TINGKATAN 1 PELAJARAN 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM

5. (a). Ayat 168 surah al-Baqarah menerangkan tentang perintah memakan makanan yang halal. (i) Nyatakan dua ciri makanan yang haram. (ii) Berdasarkan ayat, nyatakan pengertian bagi kalimah yang bergaris. (iii)Apakah dua akibat memakan makanan yang haram. (iv) Terangkan dua hikmat dalam memakan makanan yang halal. [2 markah] [2 markah] [4 markah] [4 markah]

(v) Jelaskan dua ciri orang yang mengikut langkah syaitan dalam amalan pemakanannya. [4 markah]

(b) (i) Bilakah Islam memberikan rukhsah kepada umatnya untuk makan makanan yang haram? [2 markah] (ii) Berikan syarat-syarat mengharuskan makan dan minum sesuatu yang haram dalam keadaan rukhsah. [4 markah] (iii)Apakah pengertian makanan seimbang? [2 markah]

(iv) Nyatakan dua sebab Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam mengambil makanan dan minuman. [2 markah]

5

a

i

Dua ciri makanan yang haram ialah:    Dijelaskan tentang pengharamannya di dalam al-Quran atau hadis. Diperbuat dari bahan- bahan yang haram atau bercampur sedikit dengan yang haram. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT.

2 isi x 1m = 2m

 

Bangkai, darah, daging anjing dan babi. Mendatangkan kemudharatan kepada tubuh badan dan akal fikiran manusia.

ii

Berdasarkan ayat, pengertian bagi kalimah yang bergaris ialah:

2 isi x 1m = 2m

iii

Dua akibat memakan makanan yang haram ialah:       Amal ibadat yang dilakukan menjadi sia-sia. Hati akan tertutup daripada menerima hidayat Allah SWT. Memudharatkan kesihatan tubuh badan dan akal fikiran. Dilaknat oleh Allah SWT dan mendapat balasan azab di akhirat. Mudah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Susah untuk menerima ilmu pengetahuan.

2 isi x 2m = 4m

iv

Dua hikmat dalam memakan makanan yang halal ialah:       Anggota badan sentiasa sihat. Khusyuk melakukan ibadat. Memperoleh hidayat daripada Allah SWT. Doa dimakbulkan oleh Allah SWT. Mudah menerima dan memahami pelajaran. Dikasihi dan diredhai oleh Allah SWT.

2 isi x 2m = 4m

v

Dua ciri orang yang mengikut langkah syaitan dalam amalan pemakanannya ialah:   Menghalalkan makanan yang haram dan mengharamkan makanan yang halal. Makan secara berlebih-lebihan atau boros. 2 isi x 2m = 4m

b

i

Islam memberikan rukhsah kepada umatnya untuk makan makanan yang haram ialah : 2 isi x 1m = 2m Ketika dalam keadaan darurat seperti dalam ketika ketiadaan makanan yang halal.

ii

Syarat-syarat mengharuskan makan dan minum sesuatu yang haram dalam keadaan rukhsah ialah:    Hanya terdapat makanan atau minuman yang haram saja pada masa tersebut. Sesuatu yang dimakan atau diminum sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Sesuatu yang dimakan atau diminum bukan untuk bertujuan kenyang. 2 isi x 2m = 4m

iii

Pengertian makanan seimbang ialah: 2 isi x 1m = 2m Makanan yang mengandungi semua bahan yang mengandungi semua bahan yang diperlukan oleh tubuh badan untuk berfungsi dengan baik.

iv

Dua sebab Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam mengambil makanan dan minuman ialah kerana:   Orang tersebut akan menjadi malas beribadah kepada Allah SWT. Orang tersebut akan mendapat pelbagai penyakit. 2 isi x 1m = 2m

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.