Contoh Soalan Literasi Bahasa Melayu

JAWAB SEMUA SOALAN 1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih yang sama dan yang berbeza Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang munasabah Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran ; A Lisan B Prabacaan C Bacaan mekanis D Kesediaan membaca 2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat ; A. membunyikan suku kata B. mengeja terus sesuatu perkataan C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar 3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan I. pengejaan dan membatang suku kata II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata dan perkataan. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. II dan IV sahaja 4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ? A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan.

5. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf C. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z’ 10. Kaedah abjad B. murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara seperti yang berikut. A. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan kepada kanak-kanak ialah. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama murid mestilah . Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’ B. Kaedah Fonetik D. Kaedah Perkataan B. mengenal suku kata 9. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya C. mengenal nama huruf B. Kaedah pandang sebut 8. mencantum suku kata D. kecuali A. mengenal bentuk huruf D. mengenal bunyi huruf C. pilih set induksi yang paling sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran. A. Kaedah suku kata D. Melalui kaedah abjad. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat D. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya D. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah A. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulian mekanis kecuali A. 6. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus . mengeja perkataan C. mengeja suku kata B. Kaedah fonik C. Kaedah Suku Kata 7. A. menamakan gambar-gambar B. Kaedah Abjad C.

Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna . Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama IV. Melalui kaedah ini perbendaharaan kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali. I dan II B. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ? A. II dan III D. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka. II. I. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru B. A. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata C. III dan IV 14. pemintal lidah D. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah dilalui. D. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. Pernyataan di atas merujuk kepada. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak II. A. Kaedah ayat dan cerita 12. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah: “Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam” A. A.11. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar C. pasangan minimal C. Kaedah ini dari awal mementingkan makna III. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran. menulis perkataan dan ayat D. I. Kaedah abjad C. Kaedah pandang sebut D. I. I dan III C. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf. Kaedah fonik B. main peranan B. lakonan 15. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan B. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. 13.

A. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat keseluruhan slide. mempelajari perkataan baru secara berperingkat III. I. All programs – assesories – record sound . Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam beberapa slaid. III dan IV sahaja D. sesuai dengan susuk bahasa Melayu II. I dan II sahaja C. memberi asas dan binaan yang kukuh dalam proses membaca Antara berikut. dan IV sahaja 19. dan III sahaja B. membolehkan kanak-kanak membaca perkataan baru IV. Kaedah fonetik mempunyai beberapa kebaikan. D. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk masalah sosial. mengenal bentuk huruf D. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua B. Antaranya ialah I. II. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. A. Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. C. I. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman 18. III.16. IV. mengenal nama huruf B. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu C. II. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam II. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan. A. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. D. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide B.save . Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan pembelajaran Bahasa Melayu. I. mengenal bunyi suku kata 17. yang manakah aktiviti yang sesuai untuk penyataan di atas ? A. menenal bunyi huruf C.

waw D. gambar yang dilukis B.Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama atau sebaliknya. Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. berlari secara lurus dengan pantas. pdf B. memudahkan guru-guru mengajar membaca B. lirik lagu yang dinyanyikan 23. Langkah 1 . exe 22.Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut. kecuali A. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari . Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal. wav C.20. supaya bahan binaan utama tidak mudah tanggal bila disentuh. Langkah 2 . pergerakan menakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ? A. origami D. Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis A. pdf C. jpag B. mewarna 24. kolaj C. menyambut dan membaling bola berpasangan 25. B. Format digital bagi rakaman audio ialah A.Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya dua warna supaya lebih menarik. kraftangan batik C. memulakan langkah kaki secara teratur C. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. mdb 21.Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut. membentuk huruf mengikut posisi badan D. Langkah 4 . A. Antara pergerakan lokomotor berikut. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut. mdb D. Langkah 3 . menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis D. lukisan tanah liat D. Kraf tangan B. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah C.

Berdasarkan penyataan masalah di atas. Semua di atas 31. Polistrina D. A. pemintal lidah C. III dan IV sahaja B. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu. kecuali A. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’ I. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos II. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju A. pasangan minimal D. main peranan B. D. penglibatan menyeluruh D. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua IV. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa. Ventriloquist 27. I dan II sahaja D. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja III. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka A. 29. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali . apakah aktiviti yang paling sesuai untuk mengatasi masalah muridnya. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut fonem /k/dalam ayat berikut: Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki kakak kamu. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan. Marrionette C.26. tidak mementingkan unsur etiket 30. I sahaja C. bersifat persaingan C. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. latih tubi 28. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. Bunrako B. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima C. menyeronokan B.

memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing. I. Antara pergerakan lokomotor berikut. memulakan langkah kaki secara teratur C. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru yang digemari sahaja.A. lirik lagu yang dinyanyikan 32. I dan II B. dapat menggunakan pelbagai deria IV. Antara kelebihannya ialah. membentuk huruf mengikut posisi badan D. D. III dan IV . menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara bersendirian. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. gambar yang dilukis B. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak A. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. II. kraftangan batik C. dapat membina keyakinan diri III. lukisan tanah liat D. dapat menarik perhatian murid II. berlari secara lurus dengan pantas B. menyambut dan membaling bola berpasangan 34. II dan III C. 33. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menerusi nyanyian. D. pergerakan manakah yang merupakan aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf? A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid B. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. 35. III dan IV D. C. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. menyenangkan guru-guru mengajar B. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa kelebihan. I.

membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian D. D. menyakinkan murid-murid untuk belajar C. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid B.36. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran berkumpulan ? A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri B. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu secara bersendirian. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik D. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid C. pameran sementara BAHAGIAN B Jawab 2 soalan sahaja . menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan. 37. pameran bermusim C. 38. pameran bergerak D. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali A. 40. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. 39. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk A. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan suku kata yang dipelajari. murid-murid boleh bertutur dengan lancar B. pameran tetap B. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya A. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja C. menyenangkan guru-guru mengajar B. D. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu A. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul C. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing.

_____________________________________ ii. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan i. _____________________________ ii. _____________________________________ b. murid telah diberi latihan pergerakan mata kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan akivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka.1. _____________________________ iii. i. _____________________________________ ii. _____________________________________ iii. _____________________________ ii. Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. _____________________________ 2. _____________________________________ (b) Dalam aktiviti kemahiran pratulisan. _____________________________________ ii. _____________________________________ 3. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. Nyatakan dua persediaan guru sebelum melaksanakan pengajaran yang menggunakan boneka. _____________________________________ iii. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. i. _____________________________________ ii. a. _____________________________________ . i. _____________________________ (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan i. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful