LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2011

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

8. 5. 9. 3. PENGHARGAAN 2 .2. 10. 4. 2. 11. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. 7. 6. 1.

Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Selangor. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Petaling Jaya. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. 5. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. PK) 4. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . KT. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki.

6. ii. Apabila diberi objek yang asas. pandangan hadapan dan pandangan sisi. v. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. iii.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. iv. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. 7.2 i. OBJEKTIF KAJIAN 7. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. 7. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan.

8.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.2 Soal Selidik 5 . Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul. Selangor. 9.1. 9. 9. soal selidik. kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini. PELAKSANAAN KAJIAN 9.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. Petaling Jaya. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1.1.

Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. 9.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 . Oleh itu. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya.1. 9. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. Dengan ini. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. keupayaan menterjemah dan melukis.4 Dokumen Melalui dokumen pula. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid. kefahaman dalam pembelajaran.1. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. 9. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.

Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. sfera. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. Oleh itu. Tidak memahami arahan. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah.3 MASALAH Kurang tumpuan. Kurang keyakinan diri. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Sikap malas.

kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. meja. 9. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 .silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. rumah dan kereta. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi.

Selain itu. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan.Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. 9 . Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. 10.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal.

BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu.11. Abd. Universiti Bangi. Kuala Lumpur. PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Ilmu Pendidikan DPM. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Selangor. 10 . Pahang. pelajar Kebangsaan Malaysia. Tip Pandai Belajar. Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Bentong. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Ali (2001).Thesis (Sarjana Pendidikan). Rahim M.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2.Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 . (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia.

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful