Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

mengenal suku kata 9.5. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. kecuali A. menamakan gambar-gambar B. mengeja suku kata B. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. mengenal bunyi huruf C. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. Kaedah pandang sebut 8. mencantum suku kata D. A. mengenal bentuk huruf D. pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. Kaedah Fonetik D. Kaedah Suku Kata 7. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. 6. Kaedah Perkataan B. Kaedah fonik C. Kaedah abjad B. mengeja perkataan C. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. Kaedah Abjad C. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . Melalui kaedah abjad. Kaedah suku kata D. A. A. mengenal nama huruf B. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A.

menulis perkataan dan ayat D. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. main peranan B. lakonan 15. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. Kaedah fonik B. pasangan minimal C. D. 13. II dan III D. Pernyataan di atas merujuk kepada. Kaedah ayat dan cerita 12. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. I. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. I. I. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. III dan IV 14. pemintal lidah D. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. A. A. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. II. I dan III C.11. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . A. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. Kaedah abjad C. I dan II B. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. Kaedah pandang sebut D.

C. D. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. III. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. A. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan.16. II. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. D. IV. I. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. I dan II sahaja C. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. dan III sahaja B. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. I. Antaranya ialah I.save . dan IV sahaja 19. menenal bunyi huruf C. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. I. memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. A. mengenal nama huruf B. II. All programs – assesories – record sound . A. mengenal bentuk huruf D. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengenal bunyi suku kata 17. III dan IV sahaja D.

wav C. mewarna 24.Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. kolaj C. memulakan langkah kaki secara teratur C. B. jpag B. Format digital bagi rakaman audio ialah A. pdf C. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. Langkah 4 . memudahkan guru-guru mengajar membaca B. Antara pergerakan lokomotor berikut. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio.20. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . kecuali A. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. mdb 21. membentuk huruf mengikut posisi badan D. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C. pdf B. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. kraftangan batik C. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. mdb D.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. waw D.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. lukisan tanah liat D. Langkah 1 .Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. A. origami D. exe 22. Langkah 2 . berlari secara lurus dengan pantas. Langkah 3 . gambar yang dilukis B. lirik lagu yang dinyanyikan 23. Kraf tangan B. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh.

menyeronokan B. Bunrako B. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. Berdasarkan penyataan masalah di atas. I sahaja C. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. Ventriloquist 27. main peranan B. III dan IV sahaja B. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. pasangan minimal D. D. pemintal lidah C. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I.26. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. 29. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. tidak mementingkan unsur etiket 30. latih tubi 28. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. Semua di atas 31. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. kecuali A. Marrionette C. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. bersifat persaingan C. Polistrina D. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. A. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. I dan II sahaja D. penglibatan menyeluruh D. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali .

dapat menarik perhatian murid II. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. II dan III C. C. 33. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja. memulakan langkah kaki secara teratur C. Antara kelebihannya ialah. III dan IV . menyakinkan murid-murid untuk belajar C. lukisan tanah liat D.A. berlari secara lurus dengan pantas B. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. I dan II B. membentuk huruf mengikut posisi badan D. 35. I. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. dapat menggunakan pelbagai deria IV. menyenangkan guru-guru mengajar B. III dan IV D. gambar yang dilukis B. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. II. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. D. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. D. dapat membina keyakinan diri III. kraftangan batik C. Antara pergerakan lokomotor berikut. I. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. lirik lagu yang dinyanyikan 32.

guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. 38. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. pameran bergerak D. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. 37. pameran tetap B. D. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. 39. pameran bermusim C. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. 40.36. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. menyenangkan guru-guru mengajar B. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A.

_____________________________ iii. _____________________________________ ii. Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. _____________________________ ii. _____________________________________ ii. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. i. i. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________________ ii. _____________________________ 2. _____________________________________ ii.1. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________________ . (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. _____________________________ ii. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. _____________________________________ iii. _____________________________________ b. a. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. i. i. _____________________________________ iii. _____________________________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful