Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

6. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. Melalui kaedah abjad. mengenal bentuk huruf D. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Kaedah fonik C. Kaedah Abjad C. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. mengeja perkataan C. Kaedah Suku Kata 7. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. mengenal suku kata 9. mengenal bunyi huruf C. menamakan gambar-gambar B. A. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . Kaedah Fonetik D.5. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. Kaedah suku kata D. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. A. Kaedah pandang sebut 8. Kaedah Perkataan B. kecuali A. Kaedah abjad B. mengenal nama huruf B. mencantum suku kata D. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. A. mengeja suku kata B. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah.

A. menulis perkataan dan ayat D. I dan II B. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. Kaedah ayat dan cerita 12. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. main peranan B. 13. A. III dan IV 14. Kaedah abjad C. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. lakonan 15. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. I. I. II dan III D. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan.11. A. pasangan minimal C. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. pemintal lidah D. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. I dan III C. D. II. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. Pernyataan di atas merujuk kepada. Kaedah fonik B. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. I. Kaedah pandang sebut D.

All programs – assesories – record sound . Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. II. D. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. Antaranya ialah I. III dan IV sahaja D. III. mengenal bunyi suku kata 17. II. A. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. I. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. mengenal bentuk huruf D. IV.save . A. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. menenal bunyi huruf C. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. D. I dan II sahaja C. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengenal nama huruf B. A. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. I. C. dan IV sahaja 19. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B.16. dan III sahaja B. I. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV.

Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. waw D. exe 22. kecuali A. berlari secara lurus dengan pantas. Kraf tangan B. pdf B. Langkah 1 . Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. Langkah 4 . mdb D. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C.20. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . A. pdf C. memudahkan guru-guru mengajar membaca B. Langkah 3 . menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. B.Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. mewarna 24. wav C.Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. Antara pergerakan lokomotor berikut. Langkah 2 . Format digital bagi rakaman audio ialah A. lirik lagu yang dinyanyikan 23. memulakan langkah kaki secara teratur C.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. kolaj C. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. gambar yang dilukis B. membentuk huruf mengikut posisi badan D. lukisan tanah liat D.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. origami D. mdb 21. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. jpag B. kraftangan batik C.

penglibatan menyeluruh D. Semua di atas 31. latih tubi 28. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. pemintal lidah C. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. pasangan minimal D. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. menyeronokan B. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. main peranan B. Bunrako B. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. Marrionette C. 29. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali . D. I sahaja C. bersifat persaingan C. I dan II sahaja D. III dan IV sahaja B.26. A. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. Berdasarkan penyataan masalah di atas. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. kecuali A. Polistrina D. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. tidak mementingkan unsur etiket 30. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. Ventriloquist 27.

D. dapat membina keyakinan diri III. dapat menggunakan pelbagai deria IV. I. gambar yang dilukis B. C. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. 33. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. memulakan langkah kaki secara teratur C. I. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. membentuk huruf mengikut posisi badan D. I dan II B. II dan III C. kraftangan batik C. dapat menarik perhatian murid II. D. lukisan tanah liat D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. lirik lagu yang dinyanyikan 32. berlari secara lurus dengan pantas B.A. Antara pergerakan lokomotor berikut. Antara kelebihannya ialah. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. III dan IV . memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. III dan IV D. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. 35. menyenangkan guru-guru mengajar B. II.

menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. 39. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. D. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C.36. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. menyenangkan guru-guru mengajar B. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. 40. pameran bergerak D. 37. D. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. pameran tetap B. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B. pameran bermusim C. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. 38. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A.

_____________________________________ iii. _____________________________________ . (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. a. _____________________________ ii. _____________________________________ ii. _____________________________________ ii. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. i. _____________________________________ ii.1. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________________ 3. i. i. i. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. _____________________________________ b. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. _____________________________ iii. _____________________________________ iii. _____________________________________ ii. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. _____________________________ 2. Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________ ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful