Dimanakah Borang Perakuan Bomba boleh diperolehi ?

Borang Perakuan Bomba boleh diperolehi dengan pergi sendiri ke tempat di bawah :   

Bahagian Keselamatan Kebombaan Ibu Pejabat yang berlokasi di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Bahagian Keselamatan Kebombaan Negeri-Negeri iaitu Ibu Pejabat Negeri-Negeri Seluruh Malaysia. Bahagian Keselamatan Kebombaan Daerah-Daerah iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Daerah-Daerah Seluruh Malaysia. Bahagian Keselamatan Kebombaan Zon-Zon iaitu Balai Bomba dan Penyelamat ZonZon (Buat masa ini cuma di Negeri Sabah dan Negeri Sarawak).

ALOR SETAR - Tempoh antara enam bulan hingga setahun diberikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) kepada pemilik bangunan di Kedah untuk mendapatkan sijil perakuan daripada JBPM. “Sehingga September lepas, sebanyak 114 daripada 229 bangunan di negeri ini telah memiliki sijil perakuan itu,” kata Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) JBPM Amer Yusof. Ujarnya, sijil itu diperlukan bagi memastikan bangunan yang diduduki memenuhi piawaian yang ditetapkan termasuk memiliki peralatan memadam kebakaran yang berfungsi dengan baik. “Jika mereka tidak mendapatkan sijil, mereka (pemilik) boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 27 Akta Bomba dan Penyelamat," katanya pada sidang media selepas merasmikan Seminar Keselamatan Kebakaran. Beliau berkata sijil itu penting dalam memastikan segala peralatan pemadam kebakaran berfungsi dengan baik agar anggotanya dapat menggunakannya untuk memadamkan api jika berlaku kebakaran. Sementara itu, Amer berkata JBPM telah bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan berlaku banjir di negeri ini bulan depan. Beliau berkata pihaknya telah menyediakan 40 bot, kenderaan lain dan helikopter untuk digunakan bagi memindahkan mangsa banjir dan pemantauan kawasan banjir. “Jika peralatan di negeri ini tidak mencukupi, kita akan mendapatkan bantuan daripada negeri lain,” ujarnya lagi.

Kandungan di dalam modul kursus ini adalah menepati kehendak dan objektif tatacara perlaksanaan Pemeriksaan Premis bagi mendapatkan Sijil Perakuan Bomba dan penguatkuasaan yang berkesan. Jabatan mengambil langkah utama dan mempunyai perspektif yang serius terhadap perkara ini kerana Perakuan Bomba bagi JBPM adalah melibatkan bidang kerja yang penting di dalam memperakukan sistem keselamatan dan pencegahan kebakaran untuk penyelamatan nyawa orang awam serta melindungi pegawainya semasa menangani sesuatu bahaya kebakaran samada bentuk dari segi fizikal ataupun nyawa. Mengenalpastikan apa itu Premis yang ditetapkan. Memastikan semua Premis ditetapkan mempunyai ciri-ciri keselamatan kebakaran yang mencukupi.Kursus Perakuan Bomba PENDAHULUAN Modul kursus PERAKUAN BOMBA ini direkabentuk sebagai panduan dalam mengendalikan kursus kepada pegawai bomba dalam melaksanakan tugas Penguatkuasaan dan Pencegahan disamping tugas-tugas operasi amnya. Proses pembelajaran Perakauan Bomba ini perlu disusun dan diatur mengikut prosedur-prosedur yang betul dan sejajar dengan usaha mewujudkan kreativiti dan inovatif disepanjang kualiti perkhidmatan di dalam matlamat mencapai visi dan misi iaitu Ke arah Sebuah Organisasi Kebombaan dan Penyelamatan Yang Bertaraf Dunia.  OBJEKTIF Beberapa objektif dirancang untuk mencapai sasaran yang diperlukan di dalam memberi pengetahuan serta kefahaman di dalam menjalankan tugas berkenaan proses dan tatacara Pemeriksaan Premis untuk mendapatkan Perakuan Bomba sejajar dengan pemasalahan di dalam menyediakan atau mengadakan sistem Penghapusan Bahaya    Mengetahui Seksyen di dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 yang diguna pakai di dalam perlaksanaan Perakuan Bomba. Kebakaran mengikut keadaan perubahan semasa semasa ataupun yang bercangah dengan keperluan aspek keselamatan dari segi pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan nyawa serta harta benda :Pelaksanaan Perakuan Bomba adalah merupakan cara Penguatkuasaan yang penting dan mudah dalam mencegah kebakaran disebuah premis bagi keselamatan nyawa (life safety) dan hartabenda (property). Rujukan dalam menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan Perakuan Bomba. TUJUAN   Memberi garis panduan dalam mengendalikan kursus Perakuan Bomba. .

kertas kerja dan kajian kes. Meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran pegawai-pegawai Bomba di bahagian Penguatkuasaan dan Pencegahan. Mengetahui kesalahan – kesalahan berhubung dengan Perakuan Bomba.(A) 241/2001 dengan pindaan P. Memahami akan kerja-kerja Penguatkuasaan Penghapusan Bahaya Kebakaran dan risiko bahaya kebakaran.praktikal pemeriksaan Kelengkapan Keselamatan Kebakaran. Mengetahui Peraturan – Peraturan Perkhidmatan Bomba ( Perakuan Bomba ) 2001 P. JANGKAMASA KURSUS Pelaksanaan kursus adalah selama 5 hari dan semua peserta perlu mengikuti kursus sehingga tamat. Kursus ini dianggap penting adalah kerana ianya merupakan asas utama didalam menjalankan tugas penguatkuasaan. Peserta akan dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil supaya dapat berbincang tentang kerja – kerja Pemeriksaan dan pemasalahan yang diberikan dan memahami pembelajaran dengan lebih terperinci dan berkesan. gerak kerja berkumpulan. KELAYAKAN PESERTA KURSUS     Sihat tubuh badan. Mengetahui Perintah Perkhidmatan Bomba ( Premis Ditetapkan ) 1998. Mengetahui akan Organisasi Keselamatan Kebakaran dan kefungsian sistem kelengkapan keselamatan kebakaran. perbincangan. Pegawai Bomba Gred KB 22 – KB 36 Pegawai yang terlibat secara langsung dengan Penguakuasaan dan Pencegahan.          Mengenal pasti premis –premis yang terlibat dengan Perakuan Bomba di Malaysia. Memahami proses permohonan Perakuan Bomba dan Perbaharuan Perakuan Bomba serta masalah Kehilangan ataupun kemusnahan Perakuan Bomba. .100 % Semua peserta kursus di WAJIBKAN mengikut kedua-dua kaedah kursus. Mengenalpasti bentuk Perakuan Bomba dan FEE Perakuan Bomba. Memahami apa itu Perakuan Bomba dan Pemeriksaan Premis. menggunakan teknik syarahan. KAEDAH KURSUS Kursus ini akan dijalankan dengan menggunakan beberapa kaedah yang melibatkan teori. Kaedah kursus di adakan 2 bentuk iaitu :  Teori . Semua pelatih-pelatih yang sedang berkursus di semua pusat latihan dan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. soal jawab.U.U.(A) 334/2002.

berhubungan dengan penggunaan premis ditetapkan itu. selepas menyebabkan dijalankan suatu pemeriksaan di bawah subseksyen (4) ke atas premis yang berkenaan. pencegahan kebakaran. berhubungan dengan penggunaan premis ditetapkan itu. pencegahan kebakaran. dan apabila berpuas hati adanya kemudahan keselamatan diri.ertinya pemunya. penghuni atau orang yang mempunyai pengurusan sepenuhnya ke atas premis ditetapkan itu. perlindungan kebakaran dan menentang kebakaran yang mencukupi. maka dia hendaklah. (4) Jika permohonan bagi perakuan bomba telah dibuat dengan sempurnanya.29. maka Ketua Pengarah hendaklah menyebabkan dijalankan suatu pemeriksaan ke atas premis ditetapkan itu. (3) Jika pemohon tidak mengemukakan pelan-pelan yang dikehendaki dan butir-butir releven tersebut dalam masa yang dinyatakan. dan apabila berpuas hati adanya kemudahan keselamatan diri. dalam suatu tempoh yang dinyatakan. (1) Sesuatu permohonan bagi perakuan bomba berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah mengikut bentuk yang ditetapkan.Bahagian V . mengikut mana yang berkenaan.(5) Jika Ketua Pengarah. mengemukakan kepadanya apa-apa pelam premis tersebut serta apa-apa butir lain yang releven sebagaimana yang dinyatakannya. (6) Dalam seksyen ini. maka Ketua Pengarah hendaklah menyebabkan dijalankan suatu pemeriksaan ke atas premis ditetapkan itu.(3) Jika pemohon tidak mengemukakan pelan-pelan yang dikehendaki dan butir-butir releven tersebut dalam masa yang dinyatakan. selepas menyebabkan dijalankan suatu pemeriksaan di bawah subseksyen (4) ke atas . maka permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik. dalam suatu tempoh yang dinyatakan. perlindungan kebakaran dan menentang kebakaran yang mencukupi.(2) Apabila menerima permohonan bagi perakuan bomba berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan Ketua Pengarah boleh menghendaki pemohon. mengemukakan kepadanya apa-apa pelam premis tersebut serta apa-apa butir lain yang releven sebagaimana yang dinyatakannya. tidak berpuas hati tentang adanya apa-apa kemudahan yang mencukupi berhubungan dengan penggunaan premis ditetapkan itu seperti yang disebut terdahulu. Permohonan dan pengeluaran perakuan bomba.(4) Jika permohonan bagi perakuan bomba telah dibuat dengan sempurnanya. (2) Apabila menerima permohonan bagi perakuan bomba berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan Ketua Pengarah boleh menghendaki pemohon.pemohon:. memberitahu pemohon tentang keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi dalam masa yang dinyatakan sebelum perakuan bomba itu boleh dikeluarkan kepada pemohon. Ketua Pengarah hendaklah mengeluarkan suatu perakuan bomba berkenaan dengan premis ditetapkan itu tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan atau yang ditetapkan. (1) Sesuatu permohonan bagi perakuan bomba berkenaan dengan mana-mana premis ditetapkan hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah mengikut bentuk yang ditetapkan. mengikut mana yang berkenaan. maka permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik. dengan menyampaikan notis kepada pemohon. Ketua Pengarah hendaklah mengeluarkan suatu perakuan bomba berkenaan dengan premis ditetapkan itu tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan atau yang ditetapkan. (5) Jika Ketua Pengarah.

memberitahu pemohon tentang keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi dalam masa yang dinyatakan sebelum perakuan bomba itu boleh dikeluarkan kepada pemohon. penghuni atau orang yang mempunyai pengurusan sepenuhnya ke atas premis ditetapkan itu.ertinya pemunya. dengan menyampaikan notis kepada pemohon. . maka dia hendaklah.(6) Dalam seksyen ini.pemohon:.premis yang berkenaan. tidak berpuas hati tentang adanya apa-apa kemudahan yang mencukupi berhubungan dengan penggunaan premis ditetapkan itu seperti yang disebut terdahulu.

4. Membuat pemeriksaan serta pengeluaran suratsokongan CF tidak melebihi 14 hari dari tarikh 3. Menyediakansuratsokongan pelesenan tidak melebihi 14 hari dari tarikh permohonan diterima. Aktiviti Bahagian ini mempunyai tiga sub-aktiviti iaitu Kajian Pelan. Pelesenan dan Kajian Piawaian. Objektif Kualiti MS ISO 9001:2000 Memproses pelan arkitektural tidak melebihi 30 hari dari permohonan diterima dengan syarat–syarat keperluan yang dikehendaki dipenuhi. pemeriksaan. satu permeriksaan dan ujian akan dilakukan ke atas kelengkapan dan dipasang ini bertujuan supaya peralatan sistem kebakaran menepati spesifikasi dan berfungsi dengan baik serta memuaskan. 2. Ia bertanggungjawab mengkaji dan member syor-syor kebombaan kepada pelan-pelan bangunan baru yang ada hubungkait dengan pencegahan dan keselamatan kebakaran. 3. Dengan itu kami berjanji akan : 1. ia juga bertanggungjawab dalam urusan pengeluaran surat sokongan dan perlesenan serta menjalankan aktiviti kempen kesedaran mencegah kebakaran. Bagi bangunanbangunan yang dibina mematuhi kehendak dan peraturan yang ditetapkan. Pelan Bangunan untuk kategori „tidak bersistem‟ akan diberi perakuan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh diterima dengan syarat ia disertakan dengan maklumat dan dokumen yang lengkap. Sokongan menduduki bangunan (CFO/CCC) dan sokongan kepada pengeluaran lesen perniagaan akan . Memproses pelan M&E tidak melebihi 30 hari dari permohonan diterima dengan syarat-syarat 2. keperluan yang dikehendaki dipenuhi. Piagam Pelanggan Komitmen kami adalah untuk menentukan setiap cadangan pemajuan sesuatu projek dilengkapi dengan kelengkapan menentang kebakaran dan pepasangan keselamatan kebakaran yang bersesuaian bagi keselamatan nyawa dan harta benda.Bahagian Keselamatan Kebakaran Objektif Untuk memastikan aspek-aspek pencegahan kebakaran difahami dan dilaksanakan secara sistematik dan berkesan bagi melindungi nya dan harta dari kemusnahan. 1. Pelan Bangunan untuk kategori „bersistem‟ dan pelan mekanikal & elektrikal akan siap dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh diberi perakuan diterima dengan syarat ia disertakan dengan maklumat dan dokumen yang lengkap.

Mengkaji dan memberi perakuan kepada rekabentuk bangunan baru dengan memastikan pematuhan sepenuhnya kepada keperluan kebombaan. 6. 8. Mengkaji kehendak-kehendak keselamatan kebakaran ke atas permohonan perlesenan. Fungsi Bahagian Cawangan Perakuan Bomba 1. Menentukan masyarakat mendapat khidmat nasihat dan maklumat berkaitan dengan perlindungan keselamatan kebakaran dengan betul dan berkesan. Pelan Mechnical & Electrical. 2. 6. Menjalankan siasatan terhadap sebarang aduan salah laku di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) dalam tempoh 24 jam dari masa aduan diterima dan memberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari selepas siasatan selesai. Fungsi Utama Mengambil konsep “Mencegah Lebih Baik Daripada Memadam” Bahagian Pencegah dan Keselamatan Kebakaran telah dipertanggungjawabkan untuk mengurangkan risiko kebakaran dan meminimakan kerugian kebakaran. 7. 2. untuk mencapai objektif dan fungsi bahagian di antara langkah komprehensif yang diambil termasuk:1. 5. 4. Memantau. 4. Oleh itu. Mengeluarkan Perakuan Keselamatan kebakaran. Membuat Pemeriksaan dan pengujian sistem Pepasangan keselamatan Kebakaran. Mengeluarkan sijil Perakuan Bomba dalam tempoh tujuh (7) hari selepas pemeriksaan setelah kehendak kemudahan keselamatan diri. Pelan Water Reticulation. menyelaras aktiviti pengkajian pelan dan pengeluaran surat sokongan Sijil Menduduki Bangunan di peringkat negeri. pencegahan kebakaran dan menentang kebakaran mencukupi. Kajian Bangunan mengunakan performance based (Fire Safety Engineering). 7. Menjalankan pemeriksaan premis selepas temujanji dan mengeluarkan Notis Menghapus Kebakaran dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pemeriksaan. 3. 5. Menyelaras.dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pemeriksaan dengan syarat semua pepasangan keselamatan kebakaran telah diadakan dan diuji dalam keadaan baik. . Menyelaras dan mengkaji keberkesanan dan piawaian dan kod-kod amali yang digunapakai. Memantau pelaksanaan perakuan keselamatan kebakaran di daerah. Pelan Bangunan. 3. 4. menaja dan menyediakan panduan-panduan pendidikan awam kepada usaha-usaha meningkatkan kesedaran masyarakat umum terhadap pentingnya pencegahan kebakaran.

6. 8. 12. rayuan. Menentukan keperluan latihan Jabatan kepada orang awam. 3. Mengkaji kecukupan keselamatan kebakaran. Mengkaji Pelan Premis dan Maklumat Premis. Membuat Pemeriksaan ke atas premis. Menerima permohonan. Merangka dan melaksanakan program latihan. 11. Perintah Larangan dan menghentikan kegiatan seksyen 35 Akta 341.9. Menghapuskan Bahaya Kebakaran seksyen 8 Akta 341. Memantau pelaksanaan perakuan keselamatan kebakaran di daerah. Memproses permohonan pembaharuan. Perintah Tutup seksyen 13 Akta 341. Menjalankan kerja-kerja Penghapusan Bahaya Kebakaran di bawah seksyen 9. 4. Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam 1. Membuat pemeriksaan ke atas premis atau bangunan. 10. 11. 5. 7.11 dan 12 Akta 341. Merangka dan melaksanakan ceramah mengenai keselamatan kebakaran kepada orang awam. Cawangan Penguatkuasaan Keselamatan Bangunan 1. Memproses permohonan gantian. 2. Pengeluaran Perakuan Bomba berdasarkan kepada seksyen 27 hingga 33 Akta 341. 10. Mengeluarkan Perakuan Perlesenan Bangunan. Mengumpul dan menganalisis maklumat keperluan latihan. 2. Merangka dan melaksanakan program kesedaran keselamatan awam. 9. Menjalankan pemeriksaan ke atas bangunan tersebut. . 4. 5. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful