Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana . Haematologi. Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Mikrobiologi.Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research. 3.2.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti. Transfusi Darah .Bahan Kimia.Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1.Reagent Dll. pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP.Menguruskan peperiksaan amali . Menjalankan Amali Oral Histologi 3.Patologi Kimia. 2. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial.Imunologi. 2.Fisiologi.

Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.Tugas-Tugas Khas 1.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1.1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.3 Inventori penyimpanan rekod 4.2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination . taxidermy . 2. pelajar sarjana 4.1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3.Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3.3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.penyelidikan .4 Urusan commissioning .4.Pengurusan Oral Sains Galeri 1.Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan . 4.2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4.

Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7.1Biomechanist Instron Team-kursus.sebut harga 8.relative humidity.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7. . 6.2 Urusan penyeliaan.keselamatan dan kemudahan makmal-makmal.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8. 6.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG.pemeriksaan kualiti (particle count.3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal. kos ubah suai .2 Urusan perbincangan . Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5.temperature ) 8.Urusan inovasi.penender. Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab. renovasi . 8.1 Urusan perancangan reka bentuk 8. 5.1 Menguruskan kursus in-house training 6.perkhidmatan R&D 5.5.2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan.

Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. keperluan ruang. .HUSM dan PPSG . (bersama kaitangan JTMP lain) 6.2.membantu membuat spesifikasi . Pentadbiran 1.mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan . Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod . Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000. Membantu merancang. keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan. Asiah Abu Bakar A.(bersama kakitangan JTMP lain) 5. urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan.mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan.keperluan pakai habis.msds dan pakai habis. . Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia.( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4.. Mengemaskini rekod peralatan-harta modal.Keperluan penyelenggaraan.menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial. 3. 2.

Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG. . .mengawal pergerakan dokumen dan manual. kompentensi kakitangan dan lain. .dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan..memantau prestasi unit (objektif Kualiti) . Menjalankan verifikasi stor PPSG 9.lain) 7.mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti . Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8.mennjalankan audit dalaman HUSM .membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman.

Pengajaran 1.bahan pengajaran pelajar PPSG . Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan. 7. . spesimen dan bahanuji. Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. 8. Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4. 2. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3.B. 6. Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan. dan penyediaan bahanujii . Membantu peperiksaan. 5.

C. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan. Menjalankan kajian. 4. 9. Memantau bahan. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8.Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan. Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian. 6. 7. . 2. Membantu kemasukan data ke komputer. pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. 3. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat . Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. 10. Penyelidikan 1.bahan projek yang memerlukan pemantauan.

Membuat kerja. 2. 3. 4. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E.D. Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4.kerja semasa mengikut keperluan . Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2. Memantau prestasi perkhidmatan 5. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3.Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja . Perkhidmatan dan rutin 1. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6. Lain-lain 1. Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus.

3. seminar . Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah. 2. PERKHIDMATAN 1. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5. 10. .bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. 8. Chairul bin Sophian 5. Siti Fadilah Abdullah 2. 9. Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM.ISO. Memproses spesimen pesakit. program rakan sains. Eda binti Sharip 3. demo peralatan terkini dan lain-lain. 7.Menghadiri persidangan. Siti Zulaiha binti Khasbullah A. 6.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1. Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal. Khadijah binti Mohd Ali 4.

4.4. dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. B. pemprosesan data dan penganalisaan data-data. Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. 3. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. . Membantu dalam perolehan. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. 2. PENYELIDIKAN 1. 5.

D. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik. kursus. 4. 5. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. Menghadiri seminar.) 2. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. bengkel.C. alatan. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. 2. Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan. LAIN-LAIN 1. (Jika ada) 3. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran. taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan . PENGAJARAN 1. Membantu di dalam peperiksaan.

Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM. 4.Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan . .pengetahuan. Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal. Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1. Pembangunan .Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains . slaid.Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana. UKKP . . Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal.Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. 3.Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) . Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa.

3.Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’. . .Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. .Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta.selanjar 2.Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral. . Penyelidikan: . memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal.Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi. Perkhidmatan: Patologi Oral . .Menerima. o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008.

. ijazah lanjutan.Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada). . 5. Lain-lain: .Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal. 4. memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral.. pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material. Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.

2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1. Kawalan Mutu dan lain-lain. B. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. . Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu. Menghadiri Seminar. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan.pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. Membantu projek penyelidikan pensyarah. Kursus dan Bengkel A. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik. Audit Mingguan. PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM.

PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4. LAIN-LAIN . D.Membantu dalam perolehan.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan. PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar. membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C.

dua makmal . FLM PPSG. Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral. pusat pengajian dan makmal. ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. . (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti.Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful