BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian. Sifat gaya bahasa ini ringkas. Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai. Bahkan dalam perkembangan waktu. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan. Contoh. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. Daripada pernyataan di atas. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya). perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. kolam-kolam derita. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi.0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu. padat. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal. 1. negeri impian.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya.0 2. Metafora: Jenis-jenis 2 . Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. 3.

metafora usang .0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan. metafora rancu .penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3. Apabila kita mencipta metafora. 4. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan. contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'. Ini bertujuan perkara. Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis. perasaan. tindakan secara tidak langsung dan berhemah. Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek. 2. pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif.0 RUMUSAN 3 .metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran.

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.0 BAHAGIAN B 4 .

2 2. 2. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 .1 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful