P. 1
Modul Sistem Catatan Bergu

Modul Sistem Catatan Bergu

|Views: 70|Likes:
Published by Atiqah Harun

More info:

Published by: Atiqah Harun on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Bab

2

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja > Sistem Catatan Bergu

Anda telah mempelajari pengembangan persamaan perakaunan seperti di bawah:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

Apabila diambil kira untung bersih, persamaan akan menjadi seperti berikut:

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + Untung Bersih
Untung bersih pula dikembangkan seperti berikut:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Belanja

Akhir sekali, persamaan ditulis seperti berikut:

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Mengikut prinsip catatan bergu, setiap urusniaga akan memberi kesan kepada sekurangkurangnya dua akaun, satu akaun didebitkan, dan satu lagi akaun dikreditkan. Kedudukan akaun sama ada di sebelah debit atau kredit merujuk kepada pengembangan terakhir persamaan perakaunan.

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik Akaun-akaun KREDIT

+

Hasil

Akaun-akaun DEBIT

> Pengenalan kepada debit dan kredit. Debit dan Kredit adalah suatu sistem yang digunakan di dalam perakaunan untuk menjejak pergerakan keluar dan masuk tunai (transaksi / urusniaga) dalam sesebuah akaun. Urusniaga sesebuah akaun direkod menggunakan dua lajur; iaitu debit (lajur sebelah kiri) dan kredit (lajur sebelah kanan). Mengasingkan debit dan kredit di dalam lajur yang berasingan membolehkan setiap satunya direkod dan dijumlahkan secara berasingan. Jumlah yang lebih kecil akan ditolak daripada jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan baki akaun. Oleh itu, sesuatu akaun boleh mempunyai baki sama ada disebelah debit (kiri) atau di sebelah kredit (kanan). Istilah ‘debit’ berasal daripada perkataan Latin ‘debitum’ dan diringkaskan sebagai ‘dt’ manakala kredit berasal daripada perkataan Latin ‘credere’ dan diringkaskan sebagai ‘kt’.
debitum – ‘that which is owing’ credere – ‘to trust or believe’ Rujukan: www.en.wikipedia.org/wiki/Debit

manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah kredit.hasil terakru Liabiliti semasa . c) Mengenalpasti kesan urusniaga tersebut ke atas akaun-akaun yang terlibat (berlaku peningkatan baki atau pengurangan baki).belanja terdahulu .overdraf bank .kenderaan .hasil perkhidmatan . yang mewakili sumber-sumber yang digunakan oleh perniagaan. . ekuiti pemilik. adalah penting untuk anda: a) Mengenalpasti nama akaun-akaun yang terlibat b) Mengetahui sifat akaun-akaun tersebut sama ada ianya aset.dan lain-lain Aset semasa . ekuiti pemilik dan hasil. manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah debit.gadai janji Peningkatan – Kredit Pengurangan – Debit Hasil kendalian dan bukan kendalian .alatan pejabat Belanja kendalian dan bukan kendalian.sewa dibayar .belanja terakru .gaji & upah . merupakan akaun debit.jualan . .modal tambahan + Hasil Peningkatan – Debit Pengurangan – Kredit Aset bukan semasa .hasil terdahulu Bagi merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu.modal . Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah kredit. yang mewakili sumbersumber dana bagi perniagaan.bangunan . Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah debit. merupakan akaun kredit. Berikut ialah persamaan perakaunan beserta contoh-contoh akaun: Debit = Belanja = Liabiliti + Kredit Aset + Ekuiti Pemilik .dan lain-lain Kontra kepada ekuiti .pinjaman bank . liabiliti.pemiutang .tunai & bank .sewa diterima . Akaun liabiliti. hasil atau belanja.stok .penghutang .perabot .Rajah di bawah menunjukkan sebuah akaun ‘T’: Nama Akaun Debit Catatan di sebelah kiri akaun Kredit Catatan di sebelah kanan akaun Akaun aset dan belanja.ambilan Liabiliti bukan semasa .komisen diterima .belian .

Urusniaga: Membeli perabot pejabat RM1 500. Jurnal Am adalah salah satu buku catatan pertama perakaunan.Perabot (aset) meningkat RM1 500 . Urusniaga: Pemilik memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai di bank RM10 000 dan kenderaan RM 20 000.Kredit Tarikh a.Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM30 000 . Analisis urusniaga: Tentukan sama ada .Debit dikreditkan .Bank (aset) meningkat RM10 000 . Analisis urusniaga: . Butir Bank Kenderaan Modal (Memulakan perniagaan dengan aset di atas) Akaun kredit dijarakkan dari margin Fol Debit 10 000 20 000 Kredit 30 000 b. Kita akan terlebih dahulu menggunakan Jurnal Am untuk merekod bagi membina kefahaman asas tentang perekodan mengikut sistem catatan bergu.Bank (aset) berkurang RM1 500 .Kredit Tarikh b. Bayaran dibuat dengan cek. Format Jurnal Am adalah seperti di bawah: Tarikh Butir Fol Debit Kredit Contoh urusniaga: a.Kenderaan (aset) meningkat RM20 000 .Debit akaun didebit atau .Debit .> Merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu ke dalam Jurnal Am. selain daripada Jurnal Khas dan Buku Tunai. Butir Perabot Bank (Membeli perabot secara tunai) Fol Debit 1 500 1 500 Kredit .

gunakan nama mereka sebagai nama akaun penghutang atau pemiutang tersebut. Tunai Jualan (Menjual stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit . Belian Kedai Borong Abu (Membeli stok secara kredit) Butir Fol Debit 4 000 4 000 Kredit Nota: Bagi urusniaga secara kredit.Pemiutang (liabiliti) meningkat RM4 000 . e.Debit . bukan Akaun Stok. bukan Akaun Stok. Belian Bank (Membeli stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit d. Analisis urusniaga: . Analisis urusniaga: . bayaran diterima secara tunai.Belian (belanja) meningkat RM4 000 .Kredit Tarikh c.c.Jualan (hasil) bertambah RM1 000 . Analisis urusniaga: .Kredit Tarikh d. Nota: Semua pembelian barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Belian. Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM1 000 dan dibayar dengan cek.Kredit Tarikh e.Belian (belanja) meningkat RM1 000 . Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM4 000 secara kredit daripada Kedai Borong Abu. Nota: Semua urusniaga jualan barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Jualan. iaitu melibatkan penghutang atau pemiutang.Bank (aset) berkurang RM1 000 .Tunai (aset) bertambah RM1 000 – Debit . Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) pada harga RM1 000.Debit .

Kredit Tarikh h.Debit .Peralatan Pejabat (aset) meningkat RM3 500 . Urusniaga: Pemilik membawa masuk komputer milik peribadi bernilai RM3 500 ke dalam perniagaan.Tunai (aset) berkurang RM250 .Jualan (hasil) meningkat RM500 . Nota: Bil elektrik.Penghutang (aset) meningkat RM500 .Kredit Tarikh f. Urusniaga: Membayar bil elektrik.Debit .Kadar bayaran (belanja) meningkat RM250 .Debit . air dan telefon RM250 secara tunai. Analisis urusniaga: . air dan telefon digantikan dengan kadar bayaran.f.Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM3 500 . Analisis urusniaga: .Kredit Tarikh g. Butir Kadar Bayaran Tunai (Membayar bil-bil secara tunai) Fol Debit 250 Kredit 250 h. Nota: Aset milik peribadi pemilik yang dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan akan direkod sebagai pertambahan dalam aset yang dibawa masuk dan juga modal. Butir Peralatan Pejabat Modal (Pemilik membawa masuk komputer ke dalam perniagaan) Fol Debit 3 500 Kredit 3 500 . Yusri Jualan (Menjual stok secara kredit) Butir Fol Debit 500 500 Kredit g. Analisis urusniaga: . Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) secara kredit kepada Yusri RM500.

Debit . Butir Kedai Borong Abu Pulangan Belian (memulangkan barang salah jenama) Fol Debit 100 100 Kredit .Ambilan (kontra ekuiti pemilik) meningkat RM100 . Sebaliknya Akaun Ambilan digunakan. Urusniaga: Pemilik membuat ambilan tunai RM100 untuk membayar tuisyen anaknya. Analisis urusniaga: .Belian (belanja) berkurang RM200 . Analisis urusniaga: . Nota: Di sini berlaku pulangan belian (rujuk urusniaga (d). Kos barang RM200 akan dianggap sebagai belanja promosi dan bukan sebagai ambilan. Urusniaga: Pemilik mengambil stok barang niaga RM200 untuk tujuan promosi perniagaannya. Urusniaga: Membuat pulangan barang niaga kepada Kedai Borong Abu RM100 kerana tersalah jenama. Hutang perniagaan kepada Kedai Borong Abu juga berkurang disebabkan pulangan ini. Pulangan belian adalah kontra kepada belian (mengurangkan belian) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Belian.i. Butir Ambilan Tunai (Pemilik mengambil tunai untuk kegunaan peribadi) Fol Debit 100 100 Kredit j.Pemiutang (liabiliti) berkurang RM100 .Kredit Tarikh k. belian kredit daripada Kedai Borong Abu). tetapi tidak direkod terus ke dalam akaun modal.Debit .Pulangan Belian (kontra belian) meningkat RM100 . Ambilan merupakan kontra kepada ekuiti pemilik (mengurangkan modal). Ini bertujuan untuk mengesan jumlah ambilan yang telah dibuat oleh pemilik pada akhir tempoh perakaunan.Tunai (aset) berkurang RM100 . Nota: Pemilik mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi (ambilan).Promosi (belanja) meningkat RM200 . Akaun ambilan hanya digunakan untuk ambilan bagi tujuan peribadi.Debit . Analisis urusniaga: . Nota: Pemilik mengambil stok untuk tujuan promosi (kegunaan perniagaan). Promosi Belian (Mengambil stok untuk promosi) 200 200 k.Kredit Tarikh Butir Fol Debit Kredit j.Kredit Tarikh i.

komputer dan pencetak bernilai RM3 000. 2 Membeli perabot pejabat RM2 000. Butir Pulangan Jualan Yusri (Yusri memulangkan barang kerana rosak) Fol Debit 50 50 Kredit Cuba Sendiri! Berikut ialah urusniaga bagi Perniagaan Sehati bagi bulan Oktober 20X8. 30 Seri Maju membayar semua hutangnya dengan tunai dan diberi diskaun tunai RM50. 20 Sri Maju memulangkan barang bernilai RM100. Urusniaga: Yusri membuat pulangan barang bernilai RM 50 kerana rosak. 4 Beli stok barang niaga bernilai RM5 000 secara kredit daripada Berjaya Ent. . 24 Jualan tunai RM1 500. Okt 1 Memulakan perniagaan dengan tunai di bank RM20 000. 14 Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM20 000. 25 Membayar gaji pekerja RM1 000 dengan cek. Nota: Di sini berlaku pulangan jualan (rujuk urusniaga (f).l.Penghutang (aset) berkurang RM50 . Pulangan jualan adalah kontra kepada jualan (mengurangkan jualan) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Jualan. 29 Jualan kepada Pandan Indah secara kredit bernilai RM1 800. 10 Jualan secara kredit RM2 000 kepada Sri Maju. 17 Belian stok RM1 000 secara tunai (bayaran dengan cek). RM2 500 dengan cek. 27 Membayar bil air. Terimaan tunai dibankkan. elektrik bernilai RM250 dengan cek. RM50 daripadanya adalah untuk kediaman.Debit . Rekodkan urusniaga di atas ke dalam Jurnal Am mengikut sistem catatan bergu. jualan kredit kepada Yusri). Analisis urusniaga: . 16 Memulangkan barang kepada Berjaya Ent RM50. Bayaran dibuat dengan cek. Hutang Yusri kepada perniagaan juga berkurang disebabkan pulangan ini.Kredit Tarikh l. 15 Mengambil barang niaga bernilai RM100 untuk promosi kedai. 22 Membayar Berjaya Ent.Pulangan Jualan (kontra jualan) meningkat RM50 . 7 Jualan tunai RM500.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->