P. 1
KPD3016 Pengajaran Teknologi Dan Penaksiran (Modul 3)

KPD3016 Pengajaran Teknologi Dan Penaksiran (Modul 3)

|Views: 1,710|Likes:
Published by Maimanah Murad

More info:

Published by: Maimanah Murad on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

UNIT PELAJARAN 1 KONSEP ASAS PENGUJIAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menghuraikan maksud pengujian (testing), pengukuran (measurement), penaksiran (assessment) dan penilaian (evaluation). 2. Menghuraikan perkaitan di antara pengujian, pengukuran, penaksiran dan penilaian.

PENGENALAN

1

Sebagai seorang guru atau pelajar kita harus memahami bahawa matlamat utama penilaian adalah untuk membekalkan maklumat. Situasi seperti di Rajah 1.1 mungkin anda hadapi ketika anda ingin mengumpul maklumat tersebut. Untuk mengumpul maklumat tersebut, guru akan memberi ujian kepada murid-muridnya. Pada pendapat anda, adakah kaedah ujian yang dijalankan seperti dalam rajah di atas boleh dilaksanakan?

A

dakah anda sedar bahawa biasanya, murid ingin mengetahui prestasinya sendiri melalui ujian dan guru pula boleh mengenal pasti kelemahan murid, dan menilai keberkesanan pengajarannya. Di pihak ibu bapa pula, mereka boleh menilai prestasi anaknya melalui

laporan kemajuan murid. Bagi pentadbir pula, berbagai-bagai keputusan boleh dibuat berdasarkan maklumat ujian tersebut.

ISI KANDUNGAN
Apa maksud pengujian?

B

aiklah. Selepas menyedari kepentingan penilaian kepada murid serta pihak-pihak yang berkepentingan, kita akan mempelajari apakah maksud ujian atau pengujian itu. Ujian merupakan satu kaedah, tugas atau prosedur untuk memperoleh pemerhatian yang

sistematik tentang sifat seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi. Tujuan ujian pencapaian adalah untuk mengukur prestasi murid dalam berbagai-bagai mata pelajaran di sekolah. Manakala ujian psikologi adalah untuk mengukur sikap, minat, personaliti dan ciri-ciri psikologi yang lain. Kebiasaannya ujian memerlukan murid bertindak balas terhadap soalan atau butiran. Ujian boleh dibuat secara bertulis dalam bentuk soalan pelbagai pilihan atau esei dan juga dalam bentuk pemerhatian yang memerlukan pemerhati membuat pemeringkatan atau catatan rekod. Oleh itu, murid tidak semestinya sedar bahawa ia sedang diuji. Cronbach (1970) telah mendefinisikan ujian sebagai satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor atau satu sistem berkategori. Contoh skala bernombor adalah seperti angka 20/100 untuk ujian penglihatan, 120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 75/100 untuk ujian pencapaian bagi mata pelajaran Geografi.

2

Bagi sistem berkategori ialah ’ekstrovert’ atau ’introvert’ bagi ujian personaliti dan buta warna hijau –merah bagi ujian penglihatan. Dari segi perlaksanaannya, ujian terbahagi kepada dua kumpulan: 1. ujian berbahasa 2. ujian bukan berbahasa Ujian berbahasa adalah seperti ujian pensel dan kertas (ujian bertulis) dan ujian lisan. Ujian bukan berbahasa adalah ujian prestasi yang lebih menumpukan kepada kemahiran psikomotor daripada kemahiran kognitif. Contohnya ujian membaiki radas elektronik. Bilangan calon yang mengambil ujian terbahagi kepada ujian perseorangan dan ujian berkumpulan. Ujian berkumpulan seperti ujian pencapaian di sekolah, manakala ujian perseorangan seperti ujian kecerdasan The Stanford Biner Intelligence Scale dan The Weschsler Intelligence Scale. Kedua-dua ujian kecerdasan itu ditadbir kepada seorang murid pada satu-satu masa.

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan pengujian?. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Apa maksud pengukuran?
Sax (1997), mendefinisikan pengukuran sebagai umpukan atau pemberian angka-angka atau nombor kepada sesuatu objek atau perkara mengikut satu set peraturan yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, ujian berupaya mengukur pencapaian murid. Bagi seseorang guru di bilik darjah, aspek pengukuran pendidikan itu selalu dikaitkan dengan ujian di bilik darjah. Bagi ahli psikologi klinikal, pengukuran pendidikan melibatkan ujian-ujian psikologi yang lebih bertumpu kepada pengukuran nilai-nilai afektif individu.

3

Seseorang murid mungkin mengukur panjang sebuah meja. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Pengukuran memberi maklumat tentang sifat atau aktiviti yang diukur. Azman dapat markah 75 peratus dalam ujian Bahasa Melayu. berat atau pencapaian pelajar. Sebenarnya. Pengukuran ialah penentuan status dan penilaian ialah penentuan nilai. Biasanya maklumat yang diperoleh ada kaitan dengan telahan ke atas fenomena tertentu. rintangan satu litar arus elektrik atau pencapaian seseorang murid. Biasanya suatu indeks berangka kepada prestasi seseorang diberikan supaya status individu tersebut secara lebih tepat dapat mewakili sifat tertentu. Kita hanya mengukur dan tidak menentukan nilai. apakah yang dimaksudkan dengan pengukuran?. atau prestasi purata sekumpulan murid dalam mata pelajaran Matematik ialah 60 peratus. Penaksiran mempunyai ciri-ciri berikut: a) b) Merupakan satu proses mengumpul data bertujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan Ujian merupakan sebahagian daripada penaksiran 4 . Sebab itu. iaitu nilainya adalah dalam bentuk nombor. Begitu juga kita tidak mengukur pelajar tetapi mengukur tinggi. contoh tersebut tidak dinyatakan sama ada prestasi tersebut baik atau sebaliknya. Setiap pengukuran ini melibatkan sifat atau pemboleh ubah yang berbeza-beza bagi satu objek atau perlakuan tertentu. _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Apa maksud penaksiran? Pada umumnya penaksiran melibatkan membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan atau piawaian. jarak masa larian satu kilometer.Pengukuran dalam pendidikan sebenarnya adalah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. apa yang diukur bukanlah objek tetapi sifat objek. Contohnya panjang meja diperlukan untuk mengetahui sama ada meja itu boleh ataupun tidak untuk diletakkan di ruang tamu. Atribut-atribut yang boleh diukur mempunyai sifat-sifat kuantitatif. Misalnya.

darjah keutamaan antara faktor ekonomi. guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat diwujudkan. iaitu pembahagian mengikut: 1. ekonomi (praktikal) dan kebolehpercayaan (konsisten) Faktor yang diutamakan Jenis 5 . dengan kebolehpercayaan. Pengkelasan penaksiran mengikut tujuan penaksiran. ketulenan atau realisme (autentik). 2.c) Apabila penaksiran dibuat ke atas pelajar. cara bagaimana data yang dikumpul ditafsir dan dinilai. 3. Tujuan Mengenal pasti kelemahan dan kesediaan belajar Mempelbagaikan penaksiran secara berkala bagi tujuan memberi gred Membantu pelajar belajar secara berterusan Memberi gred Melapor kepada pihak luar Membuat keputusan tentang sesuatu tindakan Jenis Penaksiran diagnostik (diagnostic assessment) Penaksiran formatif (formative assessment) Penaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning dan assessment as learning) Penaksiran sumatif (summative assessment) atau penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning) Perbezaan antara ‘assessment for learning’ dengan ‘assessment as learning’ Assessment for learning Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan kriteria yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang diharapkan Assessment as learning Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan prestasi kendiri sebelumnya Pengkelasan penaksiran mengikut darjah keutamaan antara faktor ketulenan (realisme). tujuan penaksiran. Penaksiran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut kriteria tertentu.

Sebagai contoh.  Memaksimumkan salah satu daripada tiga faktor ini (ketulenan. dan kebolehpercayaan penaksiran  Apabila konteks penaksiran prestasi mempunyai darjah ketulenan yang sangat tinggi. maka mungkin tidak boleh dikategorikan sebagai penaksiran autentik.Ketulenan (authenticity) Ekonomi dan kebolehpercayaan Penaksiran autentik Penaksiran konvensional/tradisional atau pengujian Menyeimbangkan faktor ketulenan. Ada kalanya darjah ketulenannya tidak begitu tinggi. ekonomi. dan ekonomi) akan menyebabkan dua faktor lain terjejas dengan teruk. dan kebolehpercayaan semuanya penting. ekonomi.  Oleh sebab ketulenan. cuma ia bukan ujian kertas-dan-pensel. Namun terdapat sedikit perbezaan iaitu penaksiran alternatif merupakan penaksiran selain daripada penaksiran kertas-dan-pensel. guru perlu mempertimbangkan dengan teliti semua faktor ini dan cuba menonjolkan salah satu hanya apabila faktor lain itu tidak begitu terjejas.  Strategi terbaik adalah mencari titik keseimbangan di mana tahap setiap faktor itu cukup tinggi berbanding memaksimumkan hanya satu faktor. Penaksiran autentik biasanya mempunyai darjah ketulenan yang tinggi iaitu penaksiran itu dijalankan dalam konteks kehidupan sebenar. Namun pemilihan banyak juga bergantung kepada tujuan penaksiran itu dijalankan. kebolehpercayaan. Perbezaan antara penaksiran autentik dengan penaksiran konvensional/tradisional atau pengujian Penaksiran autentik Biasanya pelajar perlu melakukan sesuatu tugasan Konteks kehidupan sebenar Membina/mengaplikasi Penstrukturan pelajar Bukti secara langsung Penaksiran konvensional/ tradisional atau pengujian Biasanya pelajar memilih respon dan/atau menulis ayat pendek Konteks terkawal Mengingat kembali/mengenal pasti Penstrukturan guru/pengajar Bukti secara tidak langsung Terdapat juga istilah penaksiran alternatif yang agak sinonim dengan penaksiran autentik. menaksir kebolehan mengajar semasa pelajar menjalankan latihan mengajar di makmal mikropengajaran merupakan penaksiran alternatif tetapi darjah ketulenannya tidak begitu 6 . biasanya ia tidak seragam dan/atau tidak ekonomi untuk dijalankan.

misalnya. Pengkelasan penaksiran mengikut cara bagaimana data yang dikumpul ditafsir dan dinilai Cara tafsir dan nilai Mengikut kriteria tertentu yang telah ditetapkan lebih awal Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan pelajar lain Jenis Penaksiran rujukan kriteria (criterion-referenced assessment) Penaksiran rujukan norma (norm-referenced assessment) Bagi penaksiran rujukan kriteria. Penaksiran rujukan kriteria bertujuan 7 . Walau bagaimanapun. penaksiran kertas-dan-pensel merupakan penaksiran autentik jika diberi kebebasan dari segi masa kerana bertepatan dengan situasi penulisan kreatif dalam kehidupan seharian. contoh kriteria yang ditetapkan yang digunakan di UPSI adalah seperti berikut: Peratus Markah 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 <35 Penilaian Cemerlang (A) Cemerlang (A-) Kepujian (B+) Kepujian (B) Kepujian (B-) Lulus (C+) Lulus (C) Lulus (C-) Lulus (D+) Lulus (D) Gagal Setiap pelajar yang mencapai peratus markah tertentu akan dinilai sewajarnya mengikut penilaian yang telah ditetapkan tanpa mengira prestasi pelajar lain. dalam konteks kebolehan menghasilkan penulisan kreatif. di mana ia dilakukan dalam konteks kehidupan sebenar. Namun jika dibandingkan latihan mengajar di makmal dengan ujian kertas-dan-pensel seperti peperiksaan akhir semester.tinggi berbanding menjalankan latihan mengajar di sekolah. maka lebih autentik daripada ujian kertas-dan-pensel. darjah ketulenan latihan mengajar di makmal mikropengajaran bagi mengukur kebolehan mengajar itu adalah lebih tinggi.

menskor ujian. Guru akan mengajar dan membuat ujian terhadap apa yang diajar. Bagi penaksiran rujukan norma pula. tetapi jikalau dibandingkan dengan pelajar lain yang dinilai bersama. memulangkan kertas ujian kepada pelajar untuk semakan dan guru 8 . Oleh itu. Bagi Principles for Fair Students Assessment Practices Education in Canada (1993). memaklumkan pelajar atau ibu bapa mereka tentang kemajuan terhadap penguasaan pengetahuan. perancangan kurikulum. pelajar ini kemungkinan mendapat prestasi cemerlang (A) jikalau markah 75% ini merupakan markah yang tertinggi dalam kumpulan pelajar yang ditaksir.membezakan antara pelajar berpencapaian tinggi dengan rendah dan menyusun mereka dari segi pencapaian tersebut. kemahiran. pencapaian pelajar ini akan dinilai sebagai cemerlang (A-). memaklumkan kepada mereka yang terlibat dalam membuat keputusan pendidikan ( pengajaran. Penaksiran jenis ini meletakkan pelajar mengikut lengkung taburan normal. guru menskor jawapan dan memberikan gred sepadan dengan prestasi yang ditunjukkan. mentadbirkan ujian berkenaan. sikap dan perlakuan yang sepatutnya telah dipelajari atau dikuasai b. Pelajar bersaing antara satu sama lain. jika seorang pelajar mendapat markah 75% misalnya. penaksiran adalah satu proses mengumpul dan menginterpretasi maklumat yang boleh digunakan untuk : a. pencapaian atau prestasi setiap pelajar dibuat perbandingan dengan pelajar lain dalam satu kumpulan besar bagi menetapkan kedudukannya. PMR. Peperiksaan peringkat kebangsaan seperti SPM. Penaksiran dimulakan dengan yang tak formal di bilik darjah dan diakhiri dengan keputusan tentang penggredan dan ulangan bagi seseorang murid. Guru membina satu ujian. merekod markah yang didapati ke dalam buku rekod pelajar. Sekolah-sekolah di Malaysia biasanya menggunakan kertas dan pensil untuk menaksir dan menilai pelajar mereka. dasar dan pembentangan program) tentang pelajar. dan UPSR biasanya merupakan penaksiran rujukan norma Airasian (1991) mengatakan bahawa ramai orang membuat tanggapan tentang perkataan penaksiran bilik darjah membawa imej pelajar mengambil uijan kertas dan pensil. jikalau mengikut rujukan kriteria.

Keadaan ini boelh memudahkan guru untuk membuat keputusan. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Gay (1985). Ini bermakna setakat mana pencapaian objektif itu boleh diterima. Proses yang terlibat dalam membuat penilaian ialah: a) menentukan jenis data yang harus dikumpulkan b) menentukan jenis responden 9 . jelas atau membuat analisis terhadap sesuatu isu. menguji kemahiran aras rendah dalam domain kognitif. Pengukuran melibatkan pemberian nombor atau peringkat maklumat yang diperlukan dan lebih kepada kuantitatif. Dalam proses penilaian komponen pentingnya ialah untuk membuat keputusan.akan mencampurkan semua skor dari pelbagai mata pelajaran secara keseluruhan. umumnya. Penilaian bertujuan menentukan status sesuatu objek yang dinilai dengan membanding status berkenaan dengan satu set standard atau kriteria uantuk dibuat keputusan. Kebanyakan soalan yang dibina oleh guru kurang menekankan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Penilaian boleh menggunakan maklumat kualitatif yang mengandungi pernyataan deskriptif bertujuan untuk menghuraikan dengan lebih lanjut. Masalah yang dihadapi ialah ujian bilik darjah. mengatakan bahawa penilaian merupakan satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai yang membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan dibuat. apakah yang dimaksudkan dengan penaksiran? _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Apa maksud penilaian? Penilaian adalah satu pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang nilai sesuatu perkara atau benda. maka perlu juga diketahui tahap pencapaian objektif berkenaan. ini menyebabkan pengujian hanya dibuat pada aras pengetahuan dan kefahaman sahaja. Jika sesuatu objektif itu telah tercapai.

Selepas data dikumpul ia perlu dinyatakan dalam bentuk kuantiti. sebaiknya dalam bentuk yang membenarkan perbandingan antara individu atau kumpulan dilakukan. RUMUSAN Peranan penaksiran dan penilaian menentukan sama ada keperluan kanak-kanak boleh dipenuhi. Oleh kerana terdapat tadika yang menjalankan penaksiran dan penilaian secara formal. Maka proses ini dipanggil pengukuran. pengukuran. iaitu kanak-kanak prasekolah perlu menduduki ujian dan diberi gred markah dan kedudukan selepas 10 . _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Apa perkaitan antara penaksiran. Proses seterusnya ialah penilaian di mana perbandingan dengan satu set kriteria atau kumpulan dilakukan bagi menentukan nilai atau kualiti data tersebut (contohnya menetapkan pencapaian sebagai cemerlang. apakah yang dimaksudkan dengan penilaian?. pengujian. maka proses itu dipanggil pengujian. Jika data dikumpul dalam keadaan terkawal. dapat diperbaiki kandungan kurikulum serta amalan pengajaran atau menentukan kualiti tadika. penaksiran dan penilaian? Penaksiran merupakan keseluruhan proses mengumpul data sehinggalah kepada membuat keputusan berdasarkan data tersebut (contohnya membuat keputusan sama ada pelajar tertentu layak bergraduat atau tidak).c) pengumpulan data d) analisis data e) interpretasi data f) membuat keputusan Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Namun ada pihak yang mengkonsepsi proses penilaian sebagai sinonim dengan penaksiran iaitu sebagai keseluruhan proses mengumpul data dan akhirnya menilai dan membuat keputusan. jika sebaliknya. sederhana atau gagal). dipanggil penaksiran autentik atau alternatif.

pengukuran. Huraikan perkaitan di antara pengujian. Dengan menggunakan perkataan sendiri. (2003).L & Gronlund.). N. Penilaian di Bilik Darjah. New Jersey: Prentice-Hall Inc. guru harus memahami bagaimana untuk membuat pengujian. West Malaysia : Quantum Books. huraikan apa yang dimaksudkan dengan pengujian psikologi? 2. (1995). Senaraikan satu contoh ujian berkumpulan dan satu ujian perseorangan?.(2000). penaksiran dan penilaian ke atas kanak-kanak supaya tidak melakukan kesilapan dalam membuat keputusan tentang pendidikan.E. KATA KUNCI Pengujian Pengukuran Penaksiran Penilaian PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Apakah perbezaan utama di antara pengujian dan pengukuran? 4. Kesan dari kemasukan gred dan markah adalah penglabelan ke atas kanak-kanak secara langsung. Measurement and Assessment in Teaching (8th ed. Bhasah Abu Bakar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka 11 . R. Melabelkan kanak-kanak hasil satu atau dua ujian adalah tidak sesuai. Apakah perbezaan di antara penaksiran autentik dengan penaksiran konvensional? 5. penaksiran dan penilaian? RUJUKAN Linn. Mokhtar Ismail. pengukuran. Sewajarnya.dinilai. Tanjong Malim. Asas Pengukuran Bilik Darjah.

maka Unit ini akan juga menumpukan kepada perbincangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengujian dan penilaian. Berkemahiran – menulis item ujian memerlukan kemahiran serta penguasaan bahasa yang baik supaya dapat menghasilkan ujian yang berkualiti. ii. Memahami pentingnya menganalisis item untuk menilai kualiti ujian 4. iv. gambar serta lain-lain bentuk rangsangan atau stimulus akan menjadikan item-item lebih pelbagai bentuk serta dapat mengukur pelbagai aras kemahiran. item ujian dengan tahap pelajar. Memahami perkaitan antara kesukaran item dan diskriminasi item PENGENALAN Dalam Unit 1. Mengetahui dan memahami pelajar yang akan diuji – ujian yang dirancang perlulah mengambil kira latar belakang serta kebolehan pelajar. ISI KANDUNGAN Perancangan dan pembinaan ujian Sebagai guru kita perlu merancang pengujian yang sesuai dengan topik yang diajar dan kebolehan pelajar-pelajar. Mengetahui kandungan pelajaran dengan baik – guru perlulah menguasai dengan baik kandungan pelajaran yang diajar. Kreatif – menulis item ujian juga memerlukan kreativiti bagi menghasilkan item-item yang sesuai dan menarik. Membina ujian sumatif berdasarkan tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran masingmasing 3. simbol. format ujian. Ini penting bagi mempastikan yang guru dapat menentukan apakah skop kandungan pelajaran yang hendak diuji serta tahap kebolehan pelajar dalam memahami topik-topik yang diajar. Dalam merancang dan membina ujian. Ini perlu supaya guru dapat menyesuaikan kandungan ujian.UNIT 2 PENTAKSIRAN KONVENSIONAL DAN PENGUJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda akan dapat 1. iii. Memandangkan peserta kursus ini terdiri daripada guru-guru yang telah mengajar dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam merancang dan membina ujian. beberapa pertimbangan umum berikut boleh dijadikan panduan: i. pengukuran. Mengetahui langkah-langkah perancangan dan pembinaan ujian 2. rajah. . Memahami perbezaan di antara konsep „kesukaran item‟ dan „diskriminasi item‟ dalam analisis item 5. kita telah membincangkan tentang beberapa konsep asas seperti pengujian. Unit ini akan memberikan tumpuan kepada pengujian untuk mendapatkan maklumat yang penting tentang pembelajaran dan pencapaian pelajar. Perancangan yang teliti adalah penting bagi mempastikan ujian yang ditadbirkan dapat menghasilkan maklumat yang sah dan boleh dipercayai. Penggunaan pelbagai media. Memahami perkaitan di antara konsep-konsep tersebut adalah amat berguna kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran dan penilaian.

kualiti percetakan adalah penting dan perkara-perkara seperti kualiti kertas. v. vii. pokok soalan. Adakah untuk tujuan formatif. guru perlu terlebih dahulu tentukan tujuan ujian diadakan.tentukan perlakuan yang akan diukur dengan merujuk kepada objektif pengajaran. struktur pilihan jawapan dan kunci soalan. keberkesanan pengganggu.pemilihan soalan-soalan untuk memenuhi JPU yang ditetapkan . Percetakan Soalan .dikaji semula oleh rakan-rakan lain atau jawatankuasa untuk memperbaiki aspek-aspek seperti idea yang diuji. Sekairanya ada. memudahkan pelajar mengekalkan „mental set‟. Ini melibatkan kesahan kandungan yang merupakan aspek penting dalam penyediaan ujian. penempatan atau diagnostik. adil.v. Proses Asas Pembinaan Ujian Sebagai seorang guru sudah tentu anda mempunyai pengalaman dalam menyediakan ujian bagi mengukur pengetahuan dan kemahiran pelajar anda. Di samping itu. format item. Oleh itu adalah penting membina Jadual . Analisis Item/Soalan . iii.menentukan bidang cakupan ujian . ruang antara soalan. Dalam menyediakan ujian sudah tentu anda mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. sumatif. iv. penggunaan gambar rajah serta dakwat perlu diberi perhatian. kuasa diskriminasi soalan dan sejauhmana soalan menepati objektif pembelajaran. Pemilihan Soalan Yang Bermutu . langkah-langkah yang manakah yang anda belum lakukan dan kenapa? Bagaimana membina ujian yang baik? 1. aktiviti mental berkembang dari mudah ke kompleks. vi. menimbulkan keyakinan dan motivasi dan jawapan betul disusun mengikut „random pattern‟. ii.untuk mengetahui peratus pelajar yang dapat menjawab sesuatu item dengan betul. i. Guru perlu mempastikan skop kandungan yang diuji merupakan pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar dan penting untuk diketahui oleh pelajar. Selain daripada itu. Kesahan dan Kebolehpercayaan Ujian – Sejauhmanakah ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah merupakan soalan berkait dengan kesahan ujian. Menyediakan Jadual Penentuan Ujian . memudahkan guru memeriksa. Aspek keseluruhan ujian Ujian yang dibina dengan baik memastikan inferens atau kesimpulan yang dibuat tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar adalah tepat. kemahiran yang diuji. dan kesukarannya dari setahun ke setahun. penyusunan ayat. tahap.Soalan yang terpilih disusun mengikut jenis item untuk mengelakkan kekeliruan. Di samping itu tentukan jenis-jenis item yang sesuai Menilai semula soalan .berdasarkan analisis item Susunan Soalan . ujian tersebut adalah stabil dari segi mutu. Sekarang cuba anda renungkan adalah langkah-langkah tersebut di atas dijalankan dalam merancang dan membina ujian. Soalan juga disusun mengikut aras kesukaran. vii.kandungan yang perlu diuji serta menentukan aras kemahiran atau jenis perlakuan yang diharapkan Penulisan Item. ketekalan skor yang dihasilkan oleh ujian juga perlu diperhatikan bagi mempastikan keboleh percayaan ujian. Penentuan Tujuan Ujian – sebelum sesuatu ujian dibina. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Unit 4. dan sah. Berikut dinyatakan proses asas dalam pembinaan ujian yang standard dan mungkin anda boleh bandingkan dengan amalan yang dilakukan selama ini.

Di samping itu lebih banyak isi kandungan boleh diuji. Contoh JSU yang biasa dibina adalah seperti berikut: Contoh JSU bagi peperiksaan akhir semester kursus Kurikulum dan Pengajaran Fizik (5 soalan struktur dan 5 esei) BIL 1 2 3 4 5 6 Topik Teras pengetahuan guru Pendekatan Inkuri Penaksiran Miskonsepsi Fizik Kemahiran mikropengajaran Teknologi & Media Peratus wajaran (%) Pengetahuan Kefahaman 1 Aplikasi 1 1 1 1 1 30 1 1 10 20 20 20 1 1 Analisis Sintesis Penilaian Peratus wajaran. Ini secara langsung dapat meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan ujian. ___________________________________ iv. soalan objektif ini merupakan cara mudah mendapatkan maklumat serta memerlukan masa yang kurang dibandingkan dengan ujian esei. Sebagai refleksi.Spesifikasi Ujian yang merupakan satu dokumen yang merakamkan buah fikiran dan perancangan keseluruhan ujian. Jenis membekalkan jawapan . Oleh itu. di bawah disenaraikan panduan umum dalam menulis soalan objektif. ___________________________________ ___________________________________ iii. Sebagai seorang guru anda juga pernah menggunakan ujian objektif dalam mengukur pengetahuan dan kemahiran pelajar anda. Ujian objektif juga lebih mudah diperiksa secara tepat dan objektif. Langkah-langkah umum pembinaan JSU ini adalah seperti berikut: • Tentukan skop ujian (topik yang akan dimasukkan) • Anggarkan % masa pembelajaran bagi setiap topik • Tentukan hasil pembelajaran yang ingin ditaksir serta arasnya • Tentukan jenis ujian yang sesuai (objektif dan/atau subjektif) • Tentukan bilangan soalan bagi setiap topik (% masa x jumlah markah) • Tentukan masa yang diperuntukkan untuk menjawab (kebiasaannya. ujian objektif memerlukan masa serta kemahiran yang baik untuk membinanya. ii.jawapan pendek Jenis memilih jawapan . padanan dan anika pilihan Secara umumnya.betul/salah. 1–3 min/soalan bagi ujian aneka pilihan dan 15-30 min/soalan bagi ujian berstruktur/esei) Jana atau pilih soalan yang sesuai daripada bank soalan berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian. cuba anda senaraikan format soalan objektif yang biasa anda gunakan: i. Aspek khusus ujian soalan objektif Ujian objektif adalah merupakan bentuk ujian yang luas digunakan sama ada di peringkat bilik darjah mahu pun di peringkat peperiksaan kebangsaan. ii. % 15 15 20 30 15 10 100 2. maka sampelan kandungan yang diuji adalah lebih representatif. ___________________________________ Soalan objektif terbahagi kepada dua jenis: i. Walaubagaimana pun. .

Sebagai pelajar universiti anda tidak dikehendaki terlibat dalam sebarang penyelidikan B. pilihan kelima diletakkan sebagai “Saya tidak tahu”. Jika ingin mengelakkan pelajar meneka. C. iaitu yang mengandungi perkataan „bukan‟. IV. Kelemahan lain yang pada pandangan anda juga merupakan kelemahan pentaksiran tradisional adalah I. III. „melainkan‟.• • • • • • • • • • • Jangan ada item yang menjadi jawapan kepada item yang lain Setiap item menaksir satu konsep sahaja Setiap item bermula dengan pangkal item dan berakhir dengan sebaik-baiknya 5 pilihan jawapan. Pilihan jawapan haruslah semuanya mempunyai struktur ayat yang serupa. II & III sahaja I. Adalah beretika untuk melibatkan kanak-kanak dalam penyelidikan tanpa kebenaran ibubapa mereka ii. II & IV sahaja . dan berikan ulasan anda tentang kelemahan yang terdapat pada item-item tersebut. II. „tidak‟. Jika perlu digunakan juga. penggunaan prosedur dan proses yang standard bagi pelajar-pelajar yang berbeza kebolehan tidak dapat mengukur kemampuan sebenar pelajar kesahan dan kebolehpercayaan yang rendah terutama ujian tara lebih memihak kepada golongan pelajar yang berkebolehan (elit) I & II sahaja III & IV sahaja I. pilihan jawapan harus merupakan penyambung sehingga terbentuk ayat penuh. termasuk istilah dan panjang yang hampir serupa juga. Susun pilihan jawapan mengikut susunan logik di mana sesuai. Pandangan ini lebih menekankan kepada kelemahan pentaksiran tradisional dalam mengukur kemahiran berfikir tahap tinggi pelajar-pelajar. Pilihan jawapan harus disusun secara rawak bagi keseluruhan item ujian supaya pelajar tidak mudah meneka. Format yang lebih baik bagi pangkal item adalah berbentuk soalan ayat penuh. Elakkan penggunaan ayat negatif. Pilihan jawapan mesti ada hanya satu jawapan tepat mengikut pakar. B. D. cuba anda teliti item-item objektif berikut. Pangkal item perlu jelas menyatakan masalah yang hendak diselesaikan. i. adalah dibolehkan membuang mana-mana yang berbeza C. atau gunakan huruf besar. A. Jangan sekali-kali meletakkan jawapan tepat bagi pilihan kelima. gariskan. Yang manakah di antara berikut yang merupakan contoh amalan penyelidikan yang beretika? A. Jikalau item dalam bentuk ayat tergantung. hitamkan. Sebagai latihan. Pentaksiran tradisonal dikatakan tidak bersesuaian dengan paradigma dan teori pembelajaran konstruktivisme yang sedang berkembang sekarang. Adalah boleh menjalankan penyelidikan yang melibatkan pelajar di bawah umur 18 tanpa mendapatkan kebenaran sekiranya penyelidikan itu untuk pendidikan D. Pangkal item tidak sepatutnya mengandungi kiu dengan menggunakan perkataan penting yang diulang dalam pilihan jawapan. Sekiranya ada di antara keputusan penyelidikan adalah berbeza daripada yang lain. misalnya apabila menyenarai nombor.

Berbanding dengan ujian objektif. jenis pentaksiran yang paling sesuai digunakan oleh Cikgu Lily adalah A. Contoh soalan: Kebelakangan ini keamanan dunia sering terancam dengan pelbagai tragedi dan peperangan. Soalan jenis ini adalah paling sesuai pada peringkat aras pengetahuan. dan beri alasan). soalan berstruktur dan esei ini mempunyai dua jenis:  Jenis soalan respon terhad Soalan bentuk ini meletakkan had pada jawapan yang perlu diberikan oleh calon. dan bentuk jawapan yang khusus juga lazimnya ditunjukkan (oleh kata tugasan seperti. C. D. dan pendekatan yang luas kepada penyelesaian masalah. Secara umumnya. respon dihadkan oleh penggunaan arahan khusus atau maklumat pengenalan. Dalam soalan jenis ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat menjalankan tugas menjaga keamanan dunia dengan berkesan. Ini memandangkan ujian esei memberi peluang kepada pelajar untuk mengoraganisasi. soalan esei dikatakan lebih baik untuk mengukur aras kemahiran yang kompleks. aplikasi dan analisis Contoh soalan: Beri sebab-sebab mengapa masalah penyalahgunaan dadah masih lagi merupakan masalah yang utama di kalangan belia-belia di negara ini. menganalisis maklumat dan membuat laporan daripada lawatan yang diadakan ke kawasan perkampungan orang asli". Dalam sesetengah kes. senaraikan. B. Sempadan kandungan mata pelajaran yang perlu dipertimbangkan biasanya ditakrifkan secara sempit oleh masalah. Had pada bahan yang boleh dimasukkan dalam jawapan dan pada bentuk respon adalah minimum walaupun dalam sesetengah kes. Soalan ini dapat mengukur penyepaduan idea yang kreatif. Salah satu objektif pengajaran Geografi yang hendak dicapai oleh Cikgu Lily adalah seperti berikut: "Membolehkan pelajar mengumpul maklumat. Huraikan mengapakah badan ini tidak dapat .iii. Aspek khusus ujian soalan berstruktur dan esei Soalan berstruktur dan esei juga merupakan bentuk ujian yang biasa dijalankan di sekolah. Untuk mengukur kemahiran-kemahiran tersebut. penilaian bahan secara keseluruhan. takrifkan. calon hendaklah diberi kebebasan untuk menunjukkan kemahiran kepada aras sintesis dan penilaian. menyepadu dan mensintesis pengetahuan serta menggunakan maklumat yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang sebenar. had yang munasabah boleh dikenakan seperti had masa dan had halaman. pemahaman. Jawapan anda mestilah tidak melebihi 100 patah perkataan  Jenis soalan respon lanjutan Soalan jenis ini memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab. Pentaksiran persembahan terbuka Pentaksiran persembahan terhad Ujian Subjektif Ujian Objektif 3.

memberikan maklumbalas yang berguna kepada guru. secara keseluruhannya perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan: • • Pastikan sama ada rangsangan soalan (gambar rajah. kebudayaan. keperibadian. Tentukan soalan-soalan mengikut standard (dari segi aras kesukaran. Sediakan rangka model jawapan kepada soalan supaya mudah untuk menyemak) Sediakan skema pemarkahan beserta dengan pecahan dan wajaran markah. kebolehpercayaan dan kegunaan sesuatu ujian. _____________________________________________________________ Analisis item Kualiti sesuatu ujian bergantung kepada kualiti tiap-tiap item dalam ujian tersebut. Gubal soalan dengan menggabungkan tugasan soalan. kepercayaan.menjalankan tugas dengan berkesan dan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh badan ini untuk mengekalkan keamanan dunia. membantu guru menulis item ujian yang baik. Dalam membina soalan berstruktur dan esei. _____________________________________________________________ II. Tidak mengandungi unsur emosi. sederhana dan lemah (Kebiasaaannya aras kemahiran menentukan kedudukan soalan) Konsep yang disoalkan hendaklah sesuai dengan peringkat pemelajaran yang telah diajarkan. gambar. Kualiti item-item memberi kesan kepada kesahan. _____________________________________________________________ Kelemahan: i. _____________________________________________________________ III. tajuk dan rangsangan (jika ada) dengan memberikan pertimbangan kepada perkara berikut: o o o o o o o o o Soalan hendaklah seberapa ringkas yang mungkin Soalan hendaklah tepat dan jelas Soalan hendaklah berkemampuan membezakan pelajar baik. analisis item adalah proses meneliti tindakbalas calon terhadap tiap-tiap item untuk membuat . agama dan lain-lain perkara sensitif. perangkaan dan lainlain) perlu bagi soalan yang akan digubal serta relevan kepada soalan. masa untuk menjawab. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ iii. Mengikut Mehren (1975). berdasarkan pemahaman dan pengalaman anda. ii. liputan jawapan dan kepentingan tajuk) Dapatkan pandangan kedua – semakan Sebagai kesimpulan. cuba anda senaraikan TIGA kekuatan dan kelemahan kedua-dua bentuk ujian objektif dan ujian esei: Kekuatan: I. Pada umumnya. analisis item merupakan teknik untuk menilai kekuatan dan kelemahan ujian.

Contohnya. Kesukaran item juga dikenali sebagai nilai p. lebih mudah item tersebut. Tinggi yang menjawab betul NR = Bilangan calon Kump.0 (semua calon memilih jawapan betul) tidak memberi apa-apa sumbangan dalam mengukur perbezaan individu. Keadaan yang sama juga benar sekiranya semua calon memilih jawapan yang betul bagi item tersebut. Lebih besar peratus yang mendapat jawapan betul. Untuk mendapatkan kesukaran item. Penilaian ke atas tiap-tiap item dengan mengaitkannya dengan kriteria luaran atau hubungannya dengan lain-lain item dalam ujian. cara yang mudah biasanya diperolehi melalui formula berikut: NT + NR __________ N NT = Bilangan calon Kump. oleh itu ianya tidak berguna. Dengan ertikata lain. kesukaran item atau nilai p memberi kesan ke atas kepelbagaian/sebaran skor serta ketepatan skor ujian membezakan di antara kumpulan yang berbeza. Dengan ertikata lain. Analisis ini menilai kualiti item dan juga ujian. apabila tidak ada calon yang memilih jawapan yang betul. Untuk mendapatkan indeks kesukaran item. kesukaran item atau nilai p .85. Ini kerana kesukaran item lebih didefinisikan dari segi kekerapan relatif dengan calon-calon lain yang memilih jawapan betul daripada didefinisikan dari segi ciri-ciri intrinsik item tersebut. sudah tentu tidak ada perbezaan individu dari skor ke atas item tersebut. Nilai p pada asasnya adalah merupakan ukuran tingkahlaku. sesuatu item yang dijawab dengan betul oleh 85% calon akan mempunyai kesukaran item atau nilai p .pertimbangan tentang kualiti item-item tersebut. Analisis juga boleh digunakan untuk meneliti semula setiap item dan meningkatkan keberkesanan setiap item dan juga ujian Tujuan analisis item Pada umumnya analisis item bertujuan:   untuk mengenalpasti item yang baik dan item yang tidak baik untuk mengenalpasti pengetahuan atau kemahiran yang pelajar telah dan belum menguasai Kesukaran Item Kesukaran item merupakan peratus pelajar yang mengambil ujian yang menjawab dengan betul. Rendah yang menjawab betul N = Jumlah semua calon yang menjawab item berkenaan . bahagikan bilangan calon yang menjawab betul dengan umlah calon yang menjawab item tersebut. Oleh itu.0 (tidak seorang yang memilih jawapan betul) atau nilai p 1.

Garis panduan umum tentang indeks kesukaran item Nilai p 0. Dengan ertikata lain.29 ke bawah Aras kesukaran mudah sederhana sukar Diskriminasi Item Secara umumnya.NR ___________ N/2 Di mana.7 ke atas 0. sesuatu item yang baik dapat mendiskriminasikan di antara pelajar yang mendapat pencapaian tinggi dalam ujian dengan pelajar berpencapaian rendah dalam ujian tersebut.3 hingga 0. Ini boleh digambarkan dalam formula berikut: NT D= .69 0. Indeks diskriminasi item. NT = bilangan calon dari kumpulan tinggi yang memilih jawapan betul NR = bilangan calon dari kumpulan rendah yang memilih jawapan betul N = jumlah calon Contoh: Kumpulan Rendah (27%) Omit A B C D E JUMLAH 0 2 10 2 11 11 36 Kumpulan Tinggi (27%) 0 0 0 0 26 10 36 *D adalah jawapan betul . dibahagi dengan bilangan calon bagi kedua-dua kumpulan tersebut. pelajar yang berpencapaian tinggi dalam ujian akan memilih jawapan yang betul dalam sesuatu item dan yang berpencapaian rendah akan memilih pengganggu (jawapan salah). D Indeks diskriminasi item diperolehi dengan menolak bilangan calon yang menjawab dengan betul daripada kumpulan berpencapaian tinggi dengan bilangan calon yang menjawab dengan betul daripada kumpulan berpencapaian rendah.

Di mana pelajar yang baik sepatutnya dapat menjawab jawapan betul lebih daripada pelajar lemah bagi item tersebut.D.Indeks diskriminasi = 26 –11 ---------36 = 0.C.39 0. Garispanduan Umum Indeks Diskriminasi Nilai D 0.0) adalah merupakan item-item yang tidak dapat memberi apa-apa maklumat yang berguna tentang pencapaian pelajar.2 hingga 0. Kertas jawapan diperiksa dan skor disusun mengikut skor rendah kepada yang tinggi Asingkan skor kepada dua kumpulan iaitu kumpulan berpencapaian tinggi dalam ujian (T) dan kumpulan berpencapaian rendah dalam ujian (R).10 hingga 0. 1986 Penjelasan Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif rendah Tiada kuasa dismriminasi Cadangan Item disimpan dan boleh digunakan Kaji dan baiki Item ditulis semula Item dibuang Langkah-langkah Analisis Item Ujian Bilik Darjah i. ii. Bagi item yang nilai D adalah negatif.42 Lebih tinggi indeks diskriminasi lebih baik item tersebut dalam mendiskriminasi di antara pelajar yang baik dan pelajar yang lemah.19 0 atau negatif Sumber: Ebel & Frisbie. .4 atau lebih 0.E. Pelajar yang lemah mungkin meneka dan mendapat jawapan betul.bilangan calon yang memilih pilihan jawapan A.0) atau item di mana semua pelajar tidak dapat memilih jawapan yang betul (nilai D=1. Jumlah kedua-dua kumpulan memadai sebanyak 27% atau 25% sahaja daripada jumlah kesemua calon dalam kumpulan tersebut. Pelajar yang baik pula mungkin mempunyai pelbagai interpretasi atau penyelesaian masalah untuk menjawabnya dan akhirnya mungkin memilih jawapan yang salah. ini menunjukkan yang item tersebut mempunyai kesilapan-kesilapan tertentu. Sediakan jadual yang sesuai seperti berikut: iii. Bagi tiap-tiap item. Bagi item yang di mana semua pelajar dapat memilih jawapan betul (nilai D=.B. Indeks diskriminasi negatif mungkin berlaku apabila sesuatu item itu merangkumi bahan-bahan yang kompleks dan ditulis dengan cara dimana memerlukan kefahaman yang tinggi. tentukan bilangan yang tidak memilih sebarang jawapan (omit). sekiranya calon ramai.

Kumpulan Rendah (27%) Omit A B C *D E JUMLAH *D adalah jawapan betul iv. Indeks diskriminasi item perlu diperolehi bagi setiap item untuk menentukan keberkesanan pengganggu. . 0 2 10 2 11 11 36 Kumpulan Tinggi (27%) 0 0 0 0 26 10 36 Kira indeks kesukaran item (nilai p) dan indeks diskriminasi item (nilai D) mengikut formula yang diberikan. Pengganggu (Distractors) Menganalisis pengganggu (pilihan jawapan salah) adalah berguna dalam menentukan kegunaan relatif pengganggu dalam setiap item. Kemudian sediakan satu penjelasan analisis bagi setiap item. Sepatutnya nilai diskriminasi bagi jawapan betul adalah positif dan nilai diskriminasi bagi pengganggu sepatutnya rendah atau negatif. Pengganggu perlu diteliti dengan betul apabila item menunjukkan nilai diskriminasi positif yang besar.

04 0.Di bawah adalah sampel analisis item yang menunjukkan ringkasan jadual untuk semua item dalam satu ujian objektif anika pilihan.39 -0. indeks diskriminasi (nilai D) dan pengganggu (pilihan B – E).31 0.06 0. namun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelajar tentang item-item ujian yang mereka cuba jawab. 2. 10.08 0. Sila teliti kesukaran item (nilai p).47 0.4 p 0. Walaupun garispanduan membina item yang betul dipatuhi. Namun.94 0.99 0.77 0.60 0. Item atau item-item yang manakah yang boleh dibuang? Mengapa? Min = 69.42 Sisihan Piawai = 10.72 0.14 -0.34 0.35 D 0.21 0. 7. 3. Berdasarkan jadual analisis item di bawah. dengan melakukan item analisis dan melihat kesukaran dan diskriminasi item akan membantu penggubal soalan menentukan apakah kesilapan bagi tiap-tiap item . sila beri pandangan anda terhadap soalan-soalan berikutnya. 5. 6.2 OMIT 1 1 0 0 0 0 3 8 0 0 A 667 840 561 923 876 716 432 114 75 330 B 187 1 233 3 0 16 107 218 64 98 Alfa = . .84 C 37 76 46 3 12 25 68 264 120 74 D 30 9 88 3 24 35 165 153 67 183 E 10 5 4 0 20 140 157 175 606 247 Pengganggu-pengganggu yang manakah yang perlu disemak semula? Mengapa? Item-item yang manakah yang berfungsi dengan baik? RUMUSAN Membina ujian yang sempurna adalah sesuatu yang mustahil. 40. 8.08 0.01 0.12 0. .90 0. Analisis Item (sampel 10 item) – jawapan betul adalah “A” N = 932 ITEM 1. 4. 9.

6th Edition. Adakah dengan menambah bilangan item dalam ujian akan meningkatkan kesahan dan keboleh percayaan ujian? Mengapa? 4. (1998). Gronlund. 4th Edition. Analisis item dan ujian menyediakan data empirikal tentang bagaimana individu item dan seluruh ujian berfungsi dalam situasi ujian sebenar. KATA KUNCI Perancangan ujian Pembinaan ujian Jadual Spesifikasi Ujian Item objektif Item esei Analisis item PENILAIAN KENDIRI 1. Aras kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi dengan mengambil kira skor semua calon yang memberi respons kepada setiap item dalam ujian. E. Adakah kemungkinan bahawa aras kesukaran dan indeks diskriminasi akan berbeza mengikut kumpulan yang mengambil ujian yang sama? RUJUKAN Airasian. Boston: Allyn and Bacon . N. P.ujian. New York: Mc-Graw Hill. Apakah pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam merancang dan membina ujian? 2. Mengapakah perlunya disediakan Jadual Spesifikasi Ujian dalam merancang dan membina ujian? 3. Assessment of student achievement. W. Classroom assessment concepts and applications. (2001).

175). penaksiran prestasi kadang-kadang disebut juga sebagai penaksiran authentik. ujian yang authentik harus mempunyai empat ciri: a. 1997. p. d. Pada umumnya.238). b. 3. Di sini pelajar dikehendaki melakukan satu tugasan dan prestasi mereka melakukan tugasan itu akan ditaksir. Penaksiran authentik lebih kepada penggunaan/amali terhadap sesuatu tugasan seperti yang dilakukan di dalam keadaan sebenarnya. Menurut Linn dan Gronlund (1995. Ia melibatkan .UNIT 3 PENAKSIRAN PRESTASI DAN AUTENTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda akan dapat 1. Soalan yang dibina mestilah benar-benar mewakili prestasi yang berlaku dalam keadaan sebenar Penekanan yang khusus hendaklah diberikan kepada pengajaran dan pembelajaran tentang kriteria yang harus digunakan Penaksiran kendiri memainkan lebih peranan berbanding dengan ujian konvensional Pelajar dikehendaki membentangkan dan mempertahankan kerja-kerja secara umum dan secara lisan untuk menentukan bahawa penguasaannya adalah benar. Menerangkan bagaimana penaksiran prestasi berbeza dengan pentaksiran tradisional Mengenalpasti bentuk-bentuk penaksiran prestasi Mengenalpasti kekuatan dan kekurangan penaksiran prestasi Menerangkan tatacara umum menjalankan penaksiran prestasi Menyediakan perancangan pemerhatian. c. mempersembahkan/memaparkan dan menilai kerja-kerja pelajar PENGENALAN Penaksiran prestasi merupakan satu bentuk penaksiran yang berdasarkan kepada pemerhatian dan penilaian terhadap sesuatu proses atau produk hasil daripada pelaksanaan sesuatu tugasan (Stiggin. 5. Oleh itu penaksiran prestasi meliputi kaedah pengujian yang begitu luas yang memerlukan pelajar menunjukkan kecekapannya atau pengetahuannya dengan memberikan jawapan yang tepat atau satu hasil produk yang baik. 2. merekod dan penskoran tugasan penaksiran prestasi Menggunakan portfolio untuk mengumpul. 6. 4. kemahiran dan ciri-ciri afektif pelajar. p. Penaksiran prestasi adalah satu bentuk penaksiran yang memerlukan guru membuat penilaian terhadap pengetahuan.

penaksiran pelajar dalam konteks tugasan di bilik darjah di mana pelajar dikehendaki melakukan sesuatu tugasan yang kompleks tetapi bererti. _____________________________________________________ 2. berdasarkan pengetahuan awal. Apakah Ciri-ciri Penaksiran Prestasi? Penaksiran prestasi ini mempunyai beberapa ciri seperti berikut:  tugasan-tugasan yang berkait rapat dengan dunia sebenar . matapelajaran kajian sosial mementingkan kemahiran melukis dan membina graf. sila senaraikan 3 contoh pentaksiran prestasi yang telah anda jalankan. mementingkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran-kemahiran makmal. mata pelajaran Bahasa pula menekankan kepada kemahiran berkomunikasi. Guru akan menentukan prestasi pelajar berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama.______________________________________________________ 3. dalam mata pelajaran Sains. pembelajaran semasa dan kemahiran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang sebenar atau authentik. menggalakkan pelajar membuat projek yang komprehensif berasaskan kepada masalah sebenar. matapelajaran Matematik menumpukan kepada pelbagai jenis kemahiran penyelesaian masalah praktikal. peta dan sebagainya. dan menggalakan pelajar melakukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan mereka membina makna sendiri. berkaitan dengan perubahan penekanan daripada ujian rujukan norma kepada ujian rujukan kriteria dalam penilaian pelajar dan penilaian bilik darjah yang memerlukan pengukuran yang lebih langsung tentang prestasi pelajar-pelajar. Kedua. teori pembelajaran moden menyarankan penggunaan penaksiran prestasi terbuka sebagai asas kepada peningkatan pembelajaran.______________________________________________________ ISI KANDUNGAN Mengapa Penaksiran Prestasi? Terdapat dua trend pendidikan yang menjadikan penaksiran prestasi diberi penekanan semula dalam aspek penilaian pelajar. Dengan ertikata lain. Kemahiran-kemahiran ini adalah penting dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah. Penaksiran prestasi menyediakan cara yang sistematik untuk menilai kemahiran berfikir dan menaakul serta hasilnya yang tidak dapat diukur oleh ujian objektif dan esei yang biasa. teori pembelajaran moden menekankan kepada perlunya memberi tumpuan kepada hasil pembelajaran yang lebih kompleks (misalnya. Walaupun ujian dapat menyediakan data yang menunjukkan pelajar tahu melakukan sesuatu dalam keadaan-keadaan tertentu. kemahiran menaakul dan berfikir). Contohnya. Jadi. sekiranya kita hendak menjelaskan kecekapan pelajar dalam melakukan sesuatu aktiviti atau kemahiran. 1. maka penaksiran prestasi biasanya digunakan. Pertama. Dalam pengajaran anda. penaksiran prestasi adalah perlu untuk menilai kemahirankemahiran sebenar yang sedang dilakukan.

Bagi tugasan yang terhad dan mencakupi objektif pengajaran yang spesifik. menulis cerita pendek. mentadbirkannya dan menilainya. memudahkan untuk dikaitkan dengan objektif-objektif tertentu. keaslian tugasan yang dihasilkan. Contohnya:   Tulis satu muka surat laporan tentang lawatan ke muzium Bina graf daripada data-data yang diberi . bentuk tugasan yang komprehensif dan masa yang lebih diperlukan untuk menilai hasil-hasil tugasan lebih banyak menggunakan judgment dalam memeriksa tugasan pelajar – ini disebabkan tugasan yang kompleks. menggunakan mikroskop. Penaksiran Prestasi Terhad Penaksiran prestasi terhad adalah lebih berstruktur dan terhad skopnya. Bagaimana pemahaman anda setakat ini tentang penaksiran prestasi? Sila tuliskan satu ayat yang dapat menggambarkan pentaksiran prestasi sebagaimana yang anda faham. apakah pula bentuk-bentuk tugasan yang sering digunakan dalam penaksiran prestasi? Biasanya bentuk-bentuk tugasan melibatkan: Menyelesaikan masalah yang realistik (contoh: bagaimana mencegah penyalahgunaan dadah di Malaysia) ii. penilaian ini dipanggil penaksiran prestasi terbuka (extended). Dengan menghadkan skop tugasan. dan dalam kes-kes tertentu terdapat pelbagai kemungkinan cara penyelesaian yang dikemukakan Dan. membina tempat letak buku) i.   tugasan-tugasan yang lebih kompleks dan kurang berstruktur yang menggalakkan keaslian dan kemahiran berfikir serta mempunyai pelbagai cara penyelesaiannya masa yang lebih diperlukan untuk menilai – ini berkaitan dengan kesukaran mereka bentuk tugasan. Kemahiran penulisan dan psikomotor dengan produk yang dihasilkan (contoh: menulis laporan kajian. ___________________________________________________________________________ _________________________________________________ Kategori Penaksiran Prestasi Jenis tugasan penaksiran prestasi boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan kepada objektif pengajaran yang dicakupinya. penilaian ini dipanggil sebagai penaksiran prestasi terhad. bertutur bahasa asing. dan membaiki enjin) iii. Namun begitu terdapat juga tugasan yang komprehensif yang mencakupi beberapa objektif pengajaran. Kemahiran-kemahiran lisan dan psikomotor tanpa produk (contoh: memberi ucapan.

Antara contoh-contoh tugasan adalah seperti berikut:    Reka bentuk dan jalankan eksperimen ke atas topik-topik yang disediakan dan persembahkan serta pertahankan dapatan kajian Baca sebuah novel dan tulis kritik ke atas novel tersebut Reka bentuk dan bina tempat letak buku dan tulis satu penilaian sama ada ia menepati kriteria-kriteria yang diberi Projek penaksiran prestasi terbuka akan memberikan pelajar lebih kebebasan dalam memilih projek. menunjukkan dan lain-lain. Langkah-langkah Melaksanakan Penaksiran Prestasi Sekarang kita akan cuba melihat secara lebih terperinci bagaimana melaksanakan penaksiran prestasi. Dengan kata lain. produk atau kedua-duanya) Memilih darjah realisme yang sesuai Memilih situasi tugasan Memilih metod pemerhatian. kita boleh mendapatkan maklumat tentang kebolehan pelajar dalam mengenalpasti punca sebenar sesuatu masalah. mengumpul dan mengatur maklumat untuk menyelesaikan masalah dan menyediakan kesimpulan yang asli dan mantap. Sesetengah projek pentaksiran prestasi terbuka menggabungkan ketiga-tiga jenis kemahiran: menyelesaikan masalah. Langkah-langkah tersebut adalah: Langkah I: Langkah II: Langkah III: Langkah IV: Langkah V: Langkah I: Menetapkan hasil prestasi Memilih fokus penilaian (prosedur. Secara umumnya terdapat lima langkah untuk melaksanakan penaksiran prestasi. penaksiran prestasi terbuka ini membolehkan kita menentukan bagaimana pelajar boleh mensepadukan beberapa kemahiran-kemahiran spesifik bagi melakukan pergerakan yang kompleks ataupun menghasilkan produk yang lebih baik dan canggih. Tunjukkan bagaimana menyediakan alat makmal Penaksiran Prestasi Terbuka Penaksiran prestasi terbuka pula mempunyai skop tugasan yang lebih komprehensif dan tidak begitu berstruktur. Ini bagi membolehkan pelajar mempersembahkan kebolehannya dalam membuat tugasan atau menyelesaikan masalah yang berkait rapat dengan dunia sebenar. komunikasi dan psikomotor bagi menghasilkan sesuatu produk. bagaimana menjalankannya. merekod dan memeriksa Menetapkan hasil prestasi atau hasil pembelajaran Hasil prestasi yang hendak diukur perlu dikenal pasti dan didefinisikan. membuat penilaian kendiri dan mempertahankan kualitinya. Hasil penaksiran prestasi terhad biasanya menggunakan perkataan-perkataan seperti kenalpasti. Spesifikasi hasil prestasi termasuklah analisis tugasan bagi mengenalpasti faktor-faktor spesifik yang kritikal bagi prestasi yang hendak diukur. Perbincangan hasil kajian pelajar dengan guru biasanya menumpukan kepada kualiti projek serta penilaian kendiri yang dibuat oleh pelajar. Dalam aspek kemahiran pula. Pensampelan tugasan-tugasan yang sesuai adalah penting bagi menentukan pemerhatian dan . membina.

senarai tugasan-tugasan tidak perlu mengikut aturan-aturan tertentu (seperti dalam contoh pertama) dalam keadaan yang lain pula. Membaiki Injin Rosak 1. 5. 5. terdapat langkahlangkah yang disusun mengikut sekuen supaya memudahkan dibuat pemerhatian dan penilaian (seperti dalam contoh kedua) Projek berbentuk penaksiran prestasi terbuka biasanya melibatkan pelbagai objektif pengajaran dan hasil pembelajaran. 8. 2. 7. 8. 4. 4. 2. 3. 6. Berikut adalah contoh-contoh bagi satu set tugasan-tugasan untuk penaksiran prestasi terhad: i. 6. Menyatakan objektif umum dahulu dan kemudian menyatakannya dengan lebih spesifik adalah merupakan . 9. Kenalpasti tahap kerosakan Kenalpasti sistem yang menyebabkan kerosakan Pilih ujian-ujian yang akan dilakukan Menjalankan ujian-ujian mengikut sekuen yang betul Mengenalpasti komponen-komponen yang tidak berfungsi Ganti atau baiki komponen Ubah dan ganti alatganti dengan sekuen yang sesuai Menggunakan alat-alat yang sesuai dengan cara yang betul Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan sepanjang kerja-kerja membaiki Dalam keadaan-keadaan tertentu. 3. 9. 7. hasil pembelajaran antaranya adalah seperti berikut:         Memilih tugasan-tugasan kajian yang sesuai Menggunakan perpustakaan dengan berkesan Mengesan. Berdiri dengan cara yang natural Mengekalkan eye contact dengan baik Menggunakan ekspresi muka yang sesuai Menggunakan gerakbadan secara berkesan Bercakap dengan jelas dan nada yang terang Bercakap pada kadar kelajuan yang sesuai Mempersembahkan idea-idea dengan teratur Menggunakan bahasa yang sesuai Mengekalkan minat kumpulan ii. Kemahiran Dalam Membuat Laporan Secara Lisan: 1. Bagi satu projek penyelidikan.penilaian yang lebih tepat. menganalisis dan mensepadukan maklumat-maklumat yang relevan Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen Menulis laporan kajian dengan tepat Menyatakan kesimpulan yang sah Menulis kritik tentang tatacara kajian dan dapatan kajian Mempersembahkan dan mempertahankan dapatan kajian dalam kelas Hasil-hasil pembelajaran di atas perlu didefinisikan lagi dengan lebih spesifik.

Prosedur-prosedur yang berbeza boleh menghasilkan produk yang sama mutunya Prosedur tidak dapat dilihat dengan jelas (misalnya: kerja rumah. sebelum dapat menghasilkan set television yang telah dibaiki. mungkin digabungkan. Menilai Prosedur Bagi jenis-jenis tugasan yang tidak menghasilkan produk. kedua-dua prosedur dan produk merupakan aspek penting dalam sesuatu tugasan. ii. Tiada produk atau penilaian produk tidak dapat dijalankan – sukar didapati atau pun terlalu mahal Prosedur yang digunakan adalah teratur dan boleh dilihat dengan jelas Prosedur yang betul adalah penting untuk menentukan kejayaan dalam melakukan sesuatu Analisis ke atas langkah-langkah dalam prosedur boleh memberi panduan dalam meningkatkan produk Menilai Produk Penaksiran prestasi perlu memberi fokus kepada produk apabila: i. ii. seperti „nyatakan kesimpulan yang sah‟ boleh digabungkan sebagai sebahagian daripada „Menulis laporan kajian dengan tepat‟. dan kemudiannya produk. darjah kehampiran kepada realiti dunia (apa yang sebenarnya berlaku) adalah merupakan tumpuan . Dalam konteks penaksiran prestasi. kerja pertukangan. dengan tujuan untuk mengesan kesilapankesilapan yang berlaku dalam prosedur yang boleh memberi kesan kepada kualiti produk. iaitu selepas prosedur telah dikuasai. Dalam mendefinisikan setiap hasil pembelajaran utama. penaakulan dalam menyelesaikan masalah matematik) Langkah-langkah dalam prosedur telah dikuasai Produk mempunyai kualiti yang boleh di kenal dan dinilai dengan jelas Memilih Darjah Realisme Yang Sesuai Langkah III: Autentik adalah merupakan satu darjah. memerlukan prosedur yang sistematik diikuti. iv. Yang pentingnya. melukis dan lain-lain lagi. fokus penaksiran prestasi ke atas prosedur bila: i.tatacara yang berkesan. produk atau gabungan keduaduanya. Secara amnya. Dalam banyak keadaan. Selalunya prosedur ditekankan pada tahap awal pembelajaran. dalam membaiki set television. Perkara yang sama juga dijalankan dalam tugasan memasak. Penilaian prosedur ini juga boleh digunakan di peringkat akhir pengajaran. Langkah II: Memilih Fokus Penaksiran Penaksiran prestasi boleh menumpukan kepada prosedur. mungkin perlu dibahagikan kepada dua hasil pembelajaran (Misalnya: merekabentuk eksperimen. iii. senarai hasil pembelajaran utama perlu menyatakan deskripsi tentang apa yang pelajar boleh buat untuk menunjukkan pencapaian hasil pembelajaran. Dalam kes-kes yang lain. menjalankan eksperimen). iii. memerlukan tugasan tersebut dinilai semasa ianya dilakukan. iv. Misalnya.

kemudahan peralatan. Ketiganya. perlu dipertimbangkan objektif pengajaran. pelajar mungkin disuruh membina peta cuaca. tugasan yang hendak dilakukan mungkin boleh mengurangkan darjah realisme dalam situasi ujian. Misalnya. kesukaran untuk mentadbir dan memberi markah. produk kertas dan pensil adalah hasil daripada kedua-dua pengetahuan dan kemahiran. graf. cerita pendek atau rancang satu percubaan. misalnya memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: Bina satu set Jadual Penentuan Ujian bagi satu ujian pengajaran Bina item-item ujian yang sesuai dengan Jadual Penentuan Ujian Bina satu senarai semak untuk menilai ujian pencapaian Perkataan „bina‟ selalu digunakan dalam ujian prestasi kertas dan pensil. penggunaan kaedah simulasi boleh menunjukkan masalah yang dikemukakan itu mempunyai darjah realisme yang rendah atau tinggi. Soalnya. pelan lantai. Dalam beberapa keadaan. Keduanya. Dalam lain-lain kes. dalam menilai kemahiran-kemahiran pertolongan cemas. . mungkin akan mengurangkan darjah realisme yang akan diperolehi. tugasan kertas dan pensil mungkin merupakan langkah pertama kearah tugasan hands-on. Sistem klasifikasi berikut berdasarkan darjah realisme yang terdapat dalam satusatu situasi: i. Keempat. Tugasan Kertas dan Pensil Tugasan kertas dan pensil berbeza daripada ujian kertas dan pensil tradisional yang menekankan kepada aplikasi pengetahuan atau kemahiran dalam situasi yang telah ditetapkan (simulated setting). adalah sukar untuk menggunakan pesakit sebenar yang mengalami kemalangan untuk menjadikan situasi penilaian itu lebih realistik. mereka bentuk pakaian. Misalnya. boleh dilakukan dalam bentuk cerita (rendah darjah realisme) atau membeli barang-barang dalam situasi gerai (tinggi darjah realisme). beberapa kekangan seperti masa. Misalnya. Darjah realisme yang akan dipilih bagi satu-satu situasi bergantung kepada beberapa faktor. puisi. Aplikasi kertas dan pensil ini mungkin menghasilkan hasil pembelajaran yang diharapkan atau ia mungkin boleh dijadikan sebagai langkah ke arah tugasan yang melibatkan darjah realism yang lebih tinggi (misalnya. Pertamanya. kos. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. penggunaan alat yang sebenar). penggunaan kemahiran matematik dalam memahami jumlah wang. tugasan kertas dan pensil boleh menyediakan produk yang mempunyai signifikan dari segi pendidikan.utama perkara-perkara yang hendak diukur. Dalam kes ini. sekuen pengajaran mungkin mengikuti aturan yang memerlukan pengukuran dalam bentuk pensil dan kertas dahulu sebelum pengukuran berbentuk amali (hands-on). Sama ada objektif pengajaran yang hendak dicapai itu merupakan objektif yang berbentuk memahami sesuatu fakta baru atau pun untuk menguasai sesuatu kemahiran. setakat manakah realisme yang perlu atau mampu diukur dalam penaksiran prestasi? Lebih hampir kepada realiti adalah lebih baik. sebelum menggunakan alat ukuran tertentu. Kursus dalam pembinaan ujian. Misalnya dalam Matematik. Langkah IV: Memilih Situasi Tugasan Penaksiran prestasi boleh diklasifikasikan mengikut jenis situasi atau latar (setting) yang digunakan.

pelajar diminta mengenalpasti punca-punca yang menyebabkan mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik. Walaupun ujian identifikasi luas digunakan dalam pendidikan industri. Deskripsi prestasi yang dikehendaki c. Had masa serta lain-lain keadaan . Pembinaan ujian prestasi berstruktur lebih kurang sama seperti membina lain-lain ujian pencapaian. sekiranya prestasi tersebut agak kompleks dan peralatannya mahal. Arahanarahan untuk mengesan peralatan elektronik yang rosak. memasang mikroskop. misalnya. ii Ujian Identifikasi Ujian identifikasi terdapat dalam pelbagai situasi dan pelbagai darjah realisme. dan dari bunyinya. arahan-arahan yang jelas perlu diberikan terutama tentang situasi ujian dan tugasan yang akan dijalankan. Ujian Prestasi Berstruktur Ujian prestasi berstruktur ini dijalankan dalam keadaan yang terkawal dan pelajar diminta melaksanakan sesuatu tugasan mengikut prosedur dan nilai tara yang setara. termasuk perkaraperkara berikut: i. Peralatan yang disediakan iii.seperti mikrometer. Untuk meningkatkan situasi ujian yang terkawal dan setara untuk semua pelajar. tetapi ia adalah sesuatu yang perlu. ia juga digunakan dalam mata pelajaran-mata pelajaran lain. iii. di samping mengambil masa lebih untuk menyedia dan mentadbirnya serta selalunya agak sukar untuk diperiksa. pelajar mungkin diminta untuk mengenalpasti sejenis alat dan jelaskan fungsinya. biasanya jarang sesuatu keadaan itu dapat dikawal dan disetarakan sepenuhnya. Guru biologi misalnya boleh meminta pelajar mengenalpasti spesimen-spesimen yang diletakkan di beberapa stesen di dalam bilik atau mengenalpasti peralatan dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan percubaan. Walaupun kebolehan membaca skala tidak mencukupi untuk pengukuran yang tepat. pendidikan jasmani dan bidangbidang vokasional seperti pertanian. Dalam setengah keadaan. Namun begitu. Dalam keadaan yang lain pula. perdagangan dan ekonomi rumah tangga. Mengenal pasti prosedur yang betul juga penting dalam pendidikan seni. Jenis ujian identifikasi yang lebih kompleks lagi mungkin melibatkan mendengar kepada mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Jenis dan keadaan peralatan b. atau mengesan kerosakan pada alat elektronik. mematuhi prosedur keselamatan dalam menghidupkan enjin. Guru bahasa juga misalnya boleh meminta pelajar mengenal pasti sebutan yang betul. Dalam keadaan yang lebih kompleks. muzik. Prosedur ujian a. guru matematik pula boleh meminta pelajar mengenal pasti prosedur menyelesai masalah yang betul. Tujuan ujian ii. mungkin sesuai sekiranya pelajar mempelajari pelbagai ukuran daripada gambar-gambar. Misalnya. pelajar akan diberi tugasan seperti mengenalpasti litar pintas dan meminta pelajar mengenal pasti alat dan tatacara yang sesuai untuk membaikinya. menjalankan tugasan dalam situasi kertas dan pensil mungkin boleh mengelakkan kemalangan ataupun kerosakan kepada peralatan tersebut.

iv. mesyuarat. mengikut prosedur sepenuhnya (ch: periksa semua safety guard sebelum menghidupkan mesin). Persembahan berbentuk Simulasi Bertujuan untuk memadankan persembahan dengan situasi sebenar sama ada secara keseluruhan atau sebahagian Contoh: Pendidikan Jasmani: memukul bola. adalah perlu ditentukan nilai tara prestasi yang menunjukkan tahap minima prestasi yang boleh diterima. Sampelan Kerja/Tugasan . Metod dalam menilai prestasi Bila menggunakan ujian prestasi. latihan penerbangan Kemahiran yang ditunjukkan dalam situasi berbentuk simulasi menandakan kesediaan pelajar untuk melakukan tugasan sebenar v. mengikut urutan langkahlangkah yang betul (ch: ubah mikroskop mengikut urutan langkah-langkah yang betul). Ini mungkin berkaitan dengan ketepatan (ch: mengukur suhu kepada darjah dua persepuluh yang paling hampir). berenang. pukulan tenis Sains sosial: simulasi perbicaraan. atau kelajuan prestasi (ch: kesan kerosakan peralatan elektronik dalam masa tiga minit). Di antara nilai tara yang biasa digunakan untuk menilai prestasi adalah seperti berikut: Jenis Kadar Contoh Selesaikan sepuluh masalah campur dalam masa dua minit Taip 40 perkataan seminit Tidak lebih daripada dua kesilapan bagi satu muka surat yang ditaip Kira sebanyak 20 dalam Bahasa Arab tanpa kesilapan Sediakan peralatan makmal dalam masa lima minit Kesan kerosakan peralatan dalam masa tiga minit Baca thermometer sehingga darjah dua persepuluh Lengkapkan 20 percubaan makmal Kesan 15 rujukan yang relevan Tulis surat perniagaan yang kemas Persembahkan bentuk yang betul dalam penerjunan Kesilapan Masa Kepersisan (precision) Kuantiti Kualiti iv.

produk atau kedua-dua prosedur dan produk. Merekod dan Menskor Terdapat beberapa prosedur digunakan untuk menilai prosedur.Memerlukan pelajar melakukan tugasan sebenar yang mewakili keseluruhan tugasan yang diukur. Pemerhatian Bersistematik Bagi tugasan yang kecil/mudah. Pemerhatian biasanya dibantu oleh senarai semak atau skala kadar ii. latar di mana tingkahlaku berlaku dan interpretasi tentang peristiwa. menghasilkan produk atau kedua-duanya sekali Contoh: Mengenalpasti masalah Menjalankan kajian Menulis laporan Merekabentuk dan membina produk Mempertahankan hasil kajian Langkah V: Memilih Metod Pemerhatian. Melibatkan kombinasi beberapa kemahiran dan proses berfikir dalam menyelesaikan masalah. Di antara prosedur yang sering digunakan: i. Ia termasuk tingkahlaku yang diperhatikan. Bagi tugasan yang lebih komprehensif. Projek penyelidikan Jenis penaksiran yang paling komprehensif. Rekod akan lebih bermakna apabila:     iii. Sampelan tugasan biasanya termasuk elemen yang paling penting dalam keseluruahn tugasan dan dilakukan dalam keadaan yang terkawal Contoh: Menaip surat Menggunakan komputer dalam menganalisis data Membaiki alat vi. pemerhatian secara informal mungkin boleh dijalankan. Rekod Anekdot Deskripsi ringkas tentang sesuatu peristiwa yang signifikan. Ia menumpukan kepada peristiwa/perkara yang bermakna Ia direkodkan sebaik sahaja insiden selesai Ia mengandungi maklumat yang mencukupi untuk mudah difahami kemudian Perlakuan yang diperhatikan dan interpretasinya diasingkan Senarai Semak . pemerhatian perlu lebih bersistematik bagi meningkatkan keobjektifan dan kegunaannya kemudian.

Perbezaan yang utama adalah skala kadar menyediakan peluang untuk menandakan darjah berdasarkan skala tertentu. bentuk dan lain-lain serta terdapat ruang untuk merekod sama ada setiap ciri yang dikehendaki ada atau tidak. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Penskoran dan Penggredan Penaksiran Prestasi Pada asasnya terdapat dua pendekatan penskoran yang lazim digunakan dalam penaksiran prestasi penskoran analitik dan penskoran holistik. tidak pernah). misalnya. iv.Merupakan senarai dimensi prestasi atau produk yang boleh diukur dan mempunyai ruang untuk merekod penilaian “ya” atau “tidak”. Skala untuk pengkadaran biasanya berasaskan kepada kekerapan sesuatu tindakan itu dilaksanakan (contoh: selalu. Senarai semak untuk menilai produk pula biasanya mengandungi senarai ciri-ciri produk yang baik seperti saiz. Skala kadar Skala kadar adalah sama dengan senarai semak dan mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk menilai prosedur dan produk. kepujian. sederhana. v. lambat dalam menyelesaikan tugasan. pemerhati akan menyemak sama ada setiap tindakan telah diambil atau tidak. warna. lemah) atau satu set frasa deskripotif yang menandakan darjah penerimaan prestasi (contoh: menyelesaikan tugasan dengan cepat. Anda mungkin telah pernah menjalankan penaksiran prestasi. Sekiranya senarai semak digunakan untuk menilai satu set prosedur. iv. cuba anda berikan LIMA faedah yang boleh diperolehi melalui penaksiran prestasi: i. Penskoran Holistik Berasaskan pandangan keseluruhan sesuatu tugasan/produk daripada elemen-elemen spesifik. iii. ii. langkahlangkah yang diikuti mungkin diletakkan dalam urutan pangkatan dalam borang. kualiti sesuatu prestasi (contoh: cemerlang. kadang-kadang. tidak dapat menyelesaikan tugasan tanpa bantuan. i. Penskoran Analitik Penilaian ke atas setiap kriteria yang digunakan untuk mentaksir tugasan/produk Contoh: Skala kadar ii. Penskoran boleh berpandukan kepada rubrik yang menjelaskan tentang kualiti bagi setiap tahap/kriteria yang digunakan .

Kurang Memuaskan – Belum lagi menguasai ssebarang objektif utama yang telah ditetapkan. Lemah – Memerlukan lebih bimbingan daripada guru. Rubrik analitik mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi. a. Ia biasanya digunakan apabila prestasi yang ditaksir adalah “more than the sum of its parts” (contohnya prestasi mengajar dan pengucapan awam).Untuk tujuan pengajaran. Rubrik holistik: Digunakan apabila penaksiran hanya memerlukan gambaran keseluruhan prestasi dengan komponen yang secukupnya sahaja bagi membolehkan pengukuran yang konsisten dijalankan. Rubrik kerap digunakan di dalam pentaksiran kerja kursus. Memuaskan – Hampir menguasai semua objektif utama tetapi masih memerlukan bantuan dalam objektif minor.   Contoh penskoran yang menggunakan rubrik adalah seperti berikut: Gred A B C D E Poin 5 4 3 2 1 Maknanya Cemerlang – Telah menguasai semua objektif utama dan minor. Rubrik Penskoran Rubrik merupakan satu panduan atau format untuk melakukan satu penaksiran bagi sesuatu perkara. penskoran secara holistik perlu dibuat dahulu supaya sesuatu elemen yang spesifik tidak menjejaskan pandangan kepada keseluruhan produk. pelajar mungkin kurang faham kuliah yang diberikan. Holistik dan analitik . Kedua-dua jenis rubrik boleh digunakan bersama-sama di mana rubrik analitik dijadikan panduan untuk menilai secara holistik. Dapat memberikan hujah yang baik dan berkesan Baik – Telah menguasai semua objektif utama dan kebanyakan objektif minor. Pada umumnya rubrik penskoran boleh dibahagikan kepada tiga jenis. kedua-kedua bentuk penskoran adalah berguna. Dapat memberikan hujah dengan baik. Hujah yang diberikan adalah lemah. ia menjelaskan tentang penskoran bagi sesuatu tahap pencapaian atau jawapan yang pelajar kemukakan. Sekiranya keduaduanya digunakan. Rubrik digunakan untuk mentaksir secara analitik atau pun secara holistik. Dapat memberikan hujah dengan memuaskan. Dalam sesuatu penggredan yang menggunakan rubrik. Perlu menguasai separuh daripada objektif utama dan sedikit objektif minor. Hujah yang diberikan masih belum cukup memuaskan. Jika terdapat item betul pun adalah disebabkan bernasib baik.  Rubrik analitik: Digunakan apabila penaksiran memerlukan maklumat terperinci yang boleh menunjukkan kelemahan dan kekuatan pelajar.

bolehlah dikatakan bahawa portfolio merupakan proses mendokumentasi pembelajaran merentas masa bagi menunjukkan progres pelajar dan mengajar mereka melalui pentaksiran kendiri. nota pelajar. penulisan reflektif. Portfolio Kita akan cuba membincangkan satu contoh penaksiran prestasi yang banyak digunakan dalam mentaksir pembelajaran pelajar iaitu portfolio. penyuntingan. ms. It‟s a systematic and organized collection of evidence used by the teacher and student to monitor growth of the student‟s knowledge. Perkembangan dan kuantitatif Rubrik ini dibina untuk memanjangkan aras gred atau jarak kecekapan di atas satu kontinuum.48 Berdasarkan definisi di atas. Secara umumnya. 1990. Umum dan spesifik Satu set kategori kriteria dibentuk untuk semua tugasan – kerap menggunakan rubrik holistik. b. Rubrik yang holistik mempunyai label-label kecekapan yang berkaitan dengannya seperti: cekap. skills. Manakala analitik pula merupakan rubrik yang lebih terperinci daripada holistik. Kriteria yang disediakan adalah lebih kemas.Pemilihan dibuat secara umum tentang sesuatu prestasi. ulasan rakan sebaya. dan rakan sebaya Menunjukkan bukti kerja kolaboratif dan interaksi dengan rakan sebaya . Bahan-bahan yang biasanya terdapat di dalam sesebuah portfolio termasuklah penulisan jurnal. guru. gambar rajah. dan penambahbaikan tugasan. draf dan penulisan yang siap. Portfolio telah didefinisikan dalam pelbagai bentuk. Bagi portfolio yang mempunyai ciri yang baik mestilah:      Mengandungi bahan terpilih sahaja Menunjukkan progres pembelajaran Sistematik dan tersusun Menunjukkan bukti bimbingan yang diterima daripada ibu bapa. Manakala rubrik yang tertentu dibina untuk tugasan yang tertentu sahaja seperti dalam soalan jawapan pendek atau soalan terbuka. hasil kerja seni. c. and attitudes in a specific subject area” Vavrus. cemerlang dan sebagainya. Kuantiti merujuk kepada penggunaan skala kadar (rating) yang telah didefinisikan dalam angka dan digunakan secara holistik atau analitik. lemah. portfolio… “A portfolio is more than just a container full of stuff.

Porfolio akan disemak secara berkala semasa konferen pelajar-guru yang memberi peluang kepada pelajar dan guru membandingkan penilaian mereka serta membincangkan kekuatan dan kelemahan pembelajaran serta aspek-aspek yang memerlukan penambahbaikkan. 8. kos. produk atau kedua-dua). 6. Penaksiran prestasi mementingkan darjah realisme tugasan serta mengukur tugasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan ujian pensil dan kertas Penaksiran prestasi terhad biasanya adalah lebih berstruktur dan terhad skopnya serta merangkumi hasil pembelajaran yang spesifik yang hendak diukur. dalam memilih sampel kerja dan dalam menilai perkembangan pembelajaran sebagaimana yang digambarkan dalam sampelan kerja tersebut. Portfolio juga digunakan semasa konferen ibubapa-guru untuk mempersembahkan perkembangan pembelajaran pelajar berdasarkan bukti-bukit hasil kerja yang konkrit. kelengkapan. RUMUSAN 1. rekod anekdot. seterusnya memilih darjah realisme tugasan yang sesuai. Sedangkan penaksiran prestasi terbuka kurang berstruktur. Menunjukkan bukti hasil pemikiran kritis dan kreatif Membina portfolio Secara umumnya. langkah-langkah membina portfolio adalah seperti berikut: 1. Kenalpasti bidang kemahiran dan pengetahuan yang pelajar perlu bina 2. Susun bukti ini dalam satu portfolio supaya penilai mudah memahami bagaimana bukti dikaitkan dengan setiap indikator prestasi Mengurus dan mengguna portfolio Pelajar adalah terlibat secara aktif dalam mengurus dan menjaga portfolio. Portfolio merupakan satu contoh pentaksiran prestasi yang sering digunakan untuk mentaksir progress pembelajaran pelajar dengan meneliti hasil kerja pelajar dalam 3. senarai semai dan skala kadar. 5. Oleh kerana portfolio adalah merupakan koleksi kerja pelajar. . 2. dan akhirnya memilih metod pemerhatian. merekod dan menskor. Kenalpasti indikator prestasi yang menunjukkan pelajar telah mencapai hasil pembelajaran dan nyatakan bukti yang pelajar perlu kumpulkan 4. lebih terbuka dan luas skopnya serta boleh merangkumi beberapa hasil pembelajaran dalam satu-satu tugasan Fokus penaksiran prestasi adalah kepada mentaksir produk. Kumpulkan bukti yang menunjukkan pelajar telah mencapai indikator prestasi tersebut 5. memilih situasi tugasan. proses atau keduaduanya sekali Terdapat pelbagai darjah realisme dalam penaksiran prestasi. Tentukan hasil pembelajaran yang perlu pelajar capai berdasarkan bidang ini 3. maka mereka perlu dibimbing tentang apa yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. instrumen dan lain-lain Langkah-langkah melaksanakan penaksiran prestasi bermula dengan mendefinisikan hasil pembelajaran. diikuti dengan memilih fokus penaksiran (prosedur. 4. 7. Beberapa teknik pemerhatian yang biasa digunakan adalah seperti pemerhatian berstruktur. dan matlamatnya adalah untuk mendapatkan setinggi darjah realisme yang mungkin dalam kekangan yang terdapat seperti kekangan masa. Penskoran penaksiran prestasi boleh dilakukan secara analitik atau pun secara holistik dengan menggunakan rubrik penskoran yang sesuai.

2. II & IV sahaja 3. Salah satu objektif pengajaran Geografi yang hendak dicapai oleh Cikgu Lily adalah seperti berikut: "Membolehkan pelajar mengumpul maklumat. B. Kuiz Sila jawab soalan-soalan berikut: 1. III. Cikgu Rama telah membawa pelajar-pelajarnya ke sebuah bengkel yang berhampiran dengan sekolah. menganalisis maklumat dan membuat laporan daripada lawatan yang diadakan ke kawasan perkampongan orang asli". . Dalam mentaksir kebolehan pelajar mengesan kerosakan enjin kereta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. D. II & III sahaja I. B. A. II. Portfolio menekankan kekuatan pembelajaran pelajar. Dengan bantuan mekanik di bengkel tersebut. pembentukan penilaian kendiri serta penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.satu tempoh masa. C. C. mementingkan penaksiran ke atas kebolehan berfikir aras tinggi bersesuaian dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme boleh menggantikan penaksiran tradisional yang menekankan pengukuran saintifik adalah merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran I & II sahaja 111 & IV sahaja I. IV. ingin memberi peluang kepada pelajar-pelajarnya bekerja di bengkel kereta mementingkan darjah realisme pentaksiran yang dilakukannya cuba untuk mengelakkan pelajar-pelajar yang nakal membuat bising di kelas ingin membezakan pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran persembahan Penaksiran prestasi dikatakan sebagai penaksiran alternatif atau penaksiran autentik dan tergolong dalam bentuk-bentuk penaksiran yang sedang dikembangkan dalam paradigma penaksiran pada masa ini. D. Kenyataan ini menggambarkan bahawa penaksiran prestasi I. Cikgu Rama telah meminta pelajar-pelajar nya mengesan jenis kerosakan pada enjin kereta yang terdapat di bengkel tersebut Tindakan Cikgu Rama ini menunjukkan yang beliau A.

III. 5. IV. Kekuatan portfolio sebagai metod penaksiran pelajar yang menjadi tarikan kepada guru-guru menggunakannya adalah A. produk atau kedua-duanya) Memilih metod pemerhatian. V II. II. 4. B. merekod dan memeriksa Menetapkan hasil tugasan Memilih darjah realisme yang sesuai Pada pandangan anda.III Dibandingkan dengan bentuk-bentuk penaksiran lain.I. jenis penaksiran yang paling sesuai digunakan oleh Cikgu Lily adalah A. D. Untuk tujuan pemberian gred.Untuk mengukur kemahiran-kemahiran tersebut. II.V. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan dalam menjalankan penaksiran prestasi: I. V III. III. penilaian sesuatu portfolio paling baik dilakukan dengan menggunakan A. D. I. C.V. I. Memilih situasi tugasan Memilih fokus penaksiran (prosedur. D. portfolio sebagai metod penaksiran merupakan satu cara yang terbaik untuk A. B. susunan langkah-langkah yang manakah yang paling sesuai untuk menjalankan penaksiran prestasi yang berkesan? A. D. IV. penilaian rakan sebaya . B. Penaksiran prestasi terbuka Penaksiran prestasi terhad Ujian Subjektif Ujian Objektif Penaksiran prestasi dilaksanakan dengan mengikut langkah-langkah yang sesuai bagi mempastikan penaksiran tersebut dapat mengukur dengan tepat pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur.II. merakamkan tingkahlaku autentik menggantikan penaksiran berbentuk ujian pensel-kertas berkomunikasi tentang apa yang pelajar sebenarnya tahu mengesahkan skor-skor ujian yang diperolehi daripada bentuk-bentuk penaksiran lain 6. II. III. V. IV IV. I. C. B. kebolehpercayaan yang tinggi keberkesanan tinggi dan menjimatkan masa keseragaman tugasan untuk tujuan penggredan kemudahan untuk guru mengintegrasikannya dengan pengajaran 7. C. IV. C.

D. 2. 8. 5. B D A D C D C C C KATA KUNCI Penaksiran prestasi Penaksiran autentik Penaksiran alternatif Penaksiran rujukan kriteria Penaksiran proses Darjah realisme Kemahiran berfikir aras tinggi Portfolio . rekod kerja pelajar yang lengkap skor yang boleh dipercayai dan mudah difahami contoh-contoh konkrit tentang pencapaian pelajar gred bagi setiap sampelan kerja yang dimasukkan dalam portfolio 9. D. B. Di antara ciri-ciri penting penaksiran autentik adalah A. B. Portfolio sangat berguna dalam konferen antara guru-ibubapa. D. penilaian kendiri pelajar kriteria pemarkahan holistik kriteria pemarkahan analitik 8. Ia menyediakan maklumat tentang perkembangan pembelajaran pelajar kepada ibubapa berserta dengan A.B. Penaksiran kendiri dibuat seiring dengan ujian konvensional Penekanan kepada soalan yang memerlukan pelajar menghafal fakta Soalan atau tugasan yang dibina menggambarkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar Pelajar dikehendaki membentangkan dan mempertahankan secara lisan untuk menentukan bahawa penguasaan nya adalah benar JAWAPAN: 1. 7. 9. C. 4. C. 3. C. 6.

W. Apakah perbezaan asas di antara penaksiran tradisional dan penaksiran prestasi? 2. Apakah ciri-ciri yang ada pada penaksiran portfolio yang sesuai dengan kriteria penaksiran prestasi? RUJUKAN Airasian. Mengapakah penaksiran prestasi lebih merupakan penaksiran rujukan kriteria? 3.E. New York: Mc-Graw Hill. Dalam sistem penaksiran di sekolah didapati penaksiran prestasi kurang diberikan tumpuan. Boston:Allyn & Bacon . Gronlund. 6 th ed. 4th Edition. (1998).. mengapa? 4. Classroom assessment concepts and applications. (2001).PENILAIAN KENDIRI 1.. P. Assessment of Student Achievement. N.

anda seharusnya dapat:  Menghuraikan maksud kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability).  Menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertingkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. bukan 59 kg.  Menjelaskan kepentingan kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran pendidikan.  Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan.  Menjelaskan beberapa kaedah bagi menganggarkan kebolehpercayaan dan kesahan. 10 tahun. malah sebahagian daripada kita juga mungkin pernah mengalaminya. Alat penimbang ini memberi bacaan yang berbeza-beza. Pagi tadi berat badan saya 55 kg. Bob berkemungkinan menjadi murung dan enggan menjamah makanan beberapa hari sehingga beliau jatuh sakit.5 atau 52 kg. PENGENALAN “Berat badan saya hanya 52 kg. Saya rasa alat penimbang ini rosak! ” Bob. Semua alat penimbang lain menunjukkan bacaan 51.Kesahan dan Kebolehpercayaan |1 UNIT 4 KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Rajah 1: Ilustrasi contoh penggunaan konsep kesahan dan kebolehpercayaan Cerita dalam Rajah 1 tadi biasa kita dengar. Peristiwa tersebut boleh meninggalkan kesan yang besar kepada sesetengah orang. Dalam cerita di atas. . tapi sekarang 59 kg pula.

Ia juga boleh menurunkan konsep kendiri pelajar dalam subjek tersebut dan berkemungkinan membawa kepada kesan negatif yang tidak diingini. . Saya tak perlu buat semua tu. “Saya dah mengajar lebih 10 tahun. Sebagai guru. Ujian yang mempunyai kesahan yang tinggi membolehkan hasil ujian tersebut ditafsir seterusnya penilaian boleh dibuat berdasarkan hasil ujian tersebut. Semua pengetahuan dihujung jari. seterusnya syor yang dicadangkan boleh dipertimbang untuk dilaksanakan. Pernahkah anda membina soalan ujian sebelum ini? Kalau anda pernah mengajar.. tentu sekali anda berpengalaman membina soalansoalan ujian atau peperiksaan akhir tahun. Ia bermaksud instrumen yang digunakan mestilah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. apakah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian seperti itu? Mari kita membuat sedikit refleksi. Sebaliknya pula jika kesahan ujian rendah.” Tunggu. selepas menyelesaikan modul ini. Saya boleh sediakan 40 soalan objektif dalam setengah jam sahaja. hasil daripada ujian tersebut tidak dapat ditafsir secara bermakna. Sekarang mari kita meneliti konsep kesahan dan kebolehpercayaan dan bagaimana kita boleh mengaplikasi konsep ini untuk mempertingkatkan kualiti ujian yang kita bina.Kesahan dan Kebolehpercayaan |2 Hal yang sama juga boleh berlaku apabila ramai pelajar yang berpencapaian tinggi gagal dalam satu ujian penting disebabkan oleh kualiti ujian. Kejadian ini akan mencetuskan beberapa persoalan yang meragui kualiti ujian yang dibina guru. ISI KANDUNGAN Apakah Kesahan? K esahan adalah berkaitan kesesuaian. instrumen yang digunakan perlulah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi agar hasil atau dapatan kajian tersebut boleh diterima pakai. saya yakin persepsi anda akan berubah. atau mengambil terus soalan daripada bukubuku komersial yang ada di pasaran? Adakah kita duduk berbincang bersama guru lain dan meneliti soalan satu persatu untuk menentukan kesesuaian dan aras kemahiran yang berkaitan dengan setiap soalan? Mengapa kita perlu melakukan semua proses tersebut? Anda mungkin berkata. seterusnya penilaian yang dibuat berdasarkan ujian tersebut juga tidak bermakna. Guru pula mungkin akan dipanggil oleh pengetua sekolah untuk menjelaskan pertanyaan yang datang bertubi-tubi daripada ibu bapa pelajar. iaitu ujian tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. bagaimana kebiasaannya anda membina soalan-soalan tersebut? Apakah anda membina sendiri soalansoalan ujian secara individu atau berkumpulan. Sebaliknya jika kesahan dan kebolehpercayaan rendah. hasil kajian tersebut tidak boleh diterima seterusnya syor tidak boleh dipertimbangkan walaupun kaedah analisis data yang sofistikated digunakan. soalan ujian yang dibina perlulah sesuai. D alam pentaksiran pendidikan pula. Cuba ingat kembali. Dalam penyelidikan.

lebih sesuai. kita boleh mengukur pengetahuan mereka tetapi tidak kemahiran mereka seperti kemahiran menggunting dan menjahit. dan sangat sesuai. dan menerangkan setiap langkah dengan jelas dari mula hingga akhir”. Cikgu Lim pula mungkin memilih untuk memberi soalan esei bagi mengukur kemahiran tersebut. dan seterusnya kita boleh melihat kualiti apron yang terhasil. bagaimanakah bentuk ujian yang anda fikir paling sesuai untuk mencungkil kemahiran tersebut? Adakah anda akan memberi mereka ujian objektif. menggunting kain. “Ya. Adakah soalan esei sesuai? __________________ Anda mungkin menjawab “Ya. kerana ia akan menentukan kesahan yang tinggi.Kesahan dan Kebolehpercayaan |3 Contohnya jika kita ingin mengukur kemahiran pelajar menyediakan apron dalam subjek Kemahiran Hidup. Adakah ini sesuai? __________________ Sekali lagi anda mungkin menjawab. atau ujian amali? Apakah item tugasan atau soalan-soalan yang perlu diberi untuk membolehkan pelajar melahirkan kemahiran membuat apron tersebut? Cuba fikirkan dan tulis jawapan anda dalam ruang berikut: _________________ Cikgu Anis memilih untuk memberi ujian objektif untuk mengukur kemahiran menyediakan apron tersebut bagi memudahkan beliau memeriksa jawapan. sebab soalan yang berkaitan dengan teori boleh ditanya dalam soalan objektif. kesahan berkaitan dengan darjah kesesuaian. Kita perlulah memilih yang paling sesuai. Kesemuanya kelihatan sesuai – ada yang agak sesuai juga. ujian esei. adakah soalan objektif sesuai untuk mengukur kemahiran tersebut? _________________ Anda mungkin menjawab “Ya. Sebenarnya. Benar. melakar pelan. menjahit. Jadi soalan jenis mana harus dipilih. Bolehkah mereka menggunting dan menjahit dengan baik? Cikgu Linda pula mungkin memilih untuk member ujian amali bagi mengukur kemahiran membuat apron tersebut. Lebih baik daripada soalan objektif sebab pelajar berpeluang menulis dengan perkataan sendiri langkah-langkah kerja. Kita dapat lihat bagaimana cara pelajar merancang dan membuat pelan.” Benar. . Messick (1989) mendefinisikan kesahan sebagai penilaian tentang sejauhmana bukti empirikal dan hujah teori menyokong kecukupan dan kesesuaian inferens yang dibuat berdasarkan skor ujian atau bentuk pentaksiran yang lain. tetapi kita masih belum dapat melihat hasil yang sebenar. Pada fikiran anda.

Caranya ialah dengan membandingkan prestasi dalam kedua-dua ujian dan dapatkan pekali korelasi bagi kedua-dua ujian tersebut. serta menyusun objek atau peristiwa dalam urutan dan menyatakan sebab. perbelanjaan. . pendapatan.atau jadual. Dalam kaedah ini. jenis pekerjaan. Sekali pandang ujian kelihatan mengukur kandungan (kemahiran/ pengetahuan/nilai) yang hendak diukur kepada kumpulan sasaran. Walau bagaimanapun. Bagi mengukur kemahiran penakulan sains dan penyelesaian masalah pula. Dalam kaedah ini. Antara yang utama adalah seperti berikut:  Kesahan Kandungan : Untuk menentukan sejauhmana sampel tugasan ujian mewakili apa yang ingin diukur. bilangan tanggungan.  Kesahan Muka : Kesahan ini merujuk kepada format dan pandangan kasar tentang ujian tersebut. menyelesaikan soalan yang tiada langkah penyelesaian yang jelas atau serta merta. atau sejauhmana ia berkait dengan pencapaian ujian lalu yang telah diakui kesahannya (kriterion ramalan). dan kawasan tempat tinggal. dan personaliti. kesahan pakar telah dipenuhi.Kesahan dan Kebolehpercayaan |4 Bagaimana Menganggarkan Kesahan? T erdapat beberapa jenis kesahan yang boleh digunakan untuk menunjukkan instrumen atau ujian yang kita bina mempunyai bukti kesahan yang mencukupi. Berguna untuk pembolehubah berbentuk konsep dan tidak dapat diukur dengan mudah seperti kecerdasan. harta dimiliki. indikator yang boleh dipertimbangkan termasuklah kebolehan menerangkan alasan di sebalik idea. Contohnya bagi mengukur ’tahap sosio-ekonomi (SES)’. atau ujian lain lain pada masa yang sama (kriterion semasa). menghuraikan pemerhatian. Proses ini dilakukan ketika membina Jadual Penentu Ujian (JPU). Oleh sebab itu. kebimbangan.  Kesahan Pakar : Untuk menentukan sejauh mana pencapaian dalam ujian boleh ditafsir sesuai untuk mengukur kualiti yang ingin diukur berdasarkan pandangan pakar-pakar dalam bidang tersebut.  Kesahan Kriterion : Untuk menentukan sejauhmana pencapaian dalam ujian yang dibina boleh meramalkan pencapaian pada masa depan (kriterion ramalan). menganalisis perkaitan menggunakan graf. Di sini kita perlu membandingkan item ujian atau tugasan dengan objektif atau spesifikasi domain tugasan yang ingin diukur. Jika instrumen tersebut mendapat persetujuan pakar-pakar. carta. kita perlu menentukan terlebih dahulu ciri-ciri atau indikator untuk menunjukkan kualiti yang ingin diukur.  Kesahan Konstruk : Untuk menentukan sejauhmana pencapaian dalam ujian boleh ditafsir sebagai penting atau bermakna untuk mengukur kualiti yang ingin diukur. kesahan kandungan sebenarnya sudah dipenuhi bila kita membina JPU. instrumen yang telah dibina ditunjukkan kepada sekumpulan pakar untuk diteliti dan diniliai. kesahan jenis ini sahaja tidak mencukupi untuk menentukan kualiti ujian. indikator yang boleh digunakan termasuklah tahap pendidikan.

kesahan konstruk dan kesahan pakar mungkin lebih sesuai. Lampiran tersebut merupakan satu ujian mengandungi 5 item untuk subjek nuclear perubatan. Jika kita ingin membina ujian bagi melihat pencapaian pelajar dalam subjek tertentu atau pencapaian peserta dalam kursus tertentu. bergantung kepada jenis instrumen atau alat ukur yang kita bina. sebaliknya memerlukan kita membina konstruk tertentu dan mengenalpasti indikator yang berkaitan. adakah tersebut sesuai untuk mengukur pencapaian sains pelajar Tingkatan 2? Apakah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesahan? Kesahan akan menjadi rendah jika item ujian kurang baik. Cuba fikirkan beberapa contoh kualiti abstrak yang tidak boleh diukur secara langsung. Berikut adalah antara faktor yang boleh menyebabkan kesahan menjadi rendah dan perlu dielakkan:  Item tugasan tidak sesuai untuk mengukur kemahiran yang ingin diukur  Arahan kurang jelas  Soalan kabur .1. 2. o o o o o Personaliti_____________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Rujuk kepada Lampiran A4. 4.Kesahan dan Kebolehpercayaan |5 Bagaimanakah kita boleh menentukan kaedah atau jenis yang mana untuk digunakan? Jawapannya mengikut kesesuaian. __________ __________ __________ __________ __________ Pada pendapat anda. Jawab semua soalan tersebut dan rekodkan jawapan anda dalam ruangan berikut. 1. iaitu item tidak dapat mengukur dengan tepat kemahiran atau pengetahuan yang ingin diukur. 3. Sekiranya kita ingin membina instrumen berbentuk soal selidik untuk mengukur suatu kualiti yang abstrak pula. 5. kesahan kandungan dan kesahan kriterion boleh digunakan untuk menganggar kesahan ujian tersebut.

dan saya memperolehi 33 markah. Pada pendapat anda. tapi dia mendapat 36 markah. Kita ingin mengetahui sejauhmana keputusan ujian konsisten jika ditadbirkan pada salah satu daripada keadaan berikut: o ditadbirkan kepada kumpulan yang sama pada waktu yang berbeza. atau . Dalam contoh di atas.” K ebanyakan kamus mendifinisikan kebolehpercayaan daripada sudut kebergantungan atau darjah keyakinan terhadap sesuatu. Jawapan saya hampir sama dengan jawapan Aishah. Antara yang utama adalah seperti berikut:  Bentuk Belah Dua (Split-Half) – Kaedah ini biasa digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman. atau o jawapan calon yang sama diperiksa oleh guru yang berlainan. Cikgu Nora dan Cikgu Jaya telah memberi markah yang berbeza kepada kertas jawapan murid yang sama.Kesahan dan Kebolehpercayaan |6     Penggunaan perbendaharaan kata yang sukar difahami pelajar Masa menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan tidak mencukupi Bilangan item tidak mencukupi Susunan jawapan item objektif boleh diramal Apakah Kebolehpercayaan? Kita mungkin pernah mendengar dialog seperti ini: “Saya tidak percaya macamana saya boleh mendapat markah 25/40 sahaja bagi Bahagian Esei dalam Ujian Sains bulan Mac. Item genap – Bentuk B. dalam konteks pengukuran. mengapakah hal tersebut boleh berlaku? ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________ Bagaimana Menganggarkan Kebolehpercayaan? T erdapat beberapa jenis kebolehpercayaan yang boleh digunakan untuk menunjukkan instrumen atau ujian yang kita bina mempunyai bukti kebolehpercayaan yang mencukupi. Saya telah meminta Cikgu Jaya yang mengajar Sains Tingkatan 4 Melati pula memeriksa kertas jawapan saya. atau o ditadbirkan kepada kumpulan yang berlainan. kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan atau kestabilan (consistency) hasil pengukuran. Kemudian. Cikgu Nora mungkin silap memberi markah.Bentuk B. contohnya Item ganjil – Bentuk A. Item genap . Satu ujian dibahagikan kepada dua sub-ujian melalui kaedah berikut:  Item ganjil – Bentuk A. kelompokkan item. Walau bagaimanapun. atau  Item disusun mengikut aras kesukaran.

. Amin Nawi Rozy Kebolehpercayaan. Akhirnya dua set skor (Bentuk A dan B) akan diperolehi bagi semua pelajar dan pekali korelasi akan dihitung. rxx = 2r1/2.. Nilai pekali korelasi yang tinggi menunjukkan ketekalan dalaman yang tinggi bagi ujian tersebut. α = k ∑ σi2 ------. Bentuk B 39 28 30 27 .----. .Kesahan dan Kebolehpercayaan |7  Item dikelompokkan kepada Bentuk A dan Bentuk B berdasarkan tugasan yang sepadan. . .. satu untuk jumlah skor bagi item Bentuk A dan satu lagi jumlah skor bagi item Bentuk B.1/2 = korelasi antara dua sub-ujian (Bentuk A dan B)  Menggunakan Kovarian Item – Dalam kaedah ini.1/2 yang mana rxx = kebolehpercayaan ujian r1/2.) . ketekalan dalaman dianggarkan dengan menggunakan formula:   Pekali alpha Formula Kuder-Richardson Formula Cronbach alpha: Kebolehpercayaan.( 1 . yang mana k–1 σx2 k = bilangan item ∑ σi2 = jumlah varian bagi setiap item σx2 = varian bagi keseluruhan ujian berkenaan . Setiap murid akan memperolehi 2 skor. Kebohpercayaan ujian akan dianggar menggunakan formula berikut: Bentuk A 36 27 32 25 .1/2 -------------------1 + r1/2. ....

Kesahan dan Kebolehpercayaan |8 Formula Kuder-Richardson 20: Digunakan untuk item dengan jawapan betul/salah. . KR20 = k ------. .( 1 . k ∑ pq ------. .----. yang mana k–1 σr2 p = perkadaran calon yang dapat jawapan betul.). Dapatkan pekali korelasi (r) bagi dua set skor tersebut.). Ujian 1 Lim Rais Ravi 76 77 62 55 . Ujian 2 78 78 63 54 ... .( 1 k–1 m(k-m) ----------... Kebolehpercayaan. .. (0<p<1) q = perkadaran calon yang dapat jawapan salah (1-p) 2 σr = varian bagi jumlah skor k = bilangan item KR20 = Formula Kuder-Richardson 21: Kebolehpercayaan. yang mana ks2 k = bilangan item dalam ujian m = min ujian s2 = varian ujian  Kaedah Uji dan Ulang Uji (Test-Retest) – Ujian yang sama ditadbirkan kepada kumpulan pelajar yang sama dalam dua masa yang berbeza..

Kumpulan kebolehpercayaan lebih tinggi berbanding kumpulan homogen. Kebolehpercayaan bagi ujian objektif biasanya lebih tinggi berbanding ujian esei disebabkan panjang ujian dan juga perbezaan antara pemeriksa. Skema pemarkahan yang jelas boleh membantu mengurangkan perbezaan antara pemeriksa seterusnya mempertingkatkan kebolehpercayaan ujian. manakala kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam ujian tersebut.  Jenis ujian. ujian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. jika dua orang atau lebih pemeriksa memberi skor yang sama atau hampir sama. Contohnya mengukur pencapaian akademik – keputusan biasanya lebih konsisten berbanding sahsiah atau sikap. Lebih banyak item atau lebih panjang ujian.Kesahan dan Kebolehpercayaan |9  Kaedah Bentuk Setara (Equivalent Form) – Dua ujian yang berlainan tetapi setara dari segi aras kemahiran dan kandungan diberi kepada pelajar. heterogen –  Kebolehan pelajar yang mengambil ujian.  Ketekalan antara Pemeriksa (Inter-rater Reliability) – Ketekalan skor yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa atau pakar. Jika item terlalu sukar – pelajar akan meneka jawapan menyebabkan ketekalan keputusan rendah. Kebolehpercayaan umumnya lebih tinggi bila kita mengukur pengetahuan atau kemahiran berbanding sikap atau nilai. Kaedah ini tidak sesuai bagi soalan objektif yang mempunyai satu jawapan tepat. Hubungan antara Kesahan dan Kebolehpercayaan  Ujian perlu mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi supaya keputusan daripada ujian tersebut boleh ditafsir dengan tepat. lebih tinggi kebolehpercayaan.  Kepelbagaian kebolehan individu dalam kumpulan. Contoh Kebolehpercayaan yang diperolehi daripada kaedah bentuk setara biasanya lebih rendah berbanding prosedur uji dan ulang uji atau bentuk belah dua. .  Kesahan akan menentukan sejauhmana ujian yang dibina menepati matlamat.  Pembolehubah yang diukur. Dapatkan pekali korelasi (r) antara bagi dua skor tersebut. Dalam kaedah ini.  Kaedah atau prosedur yang digunakan untuk menganggar kebolehpercayaan. Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan  Panjang ujian atau bilangan item.

Perkaitan ini digambarkan dalam rajah berikut: Konsisten tetapi tidak sah (tidak menepati sasaran) Tidak sah dan tidak konsisten Sah dan konsisten Rajah 2: Hubungan antara kesahan dan kebolehpercayaan Sumber: http://www.de.us/aab/files/rel_val_19991109. tetapi kebolehpercayaan sahaja belum mencukupi untuk memastikan kesahan. o Spesifik untuk tujuan tertentu sahaja. tetapi ujian yang mempunyai kebolehpercayaan tidak semestinya sah.doe. o Melibatkan penilaian darjah kesesuaian .k12.  Ujian yang sah semestinya mempunyai kebolehpercayaan.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 10  Kebolehpercayaan menjadi pra-syarat kepada kesahan. o Menentukan sejauhmana hasil penilaian itu boleh digunakan.pdf RUMUSAN B  erdasarkan apa yang telah kita bincangkan dalam Unit ini. o Sejauhmana instrumen/ujian mengukur objektif pembelajaran yang ingin diukur. apakah yang boleh anda rumuskan tentang kebolehpercayaan dan kesahan? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Berikut adalah beberapa rumusan yang boleh dibuat: Pengertian kesahan : o Berkaitan kesesuaian (appropriateness).

atau jawapan calon yang sama diperiksa oleh guru yang berlainan. tetapi kebolehpercayaan sahaja belum dapat memastikan kesahan. o Kebolehan pelajar yang mengambil ujian. o Pembolehubah yang diukur. kestabilan (consistency) hasil pengukuran.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 11  Kaedah menentukan kesahan : o Kesahan kandungan o Kesahan kriterion o Kesahan konstruk o Kesahan pakar o Kesahan muka  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan : o o o o o o o Item tugasan tidak sesuai untuk mengukur kemahiran yang ingin diukur Arahan kurang jelas Soalan kabur Penggunaan perbendaharaan kata yang sukar difahami pelajar Masa menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan tidak mencukupi Bilangan item tidak mencukupi Susunan jawapan item objektif boleh diramal  Kebolehpercayaan o o Berkaitan ketekalan. o Ujian yang sah semestinya mempunyai kebolehpercayaan. o Jenis ujian. Hubungan antara kebolehpercayaan dan kesahan o Kebolehpercayaan menjadi pra-syarat kepada kesahan. o Kaedah atau prosedur yang digunakan untuk menganggar kebolehpercayaan. tetapi ujian yang mempunyai kebolehpercayaan tidak semestinya sah. Menunjukkan sejauhmana keputusan ujian konsisten jika ditadbirkan pada salah satu daripada berikut: ditadbirkan kepada kumpulan yang sama pada waktu yang berbeza. atau ditadbirkan kepada kumpulan yang berlainan.   .  Kaedah menentukan kebolehpercayaan : o Kaedah belah dua o Kaedah kovarian item o Kaedah uji dan ulang uji o Kaedah bentuk setara o Ketekalan pemeriksa Faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan : o Panjang ujian atau bilangan item. o Kepelbagaian kebolehan individu dalam kumpulan.

Kenaikan gaji berdasarkan merit V. Didapati pekali korelasi (r) antara ranking oleh pekerja dan majikan ialah -. Penghargaan dan pujian Q. Faktor manakah yang paling banyak menyumbang kepada pekali korelasi yang negative tersebut? Faktor P. 2. B. * perhubungan antara skor matematik dan sains adalah positif. 6. 7. Gaji memuaskan R. 3.75. Semasa menentukan kesahan berasaskan kriterion semasa. Kesahan kriterion 11. Korelasi PENILAIAN KENDIRI Uji kefahaman anda dengan menjawab soalan-soalan berikut: 1. 4. perhubungan antara skor matematik dan sains sangat kuat. Jaminan pekerjaan Urutan Kepentingan (Ranking) Majikan Pekerja 1 2 3 4 5 6 7 6 3 1 5 7 4 2 A. Kesahan kandungan 10. Cikgu Abby mendapati pekali korelasi (r) antara skor bagi ujian matematik dan sains bagi 93 orang pelajar Tingkatan 2 di sekolahnya ialah +1. Faktor P dan T Faktor R dan U Faktor P dan V * Faktor R dan V . C. terdapat kesilapan dalam pengiraan pekali korelasi (r). Uji dan ulang uji 15. pelajar yang mendapat skor tinggi dalam sains juga mendapat skor tinggi dalam matematik. B. Kesahan Kebolehpercayaan Ketekalan Konsisten Kesesuaian Ketekalan dalaman Bentuk belah dua Ketekalan antara pemeriksa 9. Kesahan muka 14. Selangor. Kesahan pakar 13. D. Bentuk setara 16. D. Dapatan ini menunjukkan A. 5. Data berikut diperolehi daripada satu kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja daripada persepsi pekerja dan majikan yang dibuat di Hulu Langat. C. Suasana kerja yang baik T.25. Kesahan konstruk 12. Kerja menarik S. Kebajikan pekerja dijaga U. 8. A 2.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 12 KATA KUNCI 1.

5. 7. Melissa dan rakan-rakannya dikehendaki mengambil ujian tersebut sekali lagi pada keesokan harinya. memastikan soalan ujian tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Kesahan muka yang lebih tinggi. menentukan kesahan kandungan. Sekumpulan penyelidik menyiasat korelasi antara keputusan ujian M-TeST dan gred purata kumulatif (PNGK) pelajar di akhir pengajian mereka. Terdapat bukti yang menunjukkan keputusan ujian geografi tersebut boleh dipercayai. I dan III sahaja. kebolehpercayaan ujian kesahan kriterion * keobjektifan ujian kualiti ujian Jadual Penentu Ujian (JPU) disediakan dengan tujuan untuk I. Prosedur tersebut adalah berkaitan dengan penentuan A. Mengukur kebolehan penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai kemahiran dan pengetahuan dengan lebih berkesan. IV. Satu soalan dengan 500 patah perkataan. Kebolehpercayaan ujian yang lebih tinggi. B. Semenjak beberapa tahun lalu. II. D. Rumah gurunya ditenggelami air dan semua kertas jawapan turut musnah. * 6. II dan III sahaja.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 13 3.* IV sahaja. D. C. 4. D. Perwakilan kandungan yang lebih menyeluruh mengikut topik. Manakah daripada ujian esei berikut yang mungkin mempunyai kebolehpercayaan paling tinggi? A. B. III. memastikan soalan mengandungi pelbagai aras kemahiran. D. Dua soalan dengan 250 patah perkataan setiap satu. Kali ini Melissa mendapat 75 markah juga. C. * B. III dan IV. A. C. ujian M-TeSt digunakan untuk tapisan memasuki program perguruan di Institut Perguruan di seluruh negara. I. Terdapat bukti yang menunjukkan keputusan ujian geografi tersebut TIDAK boleh dipercayai. C. Dari aspek manakah ujian esei lebih baik daripada ujian objektif? A. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan keputusan ujian Melissa? A. * Kebolehpercayaan soalan essei sukar dianggarkan. I. Melissa mendapat markah 75 dalam satu ujian geografi di sekolahnya baru-baru ini. B. memastikan ujian mengandungi perwakilan yang mencukupi bagi tajuk-tajuk dalam kandungan sukatan. B. II. . Lima soalan dengan 100 patah perkataan setiap satu.

Manakah antara ciri-ciri ujian berikut yang kurang memuaskan? A. 8. JAWAPAN 1. B. Dalam satu penilaian personaliti menggunakan skala kadar. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data mempunyai aras kesukaran yang sesuai. 7. Tiada bukti yang boleh digunakan untuk membuat penilaian tentang kebolehpercayaan ujian geografi tersebut. C. Kesahan kandungan. 3. Cikgu Nora memberi skor yang tinggi kepada Elly yang menunjukkan Ella seorang pelajar popular di kalangan rakan-rakannya. tetapi sukar diinterpretasi. keputusan pengukuran tersebut boleh dipercayai. Pembantu guru di kelas tersebut pula memberi skor yang rendah menunjukkan Elly sukar bekerjasama dalam tugasan kumpulan. dan interpretasi data. Pengetua SMK Keembong menerima aduan daripada ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan kualiti Peperiksaan Percubaan Sains PMR yang dikatakan mengandungi terlalu banyak soalan daripada tajuk fizik. * 10. tiada bukti yang boleh digunakan untuk membuat penilaian tentang kebolehpercayaan pengukuran tersebut. B C B B D 6. aduan tersebut didapati benar. D. * B. C A A D C . * Ketekalan dalaman. Setelah disiasat. D. B. 9. C. 2. D. Kesahan adalah berkaitan dengan keseragaman prosedur pentadbiran. 4. 10. 9. Manakah antara berikut paling tepat menggambarkan kesahan? A. Hal ini menunjukkan A. Kesahan criterion. pemarkahan. D. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data benar-benar mengukur apa yang sepatutnya diukur. 8. Kebolehpercayaan bentuk setara. Keputusan ujian tersebut menunjukkan bukti kesahan yang tinggi. Kesahan menerangkan sama ada proses pengumpulan data konsisten dalam mengukur apa yang diukur. sedangkan daripada tajuk Kimia dan Biologi tidak mencukupi.K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 14 C. keputusan pengukuran tersebut menunjukkan bukti kesahan yang rendah. 5. keputusan pengukuran tersebut tidak boleh dipercayai. C.

K.D. Payne. Asas Pengukuran Bilik Darjah. & Miller. Reynolds. Company. Kulala Lumpur: Fajar Bakti. Measurement and Assessment in Teaching ( 8th ed. (1998). London : Wadsworth Pub. Reynolds. Company. Inc. (2009).pdf. Applied Educational Assessment. C..K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 15 RUJUKAN Rujukan Utama Linn. Linn. Rujukan Tambahan Abu Bakar Nordin. London : Falmer Press.. C. Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation (4th ed. K.E. Inc. D. R. New Jersey: Pearson Education. retrieved on 21 Feb 2011. New Jersey: Prentice-Hall. Assessment in the Classroom. Tanjong Malim. V.).doe. (1999). Tan Hui Leng & Ee Ah Meng. (1997). B. Classroom Assessment. E. Livingston. D. W.k12. Popham. R. Educational and Psychological Measurement and Evaluation ( 8th ed. R. (2003).(2005).. G. (1999). Needham Heights : Allyn & Bacon. Co. Cunningham. & Gronlund.. Boston : Allyn & Bacon.us/aab/files/rel_val_19991109. Assessment in the Classroom. R. (1996). Livingston.L. Inc.de. New Jersey: Pearson Education. Measurement and assessment in education. Penilaian dalam Proses Pendidikan.). Hopkins. N. V. (1997). Measurement and Assessment in Teaching ( 9th ed. Inc. Notes on Reliability and Validity of the Delaware Student Testing Program. G. R. and Willson.). R.L. .W. and Willson. Ward. Penilaian Afektif.A. West Malaysia: Masa Bhasah Abu Bakar.). New Jersey: Prentice-Hall. Kajang. Measurement and assessment in education. (1998). West Malaysia : Quantum Books.J. B. Sax. (1995). Belmont : Wadsworth Pub. (2006).(2000). http://www. A. Belmont : Wadsworth Pub.

K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 16 .

K e s a h a n d a n K e b o l e h p e r c a y a a n | 17 .

PENGENALAN Murid takut hendak tunjukkan kad laporan kepada bapa Rajah 5. ibu bapa dan pihak lain. PENGGREDAN. 2. PENTAFSIRAN DAN PELAPORAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menghuraikan cara melapor kepada pelajar.1 Kesan gred dan pelaporan kepada murid dan bapa . Menggunakan hasil penilaian untuk menambah baik pengajaran. Penggredan. anda diharap dapat: 1. 3. Menganalisis dan mentafsir skor. Pentafsiran Dan Pelaporan |1 UNIT 5 PENSKORAN.Penskoran.

rohani. Penskoran ialah proses memberi skor kepada jawapan murid. Selain gred yang terdapat di dalam kad laporan murid. telus dan mempunyai kebolehpercayaan? Adakah pelaporan itu bersifat berterusan? Adakah pelaporan itu juga bersifat professional? Iaitu bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran terus berlaku dengan lebh maju. dia hanya menghabiskan masanya dengan membaca dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Ketiga. kita akan melihat dahulu apa itu penskoran. Ia melihat hubungan dan saling kaitan di antara kesemua bahagian yang terlibat. Kedua. Walaupun semasa dalam kelas. intelek dan sosial? ISI KANDUNGAN Apa itu penskoran? Sebelum kita mempelajari berkenaan penggredan. kemurungan.bertulis. Terdapat dua kaedah penskoran iaitu penskoran holistik dan penskoran analitik. contoh pengukuran yang paling lazim ialah apabila guru memberikan skor selepas sesuatu ujian atau kuiz dijalankan.Penskoran. Iaitu penskoran menghasilkan satu huraian prestasi dalam bentuk numerik. Mari kita bayangkan beberapa keadaan dalam masyarakat kita. Halim dapat menjawab dan mengikuti pelajaran dengan baik tetapi keputusan gred peperiksaannya sentiasa kurang baik. salah laku seperti menipu dalam peperiksaan atau kesombongan?  Adakah pelaporan gred murid-murid tersebut membantu murid belajar dengan cemerlang dan mencapai matlamat pembelajaran untuk menghasilkan individu yang seimbang dari segi jasmani. buat refleksi dengan menjawab soalan berikut:  Adakah gred yang diperoleh menggambarkan prestasi sebenar murid-murid itu? Adakah berkemungkinan gred yang mereka perolehi akan menimbulkan . Pertama. Seandainya mana-mana . Penggredan. Di dalam bilik darjah. Bapa Rudy seorang yang panas baran dan sentiasa menghendaki Rudy memperoleh gred A dalam semua mata pelajarannya di sekolah. Sarah seorang yang pasif. emosi. Bila anda sudah selesai memahami ketiga-tiga situasi berkenaan. Pentafsiran Dan Pelaporan |2 Pernahkah anda berada dalam situasi murid di atas? Pernahkah juga anda merasakan bahawa diri anda tidak cukup tepat digambarkan melalui penaksiran yang menggunakan sekeping kad sahaja? A dakah anda tahu bahawa gred yang guru berikan kepada murid sangatlah besar kesannya kepada pembelajaran murid. tidak suka bercakap dan tidak mempunyai ramai kawan. bagaimana pelaporan prestasi murid itu didokumenkan adalah penting. Halim adalah seorang murid yang pandai tetapi dia seorang yang cepat panik dan amat gementar apabila hendak menduduki peperiksaan. Bagaimanapun gred peperiksaan Sarah adalah cemerlang. Adakah pelaporan itu bersifat objektif. Penskoran holistik melihat yang keseluruhan itu adalah lebih besar daripada jumlah kesemua bahagian yang terlibat. Penskoran sangat berkait rapat dengan pengukuran.

Apakah langkah-langkah untuk memastikan penskoran dibuat secara objektif? Isikan carta alir di bawah bagi menunjukkan secara ringkas langkah-langkah untuk memastikan penskoran dibuat secara objektif. ia membimbing guru untuk menumpukan perhatian ke atas perkara-perkara yang relevan.Penskoran. Dengan lain perkataan. Penskoran analitik mempunyai dua tujuan. Penskoran analitik boleh membantu seseorang guru daripada terlepas pandang akan ciri-ciri yang sepatutnya merupakan faktor penting yang patut dimasukkan dalam penskoran holistik. dan memberikan skor berasingan bagi setiap bahagian.penskoran analitik bermaksud menjumlahkan kesemua markah setiap satu bahagian. Rajah 5. penskoran holistik biasanya dilakukan selepas penskoran analitik serta memperoleh maklumat daripada penskoran analitik. sama ada seseorang guru menggunakan penskoran holistik maupun analitik. dengan memberikan satu skor sahaja.2 Carta alir menunjukkan langkah-langkah utama penskoran secara objektif A . Penskoran analitik memberikan maklumbalas yang mendalam untuk pelajar menambahbaik aspek berbeza dalam karangan mereka. Pertamanya. Dengan kata lain. Manakala penskoran analitik melihat sebuah karangan itu terdiri daripada banyak bahagian. Penggredan. misalnya sebuah karangan. keseluruhan prestasi berkemungkinan akan terjejas dengan teruk.Oleh kerana itu. Pentafsiran Dan Pelaporan |3 satu bahagian itu didapati sangat lemah. Keduanya ialah untuk menyediakan maklum balas yang spesifik kepada pelajar untuk membantu mereka dalam membuat persediaan.penskoran holistik menggambarkan pandangan keseluruhan.

Dua puluh huruf abjad dapat dinamakan dengan betul. Skor mentah dan skor peratusan adalah sangat serupa. apabila tugasan yang perlu dilakukan dikenalpasti dengan eksplisit. “Rohani menamatkan larian 200 meter dalam 12 saat”. mari kita melihat jenis-jenis skor yang ada.Penskoran.tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Bagaimanapun. Dua jenis skor yang dikenalpasti ialah skor mentah dan skor terbitan. skor mentah perlu ditukar kepada skor terbitan. apakah yang dimaksudkan dengan skor mentah dan skor terbitan ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Perhati semula jawapan yang anda telah tulis. Pentafsiran Dan Pelaporan |4 Selepas mengetahui bahawa terdapat dua kaedah penskoran iaitu holistik dan analitik. Contohnya. Penggredan. Contohnya. Mungkin anda pernah dengar kedua-dua istilah ini. Empat puluh poin diperolehi dalam ujian pengetahuan am. 2. Sembilan puluh peratus daripada100 soalan telah dijawab dengan betul. ia adalah benar bila bahan dikenalpasti dengan jelas. Skor terbitan ialah skor yang dimodifikasi atau ditukar daripada skor mentah. adakah sama dengan huraian di bawah. Oleh itu. Contohnya: 1. Tujuh puluh lapan peratus daripada soalan sains itu dijawab dengan betul. “Sam dapat menamakan semua huruf abjad dengan betul” atau “Nora menjawab 80% daripada soalan matematik dengan betul”. Kedua-dua skor mentah dan skor peratusan tidak menunjukkan status rujukan norma. Jikalau anda menyatakan skor mentah adalah sama dengan skor peratusan. Contohnya: 1. 2. Skor mentah ialah jumlah poin yang diperolehi pelajar atau bilangan jawapan yang betul. skor mentah mempunyai makna yang jelas tetapi tidak selalunya jelas bagi skor peratusan. . Supaya prestasi calon boleh dibandingkan dengan kumpulan atau orang lain.

Kriteria itu mestilah bidang kandungan atau kemahiran yang boleh dikenalpasti secara eksplisit. dengan cara yang telah dihuraikan. 2004). Penggredan. lazimnya skor diberikan sebagai perbandingan prestasi murid berasaskan satu standard yang telah ditentukan lebih awal. iaitu selalunya menggunakan sistem 100-poin. Ia bukan bermaksud “aras pencapaian yang diperlukan”. mari kita mendefinisikan istilah penggredan. daripada tiada kecekapan langsung kepada satu prestasi yang sempurna” (Glaser. Tahukah anda bahawa terdapat dua jenis penggredan? Iaitu penggredan rujukan norma dan penggredan rujukan kriteria. Penggredan ialah proses memberi gred ke atas jawapan atau skor murid dan biasanya gred diberi dalam bentuk abjad. kriteria yang bermaksud “asas perbandingan” atau “ pemerolehan satu kontinum ilmu. ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Apa itu penggredan? B agi menjawab soalan tersebut. maka masalah untuk menggred ialah bagaimana untuk merumuskan koleksi maklumat-maklumat yang berbeza ini hanya dengan menggunakan satu gred huruf atau laporan ringkas sahaja. Misalnya. Apabila anda sudah memahami apakah itu penskoran. Supaya penggredan jenis ini berguna. Cuba anda huraikan apakah yang ada tahu mengenai penggredan dengan menulisnya di ruangan yang disediakan. Manakala skor terbitan relatif ialah skor yang membandingkan prestasi murid berdasarkan prestasi ahli kumpulan.  melakukan CPR. dan sepatutnya selari dengan polisi sekolah atau negara. Pentafsiran Dan Pelaporan |5 Skor terbitan mutlak dan skor terbitan relatif (norma) adalah dua jenis skor terbitan. Jika penaksiran yang dijalankan mengandungi pelbagai kaedah seperti penaksiran konvensional dan penaksiran autentik. 1963.  menaip pada kadar 37 perkataan seminit . Bagi skor terbitan mutlak. langkah seterusnya anda perlu memahami apakah penggredan. dalam Hanna & Dettmer. Penggredan rujukan kriteria menyatakan prestasi seseorang yang dibandingkan dengan kriteria piawai yang telah ditetapkan terlebih dahulu.Penskoran. Bidang itu mestilah . Gred yang akan diberikan kepada murid sepatutnya melambangkan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran telah dicapai. menggunakan peralatan yang disediakan.

kedudukan murid akan dapat ditentukan dengan tepat. . Begitu juga skor-skor mentah dicampurkan dengan wajaran mengikut mata pelajaran apabila melibatkan lebih daripada satu mata pelajaran. laporan. Apabila semua skor komposit bagi setiap murid telah diperolehi. B S erdasarkan penggredan rujukan kriteria . skor mentah perlu ditukarkan ke skor terbitan.7 daripada kumpulan kebangsaan dalam ujian pemahaman. Penggredan rujukan norma menyatakan prestasi seseorang yang dibandingkan dengan prestasi sekumpulan orang lain. apabila kumpulan rujukan itu dihuraikan dengan secukupnya dan relevan bagi tujuan pemberian makna. ia mesti lah membandingkan prestasi seseorang itu dengan prestasi kumpulan yang relevan dan betul. barulah perbandingan yang bermakna boleh dilakukan. dan kerja makmal. Kumpulan rujukan atau “norma” mestilah dihuraikan dengan jelas. Supaya penggredan jenis ini berguna. ebelum penggredan rujukan norma digunakan untuk menentukan kedudukan murid.  memenangi peraduan menaip laju. Akhirnya kita akan memperoleh skor komposit.Penskoran. Skor-skor mentah tidak boleh digunakan kerana ujian-ujian itu mungkin berbeza dari segi bilangan item ujian ataupun darjah kesukaran item. maka ia dapat menghuraikan status calon secara perbandingan yang bermakna di antaranya dengan orang lain. Misalnya. Rubrik iaitu “panduan penskoran” juga boleh digunakan. Salah satunya ialah dengan mencampurkan semua skor mentah tanpa wajaran. Penggredan. Pentafsiran Dan Pelaporan |6 boleh diperhalusi dan dapat ditunjukkan dengan jelas perlakuan yang bagaimana termasuk dalam bidang tersebut dan bahagian mana yang tidak termasuk. Jikalau pemberian gred yang lazimnya melibatkan gabungan keputusan daripada berlainan jenis penaksiran. Bagaimanakah kedudukan murid ditentukan? Mari kita tentukannya berdasarkan penggredan rujukan kriteria dan penggredan rujukan norma. data mestilah digabungkan dengan cara membuat wajaran yang betul. termasuk ujian. semua ujian yang diambil mereka mestilah berada pada skala yang sama. Jadi. Untuk membandingkan prestasi di kalangan murid. kedudukan murid dapat ditentukan melalui berbagai cara. projek. maka jika setiap elemen hendak dimasukkan dalam gred berasaskan kepentingan relatif setiap elemen itu.  memperoleh gred ekuivalen 4.

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |7

Apakah kategori skor terbitan yang utama dan selalu digunakan di sekolah?

Isikan tiga kategori utama skor terbitan ke dalam Rajah 5.4 di bawah

B
Rajah 5.3 Tiga kategori utama skor terbitan

P

angkat persentil (Percentile Rank) ialah suatu peratusan daripada satu kumpulan rujukan. Ia dapat menunjukkan kedudukan relatif seseorang murid dalam satu kumpulan berasaskan peratusan ahli-ahli kumpulan itu yang memperoleh skor pada atau di bawah skor mentah murid tersebut. Sebagai contoh, jika skor mentah 30 bersamaan dengan persentil rank 60, itu bermakna 60 % daripada ahli kumpulan tersebut memperoleh skor mentah sama dengan atau lebih rendah daripada 30. Dengan menukarkan skor mentah kepada pangkat persentil , skor-skor mentah itu telah berada di atas skala yang mempunyai makna yang sama dengan kumpulan-kumpulan yang berbeza saiz dan tempoh masa ujian yang berbeza. Supaya lebih jelas, mari kita kira dan bentukkan satu jadual sebaran kekerapan dan pangkat persentil untuk satu ujian objektif yang terdiri daripada 40 item. Ikut langkah-langkah berikut:  Skor mentah disusun dari tinggi ke rendah (kolum 1).  Bilangan murid yang memperoleh setiap skor itu disenaraikan ke dalam kolum frekuensi (kolum 2).  Skor frekuensi ditambah dari bawah ke atas (iaitu dengan menambah setiap skor frekuensi kepada jumlah frekuensi dari semua skor di bawahnya untuk memperoleh frekuensi kumulatif (CF)(kolum 3).  Untuk memperoleh pangkat persentil (kolum 4), gunakan formula berikut:

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |8

Di mana PR = pangkat persentil CF = frekuensi kumulatif Untuk menunjukkan bagaimana mengira pangkat persentil, mari kira dua skor mentah berikut:

Jadual 5.1 Taburan frekuensi dan pangkat persentil untuk satu ujian objektif terdiri daripada 40 item _____________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 Skor Ujian Frekuensi Frekuensi Kumulatif Pangkat Persentil * _____________________________________________________________________________________ 37 1 30 98 36 1 29 95 35 0 28 93 34 2 28 90 33 2 26 83 32 3 24 75 31 2 21 67 30 2 19 60 29 4 17 50 28 2 13 40 27 2 11 33 26 2 9 27 25 4 7 17 24 2 3 7 23 1 1 2 ________________ N = 30 _________________________________________________________________________________ * Dibundarkan kepada nombor bulat yang terdekat. Bila mentafsir pangkat persentil, pelajar hendaklah berhati-hati, kerana pangkat persentil menghuraikan prestasi ujian berdasarkan peratusan murid-murid yang memperoleh skor yang lebih rendah dan bukan

Penskoran, Penggredan, Pentafsiran Dan Pelaporan |9

peratusan item yang dijawab dengan betul. Peratusan skor betul ialah tafsiran rujukan kriteria manakala pangkat persentil adalah tafsiran rujukan norma kerana ia menunjukkan satu kedudukan relatif. Keduanya pangkat persentil sentiasa spesifik kepada sesuatu kumpulan tertentu. Sebagai contoh, pangkat persentil 95 dalam kumpulan murid cerdik mewakili prestasi ujian yang lebih tinggi daripada pangkat persentil 90 dalam kumpulan murid sederhana. Jadi pelajar perlu mengetahui sifat semulajadi sesuatu kumpulan bila hendak menghuraikan kedudukan relatif seseorang murid. Ketiganya, pangkat persentil tidak tersusun pada jarak yang sama di atas skala. Perbezaan 5 pangkat persentil di tengah-tengah taburan skor mewakili prestasi ujian yang lebih kecil berbanding perbezaan 5 pangkat persentil di hujung-hujung taburan. Ini adalah kerana persentil rank adalah didasarkan kepada peratus murid yang dilangkau atau dapat ditandingi. Dan terdapat peratusan murid yang lebih besar di tengah-tengah taburan skor untuk dilangkau berbanding di hujung-hujung taburan. Misalnya, di hujung taburan, perbezaan beberapa poin skor mentah tidak banyak mengubah pangkat persentil disebabkan terdapat hanya sedikit sahaja skor tinggi.

S

kor gred ekuivalen selalu digunakan di tahap sekolah rendah. Skor mentah seorang murid daripada satu ujian ditukarkan ke tahap gred yang sepadan dengan skor mentah purata murid-murid di dalam kumpulan norma. Jadual di dalam manual ujian menunjukkan kolum-kolum yang selari di antara skor mentah dengan gred ekuivalen. Pelajar hanya perlu merujuk jadual dalam manual itu dan mendapatkan gred ekuivalen untuk mana-mana skor mentah yang diingini. Dikatakan skor gred ekuivalen berkemungkinan merupakan skor yang paling kerap disalah tafsir. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan skor gred ekuivalen dan yang mana tidak. Katalah kita memperoleh skor gred ekuivalen berikut daripada suatu ujian bateri untuk Liam, yang berada dalam pertengahan tahun di darjah empat. Membaca Bahasa Matematik 4.5 6.5 7.8

Perhatikan bahawa skor gred ekuivalen dipersembahkan berdasarkan tahap gred dan bulan dalam tahun pengajian. Dilihat di sini bahawa skor Liam dalam membaca bersamaan dengan skor purata yang diperoleh oleh murid-murid (daripada kumpulan norma) yang berada di pertengahan tahun di darjah empat. Jadi dari aspek membaca, Liam ditafsirkan sebagai sederhana. Dari aspek bahasa, Liam ditafsirkan ke hadapan dua tahun, dan dari aspek matematik, dia ditafsirkan ke hadapan lebih dari tiga tahun. Adakah itu bermakna Liam boleh membuat kerja dan tugasan pada tahap-tahap ini? Tidak, sebaliknya besar kemungkinan itu bermaksud yang Liam boleh melakukan tugasan gred empat lebih cepat dan lebih cekap daripada murid darjah empat yang lain. Dalam ujian-ujian tersebut

Taburan skor tertumpu berdekatan dengan min yang berada di titik tengah dalam taburan norma. elok kita menggunakan keluk norma supaya lebih jelas. S kor piawaian dapat menghuraikan prestasi ujian berdasarkan berapa jauh suatu skor mentah itu di atas atau di bawah purata. misalnya jika Sara. Ini adalah kerana skor ekuivalen yang tinggi dan rendah lazimnya diperolehi melalui proses ekstrapolasi dan tidak mewakili skor purata yang diperoleh oleh kumpulan-kumpulan tersebut. murid darjah empat. Frekuensi skor berkurangan apabila semakin jauh daripada min. Ianya dinyatakan dalam unit yang dihitung daripada min dan sisihan piawai suatu set skor. 34 peratus daripada kes. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 10 berkemungkinan besar tiada soalan-soalan pada tahap enam dan tujuh dimasukkan. Ianya berbentuk loceng yang simetrikal. setiap bahagian di bawah keluk mengandungi peratusan kes yang tetap. itu bukan bermaksud Sara hanya dapat selesaikan tugasan matematik darjah tiga.0. Sisihan piawai menunjukkan sebaran semua skor dalam satu set skor. Lebih tepat ialah itu bermaksud sara menyelesaikan tugasan matematik darjah empat dengan lebih lambat dan melakukan lebih banyak kesalahan berbanding murid darjah empat yang lain. Oleh kerana hanya 0. pelajar perlu ingat bahawa skor gred ekuivalen bukanlah satu standard yang hendak dicapai tetapi hanyalah skor purata murid-murid dalam kumpulan norma. Supaya pelajar lebih memahami min dan sisihan piawai. P e n g g r e d a n . Formula untuk menghitung sisihan piawai ialah Di mana ∑ = jumlah X = satu skor ujian N = bilangan skor M = min √ = punca ganda dua Sisihan piawai sangat penting dan digunakan dengan meluas dalam pengujian. jatuh di antara min dan +1 SD. Jadi. Apabila keluk norma dibahagikan ke dalam unit sisihan piawai yang sama jaraknya sepanjang garisan dasar keluk itu. Sebagai mana pelajar tahu min digunakan sebagai suatu purata. Juga.P e n s k o r a n .13 peratus sahaja kes jatuh di . Iaitu dengan menjumlahkan semua skor dan kemudian dibahagi dengan bilangan skor. Rajah 5. memperoleh skor matemaik 3. Demikian juga jika gred ekuivalen yang rendah diperolehi. Oleh kerana itu. dan 2 peratus di antara +2 SD dan +3 SD.skor gred ekuivalen yang terlalu tinggi atau rendah bukan indikator prestasi ujian yang boleh disandarkan sebagaimana skor gred ujian yang berdekatan dengan tahap gred murid itu.4 menunjukkan satu contoh keluk norma. 14 peratus di antara +1 SD dan +2 SD.

P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 11 atas dan di bawah tiga sisihan piawai dari min.4 Keluk norma dengan anggaran peratus kes di dalam setiap sela (peratusan telah dibundarkan) .7 peratus jatuh di antara 25 dan 55. Rajah 5. dianggarkan 68 peratus skornya (lebih kurang dua per tiga) jatuh di antara 35 dan 45. P e n g g r e d a n . rata-rata skor taburan norma jatuh di antara -3 dan +3 sisihan piawai dari min. Jadi. kita sebenarnya menentukan sejauh mana kita perlu pergi di atas (atau di bawah) min dalam poin skor mentah untuk memasukkan 34 peratus dari semua kes. dan 99. Apabila kita mengira sisihan piawai bagi satu set skor yang bertaburan norma. Perhatikan bahawa min skor mentah 40 diletakkan di titik sifar dan jarak satu sisihan piawai ialah 5 poin skor mentah di merata garisan dasar lekuk. Untuk membantu pemahaman maksud sisihan piawai. satu set skor mentah yang mempunyai min 40 dan sisihan piawai 5 diletakkan di bawah garisan dasar keluk.P e n s k o r a n . titik satu sisihan piawai di atas min bersamaan 45 (40 + 5) dan titik satu sisihan piawai di bawah min bersamaan 35 (40 – 5). Bagi set skor ini.

skor-z untuk 47 dalam Rajah 5.T = 50 + 10 (skor-z ) Skor-T diperolehi daripada skor-z dengan Misalnya bila skor-z ialah 1. skor NCE. dengan menggunakan skor-T.T adalah mudah untuk ditafsirkan sebab skor-T sentiasa mempunyai min dan sisihan piawai yang sama.0 sebab ianya satu sisihan piawai di atas min. Jadi. Mari kita lihat satu demi satu.P e n s k o r a n . P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 12 Apakah skor-z.4 dikira begini: Oleh itu. semuanya adalah skor piawaian yang berasaskan unit sisihan piawai. Sebaliknya skor-z ditukar kepada jenis skor piawaian yang lain yang menggunakan nombor bulat dan bernilai positif. skor mentah 47 ialah 1. dalam unit sisihan piawai. maka skor-T = 50 + 10 (1.4) = 64 Skor.0 sebab ianya dua sisihan piawai di bawah min. P e n g g r e d a n . Suatu skor-T 60 sentiasa bermaksud satu sisihan piawai di atas min dan suatu skor-T 30 sentiasa bermaksud dua sisihan piawai di bawah min.4 yang dibincangkan tadi akan dinyatakan sebagai satu skor-z 1. dan stanine? Adakah pelajar tahu yang semua skor berkenaan adalah skor piawaian? Ya. Skor mentah 45 dalam Rajah 5. S kor-T memiliki min 50 dan sisihan piawai 10. untuk mengelakkan kekeliruan. skor abiliti. Oleh kerana skor-z didapati menggunakan titik perpuluhan dan adakalanya bertanda negatif.4. skor-z jarang digunakan secara terus. S kor-z ini menunjukkan berapa jauhkah suatu skor mentah berada di atas atau di bawah min. Skor mentah 30 pula akan dinyatakan sebagai satu skor-z -2. dan skor-skor boleh digabung atau . prestasi seseorang individu daripada pelbagai ujian boleh dibandingkan secara terus. Formula untuk mengira skor-z ialah: Contohnya. skor-T. menggunakan formula: Skor.4 sisihan piawai di atas min.

(Rajah 5. Supaya pelajar tidak keliru. tetapi sisihan piawai ialah 21. atau kecerdasan ke atas kumpulan norma. Bilamana taburan norma boleh djangkakan. Perhatikan juga bahawa walaupun kedua-duanya mempunyai min yang sama. Setiap satu stanine. Ia selalu melibatkan penerbit ujian bateri yang melaksanakan ujian abiliti pembelajaran. skor-T boleh ditafsirkan berdasarkan persentil rank kerana keduanya saling berhubungan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. S S kor abiliti dahulunya dipanggil sisihan IQ. Ini membolehkan terbentuknya satu set skor yang memiliki unit yang sekata. P e n g g r e d a n . Baiklah. kor stanine merupakan skor ujian yang dipersembahkan dalam bentuk satu digit. separuh dari kelebaran satu sisihan piawai.P e n s k o r a n . kognitif. skor-T 40 bersamaan dengan persentil rank 16. S kor ekuivalen keluk-norma (Normal-curve equivalent score. Skor 116 bermaksud satu sisihan piawai di atas min. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 13 dipuratakan tanpa berlakunya perubahan pada saiz sisihan piawai. Ini adalah kerana skor NCE juga menggunakan 50 sebagai min. manakala skor-T bertabur pada unit yang sekata di seluruh taburan skor. merangkum satu band skor mentah. Skor stanine yang tertinggi ialah 9. Jadi stanine .5. Iaitu skala stanine menaburkan skor mentah kepada sembilan bahagian. yang terendah ialah 1. perlu diingatkan bahawa walaupun kedua-dua skor-T dan persentil rank menggunakan 50 sebagai min dan nombor dua digit. tidak seperti bila menggunakan skor mentah. Jadi bila pelajar mentafsirkan skor NCE. manakala skor-T merujuk kepada berapa unit sisihan piawai sesuatu skor di atas atau di bawah min. Skor yang diperolehi daripada ujian-ujian ini dilaporkan sebagai skor piawaian dengan minnya 100 dan sisihan piawainya 16 atau 15. tetapi persentil rank tidak berada dalam unit yang sekata. kecuali 9 dan 1. Skor ini ditafsirkan sama seperti mana-mana skor piawaian yang lain. Julat persentil rank juga dari 1 ke 99. Perhatikan bahawa skor-T 30 adalah bersamaan dengan persentil rank 2. dan begitulah seterusnya. seperti skor-T.NCE) merupakan satu lagi skor piawaian yang dibimbangi mengelirukan pelajar. dan stanine 5 terletak di tengah tengah taburan. tetapi julat skornya ialah dari 1 ke 99. jangan keliru dengan skor-T. persentil rank merujuk kepada peratus individu yang jatuh pada atau di bawah sesuatu skor. kita akan lihat apakah pula skor abiliti dan skor stanine.5). di bawah min persentil rank bernilai lebih kecil daripada skor-T dan di atas min persentil rank lebih besar daripada skor-T. yang selalunya mempunyai julat yang terhad (lazimnya 20 ke 80). Ini adalah kerana seperti pelajar sudah tahu persentil rank bertumpu di tengah-tengah taburan dan tersebar keluar di hujung-hujung.06.

kita merumuskan pencapaian murid ini adalah tinggi dalam matematik tetapi tidak ada perbezaan di antara membaca dan bahasa. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 14 adalah skor piawaian yang mempunyai minnya 5 dan sisihan piawainya 2. dan stanine. Sewaktu pelajar membandingkan skor murid daripada dua ujian yang berlainan dalam satu ujian bateri.5. perbezaan dua stanine lazimnya adalah signifikan. skor-z. Jadi bila mentafsirkan skor-skor berikut bagi murid ini.5 Hubungan persentil rank. skor NCE. skor-T. Taburan stanine dan peratusan kes dalam setiap stanine ditunjukkan dalam Rajah 5.P e n s k o r a n . P e n g g r e d a n . skor abiliti. Rajah 5. Stanine membaca = 5 .

Maklumbalas mengenai pencapaian membolehkan murid mengetahui tentang dirinya. Mungkin tujuan dan peranan penggredan boleh dikategorikan kepada tiga:  Boleh memberi faedah kepada setiap murid dan ibu bapa mereka. dan memilih karier. dengan unit-unit yang setara. pendidikan di masa depan. Bolehkah pelajar fikirkan apakah tujuan dan peranan penggredan? Adakah penggredan memberikan munafaat kepada murid dan ibu bapa mereka? Adakah penggredan memberi faedah kepada guru. Gred dapat memberikan petunjuk akan kekuatan dan kelemahan relatif intraindividu dan mengenai kebolehan dan batasan dirinya berbanding murid lain.  Memenuhi keperluan masyarakat. menawarkan bantuan. sekolah dan masyarakat? Bagaimana? Mengapa penggredan diperlukan? B agi menjawab soalan di atas. Dapat mengenali konsep diri yang realistik adalah amat penting semasa murid membesar. P e n g g r e d a n . .  Membimbing tugas guru dan sekolah. Namun tujuan penggredan juga telah menjadi pelbagai disebabkan oleh tuntutan keperluan hidup. kita perlu memikirkan apakah tujuan penggredan dijalankan di sekolah. memberi semangat dan galakan. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 15 Stanine bahasa = 4 Stanine matematik = 7 Menukarkan skor mentah kepada stanine meletakkan skor daripada ujian berlainan ke atas satu skala piawaian yang sama. Jadi perbezaan di antara stanine 5 dan stanine 7 adalah sama seperti perbezaan antara stanine 4 dan stanine 6. Maklumbalas daripada gred bagaimanapun sepatutnya disampaikan kepada murid dengan cara yang tidak menggambarkan penilaian harga diri seseorang murid. Adakah anda bersetuju dengan hujah ini? Mengapa? M embantu murid dan ibu bapa adalah salah satu tujuan penggredan yang utama. Pada amnya penggredan adalah perlu untuk memberi gambaran atau petunjuk sejauh mana murid-murid telah mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.P e n s k o r a n . Ibu bapa boleh memantau usaha murid. Maklumat ini akan membimbing murid untuk membuat keputusankeputusan penting seperti memilih bidang. Markah merupakan maklumbalas kepada murid dan ibu bapa mengenai pencapaian murid. serta dapat maklumat mengenai perkembangan murid.

Misalnya. Bagaimanakah pelaporan patut dilakukan? Bagaimanakah anda akan laporkan prestasi murid anda kepada ibu bapa mereka? Bolehkah anda namakan beberapa cara yang boleh dilakukan? Sila tuliskan idea anda di sini: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ . Gred juga digunakan oleh bidang perniagaan. Markah daripada sekolah dan kolej yang diterima oleh murid dan pelajar memberikan kepada prospektif majikan maklumat yang sangat berguna. Strategi seperti mengumpul murid-murid kepada kumpulan yang homogeneous berdasarkan kelemahan atau kekuatan mereka dalam sesuatu mata pelajaran atau satu bahagian daripada mata pelajaran membolehkan guru memberi peneguhan dan tumpuan kepada subjek berkenaan. untuk mengambil mata pelajaran fizik. guru boleh merencana dan melaksanakan pelbagai strategi pengajaran. dan kerajaan. M emenuhi keperluan masyarakat tidak dapat dielakkan. Ini untuk memastikan masyarakat dan orang ramai mendapat khidmat daripada petugas dan pekerja yang sah dan berkelulusan dalam bidang pekerjaan yang dijalankannya. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 16 M embantu guru dan sekolah adalah tujuan penggredan yang seterusnya. Gred juga selalu dijadikan sebagai asas untuk menghulurkan bantuan biasiswa atau anugerah. Kepada murid secara individu. atau menentukan kursus dan bidang yang paling sesuai diikuti. murid berkenaan perlulah mendapat sekurang-kurangnya gred C untuk algebra. Sama ada sebagai rujukan untuk syarat menerima murid di institusi berkenaan. matrikulasi dan seumpamanya. guru dapat memberi arahan yang spesifik kepada individu berkenaan.P e n s k o r a n . Jadi pengajaran berpusatkan individu boleh dilaksanakan. Akhirnya markah terlibat dalam pemberian lesen untuk menjalankan tugas ataupun merupakan sijil kecekapan. universiti. di mana gred digunakan oleh institusi di luar sekolah seperti kolej. Manakala bagi kedua-dua peringkat individu dan kumpulan. industri. P e n g g r e d a n . Gred juga digunakan di sekolah sebagai syarat kemasukan murid ke dalam kursus atau bidang yang memerlukan prasyarat. Gred membantu guru memantau kemajuan murid.

mesej. Adakah anda perlukan sebarang kemahiran untuk konferen yang berkesan? Sudah tentu. komunikasi tidak patut berlangsung. Membuat penilaian konferen untuk penambahbaikan perjumpaan di masa akan datang. Semasa mereka membaca dan meneliti bahan murid. Dua peraturan perlu dipegang untuk menjayakan sesuatu konferen. Mendengar dengan teliti dan responsif kepada ahli keluarga dan murid. Komunikasi yang sesuai ialah mendengar . Ini akan meningkatkan kebolehpercayaan pentafsiran. Kordinasi di antara ketiga-tiga elemen ini adalah penting untuk memastikan kejayaan sesuatu konferen dan memerlukan langkah-langkah asas yang berikut: Menyediakan bahan dan maklumat untuk konferen. Adalah penting untuk sekolah merancang aturcara dan masa yang sesuai untuk konferen ini supaya ibu bapa dapat datang dan guru tidak terlalu penat kerana perjumpaan yang padat. Guru perlu mengumpul sampel kerja-kerja murid. iaitu memulakan konferen dalam nada positif dan menamatkannya mengikut masa yang telah ditetapkan. Kita boleh merangkumkan kaedah menggunakan gred abjad dan penilaian bertulis dalam kaedah konferen. berterusan. Ibu bapa juga sepatutnya berjumpa dengan guru dalam suasana yang ada privasi dan perbincangan ibu bapa dengan guru tidak didengari oleh ibu bapa yang lain. Mana-mana komunikasi memerlukan tiga elemen: penghantar. P ersediaan untuk konferen melibatkan proses memaklumkan kepada ibu bapa tujuan dan perkara yang akan dibincangkan. Menyampaikan maklumat secara professional dan prihatin. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 17 A           dakah anda telah menulis kaedah seperti menggunakan gred abjad. masa yang cukup perlu diperuntukkan kepada ibu bapa.P e n s k o r a n . Menyelesaikan masalah secara berpasukan. Iaitu pertemuan dengan ibu bapa murid untuk melaporkan prestasi murid. P e n g g r e d a n . dan ada kebolehpercayaan. Menunjukkan keikhlasan dan komited terhadap perkembangan murid. Mengenalpasti masalah dan perkara yang perlu diberikan perhatian. Untuk memastikan ibu bapa dapat memahami bahan murid . Membuat tindak ikut dan susur ikut hasil konferen. yang baik dan juga yang kurang baik untuk dilihat oleh ibu bapa dan untuk dibincangkan. Mulakan dengan menceritakan apa yang murid telah capai dan kemajuan yang telah dilakukannya. M enjalankan konferen sebenar dengan lancar adalah penting. Sampel sepatutnya daripada pelbagai pemerhatian dan merupakan asas kepada markah yang murid perolehi. Menyusun kemudahan dan aturcara. Kesahan akan meningkat jika penaksiran dibuat berasaskan ciri-ciri murid yang relevan. dan konferen? Jika itu yang anda tulis saya ucapkan syabas! Tidak boleh dipertikaikan bahawa pelaporan yakni proses memberi maklumbalas kepada ibu bapa tentang prestasi murid mestilah bersifat objektif. penilaian bertulis. dan penerima. Membentuk hubungan baik dengan ibu bapa dan menghormati kepelbagaian.

P e n s k o r a n . Guru yang bijak tidak bercakap tentang guru lain. PENILAIAN KENDIRI 1. ada kebolehpercayaan dan berterusan. Di penghujung konferen. M enilai konferen sangat sesuai ditegaskan di sini. portfolio. dan sebagainya. P e n g g r e d a n . kelemahan. Dengan menggunakan perkataan sendiri. Skor terbitan pula terbahagi dua iaitu skor terbitan mutlak dan skor terbitan relatif. Dua kaedah penskoran ialah penskoran holistik dan analitik. Gred biasanya dalam bentuk abjad. Ibu bapa juga boleh diberikan borang untuk menilai konferen. RINGKASAN 1. Terdapat dua jenis penggredan iaitu penggredan rujukan norma dan penggredan rujukan kriteria. Guru mungkin bertanya secara tidak formal soalan-soalan seperti. “Adakah ini satu pengalaman yang baik?” “Adakah semua orang pulang dengan rasa puas hati?” “Adakah semua orang telah mengetahui kekuatan. rancangan tindakan yang sesuai untuk akan datang. guru barulah boleh berkongsi maklumat dan memulakan proses penyelesaian masalah. 2. murid lain dan ibu bapa lain. Skor biasanya berbentuk numerik. dan keperluan murid?” dan sebagainya. objektif dan melengkapkan diri dengan evidens kerja murid. Penggredan ialah proses memberi gred ke atas jawapan atau skor murid. kemudahan). guru sepatutnya dapat melihat dengan jelas apakah rancangan yang akan dibuat di masa akan datang. Siapa yang bertanggungjawab untuk apa? Bila? Di mana? Bagaimana keputusan itu nanti hendak disampaikan kepada semua yang terlibat? Jadi terpulanglah kepada guru untuk menjadikan dirinya mudah untuk dihubungi dan selalu menghubungi keluarga murid-muridnya. 3. Terkandung dalam rubrik itu mungkin mengenai persiapan (agenda. Pelaporan ialah proses memberi maklumbalas kepada ibu bapa tentang prestasi murid. Penskoran ialah proses memberi skor kepada jawapan murid. Pelaporan gred dan pencapaian murid mestilah objektif. T indak ikut dan susur ikut hasil konferen adalah penting tetapi selalu diabaikan. Guru hendaklah jujur. huraikan apa yang membezakan penskoran holistik daripada penskoran analitik? . Kedudukan pelajar boleh ditentukan berdasarkan penggredan rujukan kriteria dan juga berdasarkan rujukan norma. Namun adalah lebih baik lagi jika guru-guru mengisi rubrik atau senarai semak yang sesuai untuk menilai konferen. Jika diberikan borang maka sediakan tempat untuk mengisi (misalnya di perpustakaan) dan ibu bapa memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan. tujuan dan peranan setiap orang. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 18 dengan responsif. Bila ibu bapa telah menjelaskan apa yang hendak dijelaskan dan menyoal soalan. Jenis-jenis skor ialah skor mentah dan skor terbitan.

P e n g g r e d a n . Huraikan dengan terperinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan penskoran soalan subjektif dibuat secara objektif. Assessment of student achievement. 4th Edition. P. G. New York: Mc-Graw Hill. (2001). Assessment for effective teaching: using context-adaptive planning. Hanna. Apakah perbezaan utama antara pensentil rank daripada skor NCE? 4. Classroom assessment concepts and applications. Bagaimanakah anda akan menerangkan kedudukan murid anda kepada ibu bapanya berdasarkan persentil rank? 5. W. Mexico City: Allyn and Bacon. (1998). (2004). Kenapakah min dan sisihan piawai itu penting dan perlu difahami? Bagaimanakah anda akan terangkan maksud min dan sisihan piawai? Berikan beberapa contoh kegunaan min dan sisihan piawai. 3. P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 19 2. 6th Edition.P e n s k o r a n . Gronlund. N. & Dettmer. RUJUKAN Airasian. E. Boston: Allyn and Bacon . P. A. S.

P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 20 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Selain di atas ada lagi langkah-langkah yang lain yang boleh dikenalpasti. B . Masa perlu disediakan untuk menanda jawapan subjektif secara objektif. P e n g g r e d a n .P e n s k o r a n .

P e n s k o r a n . P e n t a f s i r a n D a n P e l a p o r a n | 21 . P e n g g r e d a n .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->