BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi.0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks. kolam-kolam derita. makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru.0 2. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. Bahkan dalam perkembangan waktu.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya. 3. Contoh. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. padat. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu. negeri impian. Sifat gaya bahasa ini ringkas. Daripada pernyataan di atas. Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya). 1. Metafora: Jenis-jenis 2 . perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian.

contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'.metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. metafora usang . encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara.penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3. Ini bertujuan perkara. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan. 4. Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan. pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. perasaan. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran. 2.0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5. tindakan secara tidak langsung dan berhemah. Apabila kita mencipta metafora. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis.0 RUMUSAN 3 . Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek. metafora rancu .

0 BAHAGIAN B 4 .BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.1 2. 2.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 . Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.2 2.