Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

Kaedah Perkataan B. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. Kaedah fonik C. Kaedah suku kata D. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. Melalui kaedah abjad. 6. Kaedah Abjad C. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. A. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. Kaedah abjad B. mengeja suku kata B. Kaedah Suku Kata 7. mengenal bunyi huruf C. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. menamakan gambar-gambar B. mengenal suku kata 9. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. mengenal bentuk huruf D. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. mengeja perkataan C. A. Kaedah Fonetik D. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. Kaedah pandang sebut 8. kecuali A. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. mengenal nama huruf B. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. mencantum suku kata D. A.5.

Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. main peranan B. I dan III C. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. Kaedah abjad C. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. pemintal lidah D. III dan IV 14. II. Kaedah ayat dan cerita 12. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. menulis perkataan dan ayat D. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. Kaedah pandang sebut D. Kaedah fonik B. A. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. I dan II B. pasangan minimal C. I. D. II dan III D. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. A. A.11. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . I. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. Pernyataan di atas merujuk kepada. 13. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. I. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. lakonan 15.

A. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. III dan IV sahaja D.16. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. IV. mengenal bunyi suku kata 17. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. II. I dan II sahaja C. D. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. mengenal nama huruf B. A. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. dan III sahaja B. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. I. III. I.save . A. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. D. C. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengenal bentuk huruf D. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. I. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. All programs – assesories – record sound . memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. dan IV sahaja 19. Antaranya ialah I. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV. menenal bunyi huruf C. II.

memudahkan guru-guru mengajar membaca B. Format digital bagi rakaman audio ialah A. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . Langkah 2 .20. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. gambar yang dilukis B. Langkah 1 . mdb D. berlari secara lurus dengan pantas. Langkah 4 .Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. B. wav C. lukisan tanah liat D. exe 22. kraftangan batik C. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C. kolaj C. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D.Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. membentuk huruf mengikut posisi badan D. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. jpag B. origami D. pdf C. waw D.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. pdf B. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. Kraf tangan B. mewarna 24. Antara pergerakan lokomotor berikut. kecuali A. memulakan langkah kaki secara teratur C. lirik lagu yang dinyanyikan 23. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. A. Langkah 3 . mdb 21.

bersifat persaingan C. Polistrina D. kecuali A. Ventriloquist 27. pasangan minimal D. 29. main peranan B. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. Berdasarkan penyataan masalah di atas. III dan IV sahaja B. Marrionette C. menyeronokan B. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. I dan II sahaja D. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. latih tubi 28. A. D.26. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. tidak mementingkan unsur etiket 30. pemintal lidah C. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali . I sahaja C. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. Semua di atas 31. penglibatan menyeluruh D. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. Bunrako B.

II dan III C. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. berlari secara lurus dengan pantas B. C. gambar yang dilukis B. III dan IV D. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. 35. dapat menggunakan pelbagai deria IV. III dan IV . dapat membina keyakinan diri III. membentuk huruf mengikut posisi badan D. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. II. Antara kelebihannya ialah.A. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja. D. memulakan langkah kaki secara teratur C. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. Antara pergerakan lokomotor berikut. dapat menarik perhatian murid II. I dan II B. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. D. lirik lagu yang dinyanyikan 32. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. lukisan tanah liat D. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. I. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. menyenangkan guru-guru mengajar B. I. 33. kraftangan batik C.

D. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. pameran bergerak D. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. pameran bermusim C. pameran tetap B. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. menyenangkan guru-guru mengajar B. 38. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. 40. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan.36. 37. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. 39. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. D. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari.

Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. _____________________________________ ii. _____________________________________ iii. _____________________________________ ii. i. i. _____________________________________ ii.1. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________ ii. _____________________________ iii. i. i. _____________________________________ ii. _____________________________________ 3. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. _____________________________________ iii. _____________________________________ b. _____________________________ 2. _____________________________ ii. a. _____________________________________ . (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.