Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

Kaedah Fonetik D. Kaedah abjad B. Kaedah pandang sebut 8. Melalui kaedah abjad. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. 6. mengenal nama huruf B. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. mencantum suku kata D. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. Kaedah Perkataan B. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Kaedah Suku Kata 7. Kaedah suku kata D. mengeja perkataan C. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. A. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah .5. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. A. kecuali A. mengeja suku kata B. Kaedah Abjad C. mengenal suku kata 9. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. A. mengenal bentuk huruf D. Kaedah fonik C. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. mengenal bunyi huruf C. menamakan gambar-gambar B. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A.

II dan III D. pasangan minimal C. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. II. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. Kaedah fonik B. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. Kaedah pandang sebut D. I dan III C. menulis perkataan dan ayat D. I. III dan IV 14. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. Kaedah abjad C. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. A. A. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. pemintal lidah D. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . D. 13. Kaedah ayat dan cerita 12. main peranan B. lakonan 15. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. I. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. I dan II B. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. Pernyataan di atas merujuk kepada. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. A. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. I.11.

C. I dan II sahaja C. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. D. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. IV. A. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. I. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. I. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. mengenal nama huruf B. menenal bunyi huruf C. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. All programs – assesories – record sound . A. Antaranya ialah I.16. II.save . memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. III dan IV sahaja D. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. mengenal bentuk huruf D. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. I. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. mengenal bunyi suku kata 17. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. dan IV sahaja 19. D. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B. II. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. III. dan III sahaja B. A.

Format digital bagi rakaman audio ialah A. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . memulakan langkah kaki secara teratur C. gambar yang dilukis B. membentuk huruf mengikut posisi badan D. Antara pergerakan lokomotor berikut. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. kecuali A. lirik lagu yang dinyanyikan 23. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. jpag B. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. memudahkan guru-guru mengajar membaca B. origami D. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. waw D. pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. Kraf tangan B. Langkah 2 . wav C.20. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C. B. mdb 21. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut.Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. A. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. pdf B. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. kraftangan batik C. mdb D. kolaj C. Langkah 4 . mewarna 24. exe 22. Langkah 3 .Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. lukisan tanah liat D. pdf C. Langkah 1 . berlari secara lurus dengan pantas.

I dan II sahaja D. D. Polistrina D. Berdasarkan penyataan masalah di atas. bersifat persaingan C. tidak mementingkan unsur etiket 30. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. 29. menyeronokan B. Marrionette C. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. pasangan minimal D. pemintal lidah C. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. kecuali A. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. Bunrako B. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali . III dan IV sahaja B. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. Semua di atas 31. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. I sahaja C. penglibatan menyeluruh D. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. main peranan B.26. latih tubi 28. Ventriloquist 27. A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B.

35. 33. Antara kelebihannya ialah. II. dapat menggunakan pelbagai deria IV. lukisan tanah liat D. III dan IV . III dan IV D. membentuk huruf mengikut posisi badan D. dapat menarik perhatian murid II. II dan III C. D. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. C. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. gambar yang dilukis B.A. dapat membina keyakinan diri III. I. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja. lirik lagu yang dinyanyikan 32. memulakan langkah kaki secara teratur C. berlari secara lurus dengan pantas B. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. Antara pergerakan lokomotor berikut. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. menyenangkan guru-guru mengajar B. kraftangan batik C. I dan II B. I. D.

D. pameran bermusim C. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. menyenangkan guru-guru mengajar B. 39. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C. D. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. 38. 40. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. pameran tetap B. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. 37. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B.36. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. pameran bergerak D. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian.

1. _____________________________________ 3. i. i. _____________________________________ ii. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________ iii. _____________________________________ ii. i. _____________________________________ ii. _____________________________________ iii. _____________________________ ii. _____________________________________ ii. _____________________________________ b. _____________________________________ iii. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. _____________________________ 2. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. _____________________________ ii. a. i. _____________________________________ . Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful