MAHYUDDIN KHALID

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
HUBUNGAN ETNIK 2 7.1

Hasil Pembelajaran
KANDUNGAN BAB 7

7.2

7.3

• Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia • Mengenalpasti cabaran-cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menghuraikan isu-isu penting dalam konteks cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menjelaskan faktor-faktor pembinaan dan acuan jati diri rakyat Malaysia

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 3 Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa. .

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 4 Begitu juga dasar pengagihan kekayaan. pengagihan pendapatan negara secara adil. kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara. peluang pendidikan yang sama di antara kaum. . pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang. telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita. amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. Konsep perkongsian kuasa. perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain.

TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 5 Zaman Empayar Zaman Selepas Zaman Melaka Keruntuhan Penjajahan Empayar Melaka Portugis dan •Zaman Keemasan Belanda •Zaman Gelap •Kurang masalah hubungan etnik kerana majoriti penduduk adalah peribumi Zaman Penjajahan Inggeris •Wujud polarisasi kaum Zaman Pendudukan Jepun •Hubungan tegang antara Melayu-Cina .

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA Zaman Penjajahan • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik Malaysia • Melalui penjajahan Inggeris. dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum. . • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum. wujud masyarakat perlbagai etnik melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan. HUBUNGAN ETNIK 6 Selepas Perang • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan. tempat tinggal dan sistem persekolahan.

• Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan Hubungan Etnik Masa Kini • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial. Dasar Pendidikan Kebangsaan. bahasa dan pendidikan. pendidikan dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan Cina • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang. • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Gagasan 1Malaysia. Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya. penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya. HUBUNGAN ETNIK 7 .

Rungus) • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama. Bumiputera Islam(Bajau.Murut.Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun. • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur. toleransi agama.Sulu.Iranun. • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal.Idahan. kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya HUBUNGAN ETNIK 8 .HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sabah • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam. Sarawak • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi. • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk.Bisaya.

KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK HUBUNGAN ETNIK 9 Fitrah kemanusiaan Elak dari bergantung dengan kuasa luar Keperluan Hubungan Etnik Tuntutan keagamaan Memenuhi keperluan hidup .

• Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal. • Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan. • Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing.FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA • Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa. • Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang interaksi. agama dan adat resam. • Prasangka dan prejudis yang menebal. • Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. HUBUNGAN ETNIK 10 .

CABARAN HUBUNGAN ETNIK HUBUNGAN ETNIK 11 POLITIK EKONOMI CABARAN HUBUNGAN ETNIK SOSIAL AGAMA DAN BUDAYA .

Politik Perkauman . Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. Menyuara.POLITIK HUBUNGAN ETNIK 12 Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.

• Menghalang interaksi yang lebih kerap. • Semangat perkauman terus menebal. HUBUNGAN ETNIK 13 Dominasi Sektor Ekonomi Perbezaan Pekerjaan . • Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. • Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.EKONOMI • Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan.

• Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. • Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.SOSIAL Pemisahan Fizikal HUBUNGAN ETNIK 14 • Akibat dasar pecah perintah British. kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia Kontrak Sosial • Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan . Sistem Pendidikan yang Berasingan • Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri • Sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja Polarisasi dalam Kalangan Pelajar • Keterasingan di peringkat sekolah rendah.

.AGAMA & BUDAYA HUBUNGAN ETNIK 15 Setiap etnik mempunyai agama. Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. memilih sahabat dan mencari teman hidup. Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan Mudah terjadinya konflik.

FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA Keazaman politik (Political Will) Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical Mass) Kekukuhan Ekonomi MASYARAKAT MALAYSIA Peranan Islam Wawasan yang dikongsi (Shared Vision) 16 Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T) HUBUNGAN ETNIK .

• Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan. . • Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik.POLITICAL WILL HUBUNGAN ETNIK 17 Kesungguhan Politik • Keazaman dan kemantapan politik • Pemimpin yang berwibawa • Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik.

CRITICAL MASS HUBUNGAN ETNIK 18 Golongan sasaran yang telah dikenalpasti Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN). .

Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi. .KEKUKUHAN EKONOMI HUBUNGAN ETNIK 19 Ekonomi yang berkembang Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969.

Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama. • Dengan majoriti penduduk beragama Islam. maka sewajar Islam menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya. • Sebagai agama rasmi. .PERANAN ISLAM HUBUNGAN ETNIK 20 • Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia.

konsisten dan dikongsi bersama HUBUNGAN ETNIK 21 Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.SHARED VISION Wawasan yang jelas. . Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini.

PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI HUBUNGAN ETNIK 22 Rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter Kemudahan penerbangan yang lebih murah Air Asia dan Firely Keupayaan memanfaatkan sains dan teknologi dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional. Interaksi virtual dengan penggunaan teknologi 3G dan WIMAX Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen .

• Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah perpaduan di kalangan masyarakat. • Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik. HUBUNGAN ETNIK 23 . • TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia. • TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969. • Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik.PENGUKUHAN • Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia • Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful