P. 1
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2011

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2011

|Views: 2,299|Likes:
Published by Yusniza Yusuf

More info:

Published by: Yusniza Yusuf on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

5. 10. PENGHARGAAN 2 . 6. 3. 1. 4. 2. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. 9. 11.2. 7. 8.

Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Selangor. PK) 4. 5. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . Petaling Jaya.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. KT.

Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. iii. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. 6. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul.2 i. OBJEKTIF KAJIAN 7.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. Apabila diberi objek yang asas. pandangan hadapan dan pandangan sisi. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. 7. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . iv. v. ii. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. 7.

1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.8.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. PELAKSANAAN KAJIAN 9. Petaling Jaya.2 Soal Selidik 5 . Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. 9. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. 9. Selangor. soal selidik. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. 9. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul.1.1.

1.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 . Dengan ini. 9. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi. keupayaan menterjemah dan melukis. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza.1. 9. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. kefahaman dalam pembelajaran. 9. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. Oleh itu. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik.4 Dokumen Melalui dokumen pula. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid.

7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Oleh itu. Kurang keyakinan diri. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. sfera. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik.3 MASALAH Kurang tumpuan. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Sikap malas. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. Tidak memahami arahan. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. BIL 1 2 3 4 5 6 9.

9. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 . kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan.silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid. rumah dan kereta. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. meja. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan.

Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. 9 . 10. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Selain itu. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid.Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal.

Rahim M. 10 . PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Ali (2001). Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Universiti Bangi. Bentong. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Ilmu Pendidikan DPM.Thesis (Sarjana Pendidikan). Abd. Tip Pandai Belajar. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu.11. Kuala Lumpur. Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Pahang. pelajar Kebangsaan Malaysia. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Selangor.

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 . Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2.

12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->