P. 1
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2011

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2011

|Views: 2,370|Likes:
Published by Yusniza Yusuf

More info:

Published by: Yusniza Yusuf on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. PENGHARGAAN 2 . 2. 9. 10. 4.2. 5. 3. 7. 1. 6. 11. 8.

Selangor. 5. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . Petaling Jaya. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. PK) 4.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. KT.

7. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 .2 i.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. iii.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. ii. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. 6. v. Apabila diberi objek yang asas. OBJEKTIF KAJIAN 7. 7. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. pandangan hadapan dan pandangan sisi. iv.

1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. soal selidik.1. Petaling Jaya. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. 9. 9.2 Soal Selidik 5 . Selangor. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. 9.8. kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini. PELAKSANAAN KAJIAN 9.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.1. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul.

kefahaman dalam pembelajaran. Oleh itu. 9. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. 9. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya.4 Dokumen Melalui dokumen pula. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.1. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik.1. 9. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik. keupayaan menterjemah dan melukis.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 . Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid. Dengan ini.

Kurang keyakinan diri.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Oleh itu. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. sfera. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Sikap malas. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. Tidak memahami arahan.3 MASALAH Kurang tumpuan. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.

Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 . kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. 9. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan.silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid. kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. rumah dan kereta. meja. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian.

5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. 9 . Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain.Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. Selain itu. 10. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan.

Ilmu Pendidikan DPM. 10 . Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Ali (2001). pelajar Kebangsaan Malaysia. Pahang. Tip Pandai Belajar. Rahim M. Selangor.11. Abd. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Bentong.Thesis (Sarjana Pendidikan). PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu. Universiti Bangi. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 .

12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->