GERAK KERJA KOKURIKULUM KONSEP “Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran

dan pembelajaran di luar bilik darjah (kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah." Pada asasnya gerakerja ko-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Sebagai satu bidang pendidikan, setiap murid harus melibatkan diri. Gerak kerja ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu gerak kerja itu. Gerak kerja ko-kurikulum boleh menyediakan pengalamanpengalaman tertentu bagi perkembangan mental, minat dan bakat, sosial serta rohani mereka. Sebagai satu bidang pendidikan , penglibatan semua murid dan ahli masyarakat adalah perlu berasaskan kepada anggapan bahawa:
  

Semua

murid

harus

mempunyai

perseimbangan

antara

perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani. Semua murid mempunyal minat dan bakat yang boleh dimajukan. Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri.

Sek o l ah b er t a ng g ung j a wa b b ag i m e la h ir k a n m ur i d - m u r id unt uk keperluan masyarakat. Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid -murid, termasuklah pendidikan kemasyarakatan

MATLAMAT Di antara matlamat gerak kerja ko-kurikulum yang hendak dicapai adalah: 1) Pe rse im b a n ga n a n t a ra p e r ke m b a n ga n m e n t a l d e n ga n perkembangan sosial, jasmani dan rohani murid. 2) Pengukuhan interaksi dan integrasi di kalangan murid di sekolah. 3) Peningkatan minat, bakat dan kemahiran murid dalam gerak kerja yang diceburi serta perluasan pengalaman murid dalam bidang tertentu.

memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri. Melibatkan murid atau pihak sekolah dalam gerak kerja khidmat masyarakat. Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS). Kedua-duanya adalah proses pendidikan yang saling lengkap-melengkapi. Merancang gerak kerja kokurikulum yang teliti dengan menetapkan matlamatmatlamat yang hendak dicapai. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG).4) Pengukuhan dan pengkayaan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah 5) 6) 7) 8) serta perluasan pengalaman murid dalam bidang tertentu. Mengadakan penilaian secara berterusan dan memberi penghargaan kepada murid dan pihak-pihak lain dari semasa ke semasa. Pengisian masa lapang murid dengan berfaedah. kumpulan dan beramai-ramai. 3) 4) 5) 6) 7) PELAKSANAAN Setiap murid wajib menyertai satu bahagian yang berikut: . STRATEGI Untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya : 1) Memperseimbangkan gerak kerja ko-kurikulum dengan pelajaran akademik yang dijalankan dalam bilik darjah. guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan gerak kerja. 2) Menambahkan lagi bilangan pasukan pakaian seragam dan kelab / persatuan serta mempelbagai gerak kerja ini termasuklah gerak kerja sukan bagi tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu. Merekod dan menilai segala gerak kerja dan kemajuan yang dijalankan dan dicapai. Peningkatan disiplin murid melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara. Peningkatan suasana sekolah yang menarik dan menggembirakan murid. Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dan ibubapa serta masyarakat setempat.

latihan bagi pasukan sekolah juga diadakan pada waktu petang hari persekolahan. Shah Alam diadakan pada setiap hari Selasa dan Rabu dari jam 4. 2. Sukan untuk semua Setiap murid hendaklah didedahkan dengan pengetahuan dan pen ga lama n me n gena i se suat u pe rma in an yan g d it a warkan . Menggalakkan murid menyertai jenis sukan tertentu dan aktiviti kecergasan yang diminati sebagai pengisi masa dan kesejahteraan diri.00 petang. Kegiatan ko-kurikulum ini melibatkan semua murid Tahun 4. Aktiviti Sukan / Permainan dan Aktiviti Kelab / Persatuan berselang dengan Aktiviti Unit Beruniform. SUKAN / PERMAINAN 1. Kampung Melayu Subang. sekolah juga menyediakan beberapa aktiviti tahunannya seperti :    Temasya sukan tahunan sekolah Perkhemahan tahunan badan beruniform Menghantar pasukan sekolah menyertai pertandingan anjuran PPD / MSSD / MSSM.00 petang hingga 6. 5 dan 6 sahaja. Selain daripada perjumpaan mingguan. Sukan untuk kecemerlangan Mengenal pasti murid yang berpotensi untuk cemerlang dalam pertandingan antara rumah sukan / kelas. .   Kelab / Persatuan Sukan / Pemainan Unit Beruniform Kegiatan ko-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Subang. Selain daripada waktu aktiviti mingguan. Murid berpotensi dii khtiarkan untuk mendapat latihan yang secukupnya.

tahun 5 dan tahun 6 mempunyai Ahli Jawatankuasa masing-masing untuk menentukan kesinambungan dari segi kepimpinan dan pengurusan persatuan. Murid-murid daripada tahun 4. Gerak kerja Kelab / Persatuan yang diadakan ialah:            Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Matematik Persatuan Sains Kelab Keselamatan Jalan Raya Kelab Kebudayaan Kelab Pusat Sumber Sekolah Kelab Bimbingan dan Kerjaya Kelab Komputer Kelab Kreatif dan Rekacipta Persatuan Kajian Tempatan dan Sivik UNIT BERUNIFORM . 5 dan 6. Gerak kerja Sukan / Permainan yang diadakan ialah            olahraga sepak takraw bola jaring hoki bola tampar boling padang bola sepak bola baling badminton ping pong gimnastik artistik KELAB / PERSATUAN Penyertaan murid-murid adalah ditentukan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan penyertaan murid untuk satu-satu kelab atau persatuan tidak terlalu ramai atau terlalu sedikit bilangannya. Keahlian sebaik-baiknya tidak melebihi 100 orang yang terdiri daripada murid tahun 4.3.

kakitangan dan pelajar boleh memberi bimbingan kepada masyarakat setempat dan sebaliknya bagi memupuk hubungan dua hala serta menyemai semangat berkhidmat. Gerak kerja Unit Beruniform yang diadakan ialah:      Tunas Kadet Remaja Sekolah Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Puteri Islam Persatuan Tunas Puteri Persatuan Pengakap FUNGSI GERAK KERJA KOKURIKULUM 1) Pengukuhan dan penggayaan Pengetahuan yang diperolehi daripada pelajaran akademik dapat dikukuh dalam gerak kerja kokurikulum. 5) Perkembangan diri individu Semua gerak kerja kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri. bekerjasama dan saling bantu-membantu. 4) Kerjaya Gerak kerja kokurikulum dapat memberi asas kerja kepada pelajar. 3) Hobi dan Rekreasi Melalui gerak kerja kokurikulum. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. 2) Khidmat Masyarakat Guru.Setiap murid wajib menyertainya dan diberi peluang mendapat pengalaman dalam pasukan Unit Beruniform. . disiplin dan menyesuaikan semangat supaya dapat dihayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. pelajar dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan mental dan fizikal.

Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit. Bilangan kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan setahun dan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan 2 jam. Ini bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Ketidakhadiran ini perlulah dengan pengetahuan pihak sekolah.PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM Aspek-aspek yang dinilai: Dalam setiap jenis aktiviti kokurikulum yang dianggotai oleh seseorang murid ada empat aspek yang dinilai iaitu:     Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: Aspek Penilaian Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang Markah aspek kehadiran Markah (%) 50 20 20 10 dianggap sebagai markah yang tertinggi. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab -sebab lain yang munasabah. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut : Markah kehadiran Bilangan kehadiran x 50 Jumlah hari kegiatan .

Zon / Daerah. JOHAN 2 4 8 13 18 KETIGA 1 3 6 11 16 Markah aspek penglibatan adalah 20%. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Markah ini adalah pencapaian murid dalam pertandingan di peringkat Sekolah. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut : PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah Peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 Markah aspek jawatan disandang hanya 10% yang mana peratusan markah ini akan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Dalam aspek pencapaian markah bagi individu dan kumpulan adalah sama. Sungguhpun b e git u a h li -a h li b ia sa d a n ja wa t an -ja wa t a n ya n g la in ju ga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Pencapaian yang dinilai hanyalah pada kedudukan johan. Markah ini diberi kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. naib johan dan ketiga.Markah aspek pencapaian adalah 20%. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: . Kebangsaan dan Antarabangsa. Markah-markah pencapaian adalah seperti berikut: PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon / Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH JOHAN 3 5 10 15 20 N. Negeri.

Sar an Penolong Trup / Bendahari dan Jawatanjawatan Pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama 7% taraf. Umpamanya seorang murid mewakili daerah. Konstabel / Prebet / Ahli biasa 3% Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang diperolehi oleh seseorang murid. negeri.JAWATAN DISANDANG Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / Pengerusi / Naib Pengerusi dan Jawatan-jawatan / Pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf. MARKAH 10 % PEWII / Staf Sar an / Sarjan Mejar / Ketua Trup / Setiausaha dan Jawatan-jawatan / Pangkat-pangkat lain 10% yang difikirkan sama taraf. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa. (20 markah) Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut : GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% dan ke bawah Gred Keseluruhan Gred keseluruhan seseorang mu rid da lam ya n g dianggotainya. Gred bermaksud ket iga -tiga keseluruhan gred yang diperolehi oleh jen is ke giat an koku rikulum boleh diperolehi dengan . Koperal Lans Koperal Ketua Patrol / Penolong 5% Ketua Patrol / AJK dan Jawatan-jawatan / Pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf. kebangsaan dan antarabangsa.

Memanggil mesyuarat sekurang-kurang dua kali setahun. Memastikan penglibatan murid-murid menyeluruh. 6) mengenal pasti tahun penilaian terbaik GPK Kokurikulum mengesahkan buku laporan tersebut Buku laporan diedarkan kepada murid-murid untuk ditandatangani oleh ibubapa / penjaga. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. SENARAI TUGAS Setiausaha Kokurikulum         Membantu GPK Kokurikulum merancang aktiviti kokurikulum sekolah. Proses Penilaian Rekod kehadiran dicatat sepanjang tahun dalam buku log.  .mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Menentukan takwim. jadual aktiviti dan peraturan kokurikulum sekolah berjalan mengikut perancangan Me m a st ika n se ko l a h m e n ga m b il b a h a g ia n d a la m ke g ia t a n kokurikulum Peringkat Zon / MSSD / MSSS / MSSM. Merekod setiap pencapaian murid dan menyediakan senarai nama guru dan murid yang akan menerima pengiktirafan dan penghargaan atas prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Memastikan konsep SUKAN untuk SEMUA dan SUKAN untuk ELIT dilaksanakan di sekolah. Guru Pemimpin melengkapkan buku laporan Gerak Kerja Kokurikulum pelajar di hujung tahun Guru kelas memberi ulasan dan menandatangani buku laporan Guru Kelas (Thn.

Mewakili Guru Besar / GPK Kokurikulum menghadiri mesyuarat di peringkat daerah dan negeri bila dan di mana perlu Mengurus dan melaksanakan kejohanan-kejohanan Merentas Desa dan Sukan Tabunan. Menyelia dan memastikan segala kemudahan dan alat-alat sukan diselenggarakan dengan baik. Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perlawanan samada di peringkat sekolah. antara sekolah atau di peringkat MSSS. Memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan telah diambil untuk semua kegiatan sukan. Mengurus dan menentukan tempat-tempat dan alat-alat permainan. guru-guru rumah dan guru-guru permainan. Memastikan kebenaran secara bertulis didapati daripada ibubapa / penjaga untuk murid-murid menyertai kegiatan luar. Menyediakan dan menyelenggarakan sebuah papan kenyataan yang besar untuk memberi maklumat berkenaan dengan aktivitiaktiviti sukan sekolah. keadaan selamat dan mengikut peraturan pertandingan. tiang-tiang gol dan lain-lain dalam. padang.Setiausaha / Penyelaras Sukan    Merancangkan program sukan sekolah secara am. Menyimpan serta menyelenggarakan stok sukan dengan sempurna dan kemaskini. Menasihati dan memberi bantuan yang perlu kepada guru-guru rumah sukan. Mentadbir dan menguruskan program sukan. Menyelaraskan dan menyelia semua kegiatan sukan antara kelas antara rumah antara sekolah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Selangor     Memanggil mesyuarat Majlis Sukan Sekolah.  . gelanggang. Menyediakan satu jadual tugas guru-guru dan jadual untuk semua permainan dan olahraga. Majlis        Kerja Sukan.

Membentuk pasukan sekolah mengikut kumpulan umur. Menjadi setiausaha penganjur daerah jika sekolah dipilih menjadi pengerusi peringkat sekolah. Menjadi pengerusi p e n ga n ju r p e rm a i n a n s e m a sa P r o g r a m Pertandingan Antara Rumah Sukan. Mengaturkan seberapa banyak permainan persahabatan yang boleh. Mengadakan mesyuarat Agung dan melantik ahli jawatankuasa bagi rumah sukan sendiri. Mengadakan pemilihan dan latihan. Menyelia latihan rumah sukan dan memastikan kehadiran guru dan pelajar semasa latihan. . Membahagi dan mengumpul semua alat-alat sukan yang diberi kepada pemain-pemain dan bertanggungjawab di atas keselamatan segala peralatan tersebut. Menguruskan pengangkutan dan surat kebenaran dari ibubapa / penjaga bagi murid yang mewakili sekolah. Menyediakan pasukan untuk menyertai kejohanan sukan tahunan dan pertandingan permainan antara rumah sukan.Guru Sukan / Permainan  Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalam permainan yang dijaganya dengan melatih mereka mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak Majlis Sukan Sekolah. Menyediakan segala peralatan perubatan yang perlu. Membuat pendaftaran mengikut kategori kumpulan umur. Menyediakan program dan jadual latihan serta jadual tuga s guruguru dalam rumah sukan. Mengiring dan menjaga disiplin pemain-pemain pada masa latihan ataupun perlawanan. Mewakili Guru-Besar / GPK Kokurikulum menghadiri mesyuarat di peringkat daerah. di semua peringkat dan            Guru Rumah Sukan       Bertanggungjawab seperluhnya tentang keupayaan dan kejayaan Rumah Sukan di bawah jagaannya. Menyimpan rekod-rekod pertandingan melaporkannya kepada setiausaha sukan.

Menyediakan takwim dan jadual waktu kegiatan sekolah. 4. Memberi taklimat dan berbincang dengan guru-guru dari Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) mengenai gerak kerja kokurikulum. 2. Menyimpan rekod -rekod aktiviti sepanjang tahun dan membuat laporan bertulis setiap akhir tahun. 5. PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM 1. 6. 3. Kebenaran dari ibubapa / penjaga hendaklah diperolehi jika mengadakan aktiviti di luar kawasan sekolah atau di luar waktu persekolahan. Menetapkan tenag pengawas dan pengajar. bertanggung jawab terhadap sebarang kutipan yuran. Sebarang surat kepada pihak luar hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar. Merancang dan melaksanakan aktiviti sepanjang tahun. Mengedar dan menganalisa borang menyertai gerak kerja kokurikulum kepada murid. Memberikan taklimat kepada murid-murid mengenai gerak kerja kokurikulum. 8. Mengedar dan mendapatkan surat kebenaran ibubapa / penjaga murid untuk menyertal gerak kerja kokurikulum. Mengadakan mesyuarat Agung kelab / persatuan / badan beruniform dan melantik Ahli jawatan kuasa. Meneliti dan mengkaji kandungan Buku Panduan Pengurusan Gerakerja Kokurikulum.Guru Kelab / Persatuan / Unit Beruniform         Bertanggungjawab di atas segala kegiatan dan kecemerlangan kelab persatuan / badan beruniform. Mencatat kehadiran guru dan ahli di dalam buku log setiap kali Perjumpaan. Menerima buku panduan pengurusan Gerak kerja Kokurikulum daripada Jabatan Pendidikan Negeri. . 7.

Mengadakan Mesyuarat Agung dan melantik ahli jawatankuasa di kalangan murid-murid bagi setiap gerak kerja kokurikulum. Penyeliaan a) Memastikan gerak kerja kokurikulum berjalan mengikut jadual.9. b) Mengisi buku laporan gerak kerja murid. 14. 10. 12. Menyediakan laporan tahunan bagi setiap gerak kerja yang dijalankan. Menyediakan aktiviti mingguan untuk sepanjang tahun. b) Memastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil. 11. Menjalankan aktiviti dan membuat laporan mingguan serta mengisi buku gerko murid. . Penilaian a) Menilai keseluruhan program gerak kerja kokurikulum. 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful