P. 1
pengajian perniagaan

pengajian perniagaan

|Views: 960|Likes:

More info:

Published by: Mohd SYafie MaHmuddin on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Sections

  • CONTOH SOALAN TAHUN 1999
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2000
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2002
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2003
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2004
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2005
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2006
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2007
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2008
  • CONTOH SOALAN TAHUN 2009

CONTOH SOALAN STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN 1 (1999-2010) BAB 1

NAMA:NOR FAHMEEZAH AB LAZID KELAS:6 LPU(2) NAMA GURU:PUAN NURAENI

CONTOH SOALAN TAHUN 1999

1.a.berikan 4 faktor pengeluaran bagi perniagaan(2m) -buruh/guna tenaga,pekerja,pengusaha -modal/sumber kewangan -mesin dan peralatan -Keusahawanan/usahawan -tanah

.b.nyatakan 4 tahap yang dilalui oleh sebuah kitaran ekonomi(2m) -pertumbuhan /pemulihan -kemewahan/kemakmuran -kemerosotan -kemelesetan

2.a.huraikan proses perniagaan(3m) -proses/kitaran kepentingan bermula dari pengambilan input seperti bahan mentah -input diproses melalui kaedah tambah nilai untuk mengeluarkan input -output dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan

.b.jelaskan dengan ringkas mengapa perniagaan penting kepada ekonomi(7m)

-memberikan peluang pekerjaan -memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat -meningkatkan pendapatan Negara melalui kutipan cukai keuntungan perniagaan -mengeksploitasikan sumber-sumber alam -meningkatkan pembangunan insfraktuktur/prasarana -menggalakkan industri sokongan dan industri-industri lain -mencapai keseimbangan ekonomi

.c.nyatakan 5 faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan.dengan member contoh,jelaskan bagaimana persekitaran tersebut mempengaruhi perniagaan(15m) i.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran -dinamik/perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang -keadaan/pertumbuhan dan kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu.

ii.persekitaran politik dan perundangan -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara peraturan,kawalan,sokongan dan galakan kerajaan. -sistem percukaian

Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan,kedai minuman keras dan pusat permainan video.

iii.persekitaran sosiobudaya -hubung kait nilai budaya social amalan sesuatu kaum -perlindungan dan tanggungjawab social yang dipegangsesuatu bangsa -perubahan populasi -etika perniagaan Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.oleh itu tidak sesuai jual baju melayu di petaling street.

iv.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen,monopoli,oligopoly,monopolistic) -persaingan harga -persaingan produktiviti -persaingan antarabangsa Contoh:perniagaan makanan segera,kereta baru/kereta terpakai

v.persaingan teknologi -sebarang penggunaan sains yang membolehkan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik Contoh:teknologi computer dalam perniagaan,penggunaan e-mail,e-commerce

.persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga(minyak.vi.elektrik dll) -sumber semula jadi -pencemaran alam sekitar.ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan unntuk eksport dan import samada input/output.

CONTOH SOALAN TAHUN 2000 1.huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada masyarakat(3m) -memenuhi keperluan pengguna dengan menyediakan barang dan perkhidmatan -mewujudkan peluang pekerjaan melalui pengambilan pekerja untuk menjalankan usaha perniagaan -pembangunan masyarakat setempat dengan penyediaan peluang untuk menyertai perniagaan melalui system bekalan dan jualan b.membangunkan keluaran -kenalpasti apakah keluaran yang hendak dikeluarkan supaya ia dapat member kepuasan kepada pengguna -buat inovasi terhadap keluaran sedia ada supaya mutu keluaran dan fungsi penggunaan dapat di tingkatkan .membangunkan keluaran ii.a.terangkan setiap peringkat tersebut(6m) i.jelaskan maksud perniagaan tahap haluan dan berikan contoh(11/2m) -perniagaan haluan ialah perniagaan yang terlibat dalam bidang ekstraktif/pengeluaran bahan mentah Contoh:perniagaan francais KFC(asas) membuka perladangan KFC(haluan) 2.a.menguruskan permintaan iii.proses perniagaan melibatkan tiga peringkat iaitu i.memenuhi pesanan dengan memberikan contoh yang sesuai.

pembungkusan dan rangkaian -contoh:membuat pelancaran jualan secara besar-besaran dan menerima pesanan terlebih dahulu.kaselamatan) *zon perdagangan(harga tanah rendah.telekomunikasi. b.jelaskan usaha-usaha yang teleh dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan lagi persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia.persekitaran fizikal adalah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.laut) *kemudahan awam(elektrik.(15m) -usaha-usaha kerajaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia: *kemudahan pengangkutan(jalan raya.-mencipta 1 keluaran yang baru -contoh:PROTON keluarkan kereta WAJA ii.promosi.jualan.memasang dan perkhidmatan selepas jualan. iii. -contoh:menyediakan khidmat selepas jualan bagi kereta.Menguruskan permintaan -mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna -merangkumi penyelidikan pemasaran.pengecualian cukai) .penyimpanan.jalan keretapi.udara.pengiklanan.zon perdagangan bebas) *perhubungan(MSC.memenuhi pesanan -merangkumi proses pengeluaran.bekalan air.apa.komputer dan lainlain.

*pembekal membekalkan keperluan perniagaan -hubungan dengan pembekal penting untuk memastikan bekalan sentiasa terjamin -pemilihan pembekal yang dapat menyediakan pelbagai kemudahan dapat membentuk perjalanan operasi perniagaan.(4m) *pelanggan merupakan pengguna kepada keluaran -pelanggan mahukan kepuasan dalam penggunaan barang dan perkhidmatan -pelanggan yang akan menentukan kejayaan sesebuah perniagaan kerana mereka yang akan membayar bagi barang dan perkhidmatanyang disediakan.*pelabuhan dan perundangan(sistem yang cekap dan terkini) c.”pelanggan dan pembekal merupakan dua pihak yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan”jelaskan penyataan ini. .

a.a.dan badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara.perkongsian ii.(3m) i.syarikat sendirian berhad iii.bandingkan ketiga-tiga entity perniagaan yang berikut.senaraikan 6 persekitaran umum organisasi(3m) *elemen persekitaran umum -ekonomi -persaingan dan jaringan -sosiobudaya -politik dan perundangan -teknologi -fizikal b.koperasi *perkongsian-pendaftar perniagaan 2-20 org tidak terhad akta perkongsian 1961(pindaan) *syarikat sdn.(7m) .huraikan perkaitan antara peranan sektor swasta.bhd pendaftar syarikat 2-50 org terhad akta syarikat 1965 *koperasi jabatan pembangunan koperasi tidak kurang dari 100 org terhadakta koperasi 1948(pindaan 1993) 2.sektor awam.CONTOH SOALAN TAHUN 2001 1.dari segi perundangan.

*sektor swasta -menjalankan aktiviti perniagaan -memberi/menyediakan peluang pekerjaan *sektor awam -pendorong dan penyokongdengan member kemudahan dan panduan kepada pihak swasta -mengurangkan lapisan birokrasi di sektor awam *badan berkanun -mengawal selia aktiviti perniagaan supaya aktiviti berlandaskan peraturan dan perundangan -menjaga kewibawaan sektor swasta -menyediakan sumber manusia(universiti) *peranan firma kecil dalam industry barangan elektronik -membekalkan bahan mentah kepada firma yang mengeluarkan barang siap -menyediakan kepakaran khusus seperti peralatan audio dibekalkan oleh pengeluar peralatan audio kepada PROTON -mengurangkan kos pembayaran -membuat/mengeluarkan barangan mengikut pesanan -kos pergudangan ditanggung oleh pembekal .

-perniagaan perlu sensitif kepada keperluan dan kehendak pekerja samada dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan. -sekiranya produktiviti pekerja menurun.serta pembayaran hutang kepada pembekal tepat pada masanya. -selain daripada itu. . *pekerja -merupakan asset penting dalam perniagaan. -hubungan yang baik antara perniagaan dan pembekal adalah bertujuan untuk menjamin bekalan yang berterusan pada harga yang berpatutan.c. -dengan itu kebajikan pekerja tidak boleh diabaikan.ini akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat. -perniagaan juga perlu menjalankan tanggungjawab social supaya mereka dapat memastikan sokongan yang berterusan dari masyarakat. -perniagaan/syarikat tidak boleh mencemarkan alam sekitar dan tidak boleh menaikkan barangan sewenang-wenangnya.huraikan 4 unsur persekitaran tugas yang mempengaruhi sesuatu perniagaan(12m) *pelanggan -merupakan pihak yang membekalkan bahan mentah kepada perniagaan. *kerajaan dan komuniti -kerajaan memperuntukkan peraturan dan undang-undang untuk dipatuhi oleh perniagaan.pengetahuan dan kemahiran pekerja juga perlu ditingkatkan dengan member latihan-latihan tertentu.

. -pesaing akan meningkatkan kecekapan dan member manfaatkepada pengguna.*pesaing -merupakan perniagaan yang lain dalam industri yang sama yang menawarkan barangan hampir sama. -syarikat perlu bersaing untuk mendapatkan syer pasaran bagi syarikatnya dan mendapatkan tapak yang kukuh dalam pasaran. -namun begitu persaingan perlulah adil supaya tiada syarikat yang melanggar etika perniagaan dan peraturan perniagaan.

(12m) i.(3m) -membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai dari perniagaan yang mendapat untung.(3m) Organisasi perniagaan  Matlamat utama adalah keuntungan  Sumber kewangan adalah daripada modal dan keuntungan syarikat.nyatakan 3 perbezaan selain daripada faktor perundangan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan.  Aktiviti utama organisasi ialah penjualan barangan dan perkhidmatan.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran. 2.a.terangkan 4 persekitaran umum dan bincangkan bagaimana setiap persekitaran tersebut mempengaruhi prestasi perniagaan. -mewujidkan petempatan baru/Bandar baru.CONTOH SOALAN TAHUN 2002 1. -meningkatkan ekonomi Negara.  Aktiviti utama organisasi ialah bercorak kemasyarakatan. Organisasi bukan perniagaan  Matlamat utama adalah kebajikan sosial ahli  Sumber kewangan adalah daripada yuran ahli dan sumbangan masyarakat.huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada ekonomi Negara. -dinamik/perubahan-perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang .a. b.

oleh itu.sokongan dan galakan kerajaan -sistem percukaian Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan. iv.oligopoly. -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara -peraturan. iii.kedai minuman keras dan pusat permainan video.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen. ii.persekitaran sosiobudaya -hubungkait nilai budaya sosial amalan sesuatu kaum.tidak sesuai jual baju melayu di petaling street.-keadaan/pertumbuhan atau kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu.monopolistic) -persaingan harga -persaingan antarabangsa .persekitaran politik dan perundangan.monopoli.kawalan. -perlindungan dan tanggungjawab sosial yang dipeggang sesuatu bangsa -perubahan populasi Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.

kereta baru/kereta terpakai v.persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga -sumber semulajadi -pencemaran alam sekitar.ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan untuk eksport dan import samada input/output.ecommerce. Contoh:teknologi computer dalam perniagaan.persaingan teknologi -sebarang perubahan penggunaan sains yang membolehkan manusia melakukan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik.penggunaan email. vi. .Contoh:perniagaan makanan segera.

-peralatan seperti mesin pemasangan.tayar.dan teknologi. *proses transformasi.dan lain-lain.b.pemasar akan menjalankan fungsinya untuk mewujudkan ciri-ciri basikal seperti saiz.pengetahuan.tanah.bahan. -bahan mentah seperti besi.(13m) *input -faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran iaitu buruh. *proses pemasaran. -jabatan pemasaran akan menetapkan harga basikal berdasarkan aktiviti tambah nilai yang dilakukan. -ialah urusniaga yang berlaku antara pengeluar dengan pelanggan. -transformasi adalah aktiviti tambah nilai dalam proses pengeluaran -input ditukar kepada output dengan menggunakan manusia.modal dan usahawan. .cat dan lain-lain.bincangkan proses perniagaan bagi sebuah kilang membuat basikal. *output -merujuk kepada hasil daripada proses pengeluaran.basikal adalah outputnya. -sumber kewangan yang diperlukan untuk membiayaiaktiviti perniagaan dan membeli alatan. -dalam kes ini.

-rugi adalah kurangan hasil berbanding kos. -untung merupakan ganjaran kepada usahawan.*untung atau rugi -untung adalah kelebihan hasil daripada kos. .

CONTOH SOALAN TAHUN 2003 1.ia akan meningkatkan peluang pekerjaan. -membangunkan insfraktuktur/fizikal seperti membina jalan/tempat menunggu bas kepada masyarakat.(12m) -apabila ekonomi berkembang. -memberi sumbangan kepada Negara seperti derma. .huraikan 3 sumbangan sektor swasta kepada Negara.a.aktiviti perniagaan akan meningkat. b. -memberi kemahiran dan pengalaman untuk meningkatkan produktiviti/pembangunan sumber manusia kepada masyarakat melalui latihan/teknologi yang dibawa masuk. -meningkatkan hasil Negara melalui kutipan cukai.(3m) -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan membuka kilang/perniagaan/industry. -memindahkan teknologi luar ke dalam Negara iaitu membawa teknologi baru/R&D. -seterusnya akan meningkatkan pendapatan pelanggan dan akan meningkatkan pembelian/dapat meningkatkan permintaan.galurkan hubungan antara perkembangan ekonomi Negara dengan pelanggan.

kepentingan.bincangkan peranan pengurusan permintaan kepada sesebuah perniagaan. -ia bertujuan mewujudkan permintaan bagi keluaran baru.jelaskan kepentingan perniagaan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. -kehendak manusia adalah tidak terbatas serta mempunyai keinginan yang banyak dan pelbagai.a. -keperluan asas merupakan sesuatu yang perlu ada seperti makanan.2.(5m) i. -keperluan sampingan merupakan sesuatu untuk tujuan keselesaan seperti pendidikan.selamat digunakan dan tiada pencemaran.pakaian dan pelbagai. -menyediakan barang yang berkualiti/bernilai tinggi.maksud keperluan dan kehendak. ii. .kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna dan tepat pada masanya.(8m) peranan: -mengenalpasti keperluan dan kehendak manusia. -mengekalkan permintaan bagi keluaran sedia ada. -menghasilkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. b. -mengagihkan/mengedarkan barang dan perkhidmatan untuk sampai ke tangan pengguna pada harga dan kos yang berpatutan.

-harga yang berpatutan -mempunyai faedah sampingan. . iii. -masa yang sesuai/berterusan.-adalah untuk member kepuasan kepada pengguna.mengadakan aktiviti penjualan yang berkesan -tempat yang sesuai iaitu mudah didatangi/selesa. -mengenalpasti citarasa pengguna menerusi cirri-ciri produk. -menentukan sasaran pasaran ii.mengadakan promosi(pengiklanan) -memastikan pengguna diberikan maklumat yang lengkap. Aktiviti yang dijalankan: i.membuat penyelidikan pemasaran -memastikan keluaran yang dihasilkan memang diperlukan oleh pengguna. -mengekalkan permintaan terutama bagi keluaran yang sedia ada. -mewujudkan permintaan dengan cara memujuk.

-budaya masyarakat yang celik komputer menggalakkan penerokaan dalam bidang ini.ekonomi. i. iv.dari segi sosial.politik dan perundangan. iii. -undang-undang yang ketat dalam member perlindungan hak cipta -galakan dari kerajaan menerusi prosedur percukaian.teknologi(12m) i.jelaskan kesan persekitaran umum perniagaan yang berikut terhadap industri komputer di Malaysia.dari segi persekitaran ekonomi. -sistem politik yang diamalkan contohnya komunis/kapitalis dari segi kebebasan mandapatkan maklumat. . ii.politik dan perundangan. -menggalakkan usaha peningkatan teknologi ii.c.sosial. -taraf pendidikan masyarakat contohnya masyarakat berpengetahuan -sikap iaitu minat dan kesedaran tentang kepentingan komputer -komposisi penduduk contohnya dari segi usia(muda/tua) -taraf hidup penduduk iii.

-dari segi peralatan hardware yang canggih seperti teknologi robotik dan teknologi maklumat. -memudahkan pelaksaan kerja. iv. -dari segi kepelbagaian software. -sistem ekonomi campuran terdapat sedikit campur tangan kerajaan -peningkatan pendapatan penduduk menyebabkan mereka mampu memiliki komputer.-sistem ekonomi kapitalis menggalakkan pelaburan dengan pemilikan harta dan hak keatas keuntungan.dari segi teknologi.penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sesebuah Negara. -dari segi teknik kemahiran. .meningkatkan mutu/kualiti komputer. -persaingan tulen boleh menurunkan harga.

ini menyebabkan harga minyak sawit dinaikkan.dengan menggunakan industri minyak kelapa sawit. -perkhidmatan bank seperti pinjaman oleh maybank Malaysia berhad.(21/2) -input(buah kelapa sawit)diproses untuk dijadikan minyak kelapa sawit yang seterusnya menjadi output lain iaitu produk berasaskan kelapa sawit.CONTOH SOALAN TAHUN 2004 1. -perkhidmatan insurans seperti perlindungan risiko yang disediakan oleh great eastern assurance bhd. Contoh perniagaan tahap tertiar: -perkhidmatan langsung seperti doctor dan pendandan rambut.(3m) *perniagaan tahap tertiar ialah perniagaan yang melibatkan perkhidmatan atau produk tidak ketara yang tidak boleh diproses lagi. b.jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan berikan contoh perniagaan tersebut. . -proses tambah nilai berlaku dengan aktiviti pembungkusan/penjenamaan/pelabelan/pewarnaan/pengawetan/pewangi an.jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku. -perkhidmatan perhotelan seperti penginapan yang disediakan oleh sherwood marina cove. -perkhidmatan penghantaran dan pengangkutan seperti DHL. -perkhidmatan telekomunikasi seperti perkhidmatan internet disediakan oleh telekom Malaysia berhad.a.

a.restoran nasi kandar pak teh merupakan sebuah perniagaan yang sedang berkembang pesat.2.(10m) *pemilikan tunggal -liabiliti tidak terhad -modal terhad -pemilik tiada kemahiran -beban pengurusan -perniagaan jarang kekal dalam jangka panjang *kelebihan syarikat sendirian berhad -modal besar -liabiliti terhad -operasi dapat mengembangkan perniagaan -jangka hayat perniagaan lebih panjang *kelemahan syarikat sendirian berhad -penguasaan cenderung kepada pemengang saham utama .pak teh sedang menghadapi masalah untuk mengekalkan perniagaannya secara milikan tunggal.beliau memikirkan untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad tetapi tidak pasti akan keberkesanannya.pak teh memikirkan untuk mengembangkan perniagaan restorannya dengan menubuhkan beberapa cawangan.jelaskan kelemahan perniagaan pemilikan tunggal yang mungkin dihadapi oleh pak teh.oleh sebab pertambahan pelanggan yang begitu pesat.

(15m) -nasihat kepada pak teh(kaitan sokongan penubuhan syarikat sendirian berhad) Alasan/kaitan -pelanggan/pasaran semakin besar -menubuhkan beberapa cawangan -mengembangkan perniagaan -liabiliti pak teh sebagai pemilik .-kos penubuhan sangat tinggi dan pembubaran yang kompleks -konflik kepentingan dalam pengurusan -laporan kewangan mengikut akta syarikat 1965. b.berikan nasihat anda kepada pak teh tentang cadangan beliau untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad bagi mengendalikan rantaian restorannya.perlu diaudit -keputusan dibuat lambat kerana perlu mendapat persetujuan daripada pemengang saham.

a.CONTOH SOALAN TAHUN 2005 1.jelaskan mengapa entity perniagaan berbentuk keempunyaan tunggal dianggap sesuai bagi perusahaan kecil. -peniaga perlu mendaftar dengan pejabat pendaftaran perniagaan dengan melengkapkan borang A dan membayar yuran pendaftaran.a. -menanggung liability tidak terhad di mana harta peribadi boleh dituntut untuk membayar hutang jika perniagaan muflis.mudah ditubuhkan. 2.nyatakan 4 konsep asas perniagaan(2m) -barangan dan perkhidmatan -pertukaran nilai -keuntungan perniagaan -memenuhi keperluan dan kehendak pengguna b. -peniaga juga perlu dapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan dan terus berniaga.nyatakan dua sebab mengapa seorang peniaga keempunyaan tunggal sanggup menggunakan lebih masa dan usaha untuk mengurus perniagaannya.(5m) i.(2m) -motivasi yang tinggi untuk menjayakan 1 perniagaan yang diasasnya sendiri. .

harga yang berpatutan dan layanan yang baik. *pemodal dan pembiaya -pihak yang membekalkan modal kepada salaun seperti bank.huraikan pengaruh persekitaran terhadap tugas perniagaan. b.saudara mara atau orang perseorangan. -peniaga tidak perlu dapatkan persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan perniagaan.syampu dan alat-alat yang berkaitan.keputusan dibuat sendiri.ii. -peniaga perlu menggunakan modal ini secara bertanggungjawab supaya dapat membayar balik pinjaman beserta faedahnya kepada pemodal dan pembiaya. -peniaga mudah mengembangkan perniagaan atau membubarkannya. -membekalkan perkhidmatan yang berkualiti.berdasarkan contoh pendandan rambut.dengan memberikan contoh. *pelanggan -pihak yang mengunjungi salun tersebut -salun perlu pastikan perkhidmatannya memenuhi kehendak pelanggannya. iii.(12m) persekitaran tugas meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. *pembekal -pihak yang membekalkan segala keperluan salun/perniagaan seperti losyen rambut.kos penubuhan yang rendah. . -peniaga tidak perlu bayar cukai perniagaan yang tinggi tetapi hanya bayar cukai pendapatan individu.

(8m) *input kepada perniagaan. *pekerja.laut dan lain-lain.peniaga akan didakwa dan perniagaannya akan terjejas.tanih. -persekitaran fizikal termasuklah segala sumber alam yang terdapat di sesuatu kawasan -ia merangkumi sumber air.hutan. -kemudian mengatur strategi yang sewajarnya seperti promosi diskaun. *bekalan sumber yang berterusan . -semua ini input kepada perniagaan.-peniaga perlu menjalin hubungan baik drngan pembekal dan bayar tepat pada masanya.galian.udara. -terdiri daripada pendandan rambut yang digajikan oleh peniaga salun. *pesaing -salun dandanan rambut lain yang sama-sama bersaing dalam perniagaan ini. -peniaga salun perlu mengkaji kelebihan dan kelemahan pesaing. c. -peniaga perlu pastikan pekerja diberi gaji yang berpatutan dan tempat kerja yang selesa. *kerajaan.huraikan kepentingan persekitaran fizikal terhadap pembangunan perniagaan. -peniaga perlu pastikan undang-undang dipatuhi. -jika tidak.

-ada perniagaan yang mengabaikan tanggungjawab ini. . -contohnya tumpahan minyak.pengeluaran akan terjejas. *kehausan sumber yang tidak dapat diperbaharui -akan menjejaskan perniagaan seperti sumber galian.pencemaran udara. -jika berlaku gangguan bekalan. *pemeliharaan alam sekitar -usaha menerokai alam yang perlu diimbangi dengan memelihara alam sekitar.jerebu dan lain-lain. -peniaga terpaksa membayar kos yang tinggi untuk mendapatkannya -kos pengeluaran akan meningkat.-jika ada sumber yang berterusan memastikan perniagaan dapat menjalankan pengeluaran tanpa gangguan.

CONTOH SOALAN TAHUN 2006 1.(2m) -pakatan strategi atau hubungan perjanjian formal.jelaskan maksud jaringan perniagaan.kerepek pisang.jem pisang. -produk akhir pisang. b.atau pengedar untuk menghasilkan produk atau memasarkannya di pasaran.kek pisang.huraikan 5 cabaran yang akan dihadapi oleh aktiviti perniagaan pada masa hadapan.(10m)  Globalisasi/dunia tanpa sempadan. -ciri produk-produk akhir input kepada produk seterusnya. -kategori pembeli dibeli oleh pengguna akhir dibeli oleh pengilang.a.a.pisang goreng.pengilang.dengan menggunakan pisang sebagai contoh. -tujuan dibeli digunakan untuk dimakan/digoreng untuk isi rumah diproses untuk dijual semula kepada pengguna akhir. -yang dibentuk oleh perniagaan dengan pembekal.nyatakan perbezaan antara barangan consumer dengan barangan industri.(3m) -dimensi barangan consumer barangan industry. 2. .

harga.  Peningkatan kemajuan teknologi.hayat semakin panjang-ramai pekerja yang sudah MATANG.  Kewujudan blok-blok perdagangan.desakan/tekanan pihak NGO.  Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial.-persaingan sengit(kualiti.perihatin terhadap OKU. -perubahan produk.perlu  Peningkatan sistem perniagaan islam(perbankan islam) -pematuhan syariah.tempoh ke pasaran kemahiran teknologi.celaru budaya. -ketumpuan pasaran.perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi.mobility pekerja/modal. -batasan pengeluaran.perlu modal tinggi.  Sumber semakin berkurangan.batasan perdagangan.persaingan sengit.meningkatkan produktiviti(meningkatkan kecekapan penggunaan sumber)  Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa.pihak berkepentingan:buruh kanak-kanak.penyampaian). .kerajaan. semakin pendek.

kuasa beli.fizikal(10m) i. -budaya unik(kepelbagaian agama.SOSIOBUDAYA -nilai-nilai bersama yang dikongsi oleh 1 kumpulan masyarakat.dll) -rakyat mudah mesra dan beradab -gabungan gaya hidup moden dan nilai tradisional ii.ekonomi iii.kerajaan iv.adat resam. -barang murah dan pelbagai -kadar pertukaran matawang menarik -sistem kewangan yang efisien -peniaga beretika .harga barangan.sosiobudaya ii.EKONOMI -keadaan/persekitaran ekonomi. i.huraikan bagaimana faktor yang berikut dapat menggalakkan industri pelancongan di Negara kita.b.perayaan.

kurang birokrasi) iv. -sumber modal bagi pembesaran dan penerusan/kelangsungan perniagaan(survival)-pelaburan semula keuntungan.jelaskan kepentingan untung kepada perniagaan(5m) -merupakan ganjaran kepada pengusaha kerana kesanggupan menanggung risiko.gaya kepimpinan.perhubungan) -tempat penginapan yang banyak.iii.FIZIKAL -merujuk kepada kemudahan fizikal(bangunan. -galakan kedatangan pelancong.program homestay.selesa dan selamat -keindahan alam semula jadi/tempat lawatan yang menarik -kebersihan dan kesihatan(bebas penyakit) -sistem pengangkutan/perjalanan/perhubungan -sistem komunikasi c.pas lawatan.KERAJAAN -sistem pemerintahan(institusi.jalanraya. -kemudahan perjalanan(visa.2nd home. -tahap keuntungan melambangkan imej/kecemerlangan syarikat -keyakinan atau dorongan kepada pelabur .penguatkuasaan).contoh:dividen.cth.

CONTOH SOALAN TAHUN 2007 1.(2m) Kepentingan persaingan -melakukan inovasi terhadap produk dan perkhidmatan -meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos -meningkatkan kualiti -mengurangkan kos Kepentingan sosiobudaya -demografi/populasi penduduk menentukan pasaran dan permintaan -perubahan gaya hidup mengubah reka bentuk produk -kepercayaan/agama/adat/nilai mempengaruhi produk yang ditawarkan.nyatakan kepentingan persaingan dan sosiobudaya kepada organisasi perniagaan.Jelaskan maksud perniagaan berasaskan pengeluaran barangan industri dan berikan contoh(3m) -maksud:perniagaan barangan industry adalah perniagaan yang melibatkan pembuat menjual barangan/keluarannya kepada pembuat .a. b.

a.jelaskan perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.huraikan maksud perniagaan domestic dan sumbangannya kepada Negara. -contoh:papan yang dihasilkan oleh kilang papan dibeli oleh kilang perabot untuk diproses seterusnya kepada produk berasaskan kayu seperti perabot.lain dan barangan tersebut seterusnya(tambah nilai)bagi menghasilkan produk akhir.pintu dan sebagainya.(12m) .makanan) -menjimatkan pertukaran asing -memberikan kemahiran asas kepada tenaga kerja tempatan b. 2.(13m) Maksud: -perniagaan yang berpotensi dalam Negara -menggunakan sumber input yang terdapat dalam Negara -pasaran dalam Negara Peranan: -memberi pendapatan cukai kepada Negara -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan -menggunakan sumber/input dalam Negara dan meningkatkan kegiatan perusahaan haluan -mewujudkan perusahaan lain yang menyokong perusahaan asas(pengangkutan.

-pengurusan lembaga pengarah mesti dilantik daripada pemengang syer.-bilangan pemilik sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum 50 orang pemengang saham sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham tetapi tiada jumlah maksimum(terhad kepada bilangan saham berbayar) -penjualan dan pembelian syer pemilikan syer terbuka kepada sekumpulan orang persendirian saja. -sumber modal adalah terhad dan mudah mendapat modal yang besar daripada ramai pemegang saham. -pendaftaran dan nama syarikat perkataan ‘sdn bhd’perlu dimasukkan sebagai sebahagian daripada nama syarikat . -laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. .laporan kewangan perlu diumumkan hanya melalui akhbar.sekurang-kurangnya seorang pengarah akan menguruskan syarikat.pemilikan syer terbuka kepada orang ramai melalui pasaran saham/bursa saham. -pemindahan saham terhad dan perlu ada persetujuan daripada ahli-ahli dan pemindahan saham adalah bebas.

a.(3m) -perniagaan dapat beroperasi secara sah -mendapat kemudahan insfraktuktur -mendapat kawasan atau lokasi perniagaan -mendapat sumber pembiayaan -mendapat garis panduan menjalankan aktiviti perniagaan b.nyatakan 3 kepentingan agensi kerajaan kepada perniagaan. -kesan terlibat secara tidak langsung dengan operasi perniagaan/semua industri -terlibat secara langsung dalam setiap tindakan pengurusan perniagaan .(2m) dimensi persekitaran umum persekitaran tugas -liputan faktor yang luas san menyeluruh faktor yang khusus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perniagaan.CONTOH SOALAN TAHUN 2008 1.nyatakan perbezaan antara fungsi persekitaran umum dengan fungsi persekitaran tugas.

a.(15m) Pelanggan membeli produk yang dikeluarkan oleh syarikat-mendapat barang yang berkualiti. Tenaga pekerja yang memberikan sumbangan mental dan fizikal kepada syarikat. -mendapatkan produk yang selamat digunakan -mendapat produk pada harga yang berpatutan. -mendapat pelbagai pilihan produk. -mendapat gaji dan upah.dengan merujuk kepada perniagaan di Malaysia.jelaskan kepentingan perniagaan kepada pihak yang berkepentingan.-kawalan faktor yang sukar dijangka/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi faktor yang boleh dijangkakan/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi. Mendapat kuantiti barangan yang mencukupi. Pihak yang membekalkan bahan mentah/input kepada perniagaan . -mendapat faedah pekerjaan -dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman -mewujudkan jalinan sosial/kumpulan kerja. 2.

-menggalakkan inovasi produk -sumber idea -menjadi penanda aras harga dan kualiti -strategi pemasaran yang dapat bersaingan .-mendapat untung -mendapat bayaran tepat pada masanya -dapat terus beroperasi sebagai pembekal -mendapat maklumat daripada perniagaan untuk meningkatkan kualiti produk Pemodal/pembiaya pemodal(pihak yang melabur dalam syarikat) Pembiaya(pihak yang member pinjaman kepada syarikat) -mendapat dividen atau keuntungan -mendapat peluang pelaburan yang menguntungkan -menambah kekayaan Pihak kerajaan yang berkuasa menentukan undang-undang dan peraturan -mendapat hasil/cukai daripada keuntungan perniagaan -mengatasi masalah pengangguran/masalah sosial -mengurangkan perbelanjaan pembinaan insfraktuktur -menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pesaing firma lain dalam industri/pasaran yang sama.

jelaskan bagaimana faktor persekitaran umum. -meningkatkan bilangan pelanggan .dengan memberikan contoh. -peluang untuk meningkatkan cara penyampaian produk yang lebih berkesan. -tanpa riba. -perkongsian untung.b.iaitu teknologi dan sosial dapat menyumbang kepada perkembangan dan pertumbuhan industry perbankan islam di Malaysia.(10m) -teknologi peralatan/pengetahuan/kaedah menukarkan input kepada output internet telebanking -ATM:peluang mewujudkan dan menawarkan produk baru. -peluang untuk memperluaskan pasaran/promosi. -produk mengikut syariah. -perbankan islam(menawarkan produk) -meluaskan pasaran. -peluang untuk meningkatkan bilangan pengguna.

.-cara penyampaian.

(10) -teknologi merujuk kepada kaedah baru untuk melakukan sesuatu kerja.teknologi sering dikaitkan dengan penciptaan kaedah baru melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan(R&D).CONTOH SOALAN TAHUN 2009 1.menjimatkan masa pengeluaran dan mengurangkan kos perniagaan.apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran teknologi dan sejauh manakah persekitaran teknologi dapat memberikan impak positif kepada perniagaan. -penggunaan teknologi baru dapat membantu untuk meningkatkan produktiviti.nyatakan 4 isu perniagaan yang perlu ditangani oleh para pengurus pada masa hadapan.(2m) -manusia -bentuk pemilikan perniagaan -tenaga kerja -konsep perniagaan antarabangsa -pekerjaan jarak jauh -perkembangan teknologi -tanggungjawab sosial -sistem perniagaan islam -blok perdagangan -sumber yang semakin berkurangan b. .a.

penggunaan teknologi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan daya saing sesebuah perniagaan.. TERTIAR -merujuk kepada perniagaan yang melibatkan produk tidak ketara atau perkhidmatan yang tidak perlu diproses lagi.misal nya dalam memproses kasut sukan yang dibuat daripada getah ataupun kain akan dianggut ke kilang proses kasut dan barang siap perlu dipasarkan kepada pengguna akhir.jelaskan aktiviti pengeluaran pada tahap perniagaan primer.penggangkutan diperlukan untuk melancarkan aktiviti tersebut.a.sekunder dan tertier bagi penghasilan produk kasut sukan.nilai tambah yang dihasilkan pada tahap ini lebih tinggi berbanding pada tahap primer. .dalam situasi perkhidmatan.aktiviti perniagaan yang dijalankan pada tahap primer akan memberikan nilai tambah terhadap hasil yang diperolehi pada peringkat seterusnya.(15m) PRIMER -melibatkan pengestrakkan sumber semula jadi dan bahan mentah dari perut bumi tanpa mengubah bentuk asalnya.-perniagaan harus peka terhadap perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi yang dapat membantu untuk meningkatkan prestasi perniagaan mereka. 2. SEKUNDER -melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->