MAHYUDDIN KHALID

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
HUBUNGAN ETNIK 2 7.1

Hasil Pembelajaran
KANDUNGAN BAB 7

7.2

7.3

• Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia • Mengenalpasti cabaran-cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menghuraikan isu-isu penting dalam konteks cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menjelaskan faktor-faktor pembinaan dan acuan jati diri rakyat Malaysia

.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 3 Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa.

. peluang pendidikan yang sama di antara kaum. kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara. pengagihan pendapatan negara secara adil. pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang. perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain. telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 4 Begitu juga dasar pengagihan kekayaan. amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. Konsep perkongsian kuasa.

TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK 5 Zaman Empayar Zaman Selepas Zaman Melaka Keruntuhan Penjajahan Empayar Melaka Portugis dan •Zaman Keemasan Belanda •Zaman Gelap •Kurang masalah hubungan etnik kerana majoriti penduduk adalah peribumi Zaman Penjajahan Inggeris •Wujud polarisasi kaum Zaman Pendudukan Jepun •Hubungan tegang antara Melayu-Cina .

dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum. wujud masyarakat perlbagai etnik melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA Zaman Penjajahan • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik Malaysia • Melalui penjajahan Inggeris. tempat tinggal dan sistem persekolahan. HUBUNGAN ETNIK 6 Selepas Perang • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan. . • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum.

pendidikan dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya. HUBUNGAN ETNIK 7 . • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan Hubungan Etnik Masa Kini • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan Cina • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang. bahasa dan pendidikan. Gagasan 1Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan. penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya. • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

Bisaya. Sarawak • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi.Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sabah • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam. • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk.Idahan. • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal. toleransi agama. • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur. Bumiputera Islam(Bajau.Sulu. kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya HUBUNGAN ETNIK 8 .Rungus) • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama.Iranun.Murut.

KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK HUBUNGAN ETNIK 9 Fitrah kemanusiaan Elak dari bergantung dengan kuasa luar Keperluan Hubungan Etnik Tuntutan keagamaan Memenuhi keperluan hidup .

• Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang interaksi. • Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan. agama dan adat resam. • Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing.FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA • Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa. • Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. HUBUNGAN ETNIK 10 . • Prasangka dan prejudis yang menebal. • Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.

CABARAN HUBUNGAN ETNIK HUBUNGAN ETNIK 11 POLITIK EKONOMI CABARAN HUBUNGAN ETNIK SOSIAL AGAMA DAN BUDAYA .

Menyuara. Politik Perkauman .POLITIK HUBUNGAN ETNIK 12 Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing.

HUBUNGAN ETNIK 13 Dominasi Sektor Ekonomi Perbezaan Pekerjaan . • Semangat perkauman terus menebal. • Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama. • Menghalang interaksi yang lebih kerap.EKONOMI • Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. • Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.

kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia Kontrak Sosial • Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan . Sistem Pendidikan yang Berasingan • Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri • Sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja Polarisasi dalam Kalangan Pelajar • Keterasingan di peringkat sekolah rendah. • Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.SOSIAL Pemisahan Fizikal HUBUNGAN ETNIK 14 • Akibat dasar pecah perintah British. • Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.

Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan Mudah terjadinya konflik. memilih sahabat dan mencari teman hidup. .AGAMA & BUDAYA HUBUNGAN ETNIK 15 Setiap etnik mempunyai agama. Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan.

FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA Keazaman politik (Political Will) Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical Mass) Kekukuhan Ekonomi MASYARAKAT MALAYSIA Peranan Islam Wawasan yang dikongsi (Shared Vision) 16 Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T) HUBUNGAN ETNIK .

• Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik. .POLITICAL WILL HUBUNGAN ETNIK 17 Kesungguhan Politik • Keazaman dan kemantapan politik • Pemimpin yang berwibawa • Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik. • Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan.

.CRITICAL MASS HUBUNGAN ETNIK 18 Golongan sasaran yang telah dikenalpasti Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN).

.KEKUKUHAN EKONOMI HUBUNGAN ETNIK 19 Ekonomi yang berkembang Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969.

• Dengan majoriti penduduk beragama Islam. . • Sebagai agama rasmi.PERANAN ISLAM HUBUNGAN ETNIK 20 • Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia. Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama. maka sewajar Islam menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya.

konsisten dan dikongsi bersama HUBUNGAN ETNIK 21 Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.SHARED VISION Wawasan yang jelas. Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini. .

Interaksi virtual dengan penggunaan teknologi 3G dan WIMAX Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen .PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI HUBUNGAN ETNIK 22 Rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter Kemudahan penerbangan yang lebih murah Air Asia dan Firely Keupayaan memanfaatkan sains dan teknologi dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional.

PENGUKUHAN • Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia • Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia. • Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik. • TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969. • TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia. HUBUNGAN ETNIK 23 . • Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah perpaduan di kalangan masyarakat. • Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik.