2) Bidang bioteknologi telah berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan dalam kehidupan manusia terutamanya di negara-negara

maju. Huraikan pernyataan di atas. (Anda boleh membuat 'bintang' untuk soalan ini - soalan ini agak popular!) Kata kunci: bidang bioteknologi...memberi banyak sumbangan dalam kehidupan manusia Susunan isi: Soalan ini hanya mempunyai satu kata kunci yang penting iaitu sumbangan [bidang bioteknologi]. Oleh itu, susunan isi dalam soalan adalah 4 + 0, iaitu 4 isi tentang sumbangan bidang bioteknologi kepada kehidupan manusia. Cadangan isi: Pendahuluan • Definisi bioteknologi secara am - melibatkan penggunaan agen biologi seperti mikroorganisma, bakteria dll. dalam penghasilan produk • Perkembangan bidang ini dalam negara - pesat dan mendapat perhatian ramai Isi Sumbangan bidang bioteknologi dalam kehidupan manusia • • • • • Bidang pertanian Bidang perubatan Sektor makanan dan minuman pengurusan alam sekitar teknologi (jenayah forensik)

Kesimpulan • Bidang bioteknologi banyak menyumbang kepada kehidupan manusia - usaha penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini harus diggiatkan lagi agar bidang ini dapat dimaksimakan pengunaannya dalam kehidupan manusia.