P. 1
pengajian perniagaan

pengajian perniagaan

|Views: 958|Likes:

More info:

Published by: Mohd SYafie MaHmuddin on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Sections

  • CONTOH SOALAN TAHUN 1999
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2000
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2002
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2003
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2004
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2005
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2006
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2007
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2008
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2009

CONTOH SOALAN STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN 1 (1999-2010) BAB 1

NAMA:NOR FAHMEEZAH AB LAZID KELAS:6 LPU(2) NAMA GURU:PUAN NURAENI

CONTOH SOALAN TAHUN 1999

1.a.berikan 4 faktor pengeluaran bagi perniagaan(2m) -buruh/guna tenaga,pekerja,pengusaha -modal/sumber kewangan -mesin dan peralatan -Keusahawanan/usahawan -tanah

.b.nyatakan 4 tahap yang dilalui oleh sebuah kitaran ekonomi(2m) -pertumbuhan /pemulihan -kemewahan/kemakmuran -kemerosotan -kemelesetan

2.a.huraikan proses perniagaan(3m) -proses/kitaran kepentingan bermula dari pengambilan input seperti bahan mentah -input diproses melalui kaedah tambah nilai untuk mengeluarkan input -output dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan

.b.jelaskan dengan ringkas mengapa perniagaan penting kepada ekonomi(7m)

-memberikan peluang pekerjaan -memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat -meningkatkan pendapatan Negara melalui kutipan cukai keuntungan perniagaan -mengeksploitasikan sumber-sumber alam -meningkatkan pembangunan insfraktuktur/prasarana -menggalakkan industri sokongan dan industri-industri lain -mencapai keseimbangan ekonomi

.c.nyatakan 5 faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan.dengan member contoh,jelaskan bagaimana persekitaran tersebut mempengaruhi perniagaan(15m) i.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran -dinamik/perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang -keadaan/pertumbuhan dan kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu.

ii.persekitaran politik dan perundangan -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara peraturan,kawalan,sokongan dan galakan kerajaan. -sistem percukaian

Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan,kedai minuman keras dan pusat permainan video.

iii.persekitaran sosiobudaya -hubung kait nilai budaya social amalan sesuatu kaum -perlindungan dan tanggungjawab social yang dipegangsesuatu bangsa -perubahan populasi -etika perniagaan Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.oleh itu tidak sesuai jual baju melayu di petaling street.

iv.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen,monopoli,oligopoly,monopolistic) -persaingan harga -persaingan produktiviti -persaingan antarabangsa Contoh:perniagaan makanan segera,kereta baru/kereta terpakai

v.persaingan teknologi -sebarang penggunaan sains yang membolehkan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik Contoh:teknologi computer dalam perniagaan,penggunaan e-mail,e-commerce

persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga(minyak. .ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan unntuk eksport dan import samada input/output.vi.elektrik dll) -sumber semula jadi -pencemaran alam sekitar.

terangkan setiap peringkat tersebut(6m) i.proses perniagaan melibatkan tiga peringkat iaitu i.jelaskan maksud perniagaan tahap haluan dan berikan contoh(11/2m) -perniagaan haluan ialah perniagaan yang terlibat dalam bidang ekstraktif/pengeluaran bahan mentah Contoh:perniagaan francais KFC(asas) membuka perladangan KFC(haluan) 2.membangunkan keluaran -kenalpasti apakah keluaran yang hendak dikeluarkan supaya ia dapat member kepuasan kepada pengguna -buat inovasi terhadap keluaran sedia ada supaya mutu keluaran dan fungsi penggunaan dapat di tingkatkan .a.huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada masyarakat(3m) -memenuhi keperluan pengguna dengan menyediakan barang dan perkhidmatan -mewujudkan peluang pekerjaan melalui pengambilan pekerja untuk menjalankan usaha perniagaan -pembangunan masyarakat setempat dengan penyediaan peluang untuk menyertai perniagaan melalui system bekalan dan jualan b.a.CONTOH SOALAN TAHUN 2000 1.menguruskan permintaan iii.membangunkan keluaran ii.memenuhi pesanan dengan memberikan contoh yang sesuai.

pengiklanan.jelaskan usaha-usaha yang teleh dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan lagi persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia.(15m) -usaha-usaha kerajaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia: *kemudahan pengangkutan(jalan raya.memenuhi pesanan -merangkumi proses pengeluaran.jalan keretapi.pembungkusan dan rangkaian -contoh:membuat pelancaran jualan secara besar-besaran dan menerima pesanan terlebih dahulu.telekomunikasi.udara. -contoh:menyediakan khidmat selepas jualan bagi kereta.bekalan air.apa.laut) *kemudahan awam(elektrik.jualan.memasang dan perkhidmatan selepas jualan.pengecualian cukai) .kaselamatan) *zon perdagangan(harga tanah rendah. iii.zon perdagangan bebas) *perhubungan(MSC. b.-mencipta 1 keluaran yang baru -contoh:PROTON keluarkan kereta WAJA ii.penyimpanan.Menguruskan permintaan -mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna -merangkumi penyelidikan pemasaran.promosi.komputer dan lainlain.persekitaran fizikal adalah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.

*pembekal membekalkan keperluan perniagaan -hubungan dengan pembekal penting untuk memastikan bekalan sentiasa terjamin -pemilihan pembekal yang dapat menyediakan pelbagai kemudahan dapat membentuk perjalanan operasi perniagaan. .(4m) *pelanggan merupakan pengguna kepada keluaran -pelanggan mahukan kepuasan dalam penggunaan barang dan perkhidmatan -pelanggan yang akan menentukan kejayaan sesebuah perniagaan kerana mereka yang akan membayar bagi barang dan perkhidmatanyang disediakan.”pelanggan dan pembekal merupakan dua pihak yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan”jelaskan penyataan ini.*pelabuhan dan perundangan(sistem yang cekap dan terkini) c.

huraikan perkaitan antara peranan sektor swasta.(3m) i.a.dari segi perundangan.(7m) .senaraikan 6 persekitaran umum organisasi(3m) *elemen persekitaran umum -ekonomi -persaingan dan jaringan -sosiobudaya -politik dan perundangan -teknologi -fizikal b.bhd pendaftar syarikat 2-50 org terhad akta syarikat 1965 *koperasi jabatan pembangunan koperasi tidak kurang dari 100 org terhadakta koperasi 1948(pindaan 1993) 2.bandingkan ketiga-tiga entity perniagaan yang berikut.sektor awam.perkongsian ii.koperasi *perkongsian-pendaftar perniagaan 2-20 org tidak terhad akta perkongsian 1961(pindaan) *syarikat sdn.syarikat sendirian berhad iii.CONTOH SOALAN TAHUN 2001 1.dan badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara.a.

*sektor swasta -menjalankan aktiviti perniagaan -memberi/menyediakan peluang pekerjaan *sektor awam -pendorong dan penyokongdengan member kemudahan dan panduan kepada pihak swasta -mengurangkan lapisan birokrasi di sektor awam *badan berkanun -mengawal selia aktiviti perniagaan supaya aktiviti berlandaskan peraturan dan perundangan -menjaga kewibawaan sektor swasta -menyediakan sumber manusia(universiti) *peranan firma kecil dalam industry barangan elektronik -membekalkan bahan mentah kepada firma yang mengeluarkan barang siap -menyediakan kepakaran khusus seperti peralatan audio dibekalkan oleh pengeluar peralatan audio kepada PROTON -mengurangkan kos pembayaran -membuat/mengeluarkan barangan mengikut pesanan -kos pergudangan ditanggung oleh pembekal .

huraikan 4 unsur persekitaran tugas yang mempengaruhi sesuatu perniagaan(12m) *pelanggan -merupakan pihak yang membekalkan bahan mentah kepada perniagaan. -sekiranya produktiviti pekerja menurun. -dengan itu kebajikan pekerja tidak boleh diabaikan. *kerajaan dan komuniti -kerajaan memperuntukkan peraturan dan undang-undang untuk dipatuhi oleh perniagaan. . -perniagaan/syarikat tidak boleh mencemarkan alam sekitar dan tidak boleh menaikkan barangan sewenang-wenangnya. -perniagaan perlu sensitif kepada keperluan dan kehendak pekerja samada dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan.c. -hubungan yang baik antara perniagaan dan pembekal adalah bertujuan untuk menjamin bekalan yang berterusan pada harga yang berpatutan. -selain daripada itu. *pekerja -merupakan asset penting dalam perniagaan.pengetahuan dan kemahiran pekerja juga perlu ditingkatkan dengan member latihan-latihan tertentu. -perniagaan juga perlu menjalankan tanggungjawab social supaya mereka dapat memastikan sokongan yang berterusan dari masyarakat.serta pembayaran hutang kepada pembekal tepat pada masanya.ini akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat.

-syarikat perlu bersaing untuk mendapatkan syer pasaran bagi syarikatnya dan mendapatkan tapak yang kukuh dalam pasaran. -pesaing akan meningkatkan kecekapan dan member manfaatkepada pengguna.*pesaing -merupakan perniagaan yang lain dalam industri yang sama yang menawarkan barangan hampir sama. . -namun begitu persaingan perlulah adil supaya tiada syarikat yang melanggar etika perniagaan dan peraturan perniagaan.

Organisasi bukan perniagaan  Matlamat utama adalah kebajikan sosial ahli  Sumber kewangan adalah daripada yuran ahli dan sumbangan masyarakat. 2.huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada ekonomi Negara. -dinamik/perubahan-perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang . -mewujidkan petempatan baru/Bandar baru.  Aktiviti utama organisasi ialah penjualan barangan dan perkhidmatan.nyatakan 3 perbezaan selain daripada faktor perundangan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan.(3m) -membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai dari perniagaan yang mendapat untung.  Aktiviti utama organisasi ialah bercorak kemasyarakatan.(12m) i.(3m) Organisasi perniagaan  Matlamat utama adalah keuntungan  Sumber kewangan adalah daripada modal dan keuntungan syarikat.a.a. b.CONTOH SOALAN TAHUN 2002 1.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran.terangkan 4 persekitaran umum dan bincangkan bagaimana setiap persekitaran tersebut mempengaruhi prestasi perniagaan. -meningkatkan ekonomi Negara.

ii.persekitaran sosiobudaya -hubungkait nilai budaya sosial amalan sesuatu kaum.monopoli.monopolistic) -persaingan harga -persaingan antarabangsa .persekitaran politik dan perundangan.kawalan. iii. iv.kedai minuman keras dan pusat permainan video.tidak sesuai jual baju melayu di petaling street.sokongan dan galakan kerajaan -sistem percukaian Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan.oleh itu. -perlindungan dan tanggungjawab sosial yang dipeggang sesuatu bangsa -perubahan populasi Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.oligopoly.-keadaan/pertumbuhan atau kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu. -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara -peraturan.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen.

Contoh:teknologi computer dalam perniagaan.persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga -sumber semulajadi -pencemaran alam sekitar.kereta baru/kereta terpakai v. .ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan untuk eksport dan import samada input/output.Contoh:perniagaan makanan segera.ecommerce.persaingan teknologi -sebarang perubahan penggunaan sains yang membolehkan manusia melakukan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik.penggunaan email. vi.

-transformasi adalah aktiviti tambah nilai dalam proses pengeluaran -input ditukar kepada output dengan menggunakan manusia. -sumber kewangan yang diperlukan untuk membiayaiaktiviti perniagaan dan membeli alatan. *output -merujuk kepada hasil daripada proses pengeluaran.cat dan lain-lain.bincangkan proses perniagaan bagi sebuah kilang membuat basikal.bahan. *proses pemasaran. -peralatan seperti mesin pemasangan.b.pengetahuan. -ialah urusniaga yang berlaku antara pengeluar dengan pelanggan. -jabatan pemasaran akan menetapkan harga basikal berdasarkan aktiviti tambah nilai yang dilakukan.pemasar akan menjalankan fungsinya untuk mewujudkan ciri-ciri basikal seperti saiz. *proses transformasi.dan teknologi.(13m) *input -faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran iaitu buruh. -dalam kes ini. .tayar.dan lain-lain.tanah.basikal adalah outputnya.modal dan usahawan. -bahan mentah seperti besi.

-untung merupakan ganjaran kepada usahawan. . -rugi adalah kurangan hasil berbanding kos.*untung atau rugi -untung adalah kelebihan hasil daripada kos.

-membangunkan insfraktuktur/fizikal seperti membina jalan/tempat menunggu bas kepada masyarakat. -memberi kemahiran dan pengalaman untuk meningkatkan produktiviti/pembangunan sumber manusia kepada masyarakat melalui latihan/teknologi yang dibawa masuk.a.CONTOH SOALAN TAHUN 2003 1. -meningkatkan hasil Negara melalui kutipan cukai. b.galurkan hubungan antara perkembangan ekonomi Negara dengan pelanggan.(12m) -apabila ekonomi berkembang.ia akan meningkatkan peluang pekerjaan. -memberi sumbangan kepada Negara seperti derma.aktiviti perniagaan akan meningkat. -memindahkan teknologi luar ke dalam Negara iaitu membawa teknologi baru/R&D.(3m) -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan membuka kilang/perniagaan/industry. -seterusnya akan meningkatkan pendapatan pelanggan dan akan meningkatkan pembelian/dapat meningkatkan permintaan. .huraikan 3 sumbangan sektor swasta kepada Negara.

pakaian dan pelbagai.kepentingan.jelaskan kepentingan perniagaan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia.a. -kehendak manusia adalah tidak terbatas serta mempunyai keinginan yang banyak dan pelbagai.selamat digunakan dan tiada pencemaran.(5m) i. -mengekalkan permintaan bagi keluaran sedia ada. -mengagihkan/mengedarkan barang dan perkhidmatan untuk sampai ke tangan pengguna pada harga dan kos yang berpatutan.(8m) peranan: -mengenalpasti keperluan dan kehendak manusia. -menghasilkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. -menyediakan barang yang berkualiti/bernilai tinggi. b. -ia bertujuan mewujudkan permintaan bagi keluaran baru.2. .maksud keperluan dan kehendak. -keperluan sampingan merupakan sesuatu untuk tujuan keselesaan seperti pendidikan. ii.bincangkan peranan pengurusan permintaan kepada sesebuah perniagaan.kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna dan tepat pada masanya. -keperluan asas merupakan sesuatu yang perlu ada seperti makanan.

-menentukan sasaran pasaran ii. iii.mengadakan promosi(pengiklanan) -memastikan pengguna diberikan maklumat yang lengkap. -harga yang berpatutan -mempunyai faedah sampingan. Aktiviti yang dijalankan: i. -mengekalkan permintaan terutama bagi keluaran yang sedia ada. -mewujudkan permintaan dengan cara memujuk. . -mengenalpasti citarasa pengguna menerusi cirri-ciri produk. -masa yang sesuai/berterusan.membuat penyelidikan pemasaran -memastikan keluaran yang dihasilkan memang diperlukan oleh pengguna.mengadakan aktiviti penjualan yang berkesan -tempat yang sesuai iaitu mudah didatangi/selesa.-adalah untuk member kepuasan kepada pengguna.

c.dari segi persekitaran ekonomi. -budaya masyarakat yang celik komputer menggalakkan penerokaan dalam bidang ini. i.politik dan perundangan. -sistem politik yang diamalkan contohnya komunis/kapitalis dari segi kebebasan mandapatkan maklumat.ekonomi. iv. -menggalakkan usaha peningkatan teknologi ii. -taraf pendidikan masyarakat contohnya masyarakat berpengetahuan -sikap iaitu minat dan kesedaran tentang kepentingan komputer -komposisi penduduk contohnya dari segi usia(muda/tua) -taraf hidup penduduk iii.teknologi(12m) i.sosial.dari segi sosial. iii.jelaskan kesan persekitaran umum perniagaan yang berikut terhadap industri komputer di Malaysia. -undang-undang yang ketat dalam member perlindungan hak cipta -galakan dari kerajaan menerusi prosedur percukaian. ii. .politik dan perundangan.

dari segi teknologi.penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sesebuah Negara.meningkatkan mutu/kualiti komputer. -sistem ekonomi campuran terdapat sedikit campur tangan kerajaan -peningkatan pendapatan penduduk menyebabkan mereka mampu memiliki komputer. -persaingan tulen boleh menurunkan harga. -dari segi peralatan hardware yang canggih seperti teknologi robotik dan teknologi maklumat. -dari segi kepelbagaian software. . -dari segi teknik kemahiran.-sistem ekonomi kapitalis menggalakkan pelaburan dengan pemilikan harta dan hak keatas keuntungan. iv. -memudahkan pelaksaan kerja.

-perkhidmatan insurans seperti perlindungan risiko yang disediakan oleh great eastern assurance bhd.(21/2) -input(buah kelapa sawit)diproses untuk dijadikan minyak kelapa sawit yang seterusnya menjadi output lain iaitu produk berasaskan kelapa sawit. -proses tambah nilai berlaku dengan aktiviti pembungkusan/penjenamaan/pelabelan/pewarnaan/pengawetan/pewangi an.dengan menggunakan industri minyak kelapa sawit. Contoh perniagaan tahap tertiar: -perkhidmatan langsung seperti doctor dan pendandan rambut.(3m) *perniagaan tahap tertiar ialah perniagaan yang melibatkan perkhidmatan atau produk tidak ketara yang tidak boleh diproses lagi.jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku. -perkhidmatan bank seperti pinjaman oleh maybank Malaysia berhad. -perkhidmatan telekomunikasi seperti perkhidmatan internet disediakan oleh telekom Malaysia berhad. b.jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan berikan contoh perniagaan tersebut. .a.CONTOH SOALAN TAHUN 2004 1.ini menyebabkan harga minyak sawit dinaikkan. -perkhidmatan perhotelan seperti penginapan yang disediakan oleh sherwood marina cove. -perkhidmatan penghantaran dan pengangkutan seperti DHL.

(10m) *pemilikan tunggal -liabiliti tidak terhad -modal terhad -pemilik tiada kemahiran -beban pengurusan -perniagaan jarang kekal dalam jangka panjang *kelebihan syarikat sendirian berhad -modal besar -liabiliti terhad -operasi dapat mengembangkan perniagaan -jangka hayat perniagaan lebih panjang *kelemahan syarikat sendirian berhad -penguasaan cenderung kepada pemengang saham utama .beliau memikirkan untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad tetapi tidak pasti akan keberkesanannya.pak teh memikirkan untuk mengembangkan perniagaan restorannya dengan menubuhkan beberapa cawangan.pak teh sedang menghadapi masalah untuk mengekalkan perniagaannya secara milikan tunggal.2.oleh sebab pertambahan pelanggan yang begitu pesat. a.restoran nasi kandar pak teh merupakan sebuah perniagaan yang sedang berkembang pesat.jelaskan kelemahan perniagaan pemilikan tunggal yang mungkin dihadapi oleh pak teh.

b.(15m) -nasihat kepada pak teh(kaitan sokongan penubuhan syarikat sendirian berhad) Alasan/kaitan -pelanggan/pasaran semakin besar -menubuhkan beberapa cawangan -mengembangkan perniagaan -liabiliti pak teh sebagai pemilik .perlu diaudit -keputusan dibuat lambat kerana perlu mendapat persetujuan daripada pemengang saham.berikan nasihat anda kepada pak teh tentang cadangan beliau untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad bagi mengendalikan rantaian restorannya.-kos penubuhan sangat tinggi dan pembubaran yang kompleks -konflik kepentingan dalam pengurusan -laporan kewangan mengikut akta syarikat 1965.

nyatakan 4 konsep asas perniagaan(2m) -barangan dan perkhidmatan -pertukaran nilai -keuntungan perniagaan -memenuhi keperluan dan kehendak pengguna b.a.mudah ditubuhkan. .a.nyatakan dua sebab mengapa seorang peniaga keempunyaan tunggal sanggup menggunakan lebih masa dan usaha untuk mengurus perniagaannya. -menanggung liability tidak terhad di mana harta peribadi boleh dituntut untuk membayar hutang jika perniagaan muflis.jelaskan mengapa entity perniagaan berbentuk keempunyaan tunggal dianggap sesuai bagi perusahaan kecil.(2m) -motivasi yang tinggi untuk menjayakan 1 perniagaan yang diasasnya sendiri.CONTOH SOALAN TAHUN 2005 1.(5m) i. -peniaga juga perlu dapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan dan terus berniaga. -peniaga perlu mendaftar dengan pejabat pendaftaran perniagaan dengan melengkapkan borang A dan membayar yuran pendaftaran. 2.

keputusan dibuat sendiri. *pemodal dan pembiaya -pihak yang membekalkan modal kepada salaun seperti bank. -peniaga tidak perlu bayar cukai perniagaan yang tinggi tetapi hanya bayar cukai pendapatan individu.kos penubuhan yang rendah.dengan memberikan contoh.saudara mara atau orang perseorangan. -peniaga mudah mengembangkan perniagaan atau membubarkannya. *pembekal -pihak yang membekalkan segala keperluan salun/perniagaan seperti losyen rambut. -membekalkan perkhidmatan yang berkualiti.berdasarkan contoh pendandan rambut. .(12m) persekitaran tugas meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. -peniaga perlu menggunakan modal ini secara bertanggungjawab supaya dapat membayar balik pinjaman beserta faedahnya kepada pemodal dan pembiaya. iii.harga yang berpatutan dan layanan yang baik.huraikan pengaruh persekitaran terhadap tugas perniagaan. *pelanggan -pihak yang mengunjungi salun tersebut -salun perlu pastikan perkhidmatannya memenuhi kehendak pelanggannya. b.ii. -peniaga tidak perlu dapatkan persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan perniagaan.syampu dan alat-alat yang berkaitan.

tanih.laut dan lain-lain. c. *pesaing -salun dandanan rambut lain yang sama-sama bersaing dalam perniagaan ini. *pekerja.hutan. *kerajaan. -jika tidak. -peniaga perlu pastikan pekerja diberi gaji yang berpatutan dan tempat kerja yang selesa. -persekitaran fizikal termasuklah segala sumber alam yang terdapat di sesuatu kawasan -ia merangkumi sumber air. -kemudian mengatur strategi yang sewajarnya seperti promosi diskaun.peniaga akan didakwa dan perniagaannya akan terjejas.(8m) *input kepada perniagaan. *bekalan sumber yang berterusan . -peniaga perlu pastikan undang-undang dipatuhi.huraikan kepentingan persekitaran fizikal terhadap pembangunan perniagaan.-peniaga perlu menjalin hubungan baik drngan pembekal dan bayar tepat pada masanya. -terdiri daripada pendandan rambut yang digajikan oleh peniaga salun. -semua ini input kepada perniagaan. -peniaga salun perlu mengkaji kelebihan dan kelemahan pesaing.udara.galian.

-jika ada sumber yang berterusan memastikan perniagaan dapat menjalankan pengeluaran tanpa gangguan. -jika berlaku gangguan bekalan.jerebu dan lain-lain.pengeluaran akan terjejas. -ada perniagaan yang mengabaikan tanggungjawab ini. -peniaga terpaksa membayar kos yang tinggi untuk mendapatkannya -kos pengeluaran akan meningkat. .pencemaran udara. *kehausan sumber yang tidak dapat diperbaharui -akan menjejaskan perniagaan seperti sumber galian. *pemeliharaan alam sekitar -usaha menerokai alam yang perlu diimbangi dengan memelihara alam sekitar. -contohnya tumpahan minyak.

jem pisang.dengan menggunakan pisang sebagai contoh. -yang dibentuk oleh perniagaan dengan pembekal. b.jelaskan maksud jaringan perniagaan. -ciri produk-produk akhir input kepada produk seterusnya. -produk akhir pisang.nyatakan perbezaan antara barangan consumer dengan barangan industri.(10m)  Globalisasi/dunia tanpa sempadan.(3m) -dimensi barangan consumer barangan industry. .pisang goreng. 2.a.atau pengedar untuk menghasilkan produk atau memasarkannya di pasaran. -kategori pembeli dibeli oleh pengguna akhir dibeli oleh pengilang. -tujuan dibeli digunakan untuk dimakan/digoreng untuk isi rumah diproses untuk dijual semula kepada pengguna akhir.pengilang.(2m) -pakatan strategi atau hubungan perjanjian formal.CONTOH SOALAN TAHUN 2006 1.kek pisang.kerepek pisang.a.huraikan 5 cabaran yang akan dihadapi oleh aktiviti perniagaan pada masa hadapan.

 Sumber semakin berkurangan.kerajaan.perlu modal tinggi. -perubahan produk.desakan/tekanan pihak NGO.batasan perdagangan.mobility pekerja/modal.-persaingan sengit(kualiti. -batasan pengeluaran.meningkatkan produktiviti(meningkatkan kecekapan penggunaan sumber)  Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa.perihatin terhadap OKU. -ketumpuan pasaran.  Peningkatan kemajuan teknologi.penyampaian).perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi.tempoh ke pasaran kemahiran teknologi.hayat semakin panjang-ramai pekerja yang sudah MATANG.pihak berkepentingan:buruh kanak-kanak.harga.  Kewujudan blok-blok perdagangan. semakin pendek.perlu  Peningkatan sistem perniagaan islam(perbankan islam) -pematuhan syariah.  Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial. .celaru budaya.persaingan sengit.

harga barangan.adat resam.ekonomi iii.perayaan.SOSIOBUDAYA -nilai-nilai bersama yang dikongsi oleh 1 kumpulan masyarakat. -barang murah dan pelbagai -kadar pertukaran matawang menarik -sistem kewangan yang efisien -peniaga beretika .fizikal(10m) i.sosiobudaya ii. -budaya unik(kepelbagaian agama.dll) -rakyat mudah mesra dan beradab -gabungan gaya hidup moden dan nilai tradisional ii. i.huraikan bagaimana faktor yang berikut dapat menggalakkan industri pelancongan di Negara kita.b.kuasa beli.kerajaan iv.EKONOMI -keadaan/persekitaran ekonomi.

kurang birokrasi) iv.perhubungan) -tempat penginapan yang banyak. -galakan kedatangan pelancong.gaya kepimpinan.jalanraya.selesa dan selamat -keindahan alam semula jadi/tempat lawatan yang menarik -kebersihan dan kesihatan(bebas penyakit) -sistem pengangkutan/perjalanan/perhubungan -sistem komunikasi c. -tahap keuntungan melambangkan imej/kecemerlangan syarikat -keyakinan atau dorongan kepada pelabur .program homestay.iii.contoh:dividen.KERAJAAN -sistem pemerintahan(institusi.pas lawatan.2nd home.jelaskan kepentingan untung kepada perniagaan(5m) -merupakan ganjaran kepada pengusaha kerana kesanggupan menanggung risiko.penguatkuasaan). -kemudahan perjalanan(visa. -sumber modal bagi pembesaran dan penerusan/kelangsungan perniagaan(survival)-pelaburan semula keuntungan.FIZIKAL -merujuk kepada kemudahan fizikal(bangunan.cth.

nyatakan kepentingan persaingan dan sosiobudaya kepada organisasi perniagaan.a.Jelaskan maksud perniagaan berasaskan pengeluaran barangan industri dan berikan contoh(3m) -maksud:perniagaan barangan industry adalah perniagaan yang melibatkan pembuat menjual barangan/keluarannya kepada pembuat .(2m) Kepentingan persaingan -melakukan inovasi terhadap produk dan perkhidmatan -meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos -meningkatkan kualiti -mengurangkan kos Kepentingan sosiobudaya -demografi/populasi penduduk menentukan pasaran dan permintaan -perubahan gaya hidup mengubah reka bentuk produk -kepercayaan/agama/adat/nilai mempengaruhi produk yang ditawarkan. b.CONTOH SOALAN TAHUN 2007 1.

(13m) Maksud: -perniagaan yang berpotensi dalam Negara -menggunakan sumber input yang terdapat dalam Negara -pasaran dalam Negara Peranan: -memberi pendapatan cukai kepada Negara -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan -menggunakan sumber/input dalam Negara dan meningkatkan kegiatan perusahaan haluan -mewujudkan perusahaan lain yang menyokong perusahaan asas(pengangkutan.jelaskan perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.huraikan maksud perniagaan domestic dan sumbangannya kepada Negara. -contoh:papan yang dihasilkan oleh kilang papan dibeli oleh kilang perabot untuk diproses seterusnya kepada produk berasaskan kayu seperti perabot.pintu dan sebagainya. 2.(12m) .makanan) -menjimatkan pertukaran asing -memberikan kemahiran asas kepada tenaga kerja tempatan b.lain dan barangan tersebut seterusnya(tambah nilai)bagi menghasilkan produk akhir.a.

-pengurusan lembaga pengarah mesti dilantik daripada pemengang syer. -sumber modal adalah terhad dan mudah mendapat modal yang besar daripada ramai pemegang saham.laporan kewangan perlu diumumkan hanya melalui akhbar.sekurang-kurangnya seorang pengarah akan menguruskan syarikat. -laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. -pendaftaran dan nama syarikat perkataan ‘sdn bhd’perlu dimasukkan sebagai sebahagian daripada nama syarikat .-bilangan pemilik sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum 50 orang pemengang saham sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham tetapi tiada jumlah maksimum(terhad kepada bilangan saham berbayar) -penjualan dan pembelian syer pemilikan syer terbuka kepada sekumpulan orang persendirian saja.pemilikan syer terbuka kepada orang ramai melalui pasaran saham/bursa saham. . -pemindahan saham terhad dan perlu ada persetujuan daripada ahli-ahli dan pemindahan saham adalah bebas.

nyatakan 3 kepentingan agensi kerajaan kepada perniagaan.CONTOH SOALAN TAHUN 2008 1. -kesan terlibat secara tidak langsung dengan operasi perniagaan/semua industri -terlibat secara langsung dalam setiap tindakan pengurusan perniagaan .a.(3m) -perniagaan dapat beroperasi secara sah -mendapat kemudahan insfraktuktur -mendapat kawasan atau lokasi perniagaan -mendapat sumber pembiayaan -mendapat garis panduan menjalankan aktiviti perniagaan b.nyatakan perbezaan antara fungsi persekitaran umum dengan fungsi persekitaran tugas.(2m) dimensi persekitaran umum persekitaran tugas -liputan faktor yang luas san menyeluruh faktor yang khusus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perniagaan.

-kawalan faktor yang sukar dijangka/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi faktor yang boleh dijangkakan/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi. -mendapat faedah pekerjaan -dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman -mewujudkan jalinan sosial/kumpulan kerja.(15m) Pelanggan membeli produk yang dikeluarkan oleh syarikat-mendapat barang yang berkualiti. 2.dengan merujuk kepada perniagaan di Malaysia. Pihak yang membekalkan bahan mentah/input kepada perniagaan .jelaskan kepentingan perniagaan kepada pihak yang berkepentingan.a. Mendapat kuantiti barangan yang mencukupi. -mendapat gaji dan upah. -mendapatkan produk yang selamat digunakan -mendapat produk pada harga yang berpatutan. -mendapat pelbagai pilihan produk. Tenaga pekerja yang memberikan sumbangan mental dan fizikal kepada syarikat.

-menggalakkan inovasi produk -sumber idea -menjadi penanda aras harga dan kualiti -strategi pemasaran yang dapat bersaingan .-mendapat untung -mendapat bayaran tepat pada masanya -dapat terus beroperasi sebagai pembekal -mendapat maklumat daripada perniagaan untuk meningkatkan kualiti produk Pemodal/pembiaya pemodal(pihak yang melabur dalam syarikat) Pembiaya(pihak yang member pinjaman kepada syarikat) -mendapat dividen atau keuntungan -mendapat peluang pelaburan yang menguntungkan -menambah kekayaan Pihak kerajaan yang berkuasa menentukan undang-undang dan peraturan -mendapat hasil/cukai daripada keuntungan perniagaan -mengatasi masalah pengangguran/masalah sosial -mengurangkan perbelanjaan pembinaan insfraktuktur -menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pesaing firma lain dalam industri/pasaran yang sama.

dengan memberikan contoh.jelaskan bagaimana faktor persekitaran umum. -meningkatkan bilangan pelanggan . -produk mengikut syariah. -tanpa riba. -peluang untuk meningkatkan cara penyampaian produk yang lebih berkesan. -perbankan islam(menawarkan produk) -meluaskan pasaran.b.(10m) -teknologi peralatan/pengetahuan/kaedah menukarkan input kepada output internet telebanking -ATM:peluang mewujudkan dan menawarkan produk baru. -peluang untuk memperluaskan pasaran/promosi. -perkongsian untung.iaitu teknologi dan sosial dapat menyumbang kepada perkembangan dan pertumbuhan industry perbankan islam di Malaysia. -peluang untuk meningkatkan bilangan pengguna.

-cara penyampaian. .

nyatakan 4 isu perniagaan yang perlu ditangani oleh para pengurus pada masa hadapan. .CONTOH SOALAN TAHUN 2009 1.(2m) -manusia -bentuk pemilikan perniagaan -tenaga kerja -konsep perniagaan antarabangsa -pekerjaan jarak jauh -perkembangan teknologi -tanggungjawab sosial -sistem perniagaan islam -blok perdagangan -sumber yang semakin berkurangan b. -penggunaan teknologi baru dapat membantu untuk meningkatkan produktiviti.(10) -teknologi merujuk kepada kaedah baru untuk melakukan sesuatu kerja.apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran teknologi dan sejauh manakah persekitaran teknologi dapat memberikan impak positif kepada perniagaan.teknologi sering dikaitkan dengan penciptaan kaedah baru melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan(R&D).menjimatkan masa pengeluaran dan mengurangkan kos perniagaan.a.

jelaskan aktiviti pengeluaran pada tahap perniagaan primer.a.-perniagaan harus peka terhadap perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi yang dapat membantu untuk meningkatkan prestasi perniagaan mereka. 2..penggangkutan diperlukan untuk melancarkan aktiviti tersebut.sekunder dan tertier bagi penghasilan produk kasut sukan. .aktiviti perniagaan yang dijalankan pada tahap primer akan memberikan nilai tambah terhadap hasil yang diperolehi pada peringkat seterusnya.nilai tambah yang dihasilkan pada tahap ini lebih tinggi berbanding pada tahap primer.(15m) PRIMER -melibatkan pengestrakkan sumber semula jadi dan bahan mentah dari perut bumi tanpa mengubah bentuk asalnya.penggunaan teknologi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan daya saing sesebuah perniagaan. SEKUNDER -melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap.dalam situasi perkhidmatan. TERTIAR -merujuk kepada perniagaan yang melibatkan produk tidak ketara atau perkhidmatan yang tidak perlu diproses lagi.misal nya dalam memproses kasut sukan yang dibuat daripada getah ataupun kain akan dianggut ke kilang proses kasut dan barang siap perlu dipasarkan kepada pengguna akhir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->