Bab

2

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja > Sistem Catatan Bergu

Anda telah mempelajari pengembangan persamaan perakaunan seperti di bawah:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

Apabila diambil kira untung bersih, persamaan akan menjadi seperti berikut:

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + Untung Bersih
Untung bersih pula dikembangkan seperti berikut:

Aset

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Belanja

Akhir sekali, persamaan ditulis seperti berikut:

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik

+

Hasil

Mengikut prinsip catatan bergu, setiap urusniaga akan memberi kesan kepada sekurangkurangnya dua akaun, satu akaun didebitkan, dan satu lagi akaun dikreditkan. Kedudukan akaun sama ada di sebelah debit atau kredit merujuk kepada pengembangan terakhir persamaan perakaunan.

Aset

+

Belanja

=

Liabiliti

+

Ekuiti Pemilik Akaun-akaun KREDIT

+

Hasil

Akaun-akaun DEBIT

> Pengenalan kepada debit dan kredit. Debit dan Kredit adalah suatu sistem yang digunakan di dalam perakaunan untuk menjejak pergerakan keluar dan masuk tunai (transaksi / urusniaga) dalam sesebuah akaun. Urusniaga sesebuah akaun direkod menggunakan dua lajur; iaitu debit (lajur sebelah kiri) dan kredit (lajur sebelah kanan). Mengasingkan debit dan kredit di dalam lajur yang berasingan membolehkan setiap satunya direkod dan dijumlahkan secara berasingan. Jumlah yang lebih kecil akan ditolak daripada jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan baki akaun. Oleh itu, sesuatu akaun boleh mempunyai baki sama ada disebelah debit (kiri) atau di sebelah kredit (kanan). Istilah ‘debit’ berasal daripada perkataan Latin ‘debitum’ dan diringkaskan sebagai ‘dt’ manakala kredit berasal daripada perkataan Latin ‘credere’ dan diringkaskan sebagai ‘kt’.
debitum – ‘that which is owing’ credere – ‘to trust or believe’ Rujukan: www.en.wikipedia.org/wiki/Debit

overdraf bank . ekuiti pemilik dan hasil.belian .sewa dibayar . .komisen diterima .gaji & upah .jualan . .belanja terdahulu .hasil terakru Liabiliti semasa .pemiutang .hasil perkhidmatan .tunai & bank . merupakan akaun debit. yang mewakili sumbersumber dana bagi perniagaan.ambilan Liabiliti bukan semasa .belanja terakru . c) Mengenalpasti kesan urusniaga tersebut ke atas akaun-akaun yang terlibat (berlaku peningkatan baki atau pengurangan baki). adalah penting untuk anda: a) Mengenalpasti nama akaun-akaun yang terlibat b) Mengetahui sifat akaun-akaun tersebut sama ada ianya aset.perabot .penghutang .kenderaan . manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah kredit. merupakan akaun kredit. yang mewakili sumber-sumber yang digunakan oleh perniagaan.modal tambahan + Hasil Peningkatan – Debit Pengurangan – Kredit Aset bukan semasa . Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah kredit.stok .alatan pejabat Belanja kendalian dan bukan kendalian. manakala pengurangan baki dibuat melalui catatan di sebelah debit.gadai janji Peningkatan – Kredit Pengurangan – Debit Hasil kendalian dan bukan kendalian .pinjaman bank . liabiliti. hasil atau belanja. Peningkatan baki dalam akaun tersebut dibuat melalui catatan di sebelah debit. Berikut ialah persamaan perakaunan beserta contoh-contoh akaun: Debit = Belanja = Liabiliti + Kredit Aset + Ekuiti Pemilik .modal .dan lain-lain Aset semasa . Akaun liabiliti.hasil terdahulu Bagi merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu.Rajah di bawah menunjukkan sebuah akaun ‘T’: Nama Akaun Debit Catatan di sebelah kiri akaun Kredit Catatan di sebelah kanan akaun Akaun aset dan belanja. ekuiti pemilik.sewa diterima .bangunan .dan lain-lain Kontra kepada ekuiti .

Urusniaga: Pemilik memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai di bank RM10 000 dan kenderaan RM 20 000.Debit akaun didebit atau .Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM30 000 . Analisis urusniaga: Tentukan sama ada . Butir Bank Kenderaan Modal (Memulakan perniagaan dengan aset di atas) Akaun kredit dijarakkan dari margin Fol Debit 10 000 20 000 Kredit 30 000 b. Kita akan terlebih dahulu menggunakan Jurnal Am untuk merekod bagi membina kefahaman asas tentang perekodan mengikut sistem catatan bergu. selain daripada Jurnal Khas dan Buku Tunai. Bayaran dibuat dengan cek. Urusniaga: Membeli perabot pejabat RM1 500.Kredit Tarikh a. Analisis urusniaga: .Perabot (aset) meningkat RM1 500 .> Merekod urusniaga mengikut sistem catatan bergu ke dalam Jurnal Am.Bank (aset) meningkat RM10 000 .Debit .Kenderaan (aset) meningkat RM20 000 .Bank (aset) berkurang RM1 500 . Format Jurnal Am adalah seperti di bawah: Tarikh Butir Fol Debit Kredit Contoh urusniaga: a.Kredit Tarikh b. Butir Perabot Bank (Membeli perabot secara tunai) Fol Debit 1 500 1 500 Kredit . Jurnal Am adalah salah satu buku catatan pertama perakaunan.Debit dikreditkan .

Belian Bank (Membeli stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit d. bayaran diterima secara tunai.Debit . Analisis urusniaga: . Belian Kedai Borong Abu (Membeli stok secara kredit) Butir Fol Debit 4 000 4 000 Kredit Nota: Bagi urusniaga secara kredit. e. Analisis urusniaga: .Kredit Tarikh e.Kredit Tarikh c. bukan Akaun Stok.Debit . Nota: Semua pembelian barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Belian. Nota: Semua urusniaga jualan barang niaga (stok) akan direkodkan di dalam Akaun Jualan.Belian (belanja) meningkat RM4 000 . Tunai Jualan (Menjual stok secara tunai) Butir Fol Debit 1 000 1 000 Kredit . Analisis urusniaga: .Bank (aset) berkurang RM1 000 .Pemiutang (liabiliti) meningkat RM4 000 .Tunai (aset) bertambah RM1 000 – Debit . Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM4 000 secara kredit daripada Kedai Borong Abu. Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) pada harga RM1 000. gunakan nama mereka sebagai nama akaun penghutang atau pemiutang tersebut. iaitu melibatkan penghutang atau pemiutang. bukan Akaun Stok. Urusniaga: Membuat belian barang niaga (stok) bernilai RM1 000 dan dibayar dengan cek.c.Jualan (hasil) bertambah RM1 000 .Kredit Tarikh d.Belian (belanja) meningkat RM1 000 .

Nota: Aset milik peribadi pemilik yang dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan akan direkod sebagai pertambahan dalam aset yang dibawa masuk dan juga modal.Jualan (hasil) meningkat RM500 .Debit .f. Analisis urusniaga: .Debit .Kredit Tarikh h.Penghutang (aset) meningkat RM500 . Butir Peralatan Pejabat Modal (Pemilik membawa masuk komputer ke dalam perniagaan) Fol Debit 3 500 Kredit 3 500 . Butir Kadar Bayaran Tunai (Membayar bil-bil secara tunai) Fol Debit 250 Kredit 250 h.Peralatan Pejabat (aset) meningkat RM3 500 . Nota: Bil elektrik.Modal (ekuiti pemilik) meningkat RM3 500 . Urusniaga: Pemilik membawa masuk komputer milik peribadi bernilai RM3 500 ke dalam perniagaan. Urusniaga: Membayar bil elektrik. air dan telefon digantikan dengan kadar bayaran.Kredit Tarikh g.Kredit Tarikh f. Analisis urusniaga: . Analisis urusniaga: .Kadar bayaran (belanja) meningkat RM250 .Tunai (aset) berkurang RM250 . Urusniaga: Membuat jualan barang niaga (stok) secara kredit kepada Yusri RM500. air dan telefon RM250 secara tunai. Yusri Jualan (Menjual stok secara kredit) Butir Fol Debit 500 500 Kredit g.Debit .

Hutang perniagaan kepada Kedai Borong Abu juga berkurang disebabkan pulangan ini.Belian (belanja) berkurang RM200 . tetapi tidak direkod terus ke dalam akaun modal. Pulangan belian adalah kontra kepada belian (mengurangkan belian) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Belian.Promosi (belanja) meningkat RM200 .i. belian kredit daripada Kedai Borong Abu). Analisis urusniaga: . Analisis urusniaga: . Butir Kedai Borong Abu Pulangan Belian (memulangkan barang salah jenama) Fol Debit 100 100 Kredit . Kos barang RM200 akan dianggap sebagai belanja promosi dan bukan sebagai ambilan.Debit . Promosi Belian (Mengambil stok untuk promosi) 200 200 k. Sebaliknya Akaun Ambilan digunakan.Kredit Tarikh i. Ambilan merupakan kontra kepada ekuiti pemilik (mengurangkan modal). Ini bertujuan untuk mengesan jumlah ambilan yang telah dibuat oleh pemilik pada akhir tempoh perakaunan.Tunai (aset) berkurang RM100 .Kredit Tarikh Butir Fol Debit Kredit j. Urusniaga: Pemilik mengambil stok barang niaga RM200 untuk tujuan promosi perniagaannya.Pemiutang (liabiliti) berkurang RM100 . Nota: Pemilik mengambil stok untuk tujuan promosi (kegunaan perniagaan). Butir Ambilan Tunai (Pemilik mengambil tunai untuk kegunaan peribadi) Fol Debit 100 100 Kredit j. Nota: Pemilik mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi (ambilan). Analisis urusniaga: .Ambilan (kontra ekuiti pemilik) meningkat RM100 . Akaun ambilan hanya digunakan untuk ambilan bagi tujuan peribadi.Debit .Pulangan Belian (kontra belian) meningkat RM100 . Nota: Di sini berlaku pulangan belian (rujuk urusniaga (d). Urusniaga: Membuat pulangan barang niaga kepada Kedai Borong Abu RM100 kerana tersalah jenama. Urusniaga: Pemilik membuat ambilan tunai RM100 untuk membayar tuisyen anaknya.Debit .Kredit Tarikh k.

elektrik bernilai RM250 dengan cek. 4 Beli stok barang niaga bernilai RM5 000 secara kredit daripada Berjaya Ent. . 24 Jualan tunai RM1 500. Okt 1 Memulakan perniagaan dengan tunai di bank RM20 000. Analisis urusniaga: . 2 Membeli perabot pejabat RM2 000.Debit .l. 7 Jualan tunai RM500. RM2 500 dengan cek. 22 Membayar Berjaya Ent. Urusniaga: Yusri membuat pulangan barang bernilai RM 50 kerana rosak. 20 Sri Maju memulangkan barang bernilai RM100. jualan kredit kepada Yusri). Terimaan tunai dibankkan. Rekodkan urusniaga di atas ke dalam Jurnal Am mengikut sistem catatan bergu. Pulangan jualan adalah kontra kepada jualan (mengurangkan jualan) tetapi akan direkod ke dalam Akaun Pulangan Jualan. komputer dan pencetak bernilai RM3 000.Kredit Tarikh l. RM50 daripadanya adalah untuk kediaman. 25 Membayar gaji pekerja RM1 000 dengan cek. 10 Jualan secara kredit RM2 000 kepada Sri Maju.Pulangan Jualan (kontra jualan) meningkat RM50 . 29 Jualan kepada Pandan Indah secara kredit bernilai RM1 800. 30 Seri Maju membayar semua hutangnya dengan tunai dan diberi diskaun tunai RM50. 14 Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM20 000. 16 Memulangkan barang kepada Berjaya Ent RM50. Bayaran dibuat dengan cek. Butir Pulangan Jualan Yusri (Yusri memulangkan barang kerana rosak) Fol Debit 50 50 Kredit Cuba Sendiri! Berikut ialah urusniaga bagi Perniagaan Sehati bagi bulan Oktober 20X8. Hutang Yusri kepada perniagaan juga berkurang disebabkan pulangan ini. 15 Mengambil barang niaga bernilai RM100 untuk promosi kedai.Penghutang (aset) berkurang RM50 . Nota: Di sini berlaku pulangan jualan (rujuk urusniaga (f). 17 Belian stok RM1 000 secara tunai (bayaran dengan cek). 27 Membayar bil air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful