Per Banding An Domain Afektif Dan Domain Psikomotor

PSIKOMOTOR

 Guru-guru pendidikan jasmani memberi sentiasa memberi tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan . Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang.

Pergerakan Mekanistik. Pergerakan Suaian Pergerakan Kompleks.7 PERINGKAT DOMAIN PSIKOMOTOR Persepsi Persediaan Pergerakan Terkawal. Pergerakan Ciptaan .

dia akan ingat cara bagaimana pemain melakukan “rejaman” tersebut. akan dapat mengingat pergerakan motor (motor movement) berkaitan dengan pergerakan yang dilihat .1) Persepsi seseorang itu mempersepsikan satu pergerakan tertentu apabila pelajar melihat pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar.

2) Persediaan seseorang itu bersedia secara mental. emosi dan fizikal untuk melakukan sesuatu pergerakan pelajar dapat mengingat pergerakan tersebut (persediaan mental) dan dengan itu bersedia untuk melakukannya .

Misalnya. Pergerakan ini biasanya dilakukan secara peniruan dan cuba jaya. .3) Pergerakan Terkawal seseorang itu dapat melakukan pergerakan awal berkaitan kemahiran yang ingin dipelajari. pelajar meniru bagaimana pemain melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar.

Pergerakan Mekanistik seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang ingin dipelajari secara mahir dan yakin. . pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar seperti yang perhatikan.4. Misalnya. iaitu berjaya meniru pergerakan pemain.

Misalnya.5. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin. Pergerakan Kompleks seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin. iaitu berjaya melakukan pergerakan ini sendiri. tanpa meniru pemain .

Pergerakan Suaian Seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu.6. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. . Misalnya.

7. Misalnya. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. . Pergerakan Ciptaan Bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan baru secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu.

PERBANDINGAN DOMAIN AFEKTIF DAN DOMAIN PSIKOMOTOR .

Perwatakan Organisasi Penilaian Gerak balas Penerimaan FOKUS OBJEKTIF PENGAJARAN HIERARKI PENILAIAN • Penilaian tentang perubahan sikap murid. sikap. 3. Mudah kepada sukar 1. Penyesuaian 7. minat. Penciptaan • Penilaian tentang penguasaan kemahiran. Persepsi Persediaan Respon terpimpin Mekanisme Respon tampak yang kompleks 6. Mempunyai hubungan dengan perasaan. emosi. 5. seseorang. • Tidak boleh diukur. 3. • Boleh diukur. 4.CIRI-CIRI DEFINISI DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF Kemahiran berkaitan Melibatkan perkembangan pergerakan anggota fizikal sikap dan nilai pelajar. 2. Tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan. Mudah kepada sukar 1. . 5. penghargaan dan nilai. 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful