P. 1
Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

|Views: 23|Likes:
Published by Arini Mohd Ibrahim

More info:

Published by: Arini Mohd Ibrahim on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . Kaedah fonik C. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. Kaedah Abjad C. Kaedah Fonetik D. mengenal bentuk huruf D. Kaedah abjad B. Kaedah Suku Kata 7. Melalui kaedah abjad. A. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. Kaedah pandang sebut 8. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran.5. Kaedah Perkataan B. mengenal suku kata 9. 6. Kaedah suku kata D. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. A. mengenal nama huruf B. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. mengeja perkataan C. menamakan gambar-gambar B. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. mencantum suku kata D. A. kecuali A. mengenal bunyi huruf C. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. mengeja suku kata B.

Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. I. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. pasangan minimal C. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. I dan II B. II. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. Kaedah pandang sebut D. Kaedah ayat dan cerita 12.11. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. I. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. 13. main peranan B. I dan III C. pemintal lidah D. III dan IV 14. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. A. A. lakonan 15. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. Kaedah fonik B. Pernyataan di atas merujuk kepada. menulis perkataan dan ayat D. I. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. Kaedah abjad C. D. A. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. II dan III D. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid.

menenal bunyi huruf C. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. A. III. D. All programs – assesories – record sound . mengenal bentuk huruf D. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. D. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. A. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. II. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. III dan IV sahaja D. memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. C. I. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. IV. II. I. dan III sahaja B. Antaranya ialah I. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. I dan II sahaja C. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV.16. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan.save . Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. A. I. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. mengenal bunyi suku kata 17. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. mengenal nama huruf B. dan IV sahaja 19.

20. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . Langkah 1 . waw D. lirik lagu yang dinyanyikan 23. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. Langkah 3 . Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. lukisan tanah liat D.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. gambar yang dilukis B. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. memudahkan guru-guru mengajar membaca B.Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. membentuk huruf mengikut posisi badan D. Antara pergerakan lokomotor berikut. Kraf tangan B. mdb 21. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C. memulakan langkah kaki secara teratur C. mewarna 24. jpag B. kolaj C. berlari secara lurus dengan pantas. pdf B. kraftangan batik C. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. A. pdf C. origami D. mdb D. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut.Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. kecuali A. Format digital bagi rakaman audio ialah A.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. Langkah 2 . exe 22. Langkah 4 . wav C. B.

Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. Ventriloquist 27. kecuali A. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. Polistrina D. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. I dan II sahaja D. pemintal lidah C. A. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. Berdasarkan penyataan masalah di atas. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali .26. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. I sahaja C. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. pasangan minimal D. latih tubi 28. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. Bunrako B. penglibatan menyeluruh D. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. menyeronokan B. main peranan B. tidak mementingkan unsur etiket 30. bersifat persaingan C. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. III dan IV sahaja B. 29. Semua di atas 31. D. Marrionette C. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B.

I. lirik lagu yang dinyanyikan 32. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. II. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. D. gambar yang dilukis B. memulakan langkah kaki secara teratur C. berlari secara lurus dengan pantas B. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. III dan IV . Antara pergerakan lokomotor berikut. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. dapat menarik perhatian murid II. menyenangkan guru-guru mengajar B. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. Antara kelebihannya ialah. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. D. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. lukisan tanah liat D. kraftangan batik C. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. III dan IV D. membentuk huruf mengikut posisi badan D. I dan II B. 35. C. 33. II dan III C. dapat menggunakan pelbagai deria IV. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. dapat membina keyakinan diri III. I.A. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja.

murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. D. 38. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. 37. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. D. menyenangkan guru-guru mengajar B. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. pameran bergerak D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. pameran bermusim C. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C. 40. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing.36. pameran tetap B. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. 39. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A.

1. i. _____________________________________ 3. i. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. a. _____________________________________ ii. _____________________________________ ii. i. _____________________________________ ii. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________________ . Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________ iii. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. _____________________________ ii. i. _____________________________ ii. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________________ iii. _____________________________________ b. _____________________________ 2. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. _____________________________________ iii. _____________________________________ ii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->