P. 1
Makalah Akhlak

Makalah Akhlak

|Views: 3,391|Likes:
Published by Arini Kurniawati

More info:

Published by: Arini Kurniawati on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

A.

Pengertian Akhlak Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqa-yahluqu, artinya menciptakan, dari akar kata ini pula ada kata makhluk (yang diciptakan) dan kata khalik (pencipta), maka akhlak berarti segala sikap dan tingkah laku manusia yang datang dari pencipta (Allah SWT). Akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik.[1] Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan, tanpa terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama. Dalam Encyclopedia Brittanica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah dan sebaginya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu.[2] Kata dalam bahasa Indonesia yang lebih mendekati maknanya dengan akhlak adalah budi pekerti. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif atau negatif.

B. Syarat Akhlak Ada empat hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak.[3] 1. Perbuatan yang baik atau buruk. 2. Kemampuan melakukan perbuatan. 3. Kesadaran akan perbuatan itu. 4. Kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai cerminan akhlak, jika memenuhi syarat berikut ini: 1. Dilakukan berulang- ulang sehingga hampir menjadi suatu kebiasaan. 2. Timbul dengan sendirinya, tanpa pertimbangan yang lama dan dipikir- pikir terlebih dahulu.

1 2 3

Ahmad A.K. Muda. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Reality Publisher. Hal 45-50 Brittanica Encyclopedia Mubarak, Zakky, dkk. 2008. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi, Buku Ajar II, Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.Hlm. 20-39

1

orang tua. bercabang dan berdaun syari'ah. Al-Raja. Ruang Lingkup Akhlak Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas baik dan buruk antara yang terpuji dengan yang tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin.orang tercela. Ia dengan takwa merupakan 'buah' pohon Islam yang berakarkan akidah. Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup) Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para Nabi dan orangorang shiddiq.Dengan demikian akhlak terbagi menjadi dua jenis. yang diutus menyempurnakan akhlak manusia itu. diri sendiri. Qana’ah. Al-Hubb. disebut akhlak Islami karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam.[4] Akhlak dibagi menjadi dua. 1994: 4-5 2 . Akhlak terhadap Allah (Khalik) antara lain.Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. dan tawakkal. C. Diantaranya adalah: Akhlak Nabi Muhammad. dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. dan masyarakat. yaitu: 1. 2. 4 Asmara AS. yaitu akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap makhluk. Pentingnya kedudukan akhlak. As-Syukr. AtTaubat. Akhlak terhadap makhluk dibagi dua :   Akhlak terhadap manusia diantaranya yaitu terhadap Rasulullah. yaitu:  Akhlak baik atau terpuji (akhlakul mahmudah) yakni. perbuatan baik terhadap Tuhan (AlKhaliq) terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan akhlak buruk merupakan sifat syaitan dan orang.

musyrik. berbuat aniaya. dan makhluk lainnya. terhadap sesama manusia.pdf http://mimbarjumat. riya’.id/docmodul/agama_islam/bab5-akhlak. Akhlak buruk terhadap sesama manusia Mudah marah.org/wiki/Akhlak elearning. maka dinamakan akhlak yang buruk. Ruang lingkup akhlak mencakup manusia dan bukan makhluk.wikipedia. serta rakus. D.gunadarma. murtad. Akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah) yakni. Daftar Pustaka: http://id. 1991:9 3 . munafik.[5] Berikut ini beberapa contoh akhlak buruk:   Akhlak buruk terhadap Allah Takabbur. Kesimpulan Akhlak merupakan segala perilaku dan sifat manusia yang berasal dari dalam diri secara sadar. Jika suatu perbuatan atau tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama. dinamakan akhlak yang baik. boros. mengumpat. sikap kikir.ac. Tetapi jika merupakan perbuatan yang jahat. bersikap congkak. mengadu.adu.com/archives/category/khairu-ummah 5 Mahyudin. iri hati. perbuatan buruk terhadap Tuhan (AlKhalik).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->