P. 1
15557172 Sejarah an Ilmu Pengetahuan Islam Klasik

15557172 Sejarah an Ilmu Pengetahuan Islam Klasik

|Views: 46|Likes:
Published by Umiy

More info:

Published by: Umiy on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

PERKEMBANGAN SEJARAH KEILMUAN ISLAM KLASIK DAN PENGARUHNYA Resume by Dr Hj Liza

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Ibnu Khaldun , Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Dalam hakikat sejarah, terkandung pengertian observasi dan mencari kebenaran (tahqiq), keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda wujud serta pengertian dan pemgetahuan tentang substansi, essensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa.Sejarah membuat kita paham akan hal-ikwal bangsabangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam perilaku kebangsaan mereka, sejarah membuat kita mengetahui biografi, jejak historis, kebijaksanaan para pemimpin jaman dulu . Sehingga menjadi sempurnalah faedah dalam memcari solusi masalah agama dan dunia .1 Sejarah islam membuktikan banyaknya para cendikiawan Muslim yang banyak memberikan Kontribusi dalam pengembangan ilmu di percaturan ilmu pengetahuan dunia. Yang ilmunya tidak kalah dengan para ilmuwan barat, yang keberadaannya tidaklah seterkenal ilmuwan barat. Pada abab pertengahan hidup para pakar-pakar cendikiawan muslim seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qanun Fi Attib (the Canon) yang disebut-sebut sebagai inspirator utama kebangkitan barat dalam ilmu kedokteran, sampai sekarang pun keberadaan Avicenna nama lain dari Ibnu Sina (750 – 1450 M) masih fenomenal, di internat pun ada situs yang khusus membahas kehidupan dan pemikiran ibnu Sina. Selain itu Islam juga mengenal Penemu Gaya Gravitasi Al-Biruni, Bapak Sosiologi Politik Ibnu Khaldun, Jabir ibnu Hayyan sebagai penemu Ilmu Kimia, Ada Ibnu Zuhr bapak Parasitologi dan pelopor Tracheotomi, Ibnu Majid penemu Kompas dan Navigator. Al-Khawarizmi (bapak aljabar dan geografi), Abu Al-Zahrawi (bapak bedah, penemu hemofilia), Ibnu Haitham (penemu teknik fotografi, optik dan energi solar), Ibnu Rusyd (perintis ilmu jaringan tubuh), Ibnu Nafis (penemu peredaran darah paru-paru), dan lain-lain. Namun kadang mereka jarang disebut-sebut dalam khazanah pendidikan kita, kalau sekarang murid-murid menengah pertama ditanya siapakah penemu peredaran darah , mereka akan menjawab William harvey. Mencari Ilmu adalah kewajiban sebagai umat muslim, Alquran menempatkan orang yang berilmu dalam derajat yang tinggi, ketika selesai Allah memberi tutor kepada Adam nama-nama benda seluruhnya , maka diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam.
1

Muqaddimah Ibn khaldun penerjemah Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus jakarta tahun 2000.

Dan Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Kalau ada Hadiah Nobel pada zaman mereka lahir, mungkin sudah banyak penerima nobel dari kalangan dunia islam. Dalam perjalanan nobel sejak 100 tahun silam baru ada empat orang penerima nobel dari umat muslim , mereka adalah Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 1978, sastrawan Mesir Nagib Mahfudz tahun 1988, Abdus Salam dari pakistan , dan yang terakhir ilmuwan asal Mesir yang menetap di AS, Ahmad Zuwaeli asal Mesir. Dua yang pertama mendapatkah Penghargaan Nobel di bidang perdamaian dan sastra. Sedangkan Abdus Salam di bidang fisika dan Zuwaeli ,yang juga hafiz Quran, ahli di bidang kimia Nobel adalah penghargaan yang diperakarsai oleh Alfred Nobel (1833-1896), sejak tahun 1901 untuk 5 bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, sastra, ekonomi dan perdamaian. Ilmuawan yang menerima adalah orang-orang yang dianggap paling berjasa bagi umat manusia. Sebelum kita membicarakan pakar-pakar pengetahuan muslim kita ada baiknya kita mengemukakan sedikit gebrakan apa saja yang terjadi dikalangan umat islam sejak kepemimpinan khulaufaur Rasyidin dan zaman bani umayah dan bani Abbasiyah. Bicara cendikiawan muslim, berkaitan erat dengan siapa yang saat itu berkuasa. Khalifah dan para Pemimpin adalah orang-orang yang memfasilitasi perkembangan ilmu, semakin sadarnya seorang pemimpin akan pentingnya ilmu pengetahuan , maka makin berkembanglah ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Tercatat Khalifah Harun Ar-rasyid, Al-makmun, termasuk khalifah dari Bani abbasiah yang turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Harun Al-rasyid adalah khalifah yang memanfaatkan kekayaan negara untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan lembaga pendidikan farmasi , serta pemandian umum. Jaman itu umat islam memiliki 800 orang dokter.2 Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Khizanat al-Hikmat yang berfungi sebagai perpustakaan yang kemudian zaman Al-makmun namanya diubah menjadi Baynt alHikmat.(abad 9 M) Jaman al-Makmun, Khalifah ini mempekerjakan Muhammad Ibn-Musa Alkhawarijmi dalam bidang aljabar dan astronomi untuk mengelola Baynt al Hikmah (Perpustakaan besar ) ini dijadikan tempat penterjemahan buku-buku filsafat karya Galen, Aristoteles dan plato. Dan ditempat ini juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan.3 Puncak kejayaan pemerintah bani Abbas berada pada masa khalifah Harun ArRasyid dan putranya Khalifah Al-Makmun yang disebut jaman Keemasan Islam (The Golden Age of Islam). Pada tahun 800 Bahdad menjadi kota metropolitan dan kota utama umat Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik dan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dan sebagai raja yang besar zaman itu hanya karel Agung (742-814 ) di Eropa yang dapat menjadi bandingannya.4 B PERKEMBANGAN ILMU
2

lihat Dr. Jaih Mubarok A.Ag Sejarah Peradaban Islam, Pustaka bani Quraisy, tahun 2005, hal 119. diambil juga dari badri yatim, Sejarah Peradaban Islam, hal 50 3 Jaih mubarok Op.cit hal 120 4 Enksiklopedi Islam Jilid 2, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Hal 89

1. Dalam perjalanan ilmu yang bertolak dari matematika yang dipengaruhi oleh budaya islam ditemukan letak kiblat. Aplikasinya banyak dilakukan dikota-kota .7 4. Buku-buku tentang ilmu ini ditulis As-Syifa. 6 3. Sayang buku ini tidak memasukkan nama Al-kawarizmi. berbagai penemuan mengenai simetris-simetris kristal . Panorama Filsafat Ilmu (PT Mizan publica tahun 2005hal 29. Dari hasil penelitiannya dia mendapat ilham menciptakan sistem angka decimal 1-10. dan sesudahnya . 11-20 dan seterusnya yang hingga kini dipakai seluruh dunia. Buku yang terbaik adalah kitab karya al-Quraisyi . (2) ide-ide empiris tentang hukum eksakta dan hukum alam (3) konsep operasi (4) matematika bergerak dari deskripsi yang bersifat statis kepada deskripsi yang bersifat dinamis 5conny Semiawan. Bisnis yang berkenaan dengan jual beli barang.I Setiawan. inid hal 660 8 . yang kemudian mengilhami Plato (428 -347 SM) dan Aristoteles (384 sm322 SM) dan pada perkembangan matematika dan filsafat rasional dunia barat.Th. An-Najat oleh Ibnu Sina. Yufiarti. Panorama Filsafat Ilmu dalam buku ini yang dibahas hanya teori pythagoras(582-500SM) dikatakan Phytagoras meneliti nadanada alam dan nada-nada tangga nada musik. Ibn As-Samah dan Abu Muslim Ibn Khaldun . dan semua bisnis lain yang punya hubungan dengan angka-angka Dan Ilmuwan Andalusia yang terkenal dengan ilmu dagang adalah Hitung dagang Az-Zahrawi. penemuan pola kemungkinan simetris antara ruang dan waktu yang sifatnya statis. kalau mau jujur selain Phytagoras.Aritmetika Bisnis Cabang nya adalah hitung dagang . 6 ibnu Khaldun hal 656 7 7. Abu Kamil Syuja bin Aslam . Disiplin ilmu ini adalah cabangnya pertama dari ilmu-ilmu matematis dan yang paling pasti. 2.8 5 6 conny Semiawan. Apakah hanya cendikiawan yunani yang pantas selalu disebut-sebut dalam khazanah ilmu pengetahuan matematika. Cendikiawan yang lahir 1300 tahun kemudian punya andil besar dalam perkembangan matematika dunia.Aritmetika Menurut ibnu khaldun aritmatika Adalah pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasi di dalam deret hitung dan deret ukur. pengukuran tanah . Aljabar Merupakan cabang aritmatika : orang pertama yang menulis disiplin ilmu ini adalah al-Khawarizmi.I Setiawan. Yufiarti.Th.MATEMATIKA Matematika adalah ilmu yang diperoleh melalui tangga musik dan rasional Konsep matematika yang dikembangkan adalah sebagai berikut (1) logika tentang bukti. dan murid Maslamah Al-Majriti. Ia masuk kedalam pembuktian melalui hitungan. zakat. ibid hal 659 8.

Yang puncaknya adalah titik pandang dan pangkalnya adalah obyek yang dilihat.Agar penyelesaian masalah pembagian waris ini dapat adil dan benar. astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentukbentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indra itu.bintang yang tetap dan planet-planet. al-ju’adi. 10. Demikian juga karya mazhab hanbali dan Hanafi. Karya Ibnu al-Munmir. dengan dasar pengetahuan tentang bagaimana sebab-sebab hal tersebut terjadi.4.Ibnu as. Kitab Ringkasan Qadli Abu al-Qasim alHufi. Oleh as. bidang datar. 9 5.Shalt dalam buku al-Iqtishar 10 6. pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran kecil (epicycle) yang membawa (bintang-bintang) dan bergerak di dalam 9 9. Ilmu ini juga membahas juga perbedaan melihat bulan pada laritude yang berlainan (de Slane mencatat bahwa Ibnu Khaldun telah mengatakan Longitude-longitude). Iman al-Haramain . lahirlah bukunya Ibnu Tsabit. 8. Dan astronomi juga membuktikan bahwa misalnya dengan adanya presisi equinox-equinox. Sarjana yang paling terkenal membahas tentang ini adalah Ibnu al-Haitsan 11. al-Shuradi . unit lain 7. Pada Mahzab malik. Persepsi visual terjadi dengan melalui kerucut yang ditimbulkan oleh sinar. Adalah buku Eukleides yang diterjemahkan pada masa khalifah Abu Ja’far al-manshur menjadi buku pegangan para pelajar saat itu. Ilmu Ukur Mempelajari ukuran-ukuran kuantitas. (Khaldun hal 661). Karya orang-orang Yunani dalam bidang ini yang sudah diterjamahkan kedalam bahasa Arab. Optika Merupakan cabang geometri ilmu yang menerangkan musabab terjadinya kesalahan dalam persepsi visual . Geometri cabang ilmu pengukuran tanah (almisahah) menjadi dasar pengukuran ilmu ini istilah kubik. ibid Hal 665) 10 11 . ibid hal 662 11. Berdasarkan mahzab as-Syafi’I . dan benda-benda geometris . ukuran itu boleh bersambung seperti garis.Astronomi Ilmu yang mempelajari gerakan bintang. namun yang tertinggi karya alHufi. Ringkasan Eukleides dibuat antara lain oleh Ibnu Sina dalam buku AsSyifa. disiplin ilmu ini penting . jengkal.Faraid adalah cabang aritmetika Untuk menghitung bagi ahli-ali waris yang berhak (dzawil furudl).

sifat berbagai wujud materi dan interaksinya.lingkaran yang besar. Ibn al-Farghani . Menurut ibnu Khaldun Fisika adalah Ilmu yang membahas tentang tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya.Tabel-tabel astronomi Ilmu yang menjadi cabang astronomi ini berisi tabel-tabel berdasar hitungan menurut rumus aritmatika . Ruang lingkup fisika amat luas.memiliki ringkasan astronomi12 8. Perihal mata air . dan dilupakan Karya terbaik bidang ini adalah Majisti (Al-Magest ) yang dikarang oleh Ptolomeus (raja Yunani ) sedang filosof muslim terkemuka seperti Ibnu Sina meringkasnya dalam Asy-Syifa. balik dan seterusnya dengan menghitung gerakan-gerakannya menurut hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya mempelajari tubuh. yaitu jiwa dalam berbagai bentuk dimana ia muncul pada manusia dan binatang-binatang dan tumbuhan Buku-buku Aristoteles tentang fisika di ringkas dalam asy-Syifa karya ibnu Sina. Tabel ini mengikuti bermacap prinsip dasar yang sudah ditetapkan yang menyangkut pengetahuan tentang apogee (titik terjauh dari bumi dan peredaran suatu satelit) dan deklinasi-deklinasi. Ibn as-Samah dan ibn as-Shalt dalam kitab al-Iqtishar. dan badai yang terdapat dalam atmosfir dan lain-lain. guntuh. kilat. Fisika mempelajari tentang tubuh-tubuh samawi dan substansi elementair. lurus . energi. dan interaksinya. binatang . Para sarjana menuliskan pada tabel-tabel disebut tabel-tabel astronomi (azyaj). Dalam islam pada masa al-makmun dibangun alat observasi besar yang dikenal Astrolab. Ibnu Sina seakan–akan menetang Aristoteles dan banyak mengemukakan pendapatnya sendiri sedang Ibn Rusyd meringkas tapi tidak menentang . Dibuktikan juga bahwa bintang tunggal memiliki sejumlah deklinasi. Penetapan posisi bintang pada suaktu waktu tertentu dalam bidang ini disebut penyetelan tabulasi. Ibn ishaq sarjana yang melakukan observasi astronomi pada 619 (1222)13 9. . uap . Ibnu Rusyd (filosof Andalusia) juga meringkas karya ptolomeus . cepat . juga awan. berbagai macm gerakan dan bagaimana hal-hal ini melepaskan satu hingga pada lainnya. tumbuhan dan barang tambang yang diciptakan dari padanya. berkenaan dengan perjalanan gerak khusus bagi setiap bintang serta watak gerakan itu. Kemudian Ibnu Sina meringkas kembali Asy-Syifa didalam kitab An-Najah dan al-isyarat. tapi tidak selesai kemudian pondasi bangunan ini lenyap.14 12 13 14 (Khaldun hal 666 – 667) (Khaldun Hal 667) (hal 675). sebagaimana juga manusia. gempa yang timbul dalam bumi. mencakup struktur materi. Orang yunani mempergunakan alat yang mereka sebut Astrolab (dzat i-halg). lambat. astronomi membuktikan adanya lingkaran falak kedelapan. Sarjana yang menulis beberapa buku tentan masalah ini adalah Al-Battani dan Ibnu Al-Khamad. Fisika Menuru Ensiklopedi Islam Fisika adalah ilmu pengetahuan yang membahas materi. Lalu melalui gerakan bintang-bintang yang tetap.

Kitab al-Falahah an-Nabathiyyah diterjemahkan (pertanian nabataean agricultural ) dinisbatkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ali ibnu Wasyiyah.17 Ilmuwan kimia yang terkenal adalah Jabir Bin Hayyan. maka sabdanya. usaha-usaha operasional melalui pengalihan substansi dari potensilitas ke aktualitas seperti. Apabila batu hitam . tapi saat itu dipelajari hanya terbatas mempelajari tanaman . misalnya. Bagaimanapun itu bukan termasuk kedokteran humoral tetapi akibat dari keimanan yang tulus. Yang boleh hanyalah apabila jenis medis semacam itu dipergunakan untuk memperoleh berkah dan kebenaran ikatan keimanan.16 (khaldun hal 678) 12. pemeliharaannya saja karena saat itu isi buku itu juga menyangkut masalah sihir. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang benar . karena Muhamad tidak diutus Allah untuk masalah kedokteran tapi masalah syariat-syariat agama. Dokter berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengna bantuan obat-obatan dan makanan. oleh disolusi tubuh-tubuh (substansi-substansi ) pada komponen-komponen naturalnya melalui sublimasi dan distilasi pleh solidifikasi substansi yang meltable (cair) melalui klasifikasi (proses mengeras menjadi kapur) oleh pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk dan palu-palu dan lain-lain. Maka tidak satupun dari pernyataan-pernyataan mengenai kedokteran yang terdapat dalam hadist shahih boleh dinyatakan sebagai suatu syariat. Namun masih seperti teka-teki silang. dan Ibnu Sina. sehingga mereka menyebutnya ”ilmu Jabir” dan dia telah menulis 70 risalah tentang kimia. Tak ada satu dalilpun menunjukan itu. pengolahan tanah. KEDOKTERAN Kedokteran adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang tubuh manisia dari segi sehat dan sakitnya. produksi emas. mereka juga menyelidiki bahan-bahan buangan/limbah. tanaman . berisi informasi tentang diatas. Salah satu buku yunani . irigasi . timah dan tembaga dipersiapkan menerima emas atau perak yang dipanaskan di api maka substansi ini akan berubah jadi emas murni. 15 16 Khaldun 667 ibid hal 678 17 ibid . ILMU KIMIA Dalam Ilmu ini di pelajari substansi emas. 15(Khaldun hal 667) 11. Dalam islam terdapat dokter-dokter terkemuka seperti ar-Razi (Muhammad ibn Zakaria ) 251-313H /866-925 M.Dan dalam islam sihir adalah hal yang terlarang dipelajari. Sebagaimana terjadi dalam pengobatan sakit perut dengan madu.kalian lebih mengetahui masalah-masalah dunia kalian(daripada saya). perak. hal ini telah terjadi ketika pada saat Nabi ditanya tentang proses perkawinan pohon korma.10. dan pengolahan. al-Majusi (Ali ibn al-Abbas abad ke 10). ILMU PERTANIAN Mempelajari pengolahan. tiada tuhan selain Dia. perak dan tentang cara kerja bahan. sehingga mempunyai pengaruh manfaat yang besar. Galen atau galinus ilmuwan yang hidup jaman nabi Isa karya-karya kedokterannya merupakan induk dari ilmu kedokteran sesudahnya. Dan dari kalangan Andalusia yang paling terkenal adalah Ibn-Zuhr (Abdul Malik bin Zuhr (avenzoar) wafat 557 (1162) Menurut Ibnu khaldun Kedokteran tidak disebut dalam ilmu hadist shahih .

KHALIFAH USTMAN BIN AFFAN (23 -35 H/644-656 M) 4. Yatiman Abdullah. maka berkembanglah keilmuan yang pesat. KHALIFAH MARWAN IBNU MUHAMMAD (127 – 132 H/748-753M) 18 19 ibid . kita melihat kilas balik tahun-tahun kepemimpinan khalifah dari mulai jaman Abu bakar sampai kepemimpinan bani Umayah dan Abasiyah SEJARAH KEPEMIMPINAN KHULAFAUR RASYIDIN Drs. M. Amzah jakarta 2004 1.Filosof timur yang menerang kan ilmu kimia secara sistematis adalah Ath-Thaghra.KHALIFAH UMAR BIN KHATAB (13-23 H / 634-644 M) 3.Studi islam Kontemporer. KHALIFAH ABDUL MALIK IBNU MARWAN (65 – 86 H/686-707 M) 6. KHALIFAH WALID IBNU ABDIL MALIK (86 – 96 H/707-717 M) 7. Kemudian Maslamah al-Majrithi Ilmuwan dari Andalusia yang menulis buku tentang kimia rutbah al-hakim Ibnu al-mughayribi seorang ilmuwan terkemuka menulis pribahasa kedalam baitbait sajak. KHALIFAH ABU BAKAR (11-13H/632-634 H) 2. KHALIFAH HISYAM IBNU ABDIL MALIK (105 – 125 H/ 726-746 M) 11. KHALIFAH MARWAN IBNU HAKAM (64 – 65 H/685-686M) 5. KHALIFAH YAZID IBNU ABDIL MALIK (101 – 105 H/722-726 M) 10. Anggapan ini tidak benar karena persepsinya yang tinggi tidak mengizinkan untuk mempelajari atau bahkan menerima berbagai kesalahan teori kimia. KHALIFAH UMAR IBNU ABDIL AZIZ (99 – 101H/720 -722 M) 9.18 BAB II PEMBAHASAN Berbicara Ilmu dan perkebangannya maka tidak lepas dari kepemimpinan pada jamannya.KHALIFAH ALI BIN ABU THALIB (35-40 H/ 656-661 M)19 ZAMAN BANI UMAYAH (40 H – 132 H) 1. sarana yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. KHALIFAH MUA’WIYAH IBNU ABI SUFYAN (40-60 H/661-681M) 2. KHALIFAH YAZID IBNU WALID (127 – 127 H/748 – 748M) 13. M. KHALIFAH WALID IBNU YAZID (125 – 127H/746-748 M) 12.A. Bila pada saat itu Khalifah yang meminpin pada masanya sangat concern terhadap perkembangan ilmu filsafat dan agama. KHALIFAH YAZID IBNU MUAWIYAH (60 – 63 H/681M-684M) 3. Seringkali karya-karya tentang kimia dianggap berasal dari al-Ghazali. KHALIFAH IBRAHIM IBNU WALID ( 127 – 127 H) 14. Dibawah ini sebelum kita membicarakan saru persatu cendikiwan musilim yang banyak berjasa dalam mengembangan ilmu. KHALIFAH MU’AWIYAH IBNU YAZID (63 – 64 H/684-685M) 4. KHALIFAH SULAIMAN IBNU ABDIL MALIK (96 -99 H/717-720 M) 8. Karena pada saat itu Khalifah memberikan modal penelitian.

tepatnya di bagian selatan sungai itu. Sungai Oxus adalah satu sungai yang mengalir panjang dan membelah negara Uzbekistan. ABDULLAH AL-MAKMUN (198 – 218 H/819 – 839 M) 8. AHLI FILSAFAT (AKHLAK) Al Khawarizmi149H/770 –219/840 M Ia yang lahir Adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi. dan 24 detik. 5 jam. ABU UBAY AL BAKRI geografer terbesar abad XI / abad ke-5 H 9.1166 M) ahli Geografi yang telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 ons 11. IBNU MUSA AL-KAHARIZMI (149H/770 –219/840 M)PENEMU ALGORITMA DAN ALJABAR . zaman khalifah Al-manshur (754 – 775 M. Al-BATTANI (858 M) Astronomi.MUHAMMAD BIN ZAKARIA AR-RAZI (225H/846-304/925 M) PERINTIS KEDOKTERAN MODERN. di pinggiran sungai Oxus. AL-MAWARDI (386 H/975M. di sebuah kota bernama Khawarizmi. AL-MU’TASHIM (218 – 227 H/839 – 848 M) 9. saat masih kecil ia pindah bersama kedua orang tuannya ke Baghdad Saat itu Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al Ma'mun yang memerintah sepanjang tahun 813 sampai 833. seorang intelektual Islam yang lahir pada tahun 770 Masehi. JABIR IBNU HAYYAN (721. 4. Terkenal sebagai penelaah mazhab Syafii.815 H). ABU ABBAS AS-SAFFAH (132-136 H/753 -757 M) 2. MUSA AN-NADI (169 – 170 H/790 – 791M) 5. IBNU SINA (360 H/981 M) BAPAK KEDOKTERAN MODERN 7. IBNU HAITSAM (354 H/965 M-431/1038 M) PENEMU ILMU OPTIK. 5. hidup pada zaman Bani abasiyah Al-makmun tahun 813-833M 2. dan Harun Ar-rasyid (w. AL-MAHDI (158 – 169 H/779-790 M) 4. IBNU AL-NAFIS 1213 M (PENEMU PEREDARAN DARAH JANTUNG) 12 IBNU MISKAWAYH 940 M-1030 M. MUHAMMAD AL-AMIN (193 – 198 H/ 814 -819 M) 7.809 M) hingga Khalifah Al-makmun (813-833 M) 3. PENEMU ILMU KIMIA 6. 20 . Al-IDRISI (1100 . 46 menit. penemu bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari. 10.1037 M) ILMUWAN PENCETUS POLITIK ISLAM.ZAMAN BANI ABBASIYAH 1. IMAM AT-TABARI (225H/839M-310H/923M) BAPAK SEJARAH ISLAM MODERN 8. HARUN AR-RASYID (170 – 193 H/791 – 814 M) 6. HARUN AL-WATSIQ (227 – 232 H/848 – 853 M)20 CENDIKIAWAN MUSLIM 1. ABU JA’FAR AL-MANSHUR (136 – 158 H/757 – 779 M) 3.

Karya-karyanya. ia juga dikenal sebagai seorang yang membangun teori-teori matematika lain. which established him as the founder of Algebra. setelah di terjemahkan dalam bahasa Latin. as he not only initiated the subject in a systematic form but he also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations. Dunia benar-benar tak bisa lepas dari jasa-jasa orang-orang Islam. Di banyak universitas di Eropa. tapi ia juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam subyek tersebut. Hery Sucipto. karya-karya Al Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa lain. buku-buku karya Al Khawarizmi masih menjadi acuan dan text book untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke enam belas. . The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-alMuqabilah. He is one of the most prominent mathematicians who ever lived. ia tak hanya mengenali satu hal sebagai subyek saja. bukunya diterjemahkan pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona dan dipakai sampai abad ke 16 didunia barat. Al Khawarizmi's contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. menyebutkan Al Khawarizmi adalah tokoh utama sejarah awal matematika arab.Mungkin karena lidah orang barat susah menyebut Al-Khawarizmi. kemudian menyusul bahasabahasa lain seperti bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Grafindo hal 18. Menurut Ca Nallino ukuran ini hanya selisih 2. The Treatise of Arithmetic. nama itu berubah menjadi algoritma sehingga orang barat menyebutnya algoritma.75 mil arab sebagai panjang derajat meridian. Moreover he was the founder of several branches and basic concepts of mathematics. dan www. Al Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. jika kita pelajari secara detail. tangen. kosinus. hasilnya 56. dibawah pengawasan Khalifah Al-Makmun . Cahaya Islam. Aljabar diambil dari kata depan judul buku yang dikarang oleh Al Khawarizmi. Salah satu kehebatan Al Khawarizmi adalah.877 kaki dari garis tengah bumi yang sebenarnya. Kita-kita itu adalah. dan yang pertama kali adalah bahasa latin oleh Adelard of bath dan Gerard of Cremona.com Al Khawarizmi selain ahli matematik juga ahli astronomi dan georgrafi . Sebuah tim astronom pimpinanya berhasil menemukan ukuran dan bentuk bundaran bumi.islamonline. di antaranya Aljabar. Seorang penulis buku the history of the arabs of Phillip Hitti. Dalam bukunya yang berjudul Al-Jabr wa-Al-MuQadilah ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus. His work on algebra was outstanding. kotangen serta konsep diferensiasi. Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan ini.com Al Khawarizmi selain terkenal dengan teori Algoritmanya. In the words of Phillip Hitti. Pada awal abad 12. ia berjasa memperkenalkan angka-angka arab atau algoritma kedunia barat. Selain karya-karyanya di bidang matematika. Tak hanya itu. Teori mngenalkan teori kalkulus secara mudah. "Al Jabr wa Al Muqabilah".www.islam0nline. buku ini ternyata mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan gampang. Dalam buku ini ia merumuskan dan menjelaskan secara detail table trigonometri yang biasa kita pelajari saat ini. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Al Muqala fi Hisab Al Jabr wa Al Muqabilah.

karena karyanya sangat fenomental. Dia termasuk dokter bedah muslim yang terkenal. Kista Thyroid (Thyroid Cyst) . Titik terang ditemukan setelah Al Zahrawi pada abad ke-12 menulis dalam bukunya mengenai sebuah keluarga yang setiap anak laki-lakinya meninggal setelah terjadi perdarahan akibat luka kecil. Seperti yang disebut oleh ahli bedah eropa Pietro Argallata (meninggal tahun 1424) “ Al-Zahrawi as “without doubt the chief of all surgeos”. Penyakit ini sebenarnya telah ada sejak lama sekali. operasi pengangkatan batu kandung kemih (Bladder Stone). Al-Zahrawi pantas mendapatkan Nobel . Karya ini dikenal dunia pada tahun 830 masehi.(al-Zahrawi adalah bapak ilmu bedah kedokteran). lahir di Al Zahra 6 mil Cordoba Andalusia. Ia menduga hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Dalam sejarah tercatat tujuh puluh orang yang ahli dalam bidang geografi bekerja di bawah koordinasi Al Khawarizmi. Bukunya tersebut yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza ’an at Ta’lif (The method of medicine). Adakah saat ini dokter bedah yang menguasai semua operasi bedah . At Tasrif merupakan encyclopedi yang memuat 30 volume buku. Al Zahrawi juga dokter pribadi raja Al-Hakam-II of Spain. bahkan membuat sendiri instrumennya. Dubai. ia membuat koreksi-koreksi mendasar pada pemikiran filsuf Yunani tentang geografi. seperti AlZahrawi. dikenal didunia barat dengan sebutan albucasis. Ia adalah penemuan penyakit hemofilia. www. Al Khawarizmi menyumbangkan karya-karya besarnya yang tak terbatas.E.Dalam bidang astronomi pun. Al-Zahrawi yang pertama kali mengemukakan cara operasi pada kanker payudara secara terperinci. yaitu sekumpulan tulisan para rabi Yahudi. Islam online. Al Zahrawi died in 1013 C. bedah gigi. United Arab Emirates Dalam dunia kedokteran. Yang menguasai bedah umum . Operasi pada Gigi (dental operation). full of rich and significant contributions. Dunia eropa mengakuinya dan menjadikan bukunya sebagai acuan pelajaran kedokteran bedah dan sebagai kurikulum kedokteran eropa selama berabad-abad. 936-1013). nama Albucasis alias Al Zahrawi tidak pernah luntur. alat untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan Zahrawi dan mempunyai sepesialisasi pembedahan dengan cauterisasi dan dalam lebih dari 50 tehnik operasi yang berbeda-beda. 2 abad setelah Masehi menyatakan bahwa seorang bayi laki-laki tidak harus dikhitan jika dua kakak laki-lakinya mengalami kematian akibat dikhitan. Dokter terkenal asal perancis Jacques Delechamps (1513-1588) mengunakan At-Tasrif sebagai acuan saat itu. After a long medical career. Al Zahrawi Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi (A. (Muslim profiles. sampai 5 abad kedepan. instrumen memeriksa uretra.com Copyright 1992-2005 Al Jazeera Publishing. Grup ini kemudian melahirkan peta bumi yang kita kenal sebagai globe untuk pertama kali. Gherrad of Cremona merupakan buku pertama hasil terjemahan buku Al_zahrawi ke bahasa latin diabad pertengahan. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah . Begitu juga dalam bidang geografi. Talmud.D. dipakai oleh dokter bedah di eropa . Al-Zahrawi membuat banyak instrument bedah seperti alat untuk memeriksa telinga. dan belum memiliki nama.

ahli optik.pesantren. termasuk tulisan Al Zahrawi atau Albucasis itu. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. Benda akan terliht karena ia memantulkan sinar kedalam mata. tahun 1828. Maqalah Fi daw’al-Qamar (membahas cahaya dan gerak-gerik langit). Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. membuat lensa dan cermin lengkung. Fi al-maraya al-Muhriqah bi al-Dawair (tentang cermin yang dapat membakar). semua karyanya di terjemahkan kedalam bahasa eropa. Kitab Fi al-Minasit (kamus optika). fi Surah al-kusuf (mengenai penggunaan camera obscura/kamar gelap pada pengamatan gerhana matahari).(ensiklopedi islam hal 153 dan www. matematika dan astronomi. istilah hemofilia (haemophilia) pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. Retina mata adalah tempat penglihatah dan bukan yang mengeluarkan cahaya.com).1864). Kemasyuran namanya membuat raja dinasti fatimah di mesir saat itu Al-Hakim Bin Amirillah (386-411 H/9961021 M) untuk bisa mengatur banjir sungai Nil. (Ibnu haytam www.(ensiklopedia153) Dalam Bidang optika Ibnu haytam mengadakan eksperimen untuk menentukan gerak rektiliner cahaya. Tapi karena menurutnya itu tidak mungkin. Maqalah Fi Hayat al-Alam (astronomi). sifat bayangan.com) Ibnu Haitan meninggalkan hampir 200 karya tulis. pendapat ini adalah kebalikan dair apa yang dikemukakan oleh Euclides dan ptolemaeus. tahun-tahun terakhir hidupnya ia banyak menyalin naskah matematika dan meninggal tenang di Cairo. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Menurut Ibnu Haitham. pemikir Yunani yang berpendapat bahwa benda terlihat karena memancarkan cahaya. camera obscura. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar.islamonline. Zawahir al-hasaq (tentang gejala senja) . Dan menurut ensiklopedia Britanica. yang kerap mengenangi lahan pertanian di mesir. untuk melindungi dirinya dari amarah peguasa saat itu dia berpura-pura sakit ingatan dan tidak diketahui kehidupannya setelah itu. hal 153-154 ensiklopedia islam 2. pada tahun 1928. beliau juga berjaya menghasilkan . Johann Lukas Schonlein (1793 .tulisan yang ditulis oleh Hopff di Universitas Zurich. Temuan ilmiahnya yang terkenal adalah pendapatnya bahwa sinar cahaya bergerak mulai dari obyek dan berjalan menuju kemata. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Ibn Al Haytham (965 -1040 M) Alhazen/alhuzen adalah nama yang dikenal didunia barat. Selain itu. antara lain tulisannya Maqalah fi Istikhraj Samt al-Qiblah (tentang teorama kota). antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Dalam kajiannya. Lukas menelusur aneka catatan kedokteran. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. penggunaan lensa. lahir di Basra persia yang berkarir di Kairo mesir. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia.

kedudukan cahaya seperti bias cahaya haytam/Republika.com) dan pembalikan cahaya.pesantren.com/ www. ( ibnu .

dan wafat pada 1037. ia sudah hafal Alquran. Asia Tengah. Pada usia 10 tahun.IBNU SINA Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada 980 di Ifsyia Karmitan. .

penguapan. keseimbangan gerak dan fikiran.Ibnu Sina dikenal sebagai the faher of doctors (bapak kedokteran). sebuah manual medis. sejarah. itu semua terbukti. pencairan. dan semangat' pada kesehatan manusia. sematan (fixation). Sampai akhir abad 17. dan oksidasireduksi. pembuatan kapur. Sebagai dokter. risalah penyakit malaria yang diadopsi sembilan abad kemudian oleh Prof Wagner von Jauree dari Vienna sehingga menerima Nobel bidang fisiologi tahun 1927. kristalisasi. ada sekitar 48 buah dalam bentuk buku dan risalah. minuman. dan filsafat dan kedokteran. Topik artikelnya yang lain adalah tentang penyakit jantung yang ada di dalam Kitab Adwiyat al-Qalbiyah (risalah obat untuk sakit jantung). adanya 'hubungan antara badan. ia lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek spiritual dan fisik pasien secara simultan dalam pengobatannya. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. amalgamasi. Dari sejumlah risalah kesehatannya. Dia pula yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. pemurnian. Katanya. peleburan dan pengkristalan. ia -. Kitab ini diterjemahkan Arnold of Villanova dengan judul De Viribus Cordis di Spanyol. udara yang terkontaminasi uap dari rawa. tidur dan kerja mempengaruhi kesehatan. penyulingan. Jabir pula menyiapkan tekniknya. H2S dan NH3. asap atau jelaga dapat membahayakan kesehatan. astronomi. Ibnu Sina punya dua teori segitiga pengobatan. fikiran. Kini diketahui. Dalam penemuannya. Bahwa temperatur. dan sekarang menjadi masalah lingkungan yang utama. Selain kedokteran. matematika. danau. Urjuzah fit Tibb. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi. .bersama dengan Zakaria Razi -. dibahasalatinkan oleh Armengaud Blasius (meninggal tahun 1312) menjadi Cantica di Montpellier. makanan. JABIR IBNU HAYYAN Jabir ibnu Hayyan (721-815 H) di Barat dikenal dengan nama Geber. limbah. Teori kedua.sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan abad pertengahan. sebagian menyatakan mencapai ratusan judul. pencelupan. udara. menurut MS Khan. Termasuk. Anak seorang penjual obat di Kufah (Irak) ini juga merupakan seorang sufi. ia juga menguasai fisika. Triangular Theory of Islamic Medicine yang menyatakan kaitan antara Allah. Perancis. Jabir membuat instrumen pemotong. gas itu adalah hasil proses anaerobik air limbah yakni CH4 (metana). Karya lainnya. manusia. dan pengobatan. Pertama. saluran drainase. mirip semua 'technique' kimia modern. Karya medis pemilik magnum opus untuk buku al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine ini.

Publik Barat mengenalnya sebagai Alhazen. yakni kalsinasi dan reduksi. kontribusi ilmuwan Islam bagi dunia ilmu pengetahuan tidaklah sedikit. dialah bapak ilmu optik yang mengurai bagaimana kerja mata 'mencerna' penampakan suatu obyek. Dalam bidang kimia. maka akan tampak bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. Sejarah optik mencatat. dan penghabluran. . Awal pendidikan didapatkan di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya itu. memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam.'' ''Jika dihendaki memisahkan bagian-bagian terkecil dari dua kategori itu oleh instrumen khusus. pertama yang harus dilakukan adalah mendata kembali dengan metoda-metoda yang lebih sempurna. tapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Dalam setiap karyanya. sublimasi. diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Yang benar adalah bahwa keduanya mempertahankan karakteristik alaminya. Di perantauan. Jabir menjelaskan. ia melakukan penelitian mengenai aliran dan saluran Sungai Nil serta menyalin buku-buku tentang matematika dan ilmu falak. karya Jabir ibnu Hayyan mencapai lebih 500 buah. Ibn Haitham Islam sering kali mendapat stigma sebagai agama yang terbelakang. Dalam buku ini. penglarutan. untuk mengembangkan kedua dasar ilmu itu. Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. Namun ia tidak sreg dengan kehidupan birokrat. yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 M. dan segala yang terjadi adalah sebagian dari kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membedakannya secara seksama. nonmetal dan penguraian zat kimia.Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia. Padahal. Ia pun memutuskan keluar untuk kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Hasilnya adalah suatu kombinasi kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari masing-masing unsur. Di negeri ini. antara lain dikemukakan reaksi kimia: ''Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal. destilasi. Setelah itu. tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. Dia lahir di Basrah pada tahun 965 Masehi.'' Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al Hikmah Al Falsafiyah. yakni metoda penguapan. Kecintaannya kepada ilmu membawanya berhijrah ke Mesir. Ibn Haitham contohnya. utamanya pada bahan metal. Nama lengkap ilmuwan ini Abu Al Muhammad alHassan ibnu al-Haitham. ia mengasah otaknya dengan beragam ilmu.

pengobatan. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. dan filsafat. Pandangannya mengenai filsafat amat menarik untuk dikaji hingga saat ini. Apabila umur makin meningkat. matematika. Banyak buku yang dihasilkannya dan masih menjadi rujukan hingga saat ini. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan pada para penonton sebagaimana yang dapat kita tonton pada masa kini. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang ada. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. geometri. telah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang penelitian sains di Barat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya.Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Dalam kajiannya. Tulisannya mengenai mata. beliau juga berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. metafisika. Menurut Ibnu Haitham. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai. Ibnu Haitham membuktikan dirinya begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai filsafat. Selain sains. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. Bacon. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. sains. filsafat tidak dapat dipisahkan dari ilmu matematika. ilmu falak. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Penulisan filsafatnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Bagi Ibnu Haitham. . dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Selain itu. Padanya pertikaian mengenai sesuatu perkara bermula dari pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk menguasainya seseorang perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. kekuatan fisikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. logika. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas bagi kajian dunia modern mengenai pengobatan mata. dan ketuhanan. Belajar yang dilakukannya secara otodidak justru membuatnya menjadi seorang yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan.

id] Ibn Miskawayh Abad kesepuluh masehi menjadi periode gemilang dalam perkembangan peradaban Islam. Ibn Misakawayh mempelajari filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menemukan kebanaran.Di antara buku-bukunya itu adalah Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matemetika dan matemetika penganalisaan. Bahkan beragam ide yang berasal dari tradisi intelektual di luar Islam. pada saat Dinasti Abasid berkuasa. Kemudian Ibn Miskawayh meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad. Ia bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan umum pada masa pemerintah dinasti Abasid. Pada masa seperti inilah kemudian muncul seorang intelektual Muslim terkemuka dalam bidang etika. Baghdad. namun Ibnu Haitham tetap hidup dalam kesederhanaan. Walaupun menjadi orang terkenal di zamannya. Maqalah fi Istikhraj Simat al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat. bahkan kimia. Seperti ilmuwan yang hidup di zamannya. para intelektual Muslim telah sampai pada puncak kematangan pemikiran dan berbagai ide. Ia dikenal sebagai orang yang miskin materi tapi kaya ilmu pengetahuan. khususnya filsafat Yunani. Di antara kajian yang menjadi perhatian utamanya adalah filsafat Yunani dan sejarah. ia lebih memberi tekanan kepada kajian filsafat terutama filsafat etika. gencar melakukan translasi atau penerjemahaan karya-karya dari berbagai bidang ilmu ke dalam bahasa Arab. Ia bekerja di sana hingga beberapa kali pergantian kekuasaan terjadi. dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. perpustakaan pribadi juga banyak bermunculan. . Perpustakaan bagi dirinya merupakan sekolah yang membuatnya mampu berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Apalagi kala itu. Kitab al-Tahlil wa al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Ia lahir pada 940 M di Rayy. Ia secara tekun dan serius melakukan kajian di bidang filsafat. Pada masa itu. Maqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. Mudahnya akses ke berbagai pengetahuan ini tak heran membuat banyak kalangan yang membuat majelis kajian untuk berdiskusi mengenai hal ihwal agama. (yus)[republika. Kedua kajian inilah di kemudian hari mengantarnya menjadi intelektual yang mengagumkan dalam kedua bidang tersebut. dan di belahan dunia Islam lainnya. ia habiskan waktunya di tanah kelahirannya. Bukan hanya di pusat pemerintahan. Namun. Tak hanya perpustakaan umum yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Kordoba.co. sebuah kota yang berada di Iran. Tak ayal jika banyak Dar al-Ilm (semacam perpustakaan umum) didirikan. Ia merumuskan langkah bagaimana membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara membangun jiwa yang harmonis. Kitab Tahlil al-Masa'il al-'Adadiyah tentang aljabar. Hingga beranjak dewasa. filsafat maupun bidang lainnya. tetapi juga di Kairo. sejarah dan kedokteran. Irak. bernama Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawayh atau lebih dikenal Ibn Miskawayh.

Dalam penjelasan berikutnya. secara umum ia membicarakan bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan tertinggi melalui moral yang sehat. Selanjutnya akan membuat manusia memiliki kebijaksanaan dalam meniti hidup yang akhirnya menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Namun hal ini dilihat dalam sudut pandang tradisi intelektual Islam. Itulah. ia membicarakan tentang jiwa dan sifat-sifatnya. anak-anaknya dan kesejahteraan dirinya. Seseorang akan mampu menggapai kebahagiaan hidup jika ia mampu menciptakan kebahagiaan moral dengan memenuhi sifat-sifat jiwa. Dalam kitab yang terdiri atas tujuh bagian ini. ia juga menulis kitab yang bertajuk Jawidan Khirad (hikmah yang tak lekang waktu) dan Tartib as-Saadah (kaidah kebahagiaan). Ibn Miskawayh menelurkan karya monumental yaitu Tahdib alAkhlaq (pembinaan akhlak). Pada bagian awal dalam kitabnya. Ibn Miskwayh memandang bahwa ilmu akan menuntun manusia untuk tak hanya bergantung kepada hal yang bersifat materi. Mohamed Arkoun pada 1969 menyematkan label terhadap dirinya sebagai seorang humanis. Selain Tahdib al-Akhlaq. kata Miskawayh. Label humanis bagi Ibn Miskawayh juga disematkan oleh kalangan pemikir Muslim. Di dalamnya termasuk. Di antaranya adalah kedahagaan jiwa terhadap asupan ilmu. Karya-karya . Dengan kajian filsafat Yunani ia kemudian terpengaruh oleh pemikiran Neoplatonisme baik pada sisi teori maupun praktik.Di kemudian hari ia lebih dikenal sebagai seorang Islam humanis. ia menguraikan tentang jenis kebahagiaan dan sifat-sifat yang dimilikinya. Sedangkan kondisi eskternal adalah keadaan yang terkait dengan hubungan dirinya dengan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Kedua kondisi inilah yang kemudian memperkaya jiwanya dalam mencapai kebahagiaan dirinya. teman sepergaulan. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi manusia dalam mencapai kebahagiaan itu. yaitu kondisi eskternal dan internal dirinya. salah satu sifat yang dimiliki oleh jiwa. Ini adalah peran filsuf moral atau etika memberikan resep bagi kesehatan moral yang berpijak pada kombinasi pengembangan intelektual dan praktik keseharian. bukan dalam tradisi intelektual humanisme Eropa. Dalam pandangannnya. Kondisi internal yang mempengaruhi pemikiran dan arah moral seseorang adalah kesehatan tubuh dan bagaimana kemampuan dirinya mengendalikan temperamen. Hal ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian jiwa diharmonikan untuk mencapai kebahagiaan. setiap manusia mampu mencapai setiap jenis kebahagiaan dengan cara memenuhi sifat-sifat kebahagiaan itu. Dalam kajian filsafat etika. Pasalnya ia memiliki kecenderungan agar Islam dapat masuk ke dalam sistem praktik rasional yang lebih luas pada semua ranah kemanusiaan. misalnya.

dalam kajian sejarah Ibn Miskawayh menelurkan pula karya monumental. Kehebatannya pun turut terlihat dalam bidang politik sehingga ia dilantik menjadi menteri semasa Abu Bakr Ibrahim berkuasa di Saragossa. matematika. Ibn Miskawayh menghembuskan napasnya yang terakhir pada 16 Februari 1030 M dalam usia 90 tahun. dalam bidang kedokteran ia menghasilkan karya yang bertajuk al-Asyribah. Sebagian mereka ialah ahli sains. Ia pernah menjadi penyair bagi golongan al-Murabbitin yang dipimpin oleh Abu Bakr Ibrahim Ibn Tafalwit. telah lahir sejumlah cendikiawan dan sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. dan sebagainya. Ibnu Bajjah merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. Kemampuannya menguasai berbagai ilmu itu menjadikannya seorang sarjana teragung bahkan tiada bandingan di Andalusia dan barangkali di dunia Islam. Selain itu. Kedatangan mereka telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana khususnya dalam bidang keilmuan. Arau Ahl al-madinah (pikiran penduduk kota). Setelah lama ia berada di Baghdad untuk belajar dan bekerja dengan berbagai karya gemilangnya. Meski tak banyak. [republika. Ia juga seorang yang hafal Al-Qur'an. Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau lebih terkenal sebagai Ibnu Bajjah adalah salah seorang diantara para cendekiawan Muslim tersebut. filsafat.co. Ibnu Bajjah juga ahli di bidang musik dan pemain gambus yang handal. Ibnu Bajjah amat terkenal dalam bidang perobatan dan merupakan salah seorang dokter terkenal yang pernah dilahirkan di Andalusia. Lebih menakjubkan lagi. perobatan. Ia juga menuliskan karya lain di bidang etika yaitu al-Fauz al-Akbar (kemenangan besar). Pada kesempatan itu beliau banyak menulis buku yang berkaitan dengan ilmu logika. Terlahir di Saragossa tahun 1082 M. al-Fauz al-asghar (kemenangan kecil) dianggap sebagai karya filsafat yang sejajar dengan karya Al-Farabi. beliau dapat menguasai ilmu matematika. Sumbangannya dalam bidang keilmuan begitu besar. Dalam waktu yang sama. astronomi. Sementara itu. dianggap karyanya yang terbaik dalam bidang sejarah. Salah satu karyanya adalah Tajarib al-Umam (pengalaman bangsa-bangsa). merupakan kajian tentang minuman dan pengaruhnya terhadap kesehatan.id] Ibnu Bajjah Umat Islam telah sampai ke tanah Spanyol (Andalusia) semenjak zaman sahabat Rasul. sastra. Ibn Miskawayh kemudian kembali ke Iran.tersebut mendapatkan pujian besar dari para ilmuwan barat dan dianggap sebagai karya yang dapat disejajarkan dengan Nicomachean Ethics karya Aristoteles. dan falak. Sepanjang pemerintahan Islam di Spanyol. . Kemudian Ajwibah wa alAsilah fi an-Nafs wa al-Aql as-Siyar (tentang aturan hidup) dan Taharat an-Nafs (suci dari nafsu). tepatnya ke Kota Isfahan. Beberapa lama setelah kepulangan ke negerinya sendiri. fisika.

perobatan. Minatnya dalam soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan metafisika jauh mengatasi bidang ilmu lain meski beliau mahir dalam ilmu psikologi. Usaha ini dapat menumpas sifat hewaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia. Dengan ilmu dan amalan berfikir. Menurut Ibnu Bajjah. al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. al-Farabi. manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Pandangan filsafat Ibnu Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh ide-ide al-Farabi. dan al-Razi. Dalam buku itu. kemampuan Ibnu Bajjah setara dengan al-Farabi ataupun Aristoteles. Upaya untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Sewaktu membicarakan ilmu logika. Kalau masyarakat itu tidak baik maka seseorang itu harus menyepi dan menyendiri. dan sebagainya. aljabar. Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristoteles. politik. Mereka hampir sependapat bahwa akal dan wahyu merupakan satu hakekat yang padu. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani. Selain itu. seseorang harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam bersama-sama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa saja kewujudan benda atau Tuhan. ada sebagian pemikir mengatakan bahwa kitab tersebut sama dengan buku alMadinah al-Fadhilah yang ditulis al-Farabi. Namun. Oleh sebab itu. Galenos. akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau tidak ada bergantung pada yang . Ibnu Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Nafs yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Berdasarkan pendapatnya. Oleh sebab itulah. segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Pemikiran filsafatnya ini dapat diikuti dalam Risalah al-Wida dan kitab Tadbir al-Muttawwahid yang secara umum merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina kecuali bagian yang berkenaan dengan sistem menyepi dan menyendiri. Dalam bidang ini ia mengemukakan gagasan filsafat ketuhanan yang menetapkan manusia boleh berhubungan dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Satu persamaan yang kentara antara al-Farabi dengan Ibnu Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Semasa membicarakan tentang politik.Dalam bidang filsafat umpamanya. alFarabi telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli filsafat diwujudkan.

ia mempelajari Qur'an. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama alias pelopor dan sekaligus bapak ilmu sosiologi dan sejarah sains. banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat diuraikan menggunakan logika. Biar pun umur Ibnu Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu dan filsafat di bumi Andalusia. kalau ia masih hidup tentu tidak akan menyangka namanya begitu universal digunakan orang. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. Justru apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran dan sesuatu kemungkinan itu boleh jadi mungkin benar dan tidak benar. . Ibnu Khaldun banyak belajar di Tunisia dan Fez . sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. benda tidak mungkin terwujud tanpa rupa tetapi rupa tanpa benda mungkin wujud. Sesungguhnya Ibnu Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial. Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahaminya hal-hal berkaitan dengan metafisika. Masih banyak lagi pemikiran filsafat Ibnu Bajjah yang tidak diketahui karena sebagian besar karya tulisnya telah musnah. cabangcabang ilmu Islam lainnya seperti ilmu teologi dialektikal dan hukum-hukum Islam. Ibnu Khaldun. Hadits. Dan ia lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimah-nya atau di Barat sana dikenal dengan 'Prolegomena'. Kebanyakan dari kita pasti tahu atau sering membaca namanya. Perasaan dengki dan cemburu ini menyebabkannya diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138. Namun kehebatannya inilah yang mengundang cemburu beberapa kalangan. Kenyataannya. Ibnu Khaldun sebenarnya punya nama asli Abdullah al Rahman Ibnu Muhammad. Oleh sebab itu. Tentu saja orang tidak akan sembarang memilih nama untuk sekolah atau perguruannya.diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. [republi Ibnu Khaldun Siapa yang tidak kenal nama Ibnu Khaldun. Keluarganya sendiri bukan berasal dari Tunisia. Namanya sering dipakai untuk nama sekolah atau perguruan. Ilmu sains dan fisika misalnya digunakan oleh Ibnu Bajjah untuk menguraikan persoalan benda dan rupa. Setengah pandangan filsafatnya jelas mendahului zamannya. Jadi. kita boleh menggambarkan sesuatu dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Lahir di Tunisia dari keluarga kelas bangsawan di tahun 723 Hijriah atau tahun 1332 SM. mereka hijrah ke Tunisia dari Seville. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berserakan di beberapa perpustakaan di Eropa. Menurut Ibnu Bajjah. wilayah Spanyol yang berpenduduk Islam. Sebagai contoh.

karena kegiatan politiknya di masa lalu. Ia bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko). ekonomi. Beliau juga menganalisa hubungan dinamis dan menggambarkan perasan-perasaan antar manusia. Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu. Karena hal in pula ia menemukan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan perdaban manusia. Sayangnya. Ini yang menjadikannya dalam usia belasan sudah bekerja pada Sultan Barquq. "Sejarah ada subyek menuju hukum-hukum universal. telah memberi arah pada ilmu-ilmu psikologi. Misalnya. Muqaddimah telah membuat intelektual dunia dulu dan kini. Selama empat tahun ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu Salama. misalnya saja ia berpendapat bahwa kehidupan beragama adalah satu hal pokok yang mampu menyatukan jazirah Arab saat itu. Bagian pertama bukunya. Ibnu Khaldun pun jauh hari sudah menyimpulkan beberapa penyebab kehancuran sebuah negara atau pemerintahan. Sebelum dikenal sebagai penulis buku yang kelak menjadi adi karya dalam sejarah dunia. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun saat itu sebenarnya sudah sangat maju. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair.Dengan semangat belajar dan keingintahuannya yang besar. Di sana pula ia mulai menulis Muqaddimah. Tahu sendiri kan. seorang Kaisar di Mesir. menurut banyak intelektual dunia. Granada (Islam Spayol) dan Biaja (di Afrika Utara). Tak hanya itu faktor-faktor yang mendukung ilmu analisa ia kenalkan pula." begitu katanya. Tak hanya itu. kekecewaan rakyat dan . Al 'Ibar. astronomi. filosofi dan literatur Arab. Spanyol. memberi pandangan baru pada kekuatan penduduk dan politik. sosiolog dan filosof dunia. ilmu pembangunan sosial yang saat ini biasa kita sebut dengan ilmu sosiologi. dari Afrika Utara karena melarikan diri dari Turmoil di Afrika Utara. tenaga dan kepandaiannya bergelut dengan dunia politik praktis. ia juga mempelajari matematika. Ini adalah satu contoh bagaimana Ibnu Khaldun dijadikan rujukan dunia sosiologi internasional. dikenal juga sebagai seorang kritikus sejarah yang disegani. lingkungan hidup dan sosial. di Timur dan Barat gelenggeleng kepala dibuatnya. berapa banyak suku dan bani yang ada di sana. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama-nama besar sejarawan. Tahun 1375 ia mengasingkan diri ke Granada. Al 'Asabiyya. ditulisnya dalam buku itu. Ibnu Khaldun selain terkenal sebagai penulis sejarah dan manusia. Pada buku inilah Ibnu Khaldun. Hasil pemikirannya yang sangat cemerlang. pemerintah Granada menolaknya. Ia pula yang mengenalkan ilmu analisa tentang peradaban manusia. "Ketidakadilan. sangat tajam. rasional dan analitik meninjau masalah-masalah manusia dan sejarah. Ada satu satu pernyataan atau argumen Ibnu Khaldun yang sampai saat ini masih dibuat pijakan banyak ilmuwan. Apalagi tipikal orang padang pasir kan panas-panas bawaannya.

tirani adalah langkah awal kehancuran sebuah negara. kelak banyak memberikan warna dan pengaruh pada dunia ilmu sosial. Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sangat kental di kota Damsyik. Ia dibesarkan dalam keluarga ilmuwan. politik. Nama sehariharinya ia dipanggil "Abu Abdullah". okol no! Ibnu Khaldun hidup di Mesir pada zaman Mesir sedang mengalami kemerosotan. ayahnya adalah seorang pendiri dan pengasuh perguruan "Al-Jauziyah"n. Pemikiran dan analisa Ibnu Khaldun." begitu katanya. Persoalannya. Dan saat ini banyak contoh yang bisa kita lihat betapa tiga hal yang disebutkan Ibnu Khaldun berabad-abad lalu benar adanya. Akal yes. Ini yang membuat Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu mengumpulkan data. ia belajar Islam dengan benar. lantaran situasi ketika ia dilahirkan dan dibesarkan. Mengapa ia dipanggil Ibnu Qoyyim? Padahal dilihat dari nama sebenarnya ia tidak ada kaitan dengan nama Qoyyim. Ternyata kebaikan dan ilmu. mengingatkan orang tentang pentingnya peradaban. Dan ISlam merupakan bagian yang sangat internalized dalam setiap individu maupun masyarakatnya. hipokrit dan pembohong besar. Ia seorang yang sangat percaya pada kekuatan akal bukan kekuatan fisik. Tapi singkatnya ia dipanggil "Ibnu Qoyyim". Karena bapaknya adalah pendiri (qoyyim) perguruan tersebut. sehingga ia menjadi terkenal. Sehingga lembagalembaga pendidikan atau sekolah-sekolah bertebaran di mana-mana. moralnya bobrok dan sebagian besar masyarakat tidak merasa perlu belajar dan berhati-hati. Kini berabad-abad setelah ia wafat. Ia mendapat bimbingan dpengarahan dari . kota Damsyik tengah berada dalamkeadaan puncak peradaban ilmu pengetahuan. Ia berasal dari Damsyik. Pendidikannya anjlok. Ibnu Khaldun dikenal pula sebagai seorang pioneer atau perintis pendidikan modern. Selain sebagai sejarawan dan sosiolog. mampu mengalahkan umur manusia yang hanya sejengkal. Nama julukannya adalah syamsuddin. sejarah. filosofi dan pendidikan. Satu hal yang menjadikannya seperti itu. Ibnu Qoyyim dilahirkan di kota Damsyik (sekarang Damaskus) tahun 691 H (1292 M). Kondisi askripsi ini dilimpahkan pada Ibnu Qoyyim. daerah pasar gandum di kota Damsyik. Namun Ibnu Qoyyim menjadikan ayahnya sebagai gurunya langsung. [masjid_annahl] Ibnu Qoyyim Nama lengkap Ibnu Qoyyim adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Said bin Hariz Azzar'ie. pemikirannya yang cemerlang serta idenya yang brilian masih bisa kita rasakan. Menurutnya kekuatan fisik hanya membuat seseorang menjadi malas. maka ia dipanggil dengan "Ibnu Qoyyim Al Jauziyah".

Ibnu Qoyyim tida melepaskan dirinya dari proses belajar dan mengjar (bima tu'allimu nal kitab wa bima kuntum tadrusun). Pertama: Karena berbuat maksiat. sistematik dan teliti uraiannya. Ia melontarkan fikiranfiirannya mengenai kemaksiatan dan dampak-dampaknya pada pribadi dan masyarakat.ayahnya sendiri. milik ayahnya. Ia giat belajar. Seseorang pada awalnya merasa aneh dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan. Ia mengajar di perguruan Al Jauziyah. pembahasannya luas dan mendalam. Bila manusia sudah kehilangan rasa malu. Kepribadian dan prilakunya yang menarik dan menonjol tersebut lantaran ia begitu sulit melepaskan diri dari Qurän dan Hadits. Begitu juga di sela-sela waktunya sebagai pendidik dan tokoh refernsi keagamaan masyarakat. rendah hatinya. Fikiran-fikirannya sangat tajam dan cemerlang. disenangi sikap dan kearifan fikirannya oleh masyarakat. tegar ucapannya walaupun harus menghadapi resiko. Hal ini dapat dipahami dalam masyarakat. akhirnya. fikiran dalam buku-bukunya. Ibnu Syirazi. Sifat-sifat tersebut terkumpul dalam perilaunya dan turut pula menshibghah kebudayaan dan pengetahuan yang ada. dilanjutkan dengan menhafal Hadits. Dengan demikian. maka seseorang akan terbiasa dengan kemaksiatan. terbuka sifat pribadinya. Ia pun m enjadikan sastra dan bahasa sebagai pusat perhatiannya. Lama-kelamaan akan terdorong untuk melakukan tindakan maksiat berikutnya. hati dan pendengarannya seakan-akan tertutup dari kebenaran. seseorang kehilangan rasa malu. Dengan demikian ketiadaan rasa malu pada diri manusia digambarkan sebagai tanpa rasa. Luas ilmu yang dimiliki Ibnu Qoyyim karena sangat dipengaruhi oleh berbagai guru lain yang menjadi ulama terkenal seperti: Ahmad Ibnu Taimiyah. Sejak kecil. Kemudian. tenang penampilannya. ia begitu sabar. Setelah ia menghafal Al-Qurän secara sempurna. Keistiqomahan sangat tercermin dalam tulisan-tulisan dan sikapnya terhadap fenomena-fenomena kemaksiatan yang ada. karsa dan karya yang bersifat kemanusiaan. Profesi gurunya ia tekuni meskipun ia sudah menjadi ulama termasyhur dan disegani. Kedua: Karena melakukan perbuatan maksiat. ia mencoba mencicipibuah terlarang (maksiat). Muridnya yang turut muncul ke permukaan anatar lain Ibnu Katsir. Dengan demikian tidak mengherankan ia menjadi ulama yang kondang di abad ke-8 hijriyah. Murid-muridnya banyak sekali. ras malu merupakan cerminan pribadi manusia. tercermin dalam kajian. Ibnu Qoyyim sudah nampak bakat intelektualitas dan keulamaannya. Keulamaannya sangat tercermin dengan sikap hidupnya yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. ia tidak melupakan diri untuk mengkonstruksikan fikiran-fikirannya dalam bentuk buku. tindakan coba-coba tersebut berakhir menjadi kebiasaan. dan lain-lain. serasi dan berkesinambungan. tulisannya terasa tersuguhkan dengan lengkap. . Kemaksiatan (kesenangan semu) ini menjadi kebiasaan karena peranan syetan yang idak henti-hentinya mengganggumanusia untuk menjadi abdi mereka. pandangan. Kompleksitas pengetahuan dalam dirinya didukung oleh manhaj yang tertata dengan baik.

jabatan yang pernah dipegang oleh kakeknya pada masa pemerintahan Dinasti al Murabitun di Afrika Utara. ilmu-ilmu pasti. Plato. merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Kebesaran Ibnu Rusydi sebagai seorang pemikir sangat dipengaruhi oleh zeitgeist atau jiwa zamannya. Abad ke-12 dan beberapa abad sebelumnya merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Dunia Islam. di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman. khususnya dalam tafsir Al Qur’an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih.Karena itu. Bahkan karya terbesarnya dalam bidang kedokteran. bahkan mereka sering memerintahkan para ilmuwan untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa. yaitu Al Kuliyat Fil-Tibb atau (Hal-Hal yang Umum tentang Ilmu Pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran. Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Cordoba. Posisi tersebut ia pegang pada masa pemerintahan Khalihaf Abu Ya’kub Yusuf dan anaknya Khalifah Abu Yusuf. logika. dan banyak pula saudaranya yang menduduki posisi penting di pemerintahan. sastra. Kecerdasan yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu. Para penguasa muslim pada masa itu mendukung sekali perkembangan ilmu pengetahuan. [Majalah Sabili No. 33 Tahun II Januari 1991] Ibnu Rusydi Abul al Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusydi. Phitagoras. sehingga nama-nama ilmuwan besar Yunani seperti Aristoteles. . Liku-liku perjalanan hidup pemikir besar ini sangatlah menarik. Selain sebagai seorang ahli filsafat. Ibnu Rusydi dilahirkan pada tahun 1126 M di Qurtubah (Cordoba) dari sebuah keluarga bangsawan terkemuka. ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran. Latar belakang kelauarga tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitasnya di kemudian hari. tidak mengherankan bila seorang doktor dari Al Azhar yakni Al Ustadz Husaini Ali Ridwan membahas secara khusus mengenai tulisan Ibnu Qoyyim. menyebabkan ia diangkat menjadi kepala qadi atau hakim agung Cordoba. yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rusydi atau Averrous. ataupun Euclides dengan karya-karyanya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Ibnu Rusydi dapat digolongkan sebagai seorang ilmuwan yang komplit. yang berpusat di Semenanjung Andalusia (Spanyol) di bawah pemerintahan Dinasti Abasiyah.Posisi yang prestisius dan tentunya diimpikan banyak orang.

tumbuh. lalu memperebutkan kepemimpinan. politik. Metaphisica. Ia pun melengkapi telaahnya dengan menggunanakan komentar-komentar klasik dari Themisius. Formasi masyarakat. Komentar-komentarnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani. Karya emasnya itu hingga kini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. De Partibus Animalia. organisme dapat tumbuh dan matang. Menurutnya. strata suatu masyarakat. dan teori dissintegrasi. yang mempunyai pengaruh selama berabad-abad lamanya. karena sebabsebab nyata yang mempengaruhinya. Khaldun memetakan masyarakat dengan interaksi sosial. Rhetorica. Antara tahun 1169-1195. bersaing. Tak ada kebetulan dalam sejarah sosial kecuali sebab dan akibatnya semata. Model ini menempatkan Ibn Khaldun sebagai penganut teori siklus sejarah. sebagian jelas dan diketahui. berkembang. Parna Naturalisi. Phiysica. seperti De Organon. termasuk Indonesia. Ia memperkirakan bahwa solidaritas itu berlangsung empat generasi. Metodologica. De Anima. Analisanya telah mampu menghadirkan secara lengkap pemikiran Aristoteles.Hal terpenting dari kiprah Ibnu Rusydi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah usahanya untuk menerjemahkan dan melengkapi karya-karya pemikir Yunani. Demikian seterusnya. tulisnya. Pendekatan ini dianggap menjadi terobosan yang sangat signifikan. Dalam karyanya itu. dan Nichomachean Ethick. . pemikir (1332-1406) kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai bapak sosiologi dan politik. Al Muqaddimah merupakan karya monumental pertama yang memuat prinsip-prinsip politik. dan geografi yang melingkupinya. dan komentar Ibnu Sina. sebagian lagi tidak. dan sebagainya. sebagai hasrat manusia untuk berkumpul. Masyarakat lahir. lalu mati untuk diganti dengan yang lain. IBNU KHALDUN Bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibn Khaldun. Pengaruh itu universal dan pasti. Ibnu Rusydi menulis satu segi komentar terhadap karya-karya Aristoteles. terutama karya Aristoteles dan Plato. Semua komentarnya tergabung dalam sebuah versi Latin melengkapi karya Aristoteles. al Farabi dengan Falasifah-nya. memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan sebuah observasi. Al Muqaddimah juga mengupas asal muasal suatu masyarakat. Komentarnya terhadap percobaan Aristoteles mengenai ilmu-ilmu alam. Alexander of Aphiordisius. ekonomi. lahirnya kota dan desa. Mereka diikat dengan solidaritas ashabiyah (ungkapan pra-Islam) yang diarahkan oleh para pimpinannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->