P. 1
Modul Sistem Catatan Bergu

Modul Sistem Catatan Bergu

|Views: 74|Likes:
Published by Atiqah Harun

More info:

Published by: Atiqah Harun on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Bab

2

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja > Sistem Catatan Bergu

Anda telah mempelajari pengembangan persamaan perakaunan seperti di bawah:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

Apabila diambil kira untung bersih, persamaan akan menjadi seperti berikut:

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + Untung Bersih
Untung bersih pula dikembangkan seperti berikut:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Belanja

Akhir sekali, persamaan ditulis seperti berikut:

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Mengikut prinsip catatan bergu, setiap urusniaga akan memberi kesan kepada sekurangkurangnya dua akaun, satu akaun didebitkan, dan satu lagi akaun dikreditkan. Kedudukan akaun sama ada di sebelah debit atau kredit merujuk kepada pengembangan terakhir persamaan perakaunan.

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik Akaun-akaun KREDIT

+

Hasil

Akaun-akaun DEBIT

> Pengenalan kepada debit dan kredit. Debit dan Kredit adalah suatu sistem yang digunakan di dalam perakaunan untuk menjejak pergerakan keluar dan masuk tunai (transaksi / urusniaga) dalam sesebuah akaun. Urusniaga sesebuah akaun direkod menggunakan dua lajur; iaitu debit (lajur sebelah kiri) dan kredit (lajur sebelah kanan). Mengasingkan debit dan kredit di dalam lajur yang berasingan membolehkan setiap satunya direkod dan dijumlahkan secara berasingan. Jumlah yang lebih kecil akan ditolak daripada jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan baki akaun. Oleh itu, sesuatu akaun boleh mempunyai baki sama ada disebelah debit (kiri) atau di sebelah kredit (kanan). Istilah ‘debit’ berasal daripada perkataan Latin ‘debitum’ dan diringkaskan sebagai ‘dt’ manakala kredit berasal daripada perkataan Latin ‘credere’ dan diringkaskan sebagai ‘kt’.
debitum – ‘that which is owing’ credere – ‘to trust or believe’ Rujukan: www.en.wikipedia.org/wiki/Debit

perabot .hasil perkhidmatan . . yang mewakili sumbersumber dana bagi perniagaan. c) Mengenalpasti kesan urusniaga tersebut ke atas akaun-akaun yang terlibat (berlaku peningkatan baki atau pengurangan baki).belian . .belanja terdahulu .tunai & bank . ekuiti pemilik dan hasil.dan lain-lain Aset semasa .hasil terdahulu Bagi merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu.bangunan . Akaun liabiliti.Rajah di bawah menunjukkan sebuah akaun ‘T’: Nama Akaun Debit Catatan di sebelah kiri akaun Kredit Catatan di sebelah kanan akaun Akaun aset dan belanja.pinjaman bank . yang mewakili sumber-sumber yang digunakan oleh perniagaan.sewa dibayar . merupakan akaun kredit. ekuiti pemilik.pemiutang . manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah kredit.kenderaan . adalah penting untuk anda: a) Mengenalpasti nama akaun-akaun yang terlibat b) Mengetahui sifat akaun-akaun tersebut sama ada ianya aset. Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah kredit.stok .jualan . manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah debit. liabiliti.hasil terakru Liabiliti semasa .alatan pejabat Belanja kendalian dan bukan kendalian.overdraf bank .sewa diterima .gaji & upah .penghutang .belanja terakru .gadai janji Peningkatan – Kredit Pengurangan – Debit Hasil kendalian dan bukan kendalian .komisen diterima .modal tambahan + Hasil Peningkatan – Debit Pengurangan – Kredit Aset bukan semasa . hasil atau belanja. Berikut ialah persamaan perakaunan beserta contoh-contoh akaun: Debit = Belanja = Liabiliti + Kredit Aset + Ekuiti Pemilik . merupakan akaun debit.ambilan Liabiliti bukan semasa .modal . Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah debit.dan lain-lain Kontra kepada ekuiti .

Debit dikreditkan .> Merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu ke dalam Jurnal Am. Analisis urusniaga: . Kita akan terlebih dahulu menggunakan Jurnal Am untuk merekod bagi membina kefahaman asas tentang perekodan mengikut sistem catatan bergu.Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM30 000 .Debit akaun didebit atau .Debit .Perabot (aset) meningkat RM1 500 .Kredit Tarikh a. Butir Bank Kenderaan Modal (Memulakan perniagaan dengan aset di atas) Akaun kredit dijarakkan dari margin Fol Debit 10 000 20 000 Kredit 30 000 b. Analisis urusniaga: Tentukan sama ada .Kenderaan (aset) meningkat RM20 000 . Format Jurnal Am adalah seperti di bawah: Tarikh Butir Fol Debit Kredit Contoh urusniaga: a.Kredit Tarikh b.Bank (aset) berkurang RM1 500 . Butir Perabot Bank (Membeli perabot secara tunai) Fol Debit 1 500 1 500 Kredit . Urusniaga: Pemilik memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai di bank RM10 000 dan kenderaan RM 20 000.Bank (aset) meningkat RM10 000 . Jurnal Am adalah salah satu buku catatan pertama perakaunan. selain daripada Jurnal Khas dan Buku Tunai. Urusniaga: Membeli perabot pejabat RM1 500. Bayaran dibuat dengan cek.

bukan Akaun Stok.c. Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM1 000 dan dibayar dengan cek. Analisis urusniaga: .Kredit Tarikh c. Tunai Jualan (Menjual stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit .Bank (aset) berkurang RM1 000 . Analisis urusniaga: .Tunai (aset) bertambah RM1 000 – Debit . iaitu melibatkan penghutang atau pemiutang. Nota: Semua pembelian barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Belian. gunakan nama mereka sebagai nama akaun penghutang atau pemiutang tersebut. Nota: Semua urusniaga jualan barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Jualan.Jualan (hasil) bertambah RM1 000 . Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM4 000 secara kredit daripada Kedai Borong Abu.Debit . Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) pada harga RM1 000.Belian (belanja) meningkat RM4 000 . bayaran diterima secara tunai.Kredit Tarikh d.Pemiutang (liabiliti) meningkat RM4 000 . e.Belian (belanja) meningkat RM1 000 .Kredit Tarikh e. Analisis urusniaga: . Belian Kedai Borong Abu (Membeli stok secara kredit) Butir Fol Debit 4 000 4 000 Kredit Nota: Bagi urusniaga secara kredit. bukan Akaun Stok. Belian Bank (Membeli stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit d.Debit .

Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM3 500 . Butir Peralatan Pejabat Modal (Pemilik membawa masuk komputer ke dalam perniagaan) Fol Debit 3 500 Kredit 3 500 .Kadar bayaran (belanja) meningkat RM250 .Debit . Nota: Aset milik peribadi pemilik yang dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan akan direkod sebagai pertambahan dalam aset yang dibawa masuk dan juga modal.Kredit Tarikh h. Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) secara kredit kepada Yusri RM500. Yusri Jualan (Menjual stok secara kredit) Butir Fol Debit 500 500 Kredit g.Kredit Tarikh f.Kredit Tarikh g.Debit .Tunai (aset) berkurang RM250 . Nota: Bil elektrik. Analisis urusniaga: . Butir Kadar Bayaran Tunai (Membayar bil-bil secara tunai) Fol Debit 250 Kredit 250 h.Penghutang (aset) meningkat RM500 . Urusniaga: Pemilik membawa masuk komputer milik peribadi bernilai RM3 500 ke dalam perniagaan. Urusniaga: Membayar bil elektrik.f.Peralatan Pejabat (aset) meningkat RM3 500 . air dan telefon RM250 secara tunai.Jualan (hasil) meningkat RM500 . Analisis urusniaga: .Debit . Analisis urusniaga: . air dan telefon digantikan dengan kadar bayaran.

Analisis urusniaga: . Urusniaga: Pemilik membuat ambilan tunai RM100 untuk membayar tuisyen anaknya.i.Debit .Tunai (aset) berkurang RM100 .Pulangan Belian (kontra belian) meningkat RM100 . belian kredit daripada Kedai Borong Abu). Akaun ambilan hanya digunakan untuk ambilan bagi tujuan peribadi. Butir Kedai Borong Abu Pulangan Belian (memulangkan barang salah jenama) Fol Debit 100 100 Kredit . Hutang perniagaan kepada Kedai Borong Abu juga berkurang disebabkan pulangan ini. Nota: Pemilik mengambil stok untuk tujuan promosi (kegunaan perniagaan). Nota: Pemilik mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi (ambilan). Analisis urusniaga: . Pulangan belian adalah kontra kepada belian (mengurangkan belian) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Belian.Debit .Kredit Tarikh Butir Fol Debit Kredit j.Belian (belanja) berkurang RM200 . Ambilan merupakan kontra kepada ekuiti pemilik (mengurangkan modal). Promosi Belian (Mengambil stok untuk promosi) 200 200 k. Ini bertujuan untuk mengesan jumlah ambilan yang telah dibuat oleh pemilik pada akhir tempoh perakaunan.Debit . Analisis urusniaga: . Butir Ambilan Tunai (Pemilik mengambil tunai untuk kegunaan peribadi) Fol Debit 100 100 Kredit j.Ambilan (kontra ekuiti pemilik) meningkat RM100 . Kos barang RM200 akan dianggap sebagai belanja promosi dan bukan sebagai ambilan. Nota: Di sini berlaku pulangan belian (rujuk urusniaga (d). tetapi tidak direkod terus ke dalam akaun modal.Kredit Tarikh i. Urusniaga: Pemilik mengambil stok barang niaga RM200 untuk tujuan promosi perniagaannya.Kredit Tarikh k. Urusniaga: Membuat pulangan barang niaga kepada Kedai Borong Abu RM100 kerana tersalah jenama.Promosi (belanja) meningkat RM200 . Sebaliknya Akaun Ambilan digunakan.Pemiutang (liabiliti) berkurang RM100 .

7 Jualan tunai RM500. 20 Sri Maju memulangkan barang bernilai RM100. 24 Jualan tunai RM1 500.Kredit Tarikh l.Penghutang (aset) berkurang RM50 . Okt 1 Memulakan perniagaan dengan tunai di bank RM20 000. RM50 daripadanya adalah untuk kediaman. 29 Jualan kepada Pandan Indah secara kredit bernilai RM1 800. 17 Belian stok RM1 000 secara tunai (bayaran dengan cek). 10 Jualan secara kredit RM2 000 kepada Sri Maju. Nota: Di sini berlaku pulangan jualan (rujuk urusniaga (f). 25 Membayar gaji pekerja RM1 000 dengan cek. 30 Seri Maju membayar semua hutangnya dengan tunai dan diberi diskaun tunai RM50. Pulangan jualan adalah kontra kepada jualan (mengurangkan jualan) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Jualan. komputer dan pencetak bernilai RM3 000. 16 Memulangkan barang kepada Berjaya Ent RM50. Hutang Yusri kepada perniagaan juga berkurang disebabkan pulangan ini. elektrik bernilai RM250 dengan cek. 15 Mengambil barang niaga bernilai RM100 untuk promosi kedai. 27 Membayar bil air. 22 Membayar Berjaya Ent. RM2 500 dengan cek. 14 Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM20 000. Analisis urusniaga: . Rekodkan urusniaga di atas ke dalam Jurnal Am mengikut sistem catatan bergu. . 4 Beli stok barang niaga bernilai RM5 000 secara kredit daripada Berjaya Ent. jualan kredit kepada Yusri).l.Pulangan Jualan (kontra jualan) meningkat RM50 . Urusniaga: Yusri membuat pulangan barang bernilai RM 50 kerana rosak. Terimaan tunai dibankkan.Debit . Bayaran dibuat dengan cek. Butir Pulangan Jualan Yusri (Yusri memulangkan barang kerana rosak) Fol Debit 50 50 Kredit Cuba Sendiri! Berikut ialah urusniaga bagi Perniagaan Sehati bagi bulan Oktober 20X8. 2 Membeli perabot pejabat RM2 000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->