Periodisasi latihan Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian

-bahagian kecil bertujuan untuk :a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sessi latihan Fasa-fasa latihan

Ujian pra-kecergasan diperlukan . Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. fasa pertandingan dan fasa transisi. ii. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. iv.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. Setiap fasa ini mempunyai ciri-ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. iii. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. latihan fartlek. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. terutamanya fasa pertandingan. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. v. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii.

Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. bola baling serta acara-acara pecut dalam olahraga sementara intensiti latihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. latihan jeda jarak dekat. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD. ii. latihan fart!ek. . jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. Bagi sukan-sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. v. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. iv. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizik. latihan pecutan berulang. kayak jarak jauh dan renang jarak jauh.b) Persediaan Khusus i. latihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. iii. hoki.

Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu v. Prapertandingan i. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan.Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu:a. kaedah-kaedah seperti latihan pecutan berulang. ii. iv. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. iii. sementara intensiti bergantung kcpada keperluan sebenar sukan. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. . latihan jeda jarak dekat.

c. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan. iv. Namun. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. 'Tapering off” ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian.b. ii. iii. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang-kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. Fasa Transisi i. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang-kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. iii. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. Pertandingan i. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. . ii. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan.

Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa pertandingan. mengawal kebimbangan. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. mental. Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan bertujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum. Secara umum.Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. iv. Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. i. motivasi. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. teknikal dan taktikal. ii. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandingan. imageri dan simulasi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful