BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. Metafora: Jenis-jenis 2 .BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu.0 2. padat. Contoh. makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. 1. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya). Sifat gaya bahasa ini ringkas.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. negeri impian. Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas.0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan. Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. kolam-kolam derita. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. 3. Daripada pernyataan di atas. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan. Bahkan dalam perkembangan waktu. Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal.

malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan. perasaan. Apabila kita mencipta metafora. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran.metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis. encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. metafora usang .0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5. Ini bertujuan perkara. metafora rancu . 2. tindakan secara tidak langsung dan berhemah.penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3. Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek.0 RUMUSAN 3 . Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 4. pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan. contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'.

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.0 BAHAGIAN B 4 .

2. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.1 2. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan.2 2.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 . Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful