P. 1
Sejarah Dunia- Pendidikan

Sejarah Dunia- Pendidikan

|Views: 114|Likes:
Published by RhaZes Zy

More info:

Published by: RhaZes Zy on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.

cc
TEMA 5 (PENDIDIKAN) 1. Jelaskan kaedah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah (saw) ketika berada di Makkah dan Madinah.

Pendahuluan  Pendidikan Islam sering kali dikaitkan dengan beberapa istilah iaitu tarbiyyah, ta’dib, ta’lim, irsyad dan tadris. Kesemua istilah ini memiliki maksud tersendiri yang melambangkan taraf dan tahap pendidikan itu sendiri.  Tujuan pendidikan Islam ialah membentuk keperibadian yang sempurna sehingga sampai ke tahap manusia dapat berhubung dengan pencipta.  Pendidikan pada zaman permulaan Islam bermula selepas turunnya surah al-Alaq yang bermula dengan “ bacalah”. Ayat ini menuntut umat manusia agar mempelajari ilmu tanpa mengira usia dan jantina. Perkataan “bacalah” menjadi asas permulaan yang baik dalam proses pembelajaran.  Pendidikan pada zaman Rasululah (saw) merangkumi tiga perkara asas iaitu pendidikan akidah,pendidikan akhlak dan pendidikan syariah. Isi i.)

Pendidikan di Makkah. a) Rasulullah (saw) telah menyampaikan ilmu secara sulit kepada ahli keluarga terdekat seperti isterinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Talib dan beberapa orang yang rapat dengan baginda. b) Kaedah yang digunakan ketika penyampaian ilmu adalah secara lemah lembut supaya orang ramai tertarik untuk belajar. c) Rumah al-Arqam ialah tempat pendidikan Islam pertama. Baginda dan sahabatnya sering bermesyuarat bagi mengatur kaedah dan strategi berdakwah. d) Hampir tiga tahun baginda menyampaikan ilmu secara sulit, lalu diturunkan ayat yang meminta baginda menyampaikannya secara terbuka. Rasulullah (saw) telah menggunakan kaedah berpidato dan berceramah di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai seperti di pasar Ukaz dan di sekitar Kaabah ketika musim haji. e) Pendidikan di Makkah lebih tertumpu kepada perkara akidah dan akhlak. Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan penciptanya. Rasulullah (saw) menyampaikan segala perintah Allah (swt) kepada manusia dan menyeru mereka menyembah Allah (swt) semata-mata tanpa melakukan penyekutuan terhadapNya. Selain itu perkara lain yang menyentuh akidah ialah kepercayaan kepada hari pembalasan, mempercayai malaikat, dan kepercayaan kepada untung nasib seseorang samada baik atau buruk. f) Manakala, aspek akhlak yang diberi penekanan oleh Rasulullah (saw) ialah menganjurkan manusia agar berakhlak mulia kerana akhlak terpuji sahaja dapat berdamping Allah (swt). g) Baginda mengajar manusia supaya mengamalkan sifat sederhana, tolong menolong, dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah (swt).

1

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
ii.) Pendidikan di Madinah a) Setelah terbina masjid Quba’ dan Masjid Nabawi, sistem pendidikan Islam mengalami perubahan. Masjid telah menjadi sekolah yang pertama dalam sistem pendidikan lslam. b) Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada perkara ibadat dan syariah tanpa melupakan soal-soal yang lain. c) Dalam pendidikan ibadah, terdapat perkara yang diwajibkan seperti solat Jumaat. Selain itu, terdapat juga perkara yang disunatkan seperti solat hari raya. d) Pendidikan berpuasa telah bermula pada tahun ke dua Hijrah dan ibadat Haji pula bermula pada tahun keenam Hijrah. Selain itu, pendidikan zakat dan hukum perkahwinan turut diperkenalkan. e) Selain itu pendidikan membaca dan menulis telah diperkembang. Rasullulah s.a.w telah memerintahkan para sahabat yang pandai menulis dan membaca supaya mencatit dan menulis ayat-ayat al-Quran yang diwahyukan. Mereka juga di minta supaya mengajar umat Islam yang tidak tahu menulis dan membaca.

Kesimpulan  Pendidikan pada zaman Rasullulah s.a.w bersumberkan Wahyu yang menjadi tunggak utama kepada perkembangan sistem pendidikan Islam.  Kemajuan dalam pendidikan Islam telah menjadikan orang Islam sebagai satu umat yang terulung dan dihormati.

2

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
2. Huraikan peranan pusat pendidikan Islam awal di Alam Melayu.

Pengenalan  Alam Melayu pada tahap awal penerimaan Islam masih terikat dengan asas pendidikan tidak formal yang berasaskan kepada pola kehidupan tradisional.  Pendidikan lebih ditekankan kepada keperluan kehidupan semasa dan berkembang kepada pendidikan sebagai asas kehidupan.  Asas permulaan pendidikan di alam Melayu adalah dengan mempelajari al-Quran dan juga hukum agama.  Perkembangan pendidikan ini turut dimainkan oleh beberapa kerajaan Islam Melayu utama seperti Pasai, Acheh dan Melaka. Isi i.) Sistem pendidikan tidak formal  Pendidikan awal di alam Melayu adalah tidak formal.  Ilmu diturunkan melalui proses pengalaman melalui kerja-kerja pertukangan dan pertanian. Anak lelaki akan mempelajari dengan cara mengikut orang tua dan ilmu dipelajari secara tidak langsung.  Seni mempertahankan juga dipelajari.  Anak perempuan diasuh dengan kerja-kerja berasaskan kepada pembentukan peribadi bersopan, lemah-lembut dan persediaan sebagai seorang suri rumah dan ibu. Mereka diasuh dengan pendidikan memasak. Mengemas rumah dan kerja-kerja kraf tangan. ii.) Sistem pendidikan Islam secara formal. a. Sistem sekolah pondok  Sistem sekolah pondok merupakan tempat pembelajaran agama yang berasingan daripada petempatan masyarakat. Di sini pelajar akan diajar dengan ilmu agama secara aktif dan menghafal al-Quran secara insentif selama beberapa tahun. Lulusan sekolah pondok ini akan menjadi pendakwah Islam dan apabila kembali ke kampung masing-masing akan bertindak sebagai guru.  Terdapat juga pelajar yang akan meneruskan pengajiannya ke sekolah pondok lainnya setelah tamat di sesebuah sekolah pondok untuk mendalami ilmu agama dengan guru lain.  Kitab agama karangan tokoh Islam dan ulama digunakan sebagai bahan pendidikan.  Sekolah pondok dapat dianggap sebagai sebuah sekolah berasrama pada waktu sekarang kerana dilengkapi dengan rumah murid, rumah guru agama, tempat beribadat dan tempat untuk menghadiri kuliah agama.  Sistem sekolah pondok yang terawal di alam Melayu adalah di Perak yang dikenali sebagai Dayah dan yang terkenal seperti Dayah Cot Kuala.  Di alam Melayu sekolah pondok dikenali dengan beberapa nama seperti di Tanah Melayu dan di selatan Thai dikenali dengan pondok, di Minangkabau dikenali sebagai surau, di Jawa dikenali sebagai pesantren, di Sulawesi dikenali sebagai pengajian, di Acheh dan Pasai dikenali sebagai dayah

3

 Sultan Mansur Syah juga telah menjemput ulama untuk ke istana bagi menyampaikan ajaran termasuk Tasawuf. d.  Pelajar masih dikekalkan dengan sistem pelajaran agama dan teras pendidikan adalah sebagai asas sebelum pelajar melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah.co. pengajian agama di Istana. Madrasah al-Ahmadiyah di Riau. dan peranan masjid yang bertindak sebagai pusat pengajian. c. Madrasah Muhammadiyah Melayu di Kelantan. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Iskandar Zulkarnain.  Sultan Alauddin Riayat Shah.  Tahap awal pendidikan lebih bersifat tidak formal dengan pendidikan lebih didasarkan kepada pengalaman dan bersifat tradisional dengan lelaki akan belajar untuk menjadi seorang petani atau sebagai tukang sementara wanita pula persediaan sebagai suri rumahtangga. Pengajian Islam di Istana  Peranan Istana sebagai pusat perbincangan pelbagai ilmu termasuk ilmu agama banyak disentuh di dalam kitab sastera Melayu.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Hal ini terbukti dalam sejarah Melayu apabila Sultan Mahmud Syah telah mendatangi rumah Maulana Yusuf untuk mempelajari agama. sistem madrasah.cc b. Peranan rumah ulama  Ulama turut menjadikan mereka sebagai tempat untuk menyampaikan pengajaran agama. Baginda sendiri telah memerintahkan agar kitab Darul Mazlum yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar dari Jeddah dihantar ke Pasai untuk diterjemahkan bagi memudahkan dibaca oleh golongan yang tidak memahami bahasa Arab. Sistem pendidikan madrasah  Perkembangan sistem pendidikan Islam di Alam Melayu berkembang dengan wujudnya madrasah.  Madrasah terkenal adalah seperti madrasah al-Masriyyah di Bukit Mertajam. Madrasah al-Mashur al-Islamiyyah di Pulau Pinang dan Madrasah Ma’ahad Mahmud di Kedah. Kesimpulan  Sistem pendidikan awal Islam di Alam Melayu berkembang mengikut masa.  Kerja menyalin sastera asing telah dilakukan terutama terhadap kitab Hikayat Amir Hamzah. Peranan masjid  Masjid juga berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu di Alam Melayu seperti yang terdapat di dalam catatan Ibn Battuta yang menjelaskan masjid di Pasai berperanan sebagai tempat pengajian pelbagai ilmu dan Sultan Pasai sendiri datang ke masjid untuk memperdalami ilmu agama. 4 . seperti sejarah Melayu.  Pendidikan Islam di alam Melayu berkembang dengan kesedaran terhadap pentingnya penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga wujud sistem pendidikan Islam berteraskan kepada sistem pondok.Modul Soalan Sejarah 1. e. Sultan Melaka pernah menjadikan istana Melaka sebagai pusat pendidikan bukan sahaja kepada kerabat diraja tetapi juga kepada wakil di jajahan takluknya untuk mempelajari agama di istana Melaka. Madrasah Iqbal di Singapura.

 Terdapat persamaan dan perbezaan di dalam sistem pendidikan zaman Umaiyah dan Abbasiyah antaranya institusi pendidikan. b. Masjid dijadikan institusi pndidikan utama seperti masjid Kufah dan Basrah. Isi a. iii. dasar Islam yang mementingkan ilmu dan sebagainya.  Hassan al-Basri . Terdapat dua jenis khuttab .Modul Soalan Sejarah 1. syarahan. Mereka mengajar dengan ikhlas tanpa mengharapkan gaji. f. Mereka bukan sahaja mengajar ilmu tetapi mendidik anak-anak khalifah.co. Istana khalifah dijadikan tempat belajar dan perpustakaan yang menyimpan segala bahan bacaan. Sistem pendidikan zaman Umaiyah i. Guru-guru di masjid mpunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan memiliki pelbagai pengetahuan lain. tenaga pengajar.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Pengajian al-Quran dan asas ilmu agama ditekankan di khuttab.cc 3. dan puisi menjadi subjek yang utama untuk menyampaikan propaganda kerajaan Bani Umaiyah. 5 . Pengajian seni muzik dan puisi berpusat di Makkah dan Madinah.  Khuttab al-Sabil untuk kanak-kanak miskin yang tidak dikenakan yuran pengajian. mata pelajaran dan sistem pengajaran.  Untuk orang awam yang dikenakan yuran pengajian. Guru-guru di Istana di gelar Muaddib dan kurang berpengetahuan berbanding guru-guru di masjid. c. b. usuluddin.  Abdullah bin Abbas . Semasa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bandingkan sistem pendidikan pada zaman Umaiyah dan Abbasiyah Pendahuluan  Zaman Bani Umaiyah dan zaman Abbasiyah merupakan zaman yang berlangsung selepas zaman kulafah Al-Rasyidin dan berlaku perkembangan pesat dalam pendidikan. Institusi pendidikan a. ahli fekah. ii. c.  Antara faktor yang membawa kepada perkembangan pesat ini termasuklah sokongan pemerintah. Hadis. d. Kaedah pengajian berbentuk Halaqah. Tenaga pengajar a. Terdapat juga Khuttab iaitu sekolah permulaan. Mata pelajaran yang diajar a. e. g. ahli tafsir. b. Khutbah.iaitu seseorang guru duduk di tengah dan dikelilingi oleh murid-murid. Antara ulama yang terkenal yang menjadi guru di masjid . Pengajian kesusasteraan dan ilmiah berpusat di Kufah dan Basrah. c. Bahan bacaan Yunani diterjemahkan dalam kesusasteraan Arab d. e. ilmu falsafah telah diajar. Fekah dan Sastera. dan murid beliau yang terkenal ialah Wasil bin Ata’ iaitu pengasas mazhab Mu’tazillah.

Penyebaran agama Islam telah meluas dan perlu kepada sistem pendidikan bagi mengajar penganut-penganut baru agama Islam. Kemunculan ilmu falsafah yang menjadi senjata untuk mematahkan hujah orang Yahudi dan Nasrani.) ii. Tenaga pengajar  Guru dipandang tinggi oleh masyarakat serta diberi gaji yang tinggi.) iv. diajar menulis. Ilmu sejarah juga membantu perkembangan sistem pendidikan untuk memahami ilmu ketatanegaraan. dan astronomi. Imam Malik( 178 Hijrah).co. Imam Ahmad ( 241 Hijrah) dan lain-lain. di dirikan Baitulhikmah pusat pengajian dan terjemahan.) . dan Basrah. Sistem pengajaran  Terbahagi kepada dua. e. c.  Pada tahun 459 Hijrah.  Pada zaman ini lahir beberapa orang tokoh ulamak seperti Imam Abu Hanifah( 150 Hijrah). Sistem pendidikan zaman Abbasiyah Institusi pendidikan  Pada zaman khalifah Al-Makmun. d. matematik. Imam Syafie ( 204 Hijrah). Sistem pengajaran a. istana. Tugas tersebut dilakukan oleh Nasir bin Asim iv.  Di Kaherah terdirinya Dar Al-Hikmah. Madinah. iaitu sistem bersekolah dan sistem halaqah. Di Syria wujudnya madrasah Nuriyah Al-Kubra. b. Pendidikan secara terbuka di Khuttab dan masjid telah menjadikan rakyat berlumba-lumba mengejar ilmu pengetahuan.  Murid-murid di peringkat sekolah rendah menggunakan batu tulis dan pena batu.  Pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid. f. Al-Quran juga diletak titik dan tanda serta tanda tanwin dan syaddah. iaitu Madrasah Nizamiyyah yang didirikan di zaman pemerintahan Bani Saljuk di bawah pimpinan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk.Modul Soalan Sejarah 1. 6 i. Kufah. kedai-kedai buku dan sebagainya. Ilmu diajar di masjid-masjid di Damsyik.) iii. Baghdad menjadi pusat pendidikan yang masyhur di dunia. sebuah institusi pendidikan tinggi di Naisabur.  Kebanyakan Khalifah Bani Abbasiyyah mencintai ilmu pendidikan dan kesusasteraan serta menjadi penaung. semua bidang diajar seperti falsafah. membaca. mengira serta mengaji dan membaca Al-Quran  Di peringkat menengah.  Terdapat juga pusat pengajian yang lebih rendah disekitar Baghdad seperti Khuttab dan tempat pengajian umum seperti perpustakaan. sistem pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peristiwa masa lalu. b. Ilmu Qiraat (ilmu membaca al-Quran) dikembangkan.kimia.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Mata pelajaran yang diajar  Di Khuttab.cc d.

dan bahan-bahan yang mudah serta kitab nahu dan sastera. Perkembangan tersebut banyak dibantu oleh sikap khalifahnya yang cinta akan ilmu malah mereka juga telah memperuntukkan satu perbelanjaan yang besar untuk memajukan sektor pendidikan. beberapa rangkap syair. peralatan pengajian lebih moden.Modul Soalan Sejarah 1. 7 . Pendidikan pada kedua-dua zaman ini telah mencakupi pelbagai disiplin ilmu samada berkaitan keagamaan ataupun keduniaan. Peringkat menengah.cc   Kesimpulan    Zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyah telah memperlihatkan kepentingan sistem pendidikan Islam hingga Islam terus berada dalam zaman kecemerlangannya. Bahan bacaan ialah Al-Quran.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.

 Antara masjid penting ialah Jami.falsafah. istana.co. pendidikan . matematik.ah Amru b. c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria.  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah .  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar.cc 4. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan. c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki. Ash. 8 . istana dan universiti. astronomi dan perubatan.) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran. e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor. agama.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja. al Mansur dan Masjid Jam. perpustakaan.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar.  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan.jurutulis.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan.Modul Soalan Sejarah 1. sekolah. masjid.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. pendeta dan arkitek.) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal.  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan. Isi i.  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300.  Subjek agama dan sekular diajar. madrasah. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam .  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran. ii. undangundang. sejarah.  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru. kolej atau akademi.

 Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad. Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu. Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains. 9 .co.cc  Rumah Nabi Muhamad S.Modul Soalan Sejarah 1. penterjemahan dan penjilidan. istana di gunakan untuk pembelajaran.  Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah.  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama. Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang. universiti  Universiti seperti Nizamiyah. d) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah. Al-Azhar. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. e) f) g) Kesimpulan    Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan .  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku. penulisan.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran . Sevilla. Malaga dan Granada.A. Mustansiriyah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. penerbitan.

d) Pendidikan di Rom. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. g.co. b. agama dan negara. d. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s. Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad. e. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri. keluarga. ii. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara. psikologikal. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil.Modul Soalan Sejarah 1. c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni. Menurut Hassan Langgulung.w.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Isi i. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. c. e) Pada zaman pertengahan awal.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam. bermanafaat dan berakhlak mulia. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati. a. Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya. Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya. beriman. f.a. bertakwa dan beramal soleh.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna.cc 5. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani. intelektual.  Dalam tamadun Eropah. 10 . bertanggungjawab kepada diri. f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah.

Dalam tamadun Eropah matlamat pendidikan mengalami perubahan selaras dengan kehendak negara. beriman dan membuat persiapan bagi menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. berakhlak mulia. 11 .cc Kesimpulan   Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam adalah melahirkan insan yang sempurna.co.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Modul Soalan Sejarah 1.

di susun baik oleh pemerintah a) Zaman kerajaan islam Perak -Tempat-tempat pendidikan didirikan & dinamakan Zawiyah pd awal abad ke 10M -Tujuan mengajar rakyat Perlak untuk mendalami ilmu pengetahui mengenai islam -Pusat pendidikan tinggi Dayak Cot Kala -Pusat pendidikan islam tinggi yg pertama di Asia Tenggara b) Dayah -Disamakan dgn sekolah mengah atas -Terhadap hampir di setiap daerah -Berpusat di masjid bersama sangkang -Kebanyakannya di luar masjid :  Semua pelajaran dlm bahasa arab  Bersifat umum @ khusus (untuk wanita sahaja)  Ilmu yang di ajar seperti fiqh. Bentuk dan corak sistem pendidikan berbeza ikut masa tempat. pertukangan  Contohnya Dayak Cot Kala. tasawuf. pertanian.Modul Soalan Sejarah 1.adat resam masyarakat 2. ibadat.co. ta’dib. ta’lim . sejarah islam -Kitab-kitab bahasa melayu & Arab d) Meunsah @ Madrasah -sekolah permulaan @ sekolah dasar 12 . kemuncaknya pada abad 17M & 18M -Institut pendidikan di Acheh -organisasi yg di rancang. tauhid. & tadris. Isi -proses pengislaman bawa perubahan besar dalam konteks pendidikan islam di Nusantara khususnya di Acheh -Terdapat persamaan dgn perkembangan pendidkan islam di asia barat -Sejarahnya bermula sejak zaman kerajaan Perlak & Pasai. Dayah Terungku Chik c) Rangkang -Pondok-pondok didirikan di sekeliling masjid sebagai asrama & dinamakan sangkang -Di Acheh pendidikan peringkat menengah pertama = sangkang -Ilmu-ilmu yg diajar fiqh. Proses bermula sejak kelahiran berterusan hingga akhir hayat 3. tasawuf. Pendahuluan Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia 1. Terdapat pelbagai istilah dalam pengertian terhadap pendidikan islam – contohnya tasbiyyah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. irsyad.cc 6. Terangkan sistem pendidikan Islam di Acheh abad ke 18. tauhid.

masjid Bayt. Jawa Kesimpulan -Sepanjang keagungan kerajaan Acheh ia telah mempunyai satu sistem pendidikan yg baik dari peringkat rendah. akhlak -Kitab melayu seperti perukunan. raja. Shamsuddin al Sumaterani -menjadi penasihat sulta. Turki. India -guru & ulama tempatan yg terkenal seperti Abdul Samad Falimbani.cc -di setiap kampung / desa -diajar tulis. Rahim.co. Masail Muhtadin e) Jamiah Baiturrahman (Universiti) -pendidikan di masjid contoh . Pattani. menengah & peringkat tinggi -Pemerintah-pemerintah Acheh cintakan ilmu & kehadiran ramai ulama yg mengarang kitab-kitab terkenal menjadikan Acheh sebagai Serambi Makkah. dapat naungan. Parsi. & rakyat jelata -pelajar dari luar seperti Melaka.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Ilmiah -pelajar terdiri daripada golongan bangsawan. bahasa Arab. Contoh . 13 . Darul Tafsir wal Hadis -pendidikan dijalankan oleh guru-guru & ulama -orang asing seperti Arab.Modul Soalan Sejarah 1. baca Al-Quran. Masjid Bayt-al Rahman -berperanan sebagai pusat pendidikan tinggi -mempunyai beberapa das / fakulti. dorongan sultan untuk keg. ibadat.

dual . Pasai . 1.pondok . -terdiri daripada rumah Kiyai. Institusi Pendidikan merujuk kepada tempat di mana proses pengajaran dan pembelanjaran di jalankan 2. universiti .masjid. 3. Institusi Pendidikan islam di alam melayu tidak banyak berbeza antara satu negeri satu negeri dengan yang lain .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.istana .Pasai 3.dan telok manok . Istana -merupakan institusi Pendidikan yang penting di Melaka . Institusi Pendidikan terdiri daripada sekolah .yang menubuhkan Dayah Lok Kala -antara Dayah terkenal ialah :  Dayah Kot Kala –Acheh timur  Dayah Seuruleu-Acheh tengah .co. -korikulum tidak sahaja berfokus kepada ilmu akhirat tetapi juga ilmu2 dunia yang lain . pusat pengajian anak-anak raja dan sebagai perpustakaan serta tempat penyalinan dan penterjemahan .surau.dan Acheh. 14 . Pendahuluan 1. -bermula pada abad ke 10 masihi.kolej .surau. 4.Modul Soalan Sejarah 1. Bincangkan institusi Pendidikan yang terdapat dalam sistem Pendidikan Islam di Alam Melayu . Isi Institusi Pendidikan di alam melayu . -di pasai istana raja merupakan pusat perbincangan dan perdebatan tentang isu-isu agama yang di sertai oleh raja dan ulamak -di melaka istana berfungsi sebagai pusat perbincangan ilmu agama. Pesantren -merupakan institusi Pendidikan di jawa dan madura. -bermula di petani pada abad ke –12 masihi -menyerupai institusi Pendidikan tertinggi di Acheh (Rangkang) -antara pondok terkenal di patani –dala .similar. dan sebagainya.  Dayah Belang Peria –Samudera.pondok -pendidikan dijalankan secara berkelompok dalam satu lingkaran dengan beberapa Santari(sistem halaqah) -mengajar kitab-kitab Arab yang terjemah dalam bahasa jawa . -tenaga pengajar terdiri daripada ulama (tok guru) 2. Pondok -merupakan institusi Pendidikan tertua di Asia tenggara . madrasah. Dayah -merupakan institusi Pendidikan yang di amalkan di Acheh -merupakan kompleks Pendidikan yang mengabungkan beberapa buah “balee” dan “rankang” .cc 7.diasaskan oleh Tengku Chik Mohammad .barmin .

sumatrani .tasauf .usuluddin .cc -di Acheh istana menggalakkan perkembangan ilmu tasauf hingga lahir beberapa orang tokoh tasauf terkenal spt Hamzah Fansuri .hadis. -mata pelajaran yang di ajar ailah fekah.  Pusat pengumpulan dn penyimpanan kitab-kitab agama . Kesimpulan Institusi Pendidikan seperti pondok .Modul Soalan Sejarah 1.co.  Pusat Pendidikan bagi anak-anak raja dan bangsawan . 5. Masjid -merupakan institusi Pendidikan formal di melaka .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.dan johor -tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru agama yang berkhidmat secara sukarela .istana dan masjid menjadi saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat .Samsuddin al. 15 .  Pusat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab agama .dan Nuruddin al-raniri -secara umumnya istana berfungsi sebagai  Tempat perbincangan ilmu agama  Tempat perbincangan ahli bijak pandai dan ulamak . tafsir dn lain-lain-para pelajar terdiri daripada golongan bangsawan kerabat di raja dan rakyat jelata .dayah .

cc 8.Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan I-Tshing bahawa Srivijaya yg terletak di Sumatra yang merupakan pusat pengajian agama Budha yg terkenal di alam melayu pd abad 6 masihi. Indonesi.sastera dan roman seperti Harivamsa. Kesannya. institusi dan kurikulum pendidikan yang tersendiri. Selepas kedatangan islam wujud pendidikan yang menekankan konsep nasionalisme dan pengetahuan akliah. Sebelum kedatangan Islam ia merujuk kepada pengaruh Hindhu-Buddha. Filipina dan Brunei.co. pendidikan diberi secara tidak formal. Pengetahuan rasionalisme merupakan satu cara falsafah berdaarkan alam semesta yang menggunakan cara tatatertib akal. Isi A.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Bincangkan dasar pendidikan.Smaradahana dan Bhomakavya. Karya-karya yang dihasilkan berdasarkan epik Ramayana dan adalah Sumana-Santaka. dimana institusi keluarga memainkan peranan mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai budaya. Pendidikan adalah satu disiplin yang berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitarannya. Pendidikan pada zaman tersebut telah memberi tumpuan kepada agama Hindu-Budha kerana ia merupakan prasyarat untuk memegang jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Matlamat pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan melahirkan lebih ramai golongan pendeta agama Budha. 5. 2. Alam Melayu adalah terdiri daripada negara-negara seperti Malaysia. 2. Dkalangan rakyat biasa.penemuan inskipsi-inskipsi Sanskrit dibeberapa tempat di Indonesia seperti kutei bertarikh 400m mengandungi bukti bahawa bahasa Sanskrit dipelajari oleh golongan Brahmin di Nusantara. Sebaliknya pemikiran masyarakat sebelum islam dikongkong 16 . Ia merupakan satu kegiatan terancang dan sistematik bertujuan untuk memantapkan perkembangan jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan yang lebih sempurna. dan kurikulum pendidikan yang wujud dalam Tamadun Alam Melayu. Sistem Pendidikan di Alam Melayu. pendidikan lebih dimonopoli oleh golongan bangsawan dan kerabat diraja. 3. Pengenalan 1. Dari segi dasar dam matlamat pendidikan dapat dilihat daripada dua sudut iaitu sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam.Juga terdapat lebih drp1 ribu pelajar mempelajari pelbagai bidang ilmu agama budha dibwh pengawasan pendeta Dharmakirti. Dalam bidang pendidikanwalau bagaimanapun ianya mempunyai dasar. Harisraya dan Arjunavijaya. 4. Pendidikan ada zaman tersebut bertujuan untuk mendewa-dewakan golongan pemerintah dan bangsawan.Hasil kegiatan ini telah melahirkan karya bercorak mitos. adat ostiadat. Untuk tujuan ini epik-epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabrata diterjemahkan kepada bahasa Jawa Kuno dan bahasa Bali. 1. Manakala karya yang dihasilkan berdasarkan epik mahabrata adalah Arjuna Vivaha dan Bharatayuddha. institusi pendidikan.Modul Soalan Sejarah 1. Sebelum kedatangan islam tudak wujud satu system ilmu yang bersifat resionalisme. pantang larang serta kemahiran pertukangan. Pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan mengajar bahasa Sanskrit yang yang digunakan sbg bahasa istana dan penulisan rekod-rekod rasmi.

Fekah . Selepas kedatangan Islam .Ini menunjukkan pengaruh agama adalah penting dalam perkembangan pendidikan di Alam Melayu 17 .Pelajar lulusan sekolah pondok berpeluang melanjutkan pelajaran ke Makkah dan setelah menamatkan pengajian mereka bertugas sebagai guru guru agama 10.Hadis . 7. Tasawuf. sekolah pondok yang dikenali dengan pelbagai nama . di Minangkabau sebagai surau .Parsi.Tasawur . surau dan madrasah memainkan peranan dalam pendidikan dan ianya sudah mula di gunakan sejak zaman kerajaan Pasai lagi . rumah guru . bahasa Arab dan kanak kanak juga di ajar lagu Qasidah .Pada peringkat universiti pula selain bidang agama.Begitu juga dengan kurikulum pendidikan juga berbeza .co. tafsir Al – Quran . Manakala istana memainkan peranan penting sebagai pusat pendidikan sejak zaman Pasai lagi . Semasa alam melayu mpenganut agama hindu budha istana dan karton memainkan peranan sebagai pusat pendididkan secara formal yang banyak dimonopoli oleh golongan kerabat diraja dan bangsawan. Pendidikan pada masa itu bukan sahaja bertumpu di istana malah di perluaskan kepada rakyat jelata.Modul Soalan Sejarah 1.Pengajaran yg di ajar di rumah lebih di kenali dgn pendidikan tak formal . dapatlah dikatakan bahwa matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut zaman iaitu sebelum Islam dan selepas kedatangan Islam .kewangan. Ini selaras dengan ajaran islam yang menekankan konsep persamaan dan kewajiban menuntut ilmu tanpa mengenal batas jantina. pelajar di ajar ilmu perubatan.kurikulum pendidikan lebih menekankan tentang agama iaitu Usuluddin . Selepas kedatangan Islam . Sekolah pondok terawal ( tempat pengajian ) .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Pada zaman Hinddu – Buddha .Pendidikan di istana lebih difokuskan kepada golongan istana dan bangsawan .Contohnya istana Melaka bukan sahaja sebagai tempat perbincangan ilmu agama juga berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penyalinan dan penterjemahan . Kurikulum pendidikan adalah berbeza2 mengikut peredaran zaman . kitab agama banyak digunakan dlm pendidikan . Disamping itu institusi keluarga juga memainkan peranan dalam memdidik rakyat biasa tetapi proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal.matematik.Al-Quran . sejenis puisi nyayian bercorak agama . Melaka dan Acheh . di Jawa sebagai pesantran manakala di Sulawisi sebagai pengajian .Turki dan India .Hadis dan bahasa Arab . sebuah masjid atau surau yang berfungsi sebagai tempat berjemaah dan asrama untuk pelajar .undang undang dan ilmu perang Kesimpulan Sebagai kesimpulan . di Acheh dipanggil Dayah . Pelajar pelajar lulusan RAngkang akan melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi yang dikenali sebagai Jamiah Bait Ar – Rahman 9.Pendidikan Islam diberikan oleh guru guru yang dibawa dari Arab . 6.Fikah.Rumah guru agama juga memainkan peranan dalam pendidikan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka .pentadbiran.Pendidikan formal dijalankan di Istana 11. Di Tanah Melayu dan selatan Thai di kenali dengan pondok .Malah intitusi dan pusat pendidikan juga adalah berbeza beza .Guru guru ini membaca kitab kitab suci dan murid muridnya duduk secara halaqah iaitu dalam bulatan .cc oleh kepercayaan karut dan tahyul. Akhir sekali . Institusi pendidikan yang memainkan peranan dalam perkembangan pendidikan juga dapat dilihat semasa ajaran hindu –budha dan selepas kedatangan islam. pusat pusat Ibadat seperti masjid . Di Acheh pelajar pelajar lulusan madrasah akan meneruskan pengajian mereka di Rangkang atau Kolej mata pelajaran yang diajar meliputio semua bidang ilmu seperti ilmu kalam . cth : rumah Maulana Yusof 8.

peringkat pengajian.  Melahirkan individu yang mempunyai tingkah laku.co.  Terdapat juga pusat-pusat pengajian tinggi seperti universiti Vikramasila dan universiti Nalanda. penternakan.  Sistem pendidikan di India meliputi matlamat pendidikan. Pendahuluan  Masyarakat India mempunyai sistem pendidikan yang sistematik pada zaman klasik.  Pendidikan tinggi dikendalikan matha dan monastri yang merupakan kolej berasrama penuh. Universiti ini menawarkan subjek seperti teologi. falsafah. hafalan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. nilai moral dan personaliti yang baik. perdagangan dan politik 18 b) c) d) e) .  Sistem monotorial dipraktikkan di mana guru-guru dibantu oleh pelajar-pelajar senior.  Terdapat empat jenis ilmu pengetahuan yang utama iaitu falsafah.Modul Soalan Sejarah 1. Veda. logik dan ilmu ketenteraan.  Pelbagai kaedah seperti kaedah lisan.  Terdapat juga institusi yang dikenali sebagai matha. iaitu peringkat rendah dan tinggi. Bincangkan sistem pendidikan dalam tamadun India pada zaman klasik. kurikulum dan institusi pendidikan.  Institusi kedua adalah sekolah yang didirikan atas tanah yang dikurniakan oleh raja. Institusi pendidikan  Pada peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di rumah guru. Peringkat pendidikan  Terdapat dua peringkat. pertanian. perdebatan dan amali digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum  Kurikulum pendidikan dalam tamadun India berbeza mengikut keperluan dan kasta seseorang. pemahaman.  Guru-guru terdiri daripada golongan Brahman. Proses pengajaran dan pembelajaran  Pendidikan formal bermula selepas upacara upayana. proses pengajaran dan pembelajaran. Isi-isi penting a) Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan membebaskan manusia daripada ikatan duniawi dan mencapai moksha (nirvana)  Melahirkan insan yang menjalankan tugas-tugas keagamaan. Mereka tidak dibayar gaji.cc TEMA 5 –( PENDIDIKAN ) 1. diskusi.  Pendidikan rendah dijalankan di rumah guru (gurukula) dan agrahara.

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Kesimpulan  Matlamat akhir pendidikan ialah pencapaian nirwana.Modul Soalan Sejarah 1. pembentukan akhlak dan memelihara warisan budaya. bidang pembelajaran yang penting pada zaman klasik ialah astronomi. 19 . politik.co.cc  Selain itu. perubatan dan nahu.

 Penekanan diberikan kepada ilmu.  Univeristi bagi pelajar berusia 18 tahun. Institusi pendidikan  Institusi pendidikan di Athens terdiri daripada. Jelaskan sistem pendidikan negara kota Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun. Kanak-kanak mempelajari pentathlon dan kemahiran membaca dan menghafal.  Dua buah kota yang terletak pada zaman Yunani ialah Athens dan Sprata.) Sistem pendidikan Athens  Dasar pendidikan  Pendidikan bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda harmoni.  Kurikulum peringkat menengah bagi pelajar berusia 18 hingga 20 tahun menekankan latihan fizikal dan sukan pentathlon.  Institusi pendidikan baru Athens. membaca. pembacaan.  Institusi pendidikan baru terdiri daripada .  Institusi pendidikan lama Athens adalah seperti berikut.  Sofis terkenal adalah Protogoras dan Gorgias. Tenaga pengajar  Pada zaman Solon.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 15 tahun. aritmetik. Isi-isi penting i. Pendahuluan  Tamadun Yunani terletak di tepi sungai Tibet di Lembah Latium.  Institusi pendidikan lama Athens.  Athens mahu melahirkan warga yang serba boleh dalam pelbagai bidang pendidikan.Kanak-kanak diberi latihan gimnastik. menulis dan mengira.  Kedua-dua mempunyai ciri-ciri pemerintahan sendiri.cc 2. muzik.  Tamadun Yunani sangat mementingkan pendidikan kepada rakyatnya sehingga berjaya melahirkan cendekiawan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. geometrid dan astronomi. aritmatik dan menghafal sajak serta syair.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 7 tahun. mengira dan retorik.  Kurikulum bagi pelajar berusia 20 hingga 30 tahun meliputi subjek sains.Pelajar mempelajari muzik.  Kurikulum di sekolah rendah menekankan latihan fizikal.  Akademi atau sekolah pendidikan tinggi. penulisan. muzik dan kesukanan. Kanak-kanak diberi latihan fizikal yang ringan dan permainan.  Sekolah yang menekankan pembelajaran bacaan. pengajar di sekolah dikenali sebagai sofis.Modul Soalan Sejarah 1. Kurikulum  Kurikulum negara kota Athens berbeza mengikut usia pelajar.co. seni. ucapan. 20    .

 Lelaki berusia 20 tahun akan menjalani kehidupan militer sebenar.  Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre.cc Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre.  Kurikulum meliputi aspek tatabahasa.)  Kanak-kanak dilatih untuk keamanan dan gimnastik.   ii.  Pelajar belajar di gimnasium  Guru yang mengajar dikenali sebagai sofis dan yang terkenal ialah Protogoras dan Gorgias. 21 .  Kurukulum Sparta menekankan latihan fizikal  Lelaki yang berusia 18 tahun akan diajar cara-cara peperangan.  Institusi pendidikan awal ialah keluarga. kuat. Guru-guru akan mengajar pelajar menulis dan menyalin serta menghafal tanpa memahami maksud.co.  Peringkat menengah  Pelajar berusia 15 tahun.  Plato telah menubuhkan sekolah tinggi.) Sistem pendidikan Sparta  Di negara Sparta. Peringkat sekolah  Sekolah rendah  Pelajar belajar tinju dan muzik  Waktu belajar dari pagi hingga petang  Mereka menulis dan menyalin apa yang diajar oleh guru serta menghafal tanpa mengetahui maknanya.  Solon mengasaskan Cynossarges.  Kanak-kanak melibatkan diri dengan belajar muzik.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Apabila berumur 30 tahun.  Wanita diberi kebebasan menjalani kehidupan di luar rumah dan mereka diajar aktiviti sukan.     Tahap kedua (abad keempat hingga 338 M)  Semasa Raja Philip Macedonia pelajar diajar tatacara kehidupan awam. iaitu akademik.  Peperiksaan setiap 10 hari. sekolah tamat dan mereka ini akan berkahwin.Modul Soalan Sejarah 1. khususnya Majlis Areopajus.  Wanita diajar latihan fizikal adalah untuk melahirkan keturunan yang sihat.  Institusi pendidikan sebenar Sparta adalah di berek tentera. retorik dan pidato.  Pada umumnya sekolah di Athens di bawah penyeliaan negara. Tahap pendidikan  Tahap lama (abad kelima hingga keenam S. mengira dan menulis. pendidikan merupakan tugas negara dan mendidik kanak-kanak agar berani. membaca.M. dan menanam semangat patriotik dalam diri mereka. Pelajar juga dibimbing oleh hamba yang dikenali sebagai poedagogus.

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc Kesimpulan  Terdapat jurang perbezaan antara Athens dengan Sparta dari segi pembentukan warga melalui pendidikan. taat dan berguna kepada bangsa.  Masih terdapat unsur-unsur persamaan dalam masyarakat Yunani. 22 .  Kedua-duanya melahirkan warganegara yang berilmu.Modul Soalan Sejarah 1.co.

b. Pendahuluan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba mempunyai sistem pendidikan yang terancang. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan tenaga pengajar. cerita-cerita epik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Sampai ke sekolah pada waktu pagi.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.) Dasar pendidikan Mesopotamia a.cc 3.m. matlamat pendidikan.  Menyalin semula hasil-hasil sastera berbentuk metos. Isi-isi penting i. Tenaga pengajar  Guru-guru terdiri daripada golongan pendeta. 23 d.Modul Soalan Sejarah 1.  Guru besar dan guru-guru akan memeriksa tugasan pelajar. geografi dan mineralogi. Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan melatih jurulatih bagi melaksanakan pentadbiran dan menguruskn ekonomi ladang-ladang milik rumah berhala dan istana. lagu-lagu suci dan pepatah. Muncul sekolah yang dikenali sebagai “ Adubba”.  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba merupakan antara tamadun awal yang membangunkan sistem pendidikan.  Semua bahan pembelajaran disediakan oleh guru. institusi.co. Sekolah berperanan sebagai pusat intelektual. Institusi     pendidikan Pendidikan formal bermula pada pertengahan abad ketiga s. . pelajar dikehendaki membaca teks klasik. c. zoologi.  Pelajar-pelajar menyalin teks tersebut pada kepingan tanah liat.  Perkembangan sistem pendidikan jelas dalam aspek kurikulum. Kurikulum pendidikan  Terdapat dua kumpulan subjek iaitu bercorak semi saintifik dan sarjana serta bercorak sastera dan kreatif. Sekolah-sekolah terdapat di rumah-rumah berhala yang ditadbir oleh golongan pendeta.  Terdapat sifir-sifir matematik dan kamus bahasa Sumeria.  Buku-buku tentang botani.  Pelajar-pelajar menghafal karya-karya klasik.  Menguruskan pentadbiran sekolah. Bandingkan dasar pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Mesopotamia.  Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kemahiran yang tinggi dalam tulisan Cuneiform. e.  Antara tugas guru atau pendita adalah .

 Berperanan sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran di Mesopotamia.) Dasar pendidikan Mesir purba a. b. Memeriksa hasil kerja pelajar.  Peringkat ke dua mempelajari perkataan-perkataan dalam teks kesusasteraan. ii.  Pelajar menyalin teks-teks klasik pada Ostrada iaitu serpihan batu dan tembikar. Dasar pendidikan  Masyarakat Mesopatami memberi keutamaan kepada pendidikan .cc        f. Pengetua atau guru besar sekolah dikenali sebagai Ummie. Kurikulum pendidikan  Subjek-subjek seperti geografi. Selain sekolah terdapat juga kolej( House Of Lifes) Keistimewaan kolej. Belajar selama 12 tahun.  Mata pelajaran sastera diutamakan. d.co. Matlamat pendidikan  Memberikan pengetahuan dan pelajaran tentang kehidupan sehari-hari.  Sekolah juga berperanan sebagai pusat penilian kreatif. Menguji pemahaman pelajar. Menulis latihan pada kepingan tanah liat untuk pelajar salin semula. Menghasilkan dokumen tentang sejarah dan teknologi Mengumpulkan teks-teks klasik. Institusi      c. matematik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Peringkat permulaan penghafalan huruf. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. pendidikan Kanak-kanak mula pergi ke sekolah semasa umur empat tahun.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. 24 .:  Akademi pengajian tinggi  Kemudahan Skriptorial dan perpustakaan  Menawarkan kursus pendidikan dan perubatan. bahasa asing.Modul Soalan Sejarah 1.  Kemahiran bertulis ditekankan. Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala dan istana.  Peringkat ke tiga menyalin teks-teks klasik.  Melahirkan individu yang boleh membaca dan menulis supaya mereka dapat pekerjaan.  Menterjemahkan teks-teks ke dalam bahasa Vernakular.  Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala.  Pelajar-pelajar yang lulus peperiksaan akan dilantik menjadi pegawaipegawai kerajaan. perdagangan dan keagamaan diajar.  Memberikan perkhidmatan kepada Firaun dan kerajaan.

cc e. agama.  Sekolah terdapat di rumah-rumah berhala di pekan-pekan besar.  Undang-undang falsafah. muzik.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Golongan kaya mengundang guru-guru khas ke rumah. Dasar pendidikan  Peringkat rendah  Bermula semasa kanak-kanak berumur 6 tahun. matematik.  Anak-anak Firaun diajar oleh tutor di istana. Kesimpulan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba memberi sumbangan besar dalam bidang pendidikan dan melahirkan ramai cendikiawan.  Tidak terdapat satu set sukatan yang sama atau sistematik. 25 .  Mata pelajaran yang diajar berkaitan dengan minat dan masa depan pelajar.  Anak-anak tukang mahir dan pegawai kerajaan dihantar ke sekolahsekolah khas menjadi pelatih.  Peringkat tinggi  Untuk golongan bangsawan sahaja.  Sekolah khas untuk anak-anak kerabat diraja dan bangsawan.  Perkembangan ini meletakkan asas bagi kemajuan dalam bidang intelektual seperti astronomi. dan falsafah.co. f. sejarah.  Di sekolah pelajar-pelajar diajar membaca dan menulis. lukisan dan kitab agama diajar. matematik.Modul Soalan Sejarah 1. Tenaga pengajar  Kanak-kanak kampung diajar oleh jurutulis dirumah sendiri.

) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja. iv.jurutulis. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala.cc 4. pendidikan .  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah . perpustakaan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran. istana dan universiti.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran .) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam . 26 .  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru. astronomi dan perubatan. Ash. Isi-isi penting iii.  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan.co. sejarah.A. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan. kolej atau akademi. istana.  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama.  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun. madrasah. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar. matematik.  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki.  Subjek agama dan sekular diajar. agama. sekolah. pendeta dan arkitek. e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik. masjid. c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam.  Antara masjid penting ialah Jami.  Rumah Nabi Muhamad S.ah Amru b.falsafah.Modul Soalan Sejarah 1. c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria.  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan. al Mansur dan Masjid Jam. undangundang. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan.

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad. Malaga dan Granada. Sevilla. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. universiti  Universiti seperti Nizamiyah.  Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. Al-Azhar. penulisan.  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku.cc d) e) f) g) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah. penerbitan.co. 27 .Modul Soalan Sejarah 1.  Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang. penterjemahan dan penjilidan. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah. Mustansiriyah. Kesimpulan  Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan . istana di gunakan untuk pembelajaran.  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama. Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains.  Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu.

Menurut Hassan Langgulung. bertanggungjawab kepada diri. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya. beriman. k. intelektual. bertakwa dan beramal soleh. agama dan negara. m.co. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara. bermanafaat dan berakhlak mulia. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati.a. c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat. Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan.cc 5. j. h. bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara. Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya. Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 28 . Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad.  Dalam tamadun Eropah. d) Pendidikan di Rom. l. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil. keluarga. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. Isi-isi penting iii. i. n. psikologikal.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna.Modul Soalan Sejarah 1.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat. Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan. e) Pada zaman pertengahan awal.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam. iv.w. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri.

Kurikulum pendidikan dalam masyarakat Sparta berasaskan kpd prinsip kehidupan masyarakatnya yg mendukung hasrat utk berkorban demi mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air. . Dasar pendidikan negara kota Athens 1. Oleh itu kurikulum pendidikannya mementingkan kekuatan seseorang warganegara mempertahankan negara.Salah satu aspek penting adalah latihan fizikal. Kurikulum Pendidikan Sparta 1.Dasar pendidikannya lebih memberi penekanan kepada hasrat dan keinginan kerajaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai ilmu pengatahuan yang cukcp serta mampu mempertahankan negara.cc 6.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Dasar pendidikan di Athens lebih bermatlamatkan kepada melahirkan warganegara atau individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara yang sempurna.tubuh secara harmoni. 2. -Kurikulum merupakan skop atau isi kandungan yang terkandung dalam mata-mata pelajaran yg. diajarkan oleh institusi-institusi pendidikan seperti sekolah dan akademi. -Dasar pendidikan di Sparta bermatlamt untuk membentuk warganegara tentera yang sempurna manakala pendidikan di Arthens pula bermatlamat melahirkan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi rohani dan jasmani. Dasar pendidikan di Sparta pula lebih kepada melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan mental .Dasar pendidikan Athens juga memberikan penekanan kepada latihan fizikal khususnya bagi melahirkan tentera dan pahlawan yang handal.Kanak-kanak Sparta yang berumur 7 th keatas di wajibkan menjalani latihan ketenteraan untuk menjadi tentera yg berani dan handal. Ia selaras dengan matlamat dan falsafah pendidikan sesebuah tamadun itu sendiri.Kanak-kanak dalam lingkungan 8-18 th akan melalui perbagai jenis latihan fizikal yg amat lasak dan ganas.Dasar pendidikannya adalah selaras dng matlamat utk mewujudkan warganegara yg kuat dari segi fizikal dan mentel utk mempertahankan dan melindungi negara. -Dasar dan kurikulum pendidikan tamadun-tamadun dunia berbeza antara satu sama lain. Pendahuluan -Pendidikan merupakan satu proses sosial dalam memberikan pengetahuan kepada seseorang melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui institusi pendidikan formal dan tidak formal.di antara aktiviti lasak itu 29 2.Modul Soalan Sejarah 1. Isi Jawapan A.co. dalam usaha melahirkan tentera atau warganegara yg kuat. Terangkan dasar dan kurikulum pendidikan negara kota Athens dan Sparta di dalam tamadun Yunani.

termasuk juga kemahiran membaca dan menghafal .lumba lari. Dalam usia 20-an . ketabahan dan kekuatan fizikal .Ia selaras dengan kehendak kerajaan sebagai persediaan untuk menjadi warganegara yang benar-benar lasak.bergusti. Kanak-kanan yang berusia 7 hingga 14 biasanya dihantar kesekolah dan menjalani latihan . kurikulum sekolah lebih bersifat memberi latihan fizikal yang ringan dan permainan bola . Ia meliputi lompatan.M hingga 5 S. Pada usia 18 tahun atau pada peringkat Universiti / Institusi awam pula.M hingga ke 4S. 2. 5.tinju. Di awal umur 19 tahun kanak-kanak ini di latih menggunakan senjata dan cara bertempur. kerajaan Sparta menganggap latihan ini penting untuk membolehkan kaum wanita melahirkan bayi yang sihat. bertinju disamping menari dan menyanyi. Apabila kanak2 tersebut mencapai usia 12 hingga15 tahun . 3. (abad ke 6 S. berlari.Bahkan diadakan peperiksaan / pemeriksaan setiap 10 hari.cc termasuklah melempar cakra. Manakala kurikulum zaman baru yang bermula dari pertengahan abad ke 5 S.Modul Soalan Sejarah 1.membaca. Individu perlu mengangkat sumpah untuk menjadi warganegara yang baik.co.M lebih memberi penekanan kepada membaca. kurikulum dan latihan gimnastik akan di perkenalkan kepada mereka. Ia bertujuan untuk menanamkan semangat patriotic dan melahirkan ibu yang sihat serta berketurunan baik.kanak yang berusia 7 tahun . 4. 3. Kanak.M). Ia bertujuan untuk menyiapkan diri sebagai warganegara yang lasak dan berguna. melontar cakera dn lembing. mengira. 30 . 4.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Mereka juga diberikan pendidikan dalam kursus2 tugas2 ketenteraan untuk menjadi warganegara yang dikenali sebagai Ephebus(youth) 5. (aritmetik) dan tatabahasa.membaling cakera dan tarian.melempar lembing dan pertandingan bertempur dgn musuh. melompat .retorik . Mereka dikehendaki berkhidmat dan menjalani 10 tahun dalam dunia peperangan dengan memburu binatang dan mengawal sempadan . Kaum wanita juga diberikan latihan fizikal atau jasmani untuk meningkat taraf kesihatan mereka . belajar muzik dan pembacaan mengikut kandungan atau kurikulum zaman lama. ucapan . Kurikulum pendidikan di Athens boleh di bahagikan kepada kurikulum zaman lama dan zaman baru. Kurikulum Pendidikan Athens 1. Kurikulum pendidikan bagi kanak2 yang berusia 15 tahun keatas pula lebih memberikan penumpuan kepada latihan/kemahiran dalam kursus lima bahagian yang dipanggil penthathlon. Biasanya bayi yang baru dilahirkan dibiarkan beberapa lama di tanah lapang dan jika tahan dan sihat akan diambil untuk dilatih sebagai tentera.larian. mereka diberikan kemahiran asas dalam muzik.Ia bertujuan utk menjadikan kanak2 tersebut lasak dan mempunyai nilai2 yg baik.menulis dan mengira. Kanak – kanak itu juga disebat di tempat penyembahan dewa untuk menguji ketahanan .Kaum wanita akan dilatih dengan . warganegara diterapkan dengan nilai dan kehidupan ketenteraan /militer yang sebenar .

Pada masa usia antara 20-30 tahun . individu akan mengabdikan diri kepada kerja2 kebajikan dan kepentingan negara.cc Kanak2 juga diajar menghafaz sajak dan syair di peringkat sekolah rendah.co. Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 31 . Diperingkat akedemi ( Sekolah Pendidikan Tinggi) pelajar2 bebas memberikan pendapat . aritmetik . kurikulum seperti sains . 6.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. geometri dan astronomi diperkenalkan dan diajar untuk mengasah berfikir dan mencari kebenaran serta melahirkan taat setia kepada negara.Modul Soalan Sejarah 1. Pada usia 35 hingga 50 tahun . Motifnaya adakah untuk menyediakan individu kepada kejayaan awam.

Sejauh mana sistem pendidikan China menjurus ke arah menyediakan pelajar untuk peperiksaan awam? Pengenalan -Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia -Bentuk dan corak system pendidikan berbeza ikut masa.co.rumah berhala.datuk-serentak) -peraturan ketat sepanjang waktu 32 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.tempat dan adat resammasyarakat -Berterusan sejak kelahiran sehingga akhir hayat Satu seni yg membolehkan manusia mengumpulkan segala pengalaman yg diperolehi dalam kehidupan dan menyampaikan pengalaman itu kpd generasi baru Isi Jawapan 1) Sejarah Peperiksaan Awam China -bermula pada zaman Maharaja WuTi Dinasti Han –dikenali peperiksaan awam China pemerintahan berpusat perlukan pegawai-pegawai kerajaan yg cekap dan terlatih utk mentadbir -sistem pendidikan tradisional Chna dimajukan utk lahirkan pegawai-pegawai cekap -mempengaruhi kebudayaan China selama 2000 tahun 2)Tujuan Pendidikan China -bukan utk memajukan individu @kehidupan social rakyatnya -tujuan memungkinkan murid lulus peperiksaan mengikut keperluan tertentu -mempunyai hbgn erat dengan system pemilihan pegawai-pegawai awam melalui peperiksaan 3)Dasar Pendidikan China -menyediakan pelajar utk tiga peringkatijazah akademik dam 3 tahap peperiksaan iaitu Tahap 1-peperiksaan kelayakan didaerah iaitu: -peperiksaan rasmi pertama di bandar utama kounty jika lulus.Modul Soalan Sejarah 1.pagoda lama.persendirian dibiayai golongan kaya atau pegawai-pegawai awam Sekolah Tinggi -Maharaja Wu Ti dirikan sekolah tinggi di ibu kota 5)Peraturan/ Syarat-syarat Menduduki Peperiksaan -Peperiksaan diduduki setelah tamat pendidikan menengah untuk layak memegang jawatan kerajaan -Tiada had umur utk duduki peperiksaan (contoh :anak. ijazah Hsiu Tsai Tahap 2 -Peperiksaan Diperingkat ibukota Provin Si/wilayah -Jika lulus memperolehi ijazah Chun Jen Tahap 3 -Peperiksaan Di ibu Kota Empayar/d istana dgn kehadiran Maharaja -Memperolehi ijazah Chin Shih -ahli-ahli akademik ini dilantik menjadi ahli Han-Lin (Imperial Academy) -3 ahli akademi paling tinggi diberi gelaran Chuang Yuan 4)Institusi pendidikan China -Sekolah Rendah -di rumah guru.ayah.rumah penaung yg kaya -Sekolah Menengah -tajaan kerajaan.cc 7.pondok.

hafal 9 buku suci antaranya Five Classics.The Four Books dll.co.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.Belajar dirumah .belajar tulis huruf penting .Teks digunakan san Tzu Ching iaitu ringkasan cerita pendek falsafah Confucias dan sejarah Cina *Sekolah rendah .kesusasteraan dan esei Sekolah Tinggi -terjemahkan buku2 suci ke dlm bahasa cina moden .jelaskan kandungan buku suci .3 hari -peperiksaan peringkat wilayah-3 tahun sekali -penipuan dlm peperiksaan –hukum mati -ada amalan tidak jujur seperti pljr menipu dan pegawai kerajaan terima rasuah 6) Kurikulum  Peringkat awal .Modul Soalan Sejarah 1. KESIMPULAN -Pendidikan rasmi China berkembang melalui dikri yang ditentukan oleh orentasi kebudayaan China -Walaupun system pendidikasn China menjurus kepada peperiksaan awam tetapi ia masih bersifat intelekual dan praktikal 33 .   Sekolah Menengah .penulisan esei.Dibekalkan latihan karangan.cc -peperiksaan peringkat daerah.

Galurkan perkembangan institusi Pendidikan Tamadun India dan Tamadun Eropah sehingga Zaman Pertengahan . Chitor . Institusi Pendidikan merupakan satu saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat . Sarasvati Mandira .pertanian.sejarah. 2) Tamadun India –Zaman Petengahan -Terdapat 3 institusi Pendidikan utama iaitu maktab .dan lain2.geometri. -2 universiti yang terkenal – Vikramasila dan Nalanda sarjana berkumpul secara formal untuk membahaskan tentang pelbagai subjek seperti syair..astronomi lojik .co.cc 8. Sistem Pendidikan dibiayai dan dikawal oleh kerajaan .semasa pemerintahan Akhbar semua pelajar dikehendaki belajar buku2 mengenai moral. Vedanga (6 cabang ) dan Purana (8 jenis ) -Pendidikan rendah lazimnya dikendalikan oleh sekolah2 yang ditadbir keluarga Brahmana .Perhimpunan sarjana dikenali sebagai Gosti dan Pandita Sabha yang dinaungi oleh raja . dan tanah2 untuk tujuan membina dan mengurus sekolah2 dianugerahkan oleh raja .sekolah (digabungkan dengan masjid dan khanqah) dan madrasah -Maktab dan sekolah menyediakan Pendidikan peringkat rendah –membaca dan menulis ilmu kira2 manakala madrasah pusat pengajian tinggi . Bodh-Gaya .peraturan kerajaan. muzik dan kesenian .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. -Pemerintah Babur (Zaman Moghul) menubuhkan madrasah di Delhi untuk mengajar mata pelajaran teologi islam .matematik . Valabhi dll.Modul Soalan Sejarah 1.astronomi dan geografi . Pendahuluan onsep institusi / institusi Pendidikan Contoh2 institusi Pendidikan dan peranannya Isi Jawapan A. 34 . -Institusi Pendidikan yang dikenali sebagai Matha di Kashmir – kuliah dalam pelbagai subjek dikendalikan oleh pakar dan diikuti oleh soal jawab . matematik.sains. -Institusi pengajian lain – Varanasi . Tamadun India 1) Zaman Klasik / Vedik -Sistem Pendidikan India diperkenalkan pada zaman vedik (1500 SM) -Institusi Pendidikan terawal bermula di rumah Brahmana (guru) – pelajar2 mempelajari cara untuk menjalankan pelbagai upacara keagamaan dan subjek / pengajian utama dalam Veda . -Pendidikan mengalami perkembangan yang berterusan dan banyak madrasah menjadi pusat2 pengajian dan budaya yang penting di India di dirikan .

Sekolah2 ini menekankan kehidupan berasaskan pengetahuan dan penelitian. -Kanak2 lelaki belajr dengan tekun tentang kehidupan secara formal daripada bapa dan kanak2 perempuan akan mendapat latihan dirumah daripada ibu.Modul Soalan Sejarah 1.Roman -Sekolah stoic dan epicurean diasaskan oleh zeno dan epicurus mengikut asas yang sama seperti academy dan lyceum.Tumpuan gurunya untuk mengajar membaca. -Pendidikan baru ini . Tamadun Eropah 1) Zaman Yunani -Di kota Sparta pendidikannya adalah untuk melahirkan warga negara yang lasak dan berani menyebabkan institusi pendidikannya terdiri daripada berek2 tentera untuk melatih belia2 menjadi tentera. -Kebudayaan Hellenistik berkembang ke timur dan barat Greek sebagai pusat pendidikan menemukan pelajar dari semua bahagian dunia. -Di Athens institusi sekolah untuk mengadakan latihan gimnastik dan muzik selain membaca menulis dan mengira.menulis . -Zaman Republik muncul institusi sekolah yang menekankan pembacaan dan latihan yang diperlukan untuk kehidupan tentera dan pengkajian tentang undang2 Twelve Tables.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. hasilnya pada abad ke-4 lahir sekolah2 pendidikan tinggi yang menawarkan kursus yang tetap dan kaedah kritikan dan perbincangan yang routine. 35 . -Pendidikan Rom sebelumZaman Empayar adalah praktikal dan untuk memenuhi kehendak pekerjaan dengan matlamat untuk melahirkan warganegara dan tentera yang cekap.disiplin yang ketat telah dilonggarkan dan wujud golongan guru yang dikenali sebagai sofis yang melengkapkan diri dengan ilmu untuk memenuhi keperluan Pendidikan.cc B.Pada kurun ke-5 M akibat perubahan ekonomi dan politik lahir bentuk Pendidikan baru di Athens.Pendidikan lebih menekankan kepada soal agama dan bertujuan menyediakan individu untuk kehidupan selepas mati.Zaman Pertengahan -Zaman Gelap tidak menjanjikan sebarang harapan kepada masyarakatnya-institusi gereja melalui sekolah2 monastri muncul sebagai institusi pendidikan yang penting.co. -Belia diajar untuk mengambil bahagian dalam kehidupan awam – cara untuk bercakap . 4) Tamadun Eropah. -Monastri Monte Cassino di kuil Appolo-7 jam kerja manual dan 2 jam pembacaan.Zaman Rom -Keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan mereka menerima latihan dalam bentuk perlakuan yang baik dan keperluan kepada obligasi social. 2). -Muzium Alexandria dikenali sebagai The Temple Of The Muses didirikan untuk meneruskan kerja sebagai pertemuan ahli akademik dan penyelidik yang mengabadikan diri mereka untuk penyelidikan melalui perbelanjaan diraja.Di Alexandria muncul perpustakaan agung yang didirikan oleh Ptolemy Soter. Tamadun Eropah –Zaman Graeco. -Warganegara diperlukan untuk mentadbir negara menyebabkan institusi sekolah ditaja oleh kerajaan untuk memenuhi aspirasi tersebut. 3) Tamadun Eropah.aritmetik menghafal sajak2 Homer dan hasil2 karya penyair lain .

co.Modul Soalan Sejarah 1.Sekolah bertambah dan lebih bersifat secular-dikenali sebagai studia generelia dan kemudianny universiti.cc -Frank Charlemagne menjadikan istana sebagai pusat pendidikan dengan mewajibkan setiap monastri mempunyai sekolah untuk kanak2 belajar menyanyi. -Di India asas institusi pendidikan bermula pada Zaman Vedik dan berkembang menjadi kompleks sehingga Zamann Pertengahan India. -Kestabilan plitik pada kemuncak Zaman Pertengahan telah merintis kepada penubuhan Universiti .mengira dan tatabahasa.Universiti2 awal diEropah Oxford dan Canbridge. 36 . Kesimpulan (2m) -Institusi pendidikan di Eropah berkembangmengikut keperluan politik.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.ekonomi dan sosial. -Subjek2 diajar seperti bidang perubatan.Beliau menarik ahli akademik ke istananya-Peter dari Pisa dan Alcuin dari York.undang2 dan teologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->