WO I Mohd Azman bin Isa Sel Perubatan INSAN AT

PERSONALITI

Personaliti
Perkataan Latin
PERSONA : TOPENG - topeng dipakai pelakon zaman Greek -membawa watak yang hendak di tonjolkan -topeng menunjukkan pelbagai perwatakan dan perasaan dan air muka
Hippocrates (400 sm – Berdasarkan cecair dalam badan 4 jenis personaliti berdasar cecair badan -seperti hempedu

HIPPOCRATES (Teori Kimia)
MELANKOLIK Hempedu Hitam Kemurungan Moodiness FLEGMATIK -Kahak -Pelahan (Sluggish) -Selalu di ketepikan SANGUINE Darah merah Riang / Gembira Besar hati KOLERIK Hempedu Kuning Pemarah Ganas

DEFINASI Am Susah untuk memberi suatu definasi yang tepat Mempunyai pelbagai makna dan tafsiran tiada definasi yang khusus Penilaian terhadap seorang individu Tidak ada personaliti yang baik atau personaliti buruk Merupakan ciri ciri keseluruhan-perbezaan individu .

.DEFINASI GORDON ALLPORT 1961 o o Proses dalaman individu adalah penting dalam menentukan Personaliti Personaliti adalah suatu organasasi yg dinamik dalam sistem psikofizikal seseorang individu yang mempengaruhi penyesuaian tersendiri kepada alam sekelilingnya.

emosi.Rita Atkinson 1993 (Introduction to Psychology) Suatu keseluruhan ciri ciri unggul yang memcerminkan gaya pemikiran. tingkah laku dan apa apa saja yang memberikan gaya kepada individu dan mempengaruhi interaksi individu dengan alam sekitarnya .

Fizikal  Bentuk Badan 3.Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti 1.Persekitaran  Rumah > Sekolah > Tempat Kerja > Komuniti  Suasana mesra dan harmoni-perkembangan personaliti yang sihat .Genetik/baka/warisan 2.

harapan dan nilai-nilai sesebuah masyarakat boleh mempengaruhi pembentukan personaliti  Masyarakat kebendaan  Dengan itu kanak-kanak membesar menjadi individu yang mengajar kepada kekayaan dan hartabenda..nilai murni akan ketinggalan. Rakan Sebaya  Merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pembentukan personaliti  Rakan sebaya mempunyai rakan-rakan tersendiri 5.  Nilai. . Komuniti  Aspirasi .Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti samb. 4.

6.Budaya   yang berbeza.Pengaruh Keluarga .Sosial 10.Kecerdesan Emosi 9. Penekanan terhadap satu-satu nilai dalam setiap kebudayaan akan mempengaruhi personaliti kanak-kanak 7.Mental tahap kematangan 8.

Tempat Kerja > Komuniti .Faktur Pengaruh Pembentukan Personaliti 11.Sekolah Pengaruh sekolah adalah kedua penting selain dari pengaruh  Jenis kepimpinan dan suasana sekolah amat mempengaruhi  perkembangan personaliti kanak-kanak  12.

Soalan .

5. 3. 2.Pendekatan – Pendekatan Personaliti 1. 4. Pendekatan Biologikal Pendekatan Sifat / Trait Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Pembelajaran Sosial Pendekatan Humanistik .

PENDEKATAN BIOLOGIKAL a.1. Bentuk badan (teori oleh william Sheldon) Struktur Peranan penting dalam pembangunan personaliti . Genetik-diwarisi Menetukan ciri-ciri fizikal/peranana dalam menetukan perkembangan personaliti Kaitan dengan persekitaran dan social b.

kaku. berotot  Tegas. tinggi.3 jenis bentu badan  ENDOMORF ( gemuk. keselesan fizikal. bersaing. )  Sensitif. besar)  Relaks. suka tidur  MESOMORF ( badan ahli sukan. suka cabaran. kuat. berbising.agresif. selalu letih. cepat mesra. bersendirian. cepat bertindak .  EKTOMORF ( Kurus. gendut.

.2.Trait boleh di ukur .Asas kepada pembentukan Personaliti .Mempengaruhi tingkahlaku secara konsisten.TRAIT sifat semulajadi khusus & berpanjangan . PENDEKATAN TRAIT Pendekatan oleh Golden Allport .

Trait kardinal berpengaruh pada seseorang semua pelakuan dan perbuatan .3 katogeri TRAIT 1.

2.sifat yang mengawal pelakuan secara spesifik -kurang ketara . Trait sekunder .kejuran dan kesabaran ketegadan dan kemurungan -berpengaruh pada situasi terhad 3. Trait pusat .

EKSTROVERT .Bahagikan Sifat / TRAIT Hans Eysenck & Carl Jung 1. INTROVERT 2.

TIDAK STABIL MURAM RISAU RIGID PENDIAM INTROVERT PASIF BERHATI HATI TENANG BOLEH DIPERCAYAI STABIL SENSITIF RESAH AGRESIF CEPAT RIANG EKSTROVERT BERSOSIAL BERGAUL RESPONSIF KEPIMPINAN .

GENETIK / BAKA  Berhubung rapat dengan TRAIT  Menentukan ciri ciri fizikal – Perkembangan Personaliti dan pengaruh Persekitaran .

3. PENDEKATAN PSIKOANALITIK Pengasas.Sigmund Frued Perkembangan Personaliti Psikoseksual  Tahap Kesederan  Naluri dan Libido  Komponen Minda  Mekanisme Bela Diri  .

Oral .Konsep pertama Hubungkait dengan 5 peringkat pembangunan psikosocial Dibentuk sejak lahir Didorang oleh punca-punca dalaman 5 peringkat .Beliau mengutarakan 3 konsep 1.Latensi .Phalik .Genital .Anal .

Konsep ke dua Proses ingatan kita menpunyai alan sedar /tidak sedar Separa sedar Berlaku konflik antara sedar /tidak sedar .2.

Konsep ketiga Struktur personaliti ada 3 komponen -id.3.-wujud sejak lahir.hendak kepusan saja -tak peduli org lain -tak dapat bertindak negetif/ganas/menangis -ego -menggunakan rasional dan logik -cari jalan utk dapatkan sesuatu -peka pada keadaan dan bekala yang ada -superego -gerak hati yang baik -pertimbang social dan nilai murni -mementinfkan kawalan dan perasaan -mempunyai hati yang matang -mbangan kehendak id dan ego -supaya kepuasan dicapai dengan cara terbaik .

Perlakuan individu adalah apa yg di lakukan dalam situasi itu . Personaliti dipengaruhi oleh Situasi / Keadaan dimana individu itu berada.F. boleh dikaitkan dengan dengan situasi khusus. PENDEKATAN PEMBELAJARAN SOSIAL     Toeri Pelaziman Operan B.4.Skinner Pola tingkahlaku individu yang unik.

(How I see Myself & How others See Me) . PENDEKATAN HUMANISTIK     Manusia dianggap sebagai cuci.baik hati berkelakuan baik dan konstruktif Menghuraikan manusia dangan lama sekitar Sentiasa menuju kehadapa secara positif Personaliti bergantung kepada kepercayaan individu dan persepsi beliau terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri nya.5.

Abraham Maslow – Teori Penyempurnaan Kendiri -teori ini tertumpu pada kepuasan diri dan motivasi -5 tahap keperluan . self actualization -berusaha capai tahap paling rendah sebelum melangkah ke tahap paling tinggi .basic need. safety needs.Pengasas: -Carl Rogers – Teori Konsep Kendiri . belonging/love needs/esteem needs.

Take 5 .

Rorschach Inkblot Test Ujian Personaliti Objektif – Minnesota Mutiphasic Personality Inventory (MMPI) .PENILAIAN PERSONALITI    Kaedah Tembual & Pemerhatian Ujian Personaliti Projektif – Thematic Appreciation Test (Murray) .

.

1.PERSONALITI PARANIOD Sering mengsyaki perbuatan orang lain  Tidak percaya orang lain  Amat sensitif  Cemburu  Suka menyalahkan orang lain  .

2.PERSONALITI SKIZOID Malu  Suka Menyendiri  Ketidakkeupayaan dalam membentuk emosi yang baik dengan orang lain  Jarang menunjukkan emosi  sedikit / tiada kawan  .

lesu dan tidak bermaya . PERSONALITI ‘CYCLOTHYMIC’ Kadang kala gembira. bertenaga dan beramah mesra kadang kala muram.3.

PERSONALITI HISTRIONIK Bersikap tidak matang Suka membesar-besarkan cerita (self dramatizing) Suka menarik perhatian umum Malipulasi memaparkan sikap tidak berdaya memperoleh keuntungan dari sikap tersebut .4.

PERSONALITI NARSISTIK Mementingkan Mempunyai diri sendiri fantasi diri .5.

6. PERSONALITI OBSESIF KUMPULSIF (ANAKASTIK) Mementingkan Bekerja Bersifat Teliti kesempurnaan kuat terlalu konvensional terhadap sesuatu tugas sesuatu mengikut cara Melakukan tersendiri .

PERSONALITI ANTISOSIAL Memaparkan tingahlaku yang tidak bersesuai dengan norma masyarakat Gemar ganggu orang lain dengan kadar kronik Cerdik Guna kepakaran untuk menipu .7.

Soalan .

Huraikan faktor mempangaruhi perkembangan personaliti 3. Menerangkan pengaruh personaliti dalam pembentukan personaliti 5. Menerangkan kaedah penilaian personaliti . Pendekatan personaliti 4. Berikan definisi personaliti 2.Contoh soalan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful