DOSA-DOSA BESAR DAN DOSA-DOSA KECIL .

‬ ‫:‪Ertinya‬‬ ‫– ‪Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat‬‬ ‫: ‪tingkat (besar).‫: ‪Rasulullah Saw. bersabda‬‬ ‫ِاجْ َتنبُواالسبْع المُو بقات اَلشرْ ك باهلل والسِّحْ ر وق ْتل النفس الَّتىْ‬ ‫ُ َ َ ُ َّ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ َ ْ ْ ِ َ ِ ِّ ُ ِ ِ َ‬ ‫حرَّ م هللاُ ِاالَّ بالحق و ٰاكل الرِّ َبا و ٰاكل مال ال َيتيْم والتو لِّى َي ْوم‬ ‫ِ ْ َ ِّ َ ِ ُ‬ ‫َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ِ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ ِ َ َ ْ َ ْ‬ ‫الزحْ ف وقذ ف المُحْ ص َنا ت الغا فالَ ت المُؤ م َنا ت. رواه‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ‬ ‫َ ِ َْ ِ‬ ‫البخار ى و مسلم. diantaranya ialah‬‬ .

7 DOSA BESAR berpandukan islam        Mempersekutukan Allah Sihir Membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. . Makan harta riba Makan harta anak yatim Lari dari peperangan Menuduh wanita yang berimana yang tidah tahu menahu dengna perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya.

IL Dosa besar Amalan yang melanggar hukum islam yang larangannya tidak disertai dengan ancamankemurkaan dan siksaan dari allah .

cara menghapuskan dosa besar 1)bertaubat 2)meninggalkan perbuatan dosa 3)berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa .

DOSA KECIL .

Contoh dosa kecil Membuang masa  Membazir  Membuang sampah merata-rata  Melihat perkara yang haram  .

Cara menghapuskan dosa kecil -Melakukan amalan yang baik dan ibadat kepada Allah serta memperbaiki ucapan istighfar. .

Dalil naqli  (orang yang mendapat balasan baik ialah)orang yang menjauhi dosa besar serta perbuatan yang keji kecuali salah silap yang kecil (yang mereka terlanjur melakukannya. .itu dimaafkan) sesungguhnya tuhan maha luas keampunannya.

.

.

Sekian terima kasih .