P. 1
rancangan tahunan psk 2

rancangan tahunan psk 2

|Views: 29|Likes:
Published by Zulkifle Omar

More info:

Published by: Zulkifle Omar on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. K ebajikan i. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. iii. iv. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan. Pendapat ii. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. iii. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. ii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. v. iii. iv. Latar Belakang b. ii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. Main peranan – pertolongan cemas. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. Penilaian 1 i. iii. iii. ii. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. iii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. 10 11-13 ii. . a. ii. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. P erpaduan i. iii. Pemupukan Semangat Kekitaan i. ii. iii. Keboleha n Dan Bakat c.ii. iv. atau meraikan sesuatu kejayaan. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. 2 . iv. i. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga.Berkongsi Suka Duka iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. ii. P ermuafak atan i.

iii. xiv. iii. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. 24-27 Raja Berpelembaga an . i. xi. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. Lukisan. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. vii. xiii. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. iv. ix. 3 . ii. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. i. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. 14. iii. i. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. Malaysia. K eselamat an i. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii. Mengamalkan v. tingkahlaku sopan vi. xii. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. Permainan Kraftangan . demokrasi berparlimen di ii. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. iii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara.16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. Alat Muzik Tarian. iii. ii. iii. tahun Membuat simulasi xv. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. iv. v. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. iii. iii. ii. dan beradab untuk menjaga imej Negara. x. i. Seni Bina. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv.Majlis RajaRaja i. iv. iv. Menjelaskan proses i. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. ii. vi.iv. ii.

ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii. ii. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. iii. ii. 28-31 v. iv. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Menjelaska i. vii. ii. i. A malan Berterim a Kasih iii. i. enjaga Nama Baik Negara M i. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. Mengundi iii. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. vi. i.ii. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. Mengumpul 4 . Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. iii. iii. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i.

Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. K epimpin an Berwaw asan. July 02. iii. 2005 5 . Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. iii. ii. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. i. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. peperangan iv. ii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. ii. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Saturday. kemiskinan vi. bencana alam v. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. i. Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->