BIODATA

NAMA NO MATRIK IC NO

: SALMIZA BINTI ZAINAL ABIDIN : D20091035074 : 860830-38-6070

NAMA PANGGILAN: MIZA ALAMAT KOLEJ ,PERAK. ALAMAT RUMAH : NO 533,JALAN FUJI,FELDA TROLAK SELATAN, 35600,SUNGKAI PERAK. FAKULTI JURUSAN SEMESTER AGAMA BANGSA NO TELEFON EMAIL : SAINS DAN TEKNOLOGI : IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS : 2 : ISLAM : MELAYU : 019-6026504 : miz_za@ymail.com : BLOK 1-4-5,KOLEJ HARUN AMINURRASHID,UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS,35900,TANJONG MALIM

1

Alhamdulillah,bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia dan izin dariNya saya dapat menyiapkan Buku Log Pengurusan Ko-Kurikulum UKT 1301 ini dengan jayanya. Terlebih dahulu,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang mengendalikan kursus ini iaitu Puan Arne Suzila bt Nasam di atas tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang kursus UKT 1301 ini berjalan.Banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi sepanjang mengikuti kursus ini. Tidak lupa juga kepada ibubapa saya yang banyak memberi sokongan,dorongan serta membantu saya dari segi kewangan untuk menyiapkan Buku Log Pengurusan Ko-Kurikulum UKT 1301.Jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya akan saya kenang hingga akhir hayat.Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu saya secara langsung atau tidak langsung dan memberi idea-idea yang bernas dalam menghasilkan kerja yang berkualiti.sumbangan dan kerjasama rakan-rakan amat dihargai. Akhir kata saya berharap segala tunjuk ajar pensyarah dalam Pengurusan Ko-kurikulum ini dapat saya praktikkan ketika saya berada di sekolah nanti.Semua segala usaha yang telah saya lakukan ini mendapat berkat daripada Allah SWT. Sekian ,terima kasih.

2

Ko-kurikulum ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang yang dilakukan diluar bilik darjah. Terdapat 3 unit utama dalam ko-kurikulum iaitu:
a) Badan unit beruniform

i. ii. iii.
iv.

Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) Pergerakan Pandu Puteri Pasukan Kadet Polis Kelab Taekwondo dan lain-lain.

b) Kelab dan persatuan i. ii. iii. iv. Persatuan Agama Islam Persatuan Sains dan Matematik Kelab Pengguna Kelab Kembara dan lain-lain.

c) Sukan dan Permainan

i. ii. iii. iv. 3.1

Kelab Bola Jaring Kelab Olahraga Kelab Catur Kelab Bola Baling dan lain-lain.

Dasar Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan

3

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

3.2

Objektif ko-kurikulum

a) Dapat membentuk pelajar yang percaya kepada tuhan b) Melahirkan generasi yang mempunyai sifat taat, bertanggungjawab, jujur, tolongmenolong, dan kasih sayang serta ) membentuk pelajar yang beradab dan mempunyai tatasusila yang baik d) Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengalaman, pengetahuan, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin. e) Membentuk generasi yang menpunyai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri berdayasaing,kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

3.3

Perlaksanaan ko-kurikulum di sekolah

Sukan dan Permainan

4

(i) (ii)
(ii)

Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan di sekolah Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalampertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang praktikum

(iv)

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu Unit Beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPTHO. Membantu Guru Penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu Guru Penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek. Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu). Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPTHO (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang praktikum

3.4

Penilaian aktiviti ko-korikulum 10% KPM

Pendahuluan

5

Aktiviti ko-kurikulum di sekolah adalah sebahagian daripada proses pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini setara dengan kepentingan bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Semua sekolah telah mewajibkan setiap murid menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti yang ditawarkan seperti unit beruniform, kelab dan persatuan serta permainan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan olek Kementerian pelajaran Malaysia mendapati bahawa setiap sekolah menggunakan kaedah yang berlainan dalam penilaian aktiviti ko-kurikulum. Ini terjadi kerana sekolah menilai pelajar berdasarkan keperluan sesebuah sekolah itu. Dalam menyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9/ 1997,wakil daripada Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar sisitem penilaian di setiap sekolah diseragamkan dan dinilai berdasarkan format dan kaedah tetap dan diiktiraf agar kesahihannya tidak dipertikaian apabila markah ini dijadikan sebagai sebahagian daripada tiket untuk melayakkan diri ke institusi pengajian tinggi tempatan. Rasional kaedah ini dilaksanakan Penilaian kegiatan di setiap sekolah adalah berbeza dan ini menunjukkan wujudnya unsur-unsur ketaksamarataan dalam pemberian markah pada murid. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard,unsur-unsur ketidak adilan dapat dielakkan. Penilaian aktiviti ko-kurikulum juga mendorong murid untuk bergiat lebih aktif dan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercita-cita melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi tempatan,penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti ko-kurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. Objektif a) Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti ko-kurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.

6

b) Membantu Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke institusi pengajian tinggi. c) Menggalak dan meningkatkan penglibatan murid secara menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum. Garis panduan semasa melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di sekolah • Pengurusan sekolah mempunyai pengurusan dan kemudahan tersebut seperti a) Perancangan yang jelas b) Tempat penyimpanan buku rekod kehadiran dan penilaian c) Buku Panduan Penilaian Ko-kurikulum d) Rancangan mingguan dan tahunan e) Buku panduan perlaksanaan aktiviti yang dikeluarkan oleh kememterian pelajaran Malaysia dan agensi luar. • • • Gambar murid dilekatkan pada Buku Rekod Penilaian dan Buku Rekod Kehadiran Semua murid mesti memiliki Buku Rekod Penilaian dan Buku Rekod Kehadiran. Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid. • • • Mengadakan taklimat kepada setiausaha peperiksaan,guru penasihat dan guru kelas. Mewujudkan jawatan kuasa peringkat sekolah. Memastikan semua murid mempunyai peluang menyertai aktiviti badab

beruniform,persatuan dan kelab serta permainan. • • Melantik guru yang berpengalaman dan berkemahiran sebagai guru penasihat. Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi.

7

Pejabat Pelajaran atau Jabatan Pelajaran Negeri melakukan pemantauan secara berkala.

8

9

Penilaian Aktiviti Ko-kurikulum

Aspek yang dinilai : • • • • Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

Pecahan peratusan yang diperuntukan adalah :

ASPEK PENILAIAN • • Kehadiran

% MARKAH 50 10 20 20 100

Jawatan yang disandang • • Penglibatan Pencapaian

JUMLAH

Markah aspek kehadiran paling tinggi adalah untuk menggalakkan pelajar untuk hadir dalam aktiviti yang dijalankan. Jumlah kehadiran maksimum adalah berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun dengan mengambil kira bahawa setiap aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan dalam minggu itu dengan peruntukan masa selama 2 jam. Pengecualian kehadiran

10

hanya dipertimbangkan jika murid sakit, menyertai kursus lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.

A ) Kehadiran

Kehadiran minimum bagi aktiviti badab beruniform adalah sebanyak 18 kali perjumpaan setahun dan persatuan dan kelab serta permainan 12 kali perjumpaan setahun. Pengiraan markah kehadiran adalah seperti berikut:

Jika markah kehadiran pelajar = a Jumlah perjumpaan setahun = b Ketidak hadiran yang diluluskan = c Markah kehadiran = a / (b-c) x 50

B ) Jawatan yang disandang Markah aspek jawatan yang disandang ialah 10 % dan diberikan kepada individu yang memegang jawatan tertinggi dalam kegiatan ko-kurikulum. Pasukan Badan Beruniform anjuran Kementerian/ Jabatan Kerajaan. JAWATAN MARKAH
11

Pengakap Raja/ Pandu Puteri Raja / Pegawai Waran 1/SubInspektor/Drum Major/ Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Pegawai Waran II /Bintara Kanan/ Staf Sarjan / SarjanMejar / Ketua Trup / Anugerah Ketua Pesuruhjaya /Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Sarjan/Penolong Trup / Bintara Muda / Ketua Platun /Pangkat-Pangkat yang difikirkan sama taraf. Koperal / Lans Koperal / Ketua Patrol / Penolong Ketua Patrol / AJK / Laskar Kanan/Jawatan-Jawatan / Pangkat-Pangkat yang difikirkan sama taraf. Pra-Persetiaan / Ahli Akt Ahli Biasa

10

8

7

6

4 1

Pasukan Badan Beruniform- anjuran Badan Bukan Kerajaan ( NGO ) JAWATAN DISANDANG Ketua Pek/Penghuluwati/ Ketua Trup/Pengerusi/ Naib Pengerusi/ sarjan/ Lencana Grand Prior/ Ketua Agung Bahagian (KAB)/ Pengerusi 3 Chalit/ Terbang Naik/ Lencana Puteri Bongsu/ Rambu Lencana Kepandaian/ Kemahiran/ Staff Sarjan/ Lain-lain pangkat yang difikirkan sama taraf Kak Nam/ Naib Penghuluwati/ Ketua Enam Sekawan/ Setiausaha/ Bendahari/ Ketua Bahagian (KB) Tangan Emas/ Lulus 4 dari 5 perkara asas untuk mendapatkan Lencana Puteri Bongsu/ Keris Mas/ Keris Perak/ Lulus 5 dari 8 perkara asas untuk mendapat Lencana Grang Prior, Sarjan/ Lain-lain pangkat yang difikirkan sama taraf Penolong Kak Nam/ Ketua Pasukan/ Kumpulan/ Kuater Master/ Pen.Setiausaha /Pen.Bandahari/ Kopral/ Lulus 3 dari 8 perkara untuk mendapatkan Lencana Prior/ Calit Emas/ Lulus 3 dari 5 perkara asas untuk mendapatkan Lencana Puteri Bongsu/ Lain-lain pangkat yang difikirkan sama taraf Lencana Perlantikan/ Lulus 1 dari 5 perkara asas untuk mendapatkan Lencana Puteri Bongsu/ Lencana Keahlian/ Lulus 2 dari 8 perkara asas untuk mendapatkan Lencana Grand Prior/ Lans kopral/ Lain-lain pangkat MARKAH

10

8

7

6

12

yang difikirkan sama taraf Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Biasa 5 4 1

Persatuan / kelab / persatuan dan permaianan JAWATAN Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan/Permainan / Ketua Rumah Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi Setiausaha / Bendahari Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Biasa MARKAH 10 8 7 6 5 4 1

C ) Penglibatan Markan ini diberi kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. PERINGKAT PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan MARKAH 8 11 14 17

13

Antarabangsa

20

D ) Pencapaian Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan sekolah, zon/ daerah / bahagian , negeri, kebangsaan dan antarabangsa.pencapaian dinilai berdasarkan kedudukan johan, naib johan dan ketiga.

PERINGKAT PENCAPAIAN johan Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa 8 11 14 17 20

MARKAH Naib johan 7 10 13 16 19 ketiga 6 9 12 15 18

Kegiatan ko-kurikulum yang dinilai. Setiap murid sekolah menengah diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan. Dalam hal ini setiap murid memilih salah satuaktiviti yang terdapat dalam setiap bidang kegiatan kokurikulum tersebut. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan:

14

a. Aktiviti Pasukan Badan Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, Seni Bela Diri dan sebagainya. b. Aktiviti Kelab / Persatuan / Badan seperti Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Pencinta Alam, Kelab Seni Foto dan sebagainya. c. Aktiviti Sukan / Permainan seperti Kelab Olahraga, Kelab Renang, Kelab Memanah dan sebagainya. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh murid akan dinilai berdasarkan aspek aspek yang telah dinilai dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X: Contoh : i) Kegiatan Pasukan Badan Beruniform PRESTASI Penuh ( 18/18 ) Ahli aktif Menghadiri Jambori Pengakap peringkat Negeri Tempat ketiga Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri JUMLAH MARKAH 50 3 14 12 79

ASPEK PENILAIAN Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

ii)

Aktiviti kelab /persatuan PRESTASI 10/12 AJK persatuan Bahasa Menyertai seminar Penulisan Sajak Peringkat Negeri Naib johan Pertandingan Bahasa Ala Parlimen antara kelas JUMLAH MARKAH 42 5 14 7 68

ASPEK PENILAIAN Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

iii)

Aktiviti sukan dan permainan PRESTASI MARKAH
15

ASPEK PENILAIAN

Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan

10/12 AJK Kelab Bola Sepak Menyertai kejohanan Bola Sepak Peringkat Negeri Pencapaian Naib johan pertandingan bola sepak antara kelas. JUMLAH Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut : GRED A B C D E MARKAH 80 – 100 60 – 79 40 – 59 20 – 39 19 ke bawah

42 5 14 7 68

Mengambil contoh pelajar X, gred yang diperolehi bagi setiap aktiviti ko-kurikulum adalah seperti berikut: KEGIATAN Badan beruniform Persatuan / kelab Kelab sukan dan permainan MARKAH 79 68 68 GRED B B B

Markah bonus

16

Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) Perjawatan Peringkatan Sekolah seperti pengawas, pengawas perpustakaan, Imam dan sebagainya. b) Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua rumah, Ketua bilik/asrama dan sebagainya. c) Perjawatan Peringkatan Kelas seperti Ketua Kelas/darjah dan sebagainya. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut:

JAWATAN Ketua murid Timbalan / penolong ketua murid Ketua / Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah – Ketua Asrama / Ketua PRS / Quartermasters Penolong Ketua Asrama / Penolong Quartermasters AJK Utama badan-badan perkhidmatan atau pengurusan ( Bendahari /Setiausaha / Ketua Biro)- Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD /PROSTAR / Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah

MARKAH 10 8 7

6 5

Ahli-ahli J/Kuasa perkhidmatan dan sokongan- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / KetuaDarjah / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD /PROSTAR Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / Ahli Quartermasters

3

2

17

Anugerah khas Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid/ pelajar di atas pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri. Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut: JAWATAN Anugerah Remaja Perdana (ARP) KEDUDUKAN Emas Perak Gangsa Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Pencapaian aktiviti ko-kurikulum di luar negara atas biaya sendiri MARKAH BONUS 10 7 5 10 Johan Naib johan Ketiga NILAM Lain- lain anugerah yang setara 5 3 2 5 5

Setiap murid layak memperolehi markah bonus untuk jawatan tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin,markah bonus tidak layak diambil kira.

Gred keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang murid dalam dua dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotai beserta markah bonus. Dua bidang kegiatan dipilih

18

bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi, iaitu dua bidang yang menunjukan prestasi tertinggi. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah kedua-duakegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markahtersebut.Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang dinyatakan dalamGred penilaian aktiviti kokurikulum. Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Murid X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: Jumlah Markah Pasukan Badan Beruniform Jumlah Markah Persatuan/Kelab Jumlah Markah Sukan Markah purata bagi 2 terbaik Markah bonus Markah keseluruhan Gred Keseluruhan = 80 = 68 = 68 = (80+68) / 2 = 74 = 10 (sebagai Ketua Murid) = 74 + 10 = 84 =A

Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar .Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewat-lewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Oleh sebab penilaian kokurikulum dibuat sepanjang tempoh murid berada di Tingkatan 1 hingga 6, pihak sekolah perlu menyediakan Buku Kemajuan Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh

19

KPM. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya murid berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke Matrikulasi / IPT. Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilai yang terdiri daripada guru – guru dan dipengerusikan oleh Pengetua / Guru Besar. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum.Penilaian kokurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahannya . Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA). Contohnya prestasi GPA dan CGPA Murid X dalam bidang kokurikulum dalam tempoh persekolahan sehingga Tingkatan 5: TINGKATAN I II III IV V MARKAH KO-KURIKULUM 69 82 83 89 80 GPA 69 82 83 89 80 CGPA 69.0 75.5 78.0 80.8 80.6

Contoh pengiraan CGPA Tingkatan II = ( 69 + 82 ) / 2 = 75.5 Tingkatan IV= ( 69 + 82 + 83 + 89 ) / 4 = 80.0 Untuk mendapatkan markah 10 %, markah akhir hendaklah dibahagi dengan 100 % dan didarabkan dengan 10. Tingkatan V = 80.6 x 10 / 100 = 8.06 Bagi murid Tahun 6 , penilaian kokurikulum berdasarkan pencapaian terbaik dari Tahun 4 hingga 6 diambil kira bagi kelayakan kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh / MRSM. Kes-Kes Terpencil Penilaian ko-kurikulum bagi : murid-murid Pendidikan Khas murid-murid kurang upaya

20

pesakit kronik / luar biasa sekolah di kawasan pedalaman sekolah kurang murid (SKM)

Kes-Kes Khas Murid-murid yang terlibat dalam aktiviti sukan berprestasi tinggi hendaklah dinilai mengikut kriteria seperti murid biasa. Penilaian aktiviti ko-kurikulum Bagi murid Tingkatan 6 Murid-murid yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), mereka yang terlibat boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah. Dalam kes ini, murid mempunyai empat pilihan dari tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. Jika prestasi murid didapati tinggi dalam kegiatan PLKN, maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan. Markah Kokurikulum yang diperolehi calon ialah 60 markah @ 60/100 x 10 = 6 (pengekalan cadangan sebelumnya yang dicadangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

21

22

23

24

3.5

Senarai bidang tugas ko-kurikulum

Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki,mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. (a) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. (b) Kekerapan mengadakan mesyuarat. (c) Pembentukan jawatankuasa kecil. (d) Pelaporan berkala. (e) Dokumentasi

Senarai tugas Penolong Kanan Ko-kurikulum. Pendahuluan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi penglibatan dan penyertaan murid serta guru dalam aktiviti kokurikulum bagi mencapai Wawasan 2020. Bidang Tugas • • Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar.

25

• • •

Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang.

Senarai Tugas Kokurikulum a. Persatuan Dan Kelab I. Merancang kegiatan persatuan dan kelab II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab III. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab IV. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah b. Pasukan Pakaian Seragam I. Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pasukan pakaian seragam III. Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam IV. Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah. c. Kelab Sukan Dan Permainan I. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan III. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan Pentadbiran a. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998

26

seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari Kokurikulum Sekolah). Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor.. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka. Menyelaras pungutan, pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. Tugas-Tugas Lain
• •

Menanggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa.

27

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang /Pendek). Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa, Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum a. b. c. d. e. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar,berterusan dan berkesan. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.

28

f. g. h.
i.

Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum, penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.

j.

Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum a. b. c. d. e. f. g. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guruguru,perancangan, pelaksanaan dan penilaian pelajar. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Tanggungjawab Setiausaha Sukan a. b. c. d. e. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.

29

f. g. h. i. j. k. l. m.

Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod. Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform a. b. c. d. e. f. g. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum - Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. -Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. h. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: - Borang penyertaan persatuan - Borang senarai AJK dan ahli

30

- Buku laporan aktiviti i. j. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti kokurikulum sekolah. Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan,Permainan. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahliahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. dan pencapaian

31

s. t.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. Membentuk jawatankuasa. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri, wakil daerah/negeri dan negara) Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, kebudayaan & Sukan; Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

32

Carta organisasi jawatankuasa. • • • • • • • • Pengerusi. Naib Pengerusi. Setiausaha. Penolong Setiausaha. Bendahari. Penolong Bendahari. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Pemilihan dua orang juru audit.

Senarai tugas ahli jawatankuasa. Pengerusi a. b. c. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Naib Pengerusi a. b. c. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Setiausaha a. b. c. d. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

33

e.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Penolong Setiausaha a. b. c. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Bendahari a. b. c. d. d. e. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Penolong Bendahari a. b. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Ahli Jawatankuasa a. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti

34

yang dilaksanakan. b. c. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GuruPenasihat dari masa ke semasa Pemeriksa Kira-Kira a. b. Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

3.6 Prosedur perlaksanaan Kertas Kerja.

35

a) Format Am Penyedian Kertas Kerja Aktiviti Pelajar.  Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya sebelah muka surat sahaja digunakan  Page set up : Bentuk Potrait  Font : jenis Arial, Tahoma atau Century Gothic  Saiz Font : 12  Spacing : 1.5  Margin :1”  Align Justify  Meletakkan nombor halaman muka surat  Maksimumkan muka surat  Setiap tajuk di hitamkan ’bold’ dan mempunyai nombor.  Penggunaan perkataan Inggeris perlu ‘Italic’.  Kertas kerja hanya perlu di stapler sahaja tanpa di binding. b) Format Kulit Luar Kertas Kerja.  Latarbelakang perlu berwarna putih  Logo universiti (UPSI) di bahagian tengah (atas)  Kulit luar perlu mempunyai butiran seperti berikut : i. ii. iii. iv. Tajuk Tarikh Tempat Anjuran

c) Kandungan Kertas Kerja.  Tujuan Nyatakan tujuan anda menyediakan kertas kerja ini, contoh seperti berikut • Mendapatkan kelulusan pelaksanaan aktiviti/ program dan bantuan kewangan daripada Y. Bhg. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni).

36

Mendapatkan kelulusan mengutip derma luar dan penajaan daripada Jabatan Pengurusan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (sekiranya berkaitan).

Memohon kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta.

 Pengenalan/ Pendahuluan • • Latarbelakang aktiviti/ program Jika program melibatkan kerjasama pihak luar, maklumkan kepentingan dan beri justifikasi

 Objektif • Sekurang-kurangnya empat (4) objektif yang mempunyai maksud yang jelas dan huraian yang baik. • Perlu dihubungkaitkan dengan matlamat sesuatu program jika bekerjasama dengan pihak luar.

 Tarikh Dan Hari

 Tempat • Nyatakan dengan terperinci seperti nama tempat, mukim, daerah, negeri.

 Anjuran Nama penganjur (persatuan/ kelab/ majlis dan sebagainya)

37

Kerjasama (namakan badan-badan/ agensi-agensi terlibat). Terangkan kenapa memilih agensi-agensi tersebut serta apa peranannya

 Tetamu Kehormat/ Perasmi • Nyatakan nama dan jawatan.

 Penceramah • Sila berikan maklumat lengkap penceramah seperti berikut:

 Penyertaan dan Maklumat Peserta • Sila nyatakan anggaran bilangan peserta (jawatankuasa program perlu mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti Pelajar – BHEP/UPAP/B004 dan borang ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar selewat-lewatnya sehari (1) sebelum program dijalankan).

 Atur Acara Program • Disediakan dalam format jadual.

 Jawatankuasa Pelaksana • Nyatakan nama penuh, no. matrik dan no. telefon.

 Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan •  Syor
38

Disediakan dalam format jadual.

Sila nyatakan syor dengan jelas, ringkas dan padat.

 Pengesahan Kertas Kerja • • Sila nyatakan dan lengkapkan maklumat berikut; Tandatangan, tarikh dan nama PENGARAH PROGRAM yang menyediakan kertas kerja • Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon FASILITATOR yang menyemak kertas kerja. • Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon PENYELARAS PUSAT KOKURIKULUM / PENOLONG PENDAFTAR PUSAT KOKURIKULUM bagi aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit • Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon PENGARAH PUSAT KOKURIKULUM yang menyokong kertas kerja. • Cadangan pegawai pemantau (FASILITATOR) berserta

jawatan, alamat jabatan dan nombor telefon oleh Dekan / Pengetua / Penasihat.

Contoh Kertas Kerja.

39

CADANGAN KERTAS KERJA PROGRAM JALINAN UKHWAH BAKTI SISWA UPSI 2010 PADA: 13 & 14 MARCH 2010 BERTEMPAT: DEWAN RAHMAN TALIB, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ANJURAN:
KURSUS BAKTI SISWA KUMPULAN 9, 11 & 16 (QKK2101) SEMESTER PERTAMA SESI 2008/2009 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DENGAN KERJASAMA:
PUSAT KOKURIKULUM, UPSI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI,UPSI BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI,UPSI

PROGRAM JALINAN UKHWAH BAKTI SISWA(AT16)KUMPULAN 9,11 DAN 16, UPSI 2010 1.0 TUJUAN

40

1.1

Memohon kelulusan program dan bantuan kewangan, daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Azali b. Mohamed, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Universiti pendidikan Sultan Idris (UPSI) bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa UPSI 2010

1.2

Memohon kelulusan program, bantuan kewangan dan daripada Y. Bhg. Prof. Madya Dr. Mohamad Shatar b. Sabran, Pengarah Pusat Kokurikulum, Universiti Pendidikan Sultan Idsia(UPSI) bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa Upsi 2010

1.3

Memohon untuk mendapatkan kerjasama dan bantuan perubatan serta perkhidmatan ambulan dari Pusat Kesihatan Universiti bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa UPSI 2010.

1.4

Memohon

kerjasama

dan

bantuan

keselamatan

dari

Bahagian

Keselamatan Universiti bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa UPSI 2010. 2.0 PENGENALAN Tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat harus dilihat sebagai satu gerakan yang harus dimainkan oleh semua pihak terutamanya penglibatan secara menyeluruh komuniti setempat. Semua tenaga harus digembelingkan dan disatukan bagi mencapai hasrat tersebut. Untuk mencapai hasrat ini masyarakat perlu diberi pendidikan, pendedahan, dan pengetahuan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sosial yang harus dimainkan oleh semua pihak bagi menjamin satu bentuk masyarakat yang boleh mendokong wadah dan perjuangan bangsa di masa akan datang. Pembangunan Modal Insan yang diberi penekanan oleh Kerajaan dalam menentukan arah tuju pembangunan Negara melalui Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) , bukan hanya dilihat sebagai satu saranan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, tetapi apa yang lebih penting lagi adalah untuk mendidik dan membentuk masyarakat belia kepada pembentukan personaliti unggul. Keseluruhan ciri dan nilai peribadi unggul seperti berjiwa besar, beretika,

41

kasih sayang, bertolak ansur, bersatu padu, saintifik, dinamik dan sebagainya merupakan intipati bagi menentukan kecemerlangan negara ke tahap yang terbilang. Cetusan ilham oleh kepimpinan di Universiti Pendidikan Sultan Idsia dengan diterajui oleh Pusat Kokurikulum telah melahirkan Kursus Kokurikulum Berkredit Bakti Siswa yang diyakini dapat melahirkan pelajar berketrampilan tinggi, mempunyai peribadi yang terpuji serta jati diri yang jitu dengan pelbagai aktiviti pembangunan sahsiah yang dijalankan. Menyedari akan kepentingan ini Bakti Siswa Kumpulan 16, 9 dan 11 menjalankan dan melaksanakan program “JALINAN UKHWAH” seiring dengan matlamat Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mahukan pelajar yang berdaya saing dan berketerampilan melalui pembelajaran berterusan. Dengan adanya aktiviti seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar dalam mengendendalikan sesuatu program yang melibatkan komuniti yang ramai dan berbilang kaum supaya dapat melahirkan pemimpin intelektual tertinggi serta daya saing yang unggul dalam berbagai bidang

3.0

TEMA “ERATKAN UKHWAH, JALINKAN KEMESRAAN”

4.0

OBJEKTIF 4.1 Mewujudkan dan menanam nilai kepimpinan di kalangan pelajar terutama untuk melaksanakan sesuatu program. 4.2 Beri kesedaran dan pemahaman kepada golongan intelek terhadap peranan dan tanggungjawab dalam mencapai pembangunan modal insan.

42

4.3

Menggerakan jentera/tenaga muda (pelajar) sebagai pemangkin kepada perubahan sosial.

4.4

Membina keharmonian sesama pelajar

berasaskan ilmu pengetahuan

yang disalurkan melalui Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 5.0 TARIKH 13hb hingga 14hb March 2010 6.0 CADANGAN TETAMU KEHORMAT Majlis Perasmian Encik Samir Muhazzab Amin Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris Majlis Penutup Prof. Madya Dr. Mohammad Shatar Sabran Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti pendidikan Sultan Idris 7.0 TEMPAT Dewan Rahman Talib, Universiti Pendidikan Sultan Idris.(UPSI) 8.0 PENYERTAAN Penyertaan seramai 124 orang pelajar UPSI yang terdiri daripada pelajar-pelajar Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Kumpulan 16,11 dan 9. (Rujuk Lampiran A) 9.0 ANJURAN Pelajar-pelajar Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Kumpulan16, 11 dan 9.

43

Dengan Kerjasama: Pusat Kokurikulum, UPSI Pusat Kesihatan Universiti,UPSI Bahagian Keselamatan Universiti,UPSI

10.0

JAWATANKUASA PELAKSANAA Rujuk Lampiran B

11.0

TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran C

12.0

KEPERLUAN PERALATAN Rujuk Lampiran D

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk Lampiran E

14.0

SYOR Keperibadian seorang pemimpin terbilang harus dipupuk dengan nilai tambah yang padu agar bakal pemimpin sedar akan tanggungjawab yang harus dipikul. Pelajar juga perlu lebih fokus dengan matlamat yang ingin dicapai untuk menggarap kejayaan. Syor, agar program ini disokong dan diluluskan perlaksanaannya oleh Y. Bhg. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) UPSI dalam memberi kesedaran pendedahan kepada peserta tentang aspek kepemimpinan dan memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar universiti dengan memahami
44

peranan serta tanggungjawab masing-masing untuk menjadi bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang ke arah merealisasikan hasrat negara dalam mencapai Wawasan 2020.

17.0

PENGESAHAN KERTAS KERJA

Disediakan oleh: ................................................. GOH TSE HAU Pengarah Program Jalinan Ukhwah Bakti Siswa UPSI 2010 Tarikh: 30 Januari 2010

Disemak oleh: ............................................ EN. BUKRYMAN BIN SABRI

45

Wakil Fasilitator Kumpulan 16, 11 dan 9 Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Pusat Kokurikulum, UPSI Tarikh:

Disemak oleh: ........................................................ EN. SAMIR MUHAZZAB AMIN Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum, UPSI Tarikh:

Disokong oleh ........................................................ PROF. MADYA DR. MOHAMMAD SHATAR BIN SABRAN Pengarah pusat ko-Kurikilum, UPSI Tarikh:

46

Lampiran A SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 16: BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. MATRIK 141159 142305 142722 142742 144999 146003 146398 146679 146818 147056 147143 147181 147188 14729 147316 147539 147648 147705 148084 148105 148296 148370 148440 NAMA PELAJAR NUR SYAHIDAH BINTI BEDU NURHAIDA BINTI RAMLI NOOR FAIZAH BINTI IBRAHIM NUR FADHILA BINTI JUPRIN NUR HALIZA BINTI HASAN NOOR SUMAIYAH BINTI CHE LEH RUZAINI BINTI SABUDIN SAHRULAKMA BINTI SAPENGI TUAN NUR IZZATI BINTI TUAN AB.RASHID NOR HIDAYAH BINTI ABDUL RASHID KHYAIRANI NUR ERMA BINTI MD.AZMI SYED AHMAD HAZMAN BIN SYED HAMZAH NOR AZLAN BIN ANUAR MOHD IZMIR BIN NASHARUDDIN NUR LIYANA BINTI RAMLI NOR PARALIZA BINTI A.KAHAR NUR HAFIZAH BINTI MUHAMMAD RAPPEK HONG WEI CHIN LAW HAN WEN TAN LI FANG THONG QIU XIAN TAN SHI KAI TAU LING SHA

47

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

148582 148663 148812 148820 149116 149129 149224 149233 149236 149270 149339 149485 149562 149774 149947 149959

LIM HONG ANN RUHANA BINTI MOHD.OMAR LIEW WEI LEONG SOON HONG KEONG LIEW ZE ZIN LOO SEE GUAN YU FOONG WEI LEE VOON CHIN TAN JIUN SHYIAN NG FONG MEI GAN YEE LIN CHOW SOOK YEE WONG WAI TENG LOKE MUN CHENG RAYMOND LING GUANG KOWNG GOH TSE HAU

SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 9: BIL. 1. MATRIK 140049 NAMA PELAJAR AHMAD SABIRIN BIN ABDUL MUTALIB

48

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

140852 140872 140877 140878 140910 140965 141091 141460 142174 142335 142380 142388 142396 142407 142630 142648 142655 142659 142681 142693 142836 142855 142886 142931 144292 144354 144409

MOHD MAZUAN BIN MAT OMAR MOHD ADNAN BIN OMAR MUHAMAD RAIMEE BIN ABD.LATIP MOHD HAFIZOL BIN MAAROF MOHD KHAIRUL HISHAM BIN HARIFIN ZAIMIE BIN MARJUNI NURUL FAREHAH BINTI SAWAL NUR DIYANA BINTI YAZID AQILAH BINTI ARSHAD AIDA BINTI NAWAWI NORASYIKIN BINTI MELI SITI NURHAYATI BINTI DOLLAH NUR SYUHADA BINTI DAUD HAIDAR HANIE BINTI CHE KAR IRMANIARTI BINTI NAZAR NUR SYAFINAZ BINTI RUSNAN AZHANI BINTI ALI NUR NAJIHAH BINTI MOHD.NASHIR MADIANA BINTI MUSTAFA NOOR AZILA BINTI AZMIN MAHADI BIN NASIRUL UMAM SUBASHINI A/P SELVARAJOO NITHYA A/P GOVINDARAJA SHOBA A/P KERISHNA KUMAR JERING AK ACHONG VIVIANE BINTI ANAIN ARUNA A/PKRISHNAMURTHY

49

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

144413 144698 146125 146624 147063 147697 148086 148489 149022 149114 149428 150472

RENUGA INDIRI A/P KUPPUSAMY MOHD HAFIZAN N YAAKUB NURUL NADIA BINTIFAYAZ ANUAR RAZIANA BINTI IBRAHIM SRI YUYAN BINTI HUSIN FAIZAH BINTI M YAHYA TEY RONG XIAN SOO YONG ZHENG WONG YAT FATT TAN YIH YOONG WONG SENG HAO DG SURAH BINTI ZANUDIN

SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 11: BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. MATRIK 140436 140767 141208 141315 141489 141554 NAMA PELAJAR MUHAMAD OTHMAN BIN MOHD HASSAN MOHD AKMAL BIN MOHD ROSELI NUR HAMIZAH BINTI NORIZAN TUAN YUSLIMAH BINTI TUAN YUNUS NORSUZILA BINTI MAT SAID MUNIRAH BINTI MOHAMAD

50

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

141694 141822 141923 142007 142123 142696 142747 142756 145938 145942 145982 140615 146054 146143 146574 146611 146666 146698 146844 147010 147116 147129 147354 147444 147564 147566 147781

NADZIRAH BINTI RASDI HAZIRAH BINTI ABDULLAH @TAIB NOOR SYAHIDA AMALIA BINTI MOHD TAJUDIN NUR HIDAYAH BINTI MD NOH NOORAZLINA BINTI AHMAD FARHANA MUNIRAH BINTI MOHD YUSUF FARAHASIKIN BINTI ABDUL RAJAH NOOR HADIJAH BINTI TAJUDDIN NOR FAHIMAH BINTI AHMAD FADZIL EMYNORMALA BINTI MIHD SALMAN MOHAMED FATIR BIN MOHAMED IDRIS KASMALIZA BINTI MOHD NORAWI SITI ROSMANILA BINTI MAT ADAM NUR FADILLA BINTI MOHAMAD ROPI HALIMATUNSADIAH BINTI ABU BAKA ROSLINA BINTI MAT HUSSIN MUNIRAH BINI ABDULLAH TUAN KHAIRIL HANA BINTI ABU BAKAR AMALINAUMI BINTI ABDUL KADIR NOOR EIZIE EIZYANIE BINTI MOHAMAD SAFUAN SITI HAJAR BINTI MOHD RAIS NOR ERMA BINTI YURIT SITI SALHA BINTI MOHD SATAR WAN ASILAH BINTI WAN MOHAMAD NUR HAYATI BINTI MOHAMED NUR IFFAHAIN BT MOHD GHAZALI NUR HAZIQAH ANIYAH BINTI SALIHAN

51

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

148294 148459 148469 148827 148836 149060 149077

OOI SIEW CHING NUR FARIHA BINTI MOHD AMIN NOOR AISYAH BINTI AZMAN NUR AKMAL FADHILLAH BINTI ADNAN NORASNANI BINTI BAKAR SITI SALMAH BINTI SEHARAY UMUL JAWAHIRAH BINTI ABDULLAH

Lampiran B JAWATANKUASA PELAKSANAAN PENAUNG KEHORMAT Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha Bin R. Abdullah Naib Canselor, Universiti Pendidikan Sultan Idris PENAUNG Yang Berbahagia Prof. Dr. Azali Bin Mohamed Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Pendidikan Sultan Idris

52

PENASIHAT KEHORMAT Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris PENASIHAT PROGRAM Encik Samir Muhazzab Amin Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris PEGAWAI PEMANTAU PENYELARAS Encik Bukryman Bin Sabri Fasililtator Kumpulan 16 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris

Encik Naszroul Haqimee Bin Rahmat Fasililtator Kumpulan 11 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum

53

Universiti Pendidikan Sultan Idris

EncikAbdul Zaidi Bin Abullah Fasililtator Kumpulan 9 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris

PENGARAH Saudara Goh Tse Hau TIMBALAN PENGARAH I Saudara Mohd Izmir bin Nasharuddin TIMBALAN PENGARAH II SETIAUSAHA Saudari PEN SETIAUSAHA Saudara Yong Jia Yu BENDAHARI Saudari Nur Haliza binti Hassan J/KUASA PROTOKOL DAN PUBLISITI Saudara Liew Ze Zin

54

Saudara Gan Yee Lin J/KUASA TUGAS-TUGAS KHAS Saudari Nur Syahidah binti Bedu Saudari Noor Faizah binti Ibrahim J/KUASA AKTIVITI PROGRAM Saudara Soon Honn Keong Saudara Nor Azlan bin Anuar J/KUASA TEKNIKAL DAN LOGISTIK Saudara Tan Jiun Shyan Saudara Raymond Ling Guang Kowng

Lampiran C TENTATIF PROGRAM PROGRAM JALINAN UKHWAH BAKTI SISWA UPM 2008 13HB HINGGA 14 HB MARCH 2010

Hari Pertama (Sabtu): 13 hb March 2010

Masa 8.00 pagi 9.00 pagi 10.30 pagi 1.00 t/hari 2.00 petang

Aktiviti Berkumpul dan pendaftaran di Dewan Rahman Talib UPSI Aktiviti senam robik dan Tarian poco-poco. Explorace Baksis Makan tengahari Solat zuhur
55

3.00 petang 6.00 petang

Sambungan Explorace Baksis Program tamat

Hari kedua (Ahad): 14hb March 2010

Masa 8.00 pagi 9.00 pagi 1.00 t/hari 2.00 petang 3.00 petang 5.00 petang 5.30 petang 6.30 petang 8.00 malam 8.15 malam 8.30 malam 11.00 malam

Aktiviti Pendaftaran dan Sarapan Pagi Persiapan Majlis Makan Malam Makan tengahari Solat Zuhur Raptai Penuh Majlis Makan Malam Minum petang Solat asar Persiapan akhir Majlis Makan Malam Pendaftaran peserta Kehadiran para tetamu kehormat Majlis Makan Malam Majlis Bersurai

56

Lampiran D KEPERLUAN PERALATAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perkara Kertas A3 Plug Cenderamata Kertas A4 Plastik Laminate Belon Tali Rafia Pensil Pemadam Pen Maker Kertas warna kompas Tisu Gloves Pen Jumlah 10 rim 3 buah 40 rim 30 rim 100 helai 1 gulung 8 batang 2 buah 1 batang 15 helai 1 buah 1 kotak 2 helai 8 batang

57

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tuala Putih Kecil Pinggan Kertas sudu Kertas A4 Putih Jaket Keselamatan Tiub Tayar Plastik Bola Pingpong baldi Botol Mineral 500 ml Garpu Chopstik Blander Mug Tembikai Peria Katak Lobak Putih Telor Biskut Marie Krim Kelapa Tua

3 helai 12 keping 3 batang 20 helai 10 helai 2 buah 10 helai 30 biji 5 buah 8 botol 1 plastik 1 plastik 1 buah 3 biji 4 biji 8 biji 8 biji 8 biji 1 pek 1 pek 8 biji

58

Lampiran E

ANGGARAN PERBELANJAAN 1. A) MAKANAN DAN JAMUAN Explorace Sarapan Pagi Minum Pagi Makan T/hari Minum Petang 130 orang x RM2.50 x 1 hari 130 orang x RM1.50 x 1 hari 130 orang x RM5.00 x 1 hari 130 orang x RM1.50 x 1 hari JUMLAH JAMUAN PERDANA Sarapan Pagi Minum Pagi Makan T/hari Minum Petang Makan Malam Rasmi 130 orang x RM2.50 x 1 hari 130 orang x RM1.50 x 1 hari 130 orang x RM5.00 x 1 hari 130 orang x RM1.50 x 1 hari 130 orang x RM9.00 x 1 hari JUMLAH RM 325.00 RM 195.00 RM 650.00 RM 195.00 RM 1170.00 RM 2535.00 RM 325.00 RM 195.00 RM 650.00 RM 195.00 RM 1365.00

JUMLAH MAKANAN DAN JAMUAN

RM 3900.00

59

2.

PERALATAN Perasmian Aktiviti-aktiviti Penutup JUMLAH PERALATAN RM 250.00 RM 750.00 RM 250.00 RM 1250.00

3.

PUBLISITI Banner Backdrop JUMLAH PUBLISITI RM 550.00 RM 300.00 RM 850.00

4.

CENDERAMATA DAN SAGUHATI Cenderamata Sukaneka RM50.00 x 1 RM40.00 x 1 RM30.00 x 1 RM20.00 x 5 RM 220.00

Door Gift Cenderamata VIP Buku Program

RM 2.00 x 150

RM 300.00 RM 100.00

RM 3.00x 130 Unit

RM 390.00 RM 1010.00

JUMLAH CENDERAMATA DAN SAGUHATI

JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN

RM 7010.00

60

ANGGARAN PENDAPATAN 2. Bantuan Pusat Kokurikulum (RM500 x 3 Kumpulan) 3. Sumbangan dan Tajaan RM 5510.00 RM 7010.00 RM 1500.00

JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN

61

3.7

Log mingguan pengurusan ko-kurikulum.

Minggu : 1 Aktiviti : Sesi perkenalan dan pembelajaran bab 1 dan bab 2 Tarikh : 31 Disember 2009 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. Jurulatih UKT 1013, Pengurusan Ko-kurikulum Puan Arni Suzila bt Nasam memperkenalkan diri. ii. iii. iv. Diikuti dengan lima orang instructors yang akan memimpin kumpulan kami. Pembahagian kumpulan mengikut unit ko-kurikulum yang telah ditetapkan. Pembelajaran bab 1 yang menjelaskan tentang pengenalan, konsep sejarah,falsafah dan matlamat ko-kurikulum di sekolah. v. Pemilihan ahli-jawatan kuasa untuk perlaksanaan program.

62

Minggu : 2 Aktiviti : pembelajaran bab 2 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 7 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. Puan Arni menjelaskan senarai tugas individu dan berkumpulan yang harus dilaksanakan. ii. Penerangan tentang bab 2 yang merangkumi jenis- jenis mesyuarat dalam kokurikulum di sekolah. iii. Berbincang tentang tema perlaksanaan projek.

63

Minggu : 3 Aktiviti : Pembelajaran bab 3 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 14 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. ii. iii.
iv.

Mengetahui tentang definisi kelab dan persatuan. Mengetahui peraturan dalam penubuhan kelab dan persatuan. Mengetahui kaedah penubuhan kelab dan persatuan. Setiap kumpulan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan aktiviti yang akan dilaksanakan.

v.

Tema untuk projek telah dipilih dan dipersetujui oleh ahli yang lain.

64

Minggu : 4 Aktiviti : Pembelajaran bab 4 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 21 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. ii. iii. Mempelajari bab 4 iaitu perlaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Mengetahui dengan lebih detail tentang ciri-ciri penting ko-kurikulum dirancang. Setiap kumpulan berbincang dan melantik ahli jawatankuasa kecil untuk membantu ahli jawatan kuasa utama.

65

Minggu : 5 Aktiviti : Pembelajaran bab 5 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 28 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti :
i.

Mempelajari tugas dan senarai ahli jawatankuasa yang terlibat dalm ko-kurikulum Mempelajri peranan dan tugas sebagai setiausaha dalam ko-kurikulum.

ii.

66

Minggu : 6 Aktiviti : Pembelajaran bab 6 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 4 februari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. ii. iii. Pembelajaran tentang surat menyurat dan fail. Sambungan tentang tugas setiausaha dalam ko-kurikulum. Pembentangan kertas kerja oleh ketua kumpulan.

67

Minggu : 8 Aktiviti : Perlaksanaan aktivti ko-kurikulum Kumpulan 5 Tarikh : 27 Februari 2010 ( Sabtu ) Masa : 8.00 pagi– 12.00 tengahari

Tempat : Padang Pusat Ko-kurikulum Kandungan aktiviti : i.
ii.

Acara bermula dengan mengadakan senaman aerobik Sukaneka bermula. Setiap kumpulan menghantar wakil bagi setiap aktiviti dan mencipta moto dan kumpulan sorak.

iii.

Antara antiviti yang dijalankan ialah: i) ii) iii) iv) v) vi) Air dalam belon C4 ball Berkorban apa sahaja Rebut kerusi Kembar seiras Cari gula-gula dalam tepung

iv.

Upacara penutup dan penyampaian hadiah oleh Puan Arne Suzila bt Nasam.

68

Minggu : 9 Aktiviti : Perlaksanaan CITRA WARNA SATU MALAYSIA. ( kumpulan 3 ) Tarikh : 6 Mac 2010 Masa : 8.00 malam – 11.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. ii. iii. iv. v. Upacara perasmian oleh Puan Arne Suzila bt Nasam. Pertandingan fesyen memperagakan pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Persembahan mendeklamasikan sajak oleh fasilitator kumpulan F. Penyampaian hadiah kepada pemenang. Persembahan oleh urusetia Kumpulan 3

69

Minggu : 10 Aktiviti : Refleksi Tarikh : 11 Mac 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 6.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : i. Ahli jawatankuasa tertinggi membentangkan perincian tentang bidang tugas masingmasing sebelum dan selepas aktiviti Citrawarna Satu Malaysia diadakan. ii. Setiap ahli jawatankuasa membentangkan kelemahan dan kekuatan setiap peranan dalam aktiviti yang dijalankan.
iii.

Setiap ahli memberi cadangan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam majlis untuk panduan di masa akan datang.

70

3.8

Penutup Sepanjang mengikuti kursus Pengurusan Ko-kurikulum(UKT 1301 ), pelbagai ilmu baru

yang saya pelajari dalam pengurusan ko-kurikulum di peringkat sekolah. Antaranya ialah peranan sebagai seorang guru penasihat dalam sesuatu unit ko-kurikulum sama ada dalam sukan dan permainan,kelab persatuan atau pun unit beruniform. Dalam mengurusakan sesuatu persatuan tidak semudah yang disangka. Pelbagai perkara yang harus kita ketahui dan fahami. Selain itu, saya juga dilatih bagaimana untuk menguruskan sesuatu majlis atau acara sama ada formal atau tidak formal. Saya juga berpeluang untuk melaksanakan tugas sebagai ahli jawatankuasa dalam majlis yang telah diadakan oleh kumpulan saya. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan masing-masing untuk memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hal ini secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim antara ahli kumpulan walaupun berlainan aliran kursus major. Selain itu,dalam masa yang sama saya dapat mengetahui dengan lebih detail mengenai fungsi dan tanggungjawab dalam setiap bidang tugas ko-kurikulum.Kami juga turut di ajar cara yang betul untuk penyediaan kertas kerja. Kita mesti mengkaji setiap majlis yang hendak dilaksanakan sebelum menyediakan kertas kerja. Kesimpulannya kursus ini dapat mematangkan pemikiran serta kemahiran saya. Dengan pengalaman sepanjang kursus ini akan saya manfaatkan terutamanya semasa saya berjaya menjadi pendidik kelak.

3.9 i.

Rujukan Panduan Pengurusan Ko-kurikulum Sekolah Menengah, Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia.

71

ii.

Buku Panduan Pengurusan Ko-Kurikulum Di Sekolah.

LAMPIRAN

72

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA

PROGRAM " MALAM CITRA WARNA 1 MALAYSIA "

TARIKH : 6 MAC 2010

TEMA : " PAKAIAN TRADISIONAL 1 MALAYSIA " TEMPAT : DEWAN RAHMAN TALIB ANJURAN : KELAB SENI DAN WARISAN PENGURUSAN KO-KURIKULUM (UKT 1301)

73

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan peruntukan daripada pusat kokurikulum UPSI dengan tujuan mendapatkan kelulusan melaksanakan program bagi menjalankan program “ Malam Citrawarna 1 Malaysia”.

2.0 PENGENALAN

Program ini diadakan untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi UPSI untuk mengendalikan program yang besar. Sepanjang program ini dijalankan, pelbagai aktiviti telah dirancang nutuk mendedahkan mahasiswa dan mahasiswi tentang cara pengurusan program. Program yang akan dijalankan bercorakkan kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita ketahui Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa dan setiap etnik mengamalkan budaya dan tradisi masing-masing seperti cara berpakaian, makanan dan lain-lain. Dalam program ini, kami ingin memperkenalkan budaya pemakaian masyarkat yang berbilang kaum di Malaysia, dengan harapan program ini dapat memupuk kesedaran mahasiswa dan mahasisiwi UPSI tentang tradisi masyarakat di Malaysia. . 3.0 OBJEKTIF

3.1 Menyemarakkan semangat cintakan budaya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi UPSI. 3.2 Mempraktikkan budaya satu Malaysia di kalangan pelajar 3.3 Mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar pengurusan ko-kurikulum UKT 1301. 3.4 Memperkenalkan tradisi kaum yang terdapat di Malaysia.
74

4.0 KONSEP/ TEMA

“ Pakaian Tradisional 1 Malaysia ” Tema yang dipilih pada malam ini bersesuaian dengan aturcara yang telah dirancang. Sempena ”Malam Citrawarna 1 Malaysia” ini ciri-ciri tradisional dan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia dapat diterapkan selaras dengan tema yang telah dipilih.

5.0 HASIL PEMBELAJARAN

Melalui program ini, semangat cintakan budaya dan warisan dapat diterapkan pada setiap pelajar. Ini dapat dilihat dengan adanya pertandingan dan pertunjukan fesyen yang mempamerkan pakaian tradisional yang diwarisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Selaras dengan tema iaitu ‘Malam Citrawarna 1 Malaysia’, kita dapat mengukuhkan lagi silaturrahim sesama pelajar yang berbilang kaum. Justeru itu, ikatan yang terjalin dapat dikukuhkan lagi dengan adanya program seperti ini. Mahasiswa/i dapat mengenali antara satu sama lain dan sering bertukar-tukar pandangan serta idea.

6.0 KEMAHIRAN INSANIAH

Melalui program ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran insaniah mereka dengan memupuk semangat kerja secara berkumpulan, kepimpinan serta sikap toleransi antara ahli kumpulan. Diharap kemahiran ini dapat diaplikasikan di alam pekerjaan nanti.

7.0 KUMPULAN SASARAN

75

Mahasiswa dan mahasiswi Pengurusan Ko-Kurikulum (UKT 1301) kumpulan F. 8.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM DIJALANKAN Tarikh : 6 Mac 2010 Hari Masa : Sabtu : 8.00 pm-10.30pm

Tempat : Dewan Rahman Talib

9.0 PERASMI PROGRAM Puan Arne Suzila binti Nasam 10.0 TENTATIF PROGRAM

8.00 pm 8.15 pm 8.30 pm

: Pendaftaran Peserta : Ketibaan Dif Jemputan : Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis : Bacaan Doa : Ucapan Perasmian oleh Puan Arne Suzila bt Nasam

9.30 pm

: Tayangan Montaj : Pertandingan Fesyen : Persembahan Khas ( Sayembara puisi ) : Pertandingan Fesyen : Persembahan Dikir Barat

10.30 pm

: Penyampaian Hadiah : Jamuan : Majlis Bersurai

76

* Tentatif tertakluk kepada perubahan

11.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS

Ahli Jawatankuasa Induk Penaung : Puan Arne Suzila binti Nasam Pensyarah Pengurusan UKT 1301, Kumpulan F Penasihat : Che Farihan binti Che Man Instruktor Kelab Seni dan Warisan Pengerusi : Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi Timbalan Pengerusi : Norharyan Erdayu binti Sahar

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pengarah Timbalan Pengarah Setiausaha Naib Setiausaha : Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi : Norharyan Erdayu binti Sahar : Norujamnah binti Ismail : Azuita binti Zoolkiflie

77

Bendahari Naib Bendahari

: Nuurnaimah binti Ismail : Muhammad Rizal bin Zakaria

Jawatankuasa Cenderahati, Hadiah & Sijil Nor Suhana binti Ishak Nur Atiqah binti Ibrahim Nur Ellya Aqilla binti Mazlan Balkis binti Samsuddin Nur Alia Afifah binti Hamdan Nor Asmaliza binti Bakar Nur Ayuni binti Rozaki

Jawatankuasa Makanan Nor ‘Awaathif binti Mohd Ghazali Lee Salmiza binti Zainal Abidin Noor Hajah Sanita binti Mohd Satar Nor Fazura binti Sapari Nordalila binti Abdullah Nooridayu binti Mohamed Nurushuhada binti Yahya

Jawatankuasa Publisiti

78

Nor Farahani binti Mahamad Noor Wan Nur Nadia binti Wan Mahmood Syarifah Hafidah binti S A Rahman Nurul Izati binti Hanifah Umi Kalsum binti Azizan

Jawatankuasa Protokol Norlizah binti Ismail Afif bin Arifin Nor Azira binti Mahmad Basir Fadhilah binti Abdullah Nurul Farhana binti Che Hassan Siti Sahana binti Sulaiman Zalmi Azura binti Ibrahim Jawatankuasa Keselamatan Izmal Hapizi bin Sabri Nurul Hisam bin Muhamad Arifin Rosnitah binti Yacob Fadilah binti Mahmud Nur Hatikah binti Mohamad Jawatankuasa Peralatan, Teknikal & Siaraya

79

Wan Muhammad ‘Ammar bin Wan Hassan Justersan bin Jalunah Masliah binti Manching Sitti Aysa binti Ibnu Hajal Nur Iliana binti Ahmad Fauzi Nadzirah binti Mamma

Jawatankuasa Persembahan Nor Fazilah binti Zainul Munirah binti Pairon Tuan Zakiah binti Tuan Mahmood Nur Hafizah binti Zahari Siti Nurul Shahida binti Mohd Abd Hadi Nurul Izzati binti Musa Siti Norita binti Mohd Yunos

12.0 SENARAI TUGAS

Jawatankuasa Pengarah

Tugas i. Mempengerusikan mesyuarat program. ii. Memastikan perjalanan program adalah lancar dan teratur.

80

iii. Membantu Timbalan pengarah

dan

memantau

semua

jawatankuasa. i. Menjalankan semua tugas pengarah semasa ketiadaannya. ii. Membantu tugas pengarah. iii. Membantu dan memantau semua jawatankuasa. i. Menguruskan perihal kewangan program. ii. Menyediakan aliran kewangan program. iii. Memastikan kewangan program dalam keadaan baik dan terkawal. iv. Menyiapkan pelarasan kewangan program jika perlu. i. Menyediakan senarai nama peserta. ii. Menyediakn laporan selepas program. i. Menyediakan cenderahati untuk perasmi program. ii. Menyediakan hamper untuk pemenang iii. Menyediakan sijil untuk peserta. i. Menempah makanan untuk penganjur, peserta dan dif jemputan. i. Menyediakan buku program dan pamplet. ii. Mengambil gambar bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan. i. Menyediakan dan jemputan. ii. Menyediakan skrip ucapan untuk perasmi. iii. Mengiringi dif jemputan sebelum majlis berlangsung. i. Memastikan majlis berjalan lancar. ii. Menjaga kebajikan peserta. i. Meminjam alatan dan PA sistem. ii. Mengendalikan PA sistem. iii. Menyediakan “backdrop” program dan

Bendahari

Setiausaha Cenderahati, Hadiah & Sijil

Makanan Publisiti

Protokol

mengedarkan

surat

Keselamatan Peralatan, Teknikal & Siaraya

81

pentas. iv. Menyiapkan Persembahan tempat bagi majlis berlangsung. i. Menguruskan kumpulan persembahan. ii. Menyediakan keperluan persembahan.

13.0 ANGGARAN KEWANGAN PENDAPATAN :

i.

Yuran Ahli (RM 10 X 50 org)

RM

500.00

ii.

Sumbangan Pusat Kokurikulum

RM

500.00

iii.

Yuran Penyertaan (RM 10 X 4 kumpulan)

RM

40.00

JUMLAH PENDAPATAN (A)

RM 1040.00

82

PERBELANJAAN :

PERKARA 1. Makanan & Minuman a) Sekretariat & Peserta b) Tetamu Jemputan JUMLAH 2. Hadiah & Cenderahati a) Pertandingan Fesyen : Hamper • • Johan

KUANTITI

JUMLAH (RM)

(RM 3.50 X 170 org) (RM 6 X 8 org)

RM 595.00 RM 48.00 RM 643.00

(1 x RM 30) Naib Johan (1 x RM 25) • • Tempat Ketiga Saguhati (1 x RM 10) (1 x RM 10.00) b) Cenderahati Perasmi c) Cenderahati Juri (1 x RM 20.00) d) Cenderahati Artis Jemputan (2 x RM 10.00) (1 x RM 50.00) JUMLAH

RM 30.00 RM 25.00

RM 10.00 RM 10.00

RM 20.00 RM 20.00 RM 50.00 RM 170.00

83

3. Peralatan a) Backdrop b) Kertas A4 c) Lain-lain RM 10.00 RM 40.50 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 4.Kotigensi (10 % x jumlah keseluruhan) JUMLAH PERBELANJAAN (B) RM 132.50 RM 945.50 RM 94.50 RM 1040.00 RM 82.00

PENDAPATAN (A) – PERBELANJAAN (B) RM 1040.00 – RM 1040.00 =RM 0.00

14.0 PENUTUP

Adalah diharapkan program yang dicadangkan ini akan mencapai objektifnya. Oleh yang demikian sokongan pihak Unit Pengurusan Ko-kurikulum UPSI untuk mempertimbang dan meluluskan permohonan ini. Jawatankuasa Kelab Seni dan Warisan berharap agar program ini dapat merapatkan silaturrahim antara mahasiswa dan mahasiswi kursus UKT 1301 kumpulan F. Selain itu, program ini dilihat dapat memberikan input berguna kepada semua mahasiswa bagi meningkatkan kesedaran dan kecintaan terhadap seni dan warisan kita agar tidak dilupa dek zaman

84

Disediakan oleh :

Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi Pengarah Program, Malam Kebudayaan Citrawarna Satu Malaysia

Tandatangan : __________________

Tarikh

: __________________

Disemak oleh :

Puan Arne Suzila binti Nasam Pensyarah UKT 1301, Kumpulan F

Tandatangan : __________________

Tarikh

: __________________

Disemak dan disahkan oleh :

Encik Mohd Shahdan bin Mohamad Saleh Penolong Pendaftar Pusat Ko-Kurikulum UPSI

85

Tandatangan : __________________

Tarikh

: __________________

Diperakui oleh :

Pengarah Pusat Ko-Kurikulum UPSI Profesor Madya Haji Iberahim bin Hassan

Tandatangan : __________________

Tarikh

: __________________

86