Implikasi Teori Pembelajaran Dalam Pembelajaran Matematik Awal Kanak

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK AWAL KANAK-KANAK.

Terdapat beberapa teori pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematik dalam awal kanak-kanak. Antara teori tersebut ialah teori kognitif dan teori perkembangan kognitif yang dihasilkan oleh Jean Piaget, teori pembelajaran Bruner dan juga teori perkembangan Vygotsky. Teori-teori ini banyak menceritakan mengenai bagaimana kanak-kanak dapat mempelajari matematik sedari usia awal kanak-kanak. Oleh itu, berikut akan diceritakan serba sedikit mengenai teori-teori yang disenaraikan dan implikasi teori-teori tersebut dalam proses pembelajaran awal kanak-kanak. Teori pembelajaran yang pertama adalah teori yang dicipta oleh Jean Piaget iaitu teori kognitif dan juga teori perkembangan kognitif. Dalam teori kognitif, Piaget menyatakan kanak-kanak mempelajari matematik melalui empat konsep utama iaitu skema, penyerapan, pengubahsuaian dan keseimbangan. Namun, dalam pembelajaran matematik kanak-kanak hanya dikaitkan dengan tiga konsep iaitu penyerapan, pengubahsuaian dan keseimbangan. Ketiga-tiga konsep ini melibatkan perubahan dalam pemikiran kanak-kanak mengenai pembelajaran sesuatu konsep dalam mempelajari awal matematik. Sekiranya konsep matematik dapat diajar dengan betul daripada peringkat awal, maka kanak-kanak akan terus mengekalkan konsep yang mereka pelajari pada awal umur sehingga mereka dewasa. Implikasi daripada teori ini terhadap guru adalah guru perlu bersiap sedia untuk mengajar konsep yang betul dan mudah diingati oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, kanakkanak hanya mempelajari nombor 1 melalui simbol nombor tersebut pada awal pembelajaran mereka. Dengan ini, untuk memupuk kefahaman kepada kanak-kanak mengenai konsep nombor 1 adalah mengaitkan simbol nombor tersebut dengan sesuatu objek secara konkrit, contohnya kita mempamerkan simbol nombor satu dan kemudiannya memaparkan sebiji epal. Maka dengan itu, kanak-kanak akan melalui konsep penyerapan, dengan cuba mengingati bahawa epal yang ditunjukkan oleh guru mewakili simbol nombor 1 yang ditunjukkan. Implikasi seterusnya ialah kanak-kanak perlu dibimbing dalam menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan konsep penyesuaian supaya mereka tidak keliru dengan perubahan yang mereka pelajari. Sebagai contoh, dalam mempelajari konsep berat menggunakan tanah liat. Gunakan dua tanah liat yg sama besar dan berat. Kemudian penyekkan dan tanya pada kanak-kanak yang mana satu tanah liat yang lebih berat. Sekiranya kanak-kanak menjawab dengan jawapan yang salah, guru boleh membimbing kanak-kanak dengan jawapan yang betul dan menyesuaikan dengan pemikiran kanak-kanak.

Teori perkembangan kognitif pula. kecil. Dalam peringkat yang kedua iaitu peringkat pra-operasi. kita boleh menggunakan komunikasi verbal tentang nombor yang kecil dan mengaitkan dengan permainan mereka. peringkat pra-operasi. Kanak-kanak ini juga sudah boleh mewakilkan objek dengan penggunaan simbol sebagai contoh sudah boleh mengaitkan dua biji epal dengan nombor dua. kesan teori ini terhadap pembelajaran kanak-kanak ialah kita boleh memulakan proses pengajaran matematik mudah kepada kanak-kanak dalam seawal bayi hingga dua tahun. Hal ini dapat dibuktikan apabila kanak-kanak diuji dengan menggunakan konsep panjang dengan menggunakan lidi. Setelah usia empat bulan dan ke atas. terdapat beberapa aktiviti yang boleh kita jalankan untuk mengajar matematik pada awal usia. Namun begitu. Pada awalnya kita boleh menggunakan dua lidi yang sama panjang diletakkan bersebelahan. keterbalikan dan penaakulan. mereka masih lagi tidak mampu menguasai proses transformasi. Piaget menerangkan bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan fizikal mereka untuk mempelajari setiap perkara yang terdapat di sekeliling mereka. Mereka akan mengatakan bahawa lidi yang dialihkan itu lebih panjang. mereka sudah boleh mengenal ahli keluarga terdekat dan mereka juga tahu kepada siapa yang perlu mereka minta sekiranya mereka lapar ataupun ingin membuang air. banyak dan sedikit. Sebagai contoh kita menyebut “ 2 anak patung” sambil mengira dan menunjukkan dua buah anak patung kepada bayi tersebut. Piaget menyatakan empat peringkat perkembangan iaitu peringkat sensori motor atau deria motor. Maka dengan itu. Kita boleh menggunakan alat permainan mereka untuk menunjukkan perbezaan dari segi saiz dan juga jumlah.kemudian tanya pada kanak-kanak dan mereka akan mengatakan bahawa panjang kedua-dua lidi adalah sama. kanak-kanak dikatakan sudah mula menggunakan minda mereka sebagai medium pembentukan skema yang baru dalam erti kata lain mereka sudah biijak untuk merancang contohnya mereka sudah boleh mengasingkan objek mengikut warna. Sebagai contoh. Pada usia bayi baru lahir sehingga empat bulan. Hasil daripada kajian ini kita dapat buktikan bahawa kanak-kanak belum bersedia . Dalam tahap ini juga kanak-kanak sudah boleh mengingati objek yang mereka pelajari dan sudah boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah yang mudah. kita sudah boleh mengajarkan kepada kanak-kanak mengenai awal matematik iaitu konsep besar. Kemudian alihkan satu daripada dua lidi tersebut ke kanan sedikit dan tanya kembali kepada kanak-kanak tersebut. Apabila kaedah ini digunakan secara berulang. Dalam peringkat pertama iaitu sensori motor. peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal. Biasanya tahap ini merangkumi bayi yang baru lahir sehingga berusia dua tahun. bayi akan menyimpan pembelajaran ini dalam memori mereka dan akan dapat mereka gunakan pada waktu pembesaran mereka kelak. Melalui pencarian yang telah dilakukan.

Arahan yang tidak jelas akan menyebabkan kanakkanak hilang minat untuk mempelajari matematik. Kanak-kanak dalam peringkat ini juga telah mempunyai kebolehan menguasai konsep pemuliharaan yang terdiri daripada tiga konsep asas iaitu prinsip identiti. Sebagai contoh. Contoh lain ialah berikan mereka latihan dalam proses operasi penambahan ataupun penolakan yang berbeza supaya konsep ini kekal dalam ingatan mereka dan dapat digunakan dalam proses pembesaran mereka kelak. Pada peringkat ini. Sebagai contoh. kanak-kanak sudah dapat menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi penambahan dan penolakan secara baik. Hal ini bermaksud kanak-kanak ini masih lagi memerlukan objek secara konkrit untuk mempelajari konsep-konsep dalam matematik. Dan mereka biasanya memahami mengenai persekitaran mereka melalui pemahaman mereka sendiri kerana wujudnya sikap egosentrik.kanakkanak dalam peringkat ini sudah boleh menjalankan proses pengelasan mengikut trait contohnya mengasingkan objek mengikut saiz. kanak-kanak sudah dapat mengaitkan peristiwa yang diceritakan di atas antara satu sama lain iaitu kanak-kanak sudah dapat mengaitkan keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua. prinsip ganti rugi dan prinsip keterbalikan. Dalam pembelajaran matematik. untuk mengajar kanak-kanak kita perlu menggunakan arahan yang ringkas supaya dapat difahami oleh kanak-kanak kerana pada peringkat ini kanak-kanak masih tidak dapat berfikir secara mendalam. Sebagai contoh. Implikasi teori ini dalam proses pembelajaran kanak-kanak ialah untuk mengajar mereka.berat dan sebagainya. berikan arahan menggunakan bahasa yang sesuai dan difahami oleh kanak-kanak. untuk mengajar mengenai konsep banyak atau sikit.untuk menguasai konsep keterbalikan kerana mereka tidak dapat mengaitkan keadaan yang kedua dengan keadaan yang pertama kerana menurut mereka kedua-dua keadaan adalah berbeza. berikan mereka peluang untuk membuat beberapa uji kaji berkaitan matematik dan berikan peluang untuk mereka berfikir tentang keputusan yang mereka peroleh daripada eksperimen tersebut.penaalukan dan keterbalikan. kita menggunakan air yang mempunyai kuantiti yang berbeza supaya mereka dapat membezakan air yang banyak dan air yang sedikit. Seterusnya. kanakkanak masih berfikir secara logik dan pemikiran mereka masih terikat dengan situasi konkrit. gunakan bahasa yang sememangnya dikuasai oleh kanak-kanak dan sekiranya ingin menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini kerana pada peringkat ini kanak-kanak masih belum berupaya untuk berfikir secara abstrak. gunakan Inggeris yang mudah dan ringkas. berikan arahan satu persatu supaya kanak-kanak tidak keliru. Peringkat seterusnya adalah peringkat operasi konkrit. kita memerlukan alat bantu mengajar yang konkrit. Seterusnya. dan lagi. Dalam peringkat ini. Implikasi terakhir ialah penyediaan pengalaman pembelajaran yang pelbagai supaya kanak-kanak dapat menghadapi dan mempelajari proses transformasi. . Contohnya. Tambahan lagi.

Contohnya. Ini sangat berbeza dengan kanak-kanak pada peringkat yang kedua yang mana kanak-kanak pada peringkat tersebut hanya sesuai diajar menggunakan objek yang berbentuk dua dimensi sahaja kerana konsep penguasaan identiti mereka masih belum wujud. kita sebagai guru boleh mewujudkan peluang untuk kanak-kanak memanipulasi dan menguji deretan beberapa objek. galakkan kanak-kanak untuk membaca dan mengingat sifir dan kemudian bimbing mereka untuk membentangkan pada rakan-rakan mengenai sifir dengan menggunakan objek di sekeliling mereka. Kanak-kanak dilihat dapat menguasai kemahiran ini walaupun corak penyusunan nombor yang diadakan adalah berbeza. Oleh itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengadakan aktiviti menyusun nombor mengikut kategori sama ada nombor besar kepada kecil secara berurutan atau nombor kecil kepada besar secara berurutan. Berikan peluang untuk mereka memanipulasi sendiri jumlah batu yang akan mereka masukkan ke dalam bekas yang berisi air dan biar mereka lihat sendiri perubahan yang terjadi pada tahap peningkatan air dalam bekas tersebut. Sebagai contoh. .kanak-kanak dapat mengetahui bahawa matematik bukan sekadar nombor tetapi dapat dikaitkan dengan kewujudan objek di sekeliling mereka. jika kita ingin mengajar kanakkanak mengenai saiz kenderaan yang berbeza kita perlu tunjukkan contoh beberapa kenderaan yang biasa mereka lihat dalam kehidupan harian mereka dan biar mereka membezakan saiz kenderaan tersebut sendiri. kanak-kanak pada tahap ini akan mengenal pasti bahawa kotak. kanak-kanak sudah boleh menguasai konsep identiti iaitu dapat mengenal pasti bahawa setiap sudut tiga dimensi tersebut adalah berbeza dan mempunyai identiti mereka tersendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen mudah mengenai kaitan isi padu air dengan batu. kon dan bola mempunyai isi padu tersendiri. Hal ini sesuai dilakukan kerana pada tahap ini. Dengan ini. Selain itu. guru juga perlu menyediakan contoh yang sesuai dan mengaitkannya dengan pengalaman pelajar tersebut supaya proses pembelajaran dapat diingati dengan mudah.kanak-kanak dikatakan sudah berkeupayaan untuk menjalankan proses penyusunan secara bersiri. Implikasi teori ini dalam proses pembelajaran kanak-kanak pada peringkat ini adalah proses pengajaran masih boleh menggunakan objek konkrit dan dinaik taraf kepada konkrit berbentuk 3D. Tambahan lagi. Implikasi terakhir adalah menyediakan soalan berkaitan logik dan analitik bagi merangsang daya pemikiran kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah matematik yang mereka pelajari. teori ini dapat membantu guru untuk menggalakkan kanak-kanak melakukan pembacaan dan pembentangan yang mudah dan kemudiannya beralih kepada pembentangan yang kompleks. Seterusnya.

Sebagai contoh. Bruner menyatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga cara untuk mencapai kefahaman mereka dalam mempelajari matematik iaitu melalui perwakilan enaktif. Galakkan mereka untuk mengira menggunakan bongkah kayu tersebut satu demi satu. kanak-kanak sudah boleh menggunakan simbol (+) bagi mewakili operasi penambahan yang dilakukan dalam pembelajaran matematik. kanak-kanak akan menunjukkan bahawa mereka berupaya untuk belajar dengan menggabungkan penggunaan mental mereka dengan imej. Galakkan kanak-kanak untuk meletakkan butang kecil dalam kotak yang disediakan mengikut nombor yang betul. aktivit lain yang boleh dilakukan adalah mengira menggunakan butang kecil di atas kad manila mengikut kategori nombor. Dalam peringkat ikonik pula. Hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaan kad nombor dalam pengajaran matematik kanak-kanak. Ini menunjukkan kanak-kanak sudah dapat membayangkan simbol nombor yang mereka pelajari. Dalam teori ini. Implikasi teori pembelajaran ini dalam proses pembelajaran matematik kanak-kanak ialah guru perlu memberi kanak-kanak peluang mempelajari matematik dengan menggunakan objek di sekitar mereka dan galakkan kanak-kanak ini untuk membina pengalaman belajar sendiri. Kanak-kanak juga sudah boleh menukarkan ayat penyelesaian masalah kepada ayat matematik yang melibatkan simbol operasi sama ada tambah atau tolak. Sebagai contoh. ikonik dan simbolik. kanak-kanak mempelajari mengenai jarak jauh dan dekat melalui aktiviti berlari dalam dua jarak yang berbeza iaitu jarak jauh dan jarak yang dekat. Dengan ini. guru memberikan peluang kepada kanakkanak untuk mengenal nombor melalui permainan bongkah kayu. Peringkat enaktif merupakan peringkat bagi kanak-kanak membuat manipulasi pengajaran secara langsung dan aktivit yang dilakukan oleh kanak-kanak adalah berdasarkan pergerakan tubuh badan mereka sendiri. Sebagai contoh. Peringkat simbolik pula menyatakan bahawa kanak-kanak berupaya membuat manipulasi mengenai simbol-simbol dalam operasi matematik dan berkeupayaan untuk memahami konsep abstrak. Contoh aktiviti dapat dilihat dalam gambar di bawah: . Selain itu. kanak-kanak akan dapat merasai sendiri cara mengira menggunakan butang.Teori pembelajaran yang kedua yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematik awal kanak-kanak ialah teori pembelajaran Bruner.

Kemudian suruh kanak-kanak untuk teka simbol yang terdapat dalam sampul tersebut. Proses ini penting supaya kanak-kanak dapt memupuk rasa seronok dalam belajar mengenai matematik kerana mereka dapat melakukan sendiri setiap aktiviti sambil belajar mengenainya. Aktivit lain adalah membuat permainan meneka nombor. guru dilarang untuk memaksa kanak-kanak mempelajari operasi penambahan iaitu peringkat yang susah bagi kanak-kanak. (=) dan sebagainya supaya apabila mereka melihat simbol-simbol ini dalam ayat matematik. Cara ini dapat menangkis pemikiran negatif kanak-kanak tentang pembelajaran matematik. Melalui buku latihan ini. menganalisis dan membuat sistesis. (-). Vygotsky menyatakan dua jenis perkembangan iaitu ZPD atau zon proximal development dan juga scaffolding. Kanak-kanak tidak akan dapat menguasai sesuatu ilmu itu sendiri tanpa bimbingan daripada orang sekelilingnya. Hanya sediakan satu lubang bagi sampul yang mengandungi nombor di dalamnya.sekiranya dilakukan secara paksaan. mengingat dan menulis sendiri nombor tersebut. carta atau gambar yang mudah bagi membantu kanak-kanak memahami pembelajaran matematik. guru perlu menyusun proses pengajaran dengan betul iaitu daripada senang kepada susah supaya kanak-kanak tidak menghadapi kesulitan dalam mempelajari matematik secara berperingkat. Teori pembelajaran yang terakhir adalah teori perkembangan Vygotsky. Dalam tahap ini. kanak-kanak melihat. sekiranya kanak-kanak masih tidak mahir dalam proses pengiraan dan pengenalan simbol nombor.Implikasi terakhir untuk teori pembelajaran Bruner adalah guru perlu mewujudkan peluang untuk kanak-kanak merasa sendiri proses menyusun. Tambahan lagi. Vygotsky menekankan bahawa pembelajaran kanak-kanak sangat berkait rapat dengan interaksi mereka dengan individu di sekitar mereka dan juga budaya persekitaran mereka. Pembelajaran bukan hanya terjadi di sekolah namun ibu bapa dan ahli keluarga lain turut memainkan perana yang penting dalam membantu kanak-kanak menguasai sesuatu ilmu. Vygotsky menyatakan bahawa terdapat sesuatu pembelajaran matematik yang sukar untuk dikuasai oleh kanak-kanak itu sendiri dan sangat memerlukan bantuan orang dewasa atau mereka . Cara lain adalah guru memperkenalkan simbol-simbol yang terdapat dalam pembelajaran matematik mudah seperti simbol (+).Implikasi seterusnya adalah dengan menggunakan objek. kanak-kanak akan hilang minat untuk mempelajari matematik. mereka akan tahu kegunaan simbol-simbol tersebut. Cara ini dapat membantu kanak-kanak untuk mengingat simbol nombor tersebut dengan baik. guru menyediakan buku latihan matematik yang mengandungi operasi mudah yang dapat membantu kanak-kanak untuk mengenal simbol nombor tesebut. Dalam teori ini. Sebagai contoh. Contohnya. Hal ini juga dapat digunakan dalam membantu kanak-kanak untuk mempelajari ilmu matematik sedari awal. Guru juga perlu mengambil kira kesediaan kanak-kanak tersebut untuk mempelajari sesuatu pembelajaran dalam matematik.

Apabila mereka mula memahami tentang konsep ilmu dalam matematik. Seorang bayi yang tidak pernah didedahkan dengan konsep awal matematik seperti mengira nombor kecil (satu hingga 6) akan mempunyai kesedaran matematik yang lambat berbanding dengan kanakkanak yang telah diberi pendedahan mengenai matematik sedari usia yang awal. Sebagai contoh. maka berikan mereka peluang untuk menyelesaikannya supaya wujud rasa yakin dalam diri mereka bahawa mereka sudah boleh menguasai ilmu tersebut. Sekiranya kita merasakan bahawa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kanak-kanak. scaffolding adalah memberikan bantuan yang besar kepada kanak-kanak sepanjang tahap awal pembelajaran dan kemudiannya mengurangkan bantuan tersebut seterusnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan sendiri masalah yang berkaitan dengan pembelajaran mereka. Apabila mereka sudah mula mengetahui nilai sebenar sesuatu nombor. Hal ini terjadi kerana ibunya sering mengajar dia mengira sambil memanjat anak tangga satu persatu dalam bahasa Inggeris. Implikasi teori ini terhadap pembelajaran matematik dalam awal kanak-kanak ialah semua pihak bertanggungjawab untuk membantu kanak-kanak dalam proses mereka mempelajari matematik walaupun dalam peringkat umur yang awal.yang mahir mengenai pembelajaran tersebut. guru sepatutnya membantu mereka supaya konsep ini dapat difahami dan diperteguhkan dalam minda mereka. kanak-kanak akan kekal mempunyai pengetahuan yang rendah dan sedikit. Tahap yang rendah dalam ZPD menunjukkan tahap pencapaian dan pengetahuan kanak-kanak apabila mereka belajar sendiri. Seterusnya guru perlu selalu berkomunikasi dengan pelajar dalam kelas untuk mengetahui tahap penguasaan mereka dalam konsep matematik. Berbeza dengan tahap setelah terjadi ZPD di mana setelah itu kanak-kanak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru ataupun orang yang lebih dewasa mengenai sesuatu konsep. anak saudara saya yang berusia 1 tahun 8 bulan telah pandai mengira anak tangga sehingga nombor sepuluh dalam bahasa Inggeris. bimbing kanak-kanak untuk mempelajari proses tambah yang mudah dan berikan mereka banyak latihan sama ada dalam bentuk penulisan atau aktiviti lain. mereka akan dapat mengembangkan lagi pengetahuan mereka untuk mempelajari ilmu matematik lain yang lebih mencabar. Sebagai contoh. sekiranya tiada bantuan. Tahap ini berada di bawah kerana menunjukkan bahawa kanak-kanak tidak dapat menimba ilmu itu sendiri dan mereka sukar memahami perkara yang baru mereka temui. mereka akan berasa lebih teruja dan seronok untuk belajar mengenai perkara yang melibatkan nombor. . Menurut Vygotsky. Sekranya mereka hanya tahu tentang simbol dan tidak tahu bagaimana nilai sebenar nombor tersebut. Dengan ini. Implikasi terakhir ialah ibu bapa dan guru perlu terus membimbing kanak-kanak untuk belajar matematik sedari awal sehingga tiba waktu mereka dirasakan yakin dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful