KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2.

KUMPULAN 6 : Shamim bin Samsuddin Nor Azilah binti Abdul Razak Siti Nur'Ain binti Anuar PELAKSANAAN KEMAHIRAN MENULIS : TULISAN SAMBUNG. 1. Definisi Tulisan yang mudah dan cepat ditulis oleh murid setelah menguasai tulisan cap. Tulisan sambung ini dapat menjimatkan ruang dalam kertas yang digunakan. Kebiasaannya, tulisan cap ini biasa digunakan dalam penulisan surat-menyurat. 2. Cara Pelaksanaan ➔ Murid diajar tulisan cap terlebih dahulu. ➔ Setelah menguasai kemahiran tulisan cap, seterusnya diajar tulisan sambung. ➔ Perubahan daripada tulisan cap kepada tulisan sambung biasanya dilakukan apabila murid berada dalam Tahun 3. 3. Contoh-contoh Tulisan Sambung