P. 1
rancangan tahunan psk 2

rancangan tahunan psk 2

|Views: 29|Likes:
Published by Zulkifle Omar

More info:

Published by: Zulkifle Omar on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. P ermuafak atan i. iv. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iv. iii. ii. Keboleha n Dan Bakat c. . Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. ii. atau meraikan sesuatu kejayaan. iv. iii. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. iv. ii. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan. iii. a. Main peranan – pertolongan cemas. 2 . K ebajikan i. ii. Latar Belakang b. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. Pendapat ii. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. i. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. Pemupukan Semangat Kekitaan i. iii. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. iii. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. iii. Penilaian 1 i.Berkongsi Suka Duka iii. iii. v. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. ii. P erpaduan i. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i.ii. ii. 10 11-13 ii.

16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. 14. 3 . Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. vi. tahun Membuat simulasi xv. iii. iii. iv. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. iii. vii. ii. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. ii. iv. iv. ii.iv. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. 24-27 Raja Berpelembaga an . iii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. iii. ii. xiv. Menjelaskan proses i. iii. xiii. Alat Muzik Tarian. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. i. ii. x. iv. Malaysia. Seni Bina. iii. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. Mengamalkan v. v. tingkahlaku sopan vi. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. demokrasi berparlimen di ii. Lukisan. K eselamat an i. “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. i. xi. i. i. ix. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . dan beradab untuk menjaga imej Negara. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv. Permainan Kraftangan .Majlis RajaRaja i. xii. iii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii.

Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. iv. iii. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. Menjelaska i. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. iii. ii.ii. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. Mengumpul 4 . 28-31 v. ii. ii. i. i. vi. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. i. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. vii. ii. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. A malan Berterim a Kasih iii. ii. enjaga Nama Baik Negara M i. iii. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. Mengundi iii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii.

iii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. ii. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara. bencana alam v. i. iii. ii. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. 2005 5 . Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. ii. K epimpin an Berwaw asan. kemiskinan vi. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. Saturday. i. peperangan iv. July 02. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->