Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial. pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP.2.Patologi Kimia. Menjalankan Amali Oral Histologi 3.Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research. 2. Haematologi. H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana .Imunologi.Menguruskan peperiksaan amali .Reagent Dll.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti. 2. 3. Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Fisiologi.Mikrobiologi. Transfusi Darah .Bahan Kimia.

taxidermy .penyelidikan . 4.Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.4 Urusan commissioning .2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4.1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3. pelajar sarjana 4.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1.3 Inventori penyimpanan rekod 4.1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan .3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1. 2.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination .Pengurusan Oral Sains Galeri 1.Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3.Tugas-Tugas Khas 1.4.

2 Urusan penyeliaan. Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5.sebut harga 8. 6.1 Urusan perancangan reka bentuk 8.3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal.penender. Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab.1Biomechanist Instron Team-kursus. 6.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG. 5.perkhidmatan R&D 5. kos ubah suai .Urusan inovasi.5.2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan.Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8. .relative humidity. renovasi . 8.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7.temperature ) 8.pemeriksaan kualiti (particle count.keselamatan dan kemudahan makmal-makmal.2 Urusan perbincangan .1 Menguruskan kursus in-house training 6.

Mengemaskini rekod peralatan-harta modal. Asiah Abu Bakar A. Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan . Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1.mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan.(bersama kakitangan JTMP lain) 5. . keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan. . keperluan ruang. (bersama kaitangan JTMP lain) 6..HUSM dan PPSG . Membantu merancang.Keperluan penyelenggaraan.msds dan pakai habis.membantu membuat spesifikasi . Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod . Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia.keperluan pakai habis. Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000.2.menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial.mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. 3.( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4. urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan. 2. Pentadbiran 1.

mengawal pergerakan dokumen dan manual.memantau prestasi unit (objektif Kualiti) .mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti . .dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan.mennjalankan audit dalaman HUSM . Menjalankan verifikasi stor PPSG 9. . Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG. Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8.membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman.. .lain) 7. kompentensi kakitangan dan lain.

Pengajaran 1. Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. 2. Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3. dan penyediaan bahanujii . 5. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan.bahan pengajaran pelajar PPSG . Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan. Membantu peperiksaan. Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4. Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan. 6. . 7. 8. spesimen dan bahanuji.B.

Memantau bahan. 2. 10. Penyelidikan 1. Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8. 9.C. pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan. .Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. 3. Membantu kemasukan data ke komputer. 4. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat . Menjalankan kajian. 7. 6.bahan projek yang memerlukan pemantauan. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian.

Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6. Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus.D. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3. Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan. 3. 4. 2. Membuat kerja. Memantau prestasi perkhidmatan 5.Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja . Lain-lain 1. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4.kerja semasa mengikut keperluan . Perkhidmatan dan rutin 1. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E.

PERKHIDMATAN 1. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal.Menghadiri persidangan.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1. Khadijah binti Mohd Ali 4. Eda binti Sharip 3.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5. Chairul bin Sophian 5. Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian.bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG. Memproses spesimen pesakit. Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab. seminar . 9. Siti Zulaiha binti Khasbullah A. 3. Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah.ISO. program rakan sains. 10. demo peralatan terkini dan lain-lain. 2. 6. . 8. 7. Siti Fadilah Abdullah 2. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM.

Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah. B.4. 3. pemprosesan data dan penganalisaan data-data. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. . Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. 5. 2. dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. Membantu dalam perolehan. 4. PENYELIDIKAN 1. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing.

bengkel. (Jika ada) 3. Menghadiri seminar. 5. D. 4. LAIN-LAIN 1. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. kursus. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya.C. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. alatan. Membantu di dalam peperiksaan. 2. taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan .) 2. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran. PENGAJARAN 1. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik. Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan.

slaid. 4.Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM. Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa.Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1.Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains . Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal. UKKP .Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana. 3.pengetahuan.Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan . Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal. .Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) . Pembangunan . . Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1.

Menerima.Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi. . 3. . Penyelidikan: . . Perkhidmatan: Patologi Oral .Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’.Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal. .Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta. . o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008.selanjar 2.Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral.

. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan. memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis. Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada).Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. ijazah lanjutan. .Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian. Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral.. Lain-lain: . Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal. pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material. 4. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. 5.

. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik. Kawalan Mutu dan lain-lain. B. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. Menghadiri Seminar. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan. Audit Mingguan.pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM. Membantu projek penyelidikan pensyarah. Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu. Kursus dan Bengkel A.2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1.

LAIN-LAIN . Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C. PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4. D. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan. PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar.Membantu dalam perolehan. membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji.

.dua makmal . pusat pengajian dan makmal.Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan. (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti. FLM PPSG. ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful