P. 1
Kertas Kerja Imam Syafie

Kertas Kerja Imam Syafie

5.0

|Views: 3,062|Likes:
Published by Mohd Hafizi

More info:

Published by: Mohd Hafizi on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Nama No K/P Angka Giliran Kumpulan

: Rahmah binti Ali : 800910-06-5862 : 017 : KDPM KDC PLPS

Nama Pensyarah Pembimbing : Tn Hj Zainuddin bin Ngah Tarikh Serahan : 16 April 2012

Secara kesimpulannya kita dapat melihat keunggulan imam Syafi’i mencari ilmu sehingga ilmu fiqh nya telah menjadi panduan sehingga sekarang. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Manakala ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hussin bin Ali bin Abu Talib. Bapanya meninggal semasa beliau masih dalam kandungan. Beliau sangat minat dalam bidang ilmu bahasa dan sastera sehingga beliau mahir menyusun dan mengarang syair.Pendahuluan Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-A'bbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Saaib bin U'baid bin Abdu Yazid bin Hashim AlMuthollib bin Abdu Manaf bin Qusay. . Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh.A. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan ada kaitan dengan keturunan Rasulullah S. Ibunya pernah bermimpi ketika mengandungkannya bahawa dia terpandang bintang keluar dari perutnya dan melambung naik ke udara dan pecahannya jatuh ke sebuah negeri dan akhirnya negeri itu terang-benderang dengan cahayanya. Beliau dilahirkan pada bulan Rejab tahun 150H/767M di Ghazzah. Imam Syafie mampu menghafaz al-Quran 30 juzuk ketika usianya 9 tahun.W. Palestin dan hidup semasa zaman kerajaan Abbasiah yang pesat dengan perkembangan ilmu.

Hal ini kerana asas ilmu usul fiqh adalah Bahasa Arab dan generasi ini mempunyai kekuatan bahasa yang masih kukuh.Sumbangan Imam Syafie dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Melalui pengalaman dan perjalanan yang jauh. Beliau juga dianggap sebagai pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada Mazhab Syafi’i. . Walaupun ilmu usul fiqh ini telah pun wujud sebelum ini.W. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk pemahaman dalil-dalil syarak dalam mengeluarkan hukum syarie.A. Perkara ini dapat dilihat daripada perbincangan yang berlaku dalam kalangan-kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Saw seperti Umar Al-Khattab ra. Imam Syafi’i melarang sahabat dan muridnya bertaklid. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Ibnu Masu'd ra dan lain-lain serta generasi selepas mereka seperti An-Nakhai' ra.W mahu pun pada zaman At-Tabiin. Beliau dapat merumuskan suatu rumusan tentang hukum yang lebih matang dan dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam.A. Tambahan pula generasi ini masih hampir dengan zaman Rasulullah S. namun ianya masih belum direkod di dalam bentuk tulisan yang mudah dirujuk. Beliau juga meletakkan asas kaedah fiqh yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Beliau juga melarang sahabat dan muridnya melakukan bida’ah. samada pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah S. Beliau meminta supaya berusaha mendapatkan dalil dari al-Quran atau Hadis. iaitu mengikut sahaja pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa dari ulama mengenai hukum. iaitu mengadaadakan perkara baru dalam ibadat atau agama kerana boleh menyesatkan. Ilmu ini telah pun wujud sebelum ini. Aliran fiqh Imam Syafi’i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau berjaya menggabungkan aliran naqli dan aliran aqli. beliau dapat mempelajari pelbagai aliran fahaman termasuklah mazhab Muktazilah. Ali bin Abu Talib ra. Beberapa pemikiran beliau telah menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi’i.

3. Ini menatijah perbincangan Al-Jama' baina Al-Adilah dan juga An-Nasakh wa Al-Mansukh. " . Suasana pada ketika itu yang memerlukan qiyas untuk mengeluarkan hukum. 2. budaya dan situasi bangsa-bangsa bukan Arab dalam mengeluarkan hukum. 4. Perkara ini menatijahkan dalam suatu masalah mempunyai berbagai-bagai hukum dan pendapat sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh. Imam As-Syafie rhm juga berada pada zaman pertelingkahan sumbersumber hukum seperti syarat penerimaan hadith. iaitu : 1. ijma' dan lain-lain. Sumbangan Imam Syafie rhm di dalam penulisan ilmu usul fiqh tidak dapat disangkalkan lagi kerana beliau adalah orang pertama menyusun ilmu ini untuk mudah dirujuk di dalam kitabnya Ar-Risalah. Perluasan Khilafah Islamiyyah menyebabkan percampuran di antara kaum Arab dan bukan Arab dan ini menyebabkan keupayaan berbahasa Arab makin berkurang. Doktor Ro'fat Uthman menyatakan 5 punca atau masalah mengapa Imam AsSyafie rhm mengambil langkah untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh ini. Oleh sebab itu. maka penguasaan untuk memahami dalil-dalil terjejas. Maka di sinilah sumbangan Imam Syafie rhm dilihat. 5. Keadaan ini menyebabkan perlunya kepada penulisan ilmu usul fiqh secara terperinci dan tersusun. Maka penerangan kaedah qiyas diperlukan. Imam As-Syafie rhm berada pada zaman pertelingkahan di antara ahli hadith dan ahli ro'i yang masing-masing mempunyai hujjah yang memerlukan pada penyelesaian. Ini disebut oleh Ibnu Khalkan : " AsSyafie adalah orang pertama yang meletakkan ilmu fiqh dan dialah yang mengistinbatkan ilmu ini. istihsan.Namun pada zaman At-Tabiin telah berlaku perluasan Khilafah Islamiyyah dan ini menyebabkan Islam menghadapi perkara baru seperti adab. para ulamak pada ketika itu berijtihad dengan menggunakan cara masing-masing untuk mengeluarkan hukum ke atas perkara yang baru ini. Pada ketika ini berlaku banyak periwayatan hadith. Ini disebabkan ada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang memerlukan hukum. qiyas. Ada diantaranya yang bertentangan satu sama lain.

membanding dan memunaqosyah pendapat ahli hadith dan ahli ro'i. Sehingga ke hari ini ilmu usul fiqh adalah berasaskan kepada perbincangan-perbincangan dari kitab itu.Isu-isu yang dihuraikan di dalam kitab ini jelas menunjukkan bahawa ianya berkaitan dengan usul fiqh yang membincangkan penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. telah berjaya membuka mata para ulama’ ketika itu. Madinah. Ini ditambahkan lagi dengan penguasaan Bahasa Arab dan kefasihan yang dimiliki oleh Imam Syafie sejak kecil lagi. seterusnya menjadi asas kepada penyelesaian dan perungkaian masalah-masalah di atas. kelebihan ilmu yang ada pada Imam As-Syafie rhm dari sudut rehlah ilmu ( Makkah. Selain itu. Iraq dan Mesir ) membolehkan beliau mengumpul. Maka. . dengan penulisan Ar-Risalah oleh Imam Syafie rhm ini. menguasai.

Yang paling jelas. kita dapat lihat bahawa beliau begitu mengambil berat mengenai hadith-hadith Rasulullah S.W semenjak kecil lagi. Hal ini dapat dilihat bagaimana beliau mengambil hadith daripada Sufyan bin U'yainah dan perawi-perawi lain di Makkah. Hanyalah orang yang jahil dan hasad dengki sahaja yang bercakap buruk mengenai beliau.A. maka para ulama’ Iraq menggelarnya Naasirul AsSunnah. . Maka ini menunjukkan bahawa As-Syafie adalah thiqatun hujjah hafiz. Berkata Abu Daud : " Tidak ada pun pada As-Syafie satu hadith yang salah. Berkata Abu Zara'h Ar-Razi : Tidak ada satu hadith pun yang salah pada As-Syafie rhm. Ini menunjukkan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai latar belakang ilmu hadith yang cukup kuat. datang ke Baghdad sebanyak dua kali dan mengajar hadith di situ." Apabila kita melihat sejarah ilmu Imam Syafie rhm. Imam Syafie telah membaca serta mempelajari fiqh hadith daripada Imam Malik rhm. Berkata Imam An-Nasai : " As-Syafie di sisi kami ( ulama’-ulama’ hadith) merupakan seorang thiqah ma'mun. jika ianya sahih. Imam Malik rhm. Ini dapat dlihat daripada kata-kata Imam Ahmad : " Berkata kepada kami As-Syafie : " Kamu semua lebih tahu tentang periwayat-periwayat hadith daripada Kufah. maka aku akan berpegang dengannya" Beberapa riwayat membuktikan perkara ini: 1. sebagaimana yang disebut oleh Al-Baghdadi : " Al-Imam As-Syafie. pendidik para fuqaha'. Selain itu. apabila Imam Syafie rhm menghafal Al-Muwatta' dan berjumpa dengan pengarang Al-Muwatta'.Imam Syafie rhm telah diberi gelaran Naasirul As-Sunnah oleh ulama’ulamak’ Iraq. " Sebagaimana riwayat Imam Syafie rhm sendiri : " Aku telah digelar sebagai Naasiru As-Asunnah ketika di Baghdad. pemergiannya ke Iraq sebanyak 3 kali dan perjumpaan beliau dengan periwayat-periwayat hadith menambahkan lagi pengetahuan beliau di dalam bidang ini." 3.Maka bagitahulah aku." 2. mahkota para ulama’. Basrah dan Syam berbanding dengan aku.

Dari sudut fiqh hadith.W ditambah lagi dengan keilmuannya yang tinggi. merupakan dikalangan mereka yang hafiz hadith dan pengetahuannya tentang sunnah adalah amat tinggi " Ini ditambah lagi bahawa Imam Shafie rhm sendiri mempunyai kitab hadith sendiri yang dinamakan sebagai Musnad As-Syafie rhm yang merekodkan sebanyak 1775 hadith. Di atas rasa cinta dan tanggungjawab beliau sebagai seorang umat Nabi Muhammad S. Ini dapat dilihat melalui kewujudan golongan yang menolak hadith secara menyeluruh dan golongan yang sukar untuk menerima khobar ahad sebagai dalil. penjelas dan perungkai pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Imam Syafie rhm hidup pada zaman berlakunya perbalahan dan pertelingkahan akan penerimaan hadith sebagai dalil.W sehingga beliau digelar sebagai Naasiru As-Sunnah." 5. Berkata Ibnu Khuzaimah : " Beliau ( Imam As-Syafie rhm ). Imam Syafie rhm telah mempertahankan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan membantah hujah golongan yang hanya menerima Al-Quran sahaja. Beliau menyatakan bahawa di dalam Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mengikut Rasulullah S. Berkata Imam Ahmad : " Aku telah mendengar Al-Muwatta' daripada berbelas-belas orang pengikut-pengikut Imam Malik. .W. ini juga tidak dinafikan bahawa Imam Syafie rhm mempunyai kelebihan dan kepakaran yang diiktiraf oleh para ulama’.A. Disamping itu AsSunnah merupakan bayan.4.A. Apa yang paling penting untuk disebut di sini adalah sumbangan Imam Syafie rhm dalam mempertahankan hadith Rasulullah S. beliau telah menjawab dan mematahkan semua hujjah golongan-golongan ini. melalui sunnah-sunnahnya. namun aku mendapati As-Syafie lah yang paling bagus di kalangan mereka.A. Doktor Abdul Halim Al-Jundi mengatakan bahawa Imam Syafie rhm memang tersangat layak untuk mendapat gelaran Naasiru As-Sunnah dengan 3 sebab iaitu: 1.

adalah jasa beliau di dalam ilmu Usul Fiqh. Jika khobar ahad sampai daripada mereka yang thiqah adil dengan sanad yang bersambung.A. Imam Syafie telah mempertahankan khobar ahad sebagai hujjah di mana Imam Syafie rhm tidak meletakkan kemasyhuran sebagai syarat untuk diterima khobar ahad sebagaimana Imam Abu Hanifah rhm. maka ianya diterima. Bukti khobar ahad ini diterima dapat dilihat seperti peristiwa pertukaran qiblat. hanya dibawa oleh seorang sahabat sahaja.2. Ini menunjukkan bahawa khoabar ahad itu diterima sebagai dalil jika perawinya thiqah adil dan sanadnya bersambung. kepada raja-raja.W. 3. Selain itu juga perutusan surat-surat Rasullah S. di mana pertukaran kiblat itu berlaku dengan perkhabaran daripada seorang sahabat sahaja. Dan perkara ketiga yang menyebabkan Imam Syafie layak untuk digelar sebagai Naasiru As-Sunnah. . Jasa beliau ini merupakan suatu usaha yang amat tinggi nilainya dalam perkembangan Fiqh Islam hinggalah ke hari ini.

Kita juga dapat mencontohi Imam Syafie yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Al-Risalah ialah buku pertama yang memuatkan masalah ilmu fiqh secara sistematik. . Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dapat dibuktikan dengan beliau mempelajari ilmu daripada ramai guru yang kebanyakannya terdiri daripada para ulama’. Dalam bidang ilmu hadis. Beliau merupakan penyusun pertama ilmu fiqh sebagai satu displin ilmu. Beliau juga amat terkenal dengan kelebihan yang dimilikinya yang tidak terdapat pada ulama’ lain seperti cekap berucap dan menulis. Beliau orang pertama yang menyusun buku usul fiqh sebagai asas bagi setiap mujtahid untuk berijtihad. beliau merupakan pengasas ilmu fiqh. Dalam bidang fikah pula. Beliau juga mempunyai ramai murid.Kesimpulan Secara kesimpulannya kita dapat lihat keunggulan Imam Syafie mencari ilmu sehingga ilmu fiqhnya telah menjadi panduan sehingga sekarang. Hal ini menyebabkan ilmu yang diajar kepada anak muridnya dapat disebar kepada orang lain dengan cepat. beliau merupakan orang pertama yang membukukan pendapat fikahnya dengan sistem perbahasan yang baik manakala dalam bidang ilmu fiqh. beliau merupakan tokoh yang disegani dan digelar Nasir Al-Sunnah (pembela sunnah). Hal ini menyebabkan beliau dapat melatih diri beliau menjadi seorang yang berpandangan luas dan dapat menghuraikan sesuatu perkara dengan mendalam. Imam Syafie meletakkan kriteria penerimaan hadis untuk menghindarkan kemasukan hadis palsu.

m/s 39 7. 2. 3. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 322-328 di bawah kerta kerja yang bertajuk Al-Imam As-Syafie Awwal Wadhi' li I'lmi Usul Al-Fiqh oleh Doktor Ro'fat Uthman. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 570-571 di bawah kerta kerja A'wamil Intisyar Al-Mazhab As-Syafie fi Mukhtalif Al-Bilad Al-Islamiyah oleh Doktor jaafar Abdul Salam Ali. Muhammad Abu Zahrah. 5. m/s 193-210 6. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 125-136 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi. Al-Imam As-Syafie Faqihan Mujtahidan m/s 97-99 di bawah kerta kerja AlImam As-Syafie Muhaddithan oleh Doktor Ali Yusof Al-Muhammadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Manaqib As-Syafie. Al-Baihaqi.Rujukan 1. 4. m/s 73 . Tawali At-Ta'sis li Maali Muhammad ibn Idris. As-Syafie Hayatuhu wa A'srihi wa Ara'uhu wa Fiqhuhu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->