Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Nama No K/P Angka Giliran Kumpulan

: Rahmah binti Ali : 800910-06-5862 : 017 : KDPM KDC PLPS

Nama Pensyarah Pembimbing : Tn Hj Zainuddin bin Ngah Tarikh Serahan : 16 April 2012

A. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi’i mencari ilmu sehingga ilmu fiqh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. .W. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah S. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya bahawa dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib.Pendahuluan Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-A'bbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Saaib bin U'baid bin Abdu Yazid bin Hashim AlMuthollib bin Abdu Manaf bin Qusay. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’.

. iaitu mengadaadakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. namun ianya masih belum direkod di dalam bentuk tulisan yang mudah dirujuk. Aliran fiqh Imam Syafi’i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli.A. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida’ah.Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Ilmu ini telah pun wujud sebelum ini. Ibnu Masu'd ra dan lain-lain serta generasi selepas mereka seperti An-Nakhai' ra. Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi’i.A. Perkara ini dapat dilihat daripada perbincangan yang berlaku dalam kalangan-kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Saw seperti Umar Al-Khattab ra. Tambahan pula generasi ini masih hampir dengan zaman Rasulullah S. samada pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah S. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam.W. Ali bin Abu Talib ra. Walaupun ilmu usul fiqh ini telah pun wujud sebelum ini. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi’i. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa dari ulama mengenai hukum. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk pemahaman dalil-dalil syarak dalam mengeluarkan hukum syarie. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Hal ini kerana asas ilmu usul fiqh adalah Bahasa Arab dan generasi ini mempunyai kekuatan bahasa yang masih kukuh.W mahu pun pada zaman At-Tabiin. Imam Syafi’i melarang sahabat dan muridnya bertaklid.

Perluasan Khilafah Islamiyyah menyebabkan percampuran di antara kaum Arab dan bukan Arab dan ini menyebabkan keupayaan berbahasa Arab makin berkurang. iaitu : 1.Namun pada zaman At-Tabiin telah berlaku perluasan Khilafah Islamiyyah dan ini menyebabkan Islam menghadapi perkara baru seperti adab. 2. qiyas. Pada ketika ini berlaku banyak periwayatan hadith. Imam As-Syafie rhm juga berada pada zaman pertelingkahan sumbersumber hukum seperti syarat penerimaan hadith. ijma' dan lain-lain. 5. Perkara ini menatijahkan dalam suatu masalah mempunyai berbagai-bagai hukum dan pendapat sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh. Ini menatijah perbincangan Al-Jama' baina Al-Adilah dan juga An-Nasakh wa Al-Mansukh. Ini disebabkan ada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang memerlukan hukum. Ada diantaranya yang bertentangan satu sama lain. Imam As-Syafie rhm berada pada zaman pertelingkahan di antara ahli hadith dan ahli ro'i yang masing-masing mempunyai hujjah yang memerlukan pada penyelesaian. 4. budaya dan situasi bangsa-bangsa bukan Arab dalam mengeluarkan hukum. Oleh sebab itu. Maka di sinilah sumbangan Imam Syafie rhm dilihat. Suasana pada ketika itu yang memerlukan qiyas untuk mengeluarkan hukum. Doktor Ro'fat Uthman menyatakan 5 punca atau masalah mengapa Imam AsSyafie rhm mengambil langkah untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh ini. " . Ini disebut oleh Ibnu Khalkan : " AsSyafie adalah orang pertama yang meletakkan ilmu fiqh dan dialah yang mengistinbatkan ilmu ini. maka penguasaan untuk memahami dalil-dalil terjejas. istihsan. Maka penerangan kaedah qiyas diperlukan. Sumbangan Imam Syafie rhm di dalam penulisan ilmu usul fiqh tidak dapat disangkalkan lagi kerana beliau adalah orang pertama menyusun ilmu ini untuk mudah dirujuk di dalam kitabnya Ar-Risalah. para ulamak pada ketika itu berijtihad dengan menggunakan cara masing-masing untuk mengeluarkan hukum ke atas perkara yang baru ini. Keadaan ini menyebabkan perlunya kepada penulisan ilmu usul fiqh secara terperinci dan tersusun. 3.

membanding dan memunaqosyah pendapat ahli hadith dan ahli ro'i. kelebihan ilmu yang ada pada Imam As-Syafie rhm dari sudut rehlah ilmu ( Makkah. menguasai. Maka. seterusnya menjadi asas kepada penyelesaian dan perungkaian masalah-masalah di atas. Ini ditambahkan lagi dengan penguasaan Bahasa Arab dan kefasihan yang dimiliki oleh Imam Syafie sejak kecil lagi. Sehingga ke hari ini ilmu usul fiqh adalah berasaskan kepada perbincangan-perbincangan dari kitab itu. .Isu-isu yang dihuraikan di dalam kitab ini jelas menunjukkan bahawa ianya berkaitan dengan usul fiqh yang membincangkan penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. dengan penulisan Ar-Risalah oleh Imam Syafie rhm ini. Madinah. telah berjaya membuka mata para ulama’ ketika itu. Iraq dan Mesir ) membolehkan beliau mengumpul. Selain itu.

Hanyalah orang yang jahil dan hasad dengki sahaja yang bercakap buruk mengenai beliau. Selain itu. Yang paling jelas. kita dapat lihat bahawa beliau begitu mengambil berat mengenai hadith-hadith Rasulullah S. apabila Imam Syafie rhm menghafal Al-Muwatta' dan berjumpa dengan pengarang Al-Muwatta'. Berkata Imam An-Nasai : " As-Syafie di sisi kami ( ulama’-ulama’ hadith) merupakan seorang thiqah ma'mun.W semenjak kecil lagi. Maka ini menunjukkan bahawa As-Syafie adalah thiqatun hujjah hafiz. Ini dapat dlihat daripada kata-kata Imam Ahmad : " Berkata kepada kami As-Syafie : " Kamu semua lebih tahu tentang periwayat-periwayat hadith daripada Kufah. sebagaimana yang disebut oleh Al-Baghdadi : " Al-Imam As-Syafie.Maka bagitahulah aku. Ini menunjukkan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai latar belakang ilmu hadith yang cukup kuat.A.Imam Syafie rhm telah diberi gelaran Naasirul As-Sunnah oleh ulama’ulamak’ Iraq." 2. Imam Malik rhm. Berkata Abu Zara'h Ar-Razi : Tidak ada satu hadith pun yang salah pada As-Syafie rhm. " Sebagaimana riwayat Imam Syafie rhm sendiri : " Aku telah digelar sebagai Naasiru As-Asunnah ketika di Baghdad. Berkata Abu Daud : " Tidak ada pun pada As-Syafie satu hadith yang salah. Hal ini dapat dilihat bagaimana beliau mengambil hadith daripada Sufyan bin U'yainah dan perawi-perawi lain di Makkah. Basrah dan Syam berbanding dengan aku." Apabila kita melihat sejarah ilmu Imam Syafie rhm." 3. . pendidik para fuqaha'. maka para ulama’ Iraq menggelarnya Naasirul AsSunnah. datang ke Baghdad sebanyak dua kali dan mengajar hadith di situ. Imam Syafie telah membaca serta mempelajari fiqh hadith daripada Imam Malik rhm. jika ianya sahih. mahkota para ulama’. pemergiannya ke Iraq sebanyak 3 kali dan perjumpaan beliau dengan periwayat-periwayat hadith menambahkan lagi pengetahuan beliau di dalam bidang ini. maka aku akan berpegang dengannya" Beberapa riwayat membuktikan perkara ini: 1.

Beliau menyatakan bahawa di dalam Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikut Rasulullah S. merupakan dikalangan mereka yang hafiz hadith dan pengetahuannya tentang sunnah adalah amat tinggi " Ini ditambah lagi bahawa Imam Shafie rhm sendiri mempunyai kitab hadith sendiri yang dinamakan sebagai Musnad As-Syafie rhm yang merekodkan sebanyak 1775 hadith. melalui sunnah-sunnahnya. Imam Syafie rhm telah mempertahankan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan membantah hujah golongan yang hanya menerima Al-Quran sahaja. Disamping itu AsSunnah merupakan bayan.W sehingga beliau digelar sebagai Naasiru As-Sunnah. Imam Syafie rhm hidup pada zaman berlakunya perbalahan dan pertelingkahan akan penerimaan hadith sebagai dalil. beliau telah menjawab dan mematahkan semua hujjah golongan-golongan ini. Dari sudut fiqh hadith.A.4. Doktor Abdul Halim Al-Jundi mengatakan bahawa Imam Syafie rhm memang tersangat layak untuk mendapat gelaran Naasiru As-Sunnah dengan 3 sebab iaitu: 1. Di atas rasa cinta dan tanggungjawab beliau sebagai seorang umat Nabi Muhammad S.W ditambah lagi dengan keilmuannya yang tinggi.A.W.A. Berkata Imam Ahmad : " Aku telah mendengar Al-Muwatta' daripada berbelas-belas orang pengikut-pengikut Imam Malik. ini juga tidak dinafikan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai kelebihan dan kepakaran yang diiktiraf oleh para ulama’. ." 5. Apa yang paling penting untuk disebut di sini adalah sumbangan Imam Syafie rhm dalam mempertahankan hadith Rasulullah S. namun aku mendapati As-Syafie lah yang paling bagus di kalangan mereka. Ini dapat dilihat melalui kewujudan golongan yang menolak hadith secara menyeluruh dan golongan yang sukar untuk menerima khobar ahad sebagai dalil. penjelas dan perungkai pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Berkata Ibnu Khuzaimah : " Beliau ( Imam As-Syafie rhm ).

W. kepada raja-raja.2. hanya dibawa oleh seorang sahabat sahaja. Selain itu juga perutusan surat-surat Rasullah S. 3. Jika khobar ahad sampai daripada mereka yang thiqah adil dengan sanad yang bersambung. Bukti khobar ahad ini diterima dapat dilihat seperti peristiwa pertukaran qiblat. Dan perkara ketiga yang menyebabkan Imam Syafie layak untuk digelar sebagai Naasiru As-Sunnah. maka ianya diterima. Jasa beliau ini merupakan suatu usaha yang amat tinggi nilainya dalam perkembangan Fiqh Islam hinggalah ke hari ini. . Imam Syafie telah mempertahankan khobar ahad sebagai hujjah di mana Imam Syafie rhm tidak meletakkan kemasyhuran sebagai syarat untuk diterima khobar ahad sebagaimana Imam Abu Hanifah rhm. adalah jasa beliau di dalam ilmu Usul Fiqh.A. Ini menunjukkan bahawa khoabar ahad itu diterima sebagai dalil jika perawinya thiqah adil dan sanadnya bersambung. di mana pertukaran kiblat itu berlaku dengan perkhabaran daripada seorang sahabat sahaja.

Beliau merupakan penyusun pertama ilmu fiqh sebagai satu displin ilmu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu fiqh secara sistematik. Beliau juga mempunyai ramai murid. Dalam bidang fikah pula. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat.Kesimpulan Secara kesimpulannya kita dapat lihat keunggulan Imam Syafie mencari ilmu sehingga ilmu fiqhnya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulama’ lain seperti cekap berucap dan menulis. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menghuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. beliau merupakan pengasas ilmu fiqh. beliau merupakan tokoh yang disegani dan digelar Nasir Al-Sunnah (pembela sunnah). beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik manakala dalam bidang ilmu fiqh. . Imam Syafie meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. Kita juga dapat mencontohi Imam Syafie yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul fiqh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. Dalam bidang ilmu hadis.

4. m/s 193-210 6. Muhammad Abu Zahrah. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 125-136 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. 5. m/s 73 .Rujukan 1. As-Syafie Hayatuhu wa A'srihi wa Ara'uhu wa Fiqhuhu. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 570-571 di bawah kerta kerja A'wamil Intisyar Al-Mazhab As-Syafie fi Mukhtalif Al-Bilad Al-Islamiyah oleh Doktor jaafar Abdul Salam Ali. 2. Manaqib As-Syafie. m/s 39 7. 3. Al-Baihaqi. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 322-328 di bawah kerta kerja yang bertajuk Al-Imam As-Syafie Awwal Wadhi' li I'lmi Usul Al-Fiqh oleh Doktor Ro'fat Uthman. Tawali At-Ta'sis li Maali Muhammad ibn Idris. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 97-99 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful