You are here: Home / Blogs / jafar's blog / Doa akhir tahun dan awal tahun baru Islam

(Hijriyah)

Doa akhir tahun dan awal tahun baru Islam (Hijriyah)
Tue, 12/15/2009 - 00:30 - jafar Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun 1431 Hijriyah. Meskipun banyak dari sebagian kita umat Islam yang memandang 'biasa-biasa saja' tahun baru Islam ini namun sesungguhnya saat pergantian tahun baru Islamlah saat yang paling tepat untuk memulai sebuah resolusi baru. 'Resolusi baru', seperti itulah ungkapan yang banyak diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita saat mereka merayakan pergantian tahun baru Masehi. Namun sebenarnya momen yang tepat untuk memulai resolusi baru adalah ketika pergantian tahun baru Islam. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita akan melihat sekilas jauh ke belakang tentang asal muasal dimulainya perhitungan tahun/kalendar Islam (hijriyah). Ketika itu khalifah Umar bin Khattab ra. setelah berunding dengan beberapa penasihatnya akhirnya memutuskan untuk menggunakan tahun dimana Rasulullah Saw. berhijrah dari Mekah ke Madinah sebagai awal permulaan perhitungan kalendar Islam. Momentum hijrah Rasulullah Saw. dianggap mewakili 'era baru', karena bukan halnya saat itu Rasulullah berhasil meloloskan diri dari kota Mekkah yang sudah tidak kondusif lagi bagi perkembangan dakwah beliau namun juga keputusannya untuk berhijrah ke Madinah membawa pelita terang bagi kebangkitan Islam sehingga beliau berhasil membangun pondasi mental dan spiritual bagi umat Islam yang terasa sampai sekarang ini. Para shalihin mengajarkan kita untuk berdoa ketika menjelang pergantian tahun. Dan dibawah ini adalah doa akhir tahun dan awal tahun yang lafadznya cukup terkenal karena banyak terdapat di buku-buku doa. Doa Akhir Tahun Bacalah doa ini tiga kali saat menjelang akhir tahun baru Islam, bisa dilakukan sesudah ashar atau sebelum maghrib pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. Dengan doa ini kita memohon ketika kita akan mengakhiri perjalanan tahun yang akan ditinggalkan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya, dan apabila dalam tahun yang akan ditinggalkannya itu ada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Swt yang kita kerjakan, maka mohonlah agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah Swt.

saya mohon kepada-Mu. segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan. dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat.beserta para keluarga dan sahabatnya. berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala. wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihii wa sahbihii wa sallam Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. wahai Dzat Yang Maha Pemurah.Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa shallallaahu 'ala sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma maa 'amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani 'anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta 'alayya ba'da qudratika 'alaa uquubati wa da'autani ilattaubati minhu ba'da jur'ati alaa ma'siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa 'amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa'adtani 'alaihits-tsawaaba fas'alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha' rajaai minka yaa karim. selama tahun ini. wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu. padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu). . saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. sedang kami belum bertaubat. wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Karena itu ya Allah. yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya.

Dengan doa ini kita sebagai Mu'min memohon kepada Allah Swt. . wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dahulu.agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. wa 'alaa fadhlikal-'azhimi wujuudikalmu'awwali. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan. Bisa dilakukan selepas maghrib atau pun sesudahnya. agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan. Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu. kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam. Doa Awal Tahun Bacalah doa ini tiga kali saat kita memasuki tanggal 1 Muharam. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad. wa haadza 'aamun jadidun qad aqbala ilaina nas'alukal 'ishmata fiihi minasysyaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna 'alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu'i walisytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. beserta keluarga dan sahabatnya. lagi Awal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful