RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Tahun Bilangan Murid Topik Bidang Pembelajaran Objektif

:16-4-2012 :4H :36 orang : Wang : Penambahan Wang Hingga RM10 000 : menggunakan dan melaksanakan pengetahuan wang dalam situasi kehidupan seharian. Masa :9:40- 10:10 pagi

Hasil Pembelajaran

: Diakhir pelajaran murid dapat : i) Menambah hingga RM10 000.

Bahan Sumber Media

: Persembahan Powerpoint, LCD, kad imbasan, sampul soalan, kertas mahjong, papan tulis dan pen marker.

Pedagogi

: Pembelajaran secara kooperatif

LANGKAH Set Induksi (5 minit)

PERKEMBANGAN Imbas kembali (Persembahan Slaid Power Point)

AKTIVITI P&P 1. Guru menunjukkan 2 objek bersama tanda harga.. 2. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk membaca harga 2 objek tersebut. 3. 2 – 3 orang Murid dipilih secara rawak untuk menambah harga 2 objek tersebut sambil disemak oleh murid-murid yang lain.

RM50.00

RM168.00 1. 2. 3. 4. Guru memaparkan kad imbasan soalan mengenai tajuk. Murid secara individu cuba menjawab soalan tersebut. Guru memanggil murid secara rawak untuk menjawab soalan di papan tulis. Guru Menyemak jawapan yang diberi murid seterusnya membimbing murid untuk mendapatkan jawapan dengan jalan kerja yang betul.

Aktiviti Kelas : Langkah 1 ( 15 minit) Memaparkan 4 kad imbasan soalan mengenai tajuk.

LANGKAH Langkah 2 (20 minit)

PERKEMBANGAN Aktiviti berkumpulan Set soalan ( 4 soalan setiap set) diberikan kepada setiap kumpulan.

1. 2.

3. 4.

AKTIVITI P&P Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dalam jumlah empat atau lima ahli. Murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk mendapatkan jawapan bagi setiap soalan yang diberi. murid membentangkan hasil perbincangan mereka dihadapan kelas Guru membuat rumusan di atas dapatan murid dalam setiap kumpulan.

Langkah 3 (15 minit)

Latihan Individu 1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Murid menjawab soalan-soalan latihan secara individu. 3. Guru memantau dan membantu murid-murid lebih memahami topik. 4. Murid-murid menyemak jawapan semasa perbincangan bersama guru.

BSM Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Kesimpulan BSM Slaid powerpoint Gambar Wang. 1. Guru dan murid berbincang mengenai apa yang yang telah dipelajari sepanjang sesi. 2. Guru menayangkan slaid powerpoint mengenai wang 3. Guru menerangkan kepada murid kepentingan wang dan pentingnya kita berjimat cermat. 4. Murid menerangkan cara berjimat cermat iaitu dengan menabung.