SULIT

3 Jawab satu soalan sahaja.

2611/2

1

Beberapa orang kanak-kanak

sedang meniup

buih

sabun

menjadi

belon yang

berterbangan di halaman rumah. 2 Sebuah kumpulan muzik yang dianggotai oleh buah rambutan, jagung dan durian yang mempunyai kaki dan tangan sedang membuat persembahan di sebuah konsert dengan dihadiri ramai peminatnya pada waktu malam. Lukis situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk. Jalinan dan pencahayaan. 3 Tiga ekor anak kucing sedang berebut untuk minum susu dalam sebuah piring yang diletakkan di satu sudut ruang rumah. Lukis aksi anak-anak kucing tersebut dengan dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, jalinan dan ruang. 4 Beberapa batang pokok telah tumbang dan menyekat aliran air anak sungai. Lukis situasi ini dengan member i penekanan kepada bentuk, ruang, jalinan

Dan pergerakan air. 5 Beberapa alat pertukangan seperti penukul besi, gergaji, pahat dan beberapa batang kayu terletak di atas sebuah kotak kayu yang telah using. Kelihatan juga paku, beberapa tin cat dan berus yang sudah terpakai di tep i kotak tersebut. 6 Beberapa ekor serangga sedang riang bermain guli di sebuah istana yang sangat indah. Lukis gambaran anda dengan dan ruang. KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2
Hak Cipta Kerajaan Malaysia

dalam kawasan taman bunga

member I penekanan kepada bentuk, warna, jalinan

SULIT