WO I Mohd Azman bin Isa Sel Perubatan INSAN AT

PERSONALITI

Personaliti
Perkataan Latin
PERSONA : TOPENG - topeng dipakai pelakon zaman Greek -membawa watak yang hendak di tonjolkan -topeng menunjukkan pelbagai perwatakan dan perasaan dan air muka
Hippocrates (400 sm – Berdasarkan cecair dalam badan 4 jenis personaliti berdasar cecair badan -seperti hempedu

HIPPOCRATES (Teori Kimia)
MELANKOLIK Hempedu Hitam Kemurungan Moodiness FLEGMATIK -Kahak -Pelahan (Sluggish) -Selalu di ketepikan SANGUINE Darah merah Riang / Gembira Besar hati KOLERIK Hempedu Kuning Pemarah Ganas

DEFINASI Am Susah untuk memberi suatu definasi yang tepat Mempunyai pelbagai makna dan tafsiran tiada definasi yang khusus Penilaian terhadap seorang individu Tidak ada personaliti yang baik atau personaliti buruk Merupakan ciri ciri keseluruhan-perbezaan individu .

.DEFINASI GORDON ALLPORT 1961 o o Proses dalaman individu adalah penting dalam menentukan Personaliti Personaliti adalah suatu organasasi yg dinamik dalam sistem psikofizikal seseorang individu yang mempengaruhi penyesuaian tersendiri kepada alam sekelilingnya.

tingkah laku dan apa apa saja yang memberikan gaya kepada individu dan mempengaruhi interaksi individu dengan alam sekitarnya . emosi.Rita Atkinson 1993 (Introduction to Psychology) Suatu keseluruhan ciri ciri unggul yang memcerminkan gaya pemikiran.

Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti 1.Fizikal  Bentuk Badan 3.Genetik/baka/warisan 2.Persekitaran  Rumah > Sekolah > Tempat Kerja > Komuniti  Suasana mesra dan harmoni-perkembangan personaliti yang sihat .

nilai murni akan ketinggalan.harapan dan nilai-nilai sesebuah masyarakat boleh mempengaruhi pembentukan personaliti  Masyarakat kebendaan  Dengan itu kanak-kanak membesar menjadi individu yang mengajar kepada kekayaan dan hartabenda. Rakan Sebaya  Merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pembentukan personaliti  Rakan sebaya mempunyai rakan-rakan tersendiri 5.Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti samb.. 4.  Nilai. Komuniti  Aspirasi . .

Kecerdesan Emosi 9.Sosial 10.Budaya   yang berbeza.Mental tahap kematangan 8.6. Penekanan terhadap satu-satu nilai dalam setiap kebudayaan akan mempengaruhi personaliti kanak-kanak 7.Pengaruh Keluarga .

Tempat Kerja > Komuniti .Sekolah Pengaruh sekolah adalah kedua penting selain dari pengaruh  Jenis kepimpinan dan suasana sekolah amat mempengaruhi  perkembangan personaliti kanak-kanak  12.Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti 11.

Soalan .

3. 5. 4.Pendekatan – Pendekatan Personaliti 1. Pendekatan Biologikal Pendekatan Sifat / Trait Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Pembelajaran Sosial Pendekatan Humanistik . 2.

Genetik-diwarisi Menetukan ciri-ciri fizikal/peranana dalam menetukan perkembangan personaliti Kaitan dengan persekitaran dan social b.1. PENDEKATAN BIOLOGIKAL a. Bentuk badan (teori oleh william Sheldon) Struktur Peranan penting dalam pembangunan personaliti .

kaku. selalu letih.  EKTOMORF ( Kurus.agresif. )  Sensitif. bersendirian. gendut. cepat bertindak . berotot  Tegas. bersaing. besar)  Relaks.3 jenis bentu badan  ENDOMORF ( gemuk. berbising. kuat. cepat mesra. tinggi. suka cabaran. keselesan fizikal. suka tidur  MESOMORF ( badan ahli sukan.

PENDEKATAN TRAIT Pendekatan oleh Golden Allport . .Asas kepada pembentukan Personaliti .Mempengaruhi tingkahlaku secara konsisten.TRAIT sifat semulajadi khusus & berpanjangan .2.Trait boleh di ukur .

Trait kardinal berpengaruh pada seseorang semua pelakuan dan perbuatan .3 katogeri TRAIT 1.

2. Trait sekunder .kejuran dan kesabaran ketegadan dan kemurungan -berpengaruh pada situasi terhad 3. Trait pusat .sifat yang mengawal pelakuan secara spesifik -kurang ketara .

EKSTROVERT .Bahagikan Sifat / TRAIT Hans Eysenck & Carl Jung 1. INTROVERT 2.

TIDAK STABIL MURAM RISAU RIGID PENDIAM INTROVERT PASIF BERHATI HATI TENANG BOLEH DIPERCAYAI STABIL SENSITIF RESAH AGRESIF CEPAT RIANG EKSTROVERT BERSOSIAL BERGAUL RESPONSIF KEPIMPINAN .

GENETIK / BAKA  Berhubung rapat dengan TRAIT  Menentukan ciri ciri fizikal – Perkembangan Personaliti dan pengaruh Persekitaran .

3.Sigmund Frued Perkembangan Personaliti Psikoseksual  Tahap Kesederan  Naluri dan Libido  Komponen Minda  Mekanisme Bela Diri  . PENDEKATAN PSIKOANALITIK Pengasas.

Anal .Konsep pertama Hubungkait dengan 5 peringkat pembangunan psikosocial Dibentuk sejak lahir Didorang oleh punca-punca dalaman 5 peringkat .Genital .Latensi .Phalik .Beliau mengutarakan 3 konsep 1.Oral .

2. Konsep ke dua Proses ingatan kita menpunyai alan sedar /tidak sedar Separa sedar Berlaku konflik antara sedar /tidak sedar .

Konsep ketiga Struktur personaliti ada 3 komponen -id.-wujud sejak lahir.hendak kepusan saja -tak peduli org lain -tak dapat bertindak negetif/ganas/menangis -ego -menggunakan rasional dan logik -cari jalan utk dapatkan sesuatu -peka pada keadaan dan bekala yang ada -superego -gerak hati yang baik -pertimbang social dan nilai murni -mementinfkan kawalan dan perasaan -mempunyai hati yang matang -mbangan kehendak id dan ego -supaya kepuasan dicapai dengan cara terbaik .3.

Skinner Pola tingkahlaku individu yang unik. PENDEKATAN PEMBELAJARAN SOSIAL     Toeri Pelaziman Operan B.4. boleh dikaitkan dengan dengan situasi khusus.F. Perlakuan individu adalah apa yg di lakukan dalam situasi itu . Personaliti dipengaruhi oleh Situasi / Keadaan dimana individu itu berada.

(How I see Myself & How others See Me) .5.baik hati berkelakuan baik dan konstruktif Menghuraikan manusia dangan lama sekitar Sentiasa menuju kehadapa secara positif Personaliti bergantung kepada kepercayaan individu dan persepsi beliau terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri nya. PENDEKATAN HUMANISTIK     Manusia dianggap sebagai cuci.

Abraham Maslow – Teori Penyempurnaan Kendiri -teori ini tertumpu pada kepuasan diri dan motivasi -5 tahap keperluan .basic need. safety needs.Pengasas: -Carl Rogers – Teori Konsep Kendiri . self actualization -berusaha capai tahap paling rendah sebelum melangkah ke tahap paling tinggi . belonging/love needs/esteem needs.

Take 5 .

Rorschach Inkblot Test Ujian Personaliti Objektif – Minnesota Mutiphasic Personality Inventory (MMPI) .PENILAIAN PERSONALITI    Kaedah Tembual & Pemerhatian Ujian Personaliti Projektif – Thematic Appreciation Test (Murray) .

.

1.PERSONALITI PARANIOD Sering mengsyaki perbuatan orang lain  Tidak percaya orang lain  Amat sensitif  Cemburu  Suka menyalahkan orang lain  .

PERSONALITI SKIZOID Malu  Suka Menyendiri  Ketidakkeupayaan dalam membentuk emosi yang baik dengan orang lain  Jarang menunjukkan emosi  sedikit / tiada kawan  .2.

PERSONALITI ‘CYCLOTHYMIC’ Kadang kala gembira. lesu dan tidak bermaya . bertenaga dan beramah mesra kadang kala muram.3.

PERSONALITI HISTRIONIK Bersikap tidak matang Suka membesar-besarkan cerita (self dramatizing) Suka menarik perhatian umum Malipulasi memaparkan sikap tidak berdaya memperoleh keuntungan dari sikap tersebut .4.

PERSONALITI NARSISTIK Mementingkan Mempunyai diri sendiri fantasi diri .5.

PERSONALITI OBSESIF KUMPULSIF (ANAKASTIK) Mementingkan Bekerja Bersifat Teliti kesempurnaan kuat terlalu konvensional terhadap sesuatu tugas sesuatu mengikut cara Melakukan tersendiri .6.

PERSONALITI ANTISOSIAL Memaparkan tingahlaku yang tidak bersesuai dengan norma masyarakat Gemar ganggu orang lain dengan kadar kronik Cerdik Guna kepakaran untuk menipu .7.

Soalan .

Pendekatan personaliti 4. Menerangkan kaedah penilaian personaliti . Huraikan faktor mempangaruhi perkembangan personaliti 3. Berikan definisi personaliti 2. Menerangkan pengaruh personaliti dalam pembentukan personaliti 5.Contoh soalan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful