Kata Bilangan

1. Kata bilangan merupakan perkataan-perkataan yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau bilangan sesuatu.

2. Kata bilangan hadir di hadapan frasa nama dan berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama tersebut.

3. Penggunaan kata bilangan seperti berikut:

a. Kata bilangan tentu mesti diikuti oleh penjodoh bilangan selepasnya.

Dua burung merpati itu sedang mematuk sekoi

Dua ekor burung merpati itu sedang mematuk sekoi

b. Kata bilangan tak tentu tidak memerlukan penjodoh bilangan selepasnya ;

Semua orang murid diminta berbaris di padang

Semua murid diminta berbaris di padang

c. Kata bilangan tak tentu tidak boleh disertai dengan kata bilangan pecahan selepasnya.

Mereka mengambil masa satu setengah jam untuk menyiapkannya

Mereka mengambil masa satu jam setengah untuk menyiapkannya

d. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya;

Setengah daripada penduduk kampung tidak bersetuju dengan perlantikan

penghulu baru itu Sesetengah / setengah-setengah daripada penduduk kampung itu tidak

Tiap hari dia bangun pukul 4. sekalian. dan seterusnya beberapa. Kata bilangan ada tujuh jenis. Hanya sebahagian pelajar itu hadir untuk latihan pada hari ini Hanya sebahagian daripada pelajar itu hadir untuk latihan pada petang ini 4. Kata bilangan pisahan tiap-tiap tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. tiga suku. segala. dua. iaitu: Jenis Kata Bilangan Contohnya kata bilangan tentu kata bilangan tak tentu satu. Para-para pelancong berpuas hati dengan suasana harmoni di Malaysia Para pelancong berpuas hati dengan suasana harmoni di Malaysia f. dan sebagainya suku. Kata bilangan tak tentu para tidak boleh digandakan kerana boleh mengubah kelas kata tersebut.30 pagi g.bersetuju dengan perlantikan penghulu baru itu e. tiga. setengahsetengah.30 pagi Tiap-tiap hari dia bangun pukul 4. setengah. dan sebagainya kata bilangan pecahan . Kata bilangan pecahan mesti diikuti kata sendi daripada atau dari selepasnya dalam sesuatu ayat. separuh. seluruh.

berpuluh-puluh. ketiga. berbulan-bulan. dan seterusnya berapa kata bilangan tingkat Kata bilangan tanya . ketiga-tiga. kedua. dan sebagainya pertama.kata bilangan pisahan kata bilangan himpunan setiap dan tiap-tiap kedua-dua. ribuan. bermingguminggu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful