P. 1
Bacaan Sholat Dan Terjemahannya.docx

Bacaan Sholat Dan Terjemahannya.docx

|Views: 62|Likes:
Published by Topan Mohammad

More info:

Published by: Topan Mohammad on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Bacaan Sholat dan terjemahannya

Takbir Takbiratul Ihram ---> ALLAAHU AKBAR (Allah Maha Besar) Allaahu akbar kabiira, walhamdulillaahi katsiira, wa subhanallaahi bukrataw, waashiila. (Allah Maha Besar, dan Segala Puji yang sangat banyak bagi Allah, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi, dan petang). Innii wajjahtu wajhiya, lillazii fatharassamaawaati walardha, haniifam, muslimaa, wamaa ana minal musrykiin. (Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahMu, yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kelurusan, danpenyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yangmempersekutuan Engkau/Musryik) Innasshalaatii, wa nusukii, wa mahyaaya, wa mamaati, lillaahi rabbil 'aalamiin. (Sesungguhnya shalatku, dan ibadah qurbanku, dan hidupku, dan matiku, hanya untuk Allaah Rabb Semesta Alam). Laa syariikalahu, wabidzaalika umirtu, wa ana minal muslimiin. (Tidak akan aku menduakan Engkau, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk golongan hamba yang berserah diri kepadaMu)

Adapun Rasulullaah ketika membaca surah Al-Faatihah senantiasa satu napas per satu ayatnya, tidak terburu-buru, dan benar-benar memaknainya. Surah ini memiliki khasiat yang sangat tinggi sekali. Bahkan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sampai menuliskan makna iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin, dalam satu kitabnya yang berjudul Madarijus Saalikin, dimana beliau bercerita ketika di suatu kota ia menderita sakit, maka ia membacanya per ayat dengansungguh-sungguh, dan ia rasakan bahwa setiap selesai satu ayat dibacanya, terasa berguguran sakit yang dirasakannya. Subhaanallaah. Mari kita hafal terlebih dahulu arti per ayatnya sebelum kita memaknainya.

Bismillaah, arrahmaan, arrahiim (Bismillaahirrahmaanirrahiim) (Dengan nama Allaah, Maha Pengasih, Maha Penyayang)

wa laddhaaaalliiin. dan Ath-Thabarani) . yaumiddiin (Penguasa. Ibn Majah. maka hendaknya kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ruku' Lalu ruku'. AdDaaruquthni. Abu Daud.Alhamdulillaah. Subhaana. na'budu. Rabb semesta 'alam) Arrahmaan. Maha Penyayang) Maaliki. Tuhanku. kepada mereka) Ghayril maghduubi 'alaihim. (jalan) orang-orang yang telah Engkau murkai. telah Engkau beri ni'mat. kami mohon pertolongan) Ihdina. Rabbil 'aalamiin (Segala puji hanya milik Allaah. Kadangkala beliau mengucapkan yang inidan kadangkala mengucapkan yang itu : 1. ta 'alayhim (Jalan. alladziina. dan kepadaMulah. 'adzhiimi. Yang Maha Agung) ---> dzikir ini diucapkan beliau sebanyak tiga kali. Al-Bazaar. maka setelah membaca Surah Al-Faatihah. golongan orang-orang yang lurus) Shiraath. Hari Pembalasan/Hari Tempat Kembali) Iyyaaka. mustaqiim ---> berharaplah dengan penuh harap ketika membacanya. Arrahiim (Maha Pengasih. kami menyembah. wa iyyaaka. rabbiyal. yang. an'am. nasta'iin (KepadaMulah. (Tunjuki kami.(Hadits riwayat Ahmad. (Maha Suci. (Bukan/Selain. jalan. dimana ketika ruku' ini beliau mengucapkan bermacammacamdzikir dan do'a. dan bukan (jalan) orang-orang yang sesat) Melanjutkan tulisan yang ketiga. asshiraathal.

Tuhan malaikat. Pemberi berkah. (Maha Suci Engkau ya Allaah. rabbil 'aalamiin. wa aamantu. kepada Allaah. li. kepada.) anta rabbiiy. kepadaMu aku beriman. sujudnya. kuserahkan. KepadaMulah pendengaran. Allaahumma."(Hadits Shahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim) I'tidal Rasululullaah Sallaahu 'alayhi wa sallaam mengangkat punggungnya dari ruku' sambil mengucapkan. qadamii. tulang. sesiapa yang. "Mudah-mudahan Allah mendengarkan (memperhatikan) orang yang memujiNya". dan ruh) --> Riwayat Muslim 3. menjadikan ruku'nya. wa 'adzhomii. dan sesekali beliau berlebihan dalam mengulanginya ketika shalat lail (malam). wa laka aslamtu. (Yaa Allaah. kepadaMu. kepadaMu aku Islam (menyerahkan diri). 2. hu (Mudah-mudahan mendengar Allah.---> kadangkala juga beliau membacanya berulang-ulang lebih banyak dari tiga kali. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim) Maka ketika kita i'tidal atau bangkit dari ruku. warruuh. dan syarafku tunduk) wa mastaqallat bihi. wa fii riwaayah (Engkau Tuhanku. sehingga lama ruku'nya hampir mendekati lama berdirinya. maka kita mengucapkan : Sami'allaahu. sambil mengangkat kedua tangan sejajar bahu ataupun sejajar telinga. rabbul malaaikati. Subbuuhun. dan duduknya di antara dua sujud hampir sama lamanya. wa bashariy. khasa'a laka sam'iiy. penglihatan. Tuhan semesta alam) (HR. memuji. Nya) . kuserahkan ruku'ku. wa mukhyii. Ad-Dharuquthni) Memperpanjang Ruku' Diriwayatkan bahwa : "Rasulullaah Sallallaahu 'alayhi wa sallaam. (Dan apa yang dibawa kakiku. laka raka'at. otak. man. lillaah. hamida. qudduus. dan bangkitnya dari ruku'.

dan Abu Daud) Maka mari kita baca : Rabbanaa. wa mil a maa shikta. Yang Maha Luhur) Dzikir ini beliau ucapkan sebanyak tiga kali. aku memuji. rabbiyal. Nya) 3. dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Di dalam duduk ini. 1. Tuhanku. wahdinii. maka hendaklah kita berdo'a sepertinya do'anya Rasulullaah. Pemberi Berkat. Subbuuhun. maka dengan tenang hendaknya kita mengucapkan do'a-do'a sujud seperti yang telah dicontohkan Rasulullaah Sallallaahu 'alayhi wa sallaam. a'laa (Maha Suci. dari sesuatu. Subhaana. a'laa. Tuhan malaikat. hamdu (Yaa Tuhan kami. dan sepenuh bumi. dan penuh pengharapan kepada Allah Subhaana wa Ta'ala. hi (Maha Suci. perlahan-lahan. min shaiin. wa mil al ardhi. rabbiyal. wa. Imam Ahmad. Tuhanku.. bagiMulah. Rasulullaah Sallallaahu 'alayhi wa salaam mengucapkan : Allaahummaghfirlii. dan bacalah do'a tersebuh dengan sungguh-sungguh. segala puji) Kadangkala lafadzh diatas beliau tambahkan seperti :mil assamaawaati. warfa'nii. lakal."Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Oleh karena itu. qudduusun. dan kadangkala beliau mengulang-ulanginya lebih daripada itu. warhamnii. dan ruh) Duduk antara dua Sujud Ketika kita bangun dari sujud. Yang Maha Luhur. wajburnii. dan. warruuh (Maha Suci. 2. niscaya Allah memperhatikan kamu.(Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. wa . rabbul malaaikati. sesudahnya) Kalimat diatas didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu 'Uwanah) Sujud Ketika kita sujud. bihamdi. Karena Allah yang bertambah-tambahlah berkahNya. Subhaana. apabila ia mengucapkan "sami'allaahu liman hamidah". ba'du (Sepenuh langit. "Mudah-mudahan Allah mendengarkan (memperhatikan) orang yang memujiNya". dan bertambah-tambahlah keluhuranNya telah berfirman melalui lisan NabiNya saw. maka ucapkanlah "rabbanaa lakal hamdu".

dan kebahagiaan. wa 'alaa. bahwa muhammad. . 'ibaadillaahisshaalihiiin. kasihanilah aku. maka para shahabat mengucapkan : Assalaamu 'alannabiy. allaa. Assalaamu 'alaynaa. watthayyibaat. Asyhadu. cukupilah kekuranganku. kemudian tatkala beliau wafat. dan kepada sekalian hamba-hambanya yang shaleh. wasshalawatu. Beliau juga memanjangkan posisi ini sehingga hamper mendekati lama sujudnya (Al-Bukhari dan Muslim). 'abduhu. Aku bersaksi. wa rasuluhu. Duduk At-Tasyaahud Awal 01. bahwa tiada. wahai Nabi. bahwa Rasulullaah saw. dankebaikan. * Hal ini ketika beliah masih hidup. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi. warahmatullaah. hambaNya. illallaah. dan RasulNya. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. sehatkanlah aku. Dan aku bersaksi. Segala ucapan selamat adalah bagi Allaah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami pula. dan berilah rizqi kepadaku) Dari Hadits yang diriwayatkan Muslim. dan berkatNya.sebagaimana beliau mengajarkan surat dari AlQur'an kepadaku : ---> (Mari dihafalkan setiap katanya sehingga shalat kita lebih mudah untuk khusyuk) Attahiyyaatulillaah. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. dan kedua telapak tanganku (berada) diantara kedua telapak tangan beliau . Muslim. ilaaha. warzuqnii (Ya Allaah ampunilah aku. Rasulullaah saw telah mengajarkan attasyaahud kepadaku. kadangkala duduk tegak di atas kedua tumit dan dada kedua kakinya. dan beserta rahmat Allaah. wabarakaatuh. anna muhammadan. ayyuhannabiyyu. Tuhan. dan Ibnu Abi Syaibah. Dari Ibn Mas'ud berkata. Assalaamu 'alayka * . 02. kecuali Allaah. Abu 'Uwanah. Wa asyhadu.'aafinii. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu *.

insya Allaah. mengucapkan shalawat atas dirinya sendiri didalam tasyahhud pertama dan lainnya. keluarga Ibrahim. yakni beliau memerintahkan kepadamereka untuk mengucapkan shalawat atasnya setelahmengucapkan salam kepadanya dan beliau mengajar mereka macam-macam bacaan salawat kepadanya. Assalaamu 'alayna wa 'alaa 'ibaadillaahisshaalihiin. aali muhammad. Beliau mengucapkan : Attahiyyaatul mubaarakaatusshalawaatutthayyibaatulillaah. Sesungguhnya Engkau. berikanlah kebahagiaan kepada Muhammad dan kepada. Muslim. Ya Allaah. dan kepada. wa 'alaa. dan kepada. Sebagaimana. Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dari Ibnu 'Abbas berkata. Yang demikian itu beliau syari'atkan kepada umatnya. keluarga Muhammad . hamiidummajiid. 'alaa ibrahiim. Innaka. Bacaan shalawat Nabi di akhir shalat Rasulullaah saw. Ya Allaah. berikanlah berkah. Berikut kita ambil sebuah hadits yang sudah umum di kita. kepada Muhammad. shallayta. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. (dalam riwayat lain : Wa asyhadu annaa.Asy-Syafi'i. aali ibraahiim. Assalaamu 'alayka ayyuhannabiyyu warahmatullaahi wa barakaatuh. wa 'alaa aali muhammad. dan Ibnu Mandah. keluarga Muhammad Kamaa. Engkau telah memberikan kebahagiaan. warasuuluh) --> Artinya sama dengan yang diatas. 'alaa muhammad. dan An-Nasa'i. wa 'alaa. Allaahumma. Allaahumma. Wa asyhadu annaa muhammadarrasuulullaah. baarik. diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 'abduhu. muhammadan. Rasulullaah telah mengajarkan AtTasyahhud kepada kami sebagaimana mengajarkan surat dari AlQur'an kepada kami. kepada Ibrahim. dan Al-Humaidi. shalli 'alaa muhammad.

Maka semoga kesebelas artikel ini menjadikan jalan kemudahan bagi kita di dalam usaha kita berusaha khusyuk dan memahami setiap gerakan yang kita lakukan. baarakta."Perhatikanlah. . "Rasulullaah saw. wa 'alaa. mengucapkan salam ke sebelah kanannya : Assalaamu 'alaykum warahmatullaahi wa barakaatuh (Mudahmudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allaah.Kamaa. dan Tirmidzi serta dishahihkan olehnya. Sebagaimana. sehingga benar-benar memiliki ruh dan nilai yang sulit bagi kita untuk menuangkannya dalam kata-kata. Maha Terpuji lagi Maha Mulia. yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Engkau telah memberikan berkah. An-Nasa'i. dan kepada. Atau dalam riwayat lain. Innaka. serta berkatNya). Dan ke sebelah kiri beliau mengucapkan : Assalaamu 'alaykum warahmatullaah (Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allaah). Maha Benar Allaah atas segala FirmanNya. sehingga tampaklah putih pipinya yang sebelah kiri. ketika salam yang pertama beliau mengucapkan : Assalaamu 'alaykum warahmatullaah. karena begitu nikmatnya shalat itu. hamiidummajiid. bahwa ternyata ucapan kita ketika menoleh kekanan (salam yang pertama) lebih banyak daripada ucapan kitaketika menoleh ke kiri (salam yang kedua). 'ala ibraahiim. kepada ibrahim. dan pada salam yang kedua beliau mengucapkan : Assalaamu 'alaykum. Alhamdulillaah. keluarga Ibrahim. sehingga tampaklah putih pipinya sebelah kanan. Cara Mengucapkan Salam Mari kita simak hadits berikut. aali ibraahiiim. Sesungguhnya Engkau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->