Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

mengenal nama huruf B. Kaedah Suku Kata 7. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. Kaedah Abjad C. Kaedah pandang sebut 8. Kaedah fonik C. Kaedah Fonetik D. mengenal bunyi huruf C. mengenal bentuk huruf D. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. 6. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. mengeja suku kata B. mengenal suku kata 9. mengeja perkataan C. Kaedah abjad B. menamakan gambar-gambar B.5. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Melalui kaedah abjad. Kaedah suku kata D. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . kecuali A. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. A. pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. mencantum suku kata D. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . Kaedah Perkataan B. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. A. A.

Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. 13. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. D. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. I dan II B. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. A. Kaedah abjad C. Kaedah pandang sebut D. pasangan minimal C. Kaedah ayat dan cerita 12. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. II. I. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. A. pemintal lidah D. I. I dan III C. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III.11. III dan IV 14. II dan III D. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. I. menulis perkataan dan ayat D. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. main peranan B. A. lakonan 15. Pernyataan di atas merujuk kepada. Kaedah fonik B. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV.

IV. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. III dan IV sahaja D. A. II. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. dan III sahaja B. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. A. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. D. memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. mengenal bentuk huruf D. D. mengenal bunyi suku kata 17. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial.16. I. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. A. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. I dan II sahaja C. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. menenal bunyi huruf C. I. All programs – assesories – record sound . Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. C. Antaranya ialah I. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. II. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. dan IV sahaja 19. I. mengenal nama huruf B.save . III.

pdf C. Format digital bagi rakaman audio ialah A. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. jpag B. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. mdb D. Langkah 4 . memudahkan guru-guru mengajar membaca B. Antara pergerakan lokomotor berikut. Kraf tangan B. membentuk huruf mengikut posisi badan D. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari .Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. kolaj C. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A.20. lukisan tanah liat D. B. waw D. Langkah 1 . A. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. berlari secara lurus dengan pantas. kraftangan batik C. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. wav C. mewarna 24. lirik lagu yang dinyanyikan 23. Langkah 2 .Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. kecuali A. origami D. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C. gambar yang dilukis B. Langkah 3 .Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. memulakan langkah kaki secara teratur C. pdf B. exe 22. mdb 21.

I dan II sahaja D. Semua di atas 31. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. D. III dan IV sahaja B. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. I sahaja C. tidak mementingkan unsur etiket 30. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. Bunrako B. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali . Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. Polistrina D. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. latih tubi 28. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. Ventriloquist 27. 29. A. pasangan minimal D. kecuali A. main peranan B. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. bersifat persaingan C.26. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. menyeronokan B. penglibatan menyeluruh D. Berdasarkan penyataan masalah di atas. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. Marrionette C. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. pemintal lidah C.

Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A.A. III dan IV D. I. lirik lagu yang dinyanyikan 32. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. membentuk huruf mengikut posisi badan D. C. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja. II. kraftangan batik C. Antara kelebihannya ialah. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. dapat membina keyakinan diri III. I. berlari secara lurus dengan pantas B. 35. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. Antara pergerakan lokomotor berikut. lukisan tanah liat D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. 33. gambar yang dilukis B. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. dapat menarik perhatian murid II. D. I dan II B. memulakan langkah kaki secara teratur C. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. dapat menggunakan pelbagai deria IV. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. III dan IV . D. II dan III C. menyenangkan guru-guru mengajar B.

Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. 39. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. pameran bergerak D. menyenangkan guru-guru mengajar B. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B.36. pameran bermusim C. 40. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . 38. D. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. 37. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. D. pameran tetap B. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C.

_____________________________ 2. _____________________________ ii. Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. i. _____________________________ ii. _____________________________________ ii. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. _____________________________________ . Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. i. _____________________________________ iii. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. a. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. _____________________________ iii. i. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. _____________________________________ b. _____________________________________ ii. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________________ iii. _____________________________________ ii.1. i. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. _____________________________________ 3. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. _____________________________________ ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful