P. 1
Makalah Akhlak

Makalah Akhlak

|Views: 3,500|Likes:
Published by Arini Kurniawati

More info:

Published by: Arini Kurniawati on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

A.

Pengertian Akhlak Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqa-yahluqu, artinya menciptakan, dari akar kata ini pula ada kata makhluk (yang diciptakan) dan kata khalik (pencipta), maka akhlak berarti segala sikap dan tingkah laku manusia yang datang dari pencipta (Allah SWT). Akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik.[1] Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan, tanpa terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama. Dalam Encyclopedia Brittanica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah dan sebaginya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu.[2] Kata dalam bahasa Indonesia yang lebih mendekati maknanya dengan akhlak adalah budi pekerti. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif atau negatif.

B. Syarat Akhlak Ada empat hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak.[3] 1. Perbuatan yang baik atau buruk. 2. Kemampuan melakukan perbuatan. 3. Kesadaran akan perbuatan itu. 4. Kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai cerminan akhlak, jika memenuhi syarat berikut ini: 1. Dilakukan berulang- ulang sehingga hampir menjadi suatu kebiasaan. 2. Timbul dengan sendirinya, tanpa pertimbangan yang lama dan dipikir- pikir terlebih dahulu.

1 2 3

Ahmad A.K. Muda. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Reality Publisher. Hal 45-50 Brittanica Encyclopedia Mubarak, Zakky, dkk. 2008. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi, Buku Ajar II, Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.Hlm. 20-39

1

bercabang dan berdaun syari'ah. Pentingnya kedudukan akhlak. As-Syukr. disebut akhlak Islami karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Ruang Lingkup Akhlak Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas baik dan buruk antara yang terpuji dengan yang tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. yaitu: 1. Ia dengan takwa merupakan 'buah' pohon Islam yang berakarkan akidah. Akhlak terhadap makhluk dibagi dua :   Akhlak terhadap manusia diantaranya yaitu terhadap Rasulullah. perbuatan baik terhadap Tuhan (AlKhaliq) terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Al-Hubb. yaitu:  Akhlak baik atau terpuji (akhlakul mahmudah) yakni. diri sendiri. C. dan masyarakat. 4 Asmara AS.Dengan demikian akhlak terbagi menjadi dua jenis. yaitu akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap makhluk.Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Al-Raja. Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup) Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para Nabi dan orangorang shiddiq. orang tua. Qana’ah. 2. AtTaubat.[4] Akhlak dibagi menjadi dua. yang diutus menyempurnakan akhlak manusia itu. dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Diantaranya adalah: Akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan akhlak buruk merupakan sifat syaitan dan orang. dan tawakkal. Akhlak terhadap Allah (Khalik) antara lain.orang tercela. 1994: 4-5 2 .

bersikap congkak. Tetapi jika merupakan perbuatan yang jahat. Kesimpulan Akhlak merupakan segala perilaku dan sifat manusia yang berasal dari dalam diri secara sadar.gunadarma. murtad.ac. Ruang lingkup akhlak mencakup manusia dan bukan makhluk. perbuatan buruk terhadap Tuhan (AlKhalik). 1991:9 3 . mengadu.wikipedia. Daftar Pustaka: http://id. Akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah) yakni. Akhlak buruk terhadap sesama manusia Mudah marah. serta rakus.id/docmodul/agama_islam/bab5-akhlak.org/wiki/Akhlak elearning. mengumpat. berbuat aniaya. Jika suatu perbuatan atau tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama. musyrik. iri hati. D. sikap kikir. dan makhluk lainnya. terhadap sesama manusia.adu.com/archives/category/khairu-ummah 5 Mahyudin.pdf http://mimbarjumat. munafik. dinamakan akhlak yang baik. boros. riya’. maka dinamakan akhlak yang buruk.[5] Berikut ini beberapa contoh akhlak buruk:   Akhlak buruk terhadap Allah Takabbur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->