Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian. 2. Haematologi. Transfusi Darah . Menjalankan Amali Oral Histologi 3. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial.Fisiologi. pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP. 3.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti.2.Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research.Menguruskan peperiksaan amali . 2.Mikrobiologi.Reagent Dll.Patologi Kimia.Bahan Kimia.Imunologi. H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana .

taxidermy .Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan . pelajar sarjana 4.2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1.4.Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination . 2.3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3.2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.penyelidikan .3 Inventori penyimpanan rekod 4.Pengurusan Oral Sains Galeri 1.Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3. 4.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1.Tugas-Tugas Khas 1.2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4.4 Urusan commissioning .1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.

keselamatan dan kemudahan makmal-makmal.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7.temperature ) 8.1Biomechanist Instron Team-kursus. renovasi . Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab.perkhidmatan R&D 5.3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal. Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5.sebut harga 8.2 Urusan penyeliaan.Urusan inovasi.relative humidity.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG.Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7. kos ubah suai .2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan. 6. .pemeriksaan kualiti (particle count. 8.1 Urusan perancangan reka bentuk 8.5.penender. 6. 5.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8.1 Menguruskan kursus in-house training 6.2 Urusan perbincangan .

Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod . (bersama kaitangan JTMP lain) 6.membantu membuat spesifikasi .HUSM dan PPSG .keperluan pakai habis. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1.. keperluan ruang. keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan.mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan. Mengemaskini rekod peralatan-harta modal.(bersama kakitangan JTMP lain) 5.msds dan pakai habis. Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000. 3. Pentadbiran 1. . Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan . Membantu merancang.( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4. urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan. 2.menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial.Keperluan penyelenggaraan.2. Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia. .mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. Asiah Abu Bakar A.

Menjalankan verifikasi stor PPSG 9. Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8.lain) 7. Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG..dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan.mennjalankan audit dalaman HUSM . . .membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman.mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti . kompentensi kakitangan dan lain. .memantau prestasi unit (objektif Kualiti) .mengawal pergerakan dokumen dan manual.

7. Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan. 6. 5. Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4. . Pengajaran 1.B. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan. 2. Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan. Membantu peperiksaan. dan penyediaan bahanujii . 8. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3.bahan pengajaran pelajar PPSG . spesimen dan bahanuji.

pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. Memantau bahan. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8. Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. Membantu kemasukan data ke komputer. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. . 6. Penyelidikan 1. 9.bahan projek yang memerlukan pemantauan. Menjalankan kajian. 4. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. 10. 3. 2.Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat .C. Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian. 7.

Lain-lain 1. Membuat kerja. Perkhidmatan dan rutin 1. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6. 2. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E. Memantau prestasi perkhidmatan 5. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4.Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja . Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan. 4. Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3.D. 3.kerja semasa mengikut keperluan . Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2.

ISO.Menghadiri persidangan. 8. demo peralatan terkini dan lain-lain. Memproses spesimen pesakit. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal. 9. 10. 2. Eda binti Sharip 3. PERKHIDMATAN 1. seminar . Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian. Khadijah binti Mohd Ali 4. Chairul bin Sophian 5. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM. program rakan sains. 3.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1. Siti Zulaiha binti Khasbullah A.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5. 6. Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG.bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah. . 7. Siti Fadilah Abdullah 2.

Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. B. pemprosesan data dan penganalisaan data-data. PENYELIDIKAN 1. 3. 4. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. . Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing. 5.4. dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. 2. Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. Membantu dalam perolehan.

Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. (Jika ada) 3. D. Membantu di dalam peperiksaan. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik.) 2. 5. kursus. 4. Menghadiri seminar. alatan. PENGAJARAN 1. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. LAIN-LAIN 1. 2. bengkel. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya. Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran. taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan .C.

.Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana.Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM. Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal.Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains . slaid.Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) .pengetahuan. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. Pembangunan . 3.Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan . UKKP .Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. . Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal. Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa. Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1. 4.

. . Perkhidmatan: Patologi Oral .Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal.Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral.selanjar 2. 3. .Menerima. . o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008. .Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta.Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’. Penyelidikan: .Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi.

.Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada). Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan. 5. ijazah lanjutan.. Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal. pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material. memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis. 4.Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. . Lain-lain: . Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.

Membantu projek penyelidikan pensyarah. Kursus dan Bengkel A.2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan. Kawalan Mutu dan lain-lain. . PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM. Audit Mingguan. Menghadiri Seminar. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan.pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu. B. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik.

membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM. D. PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan. LAIN-LAIN .Membantu dalam perolehan. PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C.

. pusat pengajian dan makmal.dua makmal . ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral.Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan. FLM PPSG. (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful