BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal.0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. padat. 3. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks.0 2. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. Daripada pernyataan di atas.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. negeri impian.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian. Bahkan dalam perkembangan waktu. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. 1. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu. Sifat gaya bahasa ini ringkas. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya). Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. kolam-kolam derita. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. Metafora: Jenis-jenis 2 . makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. Contoh. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi. Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan.

pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'. Apabila kita mencipta metafora. 4. metafora usang .metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya. Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek.0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5. tindakan secara tidak langsung dan berhemah. 2. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan. malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan.penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis. perasaan. Ini bertujuan perkara. metafora rancu . encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif.0 RUMUSAN 3 . Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran.

0 BAHAGIAN B 4 .BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.

2.2 2.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan. Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 . berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.1 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful