Periodisasi latihan Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian

-bahagian kecil bertujuan untuk :a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sessi latihan Fasa-fasa latihan

Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. Ujian pra-kecergasan diperlukan . Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. iii. Setiap fasa ini mempunyai ciri-ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. fasa pertandingan dan fasa transisi. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). v.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. iv. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. terutamanya fasa pertandingan. ii. latihan fartlek. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular.

latihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. latihan jeda jarak dekat. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan. . yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. iii. latihan fart!ek. kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD. v. kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan.b) Persediaan Khusus i. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizik. iv. ii. bola baling serta acara-acara pecut dalam olahraga sementara intensiti latihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. Bagi sukan-sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. hoki. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. latihan pecutan berulang. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu.

iv. sementara intensiti bergantung kcpada keperluan sebenar sukan. ii. Prapertandingan i. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. latihan jeda jarak dekat. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. kaedah-kaedah seperti latihan pecutan berulang. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. .Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu:a. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu v. Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. iii. Ujian pasca-kecergasan diperlukan.

jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan. c. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Pertandingan i. iii. Namun. . Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang-kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. ii. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang-kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. iv. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian.b. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. ii. 'Tapering off” ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. iii. Fasa Transisi i. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan.

Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. . mengawal kebimbangan. teknikal dan taktikal.Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa pertandingan. ii. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. i. iv. mental. imageri dan simulasi. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. motivasi. Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandingan. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan bertujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum. Secara umum. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal.