P. 1
Laporan Program Sahsiah Unggul Murid

Laporan Program Sahsiah Unggul Murid

|Views: 293|Likes:

More info:

Published by: Mohd Afiza Abu Bakar on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

SEKOLAH MENENGAH AGAMA DATO’ HAJI TAN AHMAD , 72400 SIMPANG DURIAN , NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS .

TEL: 06-4914680 / FAX: 06-4915073

LAPORAN PROGRAM SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR) 2012
TARIKH HARI MASA PERASM I LAPORA N 13 FEBRUARI 2012 ISNIN 7.45 PAGI PUAN ZAMRUD BT RIDZUAN (PENGETUA) Unit Hal EhwalMurid (HEM), SMA Dato Haji Tan Ahmadtelahmelancarkan Program SahsiahUnggulMurid(SUMUR)bermuladaribulanFebruari 2012 untukmeningkatkankualitisahsiahmurid-murid. Program iniberjalansepanjangtahundanpadasetiapketikamuridberada di kawasansekolah. Setiapmuridakandinilaiberdasarkankeperibadiandansahsiah yang ditonjolkanolehsetiapdaripadamerekasertadiberikanmarkah yang telahditetapkan Murid-muriddiagihkankepadabeberapakumpulan (USRAH) yang manasetiapkumpulanakandibimbingolehseorang guru mentor. Guru mentor dilantikdanberperananmemberiarahandantaklimatmengenaitemadansahsiah yang perludipraktikkanolehsetiappelajar. Pelajarakandinilaisepanjangtahunberdasarkansahsiah yang ditonjolkandalamkawasansekolah. ProjekperintisSumur yang diilhamkanPerdanaMenteriDatuk Seri Abdullah Ahmad Badawiitudandilaksanakan di setiapsekolah yang terlibatjugadiharapdapatmenjadijalanpenyelesaiandanpendekatanbagimengurangkanmasala hdisiplin di kalanganpelajarsekolah. InstrumenPemantauan Program SahsiahUnggulMurid( SUMUR ) inidibinaadalahuntukmenilaikeberkesananmodul SUMUR yang telah dilancarkanpelaksanaannya di sepuluhbuahsekolahrintispadatahun 2007. Pemantauanlebihdifokuskankepadaaspekperancangan, pengurusan, pelaksanaandankeberkesananmodulini di Sekolah-sekolahMenengahKebangsaan Agama, KementerianPelajaran Malaysia. PuanZamrudjugamengingatkanpelajartentangperipentingnyasetiappelajar yang beragama Islam untukberakhlakdenganakhlak yang terpuji. Beliauseterusnyamenyarankan agar pelajarpelajarmengamalkanKempen 7S iaitu 1. Senyum 2. Salam 3. Sapa 4. Sayang 5. Syukur 6. Segak 7. Syumul (sempurna) Dalammajlisitujugapelajarpelajartelahmembuatpersembahangimikiaitulakonanspontanberkaitan 7S dandeklamasisajakolehKetuaPemimpinpelajarSaudaraZamzuri Bin Abdul Aziz. Diharapkan agar program

DisediakanOleh: DisahkanOleh: …………………………………. SolatBerkualiti 2. AmalanZikir&DoaBerterusan C. HormatMenghormati 2. Menilaikeberkesananprojek SUMUR dalammenyumbangpembangunan modal insan selarasdenganPelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP).inimenjadipemangkindalammembinasahsiahpelajarmenjadilebihungguldimasahadapan. Memastikanpihaksekolahmempunyaiperancanganprojek SUMUR di dalamtaqwim sekolah. Membericadangankepadapihaksekolahbagimembantupenambahbaikanprojek SUMUR di sekolah.. AdabSopan 3. Memastikansekolah-sekolahmelaksanakanprojek SUMUR seperti yang disarankanoleh KementerianPelajaran Malaysia. 3. SikapPositif&Proaktif D. Semogausahakitasemuadiberkati Allah SWT. Pemakaian 2. 5. MODUL PROGRAM A. ZAMRUD BT RIDZUAN . ObjektifSUMUR : 1. TetapPendirian 4. PROGRAM PENAMPILAN DIRI 1. kelemahandankekuatanmodul SUMUR yang telahdiedarkankeSekolah-sekolahMenengahKebangsaan Agama danSekolah Agama BantuanKerajaan. Mengetahuisejauhmanakeberkesanan. KPM. TolongMenolong 3. RAMZZA B SHAHRUDDIN …………………………………. PROGRAM BERBUDI BAHASA 1. 2. Kepimpinan 4. Kerjasama guru adalahdituntutagarmemberiimpak yang lebihkepadaparapelajar. PROGRAM JATI DIRI 1. Sabar&Tabah 3. SemangatJuang PENUTU P Diharapkansemua guru dapatmemainkanperanandalammenjayakan program SUMUR ini. TadarusAl_Quran 3. PROGRAM MUTADAYYIN 1. Berkeyakinan 2. LarasBahasa B. Mengenang Budi/Menghargai 4. 4.

PENYELARAS SUMUR SMA DATO HJ TAN AHMAD PENGETUA SMA DATO HJ TAN AHMAD .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->