.Modul Soalan Sejarah 1.

ibadat. Jawa Kesimpulan -Sepanjang keagungan kerajaan Acheh ia telah mempunyai satu sistem pendidikan yg baik dari peringkat rendah. India -guru & ulama tempatan yg terkenal seperti Abdul Samad Falimbani. 13 . Ilmiah -pelajar terdiri daripada golongan bangsawan. Turki. bahasa Arab. Contoh . baca Al-Quran. dapat naungan. dorongan sultan untuk keg. raja. menengah & peringkat tinggi -Pemerintah-pemerintah Acheh cintakan ilmu & kehadiran ramai ulama yg mengarang kitab-kitab terkenal menjadikan Acheh sebagai Serambi Makkah. & rakyat jelata -pelajar dari luar seperti Melaka. Darul Tafsir wal Hadis -pendidikan dijalankan oleh guru-guru & ulama -orang asing seperti Arab.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co. Masjid Bayt-al Rahman -berperanan sebagai pusat pendidikan tinggi -mempunyai beberapa das / fakulti. Rahim. Parsi. masjid Bayt. Masail Muhtadin e) Jamiah Baiturrahman (Universiti) -pendidikan di masjid contoh .cc -di setiap kampung / desa -diajar tulis.Modul Soalan Sejarah 1. akhlak -Kitab melayu seperti perukunan. Pattani. Shamsuddin al Sumaterani -menjadi penasihat sulta.

 Dayah Belang Peria –Samudera.surau.istana .pondok -pendidikan dijalankan secara berkelompok dalam satu lingkaran dengan beberapa Santari(sistem halaqah) -mengajar kitab-kitab Arab yang terjemah dalam bahasa jawa .dan telok manok . Institusi Pendidikan merujuk kepada tempat di mana proses pengajaran dan pembelanjaran di jalankan 2. Institusi Pendidikan terdiri daripada sekolah . universiti .similar. Institusi Pendidikan islam di alam melayu tidak banyak berbeza antara satu negeri satu negeri dengan yang lain .kolej . 3.cc 7.diasaskan oleh Tengku Chik Mohammad . Pondok -merupakan institusi Pendidikan tertua di Asia tenggara . Pendahuluan 1.pondok . Dayah -merupakan institusi Pendidikan yang di amalkan di Acheh -merupakan kompleks Pendidikan yang mengabungkan beberapa buah “balee” dan “rankang” . dan sebagainya. 1. -bermula di petani pada abad ke –12 masihi -menyerupai institusi Pendidikan tertinggi di Acheh (Rangkang) -antara pondok terkenal di patani –dala . Pesantren -merupakan institusi Pendidikan di jawa dan madura. -korikulum tidak sahaja berfokus kepada ilmu akhirat tetapi juga ilmu2 dunia yang lain . Bincangkan institusi Pendidikan yang terdapat dalam sistem Pendidikan Islam di Alam Melayu . Istana -merupakan institusi Pendidikan yang penting di Melaka .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Pasai 3.surau.dual . 14 .masjid. -terdiri daripada rumah Kiyai. Pasai . Isi Institusi Pendidikan di alam melayu .co.yang menubuhkan Dayah Lok Kala -antara Dayah terkenal ialah :  Dayah Kot Kala –Acheh timur  Dayah Seuruleu-Acheh tengah . -tenaga pengajar terdiri daripada ulama (tok guru) 2.barmin .dan Acheh. -di pasai istana raja merupakan pusat perbincangan dan perdebatan tentang isu-isu agama yang di sertai oleh raja dan ulamak -di melaka istana berfungsi sebagai pusat perbincangan ilmu agama. -bermula pada abad ke 10 masihi. 4.Modul Soalan Sejarah 1. madrasah. pusat pengajian anak-anak raja dan sebagai perpustakaan serta tempat penyalinan dan penterjemahan .

co.sumatrani . 15 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Modul Soalan Sejarah 1. Kesimpulan Institusi Pendidikan seperti pondok .  Pusat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab agama .hadis. tafsir dn lain-lain-para pelajar terdiri daripada golongan bangsawan kerabat di raja dan rakyat jelata .  Pusat Pendidikan bagi anak-anak raja dan bangsawan .usuluddin .dan johor -tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru agama yang berkhidmat secara sukarela .Samsuddin al.cc -di Acheh istana menggalakkan perkembangan ilmu tasauf hingga lahir beberapa orang tokoh tasauf terkenal spt Hamzah Fansuri .dan Nuruddin al-raniri -secara umumnya istana berfungsi sebagai  Tempat perbincangan ilmu agama  Tempat perbincangan ahli bijak pandai dan ulamak . Masjid -merupakan institusi Pendidikan formal di melaka .istana dan masjid menjadi saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat .tasauf .dayah . -mata pelajaran yang di ajar ailah fekah. 5.  Pusat pengumpulan dn penyimpanan kitab-kitab agama .

sastera dan roman seperti Harivamsa. dimana institusi keluarga memainkan peranan mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai budaya.Modul Soalan Sejarah 1. institusi pendidikan. Sebelum kedatangan Islam ia merujuk kepada pengaruh Hindhu-Buddha. Pendidikan adalah satu disiplin yang berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitarannya. Pengenalan 1. Manakala karya yang dihasilkan berdasarkan epik mahabrata adalah Arjuna Vivaha dan Bharatayuddha. Selepas kedatangan islam wujud pendidikan yang menekankan konsep nasionalisme dan pengetahuan akliah. Kesannya. Indonesi.co.Juga terdapat lebih drp1 ribu pelajar mempelajari pelbagai bidang ilmu agama budha dibwh pengawasan pendeta Dharmakirti. Matlamat pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan melahirkan lebih ramai golongan pendeta agama Budha. pendidikan lebih dimonopoli oleh golongan bangsawan dan kerabat diraja. 1. Isi A.Smaradahana dan Bhomakavya. Filipina dan Brunei. Pendidikan pada zaman tersebut telah memberi tumpuan kepada agama Hindu-Budha kerana ia merupakan prasyarat untuk memegang jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Untuk tujuan ini epik-epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabrata diterjemahkan kepada bahasa Jawa Kuno dan bahasa Bali. Pengetahuan rasionalisme merupakan satu cara falsafah berdaarkan alam semesta yang menggunakan cara tatatertib akal. Dari segi dasar dam matlamat pendidikan dapat dilihat daripada dua sudut iaitu sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan islam tudak wujud satu system ilmu yang bersifat resionalisme.Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan I-Tshing bahawa Srivijaya yg terletak di Sumatra yang merupakan pusat pengajian agama Budha yg terkenal di alam melayu pd abad 6 masihi. Dkalangan rakyat biasa.cc 8. Bincangkan dasar pendidikan. Pendidikan ada zaman tersebut bertujuan untuk mendewa-dewakan golongan pemerintah dan bangsawan. Karya-karya yang dihasilkan berdasarkan epik Ramayana dan adalah Sumana-Santaka.Hasil kegiatan ini telah melahirkan karya bercorak mitos. Harisraya dan Arjunavijaya. dan kurikulum pendidikan yang wujud dalam Tamadun Alam Melayu. 3. Pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan mengajar bahasa Sanskrit yang yang digunakan sbg bahasa istana dan penulisan rekod-rekod rasmi. Dalam bidang pendidikanwalau bagaimanapun ianya mempunyai dasar. Sistem Pendidikan di Alam Melayu. 5.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 2. pantang larang serta kemahiran pertukangan. 2. adat ostiadat.penemuan inskipsi-inskipsi Sanskrit dibeberapa tempat di Indonesia seperti kutei bertarikh 400m mengandungi bukti bahawa bahasa Sanskrit dipelajari oleh golongan Brahmin di Nusantara. institusi dan kurikulum pendidikan yang tersendiri. Ia merupakan satu kegiatan terancang dan sistematik bertujuan untuk memantapkan perkembangan jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Sebaliknya pemikiran masyarakat sebelum islam dikongkong 16 . 4. pendidikan diberi secara tidak formal. Alam Melayu adalah terdiri daripada negara-negara seperti Malaysia.

Modul Soalan Sejarah 1. tafsir Al – Quran .Al-Quran .Tasawur . sebuah masjid atau surau yang berfungsi sebagai tempat berjemaah dan asrama untuk pelajar . Melaka dan Acheh . kitab agama banyak digunakan dlm pendidikan .Hadis dan bahasa Arab .Ini menunjukkan pengaruh agama adalah penting dalam perkembangan pendidikan di Alam Melayu 17 .kewangan.Rumah guru agama juga memainkan peranan dalam pendidikan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka . sejenis puisi nyayian bercorak agama .undang undang dan ilmu perang Kesimpulan Sebagai kesimpulan . Kurikulum pendidikan adalah berbeza2 mengikut peredaran zaman . rumah guru .Pada zaman Hinddu – Buddha . cth : rumah Maulana Yusof 8.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. dapatlah dikatakan bahwa matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut zaman iaitu sebelum Islam dan selepas kedatangan Islam .Fikah.Pendidikan di istana lebih difokuskan kepada golongan istana dan bangsawan . Disamping itu institusi keluarga juga memainkan peranan dalam memdidik rakyat biasa tetapi proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal. di Jawa sebagai pesantran manakala di Sulawisi sebagai pengajian .Begitu juga dengan kurikulum pendidikan juga berbeza .Pengajaran yg di ajar di rumah lebih di kenali dgn pendidikan tak formal . di Acheh dipanggil Dayah .co.cc oleh kepercayaan karut dan tahyul.Hadis . Ini selaras dengan ajaran islam yang menekankan konsep persamaan dan kewajiban menuntut ilmu tanpa mengenal batas jantina. pusat pusat Ibadat seperti masjid . Institusi pendidikan yang memainkan peranan dalam perkembangan pendidikan juga dapat dilihat semasa ajaran hindu –budha dan selepas kedatangan islam. Pendidikan pada masa itu bukan sahaja bertumpu di istana malah di perluaskan kepada rakyat jelata. Sekolah pondok terawal ( tempat pengajian ) . 6. Semasa alam melayu mpenganut agama hindu budha istana dan karton memainkan peranan sebagai pusat pendididkan secara formal yang banyak dimonopoli oleh golongan kerabat diraja dan bangsawan. bahasa Arab dan kanak kanak juga di ajar lagu Qasidah . Di Acheh pelajar pelajar lulusan madrasah akan meneruskan pengajian mereka di Rangkang atau Kolej mata pelajaran yang diajar meliputio semua bidang ilmu seperti ilmu kalam . 7. sekolah pondok yang dikenali dengan pelbagai nama . Pelajar pelajar lulusan RAngkang akan melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi yang dikenali sebagai Jamiah Bait Ar – Rahman 9. Di Tanah Melayu dan selatan Thai di kenali dengan pondok . Tasawuf.Malah intitusi dan pusat pendidikan juga adalah berbeza beza . Fekah .pentadbiran. surau dan madrasah memainkan peranan dalam pendidikan dan ianya sudah mula di gunakan sejak zaman kerajaan Pasai lagi .kurikulum pendidikan lebih menekankan tentang agama iaitu Usuluddin .Guru guru ini membaca kitab kitab suci dan murid muridnya duduk secara halaqah iaitu dalam bulatan .Pendidikan Islam diberikan oleh guru guru yang dibawa dari Arab .matematik.Turki dan India . pelajar di ajar ilmu perubatan.Pada peringkat universiti pula selain bidang agama. Akhir sekali .Contohnya istana Melaka bukan sahaja sebagai tempat perbincangan ilmu agama juga berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penyalinan dan penterjemahan .Pendidikan formal dijalankan di Istana 11. Selepas kedatangan Islam .Pelajar lulusan sekolah pondok berpeluang melanjutkan pelajaran ke Makkah dan setelah menamatkan pengajian mereka bertugas sebagai guru guru agama 10.Parsi. di Minangkabau sebagai surau . Manakala istana memainkan peranan penting sebagai pusat pendidikan sejak zaman Pasai lagi . Selepas kedatangan Islam .

 Pendidikan tinggi dikendalikan matha dan monastri yang merupakan kolej berasrama penuh. kurikulum dan institusi pendidikan. Veda. falsafah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Institusi kedua adalah sekolah yang didirikan atas tanah yang dikurniakan oleh raja.co.  Pendidikan rendah dijalankan di rumah guru (gurukula) dan agrahara.  Pelbagai kaedah seperti kaedah lisan. nilai moral dan personaliti yang baik. Pendahuluan  Masyarakat India mempunyai sistem pendidikan yang sistematik pada zaman klasik. perdagangan dan politik 18 b) c) d) e) . Isi-isi penting a) Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan membebaskan manusia daripada ikatan duniawi dan mencapai moksha (nirvana)  Melahirkan insan yang menjalankan tugas-tugas keagamaan. hafalan. Universiti ini menawarkan subjek seperti teologi. Peringkat pendidikan  Terdapat dua peringkat.  Melahirkan individu yang mempunyai tingkah laku. perdebatan dan amali digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka tidak dibayar gaji.Modul Soalan Sejarah 1.  Terdapat juga institusi yang dikenali sebagai matha. pertanian. Bincangkan sistem pendidikan dalam tamadun India pada zaman klasik.  Guru-guru terdiri daripada golongan Brahman. iaitu peringkat rendah dan tinggi. penternakan.cc TEMA 5 –( PENDIDIKAN ) 1. pemahaman. proses pengajaran dan pembelajaran.  Terdapat empat jenis ilmu pengetahuan yang utama iaitu falsafah. Proses pengajaran dan pembelajaran  Pendidikan formal bermula selepas upacara upayana.  Sistem pendidikan di India meliputi matlamat pendidikan. logik dan ilmu ketenteraan.  Terdapat juga pusat-pusat pengajian tinggi seperti universiti Vikramasila dan universiti Nalanda. diskusi. Institusi pendidikan  Pada peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di rumah guru. Kurikulum  Kurikulum pendidikan dalam tamadun India berbeza mengikut keperluan dan kasta seseorang.  Sistem monotorial dipraktikkan di mana guru-guru dibantu oleh pelajar-pelajar senior. peringkat pengajian.

cc  Selain itu. pembentukan akhlak dan memelihara warisan budaya. perubatan dan nahu.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. bidang pembelajaran yang penting pada zaman klasik ialah astronomi. 19 .Modul Soalan Sejarah 1. Kesimpulan  Matlamat akhir pendidikan ialah pencapaian nirwana.co. politik.

Jelaskan sistem pendidikan negara kota Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani. aritmetik.co. Pendahuluan  Tamadun Yunani terletak di tepi sungai Tibet di Lembah Latium. seni. aritmatik dan menghafal sajak serta syair. 20    .  Kurikulum bagi pelajar berusia 20 hingga 30 tahun meliputi subjek sains. ucapan.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 15 tahun.  Dua buah kota yang terletak pada zaman Yunani ialah Athens dan Sprata.  Institusi pendidikan lama Athens adalah seperti berikut.  Sofis terkenal adalah Protogoras dan Gorgias. Kanak-kanak mempelajari pentathlon dan kemahiran membaca dan menghafal.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Kurikulum  Kurikulum negara kota Athens berbeza mengikut usia pelajar.Pelajar mempelajari muzik. Institusi pendidikan  Institusi pendidikan di Athens terdiri daripada.  Sekolah yang menekankan pembelajaran bacaan.Kanak-kanak diberi latihan gimnastik.  Penekanan diberikan kepada ilmu. membaca. menulis dan mengira. Kanak-kanak diberi latihan fizikal yang ringan dan permainan.Modul Soalan Sejarah 1.  Univeristi bagi pelajar berusia 18 tahun.cc 2.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 7 tahun.  Institusi pendidikan baru terdiri daripada .  Kedua-dua mempunyai ciri-ciri pemerintahan sendiri.  Institusi pendidikan baru Athens. pembacaan.  Tamadun Yunani sangat mementingkan pendidikan kepada rakyatnya sehingga berjaya melahirkan cendekiawan. mengira dan retorik.  Akademi atau sekolah pendidikan tinggi. muzik. Isi-isi penting i.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun. Tenaga pengajar  Pada zaman Solon. muzik dan kesukanan. geometrid dan astronomi. pengajar di sekolah dikenali sebagai sofis.  Institusi pendidikan lama Athens.  Athens mahu melahirkan warga yang serba boleh dalam pelbagai bidang pendidikan. penulisan.) Sistem pendidikan Athens  Dasar pendidikan  Pendidikan bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda harmoni.  Kurikulum peringkat menengah bagi pelajar berusia 18 hingga 20 tahun menekankan latihan fizikal dan sukan pentathlon.  Kurikulum di sekolah rendah menekankan latihan fizikal.

khususnya Majlis Areopajus.Modul Soalan Sejarah 1.  Wanita diajar latihan fizikal adalah untuk melahirkan keturunan yang sihat.  Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre.  Pelajar belajar di gimnasium  Guru yang mengajar dikenali sebagai sofis dan yang terkenal ialah Protogoras dan Gorgias. mengira dan menulis. kuat.  Peperiksaan setiap 10 hari.  Kurukulum Sparta menekankan latihan fizikal  Lelaki yang berusia 18 tahun akan diajar cara-cara peperangan.) Sistem pendidikan Sparta  Di negara Sparta.  Pada umumnya sekolah di Athens di bawah penyeliaan negara. Peringkat sekolah  Sekolah rendah  Pelajar belajar tinju dan muzik  Waktu belajar dari pagi hingga petang  Mereka menulis dan menyalin apa yang diajar oleh guru serta menghafal tanpa mengetahui maknanya.M.  Institusi pendidikan sebenar Sparta adalah di berek tentera.cc Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre. iaitu akademik.     Tahap kedua (abad keempat hingga 338 M)  Semasa Raja Philip Macedonia pelajar diajar tatacara kehidupan awam. sekolah tamat dan mereka ini akan berkahwin.)  Kanak-kanak dilatih untuk keamanan dan gimnastik. Guru-guru akan mengajar pelajar menulis dan menyalin serta menghafal tanpa memahami maksud.   ii.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 21 . retorik dan pidato.  Plato telah menubuhkan sekolah tinggi.  Lelaki berusia 20 tahun akan menjalani kehidupan militer sebenar.  Wanita diberi kebebasan menjalani kehidupan di luar rumah dan mereka diajar aktiviti sukan. membaca.  Institusi pendidikan awal ialah keluarga.  Kanak-kanak melibatkan diri dengan belajar muzik. Tahap pendidikan  Tahap lama (abad kelima hingga keenam S. dan menanam semangat patriotik dalam diri mereka.co.  Peringkat menengah  Pelajar berusia 15 tahun.  Kurikulum meliputi aspek tatabahasa.  Apabila berumur 30 tahun.  Solon mengasaskan Cynossarges. Pelajar juga dibimbing oleh hamba yang dikenali sebagai poedagogus. pendidikan merupakan tugas negara dan mendidik kanak-kanak agar berani.

 Kedua-duanya melahirkan warganegara yang berilmu. 22 .co.Modul Soalan Sejarah 1.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. taat dan berguna kepada bangsa.cc Kesimpulan  Terdapat jurang perbezaan antara Athens dengan Sparta dari segi pembentukan warga melalui pendidikan.  Masih terdapat unsur-unsur persamaan dalam masyarakat Yunani.

Bandingkan dasar pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Mesopotamia. Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan melatih jurulatih bagi melaksanakan pentadbiran dan menguruskn ekonomi ladang-ladang milik rumah berhala dan istana.  Perkembangan sistem pendidikan jelas dalam aspek kurikulum.  Terdapat sifir-sifir matematik dan kamus bahasa Sumeria. zoologi.  Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kemahiran yang tinggi dalam tulisan Cuneiform. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Sampai ke sekolah pada waktu pagi. matlamat pendidikan.  Semua bahan pembelajaran disediakan oleh guru. Isi-isi penting i.  Guru besar dan guru-guru akan memeriksa tugasan pelajar.Modul Soalan Sejarah 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan tenaga pengajar. Muncul sekolah yang dikenali sebagai “ Adubba”.cc 3.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Tenaga pengajar  Guru-guru terdiri daripada golongan pendeta.  Menyalin semula hasil-hasil sastera berbentuk metos. Institusi     pendidikan Pendidikan formal bermula pada pertengahan abad ketiga s. .co. Pendahuluan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba mempunyai sistem pendidikan yang terancang. e.m. c. 23 d. Sekolah-sekolah terdapat di rumah-rumah berhala yang ditadbir oleh golongan pendeta. pelajar dikehendaki membaca teks klasik.  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba merupakan antara tamadun awal yang membangunkan sistem pendidikan. institusi.  Pelajar-pelajar menyalin teks tersebut pada kepingan tanah liat. geografi dan mineralogi.  Pelajar-pelajar menghafal karya-karya klasik. Kurikulum pendidikan  Terdapat dua kumpulan subjek iaitu bercorak semi saintifik dan sarjana serta bercorak sastera dan kreatif.) Dasar pendidikan Mesopotamia a. lagu-lagu suci dan pepatah.  Buku-buku tentang botani. Sekolah berperanan sebagai pusat intelektual.  Antara tugas guru atau pendita adalah .  Menguruskan pentadbiran sekolah. cerita-cerita epik. b.

 Melahirkan individu yang boleh membaca dan menulis supaya mereka dapat pekerjaan. pendidikan Kanak-kanak mula pergi ke sekolah semasa umur empat tahun. ii.  Menterjemahkan teks-teks ke dalam bahasa Vernakular. Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala dan istana. Memeriksa hasil kerja pelajar. b.  Pelajar menyalin teks-teks klasik pada Ostrada iaitu serpihan batu dan tembikar.  Pelajar-pelajar yang lulus peperiksaan akan dilantik menjadi pegawaipegawai kerajaan. Dasar pendidikan  Masyarakat Mesopatami memberi keutamaan kepada pendidikan .Modul Soalan Sejarah 1. Institusi      c. Pengetua atau guru besar sekolah dikenali sebagai Ummie. Menguji pemahaman pelajar. Selain sekolah terdapat juga kolej( House Of Lifes) Keistimewaan kolej.  Kemahiran bertulis ditekankan.  Mata pelajaran sastera diutamakan.  Peringkat ke tiga menyalin teks-teks klasik.  Sekolah juga berperanan sebagai pusat penilian kreatif. bahasa asing.co. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Peringkat permulaan penghafalan huruf.  Peringkat ke dua mempelajari perkataan-perkataan dalam teks kesusasteraan. Kurikulum pendidikan  Subjek-subjek seperti geografi.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Memberikan perkhidmatan kepada Firaun dan kerajaan.  Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala. Menulis latihan pada kepingan tanah liat untuk pelajar salin semula. perdagangan dan keagamaan diajar.:  Akademi pengajian tinggi  Kemudahan Skriptorial dan perpustakaan  Menawarkan kursus pendidikan dan perubatan. Matlamat pendidikan  Memberikan pengetahuan dan pelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Menghasilkan dokumen tentang sejarah dan teknologi Mengumpulkan teks-teks klasik. d.  Berperanan sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran di Mesopotamia. 24 . Belajar selama 12 tahun.cc        f. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. matematik.) Dasar pendidikan Mesir purba a.

 Di sekolah pelajar-pelajar diajar membaca dan menulis. matematik. dan falsafah.  Peringkat tinggi  Untuk golongan bangsawan sahaja. Tenaga pengajar  Kanak-kanak kampung diajar oleh jurutulis dirumah sendiri.  Sekolah terdapat di rumah-rumah berhala di pekan-pekan besar.  Anak-anak tukang mahir dan pegawai kerajaan dihantar ke sekolahsekolah khas menjadi pelatih. f.  Mata pelajaran yang diajar berkaitan dengan minat dan masa depan pelajar. agama.  Golongan kaya mengundang guru-guru khas ke rumah. sejarah.  Undang-undang falsafah. Dasar pendidikan  Peringkat rendah  Bermula semasa kanak-kanak berumur 6 tahun. matematik.Modul Soalan Sejarah 1.  Tidak terdapat satu set sukatan yang sama atau sistematik.  Perkembangan ini meletakkan asas bagi kemajuan dalam bidang intelektual seperti astronomi. lukisan dan kitab agama diajar.  Anak-anak Firaun diajar oleh tutor di istana. Kesimpulan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba memberi sumbangan besar dalam bidang pendidikan dan melahirkan ramai cendikiawan.  Sekolah khas untuk anak-anak kerabat diraja dan bangsawan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 25 . muzik.cc e.co.

matematik.co.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran .  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300.cc 4. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala. pendeta dan arkitek. masjid. kolej atau akademi. madrasah.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar. 26 .ah Amru b. al Mansur dan Masjid Jam. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan. astronomi dan perubatan. istana.A. agama.Modul Soalan Sejarah 1. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional.  Antara masjid penting ialah Jami. perpustakaan. pendidikan .) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran. Isi-isi penting iii. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar. c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam. sekolah.) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik.  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama.  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah .  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan. istana dan universiti. undangundang.  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan.  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun. sejarah.  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan. Ash. e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor. iv.  Subjek agama dan sekular diajar.falsafah. c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria.jurutulis.  Rumah Nabi Muhamad S.

Mustansiriyah. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah.  Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang.Modul Soalan Sejarah 1. Kesimpulan  Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan .  Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains.  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku.  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama. Al-Azhar.co.  Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad.cc d) e) f) g) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah. 27 . penulisan. penterjemahan dan penjilidan. Malaga dan Granada. penerbitan. universiti  Universiti seperti Nizamiyah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Sevilla.  Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu. istana di gunakan untuk pembelajaran.

Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. bertanggungjawab kepada diri. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam. Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan. Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 28 . l. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya. beriman. d) Pendidikan di Rom. j. Isi-isi penting iii.co.a. i. e) Pada zaman pertengahan awal. f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara. psikologikal. m.w. Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. h.cc 5. k. Menurut Hassan Langgulung. bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s. iv.  Dalam tamadun Eropah. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna. bertakwa dan beramal soleh. intelektual. agama dan negara. n.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. bermanafaat dan berakhlak mulia.Modul Soalan Sejarah 1. c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni. keluarga. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil.

di antara aktiviti lasak itu 29 2. Ia selaras dengan matlamat dan falsafah pendidikan sesebuah tamadun itu sendiri. Kurikulum pendidikan dalam masyarakat Sparta berasaskan kpd prinsip kehidupan masyarakatnya yg mendukung hasrat utk berkorban demi mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air.cc 6. . Pendahuluan -Pendidikan merupakan satu proses sosial dalam memberikan pengetahuan kepada seseorang melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui institusi pendidikan formal dan tidak formal.Salah satu aspek penting adalah latihan fizikal.Dasar pendidikan Athens juga memberikan penekanan kepada latihan fizikal khususnya bagi melahirkan tentera dan pahlawan yang handal. Terangkan dasar dan kurikulum pendidikan negara kota Athens dan Sparta di dalam tamadun Yunani. Dasar pendidikan di Athens lebih bermatlamatkan kepada melahirkan warganegara atau individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara yang sempurna. diajarkan oleh institusi-institusi pendidikan seperti sekolah dan akademi.Kanak-kanak Sparta yang berumur 7 th keatas di wajibkan menjalani latihan ketenteraan untuk menjadi tentera yg berani dan handal. Kurikulum Pendidikan Sparta 1.Kanak-kanak dalam lingkungan 8-18 th akan melalui perbagai jenis latihan fizikal yg amat lasak dan ganas.tubuh secara harmoni.Modul Soalan Sejarah 1. Dasar pendidikan di Sparta pula lebih kepada melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan mental . Isi Jawapan A. Dasar pendidikan negara kota Athens 1. dalam usaha melahirkan tentera atau warganegara yg kuat. -Dasar pendidikan di Sparta bermatlamt untuk membentuk warganegara tentera yang sempurna manakala pendidikan di Arthens pula bermatlamat melahirkan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi rohani dan jasmani.co. -Kurikulum merupakan skop atau isi kandungan yang terkandung dalam mata-mata pelajaran yg. Oleh itu kurikulum pendidikannya mementingkan kekuatan seseorang warganegara mempertahankan negara.Dasar pendidikannya lebih memberi penekanan kepada hasrat dan keinginan kerajaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai ilmu pengatahuan yang cukcp serta mampu mempertahankan negara. -Dasar dan kurikulum pendidikan tamadun-tamadun dunia berbeza antara satu sama lain.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 2.Dasar pendidikannya adalah selaras dng matlamat utk mewujudkan warganegara yg kuat dari segi fizikal dan mentel utk mempertahankan dan melindungi negara.

ketabahan dan kekuatan fizikal .Ia bertujuan utk menjadikan kanak2 tersebut lasak dan mempunyai nilai2 yg baik. Kanak – kanak itu juga disebat di tempat penyembahan dewa untuk menguji ketahanan .M). kurikulum dan latihan gimnastik akan di perkenalkan kepada mereka. Ia bertujuan untuk menyiapkan diri sebagai warganegara yang lasak dan berguna. 2.Ia selaras dengan kehendak kerajaan sebagai persediaan untuk menjadi warganegara yang benar-benar lasak. Kaum wanita juga diberikan latihan fizikal atau jasmani untuk meningkat taraf kesihatan mereka .Mereka juga diberikan pendidikan dalam kursus2 tugas2 ketenteraan untuk menjadi warganegara yang dikenali sebagai Ephebus(youth) 5. Kurikulum pendidikan bagi kanak2 yang berusia 15 tahun keatas pula lebih memberikan penumpuan kepada latihan/kemahiran dalam kursus lima bahagian yang dipanggil penthathlon. Ia meliputi lompatan. 4.cc termasuklah melempar cakra. Dalam usia 20-an . warganegara diterapkan dengan nilai dan kehidupan ketenteraan /militer yang sebenar . 30 .membaca.melempar lembing dan pertandingan bertempur dgn musuh. kerajaan Sparta menganggap latihan ini penting untuk membolehkan kaum wanita melahirkan bayi yang sihat. kurikulum sekolah lebih bersifat memberi latihan fizikal yang ringan dan permainan bola . Pada usia 18 tahun atau pada peringkat Universiti / Institusi awam pula.lumba lari.co. Manakala kurikulum zaman baru yang bermula dari pertengahan abad ke 5 S. 3.M hingga ke 4S. (aritmetik) dan tatabahasa. 4.larian. Kanak-kanan yang berusia 7 hingga 14 biasanya dihantar kesekolah dan menjalani latihan . melontar cakera dn lembing.M hingga 5 S. (abad ke 6 S. Individu perlu mengangkat sumpah untuk menjadi warganegara yang baik.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.retorik . Biasanya bayi yang baru dilahirkan dibiarkan beberapa lama di tanah lapang dan jika tahan dan sihat akan diambil untuk dilatih sebagai tentera. Mereka dikehendaki berkhidmat dan menjalani 10 tahun dalam dunia peperangan dengan memburu binatang dan mengawal sempadan . mengira. ucapan . bertinju disamping menari dan menyanyi. Apabila kanak2 tersebut mencapai usia 12 hingga15 tahun .Modul Soalan Sejarah 1. melompat . mereka diberikan kemahiran asas dalam muzik.M lebih memberi penekanan kepada membaca. belajar muzik dan pembacaan mengikut kandungan atau kurikulum zaman lama.kanak yang berusia 7 tahun . 3. Kanak. berlari.menulis dan mengira. Kurikulum Pendidikan Athens 1. termasuk juga kemahiran membaca dan menghafal . Kurikulum pendidikan di Athens boleh di bahagikan kepada kurikulum zaman lama dan zaman baru.bergusti.Bahkan diadakan peperiksaan / pemeriksaan setiap 10 hari. Ia bertujuan untuk menanamkan semangat patriotic dan melahirkan ibu yang sihat serta berketurunan baik.tinju.Kaum wanita akan dilatih dengan . Di awal umur 19 tahun kanak-kanak ini di latih menggunakan senjata dan cara bertempur. 5.membaling cakera dan tarian.

kurikulum seperti sains .co. aritmetik . Diperingkat akedemi ( Sekolah Pendidikan Tinggi) pelajar2 bebas memberikan pendapat . Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 31 . Pada masa usia antara 20-30 tahun . 6. individu akan mengabdikan diri kepada kerja2 kebajikan dan kepentingan negara.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Modul Soalan Sejarah 1.cc Kanak2 juga diajar menghafaz sajak dan syair di peringkat sekolah rendah. Pada usia 35 hingga 50 tahun . geometri dan astronomi diperkenalkan dan diajar untuk mengasah berfikir dan mencari kebenaran serta melahirkan taat setia kepada negara. Motifnaya adakah untuk menyediakan individu kepada kejayaan awam.

tempat dan adat resammasyarakat -Berterusan sejak kelahiran sehingga akhir hayat Satu seni yg membolehkan manusia mengumpulkan segala pengalaman yg diperolehi dalam kehidupan dan menyampaikan pengalaman itu kpd generasi baru Isi Jawapan 1) Sejarah Peperiksaan Awam China -bermula pada zaman Maharaja WuTi Dinasti Han –dikenali peperiksaan awam China pemerintahan berpusat perlukan pegawai-pegawai kerajaan yg cekap dan terlatih utk mentadbir -sistem pendidikan tradisional Chna dimajukan utk lahirkan pegawai-pegawai cekap -mempengaruhi kebudayaan China selama 2000 tahun 2)Tujuan Pendidikan China -bukan utk memajukan individu @kehidupan social rakyatnya -tujuan memungkinkan murid lulus peperiksaan mengikut keperluan tertentu -mempunyai hbgn erat dengan system pemilihan pegawai-pegawai awam melalui peperiksaan 3)Dasar Pendidikan China -menyediakan pelajar utk tiga peringkatijazah akademik dam 3 tahap peperiksaan iaitu Tahap 1-peperiksaan kelayakan didaerah iaitu: -peperiksaan rasmi pertama di bandar utama kounty jika lulus.pondok.Modul Soalan Sejarah 1.rumah penaung yg kaya -Sekolah Menengah -tajaan kerajaan. ijazah Hsiu Tsai Tahap 2 -Peperiksaan Diperingkat ibukota Provin Si/wilayah -Jika lulus memperolehi ijazah Chun Jen Tahap 3 -Peperiksaan Di ibu Kota Empayar/d istana dgn kehadiran Maharaja -Memperolehi ijazah Chin Shih -ahli-ahli akademik ini dilantik menjadi ahli Han-Lin (Imperial Academy) -3 ahli akademi paling tinggi diberi gelaran Chuang Yuan 4)Institusi pendidikan China -Sekolah Rendah -di rumah guru.cc 7.co.persendirian dibiayai golongan kaya atau pegawai-pegawai awam Sekolah Tinggi -Maharaja Wu Ti dirikan sekolah tinggi di ibu kota 5)Peraturan/ Syarat-syarat Menduduki Peperiksaan -Peperiksaan diduduki setelah tamat pendidikan menengah untuk layak memegang jawatan kerajaan -Tiada had umur utk duduki peperiksaan (contoh :anak.datuk-serentak) -peraturan ketat sepanjang waktu 32 . Sejauh mana sistem pendidikan China menjurus ke arah menyediakan pelajar untuk peperiksaan awam? Pengenalan -Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia -Bentuk dan corak system pendidikan berbeza ikut masa.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.rumah berhala.ayah.pagoda lama.

kesusasteraan dan esei Sekolah Tinggi -terjemahkan buku2 suci ke dlm bahasa cina moden .3 hari -peperiksaan peringkat wilayah-3 tahun sekali -penipuan dlm peperiksaan –hukum mati -ada amalan tidak jujur seperti pljr menipu dan pegawai kerajaan terima rasuah 6) Kurikulum  Peringkat awal .belajar tulis huruf penting .penulisan esei.Dibekalkan latihan karangan.Belajar dirumah .hafal 9 buku suci antaranya Five Classics.cc -peperiksaan peringkat daerah.Teks digunakan san Tzu Ching iaitu ringkasan cerita pendek falsafah Confucias dan sejarah Cina *Sekolah rendah .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. KESIMPULAN -Pendidikan rasmi China berkembang melalui dikri yang ditentukan oleh orentasi kebudayaan China -Walaupun system pendidikasn China menjurus kepada peperiksaan awam tetapi ia masih bersifat intelekual dan praktikal 33 .jelaskan kandungan buku suci .   Sekolah Menengah .co.The Four Books dll.Modul Soalan Sejarah 1.

dan tanah2 untuk tujuan membina dan mengurus sekolah2 dianugerahkan oleh raja .dan lain2.Perhimpunan sarjana dikenali sebagai Gosti dan Pandita Sabha yang dinaungi oleh raja .matematik . Tamadun India 1) Zaman Klasik / Vedik -Sistem Pendidikan India diperkenalkan pada zaman vedik (1500 SM) -Institusi Pendidikan terawal bermula di rumah Brahmana (guru) – pelajar2 mempelajari cara untuk menjalankan pelbagai upacara keagamaan dan subjek / pengajian utama dalam Veda .astronomi lojik .co. Bodh-Gaya . 2) Tamadun India –Zaman Petengahan -Terdapat 3 institusi Pendidikan utama iaitu maktab . Vedanga (6 cabang ) dan Purana (8 jenis ) -Pendidikan rendah lazimnya dikendalikan oleh sekolah2 yang ditadbir keluarga Brahmana .sejarah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Pendahuluan onsep institusi / institusi Pendidikan Contoh2 institusi Pendidikan dan peranannya Isi Jawapan A. Valabhi dll. -Institusi pengajian lain – Varanasi .sekolah (digabungkan dengan masjid dan khanqah) dan madrasah -Maktab dan sekolah menyediakan Pendidikan peringkat rendah –membaca dan menulis ilmu kira2 manakala madrasah pusat pengajian tinggi . -Pendidikan mengalami perkembangan yang berterusan dan banyak madrasah menjadi pusat2 pengajian dan budaya yang penting di India di dirikan . muzik dan kesenian .cc 8.semasa pemerintahan Akhbar semua pelajar dikehendaki belajar buku2 mengenai moral. Sarasvati Mandira . Institusi Pendidikan merupakan satu saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat . Chitor .sains.peraturan kerajaan.geometri. 34 .astronomi dan geografi .pertanian. Galurkan perkembangan institusi Pendidikan Tamadun India dan Tamadun Eropah sehingga Zaman Pertengahan . Sistem Pendidikan dibiayai dan dikawal oleh kerajaan . -2 universiti yang terkenal – Vikramasila dan Nalanda sarjana berkumpul secara formal untuk membahaskan tentang pelbagai subjek seperti syair.Modul Soalan Sejarah 1. -Institusi Pendidikan yang dikenali sebagai Matha di Kashmir – kuliah dalam pelbagai subjek dikendalikan oleh pakar dan diikuti oleh soal jawab . -Pemerintah Babur (Zaman Moghul) menubuhkan madrasah di Delhi untuk mengajar mata pelajaran teologi islam . matematik..

-Kanak2 lelaki belajr dengan tekun tentang kehidupan secara formal daripada bapa dan kanak2 perempuan akan mendapat latihan dirumah daripada ibu.Pada kurun ke-5 M akibat perubahan ekonomi dan politik lahir bentuk Pendidikan baru di Athens.Zaman Pertengahan -Zaman Gelap tidak menjanjikan sebarang harapan kepada masyarakatnya-institusi gereja melalui sekolah2 monastri muncul sebagai institusi pendidikan yang penting. hasilnya pada abad ke-4 lahir sekolah2 pendidikan tinggi yang menawarkan kursus yang tetap dan kaedah kritikan dan perbincangan yang routine. 35 .Modul Soalan Sejarah 1.co. -Belia diajar untuk mengambil bahagian dalam kehidupan awam – cara untuk bercakap . -Zaman Republik muncul institusi sekolah yang menekankan pembacaan dan latihan yang diperlukan untuk kehidupan tentera dan pengkajian tentang undang2 Twelve Tables. -Monastri Monte Cassino di kuil Appolo-7 jam kerja manual dan 2 jam pembacaan.menulis . 2). -Warganegara diperlukan untuk mentadbir negara menyebabkan institusi sekolah ditaja oleh kerajaan untuk memenuhi aspirasi tersebut. -Kebudayaan Hellenistik berkembang ke timur dan barat Greek sebagai pusat pendidikan menemukan pelajar dari semua bahagian dunia.Zaman Rom -Keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan mereka menerima latihan dalam bentuk perlakuan yang baik dan keperluan kepada obligasi social. Tamadun Eropah 1) Zaman Yunani -Di kota Sparta pendidikannya adalah untuk melahirkan warga negara yang lasak dan berani menyebabkan institusi pendidikannya terdiri daripada berek2 tentera untuk melatih belia2 menjadi tentera. -Pendidikan baru ini . 4) Tamadun Eropah. -Muzium Alexandria dikenali sebagai The Temple Of The Muses didirikan untuk meneruskan kerja sebagai pertemuan ahli akademik dan penyelidik yang mengabadikan diri mereka untuk penyelidikan melalui perbelanjaan diraja.Di Alexandria muncul perpustakaan agung yang didirikan oleh Ptolemy Soter.cc B. 3) Tamadun Eropah.disiplin yang ketat telah dilonggarkan dan wujud golongan guru yang dikenali sebagai sofis yang melengkapkan diri dengan ilmu untuk memenuhi keperluan Pendidikan.Roman -Sekolah stoic dan epicurean diasaskan oleh zeno dan epicurus mengikut asas yang sama seperti academy dan lyceum.aritmetik menghafal sajak2 Homer dan hasil2 karya penyair lain . Tamadun Eropah –Zaman Graeco. -Di Athens institusi sekolah untuk mengadakan latihan gimnastik dan muzik selain membaca menulis dan mengira. -Pendidikan Rom sebelumZaman Empayar adalah praktikal dan untuk memenuhi kehendak pekerjaan dengan matlamat untuk melahirkan warganegara dan tentera yang cekap.Sekolah2 ini menekankan kehidupan berasaskan pengetahuan dan penelitian.Tumpuan gurunya untuk mengajar membaca.Pendidikan lebih menekankan kepada soal agama dan bertujuan menyediakan individu untuk kehidupan selepas mati.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.

-Kestabilan plitik pada kemuncak Zaman Pertengahan telah merintis kepada penubuhan Universiti .Universiti2 awal diEropah Oxford dan Canbridge.Modul Soalan Sejarah 1. -Subjek2 diajar seperti bidang perubatan. -Di India asas institusi pendidikan bermula pada Zaman Vedik dan berkembang menjadi kompleks sehingga Zamann Pertengahan India.cc -Frank Charlemagne menjadikan istana sebagai pusat pendidikan dengan mewajibkan setiap monastri mempunyai sekolah untuk kanak2 belajar menyanyi.mengira dan tatabahasa.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 36 .Beliau menarik ahli akademik ke istananya-Peter dari Pisa dan Alcuin dari York.ekonomi dan sosial.undang2 dan teologi. Kesimpulan (2m) -Institusi pendidikan di Eropah berkembangmengikut keperluan politik.Sekolah bertambah dan lebih bersifat secular-dikenali sebagai studia generelia dan kemudianny universiti.co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->