PSIKOMOTOR

 Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang.  Guru-guru pendidikan jasmani memberi sentiasa memberi tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan .

Pergerakan Ciptaan . Pergerakan Mekanistik. Pergerakan Suaian Pergerakan Kompleks.7 PERINGKAT DOMAIN PSIKOMOTOR Persepsi Persediaan Pergerakan Terkawal.

1) Persepsi seseorang itu mempersepsikan satu pergerakan tertentu apabila pelajar melihat pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. akan dapat mengingat pergerakan motor (motor movement) berkaitan dengan pergerakan yang dilihat . dia akan ingat cara bagaimana pemain melakukan “rejaman” tersebut.

2) Persediaan seseorang itu bersedia secara mental. emosi dan fizikal untuk melakukan sesuatu pergerakan pelajar dapat mengingat pergerakan tersebut (persediaan mental) dan dengan itu bersedia untuk melakukannya .

pelajar meniru bagaimana pemain melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. Misalnya.3) Pergerakan Terkawal seseorang itu dapat melakukan pergerakan awal berkaitan kemahiran yang ingin dipelajari. Pergerakan ini biasanya dilakukan secara peniruan dan cuba jaya. .

4. Misalnya.Pergerakan Mekanistik seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang ingin dipelajari secara mahir dan yakin. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar seperti yang perhatikan. iaitu berjaya meniru pergerakan pemain. .

Pergerakan Kompleks seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin.5. Misalnya. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin. tanpa meniru pemain . iaitu berjaya melakukan pergerakan ini sendiri.

. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”.6. Pergerakan Suaian Seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. Misalnya.

Pergerakan Ciptaan Bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan baru secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. . pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. Misalnya.7.

PERBANDINGAN DOMAIN AFEKTIF DAN DOMAIN PSIKOMOTOR .

2. sikap. Penciptaan • Penilaian tentang penguasaan kemahiran. Mudah kepada sukar 1. • Boleh diukur. 4. Mempunyai hubungan dengan perasaan. . • Tidak boleh diukur. Penyesuaian 7. 4. 3. 5. Tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan. emosi. seseorang. Mudah kepada sukar 1. Persepsi Persediaan Respon terpimpin Mekanisme Respon tampak yang kompleks 6. 5. minat. Perwatakan Organisasi Penilaian Gerak balas Penerimaan FOKUS OBJEKTIF PENGAJARAN HIERARKI PENILAIAN • Penilaian tentang perubahan sikap murid. 2. penghargaan dan nilai.CIRI-CIRI DEFINISI DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF Kemahiran berkaitan Melibatkan perkembangan pergerakan anggota fizikal sikap dan nilai pelajar. 3.