P. 1
Globalisasimenurutislam Dr1 Yusof Alqardawi 100724122218 Phpapp02

Globalisasimenurutislam Dr1 Yusof Alqardawi 100724122218 Phpapp02

|Views: 4|Likes:
Published by swordmy2523

More info:

Published by: swordmy2523 on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

Globalisasi Menurut Pemikiran Prof. Dr.

Yusuf al-Qardawi Definisi Globalisasi Dari segi bahasa, globalisasi berasal dari kata dasar global yang bererti umum dan keseluruhan ( Kamus Dewan 1995:548 ) atau sejagat dan menyeluruh. Beberapa definisi Globalisasi menurut pandangan sarjana Barat; 1. Oscar Ugarteche. Globalisasi ditakrifkan sebagai pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi yang merentasi sempadan kebangsaan (nasional) dan kerantauan. Ia dizahirkan dalam meningkatnya pergerakan barangan dan perkhidmatan menerusi perdagangan dan pelaburan serta (pergerakan) manusia merentasi sempadan-sempadan tersebut. Ia juga terzahir dalam pertukaran maklumat (informasi) pada masa sebenar. Ia dipacu oleh pelaku-pelaku individu ekonomi yang mencari lebih banyak keuntungan ekonomi persaingan yang semakin menekan. 2. Trezzini Mentakrifkan globalisasi sebagai integrasi ekonomi dunia yang mendalam dan meluas melalui hubungan pengeluaran dan penggunaan. 3. Mittelman (1996) Suatu fenomena sejagat. Globalisasi ialah cantuman pelbagai jenis proses rentas sempadan dan pelbagai struktur dalam negeri yang membolehkan ekonomi, politik, budaya dan ideologi sesebuah negara menembusi (ekonomi, politik, budaya dan ideologi) negara-negara lain. 4. Martin Albrows Memberi definisa globalisasi sebagai merujuk kepada semua proses yang dengannya manusia di seluruh dunia dihimpunkan masuk menjadi satu masyarakat dunia, masyarakat global. 5. Anthony Giddens Anthony Giddens pula mendefinisikan globalisasi sebagai proses menjadikan intensifnya hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh dengan

atau umat harus dilenyapkan. ia bererti generalisasi pola hidup yang tradisinya (sebelumnya) menjadi karekter khas negara atau kelompok. 2. Jadi. Globalisasi Menurut Pandangan Sarjana Islam 1. globalisasi bolehlah dianggap sebagai Amerikanisasi yang bererti sosialisasi gaya hidup Amerika. iaitu memindahkan sesuatu dari yang terbatas kepada sesuatu yang tidak terbatas. Dari pemahaman ini. Taha Jabir al-Alwani Dr. nasionalisme. Prof. Bersifat tanpa batasan . Chandra Muzaffar Globalisasi adalah suatu proses yang melibatkan negara. Dr. Ia bererti menjadikan seseuatu berskala internasional. Muhammad Abid. Muhammad Abid al-Jabiri menyatakan globalisasi berasal dari bahasa Perancis iaitu monodialisation yang pertama kali muncul di Amerika Syarikat. Dr. Muhammad Abid al-Jabiri Dr. menjadikannya menembus batas dunia seluruhnya. globalisasi mencakup erti penghapusan batas-batas wilayah sesebuah negara dalam interaksi ekonomi (kewangan dan perdagangan) dan membiarkan semua permasalahan bergerak bebas di seluruh dunia. maka batas negara. politik dan sosial mereka kepada pihak yang lemah. kita boleh menyatakan bahawa propaganda globalisasi ini jika dilaungkan oleh suatu negara atau kelompok. Muhammad Abid lagi.sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa tempatan dibentuk oleh peristiwa-peristiwa (lain) yang berlaku beberapa batu jauhnya dari tempat itu atau demikian sebaliknya. Seterusnya menurut Dr. Superpower tersebut akan memimpin dan memandu negara-negara lain dalam acuan yang telah disediakan dengan meletakkan mereka sebagai pusat dan pihak lain sebagai pinggiran. Bagi Dr. 3. sebahagian pekerjaan yang merentasi sempadan dan memerlukan pemindahan dan perubahan yang bersifat nasional. modal. Taha Jabir al-Alwani menyatakan bahawa globalisasi ialah usaha pihak yang mempunyai kuasa dan pengaruh (global power) untuk mewujudkan centralization iaitu memaksa agenda ekonomi. perkhidmatan. Ciri-ciri Globalisasi 1.

dunia persis sebuah kampung. 2. pemikiran Barat adalah pusat dan paksi dunia. malahan aspek budaya. Segala hambatan dan sekatan perbatasan yang lalu telah berjaya dilangkau. Dominasi ini bukan sahaja melibatkan aspek tamadun. Ia juga sebagai suatu proses di mana sempadan negara-negara termasuk negara umat Islam semakin runtuh dan seluruh alam ini semakin berubah menjadi suatu unit. Bertolak dari sini maka negara-negara beridentiti kebangsaan. Justeru. Yakni memindahkan sesuatu dari kawasannya yang terhad dan dapat diawasi ke kawasan tanpa had yang jauh daripada sebarang pengawasan. globalisasi mencakupi maksud membatalkan sempadan negara. malahan sudah lama wujud dan bertapak. Ini kerana. Wujudnya Elemen Dominasi (Penguasaan) Globalisasi juga bersifat dominasi iaitu penguasaan sesuatu pihak ke atas pihak yang lain. Wujud Unsur-unsur Sains dan Teknologi Sifat globalisasi yang berasaskan unsur-unsur sains dan teknologi merupakan tempias daripada kehebatan dan kecanggihan teknologi maklumat dan komputer serta teknologi komunikasi dan satelit yang mendominasi ruang lingkup hidup manusia kini. beridentitikan kebangsaan dalam lapangan ekonomi dan membiarkan segala urusan dapat bergerak bebas menyeberangi alam dan ruang angkasa yang berada dalam lingkungan planet Bumi. Ini bermakna mana-mana masyarakat di planet Bumi ini terdedah secara terus-terusan kepada terobosan apa juga bentuk penyiaran asing tanpa boleh dibuat sebarang tapisan secara berkesan.Dunia tanpa sempadan menjanjikan pelbagai peluang dan dugaan yang bakal dimanfaatkan oleh manusia. Menurut Marshall McLohan. politik. Elemen dominasi bukanlah suatu perkara baru. Kepercayaan itulah yang dijadikan justifikasi terhadap dominasi Barat ke atas rantau lain yang dianggap sebagai daerah pinggiran. Globalisasi Menurut Pemikiran al-Qardawi Ketika mengulas mengenai definisi globalisasi. . al-Qardawi telah memetik pandangan Dr. ekonomi dan sebagainya. 3. kerajaan dan sesuatu umat berada dalam zaman yang ditunjangi oleh globalisasi. Muhammad Abid al-Jabiri yang menyatakan bahawa globalisasi bermaksud menjadikan sesuatu berada di peringkat antarabangsa.

Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita al-Quran setelah beberapa waktu lagi. (Riwayat Ahmad) Dengan ucapan ini Rasulullah memperkuatkan lagi mesej yang disampaikan oleh al-Quran kepada seluruh manusia melalui surah al-Hujurat [49]:13 mafhumnya: . Sesungguhnya tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang bukan Arab.” Tegasnya kesejagatan dalam Islam adalah berdasarkan kepada memuliakan semua keturunan manusia. secara eksplisit. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra’[17]:70 mafhumnya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam” Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di muka Bumi. melainkan dengan takwa. Mereka semuanya sama sebagai zuriat Adam sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadapan perkumpulan ramai semasa Hajj Wada` maksudnya: “Wahai sekalian manusia. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit merah.Globalisasi(‘Aulamah) dan Kesejagatan (‘Alamiyyah) Menurut al-Qardawi. tidak juga bukan Arab terhadap Arab. Kesejagatan disebutkan dengan jelas oleh alQuran dalam surah al-Anbiyaa’ [21]:107 mafhumnya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” Juga firman Allah dalam surah al-Furqan [25]:1 yang bermaksud: “Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam” Firman Allah lagi dalam surah Sad[38]:87-88 mafhumnya: “Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. erti globalisasi hampir sama dengan kesejagatan ataupun universal yang dibawa oleh Islam. Manusia semuanya sama-sama bertanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kesejagatan juga ditegakkan atas asas persamaan antara manusia dari sudut kemuliaan kemanusiaannya dan dari segi taklif dan tanggungjawab. Semua yang ada di langit dipermudahkan Allah untuk mereka. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan bapa kamu adalah satu.

Ia juga . ekonomi. Ia adalah nama yang digunakan untuk penjajahan bentuk baru. pengetahuan. tetapi ia sebenarnya bermaksud layanan tuan-tuan kepada hamba abdinya. Sudan. Digunakan nama yang baru untuk disesuaikan dengan zaman yang baru dengan tujuan hendak menguasai dunia di bawah satu ungkapan yang lunak iaitu globalisasi.” Namun dalam ayat yang menetapkan persamaan antara manusia ini. Al-Quran mengiktiraf bahawa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan berpuak-puak dengan tujuan mereka dapat saling kenal-mengenal. lebih khusus lagi dunia Islam. kekuatan yang ketenteraannya. ia bererti pemaksaan pengaruh Amerika ke atas dunia. Jadi. Globalisasi ala Amerik bukan bererti layanan saudara terhadap saudaranya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. atau diserang secara langsung sebagaimana halnya yang terjadi kepada Iraq. Mana-mana negara yang berani menentang atau melawan mesti diajar atau dihukum sama ada dengan sekatan ekonomi. gergasi kepada si kerdil dan orang yang membesarkan diri terhadap orang yang lemah. Inilah yang dilakukan oleh Amerika Syarikat berbekalkan kemajuannya dalam bidang ilmu dan teknologi. ancaman ketenteraan. keupayaan penguasaan ekonominya dan keangkuhannya menganggap dirinya sebagai ketua dunia ini. al-Quran tidak pula membatalkan kekhususan rumpun-rumpun bangsa. pemaksaan pengaruh politik. budaya dan sosial dari Amerika Syarikat kepada dunia.“Hai manusia. khususnya dunia Timur atau dunia ketiga. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Menurut al-Qardawi lagi. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sedangkan globalisasi menurut faham Barat seperti yang nyata kepada kita melalui propagandanya hingga ke hari ini adalah. globalisasi dalam gambaran yang sangat ketara pada hari nin bererti membaratkan dunia atau dengan kata lain mengamerikakan dunia. malah bukan juga bererti layanan sekutu terhadap sekutunya sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang yang terhormat dan merdeka di manamana tempat di dunia ini. Iran dan Libya.

Bertolak dari sini menurut al-Qardawi lagi. Islam memperakui kekhususankekhusasan yang telah ditentukan kepada mana-mana bangsa kerana ia merupakan satu . Segala prasarana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencanangkan tujuan tersebut melalui muktamar-muktamar atau persidangan-persidangan antarabangsa. China pada tahun 1995M. dan penyempurnaan kepada persidangan yang diadakan di Kaherah (1994).bererti pemaksaan polisi-polisi yang diinginkan oleh Amerika Syarika melalui pertubuhanpertubuhan atau organisasi-organisasi antarabangsa yang kebanyakannya dikuasai oleh Amerika seperti Bank Dunia. memberikan kebebasan mempraktikkan seks di kalangan anak-anak. menghalalkan perkahwinan sejenis. Padahal perkara-perkara merupakan salah satu elemen yang membentuk masyarakat dan tamadunnya. memperakui kelahiran yang bukan melalui perkahwinan yang sah. biar apa pun sebabnya. Matlamat muktamar atau persidangan tersebut ialah untuk mencanangkan satu deklarasi yang menghalalkan pengguguran anak secara mutlak. sehingga hal-hal lain yang bercanggah sama sekali dengan mana-mana agama langit dan bercanggah dengan mana-mana peraturan yang diketahui oleh rumpun masyarakat kita. Globalisasi turut bermaksud. Kesan globalisasi juga nampak ketara melalui Persidangan Wanita yang diadakan di Peking. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dan Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa (WTO) dan lain-lain lagi. hal ini nampak jelas dan ketara dalam Persidangan Penduduk yang dilangsungkan di Kaherah pada musim panas tahun 1994M. Menurut al-Qardawi. Republik Islam Iran dan pelbagai jamaah Islam mengambil pendirian yang seiringan Vatican (Roman Khatolik) dan tokoh-tokoh gereja untuk menentang aliran yang merosakkan ini. pemaksaan budaya Amerika yang khusus yang tegak di atas falsafah materialisme (kebendaan) dan utilitarianisme (mengutamakan kepentingan diri dan membuka kebebasan seluas-luasnya sehingga ke tahap menghalalkan apa sahaja). Semua rumpun bangsa dikerah supaya menyetujui objektif tersebut sama ada dengan cara ugutan atau pun dengan cara pujuk rayu atau janji-janji manis. Rabitah al-‘Alam alIslami di Makkah. Semuanya dapat merasai bahawa bahaya besar sedang menanti dan mengancam nilai-nilai keimanan kepada Allah dan risalah-Nya. kita dapati Universiti al-Azhar. Menurut al-Qardawi. serta mengancam keluhuran akhlak yang menjadi sebab Allah mengutuskan para Rasul-Nya. Ia adalah lanjutan. pengukuhan.

tentulah yang kuat akan menang. . ekonomi.isu yang penting agar manusia tidak mengambil sikap melampaui terhadap manusia yang lain sehingga menyebabkan mereka berusaha memadam kehendak naluri orang lain tanpa kerelaannya dan memaksa orang lain mengikut kehendaknya. eksport import atau dalam bidang maklumat dan telekomunikasi akhirnya akan menguntungkan pihak yang kuat dan besar. Globalisasi Adalah Penjajahan Baru Globalisasi dalam persepsi yang dilaungkan sekarang akhirnya akan memihak kepada golongan yang kuat. Ia dicipta demi kepentingan negara-negara kaya melawan negaranegara miskin. Ini semua berlaku. Sementara negara-negara dunia ketiga seperti yang mereka gelarkan terutamanya negara-negara Islam akan menjadi seperti yang diungkapkan oleh seorang pemikir Algeria. Membuka pintu seluas-luasnya dengan alasan globalisasi dalam bidang-bidang perdagangan. Malik ben Nabi bahawa negara-negara ini tidak mempunyai peluang dalam perlumbaan antarabangsa melainkan hanya mendapat sisa-sisa yang lebih dari negara yang kuat. Itu pun jika masih ada (sisa-sisa) kepingan-kepingan yang masih elok di sisi mereka untuk diberikan kepada orang lain. Penjajahan yang hanya mengubah warnanya seperti bengkarung. bagaimana kita membayangkan hasil pertembungan antara yang kuat dengan yang lemah? Sebagaimana nasib pengendera unta atau keldai bila harus berlumba dengan pemandu kereta. Yang mendapat keuntungannya ialah negara yang memiliki keupayaan ilmu. merasa tinggi sepertimana Firaun yang merasa dirinya tinggi dan menjadikan rakyat jelatanya berkasta-kasta dan ditindas. terutamanya negara yang mempunyai kemampuan. Tetapi bentuk baru ini menghendaki peninggian diri dan kerosakan di muka bumi seluruhnya. walaupun bentuknya berubah dan namanya ditukar. kerana ketidakseimbangan dalam pertarungan di ruang globalisasi ini. mengubah riak wajahnya seperti pelakon dan menukar namanya seperti penipu. iaitu meninggi diri di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. negara-negara dalam Blok NATO (North Atlantic Treaty Organzation atau Pakatan Atlantik Utara) yang perkasa melawan negara-negara Selatan yang papa. Akan tetapi ia tetap ia. menukar kulitnya sepertinya ular. Globalisasi adalah penjajahan silam dalam penjajahan silam dalam rupa dan nama yang baru. kekuatan dan kekayaan yang lebih besar iaitulah Amerika Syarikat. Dari sinilah menurut al-Qardawi timbul persoalan. telekomunikasi dan teknologi yang tinggi dan berkembang pesat.

pada hakikatnya memang kita tidak berupaya untuk melarikan diri daripada globalisasi . Caranya ialah dengan kita saling bantu membantu dan membentuk kekuatan sesama kita. Justeru kita perlu membangunkan mereka daripada lenanya dan mengejutkannya daripada kelalaiannya. Seterusnya al-Qardawi menjelaskan. Peranan Umat Islam Dalam Menangani Persoalan Globalisasi Menurut Al-Qardawi. Umat kita tidak akan mampu menyumbang kebaikan kepada orang lain sebelum disumbangkan kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. kita wajib mengembalikan kesedaran rakyat kita dengan kesedaran yang berdasarkan keterangan yang jelas. Kita perlu mengembalikan kesedarannya tentang identiti dan mesejnya serta peranan yang perlu dimainkan untuk dirinya dan orang lain. Kita tidak berupaya untuk menolak atau melarikan diri daripada kepungan dan tekanannya. jauh daripada unsur pelampauan. Ia adalah umat yang tidak keluar sendiri akan tetapi dikeluarkan untuk manusia supaya dapat memberi manfaat kepada mereka.harus bergerak untuk melindungi diri kita dari serangan gaya baru ini. al-Qardawi menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kita umat Islam:1. bangsa Afrika dan negara-negara berkecuali serta semua orang fakir dan tertindas di muka bumi ini.Menurut al-Qardawi langkah pertama yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam ialah menyedari bahawa umat Islam masih hidup dan bukannya mati. Sesungguhnya pembaikan dalaman itu diperlukan sebelum pembaikan luaran. Tetapi mereka sedang tidur atau ditidurkan. Seterusnya kita-bangsa Arab. Kerana ternyata bahawa globalisasi itu ada sebahagiannya yang terpaksa kita terima. Memuji-muji warisan . umat Islam.Ia bukan setakat menindas satu kumpulan malah menindas semua rumpun bangsa di muka Bumi demi kepentingan segelintir kecil daripada mereka. Hal-hal negatif itu ialah seperti mersa cukup untuk bersenandung dengan kehebatan nenek moyang pada masa silam atau meratapi keruntuhan tamadun yang pernah bergemilang suatu masa dahulu atau memaki hamun Barat dan menyerang tamadun materialistiknya. Kita wajib membuang semua hal yang negatif dalam pemikiran dan tingkahlaku kita. Namun. Oleh itu dalam usaha untuk menangani persoalan globalisasi ini. menyampaikan hidayah dan kebaikan. Umat ini adalah umat universal. penghinaan dan penakutan. kita juga tidak patut menerima bulat-bulat dan menyerahdiri kepadanya dengan menunduk dan mengangguk-anggukkan sahaja kepala.

Apabila kita telah mengenali punca-punca. dalam menghadapi gelombang globalisasi hari ini umat Islam tidak seharusnya leka dan alpa kerana ia akan meruntuhkan umat Islam sendiri. Mencaci-maki orang lain – sekali pun orang yang dicaci itu jahat – tidak memberikan sebarang faedah selagikita tidak berjaya menyedarkan mereka – atau sekurang-kurangnya menandingi – dengan gerak kerja dan usaha kita. Kita mesti berusaha keras mengubah kelemahan diri kita. menjaga dan menegakkan akidah serta memancarkan cahayanya ke seluruh alam ini. Menurut al-Qardawi lagi. Kita patut mengakui penyakit sosial yang menimpa kita dan keadaan ekonomi kita yang negatif serta kesilapan kita dalam politik. maka barulah kita dapat menentukan jenis penyakit dan menemukan ubatnya. Kita mesti menjadi orang yang berani dan snggup mengaku penyakit jiwa yang ada pada kita serta kerosakan akal dan penyelewengan tingkah laku kita. cita-cita dan keazaman jitu serta keyakinan kepada Allah. Maka dengan cara itu barulah hidup kita dan masyarakat berubah sejajar dengan sunnah Allah yang terungkap melalui firman-Nya dalam Surah alRa‘d 13:11. Menangisi keruntuhan silam adalah perangai penyair-penyair yang sentimental. Oleh itu umat Islam seharusnya saling ingat . Ia bukannya sikap orang berupaya membangunkan tamadun. Jangan kita persalahkan orang lain atas segala kerosakan yang terjadi. “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 2. Kita wajib memenuhi hati anak-anak kita dengan keimanan. kemudian keyakinan kepada diri sendiri. Langkah pertama untuk rawatan ini ialah dengan mengenal pasti kekurangan-kekurangan yang ada pada kita.silam tidak memberikan manfaat kalau umat yang ada sekarang tidak hidup. Pengakuan kita itu bukannya bererti kita menyerah kalah dan berputus asa untuk mencari rawatannya. Memantapkan Akidah Seterusnya peranan utama masyarakat Islam hari ini ialah memelihara.mafhumnya. Justeru. kita perlu mencipta kemuliaan yang baru untuk diri kita dengan usaha dan pemikiran sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kita masa dulu iaitu semasa zaman kegemilangan kita dahulu. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubatnya dan tidak ada simpulan yang tidak terungkai.

apabila kita dapat menguasai ekonomi secara tidak langsung ia akan dapat membina jati diri umat Islam. umat Islam perlu berusaha untuk melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. pakar-pakar asing dan ubat-ubatan. sikap yang paling tepat dalam menangani arus globalisasi ini ialah dengan bersikap sederhana. dengan penguasaan ekonomi dan kemahiran kita mampu untuk menyampaikan kalimah-kalimah dakwah melalui berbagai-bagai media sama ada cetak. Al-Qardawi juga turut menekankan bahawa sudah tiba masanya umat Islam membuka mata dan pemikiran agar tidak perlu lagi bergantung dengan segala yang datang dari Barat contohnya dalam bidang industri.televisyen dan internet yang amat meluas penggunaannya kini di kalangan masyarakat global. contohnya istilah-istilah serta sistem ekonomi dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya berusaha mengambil elemen-elemen yang positif daripada perkembangan globalisasi dan sekaligus berusaha menjauhi segala elemen negatif sama ada dari segi material mahupun spiritual dan menjadikan iman sebagai benteng utama. pemikiran dan budaya Islam agar tidak terpesong dan terpedaya dengan arus globalisasi yang boleh menghilangkan keistimewaan dan jati diri setiap individu Muslim. Seterusnya. Perkembangan teknologi sepatutnya disedari oleh seluruh umat Isam. radio. Ekonomi merupakan aspek yang sangat penting apabila kita berhadapan dengan arus globalisasi . tanpa adanya jati diri. Menguasai Aspek Ekonomi. Ini kerana jatuh bangunnya sesebuah negara itu adalah bergantung kepada kekuatan. Rentetan daripada itu. Menurut al-Qardawi . kita sebenarnya tidak dapat lari dari dunia perniagaan dan kewangan. 3. umat Islam tidak akan mampu untuk menepis segala unsur negatif yang datang dari Barat. Oleh itu. lebih-lebih lagi apabila berhadapan dengan arus globalisasi ini. Apabila kita memperkatakan tentang ekonomi. Selain itu. . kestabilan dan kemantapan ekonominya.mengingati antara satu sama lain dan menyedarkan saudara seagama betapa pentingnya mempertahankan akidah. Pada masa yang sama ia mestilah bermatlamat untuk membangunkan ekonomi Islam.

khususnya alat-alat penyiaran. photostat.4. harapan al-Qardawi . radio dan televisyen. Caranya ialah percaya kepada diri sendiri. menjadi kewajipan keatas setiap orang Islam memanfaatkan bahan-bahan cetak. Ia sesuai untuk menyemai kebaikan atau kejahatan. 5. Menguasai Ilmu Pengetahuan. kita hendaklah memajukan ilmu pengetahuan dan menguasainya sesuai dengan tuntutan zaman. Maksudnya ialah menjadi orang yang berusaha keras mengaut faedah segala yang positif daripada globalisasi dan keterbukaannya dan sekaligus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi hal-hal negatifnya. Ini bererti menurut al-Qardawi . Tetapi sebelum itu semua. dalam menangani persoalan globalisasi ini. marilah kita menggunakannya untuk tujuan kebenaran dan kebaikan bukannya untuk kebatilan dan kejahatan. sektor pertanian. Menurut al-Qardawi . baik berupa material mahu pun spritual. dalam menghadapi era globalisasi ini. sektor industeri. kerana keinsanan itulah jalan dan matlamat untuk pembangunan dan kemajuan. kita mestilah berusaha merealisasikannya sama ada secara bersendirian atau secara kolektif. Menggunakan Sepenuhnya Kemudahan dan Kemajuan Teknoloji Maklumat Terkini. juga boleh membina. Untuk tujuan tersebut. agar hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Alat ini boleh memusnahkan. komputer. Usaha ini hendaklah terus menerus dijalankan sehinggalah kita semua telah memainkan peranan masing-masing di dunia ini lalu kita tidak lagi menjadi beban kepada orang lain. Justeru. Umat ini juga wajib menggunakan alat-alat baru (internet) yang menguasai dunia hari ini yang dapat mrmecah tembok dan menyemberangi belantara dan lautan untuk menyerang segenap tempat dan mengubah fikirah manusia. sikap yang patut kita ambil ialah sikap bersederhana. kita hendaklah terlebih dahulu memajukan keinsanan kita. Dengan itu kita dapat menguasai sumber pendapatan. bekerja sekuat tenaga untuk memajukan kemampuan dan memperbaiki potensi yang ada pada diri kita. Ia telah menjadi satu keperluan utama untuk memberikan perkhidmatan Islam melalui internet. saluran satelit dan sebagainya dalam menyampaikan dakwah Islam dan memberikan kesedaran tentang islam. Menurut al-Qardawi lagi. pentadbiran dan pengurusan kita. Seterusnya al-Qardawi menjelaskan bahawa tanggungjawab ini telah .

Oleh kerana itu perlu ada website Islam di internet yang istimewa dan dipercayai di kalangan semua umat Islam dan bukan Islam. ia tidak cenderung kepada kefanatikan. dan keutamaan berdasarkan tuntutan semasa. 4.1. Mesejnya disampaikan kepada umat Islam dan bukan Islam untuk membetulkan kefahaman mereka dan memjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan serta membuang kekeliruan dan menolak segala rekaan terhadap Islam. 3. ibadah. Tujuan website ini dapat diringkaskan menerusi sepuluh objektif berikut. Berpegang kepada fatwa yang memudahkan dan dakwah yang menyenangkan. Mempersembahkan Islam dalam bentuk yang syumul dan lengkap melengkapi dari sudut akidah. perundangan dan peradaban. Orang Islam hendaklah sentiasa mempunyai matlamat untuk melakukan yang terbaik sahaja. adab. Kita dituntut untuk bekerja. 6. Website yang dibangunkan ini tidak menggambarkan halatuju negara tertentu atau puak tertentu. Kita ditakdirkan untuk melaksanakan peranan ini. . Kefarduan kerana ia diwajibkan oleh ajaran agama. 5. Malah ia mengungkapkan tentang Islam yang tulin dan lengkap dengan asas-asas dan ciricirinya. hukum-hakamnya dan nilai-nilainya daripada sumbernya yang sebenar iaitu al-Quran dan Sunnah yang sohih sebagaimana yang difahami oleh generasi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Website ini mampu untuk berbahas dengan orang lain dan mampu pula menandingi mereka. Justeru. akhlak. 2.menjadi satu kefarduan dan keutamaan kepada kita. Memetik ajaran Islam. Mempertemukan antara yang asal dan semasa dengancara mendapatkan inspirasi daripada bahan-bahan silam yang banyak dan dirujuk kepada imam-imam besar untuk diambil ilmu dan manfaatnya. Berpegang kepada kesederhanaan Islam dan realiti yang ada. berusaha keras dan mengadakan pembaharuan.

Website ini akan bekerjasama dengan semua yang bekerja di lapangan ini dan akan cuba membuat penyelarasan dengan mereka jika ada kesempatan. Website ini akan saling bergandingan dengan website-website Islam yang lain. Berdialog dengan cara yang terbaik. Tdak taasub kepada sesuatu pandangan silam. 8. mengerah segenap keupayaan dan tenaga kita serta bersatu menghadapi globalisasi .7. memenangi hati manusia dengan kasih sayang. institusi (aliran) atau individu tertentu. di mana kita tidak perlu mencampur aduk dan mengulang-gulang sesuatu tanpa keperluan dan alasan. bukannya dengan kebencian. Menggabungkan antara isi kandungan yang ilmiah dan rupa bentuk persembahan yang menarik. Berurusan dengan semua manusia sekalipun bertentangan pendapat dengan cara yang lembut dan tidak kasar dan keras. Globalisasi kelihatan pada hari ini seolaholah dipaksakan ke atas kita dan kita tidak mungkin dapat lari daripada tekanandan kepungannya. Oleh itu kita perlu menghadapinya dengan mengambil sikap menyaring yang baik dan kita hendaklah saling bekerjasama menghindarkan aspek-aspek negatifnya. Sesungguhnya Allah itu indah dan sukakan keindahan. 9. ia dilakukan oleh sekumpulan ahli profesional dalam ilmu komputer. Caranya ialah dengan meningkatkan kualiti dan potensi yang ada pada kita. yang maksum. Untuk tujuan isi kandungan ilmiah maka ia dilakukan oleh satu badan uang terdiri daripada ulama syariah yang berwibawa. 10. Untuk tujuan persembahan yang menarik pula. Kesimpulan Manusia hari ini menurut al-Qardawi terpaksa berhadapan dengan globalisasi .umat Islam seharusnya mengambil sikap sederhana dengan berusaha mengambil manfaat apa yang baik dan menghindarkan apa yang buruk. bukannya . idea baru.a. Kita. Setiap orang boleh diterima pandangannya dan boleh ditolak melainkan Nabi Muhammad s.w.

kerana sokongan Allah itu sentiasa bersama jamaah. Al-Muslimin wa al-‘Aulamah.bersendirian. Kita juga mesti mengambil faedah daripada semua mekanisme globalisasi dan peluang yang ada untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. . Oleh itu website Islam Antarabangsa yang dinamakan Islam On Line adalah merupakan salah satu usaha semasa yang diperkenalkan untuk menyahut cabaranh globalisasi .2000. Yusuf al-Qardawi . Amanah inilah yang Allah pikulkan ke atas bahu kita. Sama-samalah kita memberikan sumbangan terhadap projek yang besar ini. Rujukan 1. Al-Qahirah : Dar al-Tauzi ‘ wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->