P. 1
senarai tugas 2012 jtmp

senarai tugas 2012 jtmp

|Views: 325|Likes:
Published by Dyah Dzack

More info:

Published by: Dyah Dzack on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

Menguruskan peperiksaan amali . 2. Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti.Reagent Dll.Bahan Kimia.2.Patologi Kimia. Transfusi Darah . Menjalankan Amali Oral Histologi 3.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1. Haematologi.Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian. pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP. H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana . 2.Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial.Imunologi.Fisiologi. 3.Mikrobiologi.

Tugas-Tugas Khas 1. pelajar sarjana 4. taxidermy .2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4.4 Urusan commissioning .2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination .Pengurusan Oral Sains Galeri 1.1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3. 2.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1.3 Inventori penyimpanan rekod 4.penyelidikan .Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3.2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1. 4.3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.4.Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan .

5.2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan.sebut harga 8.5. 8.1 Urusan perancangan reka bentuk 8.Urusan inovasi.pemeriksaan kualiti (particle count.2 Urusan perbincangan .keselamatan dan kemudahan makmal-makmal.penender.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8.Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7. 6.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7. kos ubah suai .3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal.perkhidmatan R&D 5.1Biomechanist Instron Team-kursus.temperature ) 8. Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5. renovasi . Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab. .2 Urusan penyeliaan.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG.1 Menguruskan kursus in-house training 6.relative humidity. 6.

(bersama kaitangan JTMP lain) 6. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan.Keperluan penyelenggaraan.(bersama kakitangan JTMP lain) 5. .menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial. Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia.. Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan . 3. Pentadbiran 1.keperluan pakai habis.HUSM dan PPSG . Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod . 2. keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan. Membantu merancang. Asiah Abu Bakar A.2. keperluan ruang. .( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4.membantu membuat spesifikasi .mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan. Mengemaskini rekod peralatan-harta modal.mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000.msds dan pakai habis.

memantau prestasi unit (objektif Kualiti) .mennjalankan audit dalaman HUSM .dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan. Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8.mengawal pergerakan dokumen dan manual.membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman. Menjalankan verifikasi stor PPSG 9. .lain) 7. Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG.mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti . . kompentensi kakitangan dan lain.. .

Membantu peperiksaan. Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3. dan penyediaan bahanujii . 5. Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. 6. spesimen dan bahanuji. 2. 8. Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan. Pengajaran 1.B.bahan pengajaran pelajar PPSG . Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. . Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4. 7.

Membantu kemasukan data ke komputer. Penyelidikan 1. 4.Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan.bahan projek yang memerlukan pemantauan. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat . .C. pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. 6. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. 10. 7. 2. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. Menjalankan kajian. Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan. 9. Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian. 3. Memantau bahan.

3. Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan.kerja semasa mengikut keperluan . Membuat kerja. 2. Lain-lain 1. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6.Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja .D. 4. Perkhidmatan dan rutin 1. Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3. Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E. Memantau prestasi perkhidmatan 5. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4.

8.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1. Chairul bin Sophian 5. demo peralatan terkini dan lain-lain.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5.Menghadiri persidangan. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal. Memproses spesimen pesakit. Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah. Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab. 2. Siti Fadilah Abdullah 2. Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian. 7. Siti Zulaiha binti Khasbullah A. seminar . 10. program rakan sains. 3. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM. PERKHIDMATAN 1. Khadijah binti Mohd Ali 4. .bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. Eda binti Sharip 3. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG. 9. 6.ISO.

dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. 5. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. B. pemprosesan data dan penganalisaan data-data. PENYELIDIKAN 1. 3. 2. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. . Membantu dalam perolehan. Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah. 4.4. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing.

) 2.C. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya. kursus. Menghadiri seminar. D. alatan. 2. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran. (Jika ada) 3. 4. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik. bengkel. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. PENGAJARAN 1. LAIN-LAIN 1. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan . 5. Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan. Membantu di dalam peperiksaan.

Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal.Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains . Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1. Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal.Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana. . 3. Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa.Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan . . UKKP .Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. Pembangunan . 4. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. slaid.pengetahuan.Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM.Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) .

memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal.Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta.Menerima. .Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’.Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. . .selanjar 2.Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral.Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi. . Perkhidmatan: Patologi Oral . . 3. o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008. Penyelidikan: .

Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna. pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material. Lain-lain: .Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian.. 4. 5.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal.Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan. memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada). Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral. ijazah lanjutan. . .

B.pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. .2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1. Audit Mingguan. Membantu projek penyelidikan pensyarah. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. Kawalan Mutu dan lain-lain. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan. Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu. Kursus dan Bengkel A. Menghadiri Seminar. PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM.

PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar. PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4.Membantu dalam perolehan. membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM. D. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji. LAIN-LAIN . Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C.

. pusat pengajian dan makmal. Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral. ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. FLM PPSG.dua makmal .Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan. (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->