Bentuk Negara Brunei Darussalam :Kesultanan KonstitusionalBentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

:

SISTEM PEMERINTAHAN
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan :Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu’izzaddin Wadaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei DarussalamSultan Hassanal Bolkiah merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan PemimpinKeagamaan sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. SultanBolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah negeri tersebut dalam silsilah yang berumur 500 tahun.System pemerintahan monarki /kesultanan1. kekuasaan eksekutif sultan sekaligus perdana mentri hassanal bolkiah yang menjabat sejak 5 oktober 1967 .sultan adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan .2. kekuasaan legislative bersifat unikamelar yaitu oleh majlis masyuarat megeri yang hanya bertindak sebagailembaga konsultatif sultan.3. kekuasaan yudikatif berada pada supreme count .pimpinan dan para hakim diangkat sumpah oleh sultan untuk menjabat 3 tahunBrunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (MonarchyAbsolut ) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli SunnahWaljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan.Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai olehseorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.Perintah raja merupakan hukun dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakanoleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yangmenyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis XIV dengansemboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi

Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkatmenjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M. berkenan dan sesuai di hatimereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Po-lo. Dalam catatan Arab dikenali dengan Dzabaj atau Randj. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategisyaitu diapit oleh bukit. sehingga agama Islam itu berpengaruh danmendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei. pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam. raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19. apabila mereka sampai di suatutempat. Dalam catatan Sejarah Cina dikenal dengan nama Po-li.Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agamaHindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik. air. mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenaikedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu.Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultandisekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu.memerintah antara 1795-1804 dan 18041807). Replika batunisan P'u Kung Chih Mu. batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibniMuhammad Shah Al-Sultan.Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Kemudian perkataan barunah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei. dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) pulamenggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir. mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikansebagai sumber pangan yang banyak di sungai. Sebab telahmenjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut. Brunei. .Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yangdipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Sultan Syarif Ali adalah seorang AhlulBait dari keturunan / pancir dari Cucu Rasulullah Shalallahualaihi Wassallam yaituAmirul Mukminin Hasan / Syaidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam BatuTarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan.Sejarah Lahirnya Negara Brunei Darussalam : SEJARAH Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar. Cina dan tradisilisan. Poni atau Puni danBunlai.Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab.

Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah (1473-1521) yang terkenal disebabkan pengembaraan baginda di laut.Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Sedikitdemi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaandagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984. pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja di sanaserta menyerang Brunei. keamanan dan pertahanan . Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511.tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintahkecuali dalam isu hubungan luar negeri. sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. telahmenyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Melaka. ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian "Rajah" Sarawak di BaratLaut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. Pada tahun 1906.Pada masa yang sama. Pada tanggal 19Desember 1846. Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telahmenyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. malah pernah seketika menaklukkan Manila.LAMPIRAN Pada awal abad ke-15. yang menasihati baginda Sultan dalamsemua perkara.Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkankejatuhan kerajaan tersebut.Hassan (1605-1619). sertamemusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain.Sebagai balasan. yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutankuasa antara ahli waris kerajaan.Pada tahun 1959. Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya. Pada tahun 1888. juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajahEropa di rantau sebelah sini. Bruneimenerima suatu lagi langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania. yang membangun susunan aturan adat istiadat kerajaan dan istanayang masih kekal hingga hari ini.Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepadaSultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalammenyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. dan pada zaman pemerintahan sultan yang kesembilan. yang menggugat corak perdagangan tradisi. kecuali yang bersangkut-paut dengan adat istiadat setempat dan agama. kesultananBrunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga ke Luzon dan Sulu serta di sebelahselatan dan barat Kalimantan. sehinggaKesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hinga abad ke-17sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelahutaranya.Pada Tahun 1839.

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris dimana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Omar Ali Saifuddin III telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnyaHassanal Bolkiah. ialahkepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dansebuah kabinet menteri. Brunei dan Britania Raya telah menandatangani PerjanjianKerjasama dan Persahabatan. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan dengan bantuan Britania. Sultan HassanalBolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Pada akhir 1950 dan awal 1960.Pada 1967. serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura. Brunei Darussalam telah berhasilmencapai kemerdekaan sepenuhnya. walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintahtertinggi. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Sarawak. merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.[sunting] Politik Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarkikonstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia. Jumlah pertahanankeamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negaratetangga. dan kerabat kerajaan melestarikan status yangdihormati di dalam negeri. Pada tahun 1970. Secara teori. kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung denganSingapura. Pada 1 Januari 1984. pemberontakan ini berhasil diberantas. Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakanyang terjadi pada awal dekad 1960-an.Brunei tidak memiliki dewan legislatif.di mana isu-isu inimenjadi tanggung jawab Britania.Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEANdan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB.Baginda mangkat pada tahun 1986. namun pada bulan September 2000. dengan berbatasandengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu. menjadi Sultan Brunei ke-29. Kesultanan ini juga terlibatkonflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara . pusat pemerintahan negeri Brunei Town. Sabah.Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan.Pada 4 Januari 1979. Baginda juga berkenan menjadi MenteriPertahanan setelah Brunei mencapai kemmerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Media amat memihak kerajaan.telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda.

1737) 18.1661) 13. Sultan Muhammad Hasan (1582 . Laos dan Myanmar). Sultan Muhyiddin (1673 .1673) 14. Sultan Muhammad Alauddin (1730 . Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 .1710) 16. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852) 24.[sunting] Raja-raja BruneiRaja-raja Brunai Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun1363 M yakni: 1. Sultan Nasruddin (1690 . Sultan Muhammad Shah (1383 . RRC dan Republik Cina. Kamboja. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini) . Sultan Shah Brunei (1581 .1581) 8. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1669 .1659) 11. Brunei menuntut wilayah di Sarawak.1690) 15. Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967) 29. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906) 26. Sultan Abdul Kahar (1524 . Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804) 21. Sultan Saiful Rizal (1533 .ASEAN (kecualiIndonesia. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950) 28. pulau-pulau ini diakui sebagaisebagian Malaysia di tingkat internasional. Sultan Bolkiah (1485 . Sultan Husin Kamaluddin (1710 . Selain itu terlibatkonflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkanminyak dan gas bumi.1582) 9. termasuk Pulau Kuraman.1432) 4. seperti Limbang.1524) 6.1740) 17.1598) 10. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan.1730) (1737 . Sultan Muhammad Alam (1826-1828) 23. Sultan Sulaiman (1432 .1402) 2. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924) 27. telahdipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795) 19. sultan Syarif Ali (1425 . Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 . Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826) 22.1530) 7. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 . Bagaimanapun.1425) 3. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807) 20.1485) 5. Sultan Abdul Momin (1852-1885) 25.1660) 12. Sultan Ahmad (1408 .

Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia . Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan . Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia . Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup .Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. namun pada bulanSeptember 2000.Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis.SISTEM BADAN PERWAKILAN Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahanmonarkikonstitusionaldengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. Brunei tidak memiliki dewan legislatif. SISTEM BADAN PERWAKILAN Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahanmonarkikonstitusionaldengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. namun pada bulanSeptember 2000. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan . merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Brunei tidak memiliki dewan legislatif.