1) Akaun wang kerajaan salah satu kumpulan wang yang terdapat di sekolah.

Diselenggara secara berasingan daripada akaun lain.

PENGENALAN
2) Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3, tahun 1995 menyatakan:

3) Setiap sekolah di Malaysia dikehendaki menyediakan Akaun Wang Kerajaan Mengikut Arahan Perbendaharaan dan Akta Acara Kewangan yang di tetapkan oleh kerajaan. Wang peruntukan ini akan di agihkan melalui Jabatan Pelajaran Negeri atau terus diagih terus oleh kementerian. Agihan ini menjadi tanggungjawab P/GB untuk mengurus ikut kepada keperluan sekolah masing-masing

I. Terimaan sumber kewangan : segala bentuk wang yang di terima sekolah hasil sumbangan dan pembiayaan dari Kementerian Pelajaran mengikut saluran dan prosedur tertentu.
II . Peraturan atau tatacara pemberian per kapita bagi metapelajaran dan bukan mata pelajaran.
Sumber wang kerajaan : -PCG Matapelajaran & bukan matapelajaran - Bantuan RMT - Bantuan gotong royong -Batuan modal -Bantuan biasiswa kerajaan -Geran Pelancaran -Bantuan Pra sekolah

Tahunan Sekolah dan menyerahkannya kepada Cawangan Audit di Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran selewatlewatnya 31 mac setiap tahun Mengurus dan menyempurnakan urusan pembayaran gaji Mengurus setiap jenis dana yang ada di sekolah termasuk pungutan wang.TUGAS PENGETUA/GURU BESAR DALAM PENTADBIRAN KEWANGAN SEKOLAH Memastikan tuntutan dibuat dengan tepat dalam tempoh masa yang di tetapkan Memastikan sekolah mempunyai satu sistem pengurusan kewangan dan perakaunan yang betul dan teratur Mengurus Buku Tunai Akaun Wang Kerajaan. pembelian dan pembayaran . Akaun Wang SUWA dan Akaun Wang Asrama dan Panjar wang runcit Menjadi pengerusi Tander atau Sebut harga Sekolah Menetukan wang peruntukan digunakn dengan baik dan berfaedah Sediakan Penyata Akaun.

kedai koperasi sekolah dan tender kantin Bidang Tugas pengetua/guru besar sememangnya amat luas. pejabat. . Guru Kanan Mata Pelajaran dan Pembantu Tadbir Kewangan untuk membantunya melancarkan sistem pengurusan.Meyelenggara tatacra menyimpan stok atau alatan untuk pusat sumber. makmal. bengkel dan lainlain Mengurus kewangan di kedai buku. Di mana merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Namum begitu bagi memastikan pengurusan kewangan sekolah dijalankan secara sistematik dan berkesan P/GB perlu membuat pengagihan tugas kepada guru Penolong Kanan.

Jenis-jenis Pemberian Bantuan Perkapita terbahagi kepada 2 : 1) Bantuan Mata Pelajaran 2) Bantuan Bukan Mata Pelajaran .SUMBER WANG SEKOLAH Salah satu dari sumber wang sekolah ialah daripada KUMPULAN WANG KERAJAAN yang di kenali sebagai Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG). Pemberian ini bertujuan untuk memastikan aktiviti pendidikan di sekolah-sekolah dapat mencapai tujuan dan seterusnya memenuhi matlamat Kementerian Pelajaran. Semua tuntutan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Pendidiakn Negeri (JPN) masing-masing sebelum disampaikan ke Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran.