Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Nama No K/P Angka Giliran Kumpulan

: Rahmah binti Ali : 800910-06-5862 : 017 : KDPM KDC PLPS

Nama Pensyarah Pembimbing : Tn Hj Zainuddin bin Ngah Tarikh Serahan : 16 April 2012

Pendahuluan Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-A'bbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Saaib bin U'baid bin Abdu Yazid bin Hashim AlMuthollib bin Abdu Manaf bin Qusay. . Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun.W. Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi’i mencari ilmu sehingga ilmu fiqh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah S.A. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya bahawa dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh.

Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini.W mahu pun pada zaman At-Tabiin. . Imam Syafi’i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. Tambahan pula generasi ini masih hampir dengan zaman Rasulullah S. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida’ah. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi’i.A. Hal ini kerana asas ilmu usul fiqh adalah Bahasa Arab dan generasi ini mempunyai kekuatan bahasa yang masih kukuh. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa dari ulama mengenai hukum. iaitu mengadaadakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. Aliran fiqh Imam Syafi’i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli.A. samada pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah S. namun ianya masih belum direkod di dalam bentuk tulisan yang mudah dirujuk. Perkara ini dapat dilihat daripada perbincangan yang berlaku dalam kalangan-kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Saw seperti Umar Al-Khattab ra.Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Walaupun ilmu usul fiqh ini telah pun wujud sebelum ini. Ilmu ini telah pun wujud sebelum ini. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk pemahaman dalil-dalil syarak dalam mengeluarkan hukum syarie. Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Ibnu Masu'd ra dan lain-lain serta generasi selepas mereka seperti An-Nakhai' ra. Ali bin Abu Talib ra. Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi’i. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh.W.

4. Imam As-Syafie rhm juga berada pada zaman pertelingkahan sumbersumber hukum seperti syarat penerimaan hadith. Maka penerangan kaedah qiyas diperlukan. qiyas. 3. Maka di sinilah sumbangan Imam Syafie rhm dilihat. Keadaan ini menyebabkan perlunya kepada penulisan ilmu usul fiqh secara terperinci dan tersusun. Perkara ini menatijahkan dalam suatu masalah mempunyai berbagai-bagai hukum dan pendapat sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh. " . Suasana pada ketika itu yang memerlukan qiyas untuk mengeluarkan hukum. maka penguasaan untuk memahami dalil-dalil terjejas. Doktor Ro'fat Uthman menyatakan 5 punca atau masalah mengapa Imam AsSyafie rhm mengambil langkah untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh ini. Ada diantaranya yang bertentangan satu sama lain. iaitu : 1. 2. Sumbangan Imam Syafie rhm di dalam penulisan ilmu usul fiqh tidak dapat disangkalkan lagi kerana beliau adalah orang pertama menyusun ilmu ini untuk mudah dirujuk di dalam kitabnya Ar-Risalah.Namun pada zaman At-Tabiin telah berlaku perluasan Khilafah Islamiyyah dan ini menyebabkan Islam menghadapi perkara baru seperti adab. budaya dan situasi bangsa-bangsa bukan Arab dalam mengeluarkan hukum. Perluasan Khilafah Islamiyyah menyebabkan percampuran di antara kaum Arab dan bukan Arab dan ini menyebabkan keupayaan berbahasa Arab makin berkurang. 5. Pada ketika ini berlaku banyak periwayatan hadith. para ulamak pada ketika itu berijtihad dengan menggunakan cara masing-masing untuk mengeluarkan hukum ke atas perkara yang baru ini. Ini disebabkan ada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang memerlukan hukum. Imam As-Syafie rhm berada pada zaman pertelingkahan di antara ahli hadith dan ahli ro'i yang masing-masing mempunyai hujjah yang memerlukan pada penyelesaian. Ini menatijah perbincangan Al-Jama' baina Al-Adilah dan juga An-Nasakh wa Al-Mansukh. ijma' dan lain-lain. istihsan. Oleh sebab itu. Ini disebut oleh Ibnu Khalkan : " AsSyafie adalah orang pertama yang meletakkan ilmu fiqh dan dialah yang mengistinbatkan ilmu ini.

Ini ditambahkan lagi dengan penguasaan Bahasa Arab dan kefasihan yang dimiliki oleh Imam Syafie sejak kecil lagi. dengan penulisan Ar-Risalah oleh Imam Syafie rhm ini. Sehingga ke hari ini ilmu usul fiqh adalah berasaskan kepada perbincangan-perbincangan dari kitab itu. seterusnya menjadi asas kepada penyelesaian dan perungkaian masalah-masalah di atas. . menguasai. Madinah. kelebihan ilmu yang ada pada Imam As-Syafie rhm dari sudut rehlah ilmu ( Makkah. Maka. membanding dan memunaqosyah pendapat ahli hadith dan ahli ro'i. telah berjaya membuka mata para ulama’ ketika itu.Isu-isu yang dihuraikan di dalam kitab ini jelas menunjukkan bahawa ianya berkaitan dengan usul fiqh yang membincangkan penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. Iraq dan Mesir ) membolehkan beliau mengumpul. Selain itu.

" Sebagaimana riwayat Imam Syafie rhm sendiri : " Aku telah digelar sebagai Naasiru As-Asunnah ketika di Baghdad. jika ianya sahih. Yang paling jelas. Selain itu. Berkata Imam An-Nasai : " As-Syafie di sisi kami ( ulama’-ulama’ hadith) merupakan seorang thiqah ma'mun. ." 2. Basrah dan Syam berbanding dengan aku. Ini menunjukkan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai latar belakang ilmu hadith yang cukup kuat. Berkata Abu Daud : " Tidak ada pun pada As-Syafie satu hadith yang salah.Maka bagitahulah aku. kita dapat lihat bahawa beliau begitu mengambil berat mengenai hadith-hadith Rasulullah S. maka para ulama’ Iraq menggelarnya Naasirul AsSunnah. Imam Malik rhm. Hal ini dapat dilihat bagaimana beliau mengambil hadith daripada Sufyan bin U'yainah dan perawi-perawi lain di Makkah. mahkota para ulama’. Berkata Abu Zara'h Ar-Razi : Tidak ada satu hadith pun yang salah pada As-Syafie rhm. Imam Syafie telah membaca serta mempelajari fiqh hadith daripada Imam Malik rhm." Apabila kita melihat sejarah ilmu Imam Syafie rhm. pemergiannya ke Iraq sebanyak 3 kali dan perjumpaan beliau dengan periwayat-periwayat hadith menambahkan lagi pengetahuan beliau di dalam bidang ini. sebagaimana yang disebut oleh Al-Baghdadi : " Al-Imam As-Syafie. maka aku akan berpegang dengannya" Beberapa riwayat membuktikan perkara ini: 1.W semenjak kecil lagi. Ini dapat dlihat daripada kata-kata Imam Ahmad : " Berkata kepada kami As-Syafie : " Kamu semua lebih tahu tentang periwayat-periwayat hadith daripada Kufah. Maka ini menunjukkan bahawa As-Syafie adalah thiqatun hujjah hafiz. Hanyalah orang yang jahil dan hasad dengki sahaja yang bercakap buruk mengenai beliau. pendidik para fuqaha'." 3.A.Imam Syafie rhm telah diberi gelaran Naasirul As-Sunnah oleh ulama’ulamak’ Iraq. apabila Imam Syafie rhm menghafal Al-Muwatta' dan berjumpa dengan pengarang Al-Muwatta'. datang ke Baghdad sebanyak dua kali dan mengajar hadith di situ.

ini juga tidak dinafikan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai kelebihan dan kepakaran yang diiktiraf oleh para ulama’. merupakan dikalangan mereka yang hafiz hadith dan pengetahuannya tentang sunnah adalah amat tinggi " Ini ditambah lagi bahawa Imam Shafie rhm sendiri mempunyai kitab hadith sendiri yang dinamakan sebagai Musnad As-Syafie rhm yang merekodkan sebanyak 1775 hadith. Doktor Abdul Halim Al-Jundi mengatakan bahawa Imam Syafie rhm memang tersangat layak untuk mendapat gelaran Naasiru As-Sunnah dengan 3 sebab iaitu: 1. penjelas dan perungkai pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. . namun aku mendapati As-Syafie lah yang paling bagus di kalangan mereka. Di atas rasa cinta dan tanggungjawab beliau sebagai seorang umat Nabi Muhammad S.A. melalui sunnah-sunnahnya. Imam Syafie rhm hidup pada zaman berlakunya perbalahan dan pertelingkahan akan penerimaan hadith sebagai dalil. beliau telah menjawab dan mematahkan semua hujjah golongan-golongan ini. Beliau menyatakan bahawa di dalam Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikut Rasulullah S. Apa yang paling penting untuk disebut di sini adalah sumbangan Imam Syafie rhm dalam mempertahankan hadith Rasulullah S.4. Dari sudut fiqh hadith. Ini dapat dilihat melalui kewujudan golongan yang menolak hadith secara menyeluruh dan golongan yang sukar untuk menerima khobar ahad sebagai dalil. Imam Syafie rhm telah mempertahankan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan membantah hujah golongan yang hanya menerima Al-Quran sahaja.A.W ditambah lagi dengan keilmuannya yang tinggi.A.W." 5. Berkata Ibnu Khuzaimah : " Beliau ( Imam As-Syafie rhm ). Berkata Imam Ahmad : " Aku telah mendengar Al-Muwatta' daripada berbelas-belas orang pengikut-pengikut Imam Malik. Disamping itu AsSunnah merupakan bayan.W sehingga beliau digelar sebagai Naasiru As-Sunnah.

W. Jika khobar ahad sampai daripada mereka yang thiqah adil dengan sanad yang bersambung. maka ianya diterima.A. Bukti khobar ahad ini diterima dapat dilihat seperti peristiwa pertukaran qiblat. Jasa beliau ini merupakan suatu usaha yang amat tinggi nilainya dalam perkembangan Fiqh Islam hinggalah ke hari ini. . kepada raja-raja. Ini menunjukkan bahawa khoabar ahad itu diterima sebagai dalil jika perawinya thiqah adil dan sanadnya bersambung. Dan perkara ketiga yang menyebabkan Imam Syafie layak untuk digelar sebagai Naasiru As-Sunnah. 3. Selain itu juga perutusan surat-surat Rasullah S. di mana pertukaran kiblat itu berlaku dengan perkhabaran daripada seorang sahabat sahaja.2. hanya dibawa oleh seorang sahabat sahaja. adalah jasa beliau di dalam ilmu Usul Fiqh. Imam Syafie telah mempertahankan khobar ahad sebagai hujjah di mana Imam Syafie rhm tidak meletakkan kemasyhuran sebagai syarat untuk diterima khobar ahad sebagaimana Imam Abu Hanifah rhm.

Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulama’ lain seperti cekap berucap dan menulis. Dalam bidang fikah pula. Dalam bidang ilmu hadis. .Kesimpulan Secara kesimpulannya kita dapat lihat keunggulan Imam Syafie mencari ilmu sehingga ilmu fiqhnya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menghuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. beliau merupakan pengasas ilmu fiqh. Beliau juga mempunyai ramai murid. Beliau merupakan penyusun pertama ilmu fiqh sebagai satu displin ilmu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu fiqh secara sistematik. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik manakala dalam bidang ilmu fiqh. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul fiqh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. beliau merupakan tokoh yang disegani dan digelar Nasir Al-Sunnah (pembela sunnah). Imam Syafie meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu. Kita juga dapat mencontohi Imam Syafie yang menguasai pelbagai bidang ilmu.

4. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 125-136 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi.Rujukan 1. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 322-328 di bawah kerta kerja yang bertajuk Al-Imam As-Syafie Awwal Wadhi' li I'lmi Usul Al-Fiqh oleh Doktor Ro'fat Uthman. Al-Baihaqi. 2. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 570-571 di bawah kerta kerja A'wamil Intisyar Al-Mazhab As-Syafie fi Mukhtalif Al-Bilad Al-Islamiyah oleh Doktor jaafar Abdul Salam Ali. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tawali At-Ta'sis li Maali Muhammad ibn Idris. Muhammad Abu Zahrah. m/s 39 7. m/s 193-210 6. Manaqib As-Syafie. m/s 73 . 5. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 97-99 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi. 3. As-Syafie Hayatuhu wa A'srihi wa Ara'uhu wa Fiqhuhu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful