P. 1
KPD3016 Pengajaran Teknologi Dan Penaksiran (Modul 3)

KPD3016 Pengajaran Teknologi Dan Penaksiran (Modul 3)

|Views: 1,710|Likes:
Published by Maimanah Murad

More info:

Published by: Maimanah Murad on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

UNIT PELAJARAN 1 KONSEP ASAS PENGUJIAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menghuraikan maksud pengujian (testing), pengukuran (measurement), penaksiran (assessment) dan penilaian (evaluation). 2. Menghuraikan perkaitan di antara pengujian, pengukuran, penaksiran dan penilaian.

PENGENALAN

1

Sebagai seorang guru atau pelajar kita harus memahami bahawa matlamat utama penilaian adalah untuk membekalkan maklumat. Situasi seperti di Rajah 1.1 mungkin anda hadapi ketika anda ingin mengumpul maklumat tersebut. Untuk mengumpul maklumat tersebut, guru akan memberi ujian kepada murid-muridnya. Pada pendapat anda, adakah kaedah ujian yang dijalankan seperti dalam rajah di atas boleh dilaksanakan?

A

dakah anda sedar bahawa biasanya, murid ingin mengetahui prestasinya sendiri melalui ujian dan guru pula boleh mengenal pasti kelemahan murid, dan menilai keberkesanan pengajarannya. Di pihak ibu bapa pula, mereka boleh menilai prestasi anaknya melalui

laporan kemajuan murid. Bagi pentadbir pula, berbagai-bagai keputusan boleh dibuat berdasarkan maklumat ujian tersebut.

ISI KANDUNGAN
Apa maksud pengujian?

B

aiklah. Selepas menyedari kepentingan penilaian kepada murid serta pihak-pihak yang berkepentingan, kita akan mempelajari apakah maksud ujian atau pengujian itu. Ujian merupakan satu kaedah, tugas atau prosedur untuk memperoleh pemerhatian yang

sistematik tentang sifat seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi. Tujuan ujian pencapaian adalah untuk mengukur prestasi murid dalam berbagai-bagai mata pelajaran di sekolah. Manakala ujian psikologi adalah untuk mengukur sikap, minat, personaliti dan ciri-ciri psikologi yang lain. Kebiasaannya ujian memerlukan murid bertindak balas terhadap soalan atau butiran. Ujian boleh dibuat secara bertulis dalam bentuk soalan pelbagai pilihan atau esei dan juga dalam bentuk pemerhatian yang memerlukan pemerhati membuat pemeringkatan atau catatan rekod. Oleh itu, murid tidak semestinya sedar bahawa ia sedang diuji. Cronbach (1970) telah mendefinisikan ujian sebagai satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor atau satu sistem berkategori. Contoh skala bernombor adalah seperti angka 20/100 untuk ujian penglihatan, 120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 75/100 untuk ujian pencapaian bagi mata pelajaran Geografi.

2

Bagi sistem berkategori ialah ’ekstrovert’ atau ’introvert’ bagi ujian personaliti dan buta warna hijau –merah bagi ujian penglihatan. Dari segi perlaksanaannya, ujian terbahagi kepada dua kumpulan: 1. ujian berbahasa 2. ujian bukan berbahasa Ujian berbahasa adalah seperti ujian pensel dan kertas (ujian bertulis) dan ujian lisan. Ujian bukan berbahasa adalah ujian prestasi yang lebih menumpukan kepada kemahiran psikomotor daripada kemahiran kognitif. Contohnya ujian membaiki radas elektronik. Bilangan calon yang mengambil ujian terbahagi kepada ujian perseorangan dan ujian berkumpulan. Ujian berkumpulan seperti ujian pencapaian di sekolah, manakala ujian perseorangan seperti ujian kecerdasan The Stanford Biner Intelligence Scale dan The Weschsler Intelligence Scale. Kedua-dua ujian kecerdasan itu ditadbir kepada seorang murid pada satu-satu masa.

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan pengujian?. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Apa maksud pengukuran?
Sax (1997), mendefinisikan pengukuran sebagai umpukan atau pemberian angka-angka atau nombor kepada sesuatu objek atau perkara mengikut satu set peraturan yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, ujian berupaya mengukur pencapaian murid. Bagi seseorang guru di bilik darjah, aspek pengukuran pendidikan itu selalu dikaitkan dengan ujian di bilik darjah. Bagi ahli psikologi klinikal, pengukuran pendidikan melibatkan ujian-ujian psikologi yang lebih bertumpu kepada pengukuran nilai-nilai afektif individu.

3

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Begitu juga kita tidak mengukur pelajar tetapi mengukur tinggi. contoh tersebut tidak dinyatakan sama ada prestasi tersebut baik atau sebaliknya. Atribut-atribut yang boleh diukur mempunyai sifat-sifat kuantitatif. Kita hanya mengukur dan tidak menentukan nilai. Penaksiran mempunyai ciri-ciri berikut: a) b) Merupakan satu proses mengumpul data bertujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan Ujian merupakan sebahagian daripada penaksiran 4 . Biasanya maklumat yang diperoleh ada kaitan dengan telahan ke atas fenomena tertentu. Pengukuran memberi maklumat tentang sifat atau aktiviti yang diukur. Sebenarnya. apakah yang dimaksudkan dengan pengukuran?. atau prestasi purata sekumpulan murid dalam mata pelajaran Matematik ialah 60 peratus. Seseorang murid mungkin mengukur panjang sebuah meja. Pengukuran ialah penentuan status dan penilaian ialah penentuan nilai. Misalnya. berat atau pencapaian pelajar. Setiap pengukuran ini melibatkan sifat atau pemboleh ubah yang berbeza-beza bagi satu objek atau perlakuan tertentu. jarak masa larian satu kilometer.Pengukuran dalam pendidikan sebenarnya adalah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Contohnya panjang meja diperlukan untuk mengetahui sama ada meja itu boleh ataupun tidak untuk diletakkan di ruang tamu. apa yang diukur bukanlah objek tetapi sifat objek. Azman dapat markah 75 peratus dalam ujian Bahasa Melayu. iaitu nilainya adalah dalam bentuk nombor. Sebab itu. _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Apa maksud penaksiran? Pada umumnya penaksiran melibatkan membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan atau piawaian. Biasanya suatu indeks berangka kepada prestasi seseorang diberikan supaya status individu tersebut secara lebih tepat dapat mewakili sifat tertentu. rintangan satu litar arus elektrik atau pencapaian seseorang murid.

ketulenan atau realisme (autentik). ekonomi (praktikal) dan kebolehpercayaan (konsisten) Faktor yang diutamakan Jenis 5 .c) Apabila penaksiran dibuat ke atas pelajar. dengan kebolehpercayaan. guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat diwujudkan. Tujuan Mengenal pasti kelemahan dan kesediaan belajar Mempelbagaikan penaksiran secara berkala bagi tujuan memberi gred Membantu pelajar belajar secara berterusan Memberi gred Melapor kepada pihak luar Membuat keputusan tentang sesuatu tindakan Jenis Penaksiran diagnostik (diagnostic assessment) Penaksiran formatif (formative assessment) Penaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning dan assessment as learning) Penaksiran sumatif (summative assessment) atau penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning) Perbezaan antara ‘assessment for learning’ dengan ‘assessment as learning’ Assessment for learning Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan kriteria yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang diharapkan Assessment as learning Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan prestasi kendiri sebelumnya Pengkelasan penaksiran mengikut darjah keutamaan antara faktor ketulenan (realisme). darjah keutamaan antara faktor ekonomi. Penaksiran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut kriteria tertentu. cara bagaimana data yang dikumpul ditafsir dan dinilai. tujuan penaksiran. 3. 2. Pengkelasan penaksiran mengikut tujuan penaksiran. iaitu pembahagian mengikut: 1.

Namun pemilihan banyak juga bergantung kepada tujuan penaksiran itu dijalankan.  Strategi terbaik adalah mencari titik keseimbangan di mana tahap setiap faktor itu cukup tinggi berbanding memaksimumkan hanya satu faktor. ekonomi. dan ekonomi) akan menyebabkan dua faktor lain terjejas dengan teruk.  Oleh sebab ketulenan. biasanya ia tidak seragam dan/atau tidak ekonomi untuk dijalankan. Perbezaan antara penaksiran autentik dengan penaksiran konvensional/tradisional atau pengujian Penaksiran autentik Biasanya pelajar perlu melakukan sesuatu tugasan Konteks kehidupan sebenar Membina/mengaplikasi Penstrukturan pelajar Bukti secara langsung Penaksiran konvensional/ tradisional atau pengujian Biasanya pelajar memilih respon dan/atau menulis ayat pendek Konteks terkawal Mengingat kembali/mengenal pasti Penstrukturan guru/pengajar Bukti secara tidak langsung Terdapat juga istilah penaksiran alternatif yang agak sinonim dengan penaksiran autentik. Sebagai contoh. cuma ia bukan ujian kertas-dan-pensel. dan kebolehpercayaan semuanya penting. maka mungkin tidak boleh dikategorikan sebagai penaksiran autentik.  Memaksimumkan salah satu daripada tiga faktor ini (ketulenan. dan kebolehpercayaan penaksiran  Apabila konteks penaksiran prestasi mempunyai darjah ketulenan yang sangat tinggi.Ketulenan (authenticity) Ekonomi dan kebolehpercayaan Penaksiran autentik Penaksiran konvensional/tradisional atau pengujian Menyeimbangkan faktor ketulenan. Ada kalanya darjah ketulenannya tidak begitu tinggi. kebolehpercayaan. guru perlu mempertimbangkan dengan teliti semua faktor ini dan cuba menonjolkan salah satu hanya apabila faktor lain itu tidak begitu terjejas. Penaksiran autentik biasanya mempunyai darjah ketulenan yang tinggi iaitu penaksiran itu dijalankan dalam konteks kehidupan sebenar. Namun terdapat sedikit perbezaan iaitu penaksiran alternatif merupakan penaksiran selain daripada penaksiran kertas-dan-pensel. menaksir kebolehan mengajar semasa pelajar menjalankan latihan mengajar di makmal mikropengajaran merupakan penaksiran alternatif tetapi darjah ketulenannya tidak begitu 6 . ekonomi.

Walau bagaimanapun. Pengkelasan penaksiran mengikut cara bagaimana data yang dikumpul ditafsir dan dinilai Cara tafsir dan nilai Mengikut kriteria tertentu yang telah ditetapkan lebih awal Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan pelajar lain Jenis Penaksiran rujukan kriteria (criterion-referenced assessment) Penaksiran rujukan norma (norm-referenced assessment) Bagi penaksiran rujukan kriteria. di mana ia dilakukan dalam konteks kehidupan sebenar. maka lebih autentik daripada ujian kertas-dan-pensel. darjah ketulenan latihan mengajar di makmal mikropengajaran bagi mengukur kebolehan mengajar itu adalah lebih tinggi. Penaksiran rujukan kriteria bertujuan 7 . dalam konteks kebolehan menghasilkan penulisan kreatif. penaksiran kertas-dan-pensel merupakan penaksiran autentik jika diberi kebebasan dari segi masa kerana bertepatan dengan situasi penulisan kreatif dalam kehidupan seharian. misalnya. Namun jika dibandingkan latihan mengajar di makmal dengan ujian kertas-dan-pensel seperti peperiksaan akhir semester. contoh kriteria yang ditetapkan yang digunakan di UPSI adalah seperti berikut: Peratus Markah 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 <35 Penilaian Cemerlang (A) Cemerlang (A-) Kepujian (B+) Kepujian (B) Kepujian (B-) Lulus (C+) Lulus (C) Lulus (C-) Lulus (D+) Lulus (D) Gagal Setiap pelajar yang mencapai peratus markah tertentu akan dinilai sewajarnya mengikut penilaian yang telah ditetapkan tanpa mengira prestasi pelajar lain.tinggi berbanding menjalankan latihan mengajar di sekolah.

pencapaian atau prestasi setiap pelajar dibuat perbandingan dengan pelajar lain dalam satu kumpulan besar bagi menetapkan kedudukannya. mentadbirkan ujian berkenaan. PMR. Peperiksaan peringkat kebangsaan seperti SPM. penaksiran adalah satu proses mengumpul dan menginterpretasi maklumat yang boleh digunakan untuk : a.membezakan antara pelajar berpencapaian tinggi dengan rendah dan menyusun mereka dari segi pencapaian tersebut. merekod markah yang didapati ke dalam buku rekod pelajar. jika seorang pelajar mendapat markah 75% misalnya. guru menskor jawapan dan memberikan gred sepadan dengan prestasi yang ditunjukkan. perancangan kurikulum. tetapi jikalau dibandingkan dengan pelajar lain yang dinilai bersama. Pelajar bersaing antara satu sama lain. dan UPSR biasanya merupakan penaksiran rujukan norma Airasian (1991) mengatakan bahawa ramai orang membuat tanggapan tentang perkataan penaksiran bilik darjah membawa imej pelajar mengambil uijan kertas dan pensil. Penaksiran dimulakan dengan yang tak formal di bilik darjah dan diakhiri dengan keputusan tentang penggredan dan ulangan bagi seseorang murid. memulangkan kertas ujian kepada pelajar untuk semakan dan guru 8 . Penaksiran jenis ini meletakkan pelajar mengikut lengkung taburan normal. Sekolah-sekolah di Malaysia biasanya menggunakan kertas dan pensil untuk menaksir dan menilai pelajar mereka. dasar dan pembentangan program) tentang pelajar. kemahiran. jikalau mengikut rujukan kriteria. memaklumkan pelajar atau ibu bapa mereka tentang kemajuan terhadap penguasaan pengetahuan. menskor ujian. Guru membina satu ujian. Bagi penaksiran rujukan norma pula. Guru akan mengajar dan membuat ujian terhadap apa yang diajar. sikap dan perlakuan yang sepatutnya telah dipelajari atau dikuasai b. Bagi Principles for Fair Students Assessment Practices Education in Canada (1993). pelajar ini kemungkinan mendapat prestasi cemerlang (A) jikalau markah 75% ini merupakan markah yang tertinggi dalam kumpulan pelajar yang ditaksir. memaklumkan kepada mereka yang terlibat dalam membuat keputusan pendidikan ( pengajaran. pencapaian pelajar ini akan dinilai sebagai cemerlang (A-). Oleh itu.

Keadaan ini boelh memudahkan guru untuk membuat keputusan. jelas atau membuat analisis terhadap sesuatu isu. Jika sesuatu objektif itu telah tercapai. Proses yang terlibat dalam membuat penilaian ialah: a) menentukan jenis data yang harus dikumpulkan b) menentukan jenis responden 9 . Masalah yang dihadapi ialah ujian bilik darjah. ini menyebabkan pengujian hanya dibuat pada aras pengetahuan dan kefahaman sahaja. menguji kemahiran aras rendah dalam domain kognitif. Penilaian bertujuan menentukan status sesuatu objek yang dinilai dengan membanding status berkenaan dengan satu set standard atau kriteria uantuk dibuat keputusan. mengatakan bahawa penilaian merupakan satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai yang membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan dibuat. apakah yang dimaksudkan dengan penaksiran? _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Apa maksud penilaian? Penilaian adalah satu pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang nilai sesuatu perkara atau benda. umumnya. Penilaian boleh menggunakan maklumat kualitatif yang mengandungi pernyataan deskriptif bertujuan untuk menghuraikan dengan lebih lanjut. Kebanyakan soalan yang dibina oleh guru kurang menekankan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Ini bermakna setakat mana pencapaian objektif itu boleh diterima. maka perlu juga diketahui tahap pencapaian objektif berkenaan. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri.akan mencampurkan semua skor dari pelbagai mata pelajaran secara keseluruhan. Gay (1985). Pengukuran melibatkan pemberian nombor atau peringkat maklumat yang diperlukan dan lebih kepada kuantitatif. Dalam proses penilaian komponen pentingnya ialah untuk membuat keputusan.

Oleh kerana terdapat tadika yang menjalankan penaksiran dan penilaian secara formal. dapat diperbaiki kandungan kurikulum serta amalan pengajaran atau menentukan kualiti tadika. sederhana atau gagal). Maka proses ini dipanggil pengukuran. Namun ada pihak yang mengkonsepsi proses penilaian sebagai sinonim dengan penaksiran iaitu sebagai keseluruhan proses mengumpul data dan akhirnya menilai dan membuat keputusan.c) pengumpulan data d) analisis data e) interpretasi data f) membuat keputusan Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. apakah yang dimaksudkan dengan penilaian?. Jika data dikumpul dalam keadaan terkawal. pengujian. pengukuran. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Apa perkaitan antara penaksiran. RUMUSAN Peranan penaksiran dan penilaian menentukan sama ada keperluan kanak-kanak boleh dipenuhi. sebaiknya dalam bentuk yang membenarkan perbandingan antara individu atau kumpulan dilakukan. dipanggil penaksiran autentik atau alternatif. jika sebaliknya. Selepas data dikumpul ia perlu dinyatakan dalam bentuk kuantiti. Proses seterusnya ialah penilaian di mana perbandingan dengan satu set kriteria atau kumpulan dilakukan bagi menentukan nilai atau kualiti data tersebut (contohnya menetapkan pencapaian sebagai cemerlang. maka proses itu dipanggil pengujian. penaksiran dan penilaian? Penaksiran merupakan keseluruhan proses mengumpul data sehinggalah kepada membuat keputusan berdasarkan data tersebut (contohnya membuat keputusan sama ada pelajar tertentu layak bergraduat atau tidak). iaitu kanak-kanak prasekolah perlu menduduki ujian dan diberi gred markah dan kedudukan selepas 10 .

KATA KUNCI Pengujian Pengukuran Penaksiran Penilaian PENILAIAN KENDIRI 1. penaksiran dan penilaian ke atas kanak-kanak supaya tidak melakukan kesilapan dalam membuat keputusan tentang pendidikan. penaksiran dan penilaian? RUJUKAN Linn. Measurement and Assessment in Teaching (8th ed. Apakah perbezaan di antara penaksiran autentik dengan penaksiran konvensional? 5.(2000). Bhasah Abu Bakar. Kesan dari kemasukan gred dan markah adalah penglabelan ke atas kanak-kanak secara langsung. Dengan menggunakan perkataan sendiri. N.dinilai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka 11 . Mokhtar Ismail. R. Penilaian di Bilik Darjah. (2003). Asas Pengukuran Bilik Darjah. 3. Melabelkan kanak-kanak hasil satu atau dua ujian adalah tidak sesuai. West Malaysia : Quantum Books. pengukuran. Huraikan perkaitan di antara pengujian. Senaraikan satu contoh ujian berkumpulan dan satu ujian perseorangan?.L & Gronlund. (1995).E. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pengujian psikologi? 2. pengukuran. Apakah perbezaan utama di antara pengujian dan pengukuran? 4. guru harus memahami bagaimana untuk membuat pengujian. Sewajarnya.). Tanjong Malim. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

pentaksiran dan penilaian. Memahami perkaitan di antara konsep-konsep tersebut adalah amat berguna kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran. ii. Ini perlu supaya guru dapat menyesuaikan kandungan ujian. gambar serta lain-lain bentuk rangsangan atau stimulus akan menjadikan item-item lebih pelbagai bentuk serta dapat mengukur pelbagai aras kemahiran. Kreatif – menulis item ujian juga memerlukan kreativiti bagi menghasilkan item-item yang sesuai dan menarik. Memahami perbezaan di antara konsep „kesukaran item‟ dan „diskriminasi item‟ dalam analisis item 5. iv. Dalam merancang dan membina ujian. Mengetahui dan memahami pelajar yang akan diuji – ujian yang dirancang perlulah mengambil kira latar belakang serta kebolehan pelajar. maka Unit ini akan juga menumpukan kepada perbincangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengujian dan penilaian. Penggunaan pelbagai media. simbol. Ini penting bagi mempastikan yang guru dapat menentukan apakah skop kandungan pelajaran yang hendak diuji serta tahap kebolehan pelajar dalam memahami topik-topik yang diajar. . kita telah membincangkan tentang beberapa konsep asas seperti pengujian. Mengetahui kandungan pelajaran dengan baik – guru perlulah menguasai dengan baik kandungan pelajaran yang diajar. format ujian. Berkemahiran – menulis item ujian memerlukan kemahiran serta penguasaan bahasa yang baik supaya dapat menghasilkan ujian yang berkualiti. Memahami perkaitan antara kesukaran item dan diskriminasi item PENGENALAN Dalam Unit 1. Memandangkan peserta kursus ini terdiri daripada guru-guru yang telah mengajar dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam merancang dan membina ujian. Unit ini akan memberikan tumpuan kepada pengujian untuk mendapatkan maklumat yang penting tentang pembelajaran dan pencapaian pelajar. Perancangan yang teliti adalah penting bagi mempastikan ujian yang ditadbirkan dapat menghasilkan maklumat yang sah dan boleh dipercayai. pengukuran. beberapa pertimbangan umum berikut boleh dijadikan panduan: i. Membina ujian sumatif berdasarkan tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran masingmasing 3. ISI KANDUNGAN Perancangan dan pembinaan ujian Sebagai guru kita perlu merancang pengujian yang sesuai dengan topik yang diajar dan kebolehan pelajar-pelajar. iii. item ujian dengan tahap pelajar. Memahami pentingnya menganalisis item untuk menilai kualiti ujian 4. rajah. Mengetahui langkah-langkah perancangan dan pembinaan ujian 2.UNIT 2 PENTAKSIRAN KONVENSIONAL DAN PENGUJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda akan dapat 1.

Berikut dinyatakan proses asas dalam pembinaan ujian yang standard dan mungkin anda boleh bandingkan dengan amalan yang dilakukan selama ini. guru perlu terlebih dahulu tentukan tujuan ujian diadakan.tentukan perlakuan yang akan diukur dengan merujuk kepada objektif pengajaran. Selain daripada itu. langkah-langkah yang manakah yang anda belum lakukan dan kenapa? Bagaimana membina ujian yang baik? 1. Analisis Item/Soalan . i. Soalan juga disusun mengikut aras kesukaran. format item. vi. iv. ii. dan kesukarannya dari setahun ke setahun.berdasarkan analisis item Susunan Soalan .kandungan yang perlu diuji serta menentukan aras kemahiran atau jenis perlakuan yang diharapkan Penulisan Item. Pemilihan Soalan Yang Bermutu . Kesahan dan Kebolehpercayaan Ujian – Sejauhmanakah ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah merupakan soalan berkait dengan kesahan ujian. keberkesanan pengganggu. dan sah. Sekairanya ada. kemahiran yang diuji.menentukan bidang cakupan ujian . sumatif. Aspek keseluruhan ujian Ujian yang dibina dengan baik memastikan inferens atau kesimpulan yang dibuat tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar adalah tepat. penempatan atau diagnostik. vii. Dalam menyediakan ujian sudah tentu anda mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. aktiviti mental berkembang dari mudah ke kompleks.kualiti percetakan adalah penting dan perkara-perkara seperti kualiti kertas. Ini melibatkan kesahan kandungan yang merupakan aspek penting dalam penyediaan ujian. Percetakan Soalan . pokok soalan. menimbulkan keyakinan dan motivasi dan jawapan betul disusun mengikut „random pattern‟. memudahkan pelajar mengekalkan „mental set‟. penggunaan gambar rajah serta dakwat perlu diberi perhatian. penyusunan ayat. struktur pilihan jawapan dan kunci soalan.Soalan yang terpilih disusun mengikut jenis item untuk mengelakkan kekeliruan. Proses Asas Pembinaan Ujian Sebagai seorang guru sudah tentu anda mempunyai pengalaman dalam menyediakan ujian bagi mengukur pengetahuan dan kemahiran pelajar anda. memudahkan guru memeriksa. kuasa diskriminasi soalan dan sejauhmana soalan menepati objektif pembelajaran. Penentuan Tujuan Ujian – sebelum sesuatu ujian dibina. ruang antara soalan. vii. Oleh itu adalah penting membina Jadual . Adakah untuk tujuan formatif. Di samping itu tentukan jenis-jenis item yang sesuai Menilai semula soalan . Menyediakan Jadual Penentuan Ujian . tahap.dikaji semula oleh rakan-rakan lain atau jawatankuasa untuk memperbaiki aspek-aspek seperti idea yang diuji. v.untuk mengetahui peratus pelajar yang dapat menjawab sesuatu item dengan betul. iii. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Unit 4.pemilihan soalan-soalan untuk memenuhi JPU yang ditetapkan . ujian tersebut adalah stabil dari segi mutu. Guru perlu mempastikan skop kandungan yang diuji merupakan pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar dan penting untuk diketahui oleh pelajar.v. Sekarang cuba anda renungkan adalah langkah-langkah tersebut di atas dijalankan dalam merancang dan membina ujian. adil. ketekalan skor yang dihasilkan oleh ujian juga perlu diperhatikan bagi mempastikan keboleh percayaan ujian. Di samping itu.

ii. Walaubagaimana pun. Contoh JSU yang biasa dibina adalah seperti berikut: Contoh JSU bagi peperiksaan akhir semester kursus Kurikulum dan Pengajaran Fizik (5 soalan struktur dan 5 esei) BIL 1 2 3 4 5 6 Topik Teras pengetahuan guru Pendekatan Inkuri Penaksiran Miskonsepsi Fizik Kemahiran mikropengajaran Teknologi & Media Peratus wajaran (%) Pengetahuan Kefahaman 1 Aplikasi 1 1 1 1 1 30 1 1 10 20 20 20 1 1 Analisis Sintesis Penilaian Peratus wajaran. Jenis membekalkan jawapan .betul/salah. ___________________________________ Soalan objektif terbahagi kepada dua jenis: i. ujian objektif memerlukan masa serta kemahiran yang baik untuk membinanya. padanan dan anika pilihan Secara umumnya. 1–3 min/soalan bagi ujian aneka pilihan dan 15-30 min/soalan bagi ujian berstruktur/esei) Jana atau pilih soalan yang sesuai daripada bank soalan berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian. Langkah-langkah umum pembinaan JSU ini adalah seperti berikut: • Tentukan skop ujian (topik yang akan dimasukkan) • Anggarkan % masa pembelajaran bagi setiap topik • Tentukan hasil pembelajaran yang ingin ditaksir serta arasnya • Tentukan jenis ujian yang sesuai (objektif dan/atau subjektif) • Tentukan bilangan soalan bagi setiap topik (% masa x jumlah markah) • Tentukan masa yang diperuntukkan untuk menjawab (kebiasaannya. di bawah disenaraikan panduan umum dalam menulis soalan objektif. Sebagai seorang guru anda juga pernah menggunakan ujian objektif dalam mengukur pengetahuan dan kemahiran pelajar anda. Aspek khusus ujian soalan objektif Ujian objektif adalah merupakan bentuk ujian yang luas digunakan sama ada di peringkat bilik darjah mahu pun di peringkat peperiksaan kebangsaan. Di samping itu lebih banyak isi kandungan boleh diuji. soalan objektif ini merupakan cara mudah mendapatkan maklumat serta memerlukan masa yang kurang dibandingkan dengan ujian esei. cuba anda senaraikan format soalan objektif yang biasa anda gunakan: i. ii. ___________________________________ ___________________________________ iii. Ini secara langsung dapat meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan ujian. % 15 15 20 30 15 10 100 2.jawapan pendek Jenis memilih jawapan . ___________________________________ iv. Oleh itu. Sebagai refleksi. Ujian objektif juga lebih mudah diperiksa secara tepat dan objektif. maka sampelan kandungan yang diuji adalah lebih representatif. .Spesifikasi Ujian yang merupakan satu dokumen yang merakamkan buah fikiran dan perancangan keseluruhan ujian.

misalnya apabila menyenarai nombor. gariskan. D. atau gunakan huruf besar. adalah dibolehkan membuang mana-mana yang berbeza C. Pangkal item tidak sepatutnya mengandungi kiu dengan menggunakan perkataan penting yang diulang dalam pilihan jawapan. Susun pilihan jawapan mengikut susunan logik di mana sesuai. Sekiranya ada di antara keputusan penyelidikan adalah berbeza daripada yang lain. Jika ingin mengelakkan pelajar meneka. Yang manakah di antara berikut yang merupakan contoh amalan penyelidikan yang beretika? A. IV. Pilihan jawapan mesti ada hanya satu jawapan tepat mengikut pakar. A. C. Elakkan penggunaan ayat negatif. pilihan kelima diletakkan sebagai “Saya tidak tahu”. Jikalau item dalam bentuk ayat tergantung. II. Pentaksiran tradisonal dikatakan tidak bersesuaian dengan paradigma dan teori pembelajaran konstruktivisme yang sedang berkembang sekarang. i. Adalah beretika untuk melibatkan kanak-kanak dalam penyelidikan tanpa kebenaran ibubapa mereka ii. B. Adalah boleh menjalankan penyelidikan yang melibatkan pelajar di bawah umur 18 tanpa mendapatkan kebenaran sekiranya penyelidikan itu untuk pendidikan D. Sebagai latihan. Pangkal item perlu jelas menyatakan masalah yang hendak diselesaikan. „melainkan‟. hitamkan. termasuk istilah dan panjang yang hampir serupa juga. III. Kelemahan lain yang pada pandangan anda juga merupakan kelemahan pentaksiran tradisional adalah I. II & III sahaja I. Pilihan jawapan haruslah semuanya mempunyai struktur ayat yang serupa. Jangan sekali-kali meletakkan jawapan tepat bagi pilihan kelima. pilihan jawapan harus merupakan penyambung sehingga terbentuk ayat penuh. Sebagai pelajar universiti anda tidak dikehendaki terlibat dalam sebarang penyelidikan B. Format yang lebih baik bagi pangkal item adalah berbentuk soalan ayat penuh. Jika perlu digunakan juga. iaitu yang mengandungi perkataan „bukan‟. Pandangan ini lebih menekankan kepada kelemahan pentaksiran tradisional dalam mengukur kemahiran berfikir tahap tinggi pelajar-pelajar. II & IV sahaja .• • • • • • • • • • • Jangan ada item yang menjadi jawapan kepada item yang lain Setiap item menaksir satu konsep sahaja Setiap item bermula dengan pangkal item dan berakhir dengan sebaik-baiknya 5 pilihan jawapan. „tidak‟. dan berikan ulasan anda tentang kelemahan yang terdapat pada item-item tersebut. Pilihan jawapan harus disusun secara rawak bagi keseluruhan item ujian supaya pelajar tidak mudah meneka. penggunaan prosedur dan proses yang standard bagi pelajar-pelajar yang berbeza kebolehan tidak dapat mengukur kemampuan sebenar pelajar kesahan dan kebolehpercayaan yang rendah terutama ujian tara lebih memihak kepada golongan pelajar yang berkebolehan (elit) I & II sahaja III & IV sahaja I. cuba anda teliti item-item objektif berikut.

Untuk mengukur kemahiran-kemahiran tersebut. D. Salah satu objektif pengajaran Geografi yang hendak dicapai oleh Cikgu Lily adalah seperti berikut: "Membolehkan pelajar mengumpul maklumat. Aspek khusus ujian soalan berstruktur dan esei Soalan berstruktur dan esei juga merupakan bentuk ujian yang biasa dijalankan di sekolah. menganalisis maklumat dan membuat laporan daripada lawatan yang diadakan ke kawasan perkampungan orang asli". Dalam sesetengah kes. dan beri alasan). Soalan ini dapat mengukur penyepaduan idea yang kreatif. menyepadu dan mensintesis pengetahuan serta menggunakan maklumat yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang sebenar. aplikasi dan analisis Contoh soalan: Beri sebab-sebab mengapa masalah penyalahgunaan dadah masih lagi merupakan masalah yang utama di kalangan belia-belia di negara ini. respon dihadkan oleh penggunaan arahan khusus atau maklumat pengenalan. C. soalan esei dikatakan lebih baik untuk mengukur aras kemahiran yang kompleks. pemahaman. Huraikan mengapakah badan ini tidak dapat . senaraikan. Berbanding dengan ujian objektif. dan bentuk jawapan yang khusus juga lazimnya ditunjukkan (oleh kata tugasan seperti. Secara umumnya. Sempadan kandungan mata pelajaran yang perlu dipertimbangkan biasanya ditakrifkan secara sempit oleh masalah. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat menjalankan tugas menjaga keamanan dunia dengan berkesan. soalan berstruktur dan esei ini mempunyai dua jenis:  Jenis soalan respon terhad Soalan bentuk ini meletakkan had pada jawapan yang perlu diberikan oleh calon. Had pada bahan yang boleh dimasukkan dalam jawapan dan pada bentuk respon adalah minimum walaupun dalam sesetengah kes. Ini memandangkan ujian esei memberi peluang kepada pelajar untuk mengoraganisasi. B. Soalan jenis ini adalah paling sesuai pada peringkat aras pengetahuan. Contoh soalan: Kebelakangan ini keamanan dunia sering terancam dengan pelbagai tragedi dan peperangan. takrifkan.iii. Jawapan anda mestilah tidak melebihi 100 patah perkataan  Jenis soalan respon lanjutan Soalan jenis ini memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab. dan pendekatan yang luas kepada penyelesaian masalah. jenis pentaksiran yang paling sesuai digunakan oleh Cikgu Lily adalah A. had yang munasabah boleh dikenakan seperti had masa dan had halaman. penilaian bahan secara keseluruhan. Pentaksiran persembahan terbuka Pentaksiran persembahan terhad Ujian Subjektif Ujian Objektif 3. Dalam soalan jenis ini. calon hendaklah diberi kebebasan untuk menunjukkan kemahiran kepada aras sintesis dan penilaian.

Tidak mengandungi unsur emosi. tajuk dan rangsangan (jika ada) dengan memberikan pertimbangan kepada perkara berikut: o o o o o o o o o Soalan hendaklah seberapa ringkas yang mungkin Soalan hendaklah tepat dan jelas Soalan hendaklah berkemampuan membezakan pelajar baik. cuba anda senaraikan TIGA kekuatan dan kelemahan kedua-dua bentuk ujian objektif dan ujian esei: Kekuatan: I. sederhana dan lemah (Kebiasaaannya aras kemahiran menentukan kedudukan soalan) Konsep yang disoalkan hendaklah sesuai dengan peringkat pemelajaran yang telah diajarkan. ii. _____________________________________________________________ Analisis item Kualiti sesuatu ujian bergantung kepada kualiti tiap-tiap item dalam ujian tersebut. Tentukan soalan-soalan mengikut standard (dari segi aras kesukaran. liputan jawapan dan kepentingan tajuk) Dapatkan pandangan kedua – semakan Sebagai kesimpulan. Sediakan rangka model jawapan kepada soalan supaya mudah untuk menyemak) Sediakan skema pemarkahan beserta dengan pecahan dan wajaran markah. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ iii. memberikan maklumbalas yang berguna kepada guru. _____________________________________________________________ III. masa untuk menjawab. membantu guru menulis item ujian yang baik. gambar. kebolehpercayaan dan kegunaan sesuatu ujian. keperibadian. analisis item merupakan teknik untuk menilai kekuatan dan kelemahan ujian. kepercayaan. _____________________________________________________________ Kelemahan: i. berdasarkan pemahaman dan pengalaman anda. secara keseluruhannya perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan: • • Pastikan sama ada rangsangan soalan (gambar rajah. Kualiti item-item memberi kesan kepada kesahan.menjalankan tugas dengan berkesan dan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh badan ini untuk mengekalkan keamanan dunia. Dalam membina soalan berstruktur dan esei. _____________________________________________________________ II. perangkaan dan lainlain) perlu bagi soalan yang akan digubal serta relevan kepada soalan. Gubal soalan dengan menggabungkan tugasan soalan. Pada umumnya. kebudayaan. agama dan lain-lain perkara sensitif. Mengikut Mehren (1975). analisis item adalah proses meneliti tindakbalas calon terhadap tiap-tiap item untuk membuat .

lebih mudah item tersebut.pertimbangan tentang kualiti item-item tersebut. Dengan ertikata lain. Kesukaran item juga dikenali sebagai nilai p. bahagikan bilangan calon yang menjawab betul dengan umlah calon yang menjawab item tersebut. Tinggi yang menjawab betul NR = Bilangan calon Kump. kesukaran item atau nilai p .0 (tidak seorang yang memilih jawapan betul) atau nilai p 1. apabila tidak ada calon yang memilih jawapan yang betul. Dengan ertikata lain. Untuk mendapatkan kesukaran item. oleh itu ianya tidak berguna. Rendah yang menjawab betul N = Jumlah semua calon yang menjawab item berkenaan . Ini kerana kesukaran item lebih didefinisikan dari segi kekerapan relatif dengan calon-calon lain yang memilih jawapan betul daripada didefinisikan dari segi ciri-ciri intrinsik item tersebut. Keadaan yang sama juga benar sekiranya semua calon memilih jawapan yang betul bagi item tersebut. sesuatu item yang dijawab dengan betul oleh 85% calon akan mempunyai kesukaran item atau nilai p . kesukaran item atau nilai p memberi kesan ke atas kepelbagaian/sebaran skor serta ketepatan skor ujian membezakan di antara kumpulan yang berbeza. cara yang mudah biasanya diperolehi melalui formula berikut: NT + NR __________ N NT = Bilangan calon Kump. Contohnya. Untuk mendapatkan indeks kesukaran item. Lebih besar peratus yang mendapat jawapan betul. Nilai p pada asasnya adalah merupakan ukuran tingkahlaku. Analisis ini menilai kualiti item dan juga ujian.85. sudah tentu tidak ada perbezaan individu dari skor ke atas item tersebut.0 (semua calon memilih jawapan betul) tidak memberi apa-apa sumbangan dalam mengukur perbezaan individu. Oleh itu. Analisis juga boleh digunakan untuk meneliti semula setiap item dan meningkatkan keberkesanan setiap item dan juga ujian Tujuan analisis item Pada umumnya analisis item bertujuan:   untuk mengenalpasti item yang baik dan item yang tidak baik untuk mengenalpasti pengetahuan atau kemahiran yang pelajar telah dan belum menguasai Kesukaran Item Kesukaran item merupakan peratus pelajar yang mengambil ujian yang menjawab dengan betul. Penilaian ke atas tiap-tiap item dengan mengaitkannya dengan kriteria luaran atau hubungannya dengan lain-lain item dalam ujian.

NR ___________ N/2 Di mana.69 0. D Indeks diskriminasi item diperolehi dengan menolak bilangan calon yang menjawab dengan betul daripada kumpulan berpencapaian tinggi dengan bilangan calon yang menjawab dengan betul daripada kumpulan berpencapaian rendah.Garis panduan umum tentang indeks kesukaran item Nilai p 0. sesuatu item yang baik dapat mendiskriminasikan di antara pelajar yang mendapat pencapaian tinggi dalam ujian dengan pelajar berpencapaian rendah dalam ujian tersebut. Indeks diskriminasi item. pelajar yang berpencapaian tinggi dalam ujian akan memilih jawapan yang betul dalam sesuatu item dan yang berpencapaian rendah akan memilih pengganggu (jawapan salah). Dengan ertikata lain. Ini boleh digambarkan dalam formula berikut: NT D= . dibahagi dengan bilangan calon bagi kedua-dua kumpulan tersebut. NT = bilangan calon dari kumpulan tinggi yang memilih jawapan betul NR = bilangan calon dari kumpulan rendah yang memilih jawapan betul N = jumlah calon Contoh: Kumpulan Rendah (27%) Omit A B C D E JUMLAH 0 2 10 2 11 11 36 Kumpulan Tinggi (27%) 0 0 0 0 26 10 36 *D adalah jawapan betul .7 ke atas 0.29 ke bawah Aras kesukaran mudah sederhana sukar Diskriminasi Item Secara umumnya.3 hingga 0.

tentukan bilangan yang tidak memilih sebarang jawapan (omit).42 Lebih tinggi indeks diskriminasi lebih baik item tersebut dalam mendiskriminasi di antara pelajar yang baik dan pelajar yang lemah.E. Bagi item yang nilai D adalah negatif.10 hingga 0.B.D. Indeks diskriminasi negatif mungkin berlaku apabila sesuatu item itu merangkumi bahan-bahan yang kompleks dan ditulis dengan cara dimana memerlukan kefahaman yang tinggi. Pelajar yang baik pula mungkin mempunyai pelbagai interpretasi atau penyelesaian masalah untuk menjawabnya dan akhirnya mungkin memilih jawapan yang salah. 1986 Penjelasan Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif rendah Tiada kuasa dismriminasi Cadangan Item disimpan dan boleh digunakan Kaji dan baiki Item ditulis semula Item dibuang Langkah-langkah Analisis Item Ujian Bilik Darjah i. Garispanduan Umum Indeks Diskriminasi Nilai D 0.2 hingga 0.19 0 atau negatif Sumber: Ebel & Frisbie. Bagi item yang di mana semua pelajar dapat memilih jawapan betul (nilai D=.0) atau item di mana semua pelajar tidak dapat memilih jawapan yang betul (nilai D=1. Sediakan jadual yang sesuai seperti berikut: iii.4 atau lebih 0. sekiranya calon ramai. ii.C.39 0. Jumlah kedua-dua kumpulan memadai sebanyak 27% atau 25% sahaja daripada jumlah kesemua calon dalam kumpulan tersebut. ini menunjukkan yang item tersebut mempunyai kesilapan-kesilapan tertentu. Bagi tiap-tiap item. Di mana pelajar yang baik sepatutnya dapat menjawab jawapan betul lebih daripada pelajar lemah bagi item tersebut. Kertas jawapan diperiksa dan skor disusun mengikut skor rendah kepada yang tinggi Asingkan skor kepada dua kumpulan iaitu kumpulan berpencapaian tinggi dalam ujian (T) dan kumpulan berpencapaian rendah dalam ujian (R). .Indeks diskriminasi = 26 –11 ---------36 = 0.0) adalah merupakan item-item yang tidak dapat memberi apa-apa maklumat yang berguna tentang pencapaian pelajar. Pelajar yang lemah mungkin meneka dan mendapat jawapan betul.bilangan calon yang memilih pilihan jawapan A.

Kumpulan Rendah (27%) Omit A B C *D E JUMLAH *D adalah jawapan betul iv. Pengganggu (Distractors) Menganalisis pengganggu (pilihan jawapan salah) adalah berguna dalam menentukan kegunaan relatif pengganggu dalam setiap item. Indeks diskriminasi item perlu diperolehi bagi setiap item untuk menentukan keberkesanan pengganggu. . Pengganggu perlu diteliti dengan betul apabila item menunjukkan nilai diskriminasi positif yang besar. 0 2 10 2 11 11 36 Kumpulan Tinggi (27%) 0 0 0 0 26 10 36 Kira indeks kesukaran item (nilai p) dan indeks diskriminasi item (nilai D) mengikut formula yang diberikan. Kemudian sediakan satu penjelasan analisis bagi setiap item. Sepatutnya nilai diskriminasi bagi jawapan betul adalah positif dan nilai diskriminasi bagi pengganggu sepatutnya rendah atau negatif.

99 0. 40. .21 0. Berdasarkan jadual analisis item di bawah.34 0.14 -0. Namun. 5. 3. 7.35 D 0.77 0. 10.31 0.06 0. 6.84 C 37 76 46 3 12 25 68 264 120 74 D 30 9 88 3 24 35 165 153 67 183 E 10 5 4 0 20 140 157 175 606 247 Pengganggu-pengganggu yang manakah yang perlu disemak semula? Mengapa? Item-item yang manakah yang berfungsi dengan baik? RUMUSAN Membina ujian yang sempurna adalah sesuatu yang mustahil.39 -0.2 OMIT 1 1 0 0 0 0 3 8 0 0 A 667 840 561 923 876 716 432 114 75 330 B 187 1 233 3 0 16 107 218 64 98 Alfa = . . Item atau item-item yang manakah yang boleh dibuang? Mengapa? Min = 69. indeks diskriminasi (nilai D) dan pengganggu (pilihan B – E). dengan melakukan item analisis dan melihat kesukaran dan diskriminasi item akan membantu penggubal soalan menentukan apakah kesilapan bagi tiap-tiap item .90 0.72 0. namun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar tentang item-item ujian yang mereka cuba jawab.4 p 0. Analisis Item (sampel 10 item) – jawapan betul adalah “A” N = 932 ITEM 1. Walaupun garispanduan membina item yang betul dipatuhi.08 0. 2.Di bawah adalah sampel analisis item yang menunjukkan ringkasan jadual untuk semua item dalam satu ujian objektif anika pilihan. 9. 4.12 0.08 0. Sila teliti kesukaran item (nilai p).60 0.42 Sisihan Piawai = 10.01 0.94 0.47 0. sila beri pandangan anda terhadap soalan-soalan berikutnya.04 0. 8.

Adakah dengan menambah bilangan item dalam ujian akan meningkatkan kesahan dan keboleh percayaan ujian? Mengapa? 4. (1998). 4th Edition. Boston: Allyn and Bacon . Adakah kemungkinan bahawa aras kesukaran dan indeks diskriminasi akan berbeza mengikut kumpulan yang mengambil ujian yang sama? RUJUKAN Airasian. Mengapakah perlunya disediakan Jadual Spesifikasi Ujian dalam merancang dan membina ujian? 3. W. New York: Mc-Graw Hill. Apakah pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam merancang dan membina ujian? 2. Assessment of student achievement. P. 6th Edition. N.ujian. (2001). E. Gronlund. KATA KUNCI Perancangan ujian Pembinaan ujian Jadual Spesifikasi Ujian Item objektif Item esei Analisis item PENILAIAN KENDIRI 1. Analisis item dan ujian menyediakan data empirikal tentang bagaimana individu item dan seluruh ujian berfungsi dalam situasi ujian sebenar. Aras kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi dengan mengambil kira skor semua calon yang memberi respons kepada setiap item dalam ujian. Classroom assessment concepts and applications.

3. p. 1997. Ia melibatkan . b. Menerangkan bagaimana penaksiran prestasi berbeza dengan pentaksiran tradisional Mengenalpasti bentuk-bentuk penaksiran prestasi Mengenalpasti kekuatan dan kekurangan penaksiran prestasi Menerangkan tatacara umum menjalankan penaksiran prestasi Menyediakan perancangan pemerhatian. merekod dan penskoran tugasan penaksiran prestasi Menggunakan portfolio untuk mengumpul. ujian yang authentik harus mempunyai empat ciri: a. c. penaksiran prestasi kadang-kadang disebut juga sebagai penaksiran authentik. Menurut Linn dan Gronlund (1995.175). Di sini pelajar dikehendaki melakukan satu tugasan dan prestasi mereka melakukan tugasan itu akan ditaksir. Oleh itu penaksiran prestasi meliputi kaedah pengujian yang begitu luas yang memerlukan pelajar menunjukkan kecekapannya atau pengetahuannya dengan memberikan jawapan yang tepat atau satu hasil produk yang baik. Penaksiran authentik lebih kepada penggunaan/amali terhadap sesuatu tugasan seperti yang dilakukan di dalam keadaan sebenarnya.UNIT 3 PENAKSIRAN PRESTASI DAN AUTENTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda akan dapat 1. 2. 5.238). kemahiran dan ciri-ciri afektif pelajar. Penaksiran prestasi adalah satu bentuk penaksiran yang memerlukan guru membuat penilaian terhadap pengetahuan. p. mempersembahkan/memaparkan dan menilai kerja-kerja pelajar PENGENALAN Penaksiran prestasi merupakan satu bentuk penaksiran yang berdasarkan kepada pemerhatian dan penilaian terhadap sesuatu proses atau produk hasil daripada pelaksanaan sesuatu tugasan (Stiggin. d. 4. 6. Pada umumnya. Soalan yang dibina mestilah benar-benar mewakili prestasi yang berlaku dalam keadaan sebenar Penekanan yang khusus hendaklah diberikan kepada pengajaran dan pembelajaran tentang kriteria yang harus digunakan Penaksiran kendiri memainkan lebih peranan berbanding dengan ujian konvensional Pelajar dikehendaki membentangkan dan mempertahankan kerja-kerja secara umum dan secara lisan untuk menentukan bahawa penguasaannya adalah benar.

_____________________________________________________ 2. Jadi. matapelajaran Matematik menumpukan kepada pelbagai jenis kemahiran penyelesaian masalah praktikal. Kemahiran-kemahiran ini adalah penting dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah. sila senaraikan 3 contoh pentaksiran prestasi yang telah anda jalankan. sekiranya kita hendak menjelaskan kecekapan pelajar dalam melakukan sesuatu aktiviti atau kemahiran. Pertama. Dalam pengajaran anda. 1. kemahiran menaakul dan berfikir). Apakah Ciri-ciri Penaksiran Prestasi? Penaksiran prestasi ini mempunyai beberapa ciri seperti berikut:  tugasan-tugasan yang berkait rapat dengan dunia sebenar . teori pembelajaran moden menekankan kepada perlunya memberi tumpuan kepada hasil pembelajaran yang lebih kompleks (misalnya. mementingkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran-kemahiran makmal. maka penaksiran prestasi biasanya digunakan. teori pembelajaran moden menyarankan penggunaan penaksiran prestasi terbuka sebagai asas kepada peningkatan pembelajaran. Dengan ertikata lain.______________________________________________________ ISI KANDUNGAN Mengapa Penaksiran Prestasi? Terdapat dua trend pendidikan yang menjadikan penaksiran prestasi diberi penekanan semula dalam aspek penilaian pelajar. Contohnya. Walaupun ujian dapat menyediakan data yang menunjukkan pelajar tahu melakukan sesuatu dalam keadaan-keadaan tertentu. pembelajaran semasa dan kemahiran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang sebenar atau authentik. berkaitan dengan perubahan penekanan daripada ujian rujukan norma kepada ujian rujukan kriteria dalam penilaian pelajar dan penilaian bilik darjah yang memerlukan pengukuran yang lebih langsung tentang prestasi pelajar-pelajar. dan menggalakan pelajar melakukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan mereka membina makna sendiri. menggalakkan pelajar membuat projek yang komprehensif berasaskan kepada masalah sebenar.penaksiran pelajar dalam konteks tugasan di bilik darjah di mana pelajar dikehendaki melakukan sesuatu tugasan yang kompleks tetapi bererti. peta dan sebagainya.______________________________________________________ 3. berdasarkan pengetahuan awal. Kedua. matapelajaran kajian sosial mementingkan kemahiran melukis dan membina graf. penaksiran prestasi adalah perlu untuk menilai kemahirankemahiran sebenar yang sedang dilakukan. Guru akan menentukan prestasi pelajar berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. mata pelajaran Bahasa pula menekankan kepada kemahiran berkomunikasi. dalam mata pelajaran Sains. Penaksiran prestasi menyediakan cara yang sistematik untuk menilai kemahiran berfikir dan menaakul serta hasilnya yang tidak dapat diukur oleh ujian objektif dan esei yang biasa.

Dengan menghadkan skop tugasan. dan dalam kes-kes tertentu terdapat pelbagai kemungkinan cara penyelesaian yang dikemukakan Dan. menggunakan mikroskop. mentadbirkannya dan menilainya. penilaian ini dipanggil penaksiran prestasi terbuka (extended). apakah pula bentuk-bentuk tugasan yang sering digunakan dalam penaksiran prestasi? Biasanya bentuk-bentuk tugasan melibatkan: Menyelesaikan masalah yang realistik (contoh: bagaimana mencegah penyalahgunaan dadah di Malaysia) ii. Namun begitu terdapat juga tugasan yang komprehensif yang mencakupi beberapa objektif pengajaran. dan membaiki enjin) iii. ___________________________________________________________________________ _________________________________________________ Kategori Penaksiran Prestasi Jenis tugasan penaksiran prestasi boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan kepada objektif pengajaran yang dicakupinya. memudahkan untuk dikaitkan dengan objektif-objektif tertentu. keaslian tugasan yang dihasilkan. Kemahiran-kemahiran lisan dan psikomotor tanpa produk (contoh: memberi ucapan. Bagaimana pemahaman anda setakat ini tentang penaksiran prestasi? Sila tuliskan satu ayat yang dapat menggambarkan pentaksiran prestasi sebagaimana yang anda faham. Kemahiran penulisan dan psikomotor dengan produk yang dihasilkan (contoh: menulis laporan kajian. menulis cerita pendek. penilaian ini dipanggil sebagai penaksiran prestasi terhad.   tugasan-tugasan yang lebih kompleks dan kurang berstruktur yang menggalakkan keaslian dan kemahiran berfikir serta mempunyai pelbagai cara penyelesaiannya masa yang lebih diperlukan untuk menilai – ini berkaitan dengan kesukaran mereka bentuk tugasan. membina tempat letak buku) i. Contohnya:   Tulis satu muka surat laporan tentang lawatan ke muzium Bina graf daripada data-data yang diberi . bentuk tugasan yang komprehensif dan masa yang lebih diperlukan untuk menilai hasil-hasil tugasan lebih banyak menggunakan judgment dalam memeriksa tugasan pelajar – ini disebabkan tugasan yang kompleks. Bagi tugasan yang terhad dan mencakupi objektif pengajaran yang spesifik. bertutur bahasa asing. Penaksiran Prestasi Terhad Penaksiran prestasi terhad adalah lebih berstruktur dan terhad skopnya.

Dalam aspek kemahiran pula. komunikasi dan psikomotor bagi menghasilkan sesuatu produk. Perbincangan hasil kajian pelajar dengan guru biasanya menumpukan kepada kualiti projek serta penilaian kendiri yang dibuat oleh pelajar. membina. Hasil penaksiran prestasi terhad biasanya menggunakan perkataan-perkataan seperti kenalpasti. Langkah-langkah tersebut adalah: Langkah I: Langkah II: Langkah III: Langkah IV: Langkah V: Langkah I: Menetapkan hasil prestasi Memilih fokus penilaian (prosedur. bagaimana menjalankannya. Dengan kata lain. produk atau kedua-duanya) Memilih darjah realisme yang sesuai Memilih situasi tugasan Memilih metod pemerhatian. Langkah-langkah Melaksanakan Penaksiran Prestasi Sekarang kita akan cuba melihat secara lebih terperinci bagaimana melaksanakan penaksiran prestasi. kita boleh mendapatkan maklumat tentang kebolehan pelajar dalam mengenalpasti punca sebenar sesuatu masalah. menunjukkan dan lain-lain. Ini bagi membolehkan pelajar mempersembahkan kebolehannya dalam membuat tugasan atau menyelesaikan masalah yang berkait rapat dengan dunia sebenar. Pensampelan tugasan-tugasan yang sesuai adalah penting bagi menentukan pemerhatian dan . merekod dan memeriksa Menetapkan hasil prestasi atau hasil pembelajaran Hasil prestasi yang hendak diukur perlu dikenal pasti dan didefinisikan. Antara contoh-contoh tugasan adalah seperti berikut:    Reka bentuk dan jalankan eksperimen ke atas topik-topik yang disediakan dan persembahkan serta pertahankan dapatan kajian Baca sebuah novel dan tulis kritik ke atas novel tersebut Reka bentuk dan bina tempat letak buku dan tulis satu penilaian sama ada ia menepati kriteria-kriteria yang diberi Projek penaksiran prestasi terbuka akan memberikan pelajar lebih kebebasan dalam memilih projek. Tunjukkan bagaimana menyediakan alat makmal Penaksiran Prestasi Terbuka Penaksiran prestasi terbuka pula mempunyai skop tugasan yang lebih komprehensif dan tidak begitu berstruktur. mengumpul dan mengatur maklumat untuk menyelesaikan masalah dan menyediakan kesimpulan yang asli dan mantap. Spesifikasi hasil prestasi termasuklah analisis tugasan bagi mengenalpasti faktor-faktor spesifik yang kritikal bagi prestasi yang hendak diukur. penaksiran prestasi terbuka ini membolehkan kita menentukan bagaimana pelajar boleh mensepadukan beberapa kemahiran-kemahiran spesifik bagi melakukan pergerakan yang kompleks ataupun menghasilkan produk yang lebih baik dan canggih. membuat penilaian kendiri dan mempertahankan kualitinya. Sesetengah projek pentaksiran prestasi terbuka menggabungkan ketiga-tiga jenis kemahiran: menyelesaikan masalah. Secara umumnya terdapat lima langkah untuk melaksanakan penaksiran prestasi.

5. 8. 9.penilaian yang lebih tepat. menganalisis dan mensepadukan maklumat-maklumat yang relevan Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen Menulis laporan kajian dengan tepat Menyatakan kesimpulan yang sah Menulis kritik tentang tatacara kajian dan dapatan kajian Mempersembahkan dan mempertahankan dapatan kajian dalam kelas Hasil-hasil pembelajaran di atas perlu didefinisikan lagi dengan lebih spesifik. Berikut adalah contoh-contoh bagi satu set tugasan-tugasan untuk penaksiran prestasi terhad: i. terdapat langkahlangkah yang disusun mengikut sekuen supaya memudahkan dibuat pemerhatian dan penilaian (seperti dalam contoh kedua) Projek berbentuk penaksiran prestasi terbuka biasanya melibatkan pelbagai objektif pengajaran dan hasil pembelajaran. 7. 8. 4. Menyatakan objektif umum dahulu dan kemudian menyatakannya dengan lebih spesifik adalah merupakan . 3. hasil pembelajaran antaranya adalah seperti berikut:         Memilih tugasan-tugasan kajian yang sesuai Menggunakan perpustakaan dengan berkesan Mengesan. 4. 2. Membaiki Injin Rosak 1. senarai tugasan-tugasan tidak perlu mengikut aturan-aturan tertentu (seperti dalam contoh pertama) dalam keadaan yang lain pula. Kenalpasti tahap kerosakan Kenalpasti sistem yang menyebabkan kerosakan Pilih ujian-ujian yang akan dilakukan Menjalankan ujian-ujian mengikut sekuen yang betul Mengenalpasti komponen-komponen yang tidak berfungsi Ganti atau baiki komponen Ubah dan ganti alatganti dengan sekuen yang sesuai Menggunakan alat-alat yang sesuai dengan cara yang betul Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan sepanjang kerja-kerja membaiki Dalam keadaan-keadaan tertentu. 9. 3. 7. 5. Berdiri dengan cara yang natural Mengekalkan eye contact dengan baik Menggunakan ekspresi muka yang sesuai Menggunakan gerakbadan secara berkesan Bercakap dengan jelas dan nada yang terang Bercakap pada kadar kelajuan yang sesuai Mempersembahkan idea-idea dengan teratur Menggunakan bahasa yang sesuai Mengekalkan minat kumpulan ii. Kemahiran Dalam Membuat Laporan Secara Lisan: 1. 2. Bagi satu projek penyelidikan. 6. 6.

iii. Selalunya prosedur ditekankan pada tahap awal pembelajaran. Dalam banyak keadaan.tatacara yang berkesan. iii. ii. Dalam kes-kes yang lain. produk atau gabungan keduaduanya. Dalam mendefinisikan setiap hasil pembelajaran utama. melukis dan lain-lain lagi. menjalankan eksperimen). Langkah II: Memilih Fokus Penaksiran Penaksiran prestasi boleh menumpukan kepada prosedur. kerja pertukangan. mungkin digabungkan. Menilai Prosedur Bagi jenis-jenis tugasan yang tidak menghasilkan produk. Tiada produk atau penilaian produk tidak dapat dijalankan – sukar didapati atau pun terlalu mahal Prosedur yang digunakan adalah teratur dan boleh dilihat dengan jelas Prosedur yang betul adalah penting untuk menentukan kejayaan dalam melakukan sesuatu Analisis ke atas langkah-langkah dalam prosedur boleh memberi panduan dalam meningkatkan produk Menilai Produk Penaksiran prestasi perlu memberi fokus kepada produk apabila: i. iv. Prosedur-prosedur yang berbeza boleh menghasilkan produk yang sama mutunya Prosedur tidak dapat dilihat dengan jelas (misalnya: kerja rumah. kedua-dua prosedur dan produk merupakan aspek penting dalam sesuatu tugasan. Secara amnya. dalam membaiki set television. dengan tujuan untuk mengesan kesilapankesilapan yang berlaku dalam prosedur yang boleh memberi kesan kepada kualiti produk. iv. Yang pentingnya. dan kemudiannya produk. mungkin perlu dibahagikan kepada dua hasil pembelajaran (Misalnya: merekabentuk eksperimen. senarai hasil pembelajaran utama perlu menyatakan deskripsi tentang apa yang pelajar boleh buat untuk menunjukkan pencapaian hasil pembelajaran. seperti „nyatakan kesimpulan yang sah‟ boleh digabungkan sebagai sebahagian daripada „Menulis laporan kajian dengan tepat‟. Perkara yang sama juga dijalankan dalam tugasan memasak. ii. penaakulan dalam menyelesaikan masalah matematik) Langkah-langkah dalam prosedur telah dikuasai Produk mempunyai kualiti yang boleh di kenal dan dinilai dengan jelas Memilih Darjah Realisme Yang Sesuai Langkah III: Autentik adalah merupakan satu darjah. memerlukan prosedur yang sistematik diikuti. iaitu selepas prosedur telah dikuasai. fokus penaksiran prestasi ke atas prosedur bila: i. Misalnya. memerlukan tugasan tersebut dinilai semasa ianya dilakukan. Dalam konteks penaksiran prestasi. Penilaian prosedur ini juga boleh digunakan di peringkat akhir pengajaran. darjah kehampiran kepada realiti dunia (apa yang sebenarnya berlaku) adalah merupakan tumpuan . sebelum dapat menghasilkan set television yang telah dibaiki.

tugasan kertas dan pensil boleh menyediakan produk yang mempunyai signifikan dari segi pendidikan. sebelum menggunakan alat ukuran tertentu. dalam menilai kemahiran-kemahiran pertolongan cemas. graf. Langkah IV: Memilih Situasi Tugasan Penaksiran prestasi boleh diklasifikasikan mengikut jenis situasi atau latar (setting) yang digunakan. beberapa kekangan seperti masa. kemudahan peralatan. Dalam beberapa keadaan. setakat manakah realisme yang perlu atau mampu diukur dalam penaksiran prestasi? Lebih hampir kepada realiti adalah lebih baik. Sama ada objektif pengajaran yang hendak dicapai itu merupakan objektif yang berbentuk memahami sesuatu fakta baru atau pun untuk menguasai sesuatu kemahiran. Kursus dalam pembinaan ujian. pelan lantai. Misalnya. Dalam lain-lain kes. Misalnya dalam Matematik. sekuen pengajaran mungkin mengikuti aturan yang memerlukan pengukuran dalam bentuk pensil dan kertas dahulu sebelum pengukuran berbentuk amali (hands-on). kesukaran untuk mentadbir dan memberi markah. kos. Darjah realisme yang akan dipilih bagi satu-satu situasi bergantung kepada beberapa faktor. Misalnya. Dalam kes ini. Ketiganya. . misalnya memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: Bina satu set Jadual Penentuan Ujian bagi satu ujian pengajaran Bina item-item ujian yang sesuai dengan Jadual Penentuan Ujian Bina satu senarai semak untuk menilai ujian pencapaian Perkataan „bina‟ selalu digunakan dalam ujian prestasi kertas dan pensil. puisi. Sistem klasifikasi berikut berdasarkan darjah realisme yang terdapat dalam satusatu situasi: i.utama perkara-perkara yang hendak diukur. cerita pendek atau rancang satu percubaan. mungkin akan mengurangkan darjah realisme yang akan diperolehi. penggunaan kaedah simulasi boleh menunjukkan masalah yang dikemukakan itu mempunyai darjah realisme yang rendah atau tinggi. penggunaan alat yang sebenar). tugasan yang hendak dilakukan mungkin boleh mengurangkan darjah realisme dalam situasi ujian. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. tugasan kertas dan pensil mungkin merupakan langkah pertama kearah tugasan hands-on. Misalnya. produk kertas dan pensil adalah hasil daripada kedua-dua pengetahuan dan kemahiran. Pertamanya. mereka bentuk pakaian. Keempat. Aplikasi kertas dan pensil ini mungkin menghasilkan hasil pembelajaran yang diharapkan atau ia mungkin boleh dijadikan sebagai langkah ke arah tugasan yang melibatkan darjah realism yang lebih tinggi (misalnya. penggunaan kemahiran matematik dalam memahami jumlah wang. adalah sukar untuk menggunakan pesakit sebenar yang mengalami kemalangan untuk menjadikan situasi penilaian itu lebih realistik. perlu dipertimbangkan objektif pengajaran. pelajar mungkin disuruh membina peta cuaca. boleh dilakukan dalam bentuk cerita (rendah darjah realisme) atau membeli barang-barang dalam situasi gerai (tinggi darjah realisme). Soalnya. Keduanya. Tugasan Kertas dan Pensil Tugasan kertas dan pensil berbeza daripada ujian kertas dan pensil tradisional yang menekankan kepada aplikasi pengetahuan atau kemahiran dalam situasi yang telah ditetapkan (simulated setting).

tetapi ia adalah sesuatu yang perlu. Mengenal pasti prosedur yang betul juga penting dalam pendidikan seni. Arahanarahan untuk mengesan peralatan elektronik yang rosak. sekiranya prestasi tersebut agak kompleks dan peralatannya mahal. Jenis ujian identifikasi yang lebih kompleks lagi mungkin melibatkan mendengar kepada mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Tujuan ujian ii. pelajar akan diberi tugasan seperti mengenalpasti litar pintas dan meminta pelajar mengenal pasti alat dan tatacara yang sesuai untuk membaikinya. atau mengesan kerosakan pada alat elektronik. guru matematik pula boleh meminta pelajar mengenal pasti prosedur menyelesai masalah yang betul. ii Ujian Identifikasi Ujian identifikasi terdapat dalam pelbagai situasi dan pelbagai darjah realisme. pelajar mungkin diminta untuk mengenalpasti sejenis alat dan jelaskan fungsinya. Ujian Prestasi Berstruktur Ujian prestasi berstruktur ini dijalankan dalam keadaan yang terkawal dan pelajar diminta melaksanakan sesuatu tugasan mengikut prosedur dan nilai tara yang setara. misalnya. memasang mikroskop. menjalankan tugasan dalam situasi kertas dan pensil mungkin boleh mengelakkan kemalangan ataupun kerosakan kepada peralatan tersebut. Namun begitu. arahan-arahan yang jelas perlu diberikan terutama tentang situasi ujian dan tugasan yang akan dijalankan. muzik. Walaupun ujian identifikasi luas digunakan dalam pendidikan industri. iii. perdagangan dan ekonomi rumah tangga. Dalam setengah keadaan. dan dari bunyinya. termasuk perkaraperkara berikut: i. Deskripsi prestasi yang dikehendaki c. Guru biologi misalnya boleh meminta pelajar mengenalpasti spesimen-spesimen yang diletakkan di beberapa stesen di dalam bilik atau mengenalpasti peralatan dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan percubaan. Peralatan yang disediakan iii. di samping mengambil masa lebih untuk menyedia dan mentadbirnya serta selalunya agak sukar untuk diperiksa. Dalam keadaan yang lain pula. pelajar diminta mengenalpasti punca-punca yang menyebabkan mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik. Guru bahasa juga misalnya boleh meminta pelajar mengenal pasti sebutan yang betul. Dalam keadaan yang lebih kompleks. Misalnya. Untuk meningkatkan situasi ujian yang terkawal dan setara untuk semua pelajar. Had masa serta lain-lain keadaan . Walaupun kebolehan membaca skala tidak mencukupi untuk pengukuran yang tepat. Prosedur ujian a. biasanya jarang sesuatu keadaan itu dapat dikawal dan disetarakan sepenuhnya. mematuhi prosedur keselamatan dalam menghidupkan enjin.seperti mikrometer. pendidikan jasmani dan bidangbidang vokasional seperti pertanian. Jenis dan keadaan peralatan b. Pembinaan ujian prestasi berstruktur lebih kurang sama seperti membina lain-lain ujian pencapaian. mungkin sesuai sekiranya pelajar mempelajari pelbagai ukuran daripada gambar-gambar. ia juga digunakan dalam mata pelajaran-mata pelajaran lain.

Sampelan Kerja/Tugasan . Persembahan berbentuk Simulasi Bertujuan untuk memadankan persembahan dengan situasi sebenar sama ada secara keseluruhan atau sebahagian Contoh: Pendidikan Jasmani: memukul bola. atau kelajuan prestasi (ch: kesan kerosakan peralatan elektronik dalam masa tiga minit). Metod dalam menilai prestasi Bila menggunakan ujian prestasi. pukulan tenis Sains sosial: simulasi perbicaraan. mengikut prosedur sepenuhnya (ch: periksa semua safety guard sebelum menghidupkan mesin). mesyuarat. Ini mungkin berkaitan dengan ketepatan (ch: mengukur suhu kepada darjah dua persepuluh yang paling hampir). berenang. adalah perlu ditentukan nilai tara prestasi yang menunjukkan tahap minima prestasi yang boleh diterima. mengikut urutan langkahlangkah yang betul (ch: ubah mikroskop mengikut urutan langkah-langkah yang betul). latihan penerbangan Kemahiran yang ditunjukkan dalam situasi berbentuk simulasi menandakan kesediaan pelajar untuk melakukan tugasan sebenar v. Di antara nilai tara yang biasa digunakan untuk menilai prestasi adalah seperti berikut: Jenis Kadar Contoh Selesaikan sepuluh masalah campur dalam masa dua minit Taip 40 perkataan seminit Tidak lebih daripada dua kesilapan bagi satu muka surat yang ditaip Kira sebanyak 20 dalam Bahasa Arab tanpa kesilapan Sediakan peralatan makmal dalam masa lima minit Kesan kerosakan peralatan dalam masa tiga minit Baca thermometer sehingga darjah dua persepuluh Lengkapkan 20 percubaan makmal Kesan 15 rujukan yang relevan Tulis surat perniagaan yang kemas Persembahkan bentuk yang betul dalam penerjunan Kesilapan Masa Kepersisan (precision) Kuantiti Kualiti iv.iv.

Projek penyelidikan Jenis penaksiran yang paling komprehensif. produk atau kedua-dua prosedur dan produk. Rekod akan lebih bermakna apabila:     iii. Ia menumpukan kepada peristiwa/perkara yang bermakna Ia direkodkan sebaik sahaja insiden selesai Ia mengandungi maklumat yang mencukupi untuk mudah difahami kemudian Perlakuan yang diperhatikan dan interpretasinya diasingkan Senarai Semak . Merekod dan Menskor Terdapat beberapa prosedur digunakan untuk menilai prosedur. Sampelan tugasan biasanya termasuk elemen yang paling penting dalam keseluruahn tugasan dan dilakukan dalam keadaan yang terkawal Contoh: Menaip surat Menggunakan komputer dalam menganalisis data Membaiki alat vi. Ia termasuk tingkahlaku yang diperhatikan. latar di mana tingkahlaku berlaku dan interpretasi tentang peristiwa. Di antara prosedur yang sering digunakan: i. Melibatkan kombinasi beberapa kemahiran dan proses berfikir dalam menyelesaikan masalah. Rekod Anekdot Deskripsi ringkas tentang sesuatu peristiwa yang signifikan. menghasilkan produk atau kedua-duanya sekali Contoh: Mengenalpasti masalah Menjalankan kajian Menulis laporan Merekabentuk dan membina produk Mempertahankan hasil kajian Langkah V: Memilih Metod Pemerhatian. Pemerhatian Bersistematik Bagi tugasan yang kecil/mudah. Bagi tugasan yang lebih komprehensif. pemerhatian secara informal mungkin boleh dijalankan. pemerhatian perlu lebih bersistematik bagi meningkatkan keobjektifan dan kegunaannya kemudian.Memerlukan pelajar melakukan tugasan sebenar yang mewakili keseluruhan tugasan yang diukur. Pemerhatian biasanya dibantu oleh senarai semak atau skala kadar ii.

ii. cuba anda berikan LIMA faedah yang boleh diperolehi melalui penaksiran prestasi: i. Penskoran boleh berpandukan kepada rubrik yang menjelaskan tentang kualiti bagi setiap tahap/kriteria yang digunakan . lemah) atau satu set frasa deskripotif yang menandakan darjah penerimaan prestasi (contoh: menyelesaikan tugasan dengan cepat. Perbezaan yang utama adalah skala kadar menyediakan peluang untuk menandakan darjah berdasarkan skala tertentu. pemerhati akan menyemak sama ada setiap tindakan telah diambil atau tidak. misalnya. warna. tidak dapat menyelesaikan tugasan tanpa bantuan. Sekiranya senarai semak digunakan untuk menilai satu set prosedur. kepujian. Penskoran Analitik Penilaian ke atas setiap kriteria yang digunakan untuk mentaksir tugasan/produk Contoh: Skala kadar ii. sederhana. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Penskoran dan Penggredan Penaksiran Prestasi Pada asasnya terdapat dua pendekatan penskoran yang lazim digunakan dalam penaksiran prestasi penskoran analitik dan penskoran holistik. Anda mungkin telah pernah menjalankan penaksiran prestasi. kualiti sesuatu prestasi (contoh: cemerlang. kadang-kadang. langkahlangkah yang diikuti mungkin diletakkan dalam urutan pangkatan dalam borang. Senarai semak untuk menilai produk pula biasanya mengandungi senarai ciri-ciri produk yang baik seperti saiz. lambat dalam menyelesaikan tugasan. v. i. iii. Skala untuk pengkadaran biasanya berasaskan kepada kekerapan sesuatu tindakan itu dilaksanakan (contoh: selalu. iv. Skala kadar Skala kadar adalah sama dengan senarai semak dan mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk menilai prosedur dan produk. bentuk dan lain-lain serta terdapat ruang untuk merekod sama ada setiap ciri yang dikehendaki ada atau tidak. Penskoran Holistik Berasaskan pandangan keseluruhan sesuatu tugasan/produk daripada elemen-elemen spesifik. iv.Merupakan senarai dimensi prestasi atau produk yang boleh diukur dan mempunyai ruang untuk merekod penilaian “ya” atau “tidak”. tidak pernah).

Sekiranya keduaduanya digunakan. Lemah – Memerlukan lebih bimbingan daripada guru. Ia biasanya digunakan apabila prestasi yang ditaksir adalah “more than the sum of its parts” (contohnya prestasi mengajar dan pengucapan awam).  Rubrik analitik: Digunakan apabila penaksiran memerlukan maklumat terperinci yang boleh menunjukkan kelemahan dan kekuatan pelajar. Dapat memberikan hujah dengan memuaskan. Memuaskan – Hampir menguasai semua objektif utama tetapi masih memerlukan bantuan dalam objektif minor. Rubrik analitik mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi. ia menjelaskan tentang penskoran bagi sesuatu tahap pencapaian atau jawapan yang pelajar kemukakan. penskoran secara holistik perlu dibuat dahulu supaya sesuatu elemen yang spesifik tidak menjejaskan pandangan kepada keseluruhan produk.Untuk tujuan pengajaran. Rubrik Penskoran Rubrik merupakan satu panduan atau format untuk melakukan satu penaksiran bagi sesuatu perkara. pelajar mungkin kurang faham kuliah yang diberikan. Rubrik holistik: Digunakan apabila penaksiran hanya memerlukan gambaran keseluruhan prestasi dengan komponen yang secukupnya sahaja bagi membolehkan pengukuran yang konsisten dijalankan. Hujah yang diberikan masih belum cukup memuaskan. a. Rubrik digunakan untuk mentaksir secara analitik atau pun secara holistik. Holistik dan analitik . Pada umumnya rubrik penskoran boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Rubrik kerap digunakan di dalam pentaksiran kerja kursus. Perlu menguasai separuh daripada objektif utama dan sedikit objektif minor.   Contoh penskoran yang menggunakan rubrik adalah seperti berikut: Gred A B C D E Poin 5 4 3 2 1 Maknanya Cemerlang – Telah menguasai semua objektif utama dan minor. Dapat memberikan hujah dengan baik. Hujah yang diberikan adalah lemah. Kurang Memuaskan – Belum lagi menguasai ssebarang objektif utama yang telah ditetapkan. Dalam sesuatu penggredan yang menggunakan rubrik. kedua-kedua bentuk penskoran adalah berguna. Kedua-dua jenis rubrik boleh digunakan bersama-sama di mana rubrik analitik dijadikan panduan untuk menilai secara holistik. Dapat memberikan hujah yang baik dan berkesan Baik – Telah menguasai semua objektif utama dan kebanyakan objektif minor. Jika terdapat item betul pun adalah disebabkan bernasib baik.

ms. Umum dan spesifik Satu set kategori kriteria dibentuk untuk semua tugasan – kerap menggunakan rubrik holistik. Manakala analitik pula merupakan rubrik yang lebih terperinci daripada holistik. dan penambahbaikan tugasan. and attitudes in a specific subject area” Vavrus. skills. penulisan reflektif. lemah. nota pelajar. dan rakan sebaya Menunjukkan bukti kerja kolaboratif dan interaksi dengan rakan sebaya . Kuantiti merujuk kepada penggunaan skala kadar (rating) yang telah didefinisikan dalam angka dan digunakan secara holistik atau analitik. Bagi portfolio yang mempunyai ciri yang baik mestilah:      Mengandungi bahan terpilih sahaja Menunjukkan progres pembelajaran Sistematik dan tersusun Menunjukkan bukti bimbingan yang diterima daripada ibu bapa. Kriteria yang disediakan adalah lebih kemas. c. penyuntingan.48 Berdasarkan definisi di atas. portfolio… “A portfolio is more than just a container full of stuff. Portfolio Kita akan cuba membincangkan satu contoh penaksiran prestasi yang banyak digunakan dalam mentaksir pembelajaran pelajar iaitu portfolio. Manakala rubrik yang tertentu dibina untuk tugasan yang tertentu sahaja seperti dalam soalan jawapan pendek atau soalan terbuka. bolehlah dikatakan bahawa portfolio merupakan proses mendokumentasi pembelajaran merentas masa bagi menunjukkan progres pelajar dan mengajar mereka melalui pentaksiran kendiri. Portfolio telah didefinisikan dalam pelbagai bentuk. Perkembangan dan kuantitatif Rubrik ini dibina untuk memanjangkan aras gred atau jarak kecekapan di atas satu kontinuum. Secara umumnya.Pemilihan dibuat secara umum tentang sesuatu prestasi. hasil kerja seni. cemerlang dan sebagainya. ulasan rakan sebaya. 1990. Bahan-bahan yang biasanya terdapat di dalam sesebuah portfolio termasuklah penulisan jurnal. guru. draf dan penulisan yang siap. Rubrik yang holistik mempunyai label-label kecekapan yang berkaitan dengannya seperti: cekap. gambar rajah. b. It‟s a systematic and organized collection of evidence used by the teacher and student to monitor growth of the student‟s knowledge.

kelengkapan. rekod anekdot. 5. Kenalpasti bidang kemahiran dan pengetahuan yang pelajar perlu bina 2. dalam memilih sampel kerja dan dalam menilai perkembangan pembelajaran sebagaimana yang digambarkan dalam sampelan kerja tersebut. Portfolio juga digunakan semasa konferen ibubapa-guru untuk mempersembahkan perkembangan pembelajaran pelajar berdasarkan bukti-bukit hasil kerja yang konkrit. 8. produk atau kedua-dua). Sedangkan penaksiran prestasi terbuka kurang berstruktur. Penaksiran prestasi mementingkan darjah realisme tugasan serta mengukur tugasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan ujian pensil dan kertas Penaksiran prestasi terhad biasanya adalah lebih berstruktur dan terhad skopnya serta merangkumi hasil pembelajaran yang spesifik yang hendak diukur. instrumen dan lain-lain Langkah-langkah melaksanakan penaksiran prestasi bermula dengan mendefinisikan hasil pembelajaran. Menunjukkan bukti hasil pemikiran kritis dan kreatif Membina portfolio Secara umumnya. Susun bukti ini dalam satu portfolio supaya penilai mudah memahami bagaimana bukti dikaitkan dengan setiap indikator prestasi Mengurus dan mengguna portfolio Pelajar adalah terlibat secara aktif dalam mengurus dan menjaga portfolio. lebih terbuka dan luas skopnya serta boleh merangkumi beberapa hasil pembelajaran dalam satu-satu tugasan Fokus penaksiran prestasi adalah kepada mentaksir produk. RUMUSAN 1. Kumpulkan bukti yang menunjukkan pelajar telah mencapai indikator prestasi tersebut 5. Portfolio merupakan satu contoh pentaksiran prestasi yang sering digunakan untuk mentaksir progress pembelajaran pelajar dengan meneliti hasil kerja pelajar dalam 3. seterusnya memilih darjah realisme tugasan yang sesuai. 6. Oleh kerana portfolio adalah merupakan koleksi kerja pelajar. kos. Penskoran penaksiran prestasi boleh dilakukan secara analitik atau pun secara holistik dengan menggunakan rubrik penskoran yang sesuai. memilih situasi tugasan. 2. langkah-langkah membina portfolio adalah seperti berikut: 1. dan matlamatnya adalah untuk mendapatkan setinggi darjah realisme yang mungkin dalam kekangan yang terdapat seperti kekangan masa. . maka mereka perlu dibimbing tentang apa yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. 7. proses atau keduaduanya sekali Terdapat pelbagai darjah realisme dalam penaksiran prestasi. Tentukan hasil pembelajaran yang perlu pelajar capai berdasarkan bidang ini 3. diikuti dengan memilih fokus penaksiran (prosedur. Porfolio akan disemak secara berkala semasa konferen pelajar-guru yang memberi peluang kepada pelajar dan guru membandingkan penilaian mereka serta membincangkan kekuatan dan kelemahan pembelajaran serta aspek-aspek yang memerlukan penambahbaikkan. Beberapa teknik pemerhatian yang biasa digunakan adalah seperti pemerhatian berstruktur. merekod dan menskor. 4. Kenalpasti indikator prestasi yang menunjukkan pelajar telah mencapai hasil pembelajaran dan nyatakan bukti yang pelajar perlu kumpulkan 4. senarai semai dan skala kadar. dan akhirnya memilih metod pemerhatian.

C. Salah satu objektif pengajaran Geografi yang hendak dicapai oleh Cikgu Lily adalah seperti berikut: "Membolehkan pelajar mengumpul maklumat. Kuiz Sila jawab soalan-soalan berikut: 1. B. Portfolio menekankan kekuatan pembelajaran pelajar. menganalisis maklumat dan membuat laporan daripada lawatan yang diadakan ke kawasan perkampongan orang asli". .satu tempoh masa. Cikgu Rama telah meminta pelajar-pelajar nya mengesan jenis kerosakan pada enjin kereta yang terdapat di bengkel tersebut Tindakan Cikgu Rama ini menunjukkan yang beliau A. D. mementingkan penaksiran ke atas kebolehan berfikir aras tinggi bersesuaian dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme boleh menggantikan penaksiran tradisional yang menekankan pengukuran saintifik adalah merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran I & II sahaja 111 & IV sahaja I. C. Kenyataan ini menggambarkan bahawa penaksiran prestasi I. II & III sahaja I. A. IV. B. III. pembentukan penilaian kendiri serta penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan bantuan mekanik di bengkel tersebut. II. II & IV sahaja 3. Dalam mentaksir kebolehan pelajar mengesan kerosakan enjin kereta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. ingin memberi peluang kepada pelajar-pelajarnya bekerja di bengkel kereta mementingkan darjah realisme pentaksiran yang dilakukannya cuba untuk mengelakkan pelajar-pelajar yang nakal membuat bising di kelas ingin membezakan pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran persembahan Penaksiran prestasi dikatakan sebagai penaksiran alternatif atau penaksiran autentik dan tergolong dalam bentuk-bentuk penaksiran yang sedang dikembangkan dalam paradigma penaksiran pada masa ini. Cikgu Rama telah membawa pelajar-pelajarnya ke sebuah bengkel yang berhampiran dengan sekolah. 2. D.

II. B. Untuk tujuan pemberian gred. Penaksiran prestasi terbuka Penaksiran prestasi terhad Ujian Subjektif Ujian Objektif Penaksiran prestasi dilaksanakan dengan mengikut langkah-langkah yang sesuai bagi mempastikan penaksiran tersebut dapat mengukur dengan tepat pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur.I. susunan langkah-langkah yang manakah yang paling sesuai untuk menjalankan penaksiran prestasi yang berkesan? A. C. D. merekod dan memeriksa Menetapkan hasil tugasan Memilih darjah realisme yang sesuai Pada pandangan anda.V. IV. C. V. II. V III.Untuk mengukur kemahiran-kemahiran tersebut. D. C. 5. II. B.V. penilaian rakan sebaya . jenis penaksiran yang paling sesuai digunakan oleh Cikgu Lily adalah A. IV IV. IV. Memilih situasi tugasan Memilih fokus penaksiran (prosedur. B. IV. I. Kekuatan portfolio sebagai metod penaksiran pelajar yang menjadi tarikan kepada guru-guru menggunakannya adalah A. 4. produk atau kedua-duanya) Memilih metod pemerhatian.II. merakamkan tingkahlaku autentik menggantikan penaksiran berbentuk ujian pensel-kertas berkomunikasi tentang apa yang pelajar sebenarnya tahu mengesahkan skor-skor ujian yang diperolehi daripada bentuk-bentuk penaksiran lain 6. kebolehpercayaan yang tinggi keberkesanan tinggi dan menjimatkan masa keseragaman tugasan untuk tujuan penggredan kemudahan untuk guru mengintegrasikannya dengan pengajaran 7. D.III Dibandingkan dengan bentuk-bentuk penaksiran lain. III. V II. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan dalam menjalankan penaksiran prestasi: I. C. B. D. portfolio sebagai metod penaksiran merupakan satu cara yang terbaik untuk A. III. III. penilaian sesuatu portfolio paling baik dilakukan dengan menggunakan A. I. I.

C. Portfolio sangat berguna dalam konferen antara guru-ibubapa. C. 7. 8. 5. 2. 4. C. 9. 6. rekod kerja pelajar yang lengkap skor yang boleh dipercayai dan mudah difahami contoh-contoh konkrit tentang pencapaian pelajar gred bagi setiap sampelan kerja yang dimasukkan dalam portfolio 9. B. B D A D C D C C C KATA KUNCI Penaksiran prestasi Penaksiran autentik Penaksiran alternatif Penaksiran rujukan kriteria Penaksiran proses Darjah realisme Kemahiran berfikir aras tinggi Portfolio . Ia menyediakan maklumat tentang perkembangan pembelajaran pelajar kepada ibubapa berserta dengan A.B. penilaian kendiri pelajar kriteria pemarkahan holistik kriteria pemarkahan analitik 8. D. 3. Di antara ciri-ciri penting penaksiran autentik adalah A. B. D. Penaksiran kendiri dibuat seiring dengan ujian konvensional Penekanan kepada soalan yang memerlukan pelajar menghafal fakta Soalan atau tugasan yang dibina menggambarkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar Pelajar dikehendaki membentangkan dan mempertahankan secara lisan untuk menentukan bahawa penguasaan nya adalah benar JAWAPAN: 1. D.

Apakah ciri-ciri yang ada pada penaksiran portfolio yang sesuai dengan kriteria penaksiran prestasi? RUJUKAN Airasian. New York: Mc-Graw Hill. (1998). Classroom assessment concepts and applications.. (2001).E. 6 th ed. N. Assessment of Student Achievement. Apakah perbezaan asas di antara penaksiran tradisional dan penaksiran prestasi? 2. W. Dalam sistem penaksiran di sekolah didapati penaksiran prestasi kurang diberikan tumpuan. 4th Edition. P. mengapa? 4. Mengapakah penaksiran prestasi lebih merupakan penaksiran rujukan kriteria? 3.PENILAIAN KENDIRI 1. Gronlund.. Boston:Allyn & Bacon .

Alat penimbang ini memberi bacaan yang berbeza-beza. .  Menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertingkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. tapi sekarang 59 kg pula.  Menjelaskan kepentingan kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran pendidikan. Dalam cerita di atas.5 atau 52 kg. anda seharusnya dapat:  Menghuraikan maksud kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Peristiwa tersebut boleh meninggalkan kesan yang besar kepada sesetengah orang. PENGENALAN “Berat badan saya hanya 52 kg. Saya rasa alat penimbang ini rosak! ” Bob.  Menjelaskan beberapa kaedah bagi menganggarkan kebolehpercayaan dan kesahan.Kesahan dan Kebolehpercayaan |1 UNIT 4 KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Bob berkemungkinan menjadi murung dan enggan menjamah makanan beberapa hari sehingga beliau jatuh sakit. malah sebahagian daripada kita juga mungkin pernah mengalaminya. bukan 59 kg. Semua alat penimbang lain menunjukkan bacaan 51. Pagi tadi berat badan saya 55 kg. 10 tahun.  Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan. Rajah 1: Ilustrasi contoh penggunaan konsep kesahan dan kebolehpercayaan Cerita dalam Rajah 1 tadi biasa kita dengar.

apakah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian seperti itu? Mari kita membuat sedikit refleksi. bagaimana kebiasaannya anda membina soalan-soalan tersebut? Apakah anda membina sendiri soalansoalan ujian secara individu atau berkumpulan. soalan ujian yang dibina perlulah sesuai. Sebaliknya pula jika kesahan ujian rendah. Ia juga boleh menurunkan konsep kendiri pelajar dalam subjek tersebut dan berkemungkinan membawa kepada kesan negatif yang tidak diingini. seterusnya penilaian yang dibuat berdasarkan ujian tersebut juga tidak bermakna. Saya boleh sediakan 40 soalan objektif dalam setengah jam sahaja. Pernahkah anda membina soalan ujian sebelum ini? Kalau anda pernah mengajar.. Kejadian ini akan mencetuskan beberapa persoalan yang meragui kualiti ujian yang dibina guru. Semua pengetahuan dihujung jari. “Saya dah mengajar lebih 10 tahun. D alam pentaksiran pendidikan pula. Dalam penyelidikan. Sekarang mari kita meneliti konsep kesahan dan kebolehpercayaan dan bagaimana kita boleh mengaplikasi konsep ini untuk mempertingkatkan kualiti ujian yang kita bina. Cuba ingat kembali. tentu sekali anda berpengalaman membina soalansoalan ujian atau peperiksaan akhir tahun. . selepas menyelesaikan modul ini. atau mengambil terus soalan daripada bukubuku komersial yang ada di pasaran? Adakah kita duduk berbincang bersama guru lain dan meneliti soalan satu persatu untuk menentukan kesesuaian dan aras kemahiran yang berkaitan dengan setiap soalan? Mengapa kita perlu melakukan semua proses tersebut? Anda mungkin berkata. iaitu ujian tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur.” Tunggu. hasil daripada ujian tersebut tidak dapat ditafsir secara bermakna. hasil kajian tersebut tidak boleh diterima seterusnya syor tidak boleh dipertimbangkan walaupun kaedah analisis data yang sofistikated digunakan. saya yakin persepsi anda akan berubah. Sebagai guru. Ujian yang mempunyai kesahan yang tinggi membolehkan hasil ujian tersebut ditafsir seterusnya penilaian boleh dibuat berdasarkan hasil ujian tersebut. ISI KANDUNGAN Apakah Kesahan? K esahan adalah berkaitan kesesuaian. instrumen yang digunakan perlulah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi agar hasil atau dapatan kajian tersebut boleh diterima pakai. Ia bermaksud instrumen yang digunakan mestilah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur.Kesahan dan Kebolehpercayaan |2 Hal yang sama juga boleh berlaku apabila ramai pelajar yang berpencapaian tinggi gagal dalam satu ujian penting disebabkan oleh kualiti ujian. Guru pula mungkin akan dipanggil oleh pengetua sekolah untuk menjelaskan pertanyaan yang datang bertubi-tubi daripada ibu bapa pelajar. seterusnya syor yang dicadangkan boleh dipertimbang untuk dilaksanakan. Saya tak perlu buat semua tu. Sebaliknya jika kesahan dan kebolehpercayaan rendah.

Jadi soalan jenis mana harus dipilih. Kita perlulah memilih yang paling sesuai. tetapi kita masih belum dapat melihat hasil yang sebenar. Bolehkah mereka menggunting dan menjahit dengan baik? Cikgu Linda pula mungkin memilih untuk member ujian amali bagi mengukur kemahiran membuat apron tersebut. Sebenarnya. atau ujian amali? Apakah item tugasan atau soalan-soalan yang perlu diberi untuk membolehkan pelajar melahirkan kemahiran membuat apron tersebut? Cuba fikirkan dan tulis jawapan anda dalam ruang berikut: _________________ Cikgu Anis memilih untuk memberi ujian objektif untuk mengukur kemahiran menyediakan apron tersebut bagi memudahkan beliau memeriksa jawapan.” Benar. Kesemuanya kelihatan sesuai – ada yang agak sesuai juga. “Ya. Benar. Pada fikiran anda. melakar pelan. dan sangat sesuai. adakah soalan objektif sesuai untuk mengukur kemahiran tersebut? _________________ Anda mungkin menjawab “Ya. Lebih baik daripada soalan objektif sebab pelajar berpeluang menulis dengan perkataan sendiri langkah-langkah kerja. . kesahan berkaitan dengan darjah kesesuaian. kita boleh mengukur pengetahuan mereka tetapi tidak kemahiran mereka seperti kemahiran menggunting dan menjahit. lebih sesuai. bagaimanakah bentuk ujian yang anda fikir paling sesuai untuk mencungkil kemahiran tersebut? Adakah anda akan memberi mereka ujian objektif. Messick (1989) mendefinisikan kesahan sebagai penilaian tentang sejauhmana bukti empirikal dan hujah teori menyokong kecukupan dan kesesuaian inferens yang dibuat berdasarkan skor ujian atau bentuk pentaksiran yang lain. Adakah soalan esei sesuai? __________________ Anda mungkin menjawab “Ya. sebab soalan yang berkaitan dengan teori boleh ditanya dalam soalan objektif. kerana ia akan menentukan kesahan yang tinggi.Kesahan dan Kebolehpercayaan |3 Contohnya jika kita ingin mengukur kemahiran pelajar menyediakan apron dalam subjek Kemahiran Hidup. menjahit. Kita dapat lihat bagaimana cara pelajar merancang dan membuat pelan. menggunting kain. Cikgu Lim pula mungkin memilih untuk memberi soalan esei bagi mengukur kemahiran tersebut. dan seterusnya kita boleh melihat kualiti apron yang terhasil. ujian esei. Adakah ini sesuai? __________________ Sekali lagi anda mungkin menjawab. dan menerangkan setiap langkah dengan jelas dari mula hingga akhir”.

dan personaliti. atau ujian lain lain pada masa yang sama (kriterion semasa). indikator yang boleh dipertimbangkan termasuklah kebolehan menerangkan alasan di sebalik idea. atau sejauhmana ia berkait dengan pencapaian ujian lalu yang telah diakui kesahannya (kriterion ramalan). indikator yang boleh digunakan termasuklah tahap pendidikan. Sekali pandang ujian kelihatan mengukur kandungan (kemahiran/ pengetahuan/nilai) yang hendak diukur kepada kumpulan sasaran. menghuraikan pemerhatian. serta menyusun objek atau peristiwa dalam urutan dan menyatakan sebab.  Kesahan Konstruk : Untuk menentukan sejauhmana pencapaian dalam ujian boleh ditafsir sebagai penting atau bermakna untuk mengukur kualiti yang ingin diukur. bilangan tanggungan. kesahan kandungan sebenarnya sudah dipenuhi bila kita membina JPU. pendapatan. Oleh sebab itu. .  Kesahan Pakar : Untuk menentukan sejauh mana pencapaian dalam ujian boleh ditafsir sesuai untuk mengukur kualiti yang ingin diukur berdasarkan pandangan pakar-pakar dalam bidang tersebut.atau jadual. menyelesaikan soalan yang tiada langkah penyelesaian yang jelas atau serta merta. kesahan pakar telah dipenuhi. dan kawasan tempat tinggal. Contohnya bagi mengukur ’tahap sosio-ekonomi (SES)’. kita perlu menentukan terlebih dahulu ciri-ciri atau indikator untuk menunjukkan kualiti yang ingin diukur. Walau bagaimanapun. kebimbangan. Caranya ialah dengan membandingkan prestasi dalam kedua-dua ujian dan dapatkan pekali korelasi bagi kedua-dua ujian tersebut. carta. kesahan jenis ini sahaja tidak mencukupi untuk menentukan kualiti ujian. menganalisis perkaitan menggunakan graf. jenis pekerjaan. Dalam kaedah ini.  Kesahan Muka : Kesahan ini merujuk kepada format dan pandangan kasar tentang ujian tersebut. harta dimiliki. Dalam kaedah ini. Di sini kita perlu membandingkan item ujian atau tugasan dengan objektif atau spesifikasi domain tugasan yang ingin diukur.  Kesahan Kriterion : Untuk menentukan sejauhmana pencapaian dalam ujian yang dibina boleh meramalkan pencapaian pada masa depan (kriterion ramalan). Antara yang utama adalah seperti berikut:  Kesahan Kandungan : Untuk menentukan sejauhmana sampel tugasan ujian mewakili apa yang ingin diukur. instrumen yang telah dibina ditunjukkan kepada sekumpulan pakar untuk diteliti dan diniliai.Kesahan dan Kebolehpercayaan |4 Bagaimana Menganggarkan Kesahan? T erdapat beberapa jenis kesahan yang boleh digunakan untuk menunjukkan instrumen atau ujian yang kita bina mempunyai bukti kesahan yang mencukupi. Berguna untuk pembolehubah berbentuk konsep dan tidak dapat diukur dengan mudah seperti kecerdasan. Jika instrumen tersebut mendapat persetujuan pakar-pakar. perbelanjaan. Bagi mengukur kemahiran penakulan sains dan penyelesaian masalah pula. Proses ini dilakukan ketika membina Jadual Penentu Ujian (JPU).

kesahan kandungan dan kesahan kriterion boleh digunakan untuk menganggar kesahan ujian tersebut. Jawab semua soalan tersebut dan rekodkan jawapan anda dalam ruangan berikut. sebaliknya memerlukan kita membina konstruk tertentu dan mengenalpasti indikator yang berkaitan. Cuba fikirkan beberapa contoh kualiti abstrak yang tidak boleh diukur secara langsung. adakah tersebut sesuai untuk mengukur pencapaian sains pelajar Tingkatan 2? Apakah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesahan? Kesahan akan menjadi rendah jika item ujian kurang baik. Lampiran tersebut merupakan satu ujian mengandungi 5 item untuk subjek nuclear perubatan. Sekiranya kita ingin membina instrumen berbentuk soal selidik untuk mengukur suatu kualiti yang abstrak pula. bergantung kepada jenis instrumen atau alat ukur yang kita bina. iaitu item tidak dapat mengukur dengan tepat kemahiran atau pengetahuan yang ingin diukur. Jika kita ingin membina ujian bagi melihat pencapaian pelajar dalam subjek tertentu atau pencapaian peserta dalam kursus tertentu. 4. 2. Berikut adalah antara faktor yang boleh menyebabkan kesahan menjadi rendah dan perlu dielakkan:  Item tugasan tidak sesuai untuk mengukur kemahiran yang ingin diukur  Arahan kurang jelas  Soalan kabur . __________ __________ __________ __________ __________ Pada pendapat anda. 3. o o o o o Personaliti_____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Rujuk kepada Lampiran A4. kesahan konstruk dan kesahan pakar mungkin lebih sesuai.Kesahan dan Kebolehpercayaan |5 Bagaimanakah kita boleh menentukan kaedah atau jenis yang mana untuk digunakan? Jawapannya mengikut kesesuaian. 5.1. 1.

” K ebanyakan kamus mendifinisikan kebolehpercayaan daripada sudut kebergantungan atau darjah keyakinan terhadap sesuatu. atau o ditadbirkan kepada kumpulan yang berlainan. kelompokkan item. dalam konteks pengukuran. atau . Antara yang utama adalah seperti berikut:  Bentuk Belah Dua (Split-Half) – Kaedah ini biasa digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman. Saya telah meminta Cikgu Jaya yang mengajar Sains Tingkatan 4 Melati pula memeriksa kertas jawapan saya. dan saya memperolehi 33 markah. atau  Item disusun mengikut aras kesukaran. mengapakah hal tersebut boleh berlaku? ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________ Bagaimana Menganggarkan Kebolehpercayaan? T erdapat beberapa jenis kebolehpercayaan yang boleh digunakan untuk menunjukkan instrumen atau ujian yang kita bina mempunyai bukti kebolehpercayaan yang mencukupi. Kita ingin mengetahui sejauhmana keputusan ujian konsisten jika ditadbirkan pada salah satu daripada keadaan berikut: o ditadbirkan kepada kumpulan yang sama pada waktu yang berbeza. contohnya Item ganjil – Bentuk A.Kesahan dan Kebolehpercayaan |6     Penggunaan perbendaharaan kata yang sukar difahami pelajar Masa menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan tidak mencukupi Bilangan item tidak mencukupi Susunan jawapan item objektif boleh diramal Apakah Kebolehpercayaan? Kita mungkin pernah mendengar dialog seperti ini: “Saya tidak percaya macamana saya boleh mendapat markah 25/40 sahaja bagi Bahagian Esei dalam Ujian Sains bulan Mac. atau o jawapan calon yang sama diperiksa oleh guru yang berlainan. Pada pendapat anda. Cikgu Nora dan Cikgu Jaya telah memberi markah yang berbeza kepada kertas jawapan murid yang sama.Bentuk B. tapi dia mendapat 36 markah. Walau bagaimanapun. Item genap . Item genap – Bentuk B. Satu ujian dibahagikan kepada dua sub-ujian melalui kaedah berikut:  Item ganjil – Bentuk A. kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan atau kestabilan (consistency) hasil pengukuran. Dalam contoh di atas. Jawapan saya hampir sama dengan jawapan Aishah. Cikgu Nora mungkin silap memberi markah. Kemudian.

Akhirnya dua set skor (Bentuk A dan B) akan diperolehi bagi semua pelajar dan pekali korelasi akan dihitung. satu untuk jumlah skor bagi item Bentuk A dan satu lagi jumlah skor bagi item Bentuk B. yang mana k–1 σx2 k = bilangan item ∑ σi2 = jumlah varian bagi setiap item σx2 = varian bagi keseluruhan ujian berkenaan .) . Kebohpercayaan ujian akan dianggar menggunakan formula berikut: Bentuk A 36 27 32 25 .Kesahan dan Kebolehpercayaan |7  Item dikelompokkan kepada Bentuk A dan Bentuk B berdasarkan tugasan yang sepadan. . Amin Nawi Rozy Kebolehpercayaan.. .. . Nilai pekali korelasi yang tinggi menunjukkan ketekalan dalaman yang tinggi bagi ujian tersebut.( 1 .... α = k ∑ σi2 ------.----.1/2 = korelasi antara dua sub-ujian (Bentuk A dan B)  Menggunakan Kovarian Item – Dalam kaedah ini. Setiap murid akan memperolehi 2 skor. rxx = 2r1/2. Bentuk B 39 28 30 27 .1/2 -------------------1 + r1/2.1/2 yang mana rxx = kebolehpercayaan ujian r1/2.. ketekalan dalaman dianggarkan dengan menggunakan formula:   Pekali alpha Formula Kuder-Richardson Formula Cronbach alpha: Kebolehpercayaan. .

Dapatkan pekali korelasi (r) bagi dua set skor tersebut.. Ujian 1 Lim Rais Ravi 76 77 62 55 . KR20 = k ------.).Kesahan dan Kebolehpercayaan |8 Formula Kuder-Richardson 20: Digunakan untuk item dengan jawapan betul/salah. .. Kebolehpercayaan. yang mana k–1 σr2 p = perkadaran calon yang dapat jawapan betul. k ∑ pq ------. yang mana ks2 k = bilangan item dalam ujian m = min ujian s2 = varian ujian  Kaedah Uji dan Ulang Uji (Test-Retest) – Ujian yang sama ditadbirkan kepada kumpulan pelajar yang sama dalam dua masa yang berbeza.( 1 k–1 m(k-m) ----------... .( 1 ...). . . (0<p<1) q = perkadaran calon yang dapat jawapan salah (1-p) 2 σr = varian bagi jumlah skor k = bilangan item KR20 = Formula Kuder-Richardson 21: Kebolehpercayaan.----. Ujian 2 78 78 63 54 . .

Dalam kaedah ini. Kebolehpercayaan umumnya lebih tinggi bila kita mengukur pengetahuan atau kemahiran berbanding sikap atau nilai. lebih tinggi kebolehpercayaan. Contoh Kebolehpercayaan yang diperolehi daripada kaedah bentuk setara biasanya lebih rendah berbanding prosedur uji dan ulang uji atau bentuk belah dua. ujian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Jika item terlalu sukar – pelajar akan meneka jawapan menyebabkan ketekalan keputusan rendah. Hubungan antara Kesahan dan Kebolehpercayaan  Ujian perlu mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi supaya keputusan daripada ujian tersebut boleh ditafsir dengan tepat. .  Ketekalan antara Pemeriksa (Inter-rater Reliability) – Ketekalan skor yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa atau pakar. Skema pemarkahan yang jelas boleh membantu mengurangkan perbezaan antara pemeriksa seterusnya mempertingkatkan kebolehpercayaan ujian. jika dua orang atau lebih pemeriksa memberi skor yang sama atau hampir sama.  Kesahan akan menentukan sejauhmana ujian yang dibina menepati matlamat. Kaedah ini tidak sesuai bagi soalan objektif yang mempunyai satu jawapan tepat.  Kaedah atau prosedur yang digunakan untuk menganggar kebolehpercayaan. heterogen –  Kebolehan pelajar yang mengambil ujian. Lebih banyak item atau lebih panjang ujian.  Kepelbagaian kebolehan individu dalam kumpulan. manakala kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam ujian tersebut. Kumpulan kebolehpercayaan lebih tinggi berbanding kumpulan homogen.Kesahan dan Kebolehpercayaan |9  Kaedah Bentuk Setara (Equivalent Form) – Dua ujian yang berlainan tetapi setara dari segi aras kemahiran dan kandungan diberi kepada pelajar. Contohnya mengukur pencapaian akademik – keputusan biasanya lebih konsisten berbanding sahsiah atau sikap. Dapatkan pekali korelasi (r) antara bagi dua skor tersebut.  Jenis ujian. Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan  Panjang ujian atau bilangan item.  Pembolehubah yang diukur. Kebolehpercayaan bagi ujian objektif biasanya lebih tinggi berbanding ujian esei disebabkan panjang ujian dan juga perbezaan antara pemeriksa.

tetapi kebolehpercayaan sahaja belum mencukupi untuk memastikan kesahan.pdf RUMUSAN B  erdasarkan apa yang telah kita bincangkan dalam Unit ini.k12.doe.us/aab/files/rel_val_19991109.de. o Sejauhmana instrumen/ujian mengukur objektif pembelajaran yang ingin diukur.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 10  Kebolehpercayaan menjadi pra-syarat kepada kesahan. o Spesifik untuk tujuan tertentu sahaja. o Menentukan sejauhmana hasil penilaian itu boleh digunakan. tetapi ujian yang mempunyai kebolehpercayaan tidak semestinya sah.  Ujian yang sah semestinya mempunyai kebolehpercayaan. apakah yang boleh anda rumuskan tentang kebolehpercayaan dan kesahan? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Berikut adalah beberapa rumusan yang boleh dibuat: Pengertian kesahan : o Berkaitan kesesuaian (appropriateness). o Melibatkan penilaian darjah kesesuaian . Perkaitan ini digambarkan dalam rajah berikut: Konsisten tetapi tidak sah (tidak menepati sasaran) Tidak sah dan tidak konsisten Sah dan konsisten Rajah 2: Hubungan antara kesahan dan kebolehpercayaan Sumber: http://www.

o Kaedah atau prosedur yang digunakan untuk menganggar kebolehpercayaan.  Kaedah menentukan kebolehpercayaan : o Kaedah belah dua o Kaedah kovarian item o Kaedah uji dan ulang uji o Kaedah bentuk setara o Ketekalan pemeriksa Faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan : o Panjang ujian atau bilangan item. o Kebolehan pelajar yang mengambil ujian. tetapi kebolehpercayaan sahaja belum dapat memastikan kesahan. kestabilan (consistency) hasil pengukuran.   . atau ditadbirkan kepada kumpulan yang berlainan. Menunjukkan sejauhmana keputusan ujian konsisten jika ditadbirkan pada salah satu daripada berikut: ditadbirkan kepada kumpulan yang sama pada waktu yang berbeza. o Jenis ujian.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 11  Kaedah menentukan kesahan : o Kesahan kandungan o Kesahan kriterion o Kesahan konstruk o Kesahan pakar o Kesahan muka  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan : o o o o o o o Item tugasan tidak sesuai untuk mengukur kemahiran yang ingin diukur Arahan kurang jelas Soalan kabur Penggunaan perbendaharaan kata yang sukar difahami pelajar Masa menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan tidak mencukupi Bilangan item tidak mencukupi Susunan jawapan item objektif boleh diramal  Kebolehpercayaan o o Berkaitan ketekalan. tetapi ujian yang mempunyai kebolehpercayaan tidak semestinya sah. Hubungan antara kebolehpercayaan dan kesahan o Kebolehpercayaan menjadi pra-syarat kepada kesahan. o Pembolehubah yang diukur. o Kepelbagaian kebolehan individu dalam kumpulan. atau jawapan calon yang sama diperiksa oleh guru yang berlainan. o Ujian yang sah semestinya mempunyai kebolehpercayaan.

Korelasi PENILAIAN KENDIRI Uji kefahaman anda dengan menjawab soalan-soalan berikut: 1. perhubungan antara skor matematik dan sains sangat kuat. C. Cikgu Abby mendapati pekali korelasi (r) antara skor bagi ujian matematik dan sains bagi 93 orang pelajar Tingkatan 2 di sekolahnya ialah +1. 2. Data berikut diperolehi daripada satu kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja daripada persepsi pekerja dan majikan yang dibuat di Hulu Langat. Bentuk setara 16. Kesahan Kebolehpercayaan Ketekalan Konsisten Kesesuaian Ketekalan dalaman Bentuk belah dua Ketekalan antara pemeriksa 9. 5. Kesahan muka 14. Uji dan ulang uji 15. 6. Kenaikan gaji berdasarkan merit V. Semasa menentukan kesahan berasaskan kriterion semasa. Kesahan kriterion 11. Kesahan kandungan 10. Dapatan ini menunjukkan A. 7. 4. Selangor. Penghargaan dan pujian Q. Kesahan pakar 13. D. C.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 12 KATA KUNCI 1. Suasana kerja yang baik T. pelajar yang mendapat skor tinggi dalam sains juga mendapat skor tinggi dalam matematik. Jaminan pekerjaan Urutan Kepentingan (Ranking) Majikan Pekerja 1 2 3 4 5 6 7 6 3 1 5 7 4 2 A. B. 3. Faktor manakah yang paling banyak menyumbang kepada pekali korelasi yang negative tersebut? Faktor P. B. Kebajikan pekerja dijaga U. A 2.75. * perhubungan antara skor matematik dan sains adalah positif. terdapat kesilapan dalam pengiraan pekali korelasi (r). Didapati pekali korelasi (r) antara ranking oleh pekerja dan majikan ialah -. D.25. Kesahan konstruk 12. Gaji memuaskan R. Faktor P dan T Faktor R dan U Faktor P dan V * Faktor R dan V . 8. Kerja menarik S.

* Kebolehpercayaan soalan essei sukar dianggarkan.* IV sahaja. Dari aspek manakah ujian esei lebih baik daripada ujian objektif? A. D. 5. D. memastikan soalan mengandungi pelbagai aras kemahiran. C. I dan III sahaja. D. Lima soalan dengan 100 patah perkataan setiap satu. memastikan ujian mengandungi perwakilan yang mencukupi bagi tajuk-tajuk dalam kandungan sukatan. I. Sekumpulan penyelidik menyiasat korelasi antara keputusan ujian M-TeST dan gred purata kumulatif (PNGK) pelajar di akhir pengajian mereka. Mengukur kebolehan penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai kemahiran dan pengetahuan dengan lebih berkesan. kebolehpercayaan ujian kesahan kriterion * keobjektifan ujian kualiti ujian Jadual Penentu Ujian (JPU) disediakan dengan tujuan untuk I. Semenjak beberapa tahun lalu. D. A. IV. 7. I. B. B. * B. Terdapat bukti yang menunjukkan keputusan ujian geografi tersebut TIDAK boleh dipercayai. Satu soalan dengan 500 patah perkataan. Melissa dan rakan-rakannya dikehendaki mengambil ujian tersebut sekali lagi pada keesokan harinya. Prosedur tersebut adalah berkaitan dengan penentuan A. ujian M-TeSt digunakan untuk tapisan memasuki program perguruan di Institut Perguruan di seluruh negara. B. Kebolehpercayaan ujian yang lebih tinggi. .K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 13 3. II. Manakah daripada ujian esei berikut yang mungkin mempunyai kebolehpercayaan paling tinggi? A. * 6. Terdapat bukti yang menunjukkan keputusan ujian geografi tersebut boleh dipercayai. 4. Dua soalan dengan 250 patah perkataan setiap satu. III dan IV. III. B. menentukan kesahan kandungan. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan keputusan ujian Melissa? A. Perwakilan kandungan yang lebih menyeluruh mengikut topik. Kesahan muka yang lebih tinggi. II dan III sahaja. II. memastikan soalan ujian tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. C. C. Melissa mendapat markah 75 dalam satu ujian geografi di sekolahnya baru-baru ini. Rumah gurunya ditenggelami air dan semua kertas jawapan turut musnah. C. Kali ini Melissa mendapat 75 markah juga.

Kesahan kandungan. tetapi sukar diinterpretasi. 4. keputusan pengukuran tersebut boleh dipercayai.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 14 C. keputusan pengukuran tersebut menunjukkan bukti kesahan yang rendah. pemarkahan. C A A D C . * 10. C. 8. * B. 9. B. D. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data benar-benar mengukur apa yang sepatutnya diukur. 2. sedangkan daripada tajuk Kimia dan Biologi tidak mencukupi. C. 7. Manakah antara ciri-ciri ujian berikut yang kurang memuaskan? A. D. Tiada bukti yang boleh digunakan untuk membuat penilaian tentang kebolehpercayaan ujian geografi tersebut. B. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data mempunyai aras kesukaran yang sesuai. tiada bukti yang boleh digunakan untuk membuat penilaian tentang kebolehpercayaan pengukuran tersebut. Setelah disiasat. Pembantu guru di kelas tersebut pula memberi skor yang rendah menunjukkan Elly sukar bekerjasama dalam tugasan kumpulan. D. Manakah antara berikut paling tepat menggambarkan kesahan? A. aduan tersebut didapati benar. Hal ini menunjukkan A. B C B B D 6. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Cikgu Nora memberi skor yang tinggi kepada Elly yang menunjukkan Ella seorang pelajar popular di kalangan rakan-rakannya. Dalam satu penilaian personaliti menggunakan skala kadar. 9. Kesahan criterion. dan interpretasi data. 3. keputusan pengukuran tersebut tidak boleh dipercayai. D. 8. Kebolehpercayaan bentuk setara. 5. * Ketekalan dalaman. 10. C. Keputusan ujian tersebut menunjukkan bukti kesahan yang tinggi. Kesahan adalah berkaitan dengan keseragaman prosedur pentadbiran. Pengetua SMK Keembong menerima aduan daripada ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan kualiti Peperiksaan Percubaan Sains PMR yang dikatakan mengandungi terlalu banyak soalan daripada tajuk fizik. JAWAPAN 1.

Belmont : Wadsworth Pub. R. Co. Classroom Assessment. Hopkins. Cunningham. Rujukan Tambahan Abu Bakar Nordin. Ward. (1997). Penilaian dalam Proses Pendidikan.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 15 RUJUKAN Rujukan Utama Linn.D.. B. and Willson. V. R. (1998). D. Linn. Educational and Psychological Measurement and Evaluation ( 8th ed. Inc. Sax. Kulala Lumpur: Fajar Bakti. Livingston.(2005). West Malaysia: Masa Bhasah Abu Bakar. & Gronlund. Tanjong Malim. B. (1999). (1999). New Jersey: Prentice-Hall.). Payne. Belmont : Wadsworth Pub.doe.K. Kajang. (2009).de.us/aab/files/rel_val_19991109. (1998). Popham. (1995). V. C.pdf. New Jersey: Pearson Education. G. Inc.. C.L.). Applied Educational Assessment. London : Wadsworth Pub. R.E. D. http://www. Notes on Reliability and Validity of the Delaware Student Testing Program. G. Measurement and assessment in education.W. (1996). & Miller. Measurement and assessment in education. Penilaian Afektif. Inc. (2003). R.). E. Company. Measurement and Assessment in Teaching ( 9th ed.L. (1997). Assessment in the Classroom. Measurement and Assessment in Teaching ( 8th ed. Asas Pengukuran Bilik Darjah. and Willson.. K. West Malaysia : Quantum Books. W. Livingston. New Jersey: Prentice-Hall. Reynolds.. retrieved on 21 Feb 2011.J.A.(2000). New Jersey: Pearson Education. Company. R. R. Reynolds. A. N. Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation (4th ed. Inc.). Assessment in the Classroom.k12. Needham Heights : Allyn & Bacon. (2006). . Boston : Allyn & Bacon. Tan Hui Leng & Ee Ah Meng. London : Falmer Press.

K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 16 .

K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 17 .

Penskoran. Menghuraikan cara melapor kepada pelajar. PENGGREDAN. Penggredan. PENTAFSIRAN DAN PELAPORAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Pentafsiran Dan Pelaporan |1 UNIT 5 PENSKORAN. anda diharap dapat: 1. 2. Menggunakan hasil penilaian untuk menambah baik pengajaran. 3. ibu bapa dan pihak lain.1 Kesan gred dan pelaporan kepada murid dan bapa . PENGENALAN Murid takut hendak tunjukkan kad laporan kepada bapa Rajah 5. Menganalisis dan mentafsir skor.

Penskoran holistik melihat yang keseluruhan itu adalah lebih besar daripada jumlah kesemua bahagian yang terlibat. emosi. Iaitu penskoran menghasilkan satu huraian prestasi dalam bentuk numerik. intelek dan sosial? ISI KANDUNGAN Apa itu penskoran? Sebelum kita mempelajari berkenaan penggredan. Pentafsiran Dan Pelaporan |2 Pernahkah anda berada dalam situasi murid di atas? Pernahkah juga anda merasakan bahawa diri anda tidak cukup tepat digambarkan melalui penaksiran yang menggunakan sekeping kad sahaja? A dakah anda tahu bahawa gred yang guru berikan kepada murid sangatlah besar kesannya kepada pembelajaran murid.Penskoran. salah laku seperti menipu dalam peperiksaan atau kesombongan?  Adakah pelaporan gred murid-murid tersebut membantu murid belajar dengan cemerlang dan mencapai matlamat pembelajaran untuk menghasilkan individu yang seimbang dari segi jasmani. bagaimana pelaporan prestasi murid itu didokumenkan adalah penting. Bila anda sudah selesai memahami ketiga-tiga situasi berkenaan. Seandainya mana-mana . tidak suka bercakap dan tidak mempunyai ramai kawan. Penggredan. Penskoran ialah proses memberi skor kepada jawapan murid. Ia melihat hubungan dan saling kaitan di antara kesemua bahagian yang terlibat. Pertama. Halim dapat menjawab dan mengikuti pelajaran dengan baik tetapi keputusan gred peperiksaannya sentiasa kurang baik. contoh pengukuran yang paling lazim ialah apabila guru memberikan skor selepas sesuatu ujian atau kuiz dijalankan. rohani. kita akan melihat dahulu apa itu penskoran. buat refleksi dengan menjawab soalan berikut:  Adakah gred yang diperoleh menggambarkan prestasi sebenar murid-murid itu? Adakah berkemungkinan gred yang mereka perolehi akan menimbulkan . telus dan mempunyai kebolehpercayaan? Adakah pelaporan itu bersifat berterusan? Adakah pelaporan itu juga bersifat professional? Iaitu bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran terus berlaku dengan lebh maju. dia hanya menghabiskan masanya dengan membaca dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Sarah seorang yang pasif. Adakah pelaporan itu bersifat objektif. kemurungan. Halim adalah seorang murid yang pandai tetapi dia seorang yang cepat panik dan amat gementar apabila hendak menduduki peperiksaan. Mari kita bayangkan beberapa keadaan dalam masyarakat kita. Ketiga. Selain gred yang terdapat di dalam kad laporan murid. Kedua. Terdapat dua kaedah penskoran iaitu penskoran holistik dan penskoran analitik. Penskoran sangat berkait rapat dengan pengukuran. Di dalam bilik darjah. Walaupun semasa dalam kelas. Bagaimanapun gred peperiksaan Sarah adalah cemerlang. Bapa Rudy seorang yang panas baran dan sentiasa menghendaki Rudy memperoleh gred A dalam semua mata pelajarannya di sekolah.bertulis.

ia membimbing guru untuk menumpukan perhatian ke atas perkara-perkara yang relevan.penskoran analitik bermaksud menjumlahkan kesemua markah setiap satu bahagian.2 Carta alir menunjukkan langkah-langkah utama penskoran secara objektif A . Keduanya ialah untuk menyediakan maklum balas yang spesifik kepada pelajar untuk membantu mereka dalam membuat persediaan. Penskoran analitik memberikan maklumbalas yang mendalam untuk pelajar menambahbaik aspek berbeza dalam karangan mereka. Pertamanya.Oleh kerana itu. dengan memberikan satu skor sahaja. Penskoran analitik boleh membantu seseorang guru daripada terlepas pandang akan ciri-ciri yang sepatutnya merupakan faktor penting yang patut dimasukkan dalam penskoran holistik. penskoran holistik biasanya dilakukan selepas penskoran analitik serta memperoleh maklumat daripada penskoran analitik.Penskoran. Rajah 5. Dengan kata lain. Apakah langkah-langkah untuk memastikan penskoran dibuat secara objektif? Isikan carta alir di bawah bagi menunjukkan secara ringkas langkah-langkah untuk memastikan penskoran dibuat secara objektif. Pentafsiran Dan Pelaporan |3 satu bahagian itu didapati sangat lemah. Manakala penskoran analitik melihat sebuah karangan itu terdiri daripada banyak bahagian. misalnya sebuah karangan. sama ada seseorang guru menggunakan penskoran holistik maupun analitik. Dengan lain perkataan. Penskoran analitik mempunyai dua tujuan. Penggredan. dan memberikan skor berasingan bagi setiap bahagian.penskoran holistik menggambarkan pandangan keseluruhan. keseluruhan prestasi berkemungkinan akan terjejas dengan teruk.

mari kita melihat jenis-jenis skor yang ada.Penskoran. adakah sama dengan huraian di bawah. Skor terbitan ialah skor yang dimodifikasi atau ditukar daripada skor mentah. 2. Contohnya. Sembilan puluh peratus daripada100 soalan telah dijawab dengan betul. apakah yang dimaksudkan dengan skor mentah dan skor terbitan ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Perhati semula jawapan yang anda telah tulis. . Pentafsiran Dan Pelaporan |4 Selepas mengetahui bahawa terdapat dua kaedah penskoran iaitu holistik dan analitik. skor mentah mempunyai makna yang jelas tetapi tidak selalunya jelas bagi skor peratusan. Supaya prestasi calon boleh dibandingkan dengan kumpulan atau orang lain. Jikalau anda menyatakan skor mentah adalah sama dengan skor peratusan. skor mentah perlu ditukar kepada skor terbitan. Mungkin anda pernah dengar kedua-dua istilah ini. “Rohani menamatkan larian 200 meter dalam 12 saat”. Skor mentah dan skor peratusan adalah sangat serupa. Penggredan. Dua jenis skor yang dikenalpasti ialah skor mentah dan skor terbitan. Dua puluh huruf abjad dapat dinamakan dengan betul.tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Bagaimanapun. Contohnya. Empat puluh poin diperolehi dalam ujian pengetahuan am. Skor mentah ialah jumlah poin yang diperolehi pelajar atau bilangan jawapan yang betul. “Sam dapat menamakan semua huruf abjad dengan betul” atau “Nora menjawab 80% daripada soalan matematik dengan betul”. Kedua-dua skor mentah dan skor peratusan tidak menunjukkan status rujukan norma. ia adalah benar bila bahan dikenalpasti dengan jelas. Tujuh puluh lapan peratus daripada soalan sains itu dijawab dengan betul. Contohnya: 1. Oleh itu. 2. Contohnya: 1. apabila tugasan yang perlu dilakukan dikenalpasti dengan eksplisit.

Pentafsiran Dan Pelaporan |5 Skor terbitan mutlak dan skor terbitan relatif (norma) adalah dua jenis skor terbitan. maka masalah untuk menggred ialah bagaimana untuk merumuskan koleksi maklumat-maklumat yang berbeza ini hanya dengan menggunakan satu gred huruf atau laporan ringkas sahaja. dan sepatutnya selari dengan polisi sekolah atau negara. ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Apa itu penggredan? B agi menjawab soalan tersebut. Gred yang akan diberikan kepada murid sepatutnya melambangkan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran telah dicapai. dengan cara yang telah dihuraikan. langkah seterusnya anda perlu memahami apakah penggredan. Tahukah anda bahawa terdapat dua jenis penggredan? Iaitu penggredan rujukan norma dan penggredan rujukan kriteria. Ia bukan bermaksud “aras pencapaian yang diperlukan”. dalam Hanna & Dettmer. lazimnya skor diberikan sebagai perbandingan prestasi murid berasaskan satu standard yang telah ditentukan lebih awal. Bagi skor terbitan mutlak. Bidang itu mestilah . Jika penaksiran yang dijalankan mengandungi pelbagai kaedah seperti penaksiran konvensional dan penaksiran autentik.  melakukan CPR. kriteria yang bermaksud “asas perbandingan” atau “ pemerolehan satu kontinum ilmu. iaitu selalunya menggunakan sistem 100-poin. Kriteria itu mestilah bidang kandungan atau kemahiran yang boleh dikenalpasti secara eksplisit. Apabila anda sudah memahami apakah itu penskoran.Penskoran. Manakala skor terbitan relatif ialah skor yang membandingkan prestasi murid berdasarkan prestasi ahli kumpulan. Misalnya. daripada tiada kecekapan langsung kepada satu prestasi yang sempurna” (Glaser. Penggredan ialah proses memberi gred ke atas jawapan atau skor murid dan biasanya gred diberi dalam bentuk abjad. Penggredan. 2004). 1963. menggunakan peralatan yang disediakan. Supaya penggredan jenis ini berguna. Cuba anda huraikan apakah yang ada tahu mengenai penggredan dengan menulisnya di ruangan yang disediakan. Penggredan rujukan kriteria menyatakan prestasi seseorang yang dibandingkan dengan kriteria piawai yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  menaip pada kadar 37 perkataan seminit . mari kita mendefinisikan istilah penggredan.

Supaya penggredan jenis ini berguna. Jikalau pemberian gred yang lazimnya melibatkan gabungan keputusan daripada berlainan jenis penaksiran. Penggredan. ebelum penggredan rujukan norma digunakan untuk menentukan kedudukan murid. termasuk ujian. barulah perbandingan yang bermakna boleh dilakukan. apabila kumpulan rujukan itu dihuraikan dengan secukupnya dan relevan bagi tujuan pemberian makna. ia mesti lah membandingkan prestasi seseorang itu dengan prestasi kumpulan yang relevan dan betul. Rubrik iaitu “panduan penskoran” juga boleh digunakan.  memenangi peraduan menaip laju. laporan. Kumpulan rujukan atau “norma” mestilah dihuraikan dengan jelas. . maka ia dapat menghuraikan status calon secara perbandingan yang bermakna di antaranya dengan orang lain. semua ujian yang diambil mereka mestilah berada pada skala yang sama. Skor-skor mentah tidak boleh digunakan kerana ujian-ujian itu mungkin berbeza dari segi bilangan item ujian ataupun darjah kesukaran item. Penggredan rujukan norma menyatakan prestasi seseorang yang dibandingkan dengan prestasi sekumpulan orang lain. Misalnya. Pentafsiran Dan Pelaporan |6 boleh diperhalusi dan dapat ditunjukkan dengan jelas perlakuan yang bagaimana termasuk dalam bidang tersebut dan bahagian mana yang tidak termasuk. Begitu juga skor-skor mentah dicampurkan dengan wajaran mengikut mata pelajaran apabila melibatkan lebih daripada satu mata pelajaran. data mestilah digabungkan dengan cara membuat wajaran yang betul. dan kerja makmal. projek. maka jika setiap elemen hendak dimasukkan dalam gred berasaskan kepentingan relatif setiap elemen itu.  memperoleh gred ekuivalen 4. Akhirnya kita akan memperoleh skor komposit. Apabila semua skor komposit bagi setiap murid telah diperolehi. skor mentah perlu ditukarkan ke skor terbitan. kedudukan murid akan dapat ditentukan dengan tepat. Untuk membandingkan prestasi di kalangan murid. Salah satunya ialah dengan mencampurkan semua skor mentah tanpa wajaran.Penskoran. kedudukan murid dapat ditentukan melalui berbagai cara.7 daripada kumpulan kebangsaan dalam ujian pemahaman. Bagaimanakah kedudukan murid ditentukan? Mari kita tentukannya berdasarkan penggredan rujukan kriteria dan penggredan rujukan norma. B S erdasarkan penggredan rujukan kriteria . Jadi.

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |7

Apakah kategori skor terbitan yang utama dan selalu digunakan di sekolah?

Isikan tiga kategori utama skor terbitan ke dalam Rajah 5.4 di bawah

B
Rajah 5.3 Tiga kategori utama skor terbitan

P

angkat persentil (Percentile Rank) ialah suatu peratusan daripada satu kumpulan rujukan. Ia dapat menunjukkan kedudukan relatif seseorang murid dalam satu kumpulan berasaskan peratusan ahli-ahli kumpulan itu yang memperoleh skor pada atau di bawah skor mentah murid tersebut. Sebagai contoh, jika skor mentah 30 bersamaan dengan persentil rank 60, itu bermakna 60 % daripada ahli kumpulan tersebut memperoleh skor mentah sama dengan atau lebih rendah daripada 30. Dengan menukarkan skor mentah kepada pangkat persentil , skor-skor mentah itu telah berada di atas skala yang mempunyai makna yang sama dengan kumpulan-kumpulan yang berbeza saiz dan tempoh masa ujian yang berbeza. Supaya lebih jelas, mari kita kira dan bentukkan satu jadual sebaran kekerapan dan pangkat persentil untuk satu ujian objektif yang terdiri daripada 40 item. Ikut langkah-langkah berikut:  Skor mentah disusun dari tinggi ke rendah (kolum 1).  Bilangan murid yang memperoleh setiap skor itu disenaraikan ke dalam kolum frekuensi (kolum 2).  Skor frekuensi ditambah dari bawah ke atas (iaitu dengan menambah setiap skor frekuensi kepada jumlah frekuensi dari semua skor di bawahnya untuk memperoleh frekuensi kumulatif (CF)(kolum 3).  Untuk memperoleh pangkat persentil (kolum 4), gunakan formula berikut:

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |8

Di mana PR = pangkat persentil CF = frekuensi kumulatif Untuk menunjukkan bagaimana mengira pangkat persentil, mari kira dua skor mentah berikut:

Jadual 5.1 Taburan frekuensi dan pangkat persentil untuk satu ujian objektif terdiri daripada 40 item _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 Skor Ujian Frekuensi Frekuensi Kumulatif Pangkat Persentil * _____________________________________________________________________________________ 37 1 30 98 36 1 29 95 35 0 28 93 34 2 28 90 33 2 26 83 32 3 24 75 31 2 21 67 30 2 19 60 29 4 17 50 28 2 13 40 27 2 11 33 26 2 9 27 25 4 7 17 24 2 3 7 23 1 1 2 ________________ N = 30 _________________________________________________________________________________ * Dibundarkan kepada nombor bulat yang terdekat. Bila mentafsir pangkat persentil, pelajar hendaklah berhati-hati, kerana pangkat persentil menghuraikan prestasi ujian berdasarkan peratusan murid-murid yang memperoleh skor yang lebih rendah dan bukan

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |9

peratusan item yang dijawab dengan betul. Peratusan skor betul ialah tafsiran rujukan kriteria manakala pangkat persentil adalah tafsiran rujukan norma kerana ia menunjukkan satu kedudukan relatif. Keduanya pangkat persentil sentiasa spesifik kepada sesuatu kumpulan tertentu. Sebagai contoh, pangkat persentil 95 dalam kumpulan murid cerdik mewakili prestasi ujian yang lebih tinggi daripada pangkat persentil 90 dalam kumpulan murid sederhana. Jadi pelajar perlu mengetahui sifat semulajadi sesuatu kumpulan bila hendak menghuraikan kedudukan relatif seseorang murid. Ketiganya, pangkat persentil tidak tersusun pada jarak yang sama di atas skala. Perbezaan 5 pangkat persentil di tengah-tengah taburan skor mewakili prestasi ujian yang lebih kecil berbanding perbezaan 5 pangkat persentil di hujung-hujung taburan. Ini adalah kerana persentil rank adalah didasarkan kepada peratus murid yang dilangkau atau dapat ditandingi. Dan terdapat peratusan murid yang lebih besar di tengah-tengah taburan skor untuk dilangkau berbanding di hujung-hujung taburan. Misalnya, di hujung taburan, perbezaan beberapa poin skor mentah tidak banyak mengubah pangkat persentil disebabkan terdapat hanya sedikit sahaja skor tinggi.

S

kor gred ekuivalen selalu digunakan di tahap sekolah rendah. Skor mentah seorang murid daripada satu ujian ditukarkan ke tahap gred yang sepadan dengan skor mentah purata murid-murid di dalam kumpulan norma. Jadual di dalam manual ujian menunjukkan kolum-kolum yang selari di antara skor mentah dengan gred ekuivalen. Pelajar hanya perlu merujuk jadual dalam manual itu dan mendapatkan gred ekuivalen untuk mana-mana skor mentah yang diingini. Dikatakan skor gred ekuivalen berkemungkinan merupakan skor yang paling kerap disalah tafsir. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan skor gred ekuivalen dan yang mana tidak. Katalah kita memperoleh skor gred ekuivalen berikut daripada suatu ujian bateri untuk Liam, yang berada dalam pertengahan tahun di darjah empat. Membaca Bahasa Matematik 4.5 6.5 7.8

Perhatikan bahawa skor gred ekuivalen dipersembahkan berdasarkan tahap gred dan bulan dalam tahun pengajian. Dilihat di sini bahawa skor Liam dalam membaca bersamaan dengan skor purata yang diperoleh oleh murid-murid (daripada kumpulan norma) yang berada di pertengahan tahun di darjah empat. Jadi dari aspek membaca, Liam ditafsirkan sebagai sederhana. Dari aspek bahasa, Liam ditafsirkan ke hadapan dua tahun, dan dari aspek matematik, dia ditafsirkan ke hadapan lebih dari tiga tahun. Adakah itu bermakna Liam boleh membuat kerja dan tugasan pada tahap-tahap ini? Tidak, sebaliknya besar kemungkinan itu bermaksud yang Liam boleh melakukan tugasan gred empat lebih cepat dan lebih cekap daripada murid darjah empat yang lain. Dalam ujian-ujian tersebut

Taburan skor tertumpu berdekatan dengan min yang berada di titik tengah dalam taburan norma. setiap bahagian di bawah keluk mengandungi peratusan kes yang tetap. itu bukan bermaksud Sara hanya dapat selesaikan tugasan matematik darjah tiga. Ianya berbentuk loceng yang simetrikal. dan 2 peratus di antara +2 SD dan +3 SD. 14 peratus di antara +1 SD dan +2 SD. Ianya dinyatakan dalam unit yang dihitung daripada min dan sisihan piawai suatu set skor. Apabila keluk norma dibahagikan ke dalam unit sisihan piawai yang sama jaraknya sepanjang garisan dasar keluk itu. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 10 berkemungkinan besar tiada soalan-soalan pada tahap enam dan tujuh dimasukkan. memperoleh skor matemaik 3. P e n g g r e d a n . Oleh kerana hanya 0. Rajah 5. Lebih tepat ialah itu bermaksud sara menyelesaikan tugasan matematik darjah empat dengan lebih lambat dan melakukan lebih banyak kesalahan berbanding murid darjah empat yang lain. elok kita menggunakan keluk norma supaya lebih jelas. Oleh kerana itu. Demikian juga jika gred ekuivalen yang rendah diperolehi. Supaya pelajar lebih memahami min dan sisihan piawai. murid darjah empat.13 peratus sahaja kes jatuh di . Jadi. Iaitu dengan menjumlahkan semua skor dan kemudian dibahagi dengan bilangan skor.4 menunjukkan satu contoh keluk norma. Sisihan piawai menunjukkan sebaran semua skor dalam satu set skor. Formula untuk menghitung sisihan piawai ialah Di mana ∑ = jumlah X = satu skor ujian N = bilangan skor M = min √ = punca ganda dua Sisihan piawai sangat penting dan digunakan dengan meluas dalam pengujian. pelajar perlu ingat bahawa skor gred ekuivalen bukanlah satu standard yang hendak dicapai tetapi hanyalah skor purata murid-murid dalam kumpulan norma. 34 peratus daripada kes. S kor piawaian dapat menghuraikan prestasi ujian berdasarkan berapa jauh suatu skor mentah itu di atas atau di bawah purata. Sebagai mana pelajar tahu min digunakan sebagai suatu purata.skor gred ekuivalen yang terlalu tinggi atau rendah bukan indikator prestasi ujian yang boleh disandarkan sebagaimana skor gred ujian yang berdekatan dengan tahap gred murid itu. Frekuensi skor berkurangan apabila semakin jauh daripada min. Ini adalah kerana skor ekuivalen yang tinggi dan rendah lazimnya diperolehi melalui proses ekstrapolasi dan tidak mewakili skor purata yang diperoleh oleh kumpulan-kumpulan tersebut.0. misalnya jika Sara.P e n s k o r a n . Juga. jatuh di antara min dan +1 SD.

Perhatikan bahawa min skor mentah 40 diletakkan di titik sifar dan jarak satu sisihan piawai ialah 5 poin skor mentah di merata garisan dasar lekuk.P e n s k o r a n . dianggarkan 68 peratus skornya (lebih kurang dua per tiga) jatuh di antara 35 dan 45.4 Keluk norma dengan anggaran peratus kes di dalam setiap sela (peratusan telah dibundarkan) . titik satu sisihan piawai di atas min bersamaan 45 (40 + 5) dan titik satu sisihan piawai di bawah min bersamaan 35 (40 – 5). kita sebenarnya menentukan sejauh mana kita perlu pergi di atas (atau di bawah) min dalam poin skor mentah untuk memasukkan 34 peratus dari semua kes. Untuk membantu pemahaman maksud sisihan piawai. rata-rata skor taburan norma jatuh di antara -3 dan +3 sisihan piawai dari min. Apabila kita mengira sisihan piawai bagi satu set skor yang bertaburan norma. Rajah 5. Jadi. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 11 atas dan di bawah tiga sisihan piawai dari min. satu set skor mentah yang mempunyai min 40 dan sisihan piawai 5 diletakkan di bawah garisan dasar keluk. dan 99. P e n g g r e d a n . Bagi set skor ini.7 peratus jatuh di antara 25 dan 55.

P e n g g r e d a n . Formula untuk mengira skor-z ialah: Contohnya. dan stanine? Adakah pelajar tahu yang semua skor berkenaan adalah skor piawaian? Ya. skor-z untuk 47 dalam Rajah 5. S kor-z ini menunjukkan berapa jauhkah suatu skor mentah berada di atas atau di bawah min. Skor mentah 45 dalam Rajah 5.4 sisihan piawai di atas min. prestasi seseorang individu daripada pelbagai ujian boleh dibandingkan secara terus.4. Jadi. skor mentah 47 ialah 1. Sebaliknya skor-z ditukar kepada jenis skor piawaian yang lain yang menggunakan nombor bulat dan bernilai positif. Skor mentah 30 pula akan dinyatakan sebagai satu skor-z -2. dengan menggunakan skor-T. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 12 Apakah skor-z.4) = 64 Skor. untuk mengelakkan kekeliruan.4 yang dibincangkan tadi akan dinyatakan sebagai satu skor-z 1. skor-z jarang digunakan secara terus. skor abiliti. skor NCE.0 sebab ianya dua sisihan piawai di bawah min. skor-T. menggunakan formula: Skor. dalam unit sisihan piawai. Oleh kerana skor-z didapati menggunakan titik perpuluhan dan adakalanya bertanda negatif. maka skor-T = 50 + 10 (1. S kor-T memiliki min 50 dan sisihan piawai 10.T = 50 + 10 (skor-z ) Skor-T diperolehi daripada skor-z dengan Misalnya bila skor-z ialah 1. semuanya adalah skor piawaian yang berasaskan unit sisihan piawai.T adalah mudah untuk ditafsirkan sebab skor-T sentiasa mempunyai min dan sisihan piawai yang sama. dan skor-skor boleh digabung atau . Suatu skor-T 60 sentiasa bermaksud satu sisihan piawai di atas min dan suatu skor-T 30 sentiasa bermaksud dua sisihan piawai di bawah min.4 dikira begini: Oleh itu. Mari kita lihat satu demi satu.P e n s k o r a n .0 sebab ianya satu sisihan piawai di atas min.

Baiklah. S S kor abiliti dahulunya dipanggil sisihan IQ.NCE) merupakan satu lagi skor piawaian yang dibimbangi mengelirukan pelajar.P e n s k o r a n . Ia selalu melibatkan penerbit ujian bateri yang melaksanakan ujian abiliti pembelajaran. atau kecerdasan ke atas kumpulan norma. persentil rank merujuk kepada peratus individu yang jatuh pada atau di bawah sesuatu skor. merangkum satu band skor mentah. Ini adalah kerana seperti pelajar sudah tahu persentil rank bertumpu di tengah-tengah taburan dan tersebar keluar di hujung-hujung. P e n g g r e d a n . Iaitu skala stanine menaburkan skor mentah kepada sembilan bahagian. kita akan lihat apakah pula skor abiliti dan skor stanine. perlu diingatkan bahawa walaupun kedua-dua skor-T dan persentil rank menggunakan 50 sebagai min dan nombor dua digit. jangan keliru dengan skor-T. Skor yang diperolehi daripada ujian-ujian ini dilaporkan sebagai skor piawaian dengan minnya 100 dan sisihan piawainya 16 atau 15. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 13 dipuratakan tanpa berlakunya perubahan pada saiz sisihan piawai.5). S kor ekuivalen keluk-norma (Normal-curve equivalent score. (Rajah 5. yang terendah ialah 1. Ini membolehkan terbentuknya satu set skor yang memiliki unit yang sekata. skor-T 40 bersamaan dengan persentil rank 16. Perhatikan bahawa skor-T 30 adalah bersamaan dengan persentil rank 2. Setiap satu stanine. Perhatikan juga bahawa walaupun kedua-duanya mempunyai min yang sama. dan begitulah seterusnya.06. tetapi sisihan piawai ialah 21. kecuali 9 dan 1. tetapi julat skornya ialah dari 1 ke 99. separuh dari kelebaran satu sisihan piawai. di bawah min persentil rank bernilai lebih kecil daripada skor-T dan di atas min persentil rank lebih besar daripada skor-T. dan stanine 5 terletak di tengah tengah taburan. manakala skor-T bertabur pada unit yang sekata di seluruh taburan skor. kognitif. Julat persentil rank juga dari 1 ke 99. Supaya pelajar tidak keliru. Jadi bila pelajar mentafsirkan skor NCE. seperti skor-T. Ini adalah kerana skor NCE juga menggunakan 50 sebagai min. manakala skor-T merujuk kepada berapa unit sisihan piawai sesuatu skor di atas atau di bawah min. Jadi stanine . tetapi persentil rank tidak berada dalam unit yang sekata. kor stanine merupakan skor ujian yang dipersembahkan dalam bentuk satu digit. Skor ini ditafsirkan sama seperti mana-mana skor piawaian yang lain.5. skor-T boleh ditafsirkan berdasarkan persentil rank kerana keduanya saling berhubungan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Skor stanine yang tertinggi ialah 9. tidak seperti bila menggunakan skor mentah. Skor 116 bermaksud satu sisihan piawai di atas min. yang selalunya mempunyai julat yang terhad (lazimnya 20 ke 80). Bilamana taburan norma boleh djangkakan.

Sewaktu pelajar membandingkan skor murid daripada dua ujian yang berlainan dalam satu ujian bateri. Jadi bila mentafsirkan skor-skor berikut bagi murid ini. Rajah 5. skor-z.P e n s k o r a n . skor NCE. Stanine membaca = 5 . perbezaan dua stanine lazimnya adalah signifikan. P e n g g r e d a n . skor-T. skor abiliti. Taburan stanine dan peratusan kes dalam setiap stanine ditunjukkan dalam Rajah 5. dan stanine.5. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 14 adalah skor piawaian yang mempunyai minnya 5 dan sisihan piawainya 2. kita merumuskan pencapaian murid ini adalah tinggi dalam matematik tetapi tidak ada perbezaan di antara membaca dan bahasa.5 Hubungan persentil rank.

dengan unit-unit yang setara. Ibu bapa boleh memantau usaha murid. Jadi perbezaan di antara stanine 5 dan stanine 7 adalah sama seperti perbezaan antara stanine 4 dan stanine 6. Adakah anda bersetuju dengan hujah ini? Mengapa? M embantu murid dan ibu bapa adalah salah satu tujuan penggredan yang utama. Namun tujuan penggredan juga telah menjadi pelbagai disebabkan oleh tuntutan keperluan hidup. Pada amnya penggredan adalah perlu untuk memberi gambaran atau petunjuk sejauh mana murid-murid telah mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. P e n g g r e d a n .P e n s k o r a n .  Memenuhi keperluan masyarakat. Maklumbalas daripada gred bagaimanapun sepatutnya disampaikan kepada murid dengan cara yang tidak menggambarkan penilaian harga diri seseorang murid. Maklumat ini akan membimbing murid untuk membuat keputusankeputusan penting seperti memilih bidang. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 15 Stanine bahasa = 4 Stanine matematik = 7 Menukarkan skor mentah kepada stanine meletakkan skor daripada ujian berlainan ke atas satu skala piawaian yang sama. Dapat mengenali konsep diri yang realistik adalah amat penting semasa murid membesar. Markah merupakan maklumbalas kepada murid dan ibu bapa mengenai pencapaian murid. menawarkan bantuan. kita perlu memikirkan apakah tujuan penggredan dijalankan di sekolah. sekolah dan masyarakat? Bagaimana? Mengapa penggredan diperlukan? B agi menjawab soalan di atas. Maklumbalas mengenai pencapaian membolehkan murid mengetahui tentang dirinya.  Membimbing tugas guru dan sekolah. dan memilih karier. pendidikan di masa depan. Gred dapat memberikan petunjuk akan kekuatan dan kelemahan relatif intraindividu dan mengenai kebolehan dan batasan dirinya berbanding murid lain. Bolehkah pelajar fikirkan apakah tujuan dan peranan penggredan? Adakah penggredan memberikan munafaat kepada murid dan ibu bapa mereka? Adakah penggredan memberi faedah kepada guru. serta dapat maklumat mengenai perkembangan murid. memberi semangat dan galakan. . Mungkin tujuan dan peranan penggredan boleh dikategorikan kepada tiga:  Boleh memberi faedah kepada setiap murid dan ibu bapa mereka.

industri. Gred membantu guru memantau kemajuan murid. matrikulasi dan seumpamanya. P e n g g r e d a n . Gred juga digunakan di sekolah sebagai syarat kemasukan murid ke dalam kursus atau bidang yang memerlukan prasyarat. guru dapat memberi arahan yang spesifik kepada individu berkenaan. dan kerajaan. di mana gred digunakan oleh institusi di luar sekolah seperti kolej. Manakala bagi kedua-dua peringkat individu dan kumpulan. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 16 M embantu guru dan sekolah adalah tujuan penggredan yang seterusnya. M emenuhi keperluan masyarakat tidak dapat dielakkan. Strategi seperti mengumpul murid-murid kepada kumpulan yang homogeneous berdasarkan kelemahan atau kekuatan mereka dalam sesuatu mata pelajaran atau satu bahagian daripada mata pelajaran membolehkan guru memberi peneguhan dan tumpuan kepada subjek berkenaan. Gred juga digunakan oleh bidang perniagaan. Jadi pengajaran berpusatkan individu boleh dilaksanakan. Ini untuk memastikan masyarakat dan orang ramai mendapat khidmat daripada petugas dan pekerja yang sah dan berkelulusan dalam bidang pekerjaan yang dijalankannya. universiti. Sama ada sebagai rujukan untuk syarat menerima murid di institusi berkenaan. Kepada murid secara individu. Bagaimanakah pelaporan patut dilakukan? Bagaimanakah anda akan laporkan prestasi murid anda kepada ibu bapa mereka? Bolehkah anda namakan beberapa cara yang boleh dilakukan? Sila tuliskan idea anda di sini: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ . Akhirnya markah terlibat dalam pemberian lesen untuk menjalankan tugas ataupun merupakan sijil kecekapan. murid berkenaan perlulah mendapat sekurang-kurangnya gred C untuk algebra. untuk mengambil mata pelajaran fizik.P e n s k o r a n . guru boleh merencana dan melaksanakan pelbagai strategi pengajaran. atau menentukan kursus dan bidang yang paling sesuai diikuti. Misalnya. Markah daripada sekolah dan kolej yang diterima oleh murid dan pelajar memberikan kepada prospektif majikan maklumat yang sangat berguna. Gred juga selalu dijadikan sebagai asas untuk menghulurkan bantuan biasiswa atau anugerah.

Guru perlu mengumpul sampel kerja-kerja murid.P e n s k o r a n . Sampel sepatutnya daripada pelbagai pemerhatian dan merupakan asas kepada markah yang murid perolehi. dan ada kebolehpercayaan. M enjalankan konferen sebenar dengan lancar adalah penting. Menunjukkan keikhlasan dan komited terhadap perkembangan murid. Mulakan dengan menceritakan apa yang murid telah capai dan kemajuan yang telah dilakukannya. komunikasi tidak patut berlangsung. berterusan. Kita boleh merangkumkan kaedah menggunakan gred abjad dan penilaian bertulis dalam kaedah konferen. dan penerima. Untuk memastikan ibu bapa dapat memahami bahan murid . P ersediaan untuk konferen melibatkan proses memaklumkan kepada ibu bapa tujuan dan perkara yang akan dibincangkan. dan konferen? Jika itu yang anda tulis saya ucapkan syabas! Tidak boleh dipertikaikan bahawa pelaporan yakni proses memberi maklumbalas kepada ibu bapa tentang prestasi murid mestilah bersifat objektif. Kordinasi di antara ketiga-tiga elemen ini adalah penting untuk memastikan kejayaan sesuatu konferen dan memerlukan langkah-langkah asas yang berikut: Menyediakan bahan dan maklumat untuk konferen. masa yang cukup perlu diperuntukkan kepada ibu bapa. Komunikasi yang sesuai ialah mendengar . Dua peraturan perlu dipegang untuk menjayakan sesuatu konferen. Menyusun kemudahan dan aturcara. Semasa mereka membaca dan meneliti bahan murid. Membuat tindak ikut dan susur ikut hasil konferen. Menyampaikan maklumat secara professional dan prihatin. Menyelesaikan masalah secara berpasukan. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 17 A           dakah anda telah menulis kaedah seperti menggunakan gred abjad. Mendengar dengan teliti dan responsif kepada ahli keluarga dan murid. Ini akan meningkatkan kebolehpercayaan pentafsiran. yang baik dan juga yang kurang baik untuk dilihat oleh ibu bapa dan untuk dibincangkan. Kesahan akan meningkat jika penaksiran dibuat berasaskan ciri-ciri murid yang relevan. Ibu bapa juga sepatutnya berjumpa dengan guru dalam suasana yang ada privasi dan perbincangan ibu bapa dengan guru tidak didengari oleh ibu bapa yang lain. Adakah anda perlukan sebarang kemahiran untuk konferen yang berkesan? Sudah tentu. mesej. P e n g g r e d a n . Mengenalpasti masalah dan perkara yang perlu diberikan perhatian. Membentuk hubungan baik dengan ibu bapa dan menghormati kepelbagaian. Adalah penting untuk sekolah merancang aturcara dan masa yang sesuai untuk konferen ini supaya ibu bapa dapat datang dan guru tidak terlalu penat kerana perjumpaan yang padat. Membuat penilaian konferen untuk penambahbaikan perjumpaan di masa akan datang. Iaitu pertemuan dengan ibu bapa murid untuk melaporkan prestasi murid. Mana-mana komunikasi memerlukan tiga elemen: penghantar. iaitu memulakan konferen dalam nada positif dan menamatkannya mengikut masa yang telah ditetapkan. penilaian bertulis.

Kedudukan pelajar boleh ditentukan berdasarkan penggredan rujukan kriteria dan juga berdasarkan rujukan norma. Guru mungkin bertanya secara tidak formal soalan-soalan seperti. PENILAIAN KENDIRI 1. Terdapat dua jenis penggredan iaitu penggredan rujukan norma dan penggredan rujukan kriteria. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 18 dengan responsif. Guru hendaklah jujur. Skor biasanya berbentuk numerik. kelemahan. portfolio. rancangan tindakan yang sesuai untuk akan datang. Jenis-jenis skor ialah skor mentah dan skor terbitan. guru barulah boleh berkongsi maklumat dan memulakan proses penyelesaian masalah. 3. Penskoran ialah proses memberi skor kepada jawapan murid. Skor terbitan pula terbahagi dua iaitu skor terbitan mutlak dan skor terbitan relatif. objektif dan melengkapkan diri dengan evidens kerja murid. dan keperluan murid?” dan sebagainya. Terkandung dalam rubrik itu mungkin mengenai persiapan (agenda. Pelaporan ialah proses memberi maklumbalas kepada ibu bapa tentang prestasi murid. huraikan apa yang membezakan penskoran holistik daripada penskoran analitik? . M enilai konferen sangat sesuai ditegaskan di sini. dan sebagainya. Jika diberikan borang maka sediakan tempat untuk mengisi (misalnya di perpustakaan) dan ibu bapa memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan. kemudahan). Dengan menggunakan perkataan sendiri. 2. Namun adalah lebih baik lagi jika guru-guru mengisi rubrik atau senarai semak yang sesuai untuk menilai konferen. ada kebolehpercayaan dan berterusan.P e n s k o r a n . guru sepatutnya dapat melihat dengan jelas apakah rancangan yang akan dibuat di masa akan datang. murid lain dan ibu bapa lain. T indak ikut dan susur ikut hasil konferen adalah penting tetapi selalu diabaikan. Bila ibu bapa telah menjelaskan apa yang hendak dijelaskan dan menyoal soalan. Siapa yang bertanggungjawab untuk apa? Bila? Di mana? Bagaimana keputusan itu nanti hendak disampaikan kepada semua yang terlibat? Jadi terpulanglah kepada guru untuk menjadikan dirinya mudah untuk dihubungi dan selalu menghubungi keluarga murid-muridnya. Gred biasanya dalam bentuk abjad. Guru yang bijak tidak bercakap tentang guru lain. RINGKASAN 1. Dua kaedah penskoran ialah penskoran holistik dan analitik. “Adakah ini satu pengalaman yang baik?” “Adakah semua orang pulang dengan rasa puas hati?” “Adakah semua orang telah mengetahui kekuatan. P e n g g r e d a n . Di penghujung konferen. tujuan dan peranan setiap orang. Pelaporan gred dan pencapaian murid mestilah objektif. Ibu bapa juga boleh diberikan borang untuk menilai konferen. Penggredan ialah proses memberi gred ke atas jawapan atau skor murid.

Mexico City: Allyn and Bacon. RUJUKAN Airasian. Assessment for effective teaching: using context-adaptive planning. New York: Mc-Graw Hill. Boston: Allyn and Bacon . P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 19 2. (1998).P e n s k o r a n . S. P. & Dettmer. Assessment of student achievement. Classroom assessment concepts and applications. (2004). Hanna. Gronlund. Kenapakah min dan sisihan piawai itu penting dan perlu difahami? Bagaimanakah anda akan terangkan maksud min dan sisihan piawai? Berikan beberapa contoh kegunaan min dan sisihan piawai. A. E. Bagaimanakah anda akan menerangkan kedudukan murid anda kepada ibu bapanya berdasarkan persentil rank? 5. P e n g g r e d a n . N. 4th Edition. Huraikan dengan terperinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan penskoran soalan subjektif dibuat secara objektif. G. Apakah perbezaan utama antara pensentil rank daripada skor NCE? 4. P. (2001). 3. 6th Edition. W.

P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 20 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Selain di atas ada lagi langkah-langkah yang lain yang boleh dikenalpasti. B . Masa perlu disediakan untuk menanda jawapan subjektif secara objektif.P e n s k o r a n . P e n g g r e d a n .

P e n s k o r a n . P e n g g r e d a n . P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->