MATEMATIK

TAHUN I

5. Bulatkan nombor yang betul

Dua puluh lima

25

52

6 dan7. Tandakan / di dalam bulatan pada jawapan yang betul.

Isikan petak kosong dengan jawapan yang betul.
2+1
5+1

3 +@
10 +0

9-6

+0

Sila lengkapkan jadual nombor di bawah dalam urutan menaik.

13 14 15 16

18

Sila lengkapkan jadual nombor di bawah dalam urutan menurun

Tandakan / nilai digit yang bergaris

Bulatkan nombor yang lebih besar
14.

26 36
15.

48 58

Bulatkan nombor yang lebih kecil
16.

18 16
17.

68 87

Isikan tanda (+) atau (-) yang sesuai pada petak kosong.

70

30

100

BAHAGIAN B