P. 1
Kertas Kerja Imam Syafie

Kertas Kerja Imam Syafie

5.0

|Views: 3,096|Likes:
Published by Mohd Hafizi

More info:

Published by: Mohd Hafizi on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Nama No K/P Angka Giliran Kumpulan

: Rahmah binti Ali : 800910-06-5862 : 017 : KDPM KDC PLPS

Nama Pensyarah Pembimbing : Tn Hj Zainuddin bin Ngah Tarikh Serahan : 16 April 2012

Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi’i mencari ilmu sehingga ilmu fiqh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya bahawa dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’.A. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah S.W. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah.Pendahuluan Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-A'bbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Saaib bin U'baid bin Abdu Yazid bin Hashim AlMuthollib bin Abdu Manaf bin Qusay. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. . Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu.

Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi’i. . namun ianya masih belum direkod di dalam bentuk tulisan yang mudah dirujuk. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida’ah.A.W. Imam Syafi’i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. Ibnu Masu'd ra dan lain-lain serta generasi selepas mereka seperti An-Nakhai' ra. Aliran fiqh Imam Syafi’i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. Perkara ini dapat dilihat daripada perbincangan yang berlaku dalam kalangan-kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Saw seperti Umar Al-Khattab ra.W mahu pun pada zaman At-Tabiin. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk pemahaman dalil-dalil syarak dalam mengeluarkan hukum syarie. Ali bin Abu Talib ra. Tambahan pula generasi ini masih hampir dengan zaman Rasulullah S. iaitu mengadaadakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa dari ulama mengenai hukum. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Ilmu ini telah pun wujud sebelum ini. Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis.A. Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi’i. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh.Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. samada pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah S. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Walaupun ilmu usul fiqh ini telah pun wujud sebelum ini. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Hal ini kerana asas ilmu usul fiqh adalah Bahasa Arab dan generasi ini mempunyai kekuatan bahasa yang masih kukuh.

Oleh sebab itu. Ini disebabkan ada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang memerlukan hukum. Pada ketika ini berlaku banyak periwayatan hadith. " . Ini menatijah perbincangan Al-Jama' baina Al-Adilah dan juga An-Nasakh wa Al-Mansukh. istihsan. maka penguasaan untuk memahami dalil-dalil terjejas. Maka di sinilah sumbangan Imam Syafie rhm dilihat. Ada diantaranya yang bertentangan satu sama lain. Imam As-Syafie rhm berada pada zaman pertelingkahan di antara ahli hadith dan ahli ro'i yang masing-masing mempunyai hujjah yang memerlukan pada penyelesaian. iaitu : 1. para ulamak pada ketika itu berijtihad dengan menggunakan cara masing-masing untuk mengeluarkan hukum ke atas perkara yang baru ini. Keadaan ini menyebabkan perlunya kepada penulisan ilmu usul fiqh secara terperinci dan tersusun. Perluasan Khilafah Islamiyyah menyebabkan percampuran di antara kaum Arab dan bukan Arab dan ini menyebabkan keupayaan berbahasa Arab makin berkurang. Perkara ini menatijahkan dalam suatu masalah mempunyai berbagai-bagai hukum dan pendapat sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh. Doktor Ro'fat Uthman menyatakan 5 punca atau masalah mengapa Imam AsSyafie rhm mengambil langkah untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh ini. 3.Namun pada zaman At-Tabiin telah berlaku perluasan Khilafah Islamiyyah dan ini menyebabkan Islam menghadapi perkara baru seperti adab. Imam As-Syafie rhm juga berada pada zaman pertelingkahan sumbersumber hukum seperti syarat penerimaan hadith. Maka penerangan kaedah qiyas diperlukan. ijma' dan lain-lain. budaya dan situasi bangsa-bangsa bukan Arab dalam mengeluarkan hukum. 5. 4. 2. Sumbangan Imam Syafie rhm di dalam penulisan ilmu usul fiqh tidak dapat disangkalkan lagi kerana beliau adalah orang pertama menyusun ilmu ini untuk mudah dirujuk di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ini disebut oleh Ibnu Khalkan : " AsSyafie adalah orang pertama yang meletakkan ilmu fiqh dan dialah yang mengistinbatkan ilmu ini. Suasana pada ketika itu yang memerlukan qiyas untuk mengeluarkan hukum. qiyas.

Madinah. Iraq dan Mesir ) membolehkan beliau mengumpul. Selain itu. membanding dan memunaqosyah pendapat ahli hadith dan ahli ro'i. kelebihan ilmu yang ada pada Imam As-Syafie rhm dari sudut rehlah ilmu ( Makkah. telah berjaya membuka mata para ulama’ ketika itu. menguasai. Ini ditambahkan lagi dengan penguasaan Bahasa Arab dan kefasihan yang dimiliki oleh Imam Syafie sejak kecil lagi. seterusnya menjadi asas kepada penyelesaian dan perungkaian masalah-masalah di atas. dengan penulisan Ar-Risalah oleh Imam Syafie rhm ini.Isu-isu yang dihuraikan di dalam kitab ini jelas menunjukkan bahawa ianya berkaitan dengan usul fiqh yang membincangkan penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. Maka. Sehingga ke hari ini ilmu usul fiqh adalah berasaskan kepada perbincangan-perbincangan dari kitab itu. .

Basrah dan Syam berbanding dengan aku. maka para ulama’ Iraq menggelarnya Naasirul AsSunnah. datang ke Baghdad sebanyak dua kali dan mengajar hadith di situ. mahkota para ulama’. Yang paling jelas. Ini menunjukkan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai latar belakang ilmu hadith yang cukup kuat.Imam Syafie rhm telah diberi gelaran Naasirul As-Sunnah oleh ulama’ulamak’ Iraq. Imam Malik rhm. apabila Imam Syafie rhm menghafal Al-Muwatta' dan berjumpa dengan pengarang Al-Muwatta'. Hanyalah orang yang jahil dan hasad dengki sahaja yang bercakap buruk mengenai beliau. Imam Syafie telah membaca serta mempelajari fiqh hadith daripada Imam Malik rhm. . Berkata Abu Daud : " Tidak ada pun pada As-Syafie satu hadith yang salah.A. maka aku akan berpegang dengannya" Beberapa riwayat membuktikan perkara ini: 1. kita dapat lihat bahawa beliau begitu mengambil berat mengenai hadith-hadith Rasulullah S." 3." 2. pendidik para fuqaha'. Ini dapat dlihat daripada kata-kata Imam Ahmad : " Berkata kepada kami As-Syafie : " Kamu semua lebih tahu tentang periwayat-periwayat hadith daripada Kufah. Berkata Imam An-Nasai : " As-Syafie di sisi kami ( ulama’-ulama’ hadith) merupakan seorang thiqah ma'mun.Maka bagitahulah aku. Maka ini menunjukkan bahawa As-Syafie adalah thiqatun hujjah hafiz. jika ianya sahih. Hal ini dapat dilihat bagaimana beliau mengambil hadith daripada Sufyan bin U'yainah dan perawi-perawi lain di Makkah. Berkata Abu Zara'h Ar-Razi : Tidak ada satu hadith pun yang salah pada As-Syafie rhm. sebagaimana yang disebut oleh Al-Baghdadi : " Al-Imam As-Syafie. Selain itu.W semenjak kecil lagi." Apabila kita melihat sejarah ilmu Imam Syafie rhm. " Sebagaimana riwayat Imam Syafie rhm sendiri : " Aku telah digelar sebagai Naasiru As-Asunnah ketika di Baghdad. pemergiannya ke Iraq sebanyak 3 kali dan perjumpaan beliau dengan periwayat-periwayat hadith menambahkan lagi pengetahuan beliau di dalam bidang ini.

W sehingga beliau digelar sebagai Naasiru As-Sunnah.W ditambah lagi dengan keilmuannya yang tinggi.A. namun aku mendapati As-Syafie lah yang paling bagus di kalangan mereka. Berkata Ibnu Khuzaimah : " Beliau ( Imam As-Syafie rhm ). Doktor Abdul Halim Al-Jundi mengatakan bahawa Imam Syafie rhm memang tersangat layak untuk mendapat gelaran Naasiru As-Sunnah dengan 3 sebab iaitu: 1. penjelas dan perungkai pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Apa yang paling penting untuk disebut di sini adalah sumbangan Imam Syafie rhm dalam mempertahankan hadith Rasulullah S. Beliau menyatakan bahawa di dalam Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikut Rasulullah S. Imam Syafie rhm hidup pada zaman berlakunya perbalahan dan pertelingkahan akan penerimaan hadith sebagai dalil.A. beliau telah menjawab dan mematahkan semua hujjah golongan-golongan ini. melalui sunnah-sunnahnya. Berkata Imam Ahmad : " Aku telah mendengar Al-Muwatta' daripada berbelas-belas orang pengikut-pengikut Imam Malik. merupakan dikalangan mereka yang hafiz hadith dan pengetahuannya tentang sunnah adalah amat tinggi " Ini ditambah lagi bahawa Imam Shafie rhm sendiri mempunyai kitab hadith sendiri yang dinamakan sebagai Musnad As-Syafie rhm yang merekodkan sebanyak 1775 hadith. Ini dapat dilihat melalui kewujudan golongan yang menolak hadith secara menyeluruh dan golongan yang sukar untuk menerima khobar ahad sebagai dalil. ini juga tidak dinafikan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai kelebihan dan kepakaran yang diiktiraf oleh para ulama’. Dari sudut fiqh hadith. ." 5.4.A. Imam Syafie rhm telah mempertahankan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan membantah hujah golongan yang hanya menerima Al-Quran sahaja. Disamping itu AsSunnah merupakan bayan. Di atas rasa cinta dan tanggungjawab beliau sebagai seorang umat Nabi Muhammad S.W.

Bukti khobar ahad ini diterima dapat dilihat seperti peristiwa pertukaran qiblat. 3. Jika khobar ahad sampai daripada mereka yang thiqah adil dengan sanad yang bersambung.W.A. maka ianya diterima. kepada raja-raja. di mana pertukaran kiblat itu berlaku dengan perkhabaran daripada seorang sahabat sahaja. Ini menunjukkan bahawa khoabar ahad itu diterima sebagai dalil jika perawinya thiqah adil dan sanadnya bersambung. Selain itu juga perutusan surat-surat Rasullah S. Jasa beliau ini merupakan suatu usaha yang amat tinggi nilainya dalam perkembangan Fiqh Islam hinggalah ke hari ini.2. . Dan perkara ketiga yang menyebabkan Imam Syafie layak untuk digelar sebagai Naasiru As-Sunnah. adalah jasa beliau di dalam ilmu Usul Fiqh. hanya dibawa oleh seorang sahabat sahaja. Imam Syafie telah mempertahankan khobar ahad sebagai hujjah di mana Imam Syafie rhm tidak meletakkan kemasyhuran sebagai syarat untuk diterima khobar ahad sebagaimana Imam Abu Hanifah rhm.

Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menghuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik manakala dalam bidang ilmu fiqh. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. Beliau juga mempunyai ramai murid. . Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulama’ lain seperti cekap berucap dan menulis. Dalam bidang ilmu hadis.Kesimpulan Secara kesimpulannya kita dapat lihat keunggulan Imam Syafie mencari ilmu sehingga ilmu fiqhnya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Beliau merupakan penyusun pertama ilmu fiqh sebagai satu displin ilmu. Imam Syafie meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Dalam bidang fikah pula. Kita juga dapat mencontohi Imam Syafie yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu fiqh secara sistematik. beliau merupakan pengasas ilmu fiqh. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. beliau merupakan tokoh yang disegani dan digelar Nasir Al-Sunnah (pembela sunnah). Beliau orang pertama yang menyusun buku usul fiqh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad.

m/s 73 . 5. Al-Baihaqi. 4. m/s 39 7. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 125-136 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 322-328 di bawah kerta kerja yang bertajuk Al-Imam As-Syafie Awwal Wadhi' li I'lmi Usul Al-Fiqh oleh Doktor Ro'fat Uthman. m/s 193-210 6. Tawali At-Ta'sis li Maali Muhammad ibn Idris. 2. Manaqib As-Syafie. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 97-99 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi.Rujukan 1. Muhammad Abu Zahrah. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 570-571 di bawah kerta kerja A'wamil Intisyar Al-Mazhab As-Syafie fi Mukhtalif Al-Bilad Al-Islamiyah oleh Doktor jaafar Abdul Salam Ali. As-Syafie Hayatuhu wa A'srihi wa Ara'uhu wa Fiqhuhu. 3. Ibnu Hajar Al-Asqalani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->