P. 1
15557172 Sejarah an Ilmu Pengetahuan Islam Klasik

15557172 Sejarah an Ilmu Pengetahuan Islam Klasik

|Views: 46|Likes:
Published by Umiy

More info:

Published by: Umiy on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

PERKEMBANGAN SEJARAH KEILMUAN ISLAM KLASIK DAN PENGARUHNYA Resume by Dr Hj Liza

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Ibnu Khaldun , Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Dalam hakikat sejarah, terkandung pengertian observasi dan mencari kebenaran (tahqiq), keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda wujud serta pengertian dan pemgetahuan tentang substansi, essensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa.Sejarah membuat kita paham akan hal-ikwal bangsabangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam perilaku kebangsaan mereka, sejarah membuat kita mengetahui biografi, jejak historis, kebijaksanaan para pemimpin jaman dulu . Sehingga menjadi sempurnalah faedah dalam memcari solusi masalah agama dan dunia .1 Sejarah islam membuktikan banyaknya para cendikiawan Muslim yang banyak memberikan Kontribusi dalam pengembangan ilmu di percaturan ilmu pengetahuan dunia. Yang ilmunya tidak kalah dengan para ilmuwan barat, yang keberadaannya tidaklah seterkenal ilmuwan barat. Pada abab pertengahan hidup para pakar-pakar cendikiawan muslim seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qanun Fi Attib (the Canon) yang disebut-sebut sebagai inspirator utama kebangkitan barat dalam ilmu kedokteran, sampai sekarang pun keberadaan Avicenna nama lain dari Ibnu Sina (750 – 1450 M) masih fenomenal, di internat pun ada situs yang khusus membahas kehidupan dan pemikiran ibnu Sina. Selain itu Islam juga mengenal Penemu Gaya Gravitasi Al-Biruni, Bapak Sosiologi Politik Ibnu Khaldun, Jabir ibnu Hayyan sebagai penemu Ilmu Kimia, Ada Ibnu Zuhr bapak Parasitologi dan pelopor Tracheotomi, Ibnu Majid penemu Kompas dan Navigator. Al-Khawarizmi (bapak aljabar dan geografi), Abu Al-Zahrawi (bapak bedah, penemu hemofilia), Ibnu Haitham (penemu teknik fotografi, optik dan energi solar), Ibnu Rusyd (perintis ilmu jaringan tubuh), Ibnu Nafis (penemu peredaran darah paru-paru), dan lain-lain. Namun kadang mereka jarang disebut-sebut dalam khazanah pendidikan kita, kalau sekarang murid-murid menengah pertama ditanya siapakah penemu peredaran darah , mereka akan menjawab William harvey. Mencari Ilmu adalah kewajiban sebagai umat muslim, Alquran menempatkan orang yang berilmu dalam derajat yang tinggi, ketika selesai Allah memberi tutor kepada Adam nama-nama benda seluruhnya , maka diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam.
1

Muqaddimah Ibn khaldun penerjemah Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus jakarta tahun 2000.

Dan Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Kalau ada Hadiah Nobel pada zaman mereka lahir, mungkin sudah banyak penerima nobel dari kalangan dunia islam. Dalam perjalanan nobel sejak 100 tahun silam baru ada empat orang penerima nobel dari umat muslim , mereka adalah Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 1978, sastrawan Mesir Nagib Mahfudz tahun 1988, Abdus Salam dari pakistan , dan yang terakhir ilmuwan asal Mesir yang menetap di AS, Ahmad Zuwaeli asal Mesir. Dua yang pertama mendapatkah Penghargaan Nobel di bidang perdamaian dan sastra. Sedangkan Abdus Salam di bidang fisika dan Zuwaeli ,yang juga hafiz Quran, ahli di bidang kimia Nobel adalah penghargaan yang diperakarsai oleh Alfred Nobel (1833-1896), sejak tahun 1901 untuk 5 bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, sastra, ekonomi dan perdamaian. Ilmuawan yang menerima adalah orang-orang yang dianggap paling berjasa bagi umat manusia. Sebelum kita membicarakan pakar-pakar pengetahuan muslim kita ada baiknya kita mengemukakan sedikit gebrakan apa saja yang terjadi dikalangan umat islam sejak kepemimpinan khulaufaur Rasyidin dan zaman bani umayah dan bani Abbasiyah. Bicara cendikiawan muslim, berkaitan erat dengan siapa yang saat itu berkuasa. Khalifah dan para Pemimpin adalah orang-orang yang memfasilitasi perkembangan ilmu, semakin sadarnya seorang pemimpin akan pentingnya ilmu pengetahuan , maka makin berkembanglah ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Tercatat Khalifah Harun Ar-rasyid, Al-makmun, termasuk khalifah dari Bani abbasiah yang turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Harun Al-rasyid adalah khalifah yang memanfaatkan kekayaan negara untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan lembaga pendidikan farmasi , serta pemandian umum. Jaman itu umat islam memiliki 800 orang dokter.2 Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Khizanat al-Hikmat yang berfungi sebagai perpustakaan yang kemudian zaman Al-makmun namanya diubah menjadi Baynt alHikmat.(abad 9 M) Jaman al-Makmun, Khalifah ini mempekerjakan Muhammad Ibn-Musa Alkhawarijmi dalam bidang aljabar dan astronomi untuk mengelola Baynt al Hikmah (Perpustakaan besar ) ini dijadikan tempat penterjemahan buku-buku filsafat karya Galen, Aristoteles dan plato. Dan ditempat ini juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan.3 Puncak kejayaan pemerintah bani Abbas berada pada masa khalifah Harun ArRasyid dan putranya Khalifah Al-Makmun yang disebut jaman Keemasan Islam (The Golden Age of Islam). Pada tahun 800 Bahdad menjadi kota metropolitan dan kota utama umat Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik dan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dan sebagai raja yang besar zaman itu hanya karel Agung (742-814 ) di Eropa yang dapat menjadi bandingannya.4 B PERKEMBANGAN ILMU
2

lihat Dr. Jaih Mubarok A.Ag Sejarah Peradaban Islam, Pustaka bani Quraisy, tahun 2005, hal 119. diambil juga dari badri yatim, Sejarah Peradaban Islam, hal 50 3 Jaih mubarok Op.cit hal 120 4 Enksiklopedi Islam Jilid 2, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Hal 89

dan sesudahnya .8 5 6 conny Semiawan.MATEMATIKA Matematika adalah ilmu yang diperoleh melalui tangga musik dan rasional Konsep matematika yang dikembangkan adalah sebagai berikut (1) logika tentang bukti. Ibn As-Samah dan Abu Muslim Ibn Khaldun . Abu Kamil Syuja bin Aslam . Apakah hanya cendikiawan yunani yang pantas selalu disebut-sebut dalam khazanah ilmu pengetahuan matematika. dan semua bisnis lain yang punya hubungan dengan angka-angka Dan Ilmuwan Andalusia yang terkenal dengan ilmu dagang adalah Hitung dagang Az-Zahrawi. Cendikiawan yang lahir 1300 tahun kemudian punya andil besar dalam perkembangan matematika dunia. Panorama Filsafat Ilmu dalam buku ini yang dibahas hanya teori pythagoras(582-500SM) dikatakan Phytagoras meneliti nadanada alam dan nada-nada tangga nada musik. dan murid Maslamah Al-Majriti. Dari hasil penelitiannya dia mendapat ilham menciptakan sistem angka decimal 1-10. Buku-buku tentang ilmu ini ditulis As-Syifa.Th. 6 3. ibid hal 659 8. (2) ide-ide empiris tentang hukum eksakta dan hukum alam (3) konsep operasi (4) matematika bergerak dari deskripsi yang bersifat statis kepada deskripsi yang bersifat dinamis 5conny Semiawan. Aljabar Merupakan cabang aritmatika : orang pertama yang menulis disiplin ilmu ini adalah al-Khawarizmi. Dalam perjalanan ilmu yang bertolak dari matematika yang dipengaruhi oleh budaya islam ditemukan letak kiblat. kalau mau jujur selain Phytagoras. berbagai penemuan mengenai simetris-simetris kristal . Bisnis yang berkenaan dengan jual beli barang. penemuan pola kemungkinan simetris antara ruang dan waktu yang sifatnya statis. Sayang buku ini tidak memasukkan nama Al-kawarizmi. Ia masuk kedalam pembuktian melalui hitungan. Yufiarti. pengukuran tanah .I Setiawan.Aritmetika Menurut ibnu khaldun aritmatika Adalah pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasi di dalam deret hitung dan deret ukur.7 4. Buku yang terbaik adalah kitab karya al-Quraisyi .I Setiawan. inid hal 660 8 . zakat. An-Najat oleh Ibnu Sina. 11-20 dan seterusnya yang hingga kini dipakai seluruh dunia. Yufiarti.1. Aplikasinya banyak dilakukan dikota-kota . 6 ibnu Khaldun hal 656 7 7. Disiplin ilmu ini adalah cabangnya pertama dari ilmu-ilmu matematis dan yang paling pasti. Panorama Filsafat Ilmu (PT Mizan publica tahun 2005hal 29. 2.Aritmetika Bisnis Cabang nya adalah hitung dagang . yang kemudian mengilhami Plato (428 -347 SM) dan Aristoteles (384 sm322 SM) dan pada perkembangan matematika dan filsafat rasional dunia barat.Th.

Kitab Ringkasan Qadli Abu al-Qasim alHufi. disiplin ilmu ini penting . pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran kecil (epicycle) yang membawa (bintang-bintang) dan bergerak di dalam 9 9.Agar penyelesaian masalah pembagian waris ini dapat adil dan benar.bintang yang tetap dan planet-planet. 9 5. ibid hal 662 11. Persepsi visual terjadi dengan melalui kerucut yang ditimbulkan oleh sinar. Dan astronomi juga membuktikan bahwa misalnya dengan adanya presisi equinox-equinox. ukuran itu boleh bersambung seperti garis. Berdasarkan mahzab as-Syafi’I . Demikian juga karya mazhab hanbali dan Hanafi. 10. Optika Merupakan cabang geometri ilmu yang menerangkan musabab terjadinya kesalahan dalam persepsi visual . unit lain 7. Iman al-Haramain . astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentukbentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indra itu. Pada Mahzab malik. Sarjana yang paling terkenal membahas tentang ini adalah Ibnu al-Haitsan 11. Karya Ibnu al-Munmir. Oleh as.Faraid adalah cabang aritmetika Untuk menghitung bagi ahli-ali waris yang berhak (dzawil furudl).4. lahirlah bukunya Ibnu Tsabit.Ibnu as.Shalt dalam buku al-Iqtishar 10 6. 8. al-Shuradi . Ilmu Ukur Mempelajari ukuran-ukuran kuantitas. jengkal. Adalah buku Eukleides yang diterjemahkan pada masa khalifah Abu Ja’far al-manshur menjadi buku pegangan para pelajar saat itu. namun yang tertinggi karya alHufi. Ilmu ini juga membahas juga perbedaan melihat bulan pada laritude yang berlainan (de Slane mencatat bahwa Ibnu Khaldun telah mengatakan Longitude-longitude).Astronomi Ilmu yang mempelajari gerakan bintang. (Khaldun hal 661). Geometri cabang ilmu pengukuran tanah (almisahah) menjadi dasar pengukuran ilmu ini istilah kubik. Karya orang-orang Yunani dalam bidang ini yang sudah diterjamahkan kedalam bahasa Arab. Ringkasan Eukleides dibuat antara lain oleh Ibnu Sina dalam buku AsSyifa. al-ju’adi. dan benda-benda geometris . Yang puncaknya adalah titik pandang dan pangkalnya adalah obyek yang dilihat. dengan dasar pengetahuan tentang bagaimana sebab-sebab hal tersebut terjadi. ibid Hal 665) 10 11 . bidang datar.

gempa yang timbul dalam bumi. uap . Penetapan posisi bintang pada suaktu waktu tertentu dalam bidang ini disebut penyetelan tabulasi. Perihal mata air . mencakup struktur materi. guntuh. Tabel ini mengikuti bermacap prinsip dasar yang sudah ditetapkan yang menyangkut pengetahuan tentang apogee (titik terjauh dari bumi dan peredaran suatu satelit) dan deklinasi-deklinasi. yaitu jiwa dalam berbagai bentuk dimana ia muncul pada manusia dan binatang-binatang dan tumbuhan Buku-buku Aristoteles tentang fisika di ringkas dalam asy-Syifa karya ibnu Sina. tapi tidak selesai kemudian pondasi bangunan ini lenyap. tumbuhan dan barang tambang yang diciptakan dari padanya. Dibuktikan juga bahwa bintang tunggal memiliki sejumlah deklinasi. astronomi membuktikan adanya lingkaran falak kedelapan. Ibn ishaq sarjana yang melakukan observasi astronomi pada 619 (1222)13 9. berkenaan dengan perjalanan gerak khusus bagi setiap bintang serta watak gerakan itu. Menurut ibnu Khaldun Fisika adalah Ilmu yang membahas tentang tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya. Ibn as-Samah dan ibn as-Shalt dalam kitab al-Iqtishar. balik dan seterusnya dengan menghitung gerakan-gerakannya menurut hukum-hukum yang berlaku.lingkaran yang besar. Ruang lingkup fisika amat luas. dan interaksinya. lurus . kilat. juga awan. Kemudian Ibnu Sina meringkas kembali Asy-Syifa didalam kitab An-Najah dan al-isyarat. binatang . Orang yunani mempergunakan alat yang mereka sebut Astrolab (dzat i-halg). berbagai macm gerakan dan bagaimana hal-hal ini melepaskan satu hingga pada lainnya.Tabel-tabel astronomi Ilmu yang menjadi cabang astronomi ini berisi tabel-tabel berdasar hitungan menurut rumus aritmatika . sebagaimana juga manusia. Ibnu Sina seakan–akan menetang Aristoteles dan banyak mengemukakan pendapatnya sendiri sedang Ibn Rusyd meringkas tapi tidak menentang .memiliki ringkasan astronomi12 8. Lalu melalui gerakan bintang-bintang yang tetap. Ibnu Rusyd (filosof Andalusia) juga meringkas karya ptolomeus . Ibn al-Farghani . Sarjana yang menulis beberapa buku tentan masalah ini adalah Al-Battani dan Ibnu Al-Khamad. Selanjutnya mempelajari tubuh. dan badai yang terdapat dalam atmosfir dan lain-lain. lambat.14 12 13 14 (Khaldun hal 666 – 667) (Khaldun Hal 667) (hal 675). cepat . sifat berbagai wujud materi dan interaksinya. . Fisika mempelajari tentang tubuh-tubuh samawi dan substansi elementair. Fisika Menuru Ensiklopedi Islam Fisika adalah ilmu pengetahuan yang membahas materi. Para sarjana menuliskan pada tabel-tabel disebut tabel-tabel astronomi (azyaj). energi. Dalam islam pada masa al-makmun dibangun alat observasi besar yang dikenal Astrolab. dan dilupakan Karya terbaik bidang ini adalah Majisti (Al-Magest ) yang dikarang oleh Ptolomeus (raja Yunani ) sedang filosof muslim terkemuka seperti Ibnu Sina meringkasnya dalam Asy-Syifa.

16 (khaldun hal 678) 12. Galen atau galinus ilmuwan yang hidup jaman nabi Isa karya-karya kedokterannya merupakan induk dari ilmu kedokteran sesudahnya. produksi emas. Dan dari kalangan Andalusia yang paling terkenal adalah Ibn-Zuhr (Abdul Malik bin Zuhr (avenzoar) wafat 557 (1162) Menurut Ibnu khaldun Kedokteran tidak disebut dalam ilmu hadist shahih . dan pengolahan. perak dan tentang cara kerja bahan. Maka tidak satupun dari pernyataan-pernyataan mengenai kedokteran yang terdapat dalam hadist shahih boleh dinyatakan sebagai suatu syariat. tapi saat itu dipelajari hanya terbatas mempelajari tanaman . pemeliharaannya saja karena saat itu isi buku itu juga menyangkut masalah sihir. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang benar .10. hal ini telah terjadi ketika pada saat Nabi ditanya tentang proses perkawinan pohon korma. Apabila batu hitam . irigasi . Tak ada satu dalilpun menunjukan itu. Salah satu buku yunani .Dan dalam islam sihir adalah hal yang terlarang dipelajari. ILMU KIMIA Dalam Ilmu ini di pelajari substansi emas. dan Ibnu Sina. Yang boleh hanyalah apabila jenis medis semacam itu dipergunakan untuk memperoleh berkah dan kebenaran ikatan keimanan. al-Majusi (Ali ibn al-Abbas abad ke 10). oleh disolusi tubuh-tubuh (substansi-substansi ) pada komponen-komponen naturalnya melalui sublimasi dan distilasi pleh solidifikasi substansi yang meltable (cair) melalui klasifikasi (proses mengeras menjadi kapur) oleh pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk dan palu-palu dan lain-lain. perak. Namun masih seperti teka-teki silang. sehingga mereka menyebutnya ”ilmu Jabir” dan dia telah menulis 70 risalah tentang kimia. mereka juga menyelidiki bahan-bahan buangan/limbah. berisi informasi tentang diatas. Dalam islam terdapat dokter-dokter terkemuka seperti ar-Razi (Muhammad ibn Zakaria ) 251-313H /866-925 M. usaha-usaha operasional melalui pengalihan substansi dari potensilitas ke aktualitas seperti. Sebagaimana terjadi dalam pengobatan sakit perut dengan madu. 15(Khaldun hal 667) 11. tiada tuhan selain Dia. pengolahan tanah. 15 16 Khaldun 667 ibid hal 678 17 ibid . Kitab al-Falahah an-Nabathiyyah diterjemahkan (pertanian nabataean agricultural ) dinisbatkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ali ibnu Wasyiyah. karena Muhamad tidak diutus Allah untuk masalah kedokteran tapi masalah syariat-syariat agama. Dokter berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengna bantuan obat-obatan dan makanan. Bagaimanapun itu bukan termasuk kedokteran humoral tetapi akibat dari keimanan yang tulus. sehingga mempunyai pengaruh manfaat yang besar. timah dan tembaga dipersiapkan menerima emas atau perak yang dipanaskan di api maka substansi ini akan berubah jadi emas murni.17 Ilmuwan kimia yang terkenal adalah Jabir Bin Hayyan. tanaman . KEDOKTERAN Kedokteran adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang tubuh manisia dari segi sehat dan sakitnya. maka sabdanya. ILMU PERTANIAN Mempelajari pengolahan.kalian lebih mengetahui masalah-masalah dunia kalian(daripada saya). misalnya.

Yatiman Abdullah. KHALIFAH MARWAN IBNU MUHAMMAD (127 – 132 H/748-753M) 18 19 ibid . KHALIFAH YAZID IBNU ABDIL MALIK (101 – 105 H/722-726 M) 10.KHALIFAH USTMAN BIN AFFAN (23 -35 H/644-656 M) 4. KHALIFAH MU’AWIYAH IBNU YAZID (63 – 64 H/684-685M) 4. kita melihat kilas balik tahun-tahun kepemimpinan khalifah dari mulai jaman Abu bakar sampai kepemimpinan bani Umayah dan Abasiyah SEJARAH KEPEMIMPINAN KHULAFAUR RASYIDIN Drs.Studi islam Kontemporer. Bila pada saat itu Khalifah yang meminpin pada masanya sangat concern terhadap perkembangan ilmu filsafat dan agama. KHALIFAH ABDUL MALIK IBNU MARWAN (65 – 86 H/686-707 M) 6. Seringkali karya-karya tentang kimia dianggap berasal dari al-Ghazali. M. M. Dibawah ini sebelum kita membicarakan saru persatu cendikiwan musilim yang banyak berjasa dalam mengembangan ilmu.KHALIFAH UMAR BIN KHATAB (13-23 H / 634-644 M) 3. KHALIFAH YAZID IBNU MUAWIYAH (60 – 63 H/681M-684M) 3. KHALIFAH UMAR IBNU ABDIL AZIZ (99 – 101H/720 -722 M) 9. KHALIFAH ABU BAKAR (11-13H/632-634 H) 2. KHALIFAH IBRAHIM IBNU WALID ( 127 – 127 H) 14. Anggapan ini tidak benar karena persepsinya yang tinggi tidak mengizinkan untuk mempelajari atau bahkan menerima berbagai kesalahan teori kimia. KHALIFAH WALID IBNU ABDIL MALIK (86 – 96 H/707-717 M) 7. KHALIFAH MARWAN IBNU HAKAM (64 – 65 H/685-686M) 5.18 BAB II PEMBAHASAN Berbicara Ilmu dan perkebangannya maka tidak lepas dari kepemimpinan pada jamannya. Kemudian Maslamah al-Majrithi Ilmuwan dari Andalusia yang menulis buku tentang kimia rutbah al-hakim Ibnu al-mughayribi seorang ilmuwan terkemuka menulis pribahasa kedalam baitbait sajak. KHALIFAH HISYAM IBNU ABDIL MALIK (105 – 125 H/ 726-746 M) 11. KHALIFAH WALID IBNU YAZID (125 – 127H/746-748 M) 12.A. Karena pada saat itu Khalifah memberikan modal penelitian. KHALIFAH SULAIMAN IBNU ABDIL MALIK (96 -99 H/717-720 M) 8.KHALIFAH ALI BIN ABU THALIB (35-40 H/ 656-661 M)19 ZAMAN BANI UMAYAH (40 H – 132 H) 1. KHALIFAH YAZID IBNU WALID (127 – 127 H/748 – 748M) 13. Amzah jakarta 2004 1. sarana yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.Filosof timur yang menerang kan ilmu kimia secara sistematis adalah Ath-Thaghra. maka berkembanglah keilmuan yang pesat. KHALIFAH MUA’WIYAH IBNU ABI SUFYAN (40-60 H/661-681M) 2.

di pinggiran sungai Oxus.815 H). ABU JA’FAR AL-MANSHUR (136 – 158 H/757 – 779 M) 3. ABU ABBAS AS-SAFFAH (132-136 H/753 -757 M) 2. IBNU HAITSAM (354 H/965 M-431/1038 M) PENEMU ILMU OPTIK. AL-MU’TASHIM (218 – 227 H/839 – 848 M) 9. HARUN AL-WATSIQ (227 – 232 H/848 – 853 M)20 CENDIKIAWAN MUSLIM 1.ZAMAN BANI ABBASIYAH 1. ABDULLAH AL-MAKMUN (198 – 218 H/819 – 839 M) 8. hidup pada zaman Bani abasiyah Al-makmun tahun 813-833M 2. Al-BATTANI (858 M) Astronomi. JABIR IBNU HAYYAN (721. 10. PENEMU ILMU KIMIA 6. IBNU AL-NAFIS 1213 M (PENEMU PEREDARAN DARAH JANTUNG) 12 IBNU MISKAWAYH 940 M-1030 M. Al-IDRISI (1100 . Sungai Oxus adalah satu sungai yang mengalir panjang dan membelah negara Uzbekistan. dan Harun Ar-rasyid (w. zaman khalifah Al-manshur (754 – 775 M. 20 . AL-MAWARDI (386 H/975M. 4. 5 jam. IBNU MUSA AL-KAHARIZMI (149H/770 –219/840 M)PENEMU ALGORITMA DAN ALJABAR . Terkenal sebagai penelaah mazhab Syafii. AL-MAHDI (158 – 169 H/779-790 M) 4. MUHAMMAD AL-AMIN (193 – 198 H/ 814 -819 M) 7.MUHAMMAD BIN ZAKARIA AR-RAZI (225H/846-304/925 M) PERINTIS KEDOKTERAN MODERN. tepatnya di bagian selatan sungai itu. MUSA AN-NADI (169 – 170 H/790 – 791M) 5. penemu bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari. di sebuah kota bernama Khawarizmi. HARUN AR-RASYID (170 – 193 H/791 – 814 M) 6. seorang intelektual Islam yang lahir pada tahun 770 Masehi. 46 menit.1037 M) ILMUWAN PENCETUS POLITIK ISLAM. 5. IMAM AT-TABARI (225H/839M-310H/923M) BAPAK SEJARAH ISLAM MODERN 8. AHLI FILSAFAT (AKHLAK) Al Khawarizmi149H/770 –219/840 M Ia yang lahir Adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi.1166 M) ahli Geografi yang telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 ons 11. dan 24 detik. ABU UBAY AL BAKRI geografer terbesar abad XI / abad ke-5 H 9. IBNU SINA (360 H/981 M) BAPAK KEDOKTERAN MODERN 7.809 M) hingga Khalifah Al-makmun (813-833 M) 3. saat masih kecil ia pindah bersama kedua orang tuannya ke Baghdad Saat itu Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al Ma'mun yang memerintah sepanjang tahun 813 sampai 833.

islamonline. kotangen serta konsep diferensiasi. Cahaya Islam. Hery Sucipto. nama itu berubah menjadi algoritma sehingga orang barat menyebutnya algoritma.877 kaki dari garis tengah bumi yang sebenarnya. . setelah di terjemahkan dalam bahasa Latin. jika kita pelajari secara detail.com Al Khawarizmi selain terkenal dengan teori Algoritmanya. ia juga dikenal sebagai seorang yang membangun teori-teori matematika lain. The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-alMuqabilah. His work on algebra was outstanding. Karya-karyanya. which established him as the founder of Algebra. Teori mngenalkan teori kalkulus secara mudah.islam0nline. In the words of Phillip Hitti. di antaranya Aljabar. tangen. dan www. buku ini ternyata mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan gampang. kosinus. ia tak hanya mengenali satu hal sebagai subyek saja. hasilnya 56. as he not only initiated the subject in a systematic form but he also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations. Sebuah tim astronom pimpinanya berhasil menemukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Grafindo hal 18. The Treatise of Arithmetic.75 mil arab sebagai panjang derajat meridian. bukunya diterjemahkan pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona dan dipakai sampai abad ke 16 didunia barat. menyebutkan Al Khawarizmi adalah tokoh utama sejarah awal matematika arab. kemudian menyusul bahasabahasa lain seperti bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Al Khawarizmi's contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. Moreover he was the founder of several branches and basic concepts of mathematics. Tak hanya itu. Di banyak universitas di Eropa. Pada awal abad 12. Dunia benar-benar tak bisa lepas dari jasa-jasa orang-orang Islam. ia berjasa memperkenalkan angka-angka arab atau algoritma kedunia barat. Aljabar diambil dari kata depan judul buku yang dikarang oleh Al Khawarizmi. dan yang pertama kali adalah bahasa latin oleh Adelard of bath dan Gerard of Cremona. Kita-kita itu adalah. dibawah pengawasan Khalifah Al-Makmun . Salah satu kehebatan Al Khawarizmi adalah. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra.com Al Khawarizmi selain ahli matematik juga ahli astronomi dan georgrafi . Dalam bukunya yang berjudul Al-Jabr wa-Al-MuQadilah ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus. Seorang penulis buku the history of the arabs of Phillip Hitti. buku-buku karya Al Khawarizmi masih menjadi acuan dan text book untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke enam belas. "Al Jabr wa Al Muqabilah". Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan ini.www.Mungkin karena lidah orang barat susah menyebut Al-Khawarizmi. He is one of the most prominent mathematicians who ever lived. karya-karya Al Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Al Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. Menurut Ca Nallino ukuran ini hanya selisih 2. Dalam buku ini ia merumuskan dan menjelaskan secara detail table trigonometri yang biasa kita pelajari saat ini. Selain karya-karyanya di bidang matematika. Al Muqala fi Hisab Al Jabr wa Al Muqabilah. tapi ia juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam subyek tersebut.

Al Zahrawi died in 1013 C. karena karyanya sangat fenomental.(al-Zahrawi adalah bapak ilmu bedah kedokteran).com Copyright 1992-2005 Al Jazeera Publishing. dipakai oleh dokter bedah di eropa . 2 abad setelah Masehi menyatakan bahwa seorang bayi laki-laki tidak harus dikhitan jika dua kakak laki-lakinya mengalami kematian akibat dikhitan. sampai 5 abad kedepan. Karya ini dikenal dunia pada tahun 830 masehi. After a long medical career. Ia adalah penemuan penyakit hemofilia. Grup ini kemudian melahirkan peta bumi yang kita kenal sebagai globe untuk pertama kali. Begitu juga dalam bidang geografi. Dubai. (Muslim profiles. Operasi pada Gigi (dental operation). dan belum memiliki nama. At Tasrif merupakan encyclopedi yang memuat 30 volume buku. www. yaitu sekumpulan tulisan para rabi Yahudi. Al-Zahrawi pantas mendapatkan Nobel . Ia menduga hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Al-Zahrawi yang pertama kali mengemukakan cara operasi pada kanker payudara secara terperinci.E.D. Al-Zahrawi membuat banyak instrument bedah seperti alat untuk memeriksa telinga. ia membuat koreksi-koreksi mendasar pada pemikiran filsuf Yunani tentang geografi. Islam online. Al Zahrawi Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi (A. Al Khawarizmi menyumbangkan karya-karya besarnya yang tak terbatas. instrumen memeriksa uretra. Yang menguasai bedah umum . Gherrad of Cremona merupakan buku pertama hasil terjemahan buku Al_zahrawi ke bahasa latin diabad pertengahan. operasi pengangkatan batu kandung kemih (Bladder Stone). Al Zahrawi juga dokter pribadi raja Al-Hakam-II of Spain.Dalam bidang astronomi pun. Dunia eropa mengakuinya dan menjadikan bukunya sebagai acuan pelajaran kedokteran bedah dan sebagai kurikulum kedokteran eropa selama berabad-abad. Bukunya tersebut yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza ’an at Ta’lif (The method of medicine). bedah gigi. Dia termasuk dokter bedah muslim yang terkenal. full of rich and significant contributions. United Arab Emirates Dalam dunia kedokteran. nama Albucasis alias Al Zahrawi tidak pernah luntur. Penyakit ini sebenarnya telah ada sejak lama sekali. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah . bahkan membuat sendiri instrumennya. lahir di Al Zahra 6 mil Cordoba Andalusia. dikenal didunia barat dengan sebutan albucasis. alat untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan Zahrawi dan mempunyai sepesialisasi pembedahan dengan cauterisasi dan dalam lebih dari 50 tehnik operasi yang berbeda-beda. Dokter terkenal asal perancis Jacques Delechamps (1513-1588) mengunakan At-Tasrif sebagai acuan saat itu. Dalam sejarah tercatat tujuh puluh orang yang ahli dalam bidang geografi bekerja di bawah koordinasi Al Khawarizmi. 936-1013). Kista Thyroid (Thyroid Cyst) . Adakah saat ini dokter bedah yang menguasai semua operasi bedah . Seperti yang disebut oleh ahli bedah eropa Pietro Argallata (meninggal tahun 1424) “ Al-Zahrawi as “without doubt the chief of all surgeos”. Talmud. Titik terang ditemukan setelah Al Zahrawi pada abad ke-12 menulis dalam bukunya mengenai sebuah keluarga yang setiap anak laki-lakinya meninggal setelah terjadi perdarahan akibat luka kecil. seperti AlZahrawi.

pendapat ini adalah kebalikan dair apa yang dikemukakan oleh Euclides dan ptolemaeus. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. antara lain tulisannya Maqalah fi Istikhraj Samt al-Qiblah (tentang teorama kota). istilah hemofilia (haemophilia) pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman. fi Surah al-kusuf (mengenai penggunaan camera obscura/kamar gelap pada pengamatan gerhana matahari). yang kerap mengenangi lahan pertanian di mesir. Kitab Fi al-Minasit (kamus optika).pesantren. penggunaan lensa.com) Ibnu Haitan meninggalkan hampir 200 karya tulis. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. matematika dan astronomi. Retina mata adalah tempat penglihatah dan bukan yang mengeluarkan cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. (Ibnu haytam www. pemikir Yunani yang berpendapat bahwa benda terlihat karena memancarkan cahaya. pada tahun 1928. Temuan ilmiahnya yang terkenal adalah pendapatnya bahwa sinar cahaya bergerak mulai dari obyek dan berjalan menuju kemata. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur.(ensiklopedia153) Dalam Bidang optika Ibnu haytam mengadakan eksperimen untuk menentukan gerak rektiliner cahaya. Menurut Ibnu Haitham. semua karyanya di terjemahkan kedalam bahasa eropa. hal 153-154 ensiklopedia islam 2. Ibn Al Haytham (965 -1040 M) Alhazen/alhuzen adalah nama yang dikenal didunia barat. Dan menurut ensiklopedia Britanica. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia.(ensiklopedi islam hal 153 dan www. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar.tulisan yang ditulis oleh Hopff di Universitas Zurich. Tapi karena menurutnya itu tidak mungkin. Dalam kajiannya.1864). lahir di Basra persia yang berkarir di Kairo mesir. beliau juga berjaya menghasilkan .com). tahun 1828. tahun-tahun terakhir hidupnya ia banyak menyalin naskah matematika dan meninggal tenang di Cairo. Johann Lukas Schonlein (1793 . membuat lensa dan cermin lengkung. camera obscura. Fi al-maraya al-Muhriqah bi al-Dawair (tentang cermin yang dapat membakar). ahli optik. Lukas menelusur aneka catatan kedokteran. Zawahir al-hasaq (tentang gejala senja) . Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Benda akan terliht karena ia memantulkan sinar kedalam mata. untuk melindungi dirinya dari amarah peguasa saat itu dia berpura-pura sakit ingatan dan tidak diketahui kehidupannya setelah itu. Maqalah Fi Hayat al-Alam (astronomi). Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana.islamonline. Selain itu. termasuk tulisan Al Zahrawi atau Albucasis itu. Kemasyuran namanya membuat raja dinasti fatimah di mesir saat itu Al-Hakim Bin Amirillah (386-411 H/9961021 M) untuk bisa mengatur banjir sungai Nil. Maqalah Fi daw’al-Qamar (membahas cahaya dan gerak-gerik langit). Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. sifat bayangan.

kedudukan cahaya seperti bias cahaya haytam/Republika. ( ibnu .pesantren.com/ www.com) dan pembalikan cahaya.

Asia Tengah. ia sudah hafal Alquran.IBNU SINA Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. . Pada usia 10 tahun. Lahir pada 980 di Ifsyia Karmitan. dan wafat pada 1037.

astronomi. ada sekitar 48 buah dalam bentuk buku dan risalah. mirip semua 'technique' kimia modern. Perancis. Triangular Theory of Islamic Medicine yang menyatakan kaitan antara Allah. Termasuk. Sampai akhir abad 17. Dia pula yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. penguapan. tidur dan kerja mempengaruhi kesehatan. keseimbangan gerak dan fikiran. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi. dan oksidasireduksi. dan filsafat dan kedokteran. ia -. H2S dan NH3. dan semangat' pada kesehatan manusia. Urjuzah fit Tibb. dibahasalatinkan oleh Armengaud Blasius (meninggal tahun 1312) menjadi Cantica di Montpellier.bersama dengan Zakaria Razi -. Jabir membuat instrumen pemotong. minuman. matematika. pembuatan kapur. Sebagai dokter. ia juga menguasai fisika. Topik artikelnya yang lain adalah tentang penyakit jantung yang ada di dalam Kitab Adwiyat al-Qalbiyah (risalah obat untuk sakit jantung). Teori kedua. Selain kedokteran. Kini diketahui. peleburan dan pengkristalan. Pertama. risalah penyakit malaria yang diadopsi sembilan abad kemudian oleh Prof Wagner von Jauree dari Vienna sehingga menerima Nobel bidang fisiologi tahun 1927. pemurnian. Dalam penemuannya. makanan. udara yang terkontaminasi uap dari rawa.Ibnu Sina dikenal sebagai the faher of doctors (bapak kedokteran). Karya lainnya. kristalisasi. Bahwa temperatur. penyulingan. menurut MS Khan. Katanya. Kitab ini diterjemahkan Arnold of Villanova dengan judul De Viribus Cordis di Spanyol. sebagian menyatakan mencapai ratusan judul. Ibnu Sina punya dua teori segitiga pengobatan. Karya medis pemilik magnum opus untuk buku al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine ini. udara. dan pengobatan. itu semua terbukti. manusia. saluran drainase.sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan abad pertengahan. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. Jabir pula menyiapkan tekniknya. limbah. pencairan. fikiran. Dari sejumlah risalah kesehatannya. sematan (fixation). . asap atau jelaga dapat membahayakan kesehatan. danau. dan sekarang menjadi masalah lingkungan yang utama. sebuah manual medis. pencelupan. amalgamasi. ia lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek spiritual dan fisik pasien secara simultan dalam pengobatannya. JABIR IBNU HAYYAN Jabir ibnu Hayyan (721-815 H) di Barat dikenal dengan nama Geber. sejarah. gas itu adalah hasil proses anaerobik air limbah yakni CH4 (metana). adanya 'hubungan antara badan. Anak seorang penjual obat di Kufah (Irak) ini juga merupakan seorang sufi.

Di antara bukunya yang terkenal adalah Al Hikmah Al Falsafiyah. pertama yang harus dilakukan adalah mendata kembali dengan metoda-metoda yang lebih sempurna. Padahal. kontribusi ilmuwan Islam bagi dunia ilmu pengetahuan tidaklah sedikit. tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. dan penghabluran. Ibn Haitham contohnya. Dalam setiap karyanya. penglarutan. Setelah itu. Namun ia tidak sreg dengan kehidupan birokrat. Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. yakni kalsinasi dan reduksi. diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Yang benar adalah bahwa keduanya mempertahankan karakteristik alaminya.'' Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Dalam bidang kimia. yakni metoda penguapan.'' ''Jika dihendaki memisahkan bagian-bagian terkecil dari dua kategori itu oleh instrumen khusus. tapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Kecintaannya kepada ilmu membawanya berhijrah ke Mesir. maka akan tampak bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. Di negeri ini. Awal pendidikan didapatkan di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya itu.Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia. yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 M. ia mengasah otaknya dengan beragam ilmu. destilasi. Publik Barat mengenalnya sebagai Alhazen. Sejarah optik mencatat. sublimasi. Dia lahir di Basrah pada tahun 965 Masehi. dialah bapak ilmu optik yang mengurai bagaimana kerja mata 'mencerna' penampakan suatu obyek. Dalam buku ini. untuk mengembangkan kedua dasar ilmu itu. nonmetal dan penguraian zat kimia. Di perantauan. utamanya pada bahan metal. karya Jabir ibnu Hayyan mencapai lebih 500 buah. Nama lengkap ilmuwan ini Abu Al Muhammad alHassan ibnu al-Haitham. Ibn Haitham Islam sering kali mendapat stigma sebagai agama yang terbelakang. Jabir menjelaskan. ia melakukan penelitian mengenai aliran dan saluran Sungai Nil serta menyalin buku-buku tentang matematika dan ilmu falak. . Ia pun memutuskan keluar untuk kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad. dan segala yang terjadi adalah sebagian dari kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membedakannya secara seksama. antara lain dikemukakan reaksi kimia: ''Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal. Hasilnya adalah suatu kombinasi kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari masing-masing unsur. memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam.

filsafat tidak dapat dipisahkan dari ilmu matematika. Pandangannya mengenai filsafat amat menarik untuk dikaji hingga saat ini. beliau juga berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. Belajar yang dilakukannya secara otodidak justru membuatnya menjadi seorang yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan. Apabila umur makin meningkat. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. sains. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. Padanya pertikaian mengenai sesuatu perkara bermula dari pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. metafisika. Penulisan filsafatnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Banyak buku yang dihasilkannya dan masih menjadi rujukan hingga saat ini. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bagi Ibnu Haitham. geometri. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. ilmu falak. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Bacon. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. matematika. Tulisannya mengenai mata. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan pada para penonton sebagaimana yang dapat kita tonton pada masa kini. Selain sains. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas bagi kajian dunia modern mengenai pengobatan mata.Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Ibnu Haitham membuktikan dirinya begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Selain itu. Menurut Ibnu Haitham. dan ketuhanan. kekuatan fisikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. pengobatan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai. . Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang ada. logika. dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. dan filsafat. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai filsafat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. telah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang penelitian sains di Barat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. Dan untuk menguasainya seseorang perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Dalam kajiannya. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger.

Kordoba. Ia bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan umum pada masa pemerintah dinasti Abasid.Di antara buku-bukunya itu adalah Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matemetika dan matemetika penganalisaan. Di antara kajian yang menjadi perhatian utamanya adalah filsafat Yunani dan sejarah. Pada masa itu. Walaupun menjadi orang terkenal di zamannya. Kedua kajian inilah di kemudian hari mengantarnya menjadi intelektual yang mengagumkan dalam kedua bidang tersebut. Tak hanya perpustakaan umum yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Mudahnya akses ke berbagai pengetahuan ini tak heran membuat banyak kalangan yang membuat majelis kajian untuk berdiskusi mengenai hal ihwal agama. Irak. Ia bekerja di sana hingga beberapa kali pergantian kekuasaan terjadi. Perpustakaan bagi dirinya merupakan sekolah yang membuatnya mampu berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai orang yang miskin materi tapi kaya ilmu pengetahuan. ia lebih memberi tekanan kepada kajian filsafat terutama filsafat etika. Pada masa seperti inilah kemudian muncul seorang intelektual Muslim terkemuka dalam bidang etika. bernama Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawayh atau lebih dikenal Ibn Miskawayh. perpustakaan pribadi juga banyak bermunculan. ia habiskan waktunya di tanah kelahirannya. namun Ibnu Haitham tetap hidup dalam kesederhanaan. para intelektual Muslim telah sampai pada puncak kematangan pemikiran dan berbagai ide. Tak ayal jika banyak Dar al-Ilm (semacam perpustakaan umum) didirikan. gencar melakukan translasi atau penerjemahaan karya-karya dari berbagai bidang ilmu ke dalam bahasa Arab. Namun. Maqalah fi Istikhraj Simat al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat. Kitab Tahlil al-Masa'il al-'Adadiyah tentang aljabar. dan di belahan dunia Islam lainnya. Bahkan beragam ide yang berasal dari tradisi intelektual di luar Islam.id] Ibn Miskawayh Abad kesepuluh masehi menjadi periode gemilang dalam perkembangan peradaban Islam. Kitab al-Tahlil wa al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Ibn Misakawayh mempelajari filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menemukan kebanaran. Hingga beranjak dewasa. sejarah dan kedokteran. filsafat maupun bidang lainnya.co. Bukan hanya di pusat pemerintahan. Ia merumuskan langkah bagaimana membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara membangun jiwa yang harmonis. Baghdad. sebuah kota yang berada di Iran. dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. pada saat Dinasti Abasid berkuasa. Seperti ilmuwan yang hidup di zamannya. Ia secara tekun dan serius melakukan kajian di bidang filsafat. Kemudian Ibn Miskawayh meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad. Maqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. khususnya filsafat Yunani. bahkan kimia. . (yus)[republika. tetapi juga di Kairo. Ia lahir pada 940 M di Rayy. Apalagi kala itu.

Karya-karya . Kondisi internal yang mempengaruhi pemikiran dan arah moral seseorang adalah kesehatan tubuh dan bagaimana kemampuan dirinya mengendalikan temperamen. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi manusia dalam mencapai kebahagiaan itu. Pasalnya ia memiliki kecenderungan agar Islam dapat masuk ke dalam sistem praktik rasional yang lebih luas pada semua ranah kemanusiaan. Dalam kitab yang terdiri atas tujuh bagian ini. Dalam pandangannnya. Selanjutnya akan membuat manusia memiliki kebijaksanaan dalam meniti hidup yang akhirnya menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Namun hal ini dilihat dalam sudut pandang tradisi intelektual Islam. Pada bagian awal dalam kitabnya. ia menguraikan tentang jenis kebahagiaan dan sifat-sifat yang dimilikinya. Di dalamnya termasuk. Sedangkan kondisi eskternal adalah keadaan yang terkait dengan hubungan dirinya dengan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. bukan dalam tradisi intelektual humanisme Eropa. kata Miskawayh. Kedua kondisi inilah yang kemudian memperkaya jiwanya dalam mencapai kebahagiaan dirinya. salah satu sifat yang dimiliki oleh jiwa. Itulah. Ibn Miskawayh menelurkan karya monumental yaitu Tahdib alAkhlaq (pembinaan akhlak).Di kemudian hari ia lebih dikenal sebagai seorang Islam humanis. Dalam penjelasan berikutnya. Seseorang akan mampu menggapai kebahagiaan hidup jika ia mampu menciptakan kebahagiaan moral dengan memenuhi sifat-sifat jiwa. secara umum ia membicarakan bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan tertinggi melalui moral yang sehat. ia juga menulis kitab yang bertajuk Jawidan Khirad (hikmah yang tak lekang waktu) dan Tartib as-Saadah (kaidah kebahagiaan). Mohamed Arkoun pada 1969 menyematkan label terhadap dirinya sebagai seorang humanis. Selain Tahdib al-Akhlaq. Dengan kajian filsafat Yunani ia kemudian terpengaruh oleh pemikiran Neoplatonisme baik pada sisi teori maupun praktik. yaitu kondisi eskternal dan internal dirinya. Ini adalah peran filsuf moral atau etika memberikan resep bagi kesehatan moral yang berpijak pada kombinasi pengembangan intelektual dan praktik keseharian. anak-anaknya dan kesejahteraan dirinya. setiap manusia mampu mencapai setiap jenis kebahagiaan dengan cara memenuhi sifat-sifat kebahagiaan itu. misalnya. ia membicarakan tentang jiwa dan sifat-sifatnya. Hal ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian jiwa diharmonikan untuk mencapai kebahagiaan. Di antaranya adalah kedahagaan jiwa terhadap asupan ilmu. Ibn Miskwayh memandang bahwa ilmu akan menuntun manusia untuk tak hanya bergantung kepada hal yang bersifat materi. Label humanis bagi Ibn Miskawayh juga disematkan oleh kalangan pemikir Muslim. teman sepergaulan. Dalam kajian filsafat etika.

dan falak. telah lahir sejumlah cendikiawan dan sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. Kedatangan mereka telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana khususnya dalam bidang keilmuan. Pada kesempatan itu beliau banyak menulis buku yang berkaitan dengan ilmu logika. dan sebagainya. dalam kajian sejarah Ibn Miskawayh menelurkan pula karya monumental. Kemudian Ajwibah wa alAsilah fi an-Nafs wa al-Aql as-Siyar (tentang aturan hidup) dan Taharat an-Nafs (suci dari nafsu). al-Fauz al-asghar (kemenangan kecil) dianggap sebagai karya filsafat yang sejajar dengan karya Al-Farabi. Sepanjang pemerintahan Islam di Spanyol. Ibnu Bajjah juga ahli di bidang musik dan pemain gambus yang handal. Salah satu karyanya adalah Tajarib al-Umam (pengalaman bangsa-bangsa). Terlahir di Saragossa tahun 1082 M. Meski tak banyak. fisika.co.tersebut mendapatkan pujian besar dari para ilmuwan barat dan dianggap sebagai karya yang dapat disejajarkan dengan Nicomachean Ethics karya Aristoteles. astronomi. filsafat. Ia pernah menjadi penyair bagi golongan al-Murabbitin yang dipimpin oleh Abu Bakr Ibrahim Ibn Tafalwit. Ia juga seorang yang hafal Al-Qur'an. Ibnu Bajjah merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. . Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau lebih terkenal sebagai Ibnu Bajjah adalah salah seorang diantara para cendekiawan Muslim tersebut. Arau Ahl al-madinah (pikiran penduduk kota). Setelah lama ia berada di Baghdad untuk belajar dan bekerja dengan berbagai karya gemilangnya. dalam bidang kedokteran ia menghasilkan karya yang bertajuk al-Asyribah. perobatan. tepatnya ke Kota Isfahan. matematika. Kemampuannya menguasai berbagai ilmu itu menjadikannya seorang sarjana teragung bahkan tiada bandingan di Andalusia dan barangkali di dunia Islam. Lebih menakjubkan lagi. beliau dapat menguasai ilmu matematika. merupakan kajian tentang minuman dan pengaruhnya terhadap kesehatan. [republika. Selain itu. Beberapa lama setelah kepulangan ke negerinya sendiri. Sementara itu. Ibnu Bajjah amat terkenal dalam bidang perobatan dan merupakan salah seorang dokter terkenal yang pernah dilahirkan di Andalusia. Kehebatannya pun turut terlihat dalam bidang politik sehingga ia dilantik menjadi menteri semasa Abu Bakr Ibrahim berkuasa di Saragossa. sastra. Ibn Miskawayh menghembuskan napasnya yang terakhir pada 16 Februari 1030 M dalam usia 90 tahun. Ibn Miskawayh kemudian kembali ke Iran.id] Ibnu Bajjah Umat Islam telah sampai ke tanah Spanyol (Andalusia) semenjak zaman sahabat Rasul. Ia juga menuliskan karya lain di bidang etika yaitu al-Fauz al-Akbar (kemenangan besar). dianggap karyanya yang terbaik dalam bidang sejarah. Dalam waktu yang sama. Sebagian mereka ialah ahli sains. Sumbangannya dalam bidang keilmuan begitu besar.

alFarabi telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli filsafat diwujudkan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Upaya untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia.Dalam bidang filsafat umpamanya. Satu persamaan yang kentara antara al-Farabi dengan Ibnu Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Dalam buku itu. Semasa membicarakan tentang politik. Pemikiran filsafatnya ini dapat diikuti dalam Risalah al-Wida dan kitab Tadbir al-Muttawwahid yang secara umum merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina kecuali bagian yang berkenaan dengan sistem menyepi dan menyendiri. manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Minatnya dalam soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan metafisika jauh mengatasi bidang ilmu lain meski beliau mahir dalam ilmu psikologi. al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau tidak ada bergantung pada yang . Berdasarkan pendapatnya. dan al-Razi. Pandangan filsafat Ibnu Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh ide-ide al-Farabi. Sewaktu membicarakan ilmu logika. ada sebagian pemikir mengatakan bahwa kitab tersebut sama dengan buku alMadinah al-Fadhilah yang ditulis al-Farabi. Selain itu. Dalam bidang ini ia mengemukakan gagasan filsafat ketuhanan yang menetapkan manusia boleh berhubungan dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Namun. politik. dan sebagainya. Galenos. Dengan ilmu dan amalan berfikir. perobatan. Oleh sebab itulah. Kalau masyarakat itu tidak baik maka seseorang itu harus menyepi dan menyendiri. aljabar. kemampuan Ibnu Bajjah setara dengan al-Farabi ataupun Aristoteles. al-Farabi. Oleh sebab itu. segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini dapat menumpas sifat hewaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani. Menurut Ibnu Bajjah. seseorang harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam bersama-sama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Ibnu Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Nafs yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Mereka hampir sependapat bahwa akal dan wahyu merupakan satu hakekat yang padu. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa saja kewujudan benda atau Tuhan. Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristoteles.

Kenyataannya. Keluarganya sendiri bukan berasal dari Tunisia. benda tidak mungkin terwujud tanpa rupa tetapi rupa tanpa benda mungkin wujud. ia mempelajari Qur'an. Oleh sebab itu. sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. Ilmu sains dan fisika misalnya digunakan oleh Ibnu Bajjah untuk menguraikan persoalan benda dan rupa. Ibnu Khaldun sebenarnya punya nama asli Abdullah al Rahman Ibnu Muhammad. Menurut Ibnu Bajjah. Namun kehebatannya inilah yang mengundang cemburu beberapa kalangan. Dan ia lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimah-nya atau di Barat sana dikenal dengan 'Prolegomena'. wilayah Spanyol yang berpenduduk Islam. Perasaan dengki dan cemburu ini menyebabkannya diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138.diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. Biar pun umur Ibnu Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu dan filsafat di bumi Andalusia. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berserakan di beberapa perpustakaan di Eropa. [republi Ibnu Khaldun Siapa yang tidak kenal nama Ibnu Khaldun. Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahaminya hal-hal berkaitan dengan metafisika. Sesungguhnya Ibnu Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Kebanyakan dari kita pasti tahu atau sering membaca namanya. Masih banyak lagi pemikiran filsafat Ibnu Bajjah yang tidak diketahui karena sebagian besar karya tulisnya telah musnah. Setengah pandangan filsafatnya jelas mendahului zamannya. Justru apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran dan sesuatu kemungkinan itu boleh jadi mungkin benar dan tidak benar. Tentu saja orang tidak akan sembarang memilih nama untuk sekolah atau perguruannya. Sebagai contoh. kita boleh menggambarkan sesuatu dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama alias pelopor dan sekaligus bapak ilmu sosiologi dan sejarah sains. beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial. cabangcabang ilmu Islam lainnya seperti ilmu teologi dialektikal dan hukum-hukum Islam. kalau ia masih hidup tentu tidak akan menyangka namanya begitu universal digunakan orang. banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat diuraikan menggunakan logika. Namanya sering dipakai untuk nama sekolah atau perguruan. . Ibnu Khaldun. Jadi. Lahir di Tunisia dari keluarga kelas bangsawan di tahun 723 Hijriah atau tahun 1332 SM. Hadits. mereka hijrah ke Tunisia dari Seville. Ibnu Khaldun banyak belajar di Tunisia dan Fez .

Tahun 1375 ia mengasingkan diri ke Granada. ditulisnya dalam buku itu. Muqaddimah telah membuat intelektual dunia dulu dan kini." begitu katanya. pemerintah Granada menolaknya. Ia pula yang mengenalkan ilmu analisa tentang peradaban manusia. Apalagi tipikal orang padang pasir kan panas-panas bawaannya. Ibnu Khaldun selain terkenal sebagai penulis sejarah dan manusia. Al 'Ibar. Tak hanya itu. Pada buku inilah Ibnu Khaldun. karena kegiatan politiknya di masa lalu. lingkungan hidup dan sosial. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair. rasional dan analitik meninjau masalah-masalah manusia dan sejarah. Selama empat tahun ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu Salama. sosiolog dan filosof dunia. menurut banyak intelektual dunia. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama-nama besar sejarawan. di Timur dan Barat gelenggeleng kepala dibuatnya. Ini adalah satu contoh bagaimana Ibnu Khaldun dijadikan rujukan dunia sosiologi internasional. Beliau juga menganalisa hubungan dinamis dan menggambarkan perasan-perasaan antar manusia. Karena hal in pula ia menemukan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan perdaban manusia. Tak hanya itu faktor-faktor yang mendukung ilmu analisa ia kenalkan pula. Ibnu Khaldun pun jauh hari sudah menyimpulkan beberapa penyebab kehancuran sebuah negara atau pemerintahan.Dengan semangat belajar dan keingintahuannya yang besar. Spanyol. kekecewaan rakyat dan . Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun saat itu sebenarnya sudah sangat maju. Tahu sendiri kan. Ini yang menjadikannya dalam usia belasan sudah bekerja pada Sultan Barquq. Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu. ilmu pembangunan sosial yang saat ini biasa kita sebut dengan ilmu sosiologi. "Ketidakadilan. dikenal juga sebagai seorang kritikus sejarah yang disegani. ekonomi. Di sana pula ia mulai menulis Muqaddimah. Sayangnya. astronomi. berapa banyak suku dan bani yang ada di sana. memberi pandangan baru pada kekuatan penduduk dan politik. seorang Kaisar di Mesir. filosofi dan literatur Arab. "Sejarah ada subyek menuju hukum-hukum universal. telah memberi arah pada ilmu-ilmu psikologi. Granada (Islam Spayol) dan Biaja (di Afrika Utara). Al 'Asabiyya. tenaga dan kepandaiannya bergelut dengan dunia politik praktis. Ia bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko). Bagian pertama bukunya. Sebelum dikenal sebagai penulis buku yang kelak menjadi adi karya dalam sejarah dunia. dari Afrika Utara karena melarikan diri dari Turmoil di Afrika Utara. ia juga mempelajari matematika. Misalnya. misalnya saja ia berpendapat bahwa kehidupan beragama adalah satu hal pokok yang mampu menyatukan jazirah Arab saat itu. Ada satu satu pernyataan atau argumen Ibnu Khaldun yang sampai saat ini masih dibuat pijakan banyak ilmuwan. Hasil pemikirannya yang sangat cemerlang. sangat tajam.

Ternyata kebaikan dan ilmu. Ia seorang yang sangat percaya pada kekuatan akal bukan kekuatan fisik. Dan ISlam merupakan bagian yang sangat internalized dalam setiap individu maupun masyarakatnya. sehingga ia menjadi terkenal. Ini yang membuat Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu mengumpulkan data.tirani adalah langkah awal kehancuran sebuah negara. Karena bapaknya adalah pendiri (qoyyim) perguruan tersebut. [masjid_annahl] Ibnu Qoyyim Nama lengkap Ibnu Qoyyim adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Said bin Hariz Azzar'ie. ayahnya adalah seorang pendiri dan pengasuh perguruan "Al-Jauziyah"n. Mengapa ia dipanggil Ibnu Qoyyim? Padahal dilihat dari nama sebenarnya ia tidak ada kaitan dengan nama Qoyyim. Ibnu Qoyyim dilahirkan di kota Damsyik (sekarang Damaskus) tahun 691 H (1292 M). politik. sejarah. Pemikiran dan analisa Ibnu Khaldun. Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sangat kental di kota Damsyik. filosofi dan pendidikan. Tapi singkatnya ia dipanggil "Ibnu Qoyyim". okol no! Ibnu Khaldun hidup di Mesir pada zaman Mesir sedang mengalami kemerosotan. Persoalannya. ia belajar Islam dengan benar. Selain sebagai sejarawan dan sosiolog. daerah pasar gandum di kota Damsyik. Ibnu Khaldun dikenal pula sebagai seorang pioneer atau perintis pendidikan modern. hipokrit dan pembohong besar. Pendidikannya anjlok. mampu mengalahkan umur manusia yang hanya sejengkal. Namun Ibnu Qoyyim menjadikan ayahnya sebagai gurunya langsung. Ia mendapat bimbingan dpengarahan dari . pemikirannya yang cemerlang serta idenya yang brilian masih bisa kita rasakan. Ia dibesarkan dalam keluarga ilmuwan." begitu katanya. Ia berasal dari Damsyik. kota Damsyik tengah berada dalamkeadaan puncak peradaban ilmu pengetahuan. Menurutnya kekuatan fisik hanya membuat seseorang menjadi malas. maka ia dipanggil dengan "Ibnu Qoyyim Al Jauziyah". kelak banyak memberikan warna dan pengaruh pada dunia ilmu sosial. Sehingga lembagalembaga pendidikan atau sekolah-sekolah bertebaran di mana-mana. Dan saat ini banyak contoh yang bisa kita lihat betapa tiga hal yang disebutkan Ibnu Khaldun berabad-abad lalu benar adanya. Nama julukannya adalah syamsuddin. moralnya bobrok dan sebagian besar masyarakat tidak merasa perlu belajar dan berhati-hati. Nama sehariharinya ia dipanggil "Abu Abdullah". mengingatkan orang tentang pentingnya peradaban. Kondisi askripsi ini dilimpahkan pada Ibnu Qoyyim. lantaran situasi ketika ia dilahirkan dan dibesarkan. Satu hal yang menjadikannya seperti itu. Akal yes. Kini berabad-abad setelah ia wafat.

dan lain-lain. Lama-kelamaan akan terdorong untuk melakukan tindakan maksiat berikutnya. Kemudian. Dengan demikian ketiadaan rasa malu pada diri manusia digambarkan sebagai tanpa rasa. Ibnu Qoyyim sudah nampak bakat intelektualitas dan keulamaannya. Setelah ia menghafal Al-Qurän secara sempurna. Keulamaannya sangat tercermin dengan sikap hidupnya yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. rendah hatinya. disenangi sikap dan kearifan fikirannya oleh masyarakat. milik ayahnya. Ia melontarkan fikiranfiirannya mengenai kemaksiatan dan dampak-dampaknya pada pribadi dan masyarakat. sistematik dan teliti uraiannya. tenang penampilannya. tindakan coba-coba tersebut berakhir menjadi kebiasaan. Sifat-sifat tersebut terkumpul dalam perilaunya dan turut pula menshibghah kebudayaan dan pengetahuan yang ada. Dengan demikian tidak mengherankan ia menjadi ulama yang kondang di abad ke-8 hijriyah. Dengan demikian. Bila manusia sudah kehilangan rasa malu. ia mencoba mencicipibuah terlarang (maksiat). tercermin dalam kajian. maka seseorang akan terbiasa dengan kemaksiatan. Ia giat belajar. Keistiqomahan sangat tercermin dalam tulisan-tulisan dan sikapnya terhadap fenomena-fenomena kemaksiatan yang ada. Profesi gurunya ia tekuni meskipun ia sudah menjadi ulama termasyhur dan disegani. Kompleksitas pengetahuan dalam dirinya didukung oleh manhaj yang tertata dengan baik. Kemaksiatan (kesenangan semu) ini menjadi kebiasaan karena peranan syetan yang idak henti-hentinya mengganggumanusia untuk menjadi abdi mereka. seseorang kehilangan rasa malu. Fikiran-fikirannya sangat tajam dan cemerlang. Begitu juga di sela-sela waktunya sebagai pendidik dan tokoh refernsi keagamaan masyarakat. ia tidak melupakan diri untuk mengkonstruksikan fikiran-fikirannya dalam bentuk buku. ia begitu sabar. Seseorang pada awalnya merasa aneh dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan. Luas ilmu yang dimiliki Ibnu Qoyyim karena sangat dipengaruhi oleh berbagai guru lain yang menjadi ulama terkenal seperti: Ahmad Ibnu Taimiyah. terbuka sifat pribadinya. Pertama: Karena berbuat maksiat. fikiran dalam buku-bukunya. Ibnu Syirazi. Hal ini dapat dipahami dalam masyarakat.ayahnya sendiri. pandangan. Sejak kecil. tegar ucapannya walaupun harus menghadapi resiko. dilanjutkan dengan menhafal Hadits. pembahasannya luas dan mendalam. tulisannya terasa tersuguhkan dengan lengkap. Muridnya yang turut muncul ke permukaan anatar lain Ibnu Katsir. Ia mengajar di perguruan Al Jauziyah. Ia pun m enjadikan sastra dan bahasa sebagai pusat perhatiannya. akhirnya. serasi dan berkesinambungan. hati dan pendengarannya seakan-akan tertutup dari kebenaran. Kedua: Karena melakukan perbuatan maksiat. . karsa dan karya yang bersifat kemanusiaan. Ibnu Qoyyim tida melepaskan dirinya dari proses belajar dan mengjar (bima tu'allimu nal kitab wa bima kuntum tadrusun). Kepribadian dan prilakunya yang menarik dan menonjol tersebut lantaran ia begitu sulit melepaskan diri dari Qurän dan Hadits. ras malu merupakan cerminan pribadi manusia. Murid-muridnya banyak sekali.

Ibnu Rusydi dilahirkan pada tahun 1126 M di Qurtubah (Cordoba) dari sebuah keluarga bangsawan terkemuka. Kebesaran Ibnu Rusydi sebagai seorang pemikir sangat dipengaruhi oleh zeitgeist atau jiwa zamannya. Plato.Posisi yang prestisius dan tentunya diimpikan banyak orang. Ibnu Rusydi dapat digolongkan sebagai seorang ilmuwan yang komplit. Liku-liku perjalanan hidup pemikir besar ini sangatlah menarik. ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran. tidak mengherankan bila seorang doktor dari Al Azhar yakni Al Ustadz Husaini Ali Ridwan membahas secara khusus mengenai tulisan Ibnu Qoyyim. Latar belakang kelauarga tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitasnya di kemudian hari. Abad ke-12 dan beberapa abad sebelumnya merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Dunia Islam. khususnya dalam tafsir Al Qur’an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih. Posisi tersebut ia pegang pada masa pemerintahan Khalihaf Abu Ya’kub Yusuf dan anaknya Khalifah Abu Yusuf. sastra. Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Cordoba. sehingga nama-nama ilmuwan besar Yunani seperti Aristoteles. yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rusydi atau Averrous. logika. Para penguasa muslim pada masa itu mendukung sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Kecerdasan yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu. Bahkan karya terbesarnya dalam bidang kedokteran. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. ilmu-ilmu pasti.Karena itu. Phitagoras. di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman. ataupun Euclides dengan karya-karyanya masih tetap terpelihara sampai sekarang. . yang berpusat di Semenanjung Andalusia (Spanyol) di bawah pemerintahan Dinasti Abasiyah. merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. [Majalah Sabili No. bahkan mereka sering memerintahkan para ilmuwan untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa. jabatan yang pernah dipegang oleh kakeknya pada masa pemerintahan Dinasti al Murabitun di Afrika Utara. yaitu Al Kuliyat Fil-Tibb atau (Hal-Hal yang Umum tentang Ilmu Pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran. menyebabkan ia diangkat menjadi kepala qadi atau hakim agung Cordoba. dan banyak pula saudaranya yang menduduki posisi penting di pemerintahan. 33 Tahun II Januari 1991] Ibnu Rusydi Abul al Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusydi. Selain sebagai seorang ahli filsafat.

Alexander of Aphiordisius. al Farabi dengan Falasifah-nya. termasuk Indonesia. IBNU KHALDUN Bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibn Khaldun. Khaldun memetakan masyarakat dengan interaksi sosial. organisme dapat tumbuh dan matang.Hal terpenting dari kiprah Ibnu Rusydi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah usahanya untuk menerjemahkan dan melengkapi karya-karya pemikir Yunani. tulisnya. Antara tahun 1169-1195. Model ini menempatkan Ibn Khaldun sebagai penganut teori siklus sejarah. Phiysica. Analisanya telah mampu menghadirkan secara lengkap pemikiran Aristoteles. yang mempunyai pengaruh selama berabad-abad lamanya. . terutama karya Aristoteles dan Plato. Komentarnya terhadap percobaan Aristoteles mengenai ilmu-ilmu alam. politik. pemikir (1332-1406) kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai bapak sosiologi dan politik. Formasi masyarakat. dan sebagainya. Metodologica. Semua komentarnya tergabung dalam sebuah versi Latin melengkapi karya Aristoteles. dan komentar Ibnu Sina. sebagai hasrat manusia untuk berkumpul. Al Muqaddimah juga mengupas asal muasal suatu masyarakat. Al Muqaddimah merupakan karya monumental pertama yang memuat prinsip-prinsip politik. Karya emasnya itu hingga kini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. karena sebabsebab nyata yang mempengaruhinya. bersaing. Demikian seterusnya. Ia memperkirakan bahwa solidaritas itu berlangsung empat generasi. Tak ada kebetulan dalam sejarah sosial kecuali sebab dan akibatnya semata. Mereka diikat dengan solidaritas ashabiyah (ungkapan pra-Islam) yang diarahkan oleh para pimpinannya. Komentar-komentarnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani. memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan sebuah observasi. seperti De Organon. Masyarakat lahir. Ibnu Rusydi menulis satu segi komentar terhadap karya-karya Aristoteles. Menurutnya. lalu memperebutkan kepemimpinan. tumbuh. berkembang. strata suatu masyarakat. Dalam karyanya itu. Metaphisica. De Anima. sebagian jelas dan diketahui. sebagian lagi tidak. Pengaruh itu universal dan pasti. dan Nichomachean Ethick. lalu mati untuk diganti dengan yang lain. lahirnya kota dan desa. Rhetorica. ekonomi. dan geografi yang melingkupinya. Parna Naturalisi. Pendekatan ini dianggap menjadi terobosan yang sangat signifikan. De Partibus Animalia. Ia pun melengkapi telaahnya dengan menggunanakan komentar-komentar klasik dari Themisius. dan teori dissintegrasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->