P. 1
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dalam Pendidikan Khas

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dalam Pendidikan Khas

|Views: 1,776|Likes:
Published by Pelangi Pagi

More info:

Published by: Pelangi Pagi on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DALAM PENDIDIKAN KHAS.

KAEDAH INKUIRI Kaedah inkuiri adalah satu proses yang mencari dan menyiasat

masalah,membina hipotesis serta membentuk eksperimen dan mengumpul data serta membuat kesimpulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Definisi kaedah inkuiri juga ialah dimana proses mencari kebenaran maklumat ataupun pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses ini bermula dengan mengumpul maklumat melalui deria penglihatan,pendengaran,sentuhah,rasa dan bau. WHET SCHOOL & DISNEY LEARNING PARTNERSHIP 2000 Kaedah inkuiri juga ialah merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea sainstifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para sainstis yang menyelidiki alam ini. Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council 1996) Di dalam kaedah inkuiri terdapat prinsip-prinsip kaedah inkuiri iaitu guru harus memilih tajuk mengikut objektif pelajaran serta kebolehan murid. Guru juga harus menyediakan alatan dan radas yang perlu digunakan untuk menjalankan kajian. Selain itu juga,guru harus berbincang dengan murid-murid mengenai tujuan kajian. Guru juga harus memastikan murid-murid telah memahami langkah-langkah dalam melaksanakan kajian. Guru menjadi pembimbing murid dalam setiap peringkat proses melaksanakan kajian serta guru harus mengelakkan daripada memberitahu jawapan atau keseimpulan yang diharapkan oleh murid. Setiap segala aktiviti kajian yang di jalankan dan dilaksanakan oleh murid sendiri, guru harus mengawasi setiap aktiviti dan pergerakan murid supaya mereka tidak menyeleweng daripada kaedah kajian yang betul. Selepas selesai kajian guru dan murid haruslah berbincang mengenai hasil dapatan daripada kajian tersebut.

Topik kajian ini ditentukan oleh guru dan mendedahkan topik kajian kepada murid. Jenis inkuiri yang keempat ialah inkuiri terbuka. Yang pertama ialah jenis inkuri pengenalan iaitu pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih dahulu. Murid meramal dan membuat hipotesis dan guru menentukan cara menjalankan kajian melalui aktiviti soal jawap. .Seterusnya. Guru juga berbincang dengan murid mengani topik kajian dan tujuan kajian dijalankan. Contohnya. ciri-ciri pembelajaran berasaskan inkuiri ialah adanya unsur bermain. Jenis inkuiri yang ketiga ialah inkuiri terbimbing. Jenis inkuiri ini ialah pemilihan langkah-langkah penerokaan ditentukan oleh pelajar sendiri dan pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. guru menerangkan secara keseluruhan mengenai maklumatmaklumat berkaitan dengan jenis tumbuhan berakar serabut dan tumbuhan berakar tunjang dengan menunjukkan bahan maujud. Jenis inkuiri yang kedua ialah inkuiri berstruktur iaitu pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru. Di dalam kaedah inkuiri ini terdapat lima langkah pengajaran iaitu yang pertama mengenalpasti topik kajian. Contohnya seperti murid menyusun sendiri langkah-langkah penyelidikan berdasarkan soalan yang telah dierikan oleh guru. Contohnya guru hanya memberikan tajuk sahaja dan mereka perlu mencari sendiri dan melakukan penyelidikan sendiri. wujudnya interaksi guru dan murid. Inkuiri terbuka ini lalah penyelidikan dilakukan oleh mereka sendiri berdasarkan langkah-langkah dan soalansoalan yang dibina mereka sendiri. Kaedah inkuiri terbahagi kepada beberapa jenis. interaksi murid dengan alam sekitar. Langkah kedua ialah merancang strategi penyelesaian. wujudnya sifat suka bertanya dan adanya peluang untuk murid meneroka. Contohnya guru telah menyediakan langkah-langkah dan soalan-solaan bagi sesuatu topik dan murid haruslah mengikut langkah –langkah tersebut dan menjawap soalan.

Murid juga harus mencatat maklumat yang telah dikumpul. melakukan eksperimen atau membuat rujukan.Untuk langkah ketiga iaitu mengumpul maklumat yang berkaitan. (Christensen & McRobbie 1994 : KPM 2002. Di dalam kaedah eksperimen kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen di jalankan. Ia juga dapat menerapkan sifat kejujuran dalam merekod data.menyukat.kemahiran proses dan kemahiran manipulatif digunakan ketika menjalankan eksperimen. Kaedah eksperimen ialah di mana murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Langkah keempat di dalam kaedah inkuiri ini ialah menganalisis dan mengkaji maklumat yang dikumpul.langkah yang terakhir ini murid harus membuat generalisasi atau rumusan berdasarkan daripada hasil pentaksiran dan merekod generalisasi atau rumusan didalam buku nota. . Murid mengumpul maklumat melalui cara memerhati. Pembelajaran melalui eksperimen atau kaedah amali lebih cepat berlaku kerana pelajar menjalankan sendiri penyiasatan bagi memperoleh maklumat melalui bahan yang sebenar.sistematik dan yakin. Murid akan mengelaskan dan menjadualkan maklumat. Mereka juga harus menginterpretasi dan mentafsir maklumat. Dan langkah terakhir ialah membuat generalisasi atau rumusan. KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen merupakan satu kaedah yang biasa dijalankan dalam pelajaran sains. Kemahiran berfikir.teknik penyiasatan dan teknik perbincangan.2005) Terdapat tiga teknik pengajaran yang berbeza dalam kaedah amali iaitu teknik (Hoftein & Lunetta 2003 : Marzano 1992 : Smith 1971 : Tamir 1977.) penerangan. (ogunniyi 11983: Yusup 1997 :Berg 2003) Kaedah amali biasanya dijalankan dalam bentuk kumpulan kerana ia dapat menerapakan nilai saintifik dan nilai murni seperti bekerjasama.

Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4.menjalankan penyiasatan dan berinteraksi antara guru dan pelajar dan bahan. Teknik pengajaran lab work ialah teknik penyiasatan iaitu pada tahap penyiasatan yang melibatkan kemahiran pembelajaran iaitu mengenalpasti komponen utama penyiasatan. Membuat hipotesis     Merancang eksperimen mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalankan eksperimen.menganalisis keputusan dan menginterpretasi maklumat. Terdapat sembilan langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen : 1. Mengenal pasti masalah 2. Dalam melaksanakan eksperimen kemahiran bersepadu wujud iaitu adanya pemerhatian. Teknik pengajaran post lab ialah teknik perbincangan iaitu pada tahap menganalisis dan mengintrepretasi. menghipotesis dan membuat 3.pegelasan dan meramal. Ia melibatkan kemahiran pembelajaran menganalisi data.Mentafsirkan data 8. terlibat ialah mengenalpasti masalah.Kaedah amali mengandungi tiga teknik pengajaran iaitu pre-lab.Menganalisis data 7. mengaplikasi pengetahuan sedia ada. perancangan dan reka bentuk.Membuat kesimpulan 9.lab work dan post-lab. Kemahiran pembelajaran yang jangkaan.Membuat laporan.Melakukan eksperimen 5. merancang penyiasatan dan mengenal pasti prosedur. Terdapat dua kriteria eksperimen iaitu murid .Mengumpulkan data 6. Teknik pengajaran pre-lab ialah teknik yang di panggil sebagai mini pengajaran iaitu pada tahap prapenyiasatan.

Murid juga mengenal pemboleh ubah dan murid hanya mengubah satu syarat pada satu masa dan membanding objek yang di ubah dengan objek yang sepadan yang tidak boleh diubah. Ia melibatkan aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi yang sebenarnya. Contohnya guru meminta murid membuat simulasi mengenai peredaran darah dalam tubuh badan manusia. cadangan. pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat.Ia menwujudkan pelabagi aktiviti menarik dan murid bermotivasi untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. SIMULASI Simulasi adalah satu kaedah pengajaran yang menarik. Pelajar juga digalakan untuk memberi pendapat. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. isu atau tugasan semula. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan untuk memudahkan murid memahami dan menyelesaikan masalah Melalui teknik simulasi. pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.harus mempunyai idea mengenai apa yang hendak diuji dan membuat hipotesis. Terdapat dua jenis kaedah simulasi Sosiodrama yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah iaitu sosio drama dan main peranan. Ia juga ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Oleh kerana sosiodrama adalah .

Setelah menerangkan secara ringakas. . Langkah-langkah perlaksanaan main peranan.barulah guru memilih murid untuk melakonkan situasi tersebut. o o Setelah selesai sesi main peranan. o Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. Biasanya. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. o Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada.merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang disediakan lebih awal. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Kaedah kedua ialah kaedah main peranan. Setelah selesai. muridmurid dapat di memahami terlebih awal.Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di berikan pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentang watak-watak agar dapat membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. penilaian dibuat didalam bilik darjah.Contohnya murid membuat simulasi kaedah sosio drama mengenai haiwan di hutan yang berkaki empat. o Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. peniaian peserta hendaklah dibuat. di dalam aktiviti main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi yang di bayangkan tadi dengan cara sepontan. Main peranan merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. o Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. o Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada muridmurid.

peringkat semasa main peranan.Menganalisis kesan main peranan. o o Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. dan peringkat selepas main peranan. o Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan. Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: o 4. 3. Guru memberitahu aspek-aspek yang perlu diberi perhatian. .Peringkat semasa sesi main peranan. o o 2. Guru akan bertanyakan kepada murid yang lain watak siapa yang paling banyak memainkan peranan. o Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. o Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid mengenai watak yang ditentukan.Peringkat selepas sesi main peranan. 1. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemerhati.o Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada kekurangan dan jika perlu. o Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang tertentu.Peringkat sebelum main peranan. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal bole menukar kepada peranan pelakon. o Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan. o o Pelaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringkat sebelum sesi main peranan.

o Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Guru menentukan jenis penilaian yang akan digunakan dalam simulasi.Alatan. o Penyerapan nilai. Pengukuhan dan pengayaan. o Guru mengenal pasti kemahiran yang menjadi fokus. Perlaksanaan aktiviti simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat sebelum simulasi. . o Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satukemahiran. o Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. Arahan jelas.o Membaiki kelemahan jika ada. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka.Penilaian o o o Guru menentukan jenis penilaian yang akan di gunakan. o Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. 3. o o Set induksi yang menarik minat murid. o Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan. Peringkat sebelum simulasi : 1. Peringkat perlaksanaan simulasi. dan peringkat selepas simulasi. 2. peringkat perlaksanaan simulasi.Objektif pembelajaran. o o Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. o Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. o Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan.

4. o Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan.Peringkat selepas simulasi. o Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. o Menulis laporan tentang masalah yang dihadapi.o o Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. o Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. o Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->