P. 1
Lima Tonggak Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Lima Tonggak Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

|Views: 855|Likes:

More info:

Published by: Maliana Binti Ngadi Aslili on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

KERJA KURSUS I – TUGASAN INDIVIDU Tulis satu tugasan 600-800 perkataan ( termasuk ‘quotes’ ) berdasarkan mana-mana

topik yang diberi. Rujukan hendaklah ditulis dengan jelas.

5 TONGGAK MATEMATIK.
PENGENALAN

DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Subjek Matematik adalah merupakan satu mata pelajaran penting.

yang

sangat

Melalui Matematik kita mampu untuk mempelajari yang betul dalam

pengiraan. Ini kerana Matematik sentiasa berada di sekeliling kita dan banyak perkara dalam kehidupan ini menggunakan matematik. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, terdapat lima tonggak utama yang perlu kita ketahui dan pertimbangkan iaitu:      Penyelesaian masalah dalam Matematik Komunikasi dalam Matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Aplikasi teknologi

1. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK Tonggak yang pertama iaitu penyelesaian masalah dalam matematik adalah merujuk kepada penerangan mengenai bagaimana kita menggambarkan matematik itu. Masalah adalah satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. Manakala penyelesaian masalah pula ialah sesuatu proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu yang tertentu dengan terancang. Kemahiran di dalam penyelesaian masalah adalah satu fokus utama yang perlu diberi penekanan yang sewajarnya dalam kurikulum matematik, 1

komunikasi matematik juga mencakupi aspek pembacaan. Pemilihan permasalahan yang sesuai akan membantu pelajar untuk menggunakan konsep dan prosedur yang telah dipelajari sebagai panduan untuk mereka menyelesaikan masalah tesebut. melukis gambarajah dan bekerja ke belakang.memandangkan pelbagai masalah adalah berasaskan persekitaran dan dalam lingkungan seharian kita. Pengetahuan di dalam menyelesaikan masalah matematik ini akan membina pengetahuan yang baru dalam diri pelajar. mengenalpasti pola. 2 . Jadi. membuat jadual. teras yang pertama ini sewajarnya diwujudkan di dalam kurikulum sekolah. menggunakan analogi. Secara tidak langsung. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek matematik ini dapat berjalan dengan lancar. membolehkan minda murid berfikir secara kreatif dan inovatif. Seperti dalam subjek bahasa.. George Polya ( 1945) di dalam bukunya iaitu ‘How to Solve It´ ada menyatakan mengenai model peyelesaian masalah yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam menyelesaikan semua masalah matematik. lisan dan penulisan. Model ini sangat mudah digunakan kerana ianya adalah ringkas dan senang difahami. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK Komunikasi dalam matematik merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi di dalam pelbagai persekitaran. Dengan adanya situasi masalah yang berbeza murid juga dapat memperkukuhkan diri apabila menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian. Dalam menghadapi sebarang masalah baru murid dapat mengaplikasikan pelbagai strategi dan mengadaptasikan apa yang telah dipelajari dengan lebih berkesan. cuba jaya. Strategi-strategi penyelesaian masalah yang pelbagai. jelaslah bahawa pengajaran dan pembelajaran menyelesaikan masalah ini akan memberi banyak manfaat kepada pelajar. membuat simulasi. 2. antaranya mencuba kes yang lebih mudah terlebih dahulu. Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan atau dipertimbangkan bagi menyelesaikan masalah. yang digunakan dapat dikembangkan dan dihubungkaitkan masalah yang lama dengan yang baru.

menganalisis dan menilai pemikiran dan strategi matematik yang digunakan oleh orang lain dan penggunaan bahasa matematik untuk menyampaikan idea matematik dengan lebih jelas. memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan. Kemahiran dalam menerangkan bahasa matematik dan mengetahui segala kosa kata matematik serta kefahaman terhadap definisi dan kesesuaian penggunaannya akan menjadikan masalah matematik itu dapat difahami dan diselesaikan dengan mudah. Penaakulan matematik ini perlu ditekankan kepada murid supaya mereka dapat mengembangkan pemikiran secara logik dan dapat berfikir secara lebih kritis. 3. Cara guru memberi penerangan dalam memberitahu sesuatu perkara mempengaruhi sesi pengajaran dan pembelajaran. PENAAKULAN MATEMATIK Penaakulan adalah tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian. menyampaikan idea dan hasil pemikiran matematik dalam struktur yang jelas pada guru. lisan atau perbincangan serta penulisan akan meningkatkan pemahaman murid dengan lebih berkesan dalam pembelajaran matematik. membuat dan menyiasat masalah matematik. Terdapat empat prinsip utama komunikasi mengenai kebolehan yang sepatutnya ada pada pelajar bermula dari prasekolah sehingga ke sekolah menengah. rakan sekelas dan orang lain. Penaakulan merupakan asas di dalam memahami matematik. Prinsip-prinsip ini sepatutnya menjadi pegangan kepada pelajarpelajar supaya konsep komunikasi ini dapat mereka gunakan dalam matematik. Prinsip-prinsip tersebut adalah mengorientasi dan menguatkan pemikiran matematik mereka menerusi komunikasi. Apabila murid dapat menguasai kemahiran komunikasi ini maka mereka akan lebih berkeyakinan dan ingin mempelajari sesuatu yang baru. Ia berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik.Penggunaan pembacaan. 3 .

maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan.Dalam proses penaakulan. 4 . Seseorang Pelajar yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam tersebut dan menjadikan pelajar sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik. Matemetik berada di sekeliling mereka. PERKAITAN MATEMATIK Dalam Kurikulum Matematik. Secara tidak langsung. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. 4. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya. murid boleh membuat hubungkait. membuat pertimbangan. Guru seharusnya menggalakkan penemuanpenemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan. mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna. perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahu pun dunia luar. Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik. Melalui fakta-fakta. Ini kerana. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain.

Aplikasi matematik juga dapat membantu pelajar menambah ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang lain selain daripada matematik. 5 .5. Contohnya. dan internet secara tidak langsung akan menjadikan murid celik ilmu. Ianya juga dapat membantu pelajar memahami matematik secara menyeluruh serta dapat menggunakannya dalam kehidupan harian. penggunaan komputer. tepat dan lebih mendalam. KESIMPULAN Keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa setiap tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik ini banyak memberi manfaat kepada pelajar. Murid juga boleh meneroka ideaidea matematik yang baru. APLIKASI TEKNOLOGI Aplikasi teknologi dalam matematik juga menjadi teras dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Penggunaan teknologi akan membantu murid dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Aplikasi teknologi ini dapat membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara jelas. kalkulator.

COM . http://jmat.4SHARED. WWW. WWW.pdf 4. Modul BPG MTE 3102 .COM – Lima tonggak dalam matematik 3.my/pdf/toggak.ipgmksm.SCRIBD.BIBLIOGRAFI 1.edu.Teras dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->