BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MASAKAN RIMBA SMK (LKTP) KG. SERTIK 28610 KARAK PAHANG.

Nama Pengadil : ………………………….. Bil 1. Perkara Tekstur dan Rasa - Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya - Kualiti makanan, rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan - Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Markah Penuh 30 markah

Sesi K.Bomba

: K.Polis

April/2012 Pandu Puteri Puteri Islam Pengakap KRS PBSM

2.

20 markah

15 markah 100 markah .Kaedah memasak yang betul .Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama .Makanan perlulah bersih.Markah akan diberikan kepada kombinasi.Penggunaan bahan yang mencukupi .3. kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan . menarik dan praktikal . Komposisi makanan. 15 markah 5. kreativiti dan inovasi .Bahan-bahan masakan perlulah harmoni .Kerjasama dalam pasukan Jumlah Keseluruhan 20 markah 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful