Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

Mikrobiologi.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial.Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian.2.Fisiologi. H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana .Imunologi. Haematologi. 2. 3.Menguruskan peperiksaan amali .Bahan Kimia. Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Reagent Dll. pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP. Menjalankan Amali Oral Histologi 3.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti.Patologi Kimia.Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research. 2. Transfusi Darah .

pelajar sarjana 4. taxidermy .4 Urusan commissioning .Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.Tugas-Tugas Khas 1. 2.Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1.4.3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.Pengurusan Oral Sains Galeri 1.2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4.2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1.1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3.1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination .3 Inventori penyimpanan rekod 4.penyelidikan . 4.2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan .

sebut harga 8.Urusan inovasi.2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan.keselamatan dan kemudahan makmal-makmal.2 Urusan penyeliaan. Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab. Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7. kos ubah suai .5.1Biomechanist Instron Team-kursus. renovasi .3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal. 6.temperature ) 8. 6.pemeriksaan kualiti (particle count.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8.1 Menguruskan kursus in-house training 6. 5.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG.relative humidity.perkhidmatan R&D 5.Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7.1 Urusan perancangan reka bentuk 8.2 Urusan perbincangan .penender. . 8.

mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. (bersama kaitangan JTMP lain) 6. Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod .HUSM dan PPSG . .keperluan pakai habis. Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan . Membantu merancang.( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4.menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial. 3. .membantu membuat spesifikasi . urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan. keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan. Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000.(bersama kakitangan JTMP lain) 5.Keperluan penyelenggaraan.mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan. keperluan ruang. Asiah Abu Bakar A.2.. 2.msds dan pakai habis. Pentadbiran 1. Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia. Mengemaskini rekod peralatan-harta modal.

.mengawal pergerakan dokumen dan manual. Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG. .memantau prestasi unit (objektif Kualiti) . Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8. Menjalankan verifikasi stor PPSG 9. . .mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti .dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan.mennjalankan audit dalaman HUSM .membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman. kompentensi kakitangan dan lain.lain) 7.

Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4. Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3.B. spesimen dan bahanuji. . Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. Pengajaran 1. Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. 2. 6. 5. Membantu peperiksaan. 7. dan penyediaan bahanujii . Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan.bahan pengajaran pelajar PPSG . 8.

Membantu kemasukan data ke komputer. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8. 6.Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan. 3. Menjalankan kajian. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. 4. Penyelidikan 1. 2. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat . Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. Memantau bahan. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. . 9. 7. pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian.C. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan.bahan projek yang memerlukan pemantauan. 10.

Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja . Lain-lain 1. Perkhidmatan dan rutin 1. 3. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4. Memantau prestasi perkhidmatan 5. Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E.kerja semasa mengikut keperluan . Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3. Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6. 2.D. Membuat kerja. 4.

PERKHIDMATAN 1. 8.bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal. seminar . 6. Siti Zulaiha binti Khasbullah A. Khadijah binti Mohd Ali 4. Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah. Memproses spesimen pesakit. Chairul bin Sophian 5. Siti Fadilah Abdullah 2. Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian. Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab.Menghadiri persidangan. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG. 7. 2. demo peralatan terkini dan lain-lain.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1.ISO. 3. Eda binti Sharip 3. 10. program rakan sains. . 9.

B. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. 4. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing. . pemprosesan data dan penganalisaan data-data. 3. Membantu dalam perolehan. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. 2. Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah.4. PENYELIDIKAN 1. 5.

taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan . Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran.C. Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan. 4. PENGAJARAN 1. D. bengkel. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. LAIN-LAIN 1. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. 2. Menghadiri seminar. alatan. 5. (Jika ada) 3. Membantu di dalam peperiksaan. kursus. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik.) 2. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya.

Pembangunan .Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana. Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal. Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal. slaid. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1. 4. Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1. . .pengetahuan.Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) .Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM. UKKP .Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. 3.Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan .Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains . Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa.

Perkhidmatan: Patologi Oral . o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008. Penyelidikan: . . .Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta.Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’.Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal.selanjar 2.Menerima. . . .Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral. 3.Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi.

.. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan.Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal. Lain-lain: . pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material. ijazah lanjutan.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna. Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral. 4.Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada). memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis. 5. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. . Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal.

Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. B. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik.pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. Audit Mingguan. Membantu projek penyelidikan pensyarah. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan. . Kursus dan Bengkel A. PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM. Menghadiri Seminar.2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1. Kawalan Mutu dan lain-lain. Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu.

PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan. LAIN-LAIN .Membantu dalam perolehan.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C. D. membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM. PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4.

dua makmal . Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral. ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. . FLM PPSG. (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti.Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan. pusat pengajian dan makmal.