Bentuk Negara Brunei Darussalam :Kesultanan KonstitusionalBentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

:

SISTEM PEMERINTAHAN
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan :Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu’izzaddin Wadaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei DarussalamSultan Hassanal Bolkiah merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan PemimpinKeagamaan sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. SultanBolkiah adalah keturunan ke-29 yang memerintah negeri tersebut dalam silsilah yang berumur 500 tahun.System pemerintahan monarki /kesultanan1. kekuasaan eksekutif sultan sekaligus perdana mentri hassanal bolkiah yang menjabat sejak 5 oktober 1967 .sultan adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan .2. kekuasaan legislative bersifat unikamelar yaitu oleh majlis masyuarat megeri yang hanya bertindak sebagailembaga konsultatif sultan.3. kekuasaan yudikatif berada pada supreme count .pimpinan dan para hakim diangkat sumpah oleh sultan untuk menjabat 3 tahunBrunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan Kerajaan Mutlak (MonarchyAbsolut ) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli SunnahWaljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan.Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai olehseorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.Perintah raja merupakan hukun dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakanoleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yangmenyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis XIV dengansemboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi

apabila mereka sampai di suatutempat. . sehingga agama Islam itu berpengaruh danmendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei. berkenan dan sesuai di hatimereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Replika batunisan P'u Kung Chih Mu. pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam. Kemudian perkataan barunah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei. Po-lo. maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik.Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultandisekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu. mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenaikedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu.Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkatmenjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M. Cina dan tradisilisan.Sejarah Lahirnya Negara Brunei Darussalam : SEJARAH Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar.Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yangdipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Poni atau Puni danBunlai. Dalam catatan Arab dikenali dengan Dzabaj atau Randj.Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu.Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agamaHindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. air. raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19. Sultan Syarif Ali adalah seorang AhlulBait dari keturunan / pancir dari Cucu Rasulullah Shalallahualaihi Wassallam yaituAmirul Mukminin Hasan / Syaidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam BatuTarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan. dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) pulamenggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir.memerintah antara 1795-1804 dan 18041807). Brunei. Sebab telahmenjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut.Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab. Dalam catatan Sejarah Cina dikenal dengan nama Po-li. batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibniMuhammad Shah Al-Sultan. mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikansebagai sumber pangan yang banyak di sungai. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategisyaitu diapit oleh bukit.

Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah (1473-1521) yang terkenal disebabkan pengembaraan baginda di laut. Sedikitdemi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaandagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984. keamanan dan pertahanan .Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15.Pada masa yang sama. James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja di sanaserta menyerang Brunei.Pada Tahun 1839.Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepadaSultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalammenyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. kecuali yang bersangkut-paut dengan adat istiadat setempat dan agama. sehinggaKesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hinga abad ke-17sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelahutaranya. Pada tahun 1888. yang membangun susunan aturan adat istiadat kerajaan dan istanayang masih kekal hingga hari ini. dan pada zaman pemerintahan sultan yang kesembilan. Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telahmenyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Pada tahun 1906. yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutankuasa antara ahli waris kerajaan.LAMPIRAN Pada awal abad ke-15. Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya.Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkankejatuhan kerajaan tersebut.tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke.Pada tahun 1959. telahmenyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Melaka. yang menasihati baginda Sultan dalamsemua perkara. yang menggugat corak perdagangan tradisi. ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian "Rajah" Sarawak di BaratLaut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajahEropa di rantau sebelah sini. kesultananBrunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga ke Luzon dan Sulu serta di sebelahselatan dan barat Kalimantan. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintahkecuali dalam isu hubungan luar negeri. malah pernah seketika menaklukkan Manila.Hassan (1605-1619). sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. Bruneimenerima suatu lagi langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania. sertamemusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain. Pada tanggal 19Desember 1846.Sebagai balasan.

Sabah. Media amat memihak kerajaan. dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.Pada 1967. Pada 1 Januari 1984. Sultan HassanalBolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintahtertinggi.[sunting] Politik Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarkikonstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung denganSingapura. menjadi Sultan Brunei ke-29. namun pada bulan September 2000. merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. pemberontakan ini berhasil diberantas. Baginda juga berkenan menjadi MenteriPertahanan setelah Brunei mencapai kemmerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Kesultanan ini juga terlibatkonflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara . Pada akhir 1950 dan awal 1960. dan kerabat kerajaan melestarikan status yangdihormati di dalam negeri.Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEANdan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB.telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda.Pada 4 Januari 1979. Secara teori. Brunei dan Britania Raya telah menandatangani PerjanjianKerjasama dan Persahabatan. Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakanyang terjadi pada awal dekad 1960-an. Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia. dengan berbatasandengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu. serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984.Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu.Baginda mangkat pada tahun 1986. Brunei Darussalam telah berhasilmencapai kemerdekaan sepenuhnya. ialahkepala negara serta pemerintahan Brunei.Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris dimana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dansebuah kabinet menteri. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura. Jumlah pertahanankeamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negaratetangga. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan dengan bantuan Britania. pusat pemerintahan negeri Brunei Town. Omar Ali Saifuddin III telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnyaHassanal Bolkiah. Sarawak. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan.di mana isu-isu inimenjadi tanggung jawab Britania. Pada tahun 1970.Brunei tidak memiliki dewan legislatif.

Sultan Sulaiman (1432 .1690) 15. sultan Syarif Ali (1425 . Sultan Ahmad (1408 .1402) 2. Sultan Abdul Momin (1852-1885) 25. Sultan Muhyiddin (1673 . Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804) 21.1660) 12.1730) (1737 . Sultan Shah Brunei (1581 . Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852) 24. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950) 28. Kamboja.1432) 4.1661) 13. Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 . pulau-pulau ini diakui sebagaisebagian Malaysia di tingkat internasional. Laos dan Myanmar). Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini) . Sultan Muhammad Alam (1826-1828) 23.1598) 10.1673) 14.1581) 8. Sultan Saiful Rizal (1533 . Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807) 20.1737) 18. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1669 . Sultan Husin Kamaluddin (1710 .1524) 6. termasuk Pulau Kuraman. Bagaimanapun. Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795) 19. Sultan Muhammad Shah (1383 .1659) 11. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924) 27. seperti Limbang. Selain itu terlibatkonflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkanminyak dan gas bumi. Sultan Muhammad Alauddin (1730 . Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan.[sunting] Raja-raja BruneiRaja-raja Brunai Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun1363 M yakni: 1.1710) 16. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906) 26. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826) 22. Sultan Nasruddin (1690 . Sultan Bolkiah (1485 .1740) 17. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 . RRC dan Republik Cina.1425) 3. telahdipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia.1530) 7.1582) 9. Sultan Muhammad Hasan (1582 . Sultan Abdul Kahar (1524 .ASEAN (kecualiIndonesia. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 .1485) 5. Brunei menuntut wilayah di Sarawak. Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967) 29.

namun pada bulanSeptember 2000.Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup. SISTEM BADAN PERWAKILAN Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahanmonarkikonstitusionaldengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. Brunei tidak memiliki dewan legislatif. namun pada bulanSeptember 2000. Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia . Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup . Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan .SISTEM BADAN PERWAKILAN Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahanmonarkikonstitusionaldengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengandibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Brunei tidak memiliki dewan legislatif. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan . Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil darisegi politik di Asia .Sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis.Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful