Pusat PERMATApintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia Tel: +603-8921 7503 Fax

: +603-8921 7525 E-Mail: permatapintar@ukm.my

Dengan ini mengesahkan bahawa NAMA PELAJAR: LIEW JIN MING MYKAD/MYKID#: 980217385287 NAMA SEKOLAH: SMJK SAM TET NEGERI: PERAK telah menamatkan Ujian Dalam Talian UKM1 pada 20120308 23:44:48.503

Ujian Dalam Talian UKM1 TAHUN 2012
FAIL RUJUKAN: dbb386b8-e580-4b7a-a04a-791f9fc7e2e3-2012.pdf